Gazet van Roosendaal week1

20
Nieuwe woning? www.hypotheker.nl Roosendaal Nispenstraat 4 (0165) 563530 NATIONALE SAUNADAGEN ENTREE SAUNA 9,75 11 T.M. 14 JANUARI ROOSENDAAL - Al in 2010 lag het plan er bij de Stichting Carnaval Roo- sendaal om een boek uit te brengen over carnaval in Tullepetaonestad. Het jubileumjaar 5x11 was in 2013: volgens de planning zou aan het einde van dit jaar, op 11-11, het eerste exemplaar overhandigd worden. Er ging echter veel meer tijd in de voor- bereidingen zitten dan gedacht. Het jubileumjaar ging voorbij, en er was geen boek. Het werd 11- 11-2014, 11-11-2015: nog steeds geen boek. Maar nu, in 2016, is het dan eindelijk zover. Op 10 ja- nuari zal het eerste exem- plaar van de Kroniek ‘In het kielzog van de leut’ het daglicht aanschou- wen in de Kwakkelkooi tijdens de nieuwjaarsre- ceptie van Stichting Car- naval Roosendaal. De Kroniek geeft veel in- formatie over het leutfeest in de afgelopen jaren, ver- telt Martien Bruijns, voor- malig prins Mart. “De re- dactie had heeft heel veel keuzes moeten maken, er was zoveel materiaal. Het boek gaat over 55 jaar car- naval, met de stichting als rode draad. Een boek voor en door vierders.” Het is samengesteld als een soort Kwakkelkraant, licht Bruijns alvast een tipje van de sluier op. “Op A-3 formaat. Op de pagina’s zie je eigenlijk foto’s van een tafel met een ouderwets tafelkleed, en hierop krantenknip- sels uit een bepaald jaar. Er is te vinden wie er toen prins, nar en sjampetter was, als er een neutbon was, staat die erbij, het motto, allerlei informatie. Om inspiratie op te doen zijn we naar de stichting Vastenavend in Bergen op Zoom geweest. Zij heb- ben ook ooit een dergelijk boek gemaakt. En: beter een goede buur dan een verre vriend, vinden we als stichting.” In het kielzog van de leut is al te bestellen via www. tullepetaonsnieuws.nl en is na 10 januari in diverse Roosendaalse winkels te koop voor 4,-. Dank- zij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuur- fonds is de stichting er in geslaagd, de prijs laag te houden. Eerste exemplaar Kroniek Carnaval wordt uitgereikt Zondag 10 januari mag burgemeester Jacques Niederer als opper-Tullepetaon het eerste exemplaar ontvangen van de Kroniek ‘In het kielzog van de leut’. De Kroniek geeft een beeld van 55 jaar carnaval in Roosendaal. door de redactie Raatskelder wint curlingfinale Zondagavond werd de finale van de curlingcompetitie gespeeld. De ijsbaan werd voor deze gelegenheid goed bezocht. Meer foto’s ziet u op pagina 10. foto: Aad Meijer In een spannende finale won het team van de Raatskelder, Raatscurder, de BVR-cup. Met 5-2 won het team van de Raatskelder van het team van BVR en kon de BVR- wisseltrofee mee naar huis nemen. door de redactie ROOSENDAAL - Aan de finale gingen vijf curlingavonden vooraf. Maar liefst veertig teams deden hieraan mee. De finale werd zeer druk bezocht: zo’n 400 gasten en deelnemers waren zondag- avond op de ijsbaan aanwe- zig. Nummer twee werd BVR, drie Suijkerbuijk Bouw en Services, op de vierde plaast stond Leto en Chagall eindigde op de vijfde plaats. De Rode Lantaarn voor de laatste plaats ging naar Pro- file Tyrecenter Roosendaal. De teams speelden met houten curlstenen met led- verlichting erin. Het voor- deel daarvan is de vrolijke uitstraling, maar ook dat het niet meer nodig is om de baan te vegen. Behalve een sportieve avond werd er zondag uiteraard ook veel bijgepraat en beste wensen aan alle con-collega’s toe- gewenst. Terwijl het buiten regende, was het binnen een sfeervolle avond. Inmiddels is de organisatie van de ijsbaan weer druk be- zig met het afbouwen en op- ruimen. “We zijn heel tevre- den,” zegt Hans van Hoek, voorzitter van Stichting IJsbaan Roosendaal. “Iets minder bezoekers, maar nog steeds is de ijsbaan goed bezocht. Veel scholen zijn komen schaatsen, ongeveer evenveel als in voorgaande jaren. De scholen uit Wouw hebben we wel gemist, maar het is natuurlijk logisch dat zij kiezen voor de ijsbaan in hun eigen dorp.” Vooral veel jeugd uit Roosendaal en omgeving heeft de afge- lopen weken weer genoten van winterse ijspret, al was het weer buiten de ijsbaan niet zo winters. Van Hoek kijkt ook tevreden terug op de curlingcompetitie en de afsluiting op zondagavond. “Heel erg geslaagd en goed bezocht. Enkele teams kon- den door omstandigheden niet op komen dagen, dus het was wel even improvi- seren. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. We hebben een mooie periode achter de rug.” 6 » Voorinschrijving Koos Moerenhout Classic gestart 6 » ‘t Statiee houdt foto- expositie 3 » Nieuwjaars- concert Harmonie de Gildezonen GAZETROOSENDAAL.NL | 6 t/m 12 januari 2016 Wie bezorgt de Kwakkelkraant? ROOSENDAAL - De Kwakkel- kraant is jarig! Al 55 jaar wordt de Tullepetaonse car- navalskrant uitgegeven. Om te zorgen dat elke Tullepe- taon deze jubileumeditie in handen krijgt, is Stichting Carnaval Roosendaal hard op zoek naar bezorgers. Wie reist op 16 januari mee door Tullepetaonestad? De Dag van de Kwakkel- kraant begint met het Lees- ontbijt, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om onder het genot van een kopje kof- fie en een heerlijke versnape- ring de eerste artikelen van de jubileumkrant te lezen. Vervolgens zal de Kwakkel- kraant door heel Tullepeta- onestad verspreid worden. Alle enthousiaste Tullepe- taone die de Kwakkelkraant verspreiden, worden net als voorgaande jaren weer in het zonnetje gezet. Naast het herinneringsmuntje en kaartje voor het Telbal, ligt er dit jaar nog een speciale verrassing voor hen klaar. Opgeven kan via inschrij- vingkwakkelkraant@tul- lepetaonsnieuws.nl. Voor meer informatie: www. tullepetaonsnieuws.nl. Rustige jaarwisseling ROOSENDAAL - De jaarwisse- ling in de gemeente Roosen- daal is opnieuw relatief rus- tig gebleven. De schade aan de publieke eigendommen lijkt mee te vallen. Het ge- raamde schadebedrag rond deze jaarwisseling bedraagt ongeveer 1.500,00 euro. Burgemeester Jacques Nie- derer: “De intensieve sa- menwerking tussen Open- baar Ministerie, politie, brandweer en gemeente blijkt effectief te zijn. Op- nieuw was het een relatief rustige jaarwisseling. Ik ben trots op al onze hulpver- leners die hieraan hebben bijgedragen. Het is goed om te kunnen constateren dat er géén agressie tegen hulpver- leners is gemeld.” Voor het afsteken van vuurwerk bui- ten de toegestane tijden zijn 9 jongeren doorverwezen naar bureau HALT en is één proces verbaal opgemaakt. Een inwoner is met oogletsel door vuurwerk naar het zie- kenhuis gebracht. De politie verrichtte een arrestatie aan de Molensingel te Wouw in verband met een mishande- ling. Eén groot vreugdevuur diende te worden geblust Telefoon Bravis ROOSENDAAL - Met ingang van 5 januari 2016 zijn de 0165-nummers van zieken- huis Bravis buiten gebruik. Het centrale nummer is nu 088 – 70 68 000.

description

Gazet van Roosendaal

Transcript of Gazet van Roosendaal week1

Page 1: Gazet van Roosendaal week1

Nieuwe woning?

www.hypotheker.nl

RoosendaalNispenstraat 4 (0165) 563530

NATIONALE SAUNADAGEN

ENTREE SAUNA

€ 9,7511 T.M. 14 JANUARI

roosendaal - Al in 2010 lag het plan er bij de Stichting Carnaval Roo-sendaal om een boek uit te brengen over carnaval in Tullepetaonestad. Het jubileumjaar 5x11 was in 2013: volgens de planning zou aan het einde van dit jaar, op 11-11, het eerste exemplaar overhandigd worden. Er ging echter veel meer tijd in de voor-bereidingen zitten dan gedacht. Het jubileumjaar ging voorbij, en er was geen boek. Het werd 11-11-2014, 11-11-2015: nog steeds geen boek. Maar nu, in 2016, is het dan eindelijk zover. Op 10 ja-nuari zal het eerste exem-plaar van de Kroniek ‘In het kielzog van de leut’ het daglicht aanschou-wen in de Kwakkelkooi tijdens de nieuwjaarsre-ceptie van Stichting Car-naval Roosendaal.De Kroniek geeft veel in-formatie over het leutfeest in de afgelopen jaren, ver-telt Martien Bruijns, voor-malig prins Mart. “De re-dactie had heeft heel veel keuzes moeten maken, er was zoveel materiaal. Het boek gaat over 55 jaar car-

naval, met de stichting als rode draad. Een boek voor en door vierders.” Het is samengesteld als een soort Kwakkelkraant, licht Bruijns alvast een tipje van de sluier op. “Op A-3 formaat. Op de pagina’s zie je eigenlijk foto’s van een tafel met een ouderwets tafelkleed, en hierop krantenknip-sels uit een bepaald jaar. Er is te vinden wie er toen prins, nar en sjampetter was, als er een neutbon was, staat die erbij, het motto, allerlei informatie. Om inspiratie op te doen zijn we naar de stichting Vastenavend in Bergen op Zoom geweest. Zij heb-ben ook ooit een dergelijk boek gemaakt. En: beter een goede buur dan een verre vriend, vinden we als stichting.”In het kielzog van de leut is al te bestellen via www.tullepetaonsnieuws.nl en is na 10 januari in diverse Roosendaalse winkels te koop voor 4,-. Dank-zij een bijdrage van het Prins Bernhard Cultuur-fonds is de stichting er in geslaagd, de prijs laag te houden.

eerste exemplaar Kroniek Carnaval wordt uitgereiktZondag 10 januari mag burgemeester Jacques Niederer als opper-Tullepetaon het eerste exemplaar ontvangen van de Kroniek ‘In het kielzog van de leut’. De Kroniek geeft een beeld van 55 jaar carnaval in Roosendaal.

door de redactie

Raatskelder wint curlingfinale

Zondagavond werd de finale van de curlingcompetitie gespeeld. De ijsbaan werd voor deze gelegenheid goed bezocht. Meer foto’s ziet u op pagina 10. foto: Aad Meijer

In een spannende finale won het team van de Raatskelder, Raatscurder, de BVR-cup. Met 5-2 won het team van de Raatskelder van het team van BVR en kon de BVR-wisseltrofee mee naar huis nemen.

door de redactie

roosendaal - Aan de finale gingen vijf curlingavonden vooraf. Maar liefst veertig teams deden hieraan mee. De finale werd zeer druk bezocht: zo’n 400 gasten en

deelnemers waren zondag-avond op de ijsbaan aanwe-zig.Nummer twee werd BVR, drie Suijkerbuijk Bouw en Services, op de vierde plaast stond Leto en Chagall eindigde op de vijfde plaats. De Rode Lantaarn voor de laatste plaats ging naar Pro-file Tyrecenter Roosendaal. De teams speelden met houten curlstenen met led-verlichting erin. Het voor-deel daarvan is de vrolijke uitstraling, maar ook dat het niet meer nodig is om de baan te vegen. Behalve een sportieve avond werd er zondag uiteraard ook veel

bijgepraat en beste wensen aan alle con-collega’s toe-gewenst. Terwijl het buiten regende, was het binnen een sfeervolle avond.Inmiddels is de organisatie van de ijsbaan weer druk be-zig met het afbouwen en op-ruimen. “We zijn heel tevre-den,” zegt Hans van Hoek, voorzitter van Stichting IJsbaan Roosendaal. “Iets minder bezoekers, maar nog steeds is de ijsbaan goed bezocht. Veel scholen zijn komen schaatsen, ongeveer evenveel als in voorgaande jaren. De scholen uit Wouw hebben we wel gemist, maar het is natuurlijk logisch dat

zij kiezen voor de ijsbaan in hun eigen dorp.” Vooral veel jeugd uit Roosendaal en omgeving heeft de afge-lopen weken weer genoten van winterse ijspret, al was het weer buiten de ijsbaan niet zo winters. Van Hoek kijkt ook tevreden terug op de curlingcompetitie en de afsluiting op zondagavond. “Heel erg geslaagd en goed bezocht. Enkele teams kon-den door omstandigheden niet op komen dagen, dus het was wel even improvi-seren. Maar gelukkig is het allemaal goed gekomen. We hebben een mooie periode achter de rug.”

6»Voorinschrijving Koos Moerenhout Classic gestart

‘t statiefje houdt foto-expositie

3»nieuwjaars-concert Harmonie de Gildezonen

Gazetroosendaal.nl | 6 t/m 12 januari 2016

Wie bezorgt de Kwakkelkraant?Roosendaal - De Kwakkel-kraant is jarig! Al 55 jaar wordt de Tullepetaonse car-navalskrant uitgegeven. Om te zorgen dat elke Tullepe-taon deze jubileumeditie in handen krijgt, is Stichting Carnaval Roosendaal hard op zoek naar bezorgers. Wie reist op 16 januari mee door Tullepetaonestad? De Dag van de Kwakkel-kraant begint met het Lees-ontbijt, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om onder het genot van een kopje kof-fie en een heerlijke versnape-ring de eerste artikelen van

de jubileumkrant te lezen. Vervolgens zal de Kwakkel-kraant door heel Tullepeta-onestad verspreid worden. Alle enthousiaste Tullepe-taone die de Kwakkelkraant verspreiden, worden net als voorgaande jaren weer in het zonnetje gezet. Naast het herinneringsmuntje en kaartje voor het Telbal, ligt er dit jaar nog een speciale verrassing voor hen klaar. Opgeven kan via [email protected]. Voor meer informatie: www.tullepetaonsnieuws.nl.

Rustige jaarwisselingRoosendaal - De jaarwisse-ling in de gemeente Roosen-daal is opnieuw relatief rus-tig gebleven. De schade aan de publieke eigendommen lijkt mee te vallen. Het ge-raamde schadebedrag rond deze jaarwisseling bedraagt ongeveer 1.500,00 euro.Burgemeester Jacques Nie-derer: “De intensieve sa-menwerking tussen Open-baar Ministerie, politie, brandweer en gemeente blijkt effectief te zijn. Op-nieuw was het een relatief rustige jaarwisseling. Ik ben trots op al onze hulpver-

leners die hieraan hebben bijgedragen. Het is goed om te kunnen constateren dat er géén agressie tegen hulpver-leners is gemeld.” Voor het afsteken van vuurwerk bui-ten de toegestane tijden zijn 9 jongeren doorverwezen naar bureau HALT en is één proces verbaal opgemaakt. Een inwoner is met oogletsel door vuurwerk naar het zie-kenhuis gebracht. De politie verrichtte een arrestatie aan de Molensingel te Wouw in verband met een mishande-ling. Eén groot vreugdevuur diende te worden geblust

Telefoon BravisRoosendaal - Met ingang van 5 januari 2016 zijn de 0165-nummers van zieken-huis Bravis buiten gebruik. Het centrale nummer is nu 088 – 70 68 000.

Page 2: Gazet van Roosendaal week1

Binen 24 uur geholpen!

EEN EIGEN TAS, BETER VOOR HET MILIEUrijksoverheid.nl/plastictas

PER 1 JANUARI 2016

Uw oude bank meenemen hoeft NIET,

een foto is voldoende.

NATIONALE

DAGEN

NATIONALE

DAGENDAGENINRUIL

Maak een foto van uw oude bank(stel), dressoir, stoel,

kast, tafel of complete interieur, neem de foto mee naar

onze showroom en op vertoon van de foto krijgt u de

ALLERHOOGSTE INRUILPRIJS OP UW NIEUWE AANKOOP.

350,- Euroterug voor bijv. deze bank

ALLEEN GELDIG

OP:

Vrijdag

8JANUARI

KOOPAVOND9.30-21.00 uur

Zaterdag

9JANUARI

9.30-17.00 uur

LET OP! EXTRA KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR!

Woensdag

6JANUARI

9.30-21.00 uurKOOPAVOND

Donderdag

7JANUARI

9.30-21.00 uurKOOPAVOND

Da’s thuiskomen!BERGEN OP ZOOM Wassenaarstraat 45 (centrum) EINDHOVEN Willem van Konijnen burg laan 1d HEERLEN In de Cramer 76 (Woon boulevard Heerlen)

MIDDELBURG Mortiereboulevard 12 (Woon boulevard De Mortiere) NIEUWEGEIN De Liesbosch 70 (Industrieterrein Liesbosch) OOSTERHOUT (N-BR) Beneluxweg 3 (A27 afslag 17 - naast McDonalds en Tulip Inn) OSS Frankenweg 31 (Woon boulevard Oss-Oost)

OPENINGSTIJDEN:Maandag t/m Vrijdag 09.30-21.00 uur 5 KOOPAVONDEN Zaterdag 09.30-17.00 uur. Zondag gesloten.

IN ALLE BOVENSTAANDE FILIALEN IS EEN AANWEZIG

COMPLEET INTERIEUR COSTA MUD OAKAlles is ook los leverbaar en in verschillende maten!

TV/Audio/HIFI-DressoirEetkamertafel 4 EetkamerstoelenSalontafel

COMPLEET

3+2 ZITS/HOEKBANKSTEL+

NU2199,-COMPLEET INTERIEUR Normaal 3299,-

En zelfs op deze actieprijs krijgt u nog de HOOGSTE INRUILKORTING!

+ GRATISHYBRIDEFIETS

De inruilactie

geldt op de complete

collectie zitmeubelen

en interieurs

kast, tafel of complete interieur, neem de foto mee naar

kast, tafel of complete interieur, neem de foto mee naar

onze showroom en op vertoon van de foto krijgt u de

onze showroom en op vertoon van de foto krijgt u de

ALLERHOOGSTE INRUILPRIJS OP UW NIEUWE AANKOOP

ALLERHOOGSTE INRUILPRIJS OP UW NIEUWE AANKOOP

Eettafel met kruispoot of rechte poot naar

keuze

Woonlandschap AlexiaLeverbaar in diverse kleuren en

kleurcombinaties. De opstelling kan ook vice-versa.

In Supreme.

NU599,- En zelfs op deze actieprijs krijgt u nog de HOOGSTE INRUILKORTING!

+ GRATISHYBRIDEFIETSNormaal 1299,-

GRATISHYBRIDEFIETS

dames/herenwinkelwaarde

359,-

BIJ AANKOOP VAN ELK BANKSTEL,

HOEKBANK OF COMPLEET INTERIEUR

Win de Grandmix

2015 van Ben

Liebrand op drie cd’s

Ga snel naar de Klik&Winop de site van je lokale krant

20 x3 CD

8 dagen vanaf € 349 p.p. Een zonnige strandwande-ling, flaneren over de boule-vard, winkelen en proosten met port aan de haven. Dát is winter in de Algarve.Geniet aan de bosrijke kust van een wandeling of fietstocht in het glooiende achterland met bloeiende amandelbomen en schilder-achtige dorpjes. De reislei-ding neemt u mee naar het historische vissersplaatsje Tavira, met wel 36 katholie-ke kerkjes. Tijdens het twee-de uitstapje maakt u kennis met havenstad Faro. U verblijft in het klein-schalige Hotel Casablanca Inn***+metverwarmdover-dekt zwembad op slechts 200 meter van het strand en centrum van Monte Gordo. Deze sfeervolle badplaats heeft een gezellig autovrij centrum, leuke pleintjes met barretjes, winkels, au-thentieke vissershuisjes en een lang zandstrand met boulevard.

Inclusief• Retourvlucht Faro met

TUIfly of Transavia • Transfers• 7 overnachtingen• Volpension inclusief water

en wijn• Nederlandse hostess• 2x halve dag excursies

met bus en hostess (Tavira en Faro)

Prijs vanaf ! 349,- p.p. o.b.v. 2 personen per kamer. Be-perkt beschikbaar op be-paalde data in februari en maart. Excl. ! 20 res.kn. per online boeking, calamitei-tenfonds !2,50 per boeking en evt. toeslagen. Op=op! Reisperiode: 1 januari 2015 t/m 9 mei 2016.

Informatie en boekingenwww.tui.nl/wegener Bel 0900-8847 (!0,70 per ge-sprek) of ga langs bij TUI o.v.v.Wegener –Algarveaan-bieding. ANVR/SGR voor-waarden van toepassing.

AlgArve: WINTerZON & vOlPeNSION

Klik&Win

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 2

Kanker en de behandeling ervan hebben een grote impact op uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. Uw lichamelijke conditie is waarschijnlijk achteruitgegaan, wat zich onder andere kan uiten in vermoeidheid en spierkrachtverlies.

U kunt uw dagelijkse activi-teiten niet uitvoeren zoals u voor de behandeling kon. Of u bent nog niet in staat om uw volledig werkzaamhe-den te hervatten. Deze ver-moeidheidsklachten hebben al met al een negatieve in-vloed op de kwaliteit van le-ven. Wat op dat moment het makkelijkste is, is om extra rust te nemen. Rust zorgt er echter voor dat de conditie nog verder achteruit gaat en u tijdens dagelijkse activi-teiten nog sneller vermoeid raakt. Wetenschappelijk onderzoek leert dat sportief

bewegen na de behandeling van de kanker een belang-rijke bijdrage kan leveren aan het opbouwen van de conditie en aan het herstel. En dat u op deze manier de kwaliteit van leven kan verbeteren. Bij OrthoMedic wordt er door de fysiothera-peut een trainingsprogram-ma op maat gemaakt naar aanleiding van uw hulp-vraag en medisch verleden. Op deze manier gaan we werken aan het verbeteren

van uw conditie en oefenen we activiteiten waar u in het dagelijks leven moeite mee heeft. Door middel van deze trainingen krijgt u op-nieuw het vertrouwen in uw lichaam terug. Het geeft zelfvertrouwen en de angst voor inspanning verdwijnt. Hierdoor merkt u dat u mak-kelijker uw oude werkzaam-heden en andere dagelijkse activiteiten zoals, fietsen, wandelen of sporten kan hervatten.

Fit na chemotherapie

Voor meer informatie en tips kunt u bellen met Orthomedic 0165-567 525 of kijk op www.orthomedic.com.

Page 3: Gazet van Roosendaal week1

Zo doet u mee! Los de woordzoeker op. Zoek de gegeven woorden op

in het veld met letters en streep ze door. De overgebleven letters vormen de

oplossing. U kunt deze op de volgende manieren doorgeven: spreek uw oplos-

sing in door het volgende nummer te bellen: 0909-5010190 (€ 0,60 per

gesprek) of door middel van een sms-bericht: WEEKA[spatie]oplossing naar

3553 (€ 0,60 per ontvangen bericht). Tarieven zijn excl. de gebruikelijke

kosten. De sluitingsdatum is 11 januari 2016.

PRIJSWOORDZOEKER SUDOKU

De prijswinnaars staan op www.puzzelsite.nl Druk- en zetfouten voorbehouden.

AMBER LAAGTIJ SAUZEN VOELEREERSTE OORLEL STEKEL WELDRAETMAAL RALLY SUCCES WELKEGALOP ROLLER TESTER WULPSJUNGLE SALADE TRAWL

S E C C U S IJ R E V R S S

A T T E S T E R O K A L P

U M R S G E E E V L L O L

Z A B A R K L E A R L E U

E A A E W E L D R A Y E W

N L O O R L E L G N U J R

oplossing:SandersPuz ze l boeken

5 3 27 1 4

1 6 87 4 3 5

6 24 2 9 15 7 4

2 8 73 1 6

PRIJSWOORDZOEKER

De iPad Air is ongeloofl ijk dun, maar voelt deson-danks stevig aan dankzij de aluminium behuizing. Hij weegt nog geen 500 gram. De iPad Air beschikt over een 9,7 inch Retina display met een hoge resolutie.

PUZZEL

& WIN

Win een iPad Air t.w.v. ¤ 399,-

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 3

Humor doet leven

Humor is de rode draad door mijn dagelijkse beslommeringen. Het geeft kracht en helpt in lastige

momenten. Ik ga te ver als ik zeg dat ik een echte lolbroek ben. Mijn vrouw probeert al tientallen jaren tevergeefs in de ochtend contact met me te krijgen. Ik ben ook maar een mens. Maar naarmate de dag vordert kantelt het humeur. Zo liep ik laatst met mijn hond door een ecologisch zone van de gemeente. Dat zijn groenstroken waar de natuur haar gang mag gaan. Nou, dat ging ze. In een illegaal tussen de struiken geparkeerde auto zat een veel te dikke kerel met een veel te jong vrouwtje de liefde te bedrijven. Ik moest me er langs wurmen en kon niet nalaten door het open raampje te vragen: ‘Heb ik pech of is het

maar goed dat ik mijn bril niet op heb?’ ‘Ga weg, ouwe viezerik!’, luidde de onvriende-lijke reactie. Geen gevoel voor humor. Nu ben ik – helaas – geen cabaretier en dus afhankelijk van derden wat betreft nieuwe grappen. Gelukkig voorzien de media ons rijkelijk. De serieus bedoelde berichten zijn vaak het grappigst. Zo las ik dat Japan ruim 7 miljoen dollar neertelt om een schandvlek uit de Tweede Wereldoorlog weg te poetsen. Japanse soldaten dwongen Koreaanse meisjes met foute bedoelingen op de knieën. Er stond een foto bij van deze troostmeisjes. Een mooi voorbeeld hoe ellende kan uitmonden in hoop en humor. Ze zullen nooit gedacht hebben op deze leeftijd en met dit uiterlijk nog zo’n hoog bedrag te kunnen scoren.

de wekelijkse column van ewald sieben

KORT NIEUWS

lezing over zoogdierenRoosendaal - In het MEC Roosendaal is op zaterdag 9 januari een lezing van Joeri Cortens over zoogdie-ren. Joeri Cortens (1976) uit het Belgische Heren-tals is een jonge, heden-daagse natuurspecialist. Bij zijn dierenavonturen gebruikt hij de modern-ste technieken. Als Joeri vertelt, dan straalt de pas-sie van hem af. Hij hangt cameravallen, weet hoe je dieren kan lokken en leest sporen als een volbloed Indiaan.Deze middag ver-telt hij over zoogdieren in de tuin, over muizen, mollen, reeën, hazen, ko-nijnen, vleermuizen en meer. MEC Roosendaal, Dennescheerderdreef 11, Roosendaal. Aanvang 14.00 uur.

kaokelswaree gaat op reisRoosendaal - Het kaokels-waree gaat op reis dit jaar. Ben jij een van de reislei-ders die de passagiers in Schouwburg De Kring meeneemt op een avon-tuurlijke reis van zang, to-neel of dans? Meld je dan snel aan! Alle Tullepeta-ontjes tot 12 jaar kunnen meedoen! Het enige waar je optreden aan moet vol-doen is dat het carnava-lesk is! Roep dus snel al je vriendjes en vriendin-netjes bij elkaar en verzin een spetterend optreden. Het Kaokelswaree is dit jaar op 24 januari, en in de week voorafgaand aan het Kaokelswaree wordt nog 2 keer gerepeteerd. Meld je nu snel aan via www.Tullepetaonsnieuws.nl!

johan Goossens - daglichtoudenbosch - Johan Goos-sens brak eind 2014 door met zijn zeer grappige boek Wie heeft er wél een boek bij zich?, waarin hij vertelt over zijn erva-ringen als leraar op een ROC in Amsterdam. In zijn nieuwe theatervoor-stelling Daglicht probeert de schrijver, leraar en ca-baretier zich te settelen. Cultureel Centrum Fidei et Arti, Oudenbosch. 9 ja-nuari, 20.30 uur.

Nieuwjaarsconcert de GildezonenOp zondag 10 januari is De Moeder Godskerk aan de President Kennedylaan 73 in Roosendaal weer het decor van het Nieuwjaarsconcert van Harmonie de Gildezonen dit jaar in samenwerking met het koor Vox Jubilans.

Roosendaal - Vanaf 14.30 uur is iedereen van harte welkom om te luisteren naar een gevarieerd pro-gramma van film en vooral lichte muziek waarbij het opleidings- en het A orkest samen met het koor het publiek zal vermaken. Omdat de Gildezonen op 19 november 2016 een groots evenement organiseert in de St.Jan in Roosendaal met als thema Tribute to Fred-die Mercury (de leadzanger van Queen) krijgt u een voorproefje hiervan. Het opleidingsorkest zal Bohe-mian Rhapsody van Queen spelen en het A orkest brengt de legendarische hit Barcelona het duet van Freddie Mercury en Mont-serrat Caballé. Leonardus Guit en Edith Nieremeijer zullen dit als solisten in-vullen aangevuld door Vox Jubilans. Verder kunt u genieten van onder andere de Michael Jackson hit mix, True

Colors, dat gezongen zal worden door Stephanie Meijer, You Raise me up en Exodus song dat samen met Vox Jubilans gebracht wordt en verder o.a. the Mask of Zoro, Euphoria en een compilatie van num-mers van Stevie Wonder.Vox Jubilans heeft een ei-

gen programma met songs als Doodubda, Heaven is a wonderful place en Verleih uns Frieden en het mooie Ave Maria van Nyberg. Het concert duurt tot ca. 16.30 uur. Daarna bent u van harte welkom om met ons de nieuwjaarswen-sen uit te wisselen en te

genieten van een hapje en drankje. De toegang is 5,-Voor mensen die interesse hebben om eens te komen kijken naar de muziekver-eniging: iedere dinsdag-avond repeteren De Gilde-zonen, welke onder leiding staat van dirigent Thomas Bruijns, in de zijzaal van de

Moeder Godskerk in de van Luykenlaan, van 19.00 tot 20.00 uur repeteert het op-leidingsorkest en van 20.15 tot 22.15 het A-orkest. Kom gerust eens langs! Voor verdere informatie kijk op de website : http://www.gildezonen.nl of like De Gildezonen op Facebook.

Harmonie de Gildezonen geeft op 10 januari een nieuwjaarsconcert in samenwerking met koor Vox Jubilans in de Moeder Godskerk. Hierbij alvast een voorproefje van het groots evenement: Trubute to Freddie Mercury, dat in november zal plaatsvinden.

kantooradresTrivium 76, Postbus 488,4870 AL Etten-LeurT 076 531 2311i www.gazetroosendaal.nl

uitgeverErik van Gruijthuijsen

commercieel directeurIvo van der Velden

eindredactieIrma van Schaijk T 06 19 26 78 98e [email protected]

bezorgklachteni www.gazetroosendaal.nl/onder het kopje ‘Service’T (0900) 424 57 26

contactgegevens media-adviesen advertentieverkoopVoor informatie over de advertentiemo-gelijkheden neem contact op met uw accountmanager Stefan Nussy ([email protected] of 076 5312385) of Henny van Steen (henny.van.steen@

persgroep.nl) of bel 088-013 99 94 of mail ons via [email protected].

Familieberichtene [email protected] (088) 013 72 68Zelf een familiebericht opgeven kan via www.familieberichtenonline.nl

Rubrieksadvertentiese [email protected] (0900) 674 38 36

drukDe Persgroep Nederland

algemene voorwaardenen overige informatie(zoals advertentie-tarieven en oplage)www.persgroep.nl/adverteren

de Gazet is een uitgavevan de Persgroep nederland bv

Aangeboden kopij kan zowel worden geplaatst in de gedrukte als digitale uit-gaven van De Persgroep Nederland bv

CoLofoN

Page 4: Gazet van Roosendaal week1

€bloemkoolper stukvan: 1.99

mandarijnennet à 1 kilovan: 1.99

rozijnenbollenzak à 6 stuksvan: 1.29

0.99PER KILO

0.990.99

Aanbiedingen uit deze advertentie zijn geldig van zaterdag 2 t/m zaterdag 9 januari 2016 in alle Agrimarkt filialen. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.Kijk voor adresgegevens en actuele openingstijden op www.agrimarkt.nl

SUPER KWALITEIT VOOR SUPER LAGE PRIJZEN

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 4

Berry Stroeks is een zogenoemde ervaringsdeskundige: al sinds 1997 strijdt ze tegen borstkanker. Haar verhaal is een van de velen in Borst Vooruit, een onlangs verschenen boek over borstkanker.

door de redactie

Bergen op Zoom - “Vooral in het begin komt er zoveel op je af,” weet de Bergse Berry Stroek. “Je moet be-slissingen nemen, terwijl je eigenlijk nergens van weet. En ook zit je nog met zoveel vragen. Daarom is dit boek zo belangrijk. Het gaat over de ervaring van vrouwen, jong en oud, blank, van al-lerlei kleuren en uit allerlei culturen. Prachtige verha-len, herkenbaar, intiem en heel persoonlijk. Bij het le-zen moest ik een paar keer echt wat wegslikken.”Het boek is samengesteld door Paola Veenstra, Marijk Huysman en Agnes Jager. “Agnes is mijn behandelend oncoloog,” zegt Berry. “Een fantastische arts, ontzettend bevlogen. Ik vertrouw vol-ledig op haar.” In het boek worden onderwerpen als haarverlies, chemotherapie en ziektekosten behandeld. De persoonlijke verhalen van 64 vrouwen zijn aange-vuld met adviezen en kant-tekeningen van professio-

nals. Het begon voor Berry 19 jaar geleden met een knobbeltje. “Eerst denk je: dat is niks. Maar voor de zekerheid ben ik wel meteen naar de huis-arts gegaan. En dan blijkt het borstkanker te zijn... Dan krijg je echt zes mokerslagen tegelijk. Je denkt meteen: ‘Ik

ga dood’. Gelukkig zijn er tegenwoordig zoveel behan-delmogelijkheden.” In de ja-ren erna komt Berry enorme hobbels tegen op haar pad. “En toen ik na 10 jaar dacht dat ik schoon was, bleek ik uitzaaiingen te hebben. In de hersenen, in de lymfe-klieren, in mijn botten.” Een enorme opsteker bleek in die tijd de onverwachte komst van haar kleindochter. “Ik werd oma, maar ik wist niet of ik mijn kleinkind nog ooit zou kunnen zien. Dan besef je pas dat je er alles aan wil doen om te blijven leven.”Momenteel wordt ze nog steeds behandeld in Rotter-dam. “Van de vijf puntjes in mijn hersenen heb ik er nu nog maar één. Dat is al een hele verbetering, al weet ik dat de kankercellen nooit meer weggaan uit mijn lijf. Maar ik ben een positief mens, mijn glas is altijd halfvol. Ik kijk naar wat ik

in die 19 jaar allemaal nog heb mogen beleven, wat ik ook nu nog heb en kan. Mijn kleindochter Teske is inmiddels acht jaar. Als ik haar alleen al oma hoor zeg-gen... dat maakt het allemaal de moeite waard. Ze is dan ook heel speciaal voor mij.” Ze is blij met Borst Voor-uit. “Negentien jaar geleden

werd er nog niet zoveel over gepraat. Mensen gingen me soms uit de weg, omdat ze niet wisten wat ze tegen me moesten zeggen. En ook nu nog is borstkanker in som-mige culturen een taboe. Er mag niet over gepraat wor-den en soms zelfs niet eens behandeld worden. Dit boek kan een eyeopener zijn.”

Borst Vooruit: boek over borstkanker

Berry Stroeks en haar kleindochter Teske. Het verhaal van Berry is verwerkt in het boek Borst Vooruit, over de ervaringen van vrouwen met borstkanker.

Prachtige verhalen, herkenbaar, intiem en heel Persoonlijk

Borst VooruitHet boek Borst Vooruit is een boek dat kracht uitstraalt en optimisme, gebaseerd op de individuele ervaringen van 64 vrouwen die borstkanker hebben of hebben gehad, de bijdragen van het patiëntenpanel, groepsge-sprekken en interviews. Een trots boek, strijdbaar en krachtig. Borst vooruit! Het boek is verkrijgbaar voor 14,95 bij diverse boekhan-dels en via de website www.borstvooruit.nl.

Page 5: Gazet van Roosendaal week1

Tri ers

DHDInstituut Roosendaal

Dysle ieInstituut Roosendaal

+ Parklaan 7

4702 XA Roosendaal

[email protected]

www.trivers.nl

' (0165) 398 888

Trivers is een gespecialiseerd zorgcentrum voor onderzoek en

behandeling van kinderen met leer-, gedrags-, sociaal emotionele en

psychische problemen.Tevens zijn wij een erkend specialist

op het gebied van dyslexie.

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 5

De Griekse Theofanis Kostopulos is 28 jaar en woont sinds zijn 4e in Roo-sendaal. Hij werkt in Iro-dion, het Griekse restaurant van zijn ouders. Hij of één van zijn broers mag in de toekomst de zaak overne-men. “Ik zou het liefst een grand-café willen beginnen. Als het maar niets met eten te maken heeft” lacht hij. “Ik kan niet in de toekomst kijken, mocht de economie aantrekken, dan zou ik het liefst een café openen in Griekenland.” Als zijn fi-

nanciën het toelaten zou Theofanis ooit ook een we-reldreis willen maken. The-ofanis koestert nog een grote droom. “Over 10 jaar zou ik wel getrouwd willen zijn en kinderen willen hebben. Het liefst een jongen én een meisje” zegt hij verlangend. “En als dat allemaal gelukt is, ben ik een heel gelukkig mens!” De 22-jarige Roosendaalse Jordy Obbing volgt de studie Sociaal Pedagogische Hulp-verlening waar hij graag zijn werk van zou willen maken. De breed geïnteresseerde Jordy laat wel alle opties open. “Jongeren coachen lijkt me ook heel mooi werk. Het geeft zoveel voldoening als je mensen kunt helpen en hen in beweging kunt zetten. Ik ben altijd nieuws-gierig naar het unieke le-vensverhaal van een mens. Het onvoorspelbare als ze zich openstellen is juist het leukste!” zegt hij enthousi-ast. Jordy houdt van reizen, daardoor treedt hij nog meer buiten zijn comfortzone. “Er is zoveel te ontdekken, te zien en te beleven in de we-reld. Het houdt nooit op. Als je veel op dezelfde plaatsen blijft, dan mis je veel.” De 44-jarige Marloes Rutten, geboren in Roosendaal, zou over 10 jaar graag haar eigen praktijk willen hebben. “Ik

doe nu mantelzorg onder-steuning, maar mijn wens is

mensen te kunnen coachen en in hun eigen kracht te

kunnen zetten.” Alvorens ze de studie systeemtherapeut gaat volgen, wil ze samen met manlief tijd, energie en liefde steken in hun twee opgroeiende kinderen. “Ik wil mijn kinderen zo opvoe-den dat zij mens mogen zijn om wie ze zijn. Elk mens is een uniek individu en mag er zijn.” De kinderen sti-muleren ook weer haar per-soonlijke groei. “Ik leer om steeds meer mezelf te zijn en juist datgene te doen waar ik zélf plezier aan beleef in plaats van wat de buitenwe-reld zou kunnen denken of vinden. Meer vanuit mijn hart handelen.”

Het Gesprek van de WeekWe kunnen niet in de toekomst kijken, maar je kunt wel fantaseren wat je over een aantal jaar allemaal bereikt zou wil-len hebben. Waar zie jij jezelf over 10 jaar?Door: Shannon Kwaker-naak

Theofanis Kostopulos zou het liefst een café openen in Griekenland. Ook wil hij over tien jaar getrouwd zijn en twee kinderen hebben.

Tijdelijk ziekenhuis in NispenNispeN - Op vrijdagavond 22 januari om 20.00 uur, za-terdagavond 23 januari om 20.00 uur en zondagmid-dag 24 januari om 14.00 uur, wordt door het Nispens Toneel de doldwaze klucht ‘Herrie in het Hospitaal’ ge-speeld in Zaal Verhoeven te Nispen. De groep, met dit jaar 2 debutanten, repeteert onder leiding van regis-seur Fons van Doormaal en souffleur Wil Peeters. Het komische stuk is geschre-ven door Edward Bastiaan-sen. Het verhaal gaat over Sjaak Schellekens en Dirk Gommers die samen in een ziekenhuiskamer terecht komen voor min of meer de-zelfde klacht. Sjaak probeert zoveel mogelijk te profiteren van de zorg die hem gebo-den wordt en is echt niet van plan zomaar het ziekenhuis te verlaten. Dirk heeft ande-re problemen: Zijn neef Frits en zijn vrouw Lydia probe-ren allebei op slinkse wijze geld van hem af te troggelen. De patiënten worden behan-deld door dokter de Laat, die op zijn beurt weer achter zuster Marieke aanzit. Wan-neer deze betrapt worden en Dirk bij de dokter hulp komt vragen, bedenkt dokter de Laat een nogal ongebruike-lijk plan zodat iedereen in een klap van zijn zorgen is verlost. Voor meer info kunt u mailen naar: [email protected].

Hoevens Leutbal in ‘t TapperijkeHoeveN - Op 9 januari is het Hoevens Leutbal in café ‘t Tapperijke, aanvang 20.00 uur.

Rommelmarkt in sportcaféoudeNboscH - Dit weekend is er een gezellige rommel-markt in de sport- en eve-nementenhal van sportcafé Oudenbosch (ook wel be-kend als ‘de Beuk’) in Ou-denbosch. Zondag 10 janu-ari van 9.00 tot 16.00 uur.

Nieuwjaarsconcert in de steigersTampeRsgaT - Nieuwjaars-concert van harmonie St Cecilia en Vox Populi in de bovenzaal van Dorpshuis De Steiger. Zondag 10 janu-ari, 14.30 uur.

koRT Nieuws

Jordy Obbing volgt de studie Sociaal Pedagogische Hulpverlening, waar hij graag zijn werk van zou willen maken.

Marloes Rutten wil graag haar eigen praktijk.

Leutige VakaansiegangersAls voorproefje op het ko-mende carnaval zal onze cartoonist Frank Roks u de komende elf weken weer een nieuwe reeks carnavaleske cartoons voorschotelen. Daarmee krijgt het succes van vorig jaar met elf fraaie cartoons en verhalen van bekende Roosenver’aolers die ons helaas ontvallen zijn, een vervolg. Met het wereld-se motto ‘Ôk ier op reis?’ zal Tullepetaonestad straks in februari één van de gewild-ste vakantiebestemmingen van Brabant worden. In aanloop daaraan boekte de Gazet elf humorvolle reizen van actieve bekende Roo-sendalers waarbij ze hun favoriete vakantie bestem-ming prijsgeven. Deze week Dennis en Frans Raats, die graag op vakantie naar Mal-lorca gaan. Kijk voor eerdere Vakaansiegangers op www.gazetroosendaal.nl

Page 6: Gazet van Roosendaal week1

Professioneel en persoonlijk sinds 1956

• BERGEN OP ZOOM • ROOSENDAAL • SINT MAARTENSDIJK •

Alles onder controle in het nieuwe jaarSamenwerken aan een goed en succesvol 2016!

• accountants

• belastingadviseurs

• bedrijfsadviseurs

• loon- en salarisverwerking

• personeelsmanagement

WWW.REMMERSWAAL.NL

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 6

Het nieuwe jaar bij Filmtheater Fanfare gaat van start met een van de grootste fi lmtheaterhits van 2015: Youth. Fred en Mick zijn al lang bevriend en fl ink op leeftijd houden zij vakantie in een luxe resort ergens in de Alpen. Eens waren zij gevierd componist/dirigent en regisseur, nu brengen zij hun vakantietijd grotendeels door met commentaar geven op anderen. Donderdag 7 januari 20.15 uur. Utopiazaal Markland College, Pagnevaartweg 7, Oudenbosch.

Filmtheater Fanfare begint jaar met Youth

New Year Party YoungbeatzSINT WILLEBRORD - Vrijdag 8 januari a.s. is het zover: de Nieuwjaars editie van “Youngbeatz for kids”. Youngbeatz for kids, de disco voor alle kids van de basisschool, houdt op 8 ja-nuari de nieuwjaarseditie van Youngbeatz for kids in jongerencentrum Ut Honk, Dorpsstraat 119, Sint Wille-brord. Elk jaar staat de editie van Youngbeatz for kids in ja-nuari in het teken staan van het nieuwe jaar. De dans-

sensatie DJ Team ‘De 2 J’s’ zullen de tent op zijn kop zetten zodat het nieuwe jaar goed wordt ingeluid. Er wordt gebruik gemaakt van alle mogelijkheden die het jongerencentrum bied incl. de spetterende geluid en licht installatie. Maar de 2 J’s zouden de 2 J’s niet zijn als ook zij nog diverse ver-rassingen uit hun truken-doos trekken. Om de avonden interessant te maken voor alle groepen van het basisonderwijs is de

avond zoals altijd opgedeeld in twee delen. Van 18.30 tot 20.00 uur staan de deuren open voor groep 3, 4 en 5 en van 20.15 tot 22.00 uur is het de beurt aan groep 6, 7 en 8. Youngbeatz for kids is een nieuw concept van SKW Sint Willebrord, maar het idee is natuurlijk niet nieuw. In het verleden zijn er diverse initi-atieven geweest in de gehele gemeente Rucphen. En bijna altijd succesvol, puur omdat er behoefte is aan een disco voor deze doelgroep.

Zaterdag 9 en zondag 10januari as. houdt Fotogroep ‘t Statiefje onder de naam: ‘Nieuwjaarssalon 2016’ haar jaarlijkse expositie in de De Suite (Muziekschool,) Burgerhoutsestraat 23 te Roosendaal. Het is de drieëntwintigste keer dat de leden van Foto¬groep ‘t Statiefje kort na Nieuwjaar hun werk van afgelopen jaar onder deze naam tonen. Vandaar dat het salon als bijtitel meegekregen heeft: ‘Een terugblik op 2015’.

Roosendaal - Op zaterdag zal de expositie om 14.00 uur geopend worden. Hier-na zal de tentoonstelling nog tot 17.00 uur te bezich-tigen zijn en op zondag van 11 tot 17 uur. Gezien de da-tum, kort na Nieuwjaar, zal de tentoonstelling tevens een nieuwjaarsreceptie van foto-amateurs worden.Voor de expositie hebben de meeste leden er voor geko-zen om speciaal voor deze expositie een serie van vier foto’s te maken. Ook zijn

er van een aantal leden op zichzelf staande foto’s te be-kijken. Fotogroep ’t Statiefje is opge-richt in 1973 als afdeling Fo-tografie van SSVR. Omdat er steeds minder medewerkers van de NS lid werden van de toch bloeiende fotogroep, is de fotogroep ongeveer 10 jaar geleden als zelfstandige vereniging doorgegaan. De club bestaat uit 30 enthou-siaste vrije-tijdsfotografen, die om de veertien dagen op donderdagavond in Arends Studio (boven de Pearlewin-kel) bij elkaar komen om over elkaars werk of het werk van anderen te praten of om een bepaald onderwerp te foto-graferen. Ook worden door middel van cursusavonden,

verzorgd door leden of gast-sprekers, kennis van de fo-tografie en digitale technie-ken verdiept. Op de weinige donderdagen, waarop het geen club is, is er een stu-dio-avond, waarop in kleine groepjes enkele modellen gefotografeerd worden. Voor de studioavonden kan ‘t Sta-tiefje overigens nog steeds modellen gebruiken. Mocht je hiervoor belangstelling hebben, dan kun je tijdens de expositie contact opne-men met een van de leden. De vergoeding bestaat uit een aantal mooie prints. Verder zijn er werkgroepen architectuur- en documen-taire fotografie. De toegang tot de expositie is gratis.

Expositie ‘t Statiefje

‘t Statiefje houdt op 9 en 10 januari een expositie in De Suite (muziekschool) te Roosendaal.

Zaterdag 28 mei kunnen de liefhebbers van een goed georganiseerde tourtocht op de fiets vast in hun agenda omcirkelen. Dan vindt namelijk de zesde editie van de Koos Moerenhout Classic plaats.

Steenbergen - Na vijf succes-volle edities zijn de commis-sieleden van de organisatie van de Koos Moerenhout Classic er helemaal klaar voor om de deelnemers aan de zesde editie van de KMC weer een onvergetelijke dag te bezorgen. De routes zijn slechts licht gewijzigd. Het laatste gedeelte van de tocht zal Steenbergen via een an-dere weg benaderen en om het comfort te verhogen is de kasseienstrook geschrapt. Zodoende kunnen de deel-nemers weer maximaal ge-nieten van de Zeeuwse wa-terwerken, de polders van Goeree Overflakkee en het groene landschap van de Brabantse Wal. Bij de pau-zeposten zijn maatregelen genomen om de doorstro-ming te bevorderen en start en finish zijn wederom op de markt in het centrum van Steenbergen. De markt zal een andere aanblik ge-

ven, maar de muziek en gezelligheid zullen weer de boventoon voeren. Ook de komende editie zijn er weer vier uitdagende fietsroutes (85, 125, 160 en 200 kilome-ter) met rijk gevulde bevoor-radingsposten zoals u van de organisatie van de KMC mag verwachten.Naast een heerlijke fietsdag valt er voor de individu-ele deelnemer ook nog veel te winnen. Aan het einde van de dag gaat er een deel-nemer naar huis met een gloednieuwe Giant racefiets. Daarnaast maken alle deel-nemers kans op een gratis verblijf voor twee personen met half pension bij Costa Blanca Cycling, een twee-persoons verblijf in park

Eifel, incl. deelname aan Eifel Cycling Classic 2en een wielerkledingset en een aantal Magnumflessen bier van sponsor Kwaremont. Koos Moerenhout: “Ik ben hartstikke trots dat we met behulp van onze sponsoren en vrijwilligers kunnen uit-kijken naar de zesde editie van het gezellige en gere-nommeerd fietsevenement dat de KMC inmiddels is ge-worden. Ik wil alle fietslief-hebbers dan ook graag uit-nodigen om het nieuwe jaar te starten met een sportief voornemen en in te schrij-ven voor de KMC”. Iedereen kan zich weer voorinschrijven via de web-site www.koosmoerenhout-classic.nl.

Inschrijving Koos Moerenhout Classic

De voorinschrijving voor de Koos Moerenhout Classic (KMC) is op 1 januari gestart.

Page 7: Gazet van Roosendaal week1

ADVERTORIAL

Natuurlijke oplossing bij een droog,trekkerig gevoel en korstjes in de neus

De neus als filterAdemen door een gezonde‘vochtige neus’ is belangrijkerdan u denkt. Een essentiëlefunctie van het neusslijmvliesis het zuiveren van ingeademdelucht. Hiervoor beschikt deneus over vochtig neusslijm-vlies en trilhaartjes. Zij filteren10.000 liter ademlucht perdag en zorgen dat er zo minmogelijk stofdeeltjes, bacteriënen virussen binnendringen.

Binnenkort opwintersport?Neem A.Vogel Cinuforceneusspray Droog neusslijm-vlies mee. De meest idealeluchtvochtigheid ligt rondde 55%, maar in de winterin de bergen kan de lucht-vochtigheid dalen naarslechts 20%. Dit kan leidentot droog neusslijmvlies.En deze neusspray geefteen oplossing.

Als het neusslijmvlies te droogis, neemt de filterfunctie af.Bovendien kan droog neus-slijmvlies ook leiden tot eenpijnlijk, trekkerig gevoel in deneus, korstjes en soms zelfseen bloedneus.

Verkrijgbaar bij apotheek,drogisterij,supermarkt en gezondheidswinkel.Adviesprijs: €6,99. Meer weten? Belde A.Vogel Gezondheidslijn 0900 –246 46 46 of kijk op www.avogel.nl.*Medisch hulpmiddel. Lees voorgebruik de gebruiksaanwijzing.

Een pijnlijk, trekkerig gevoelin de neus? Korstjes en somszelfs bloedneuzen? Grotekans dat uw neusslijmvlieste droog is. Zo’n 17% van deNederlanders heeft er lastvan, blijkt uit onderzoek.En nog eens extra in hetnajaar en de winter, wanneerde lucht droger is. Andereveroorzakers van droogneusslijmvlies zijn bijvoor-beeld airconditioning, cen-trale verwarming, allergieën,neusverkoudheid en medicijn-gebruik. A.Vogel Cinuforceneusspray helpt effectief bijdroog neusslijmvlies.

100% natuurlijke oplossingA.Vogel Cinuforce neussprayDroog neusslijmvlies en korst-jes* beschermt en bevochtigt deneusholtes langdurig, verweektkorstjes en helpt bloedneuzenals gevolg van beschadigdneusslijmvlies voorkomen. Hetdraagt bij aan het herstel vanschrale, pijnlijke plekjes in deneus, doordat de 100% natuur-lijke ingrediënten verzorgendwerken en de genezing van hetneusslijmvlies ondersteunen.De spray is na opening 3 maan-den houdbaar, maar bevat geenconserveringsmiddelen.

‘Beschermt enbevochtigt hetneusslijmvlieslangdurig’

Caroline BolBedrijfsleiderRoosendaal

Jazeker de Column van Caroline Bol

Roosendaal(0165) 563 530

Mail uw reactie naar: [email protected]

2016… NIEUWE KANSENOp de eerste dagen van het nieuwe jaar wensen we elkaar traditiegetrouw alle goeds toe. Qua gezondheid, succes en voorspoed. Ik sluit me daar graag bij aan. Laten we vooral hopen dat 2016 ons in rustiger vaarwater brengt in Europa en dat de internationale problemen die we allemaal wel kennen opgelost kunnen worden voordat ze ons allemaal in meer of mindere mate raken. Veel invloed kunnen u en ik hier waarschijnlijk niet op uitoefenen maar hoop doet leven….. In de eerste week van januari valt alles eigenlijk een beetje stil vindt u niet? Iedereen is uitgefeest, uitgegeten en gedronken en naar de sportschool om de overtollige kilootjes eraf te krijgen. Of misschien op wintersport als er sneeuw ligt. Maar verder, na alle decembergekte vallen we in een gat en dringt het besef weer door dat het leven zijn normale tempo weer aanneemt. Misschien maar beter ook……. In deze eerste column van het nieuwe jaar wil ik toch een belangrijk item aansnijden wat voor veel senioren een enorm probleem aan het worden is. De huidige generatie senioren, laten we zeggen 70+ zit met het probleem van (grote) overwaarde op hun huis waar ze weinig of niks mee kunnen. Deze generatie heeft de hypotheek op hun huis vaak (vrijwel) geheel afgelost, maar heeft niet zelden een gering pensioen. De overwaarde op hun woning kunnen ze niet te gelde maken, tenzij ze de woning verkopen. Dit staat echter haaks op het overheidsbeleid om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen woning te laten wonen. Deze senioren zijn nu de dupe van de afschaffing van de “opeetconstructie” die voorheen wel geboden werd. In zo’n hypotheek konden mensen onder bepaalde voorwaarden een substantieel deel van de waarde van hun woning opnemen voor consumptieve doeleinden. Te denken valt ook aan het schenken aan kinderen die daardoor later met veel lagere successierechten worden geconfronteerd, maar bovenal toch voor de seniorengroep die de grote overwaarde op hun woning voor een aanzienlijk deel zelf kunnen gebruiken. De overheid en/of banken zouden er goed aan doen om deze groep mensen tegemoet te komen en hun de mogelijkheid te bieden om, tegen bepaalde voorwaarden, deze overwaarde weer op te nemen. Is goed voor de economie ook! Want nu is het feitelijk “dood geld”. Senioren kunnen er hun pensioen mee aanvullen en andere leuke dingen mee doen. Ik hoop dat men van hogerhand deze materie eens serieus onderzoekt en met banken of pensioenfondsen mogelijkheden creëert.

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 7

Pranagizers houden avond om Leefhuis te realiserenRoosendaaL - De Pranagi-zers houden op 8 januari een avond om een Leefhuis in Roosendaal te realise-ren. Het Leefhuis zal zijn intrek gaan in nemen in de voormalige kerk en verenin-gingsgebouw De Burch in de Willemstraat. Dit pand heeft alles waar een Leefhuis in moet voorzien. Een ruime woonkamer van 80 m2 waar genoeg ruimte is voor een gezin, waarvan een van de gezinsleden kanker heeft. Doordat het gehele pand vrij staat is er ruimte om te schreeuwen, maar ook om

te huilen en genoeg ruimte om hard te kunnen lachen. Bovendien is er een zolder waar genoeg plek is om lo-gees te herbergen.Pranagizers zijn mensen die de levensenergie kun-nen verhogen, dit kan zijn door yoga, voeding, dans, muziek, beweging, klank, zang etc. In het Leefhuis is alles aanwezig wat zorgt voor een zuivering van het lichaam. Zo is er een wa-terzuiveraar en is er alleen biologische voeding die het lichaam versterkt. Genees-krachtige kruiden orden

ingezet om het lichaam te draineren van belastende stoffen. In het leefhuis is er een vast dagprogramma wat zowel het lichaam als geest weer in balans brengt. Dit bestaat uit meditatie, yoga, chi gong, kundalini adem en energetisch lichaamswerk.Zes keer per jaar organise-ren zij een avond om geld in te zamelen om het Leefhuis mogelijk te maken. Deze Pra-nagizers-avonden hebben een vrije entree en u mag als u wilt iets doneren voor het Leefhuis. Aanmelding kan via [email protected]

ARWB Cross op landgoed VisdonkRoosendaaL - Atletiekver-eniging THOR organiseert op 24 januari op Landgoed Visdonk de 4e wedstrijd in het ARWB crosscircuit. Start en finish zijn in de buurt van het Milieu Edu-catief Centrum vanaf 11.00

uur. Het parcours is mede mogelijk gemaakt door Na-tuurmonumenten. Inschrij-ven kan tot 20 januari via www.inschrijven.nl of op de dag zelf tot een half uur voor de start bij het Thorhonk op sportpark Vierhoeven.

Zowel bij de vrouwen als bij de mannen kunnen ook recreanten inschrijven. Ook de basisschooljeugd kan meedoen.

Kindermiddag met Prins Erik d’n 1eWouWse PLantage - Op za-terdag 23 januari vangt om 13.30 uur in Wouwse Plan-tage de kindermiddag van Mastepinnelaand aan. De prins en zijn gevolg worden op spectaculaire wijze in-gehaald op het schoolplein van basisschool Heilig Hart, waar een collegelid van de gemeente Roosendaal de prins de sleutel van Mas-tepinnelaand overhandigt.

Vervolgens wordt de kinder-middag voortgezet in dorps-huis de Spil. Daar staan een aantal leuke spellen klaar voor de kinderen van de ba-sisschool. Tevens is er een culinaire activiteit waarbij iets lekkers gemaakt wordt. De muziek wordt verzorgd door Hofkapel Afslag de Pin en W’ornouwus. Kijk voor meer informatie op www.mastepinnelaand.nl.

Major is een gecastreerde kater, waarschijnlijk uit 2011. Een grote en zeer lieve kater, die graag bij je komt om kopjes te geven. Met andere katten kan hij het minder goed vinden. Major is een vriendelijke en rustige kat, die graag op z’n tijd een frisse neus gaat halen. Asiel Arduin, Vroenhoutseweg 37, Roosendaal. Tel. 0167 532 627 of www.dierenopvangarduin.nl.

Major zoekt een baasje

Alzheimer Café: u vraagt, wij draaienRoosendaaL - Het Alzhei-mer Café houdt op maandag 18 januari weer een bijeen-komst in CWZ De Brink, Melis Stokelaan 5 in Roo-sendaal. Als u zorgt voor een demen-terende partner of iemand in de familie of in uw naaste omgeving heeft, heeft u vast vaak vragen. De bedoeling van deze avond is, dat men mét en vooral vóór elkaar die antwoorden probeert te vinden. Alles wat u weten wilt over dementie en wat er mee samenhangt zal zo mo-gelijk aan de orde komen. Jasper van de Putte zal op deze avond aanwezig zijn

om hierbij te helpen. Jasper is werkzaam als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkun-dige in de sector ‘Ouderen’ van de GGZWB en gespeci-aliseerd in de problematiek van ouderen met dementie en weet wellicht antwoor-den op al uw vragen. De mu-ziek voor deze avond zal ver-zorgd worden met liedjes uit de 40, 50 en 60-er jaren. Dit wordt gepresenteerd door DJ Raymond van Oosterbos, hij zal eventuele verzoekplaat-jes draaien als u dat wenst. Aanvang 19.00 uur.Voor meer informatie: [email protected] of 06-46563451.

Nieuwjaarsborrel RoosendaaL - The Rhythm & Soul Revue houdt op 10 januari weer een nieuw-jaarsconcert met soul, funk en blues. Hierin zal muziek van Otis Redding, Curtis Mayfield, Aretha Franklin en vele anderen de revue passeren. Miss Stacey, Miss Mary en Brother John gaan voor in zang. Met verder: Joop & Hans Marechal (the Mar-shall Brothers): trombone/trompet, mr. Henk Loman: sax, Wim Jacobs drums, Martin Kleine Schaars: bas, Don Haagh: gitaar. De muzi-kale nieuwjaarsborrel start vanaf 15.30 uur in Café De Moriaan Tongerloplein 9, Roosendaal. Entree gratis!

Page 8: Gazet van Roosendaal week1

Stoer?Slim?Supereigenwijs?Schuchter?Het JTC koestert deverschillen tussen leerlingen.

JE BENT ZATERDAG 16 JANUARI VANHARTE WELKOM BIJ HET JTC -BURG. SCHNEIDERLAAN 2 IN ROOSENDAAL.Kijk voor meer informatie op www.jtc-roosendaal.nl

tech

16.01.2016

10.00-13.00UUR

KIESVWOXLZO

EKJIJEEN

EXTRA UITDAG

ING

Markland College Oudenboschgymnasium – atheneum – havo – mavo –

beroepsgerichte leerwegen kader en basis

plus: Technasium – Versterkt talenonderwijs – Sportland – Vernieuwde beroepsgerichte programma’s vmbo

Open dag zaterdag 23 januari09.30 - 13.00 uur

Markland College Zevenbergenmavo – havo – atheneum – gymnasium

plus: Technasium – Versterkt talenonderwijs – Technologie en Toepassing – Sportklas - Art&Design

Open dag zaterdag 16 januari10.00 - 13.00 uur

plus: Technasium – Versterkt talenonderwijs – Sportland – plus: Technasium – Versterkt talenonderwijs – Sportland – Vernieuwde beroepsgerichte programma’s vmbo Vernieuwde beroepsgerichte programma’s vmbo

Tot kijk!

ONDERWIJS

BANKSTEL- Comfortabele zit met interieurvering

- Uitschuifbare zitting

- Andere samenstelling mogelijk

- Inruil mogelijk

Leverbaar in:- stof & leder

- verschillende kleuren- verschillende kleuren

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 8

Enkele maanden geleden opende Anaida Torosjan de Beauty & Piercing Salon Esthetique in het bedrijvencentrum op de Burgemeester Prinsensingel 61 in Roosendaal.

Roosendaal - Ontspanning en uiterlijke verzorging dat staat centraal bij Salon Es-thetique, vertelt eigenaresse Anaida. Naast schoonheids-behandelingen is de salon ook gespecialiseerd in Shi-atsu massages en kun je er een piercing laten zetten. Anaida werd bij de opstart

van haar onderneming be-geleid door de StartersCen-tra West-Brabant.Na jaren werkzaam te zijn geweest als doktorsassi-stente was Anaida toe aan een nieuwe uitdaging. Ze behaalde in korte tijd haar diploma’s en is nu allround schoonheidsspecia l ist . “Klanten kunnen bij mij te-recht voor een huidanalyse, acnebehandelingen, pee-ling, mee-eters en comedo-nen verwijdering en diverse gezichtsbehandelingen. Daarnaast start ik binnen-kort met Mesotherapie be-handelingen. Hierbij wordt met een kleine injectienaald vitaminen en hyaluronzuur

in de middelste huidlaag gespoten. De behandeling maakt de huid strakker, gladder en geeft een matte teint.”Naast schoonheidsspecia-list is Anaida ook Shiatsu masseur. Shiatsu is een Ja-panse wijze van drukpunt-massage voor preventieve gezondheidszorg die vitali-teit bevordert, vermoeidheid verlicht en de natuurlijke zelfhelende kracht stimu-leert door druk toe te passen op specifieke punten op het lichaam. “In de hectiek van alledag is het belangrijk dat mensen tot rust komen en bij kunnen tanken. In mijn salon heb ik aandacht voor

de klant. Mijn doel is dat als de klant weggaat hij of zij te-vreden is over het resultaat en ontspannen naar huis gaat.”Anaida werd bij de opstart van haar onderneming bege-leid door de StartersCentra West-Brabant. “In het begin had ik veel vragen. Samen met een medewerker van de StartersCentra heb ik deze besproken en mijn plan ver-der uitgewerkt. Daarnaast ben ik heel blij met de ruim-te in het Bedrijvencentrum. Ik heb nu een professionele salon en de kosten om deze ruimte te huren zijn voor mij haalbaar. Mocht ik in de toekomst vragen hebben

dan kan ik altijd terecht bij de medewerkers van de

StartersCentra. Hierdoor sta ik er niet alleen voor”.

Starter: Anaida Torosjan

Met de steun van het StartersCentrum (www.starterscentrawestbrabant.nl) kon Anaida haar schoonheidssalon beginnen.

Page 9: Gazet van Roosendaal week1

Meer dan 10.000m2 showroom!www.weytsinterieur.nl

Adres:Woonboulevard Poortvliet, Paasdijkweg 33, Poortvliettelefoon 0166 - 61 95 00, [email protected]

Openingstijden:Dinsdag t/m donderdag van 10.00 - 17.30 uur (‘s avonds op afspraak)Vrijdag van 10.00 - 21.00 uur (koopavond) Zaterdag van 10.00 - 17.00 uur

Rolf Benz Model Linea Design: Cuno Frommherz 2 zits breed 173 cm In actie stof van 2416.- voor 1631.- In actie leder van 3458.- voor 2256.-

DESIGN SALEDe hele maand januari staat bij Weyts Interieur in het teken van de Design Sale. Dat betekent een aanzienlijk aantal bekende merken uit binnen- en buitenland nu extra scherp geprijsd. Laat je verrassen door onze Design Sale en profi teer als design liefhebber van heel veel voordeel en mooie aanbiedingen!

KORTING TOT

60%

Rolf Benz Model 384 Design: Labsdesign

In actie stof van 1201.- voor 994.- In actie leder van 1695.- voor 1384.-

Bijpassende hocker in stof nu 396.- en in leder nu 548.-

In diverse kleuren leverbaar.

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 9

Wekelijks uit ‘t Roosendaalse leven gegrepen column door Frank Roks. Reageren kan via Facebook: Frank Roks Kunstenaar of via www.2crea8.nl.

Zo’n overgang naar een nieuw jaar is een mooi kan-telmomentje om alles even op een rijtje te zetten. Je-zelf bij de lurven te vatten, kansen te vergroten, oude materie nieuw leven in te blazen of een tweede leven te geven. We zijn allemaal wel ergens de controle over kwijt of hebben hier wat te veel en daar weer wat te weinig van. Perfecte ingre-diënten voor het vullen van een wens. Maak ‘m! Vertaal ‘m helemaal naar je eigen waarde, want bij tegen-spoed voelt ieder zijn eigen leed het hardst. Dat is men-

seigen. Zo wenst de vluchte-ling veiligheid en eten, bidt de belegger dat zijn aande-len niet stuk lopen en cros-sen studiebollen hun fi ngers voor een geslaagd examen. Voetballers roepen goden aan om penalty’s niet te mis-sen, boer en tuinder doen schietgebedjes voor een geslaagde oogst en terwijl de buurvrouw zwijmelt bij een bíjna volle bingokaart, droomt de buurman van 30 miljoen cash in de staatslo-terij. Hoop kweekt wensen. In uitersten. Wanneer een brokkenpiloot in de wacht-kamer van het ziekenhuis

zit te duimen dat er niets gebroken is, levert iemand enkele bedden verderop een veldslag tegen een ongenees-lijke ziekte. Allemaal hopen ze op een hogere macht. Een lichtend doorkijkluikje naar de dag van morgen. Het verdere leven. Daarom zeg ik: Vergeet niet te wensen! Wens iets waarvan je denkt dat dit het kersverse nieuwe jaar een extra dementie kan geven. Iets wat komen mág. Wat komen kán. Míjn ver-trouwen in 2016 is groot en zonder hebberig te zijn heb ik mijn wishlist al naar de sterren gestuurd. Nu u nog!

Vergeet niet te wensen

Theaterhuis Roosendaal gaat van start met twee projecten: een reeks improviseren en een ‘soap op 1 dag’. Op 12 en 19 januari zijn hiervoor audities.

Speel in improvisaties of een soap

ROOSENDAAL - In januari gaan twee nieuwe projecten van Theaterhuis Roosendaal van start. Het Theaterhuis organiseert sinds de herfst activiteiten voor jong en oud op het gebied van toneelspe-len.Op dinsdag 12 en 19 janu-ari zijn twee auditierondes voor een reeks ‘improvise-ren’. De audities hebben het karakter van een kennisma-kingsbijeenkomst. Ervaring is niet van belang. Daarna wordt met iedereen die dat wil (er is voor iedereen een rol) op dinsdagen vanuit improvisaties gewerkt aan

een voorstelling die in juni in Roosendaal zal worden gespeeld.Opgeven voor een of beide gratis auditierondes kan via [email protected]. Je kunt daar ook meer informatie opvragen. Meteen opgeven voor de hele reeks kan ook via www.theaterhuisroosendaal.nl.Daarnaast kun je op zater-dag 9 januari meedoen aan ‘Soap op 1 dag’.Altijd al willen acteren in een soap? Dit is je kans! In één dag maken we een afl e-vering van een gloednieuwe soap. De ochtend gebruiken

we om het soapacteren onder de knie te krijgen. Na de ge-zamenlijke lunch komen we tot een script en repeteren we de scènes. De dag wordt afgesloten met het presente-ren van de eerste afl evering aan het publiek. Aanvang is om 9.30 uur, meedoen kost slechts 25 euro, inclusief lunch. De eindpresentatie is om 16.00 uur en is gratis te bezoeken bij het Theater-huis, Kadeplein 4 te Roosen-daal.Meer informatie en opgeven kan via www.theaterhuis-roosendaal.nl of [email protected].

Oproep voor auditie

Page 10: Gazet van Roosendaal week1

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 10

De blauwe cirkel met daarin het rode doel. Je kunt met je stenen de cirkel barricaderen, of trachten de stenen van de tegenstander weg te kaatsen. Overzicht en overleg derhalve. Fanatiek gingen de teams zondagavond aan de slag.

Heb je deze sport door, dan is het leuk om gade te slaan. Met een warme chocolademelk, al moet je wel even met je neus door die laag slagroom heen.

Ook al zijn ze met sport bezig, de Roosendaalse ondernemers kunnen het niet nalaten een beetje gezellig te buurten rond, en op de ijsbaan. ‘Oh ja, gelukkig Nieuwjaar trouwens!’

Het werpen in de juiste richting en snelheid vraagt om een verbeten gezicht. De fi nale nadert, nu wordt het menens.

Het team van Leto wordt verwacht als winnaar, en de spanning is van de gezichten af te lezen. BVR Suijkerbuijk, BVR Groep en Kampioen De Raatskelder bleken uiteindelijk in betere vorm te steken. Volgend jaar wacht de revanche..!

De naam van De Raatskelder kan op de sokkel van de grote trofee worden bijgeschreven. Buiten regent het nog steeds, en binnen dooit de ijsbaan. De sponsors feesten nog even na. Dankzij hen kon de toegangsprijs laag gehouden worden.

De Grote Man achter de ijsbaan: Cees de Bruijn (midden). Nagenietend van deze periode, waarin volop werd geschaatst op de Markt. ‘Ik ben nu even blij, maar over twee dagen niet meer. Dan popel ik om liefst in juli dit weer op te starten..!’

Sfeer in de ijsbaanbar, in Roosendaalse kleuren gehuld. Een plek om geluk te wensen, het glas te heff en en eindeloos door te babbelen terwijl achter de gesloten deuren volop gestreden word om de begeerde BVR-Wisseltrofee. Hier even geen sport, maar sprankelende drankjes en gesprekken. Spanning en gezelligheid gaan hier hand in hand, en de tent is gevuld met meer dan 400 man. Als de laatste ‘steen’ is geschoven, gaat de stekker uit de ijsbaan en wordt deze verwarmd. Het defi nitieve afscheid van de ijsbaan… tekst en fotografi e: Aad Meijer

Curling sportief hoogtepunt op ijsbaan Roosendaal

Raatskelder wint fi nale tijdens sfeervolle avondEen laatste blik op de Roosendaalse ijsbaan. Buiten valt de regen met bakken uit de donkere hemel, maar in de enorme tent is het warm verlicht, al vriest het daar. Binnen vechten de ondernemers die de ijsbaan steunden een onderlinge traditionele strijd uit. De inzet is het Kampioenschap Curling 2016.

Page 11: Gazet van Roosendaal week1

woonmallalexandrium.nl | makkelijk parkeren | Rotterdam A20 afslag 16

Page 12: Gazet van Roosendaal week1

www.dekringroosendaal.nl

Het podium voor

uw verhaal

VR 21 NOV

11.00 uur

VR 21 NOV

11.00 uur

VR 21 NOV

11.00 uur

Een meeslepende musical over de enige echte Robert Long

De NotenkrakerBallet van de Staats-opera van Tatarstan

De betoverende musical Rapunzel incl. meet & greet

DI 12 JAN 20.00 uur

DO 7 JAN 20.00 uur

ZA 9 JAN 14.00 uur

4+

‹ Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 12

Een van de nieuwe meubelprogramma’s die klaar staan bij het Wooncenter Roosendaal aan de Gastelseweg.

ROOSENDAAL - Al ruim dertig jaar is Wooncenter Roosen-daal (vroeger onder de naam de Meubelhal) een begrip in Roosendaal en omstreken. Voor mooie kwaliteitsmeu-belen, persoonlijke service en een deskundig advies bent u hier aan het juiste adres.Bij een bezoek aan Woon-center Roosendaal vindt u altijd een van de eigenaren, Geert Harmsen of Fred van der Pennen, in de winkel. Met hun jarenlange erva-ring weten zij al uw vra-gen te beantwoorden. Of u nu twijfelt over de juiste

kleur of vragen hebt over onderhoud, zij helpen u al-tijd verder. U treft hier een ruime collectie prachtige eiken meubelen, moderne meubelprogramma’s, bank-stellen, relaxfauteuils en seniorenledikanten. Mo-dern, klassiek en landelijk. De meubelen kunnen des-gewenst op maat gemaakt worden, en worden gratis geleverd en gemonteerd. Het Wooncenter Roosendaal is gespecialiseerd in bedden en fauteuils voor senioren. Bent u op zoek naar comfort en design, dan vindt u hier zeker iets naar uw wens.

Maar ook de jongere gene-raties kunnen hier zeker slagen Bij het Wooncenter is bovendien gratis parkeerge-legenheid en de koffi e staat voor u klaar! Komt u snel eens kijken: de nieuwste meubelprogramma’s staan opgesteld in de winkel.

OpruimingDe hele maand januari houdt Wooncentrum Roosendaal grote opruiming met extra lage prijzen!Geopend van ma t/m za. Gastelseweg 31, Roosendaal. Tel. 0165 569 457 of www.wooncenterroosendaal.com

Wooncenter Roosendaal

RBC oefent tegen NAC BredaRoosendaal - RBC heeft de komende tijd twee oe-fenwedstrijden op het pro-gramma staan. De eerste is op woensdag 6 januari, dan speelt RBC in het Herstaco Stadion een oefenwedstrijd tegen NAC Breda. Aanvang van de wedstrijd is 19.30 uur.De toegangsprijs bedraagt € 7,50 euro. RBC ClubCard houders betalen op ver-toon van hun kaart slechts €5,- euro. Tickets zijn in de voorverkoop verkrijgbaar aan de kassa van het Nati-onaal Voetbalmuseum De Voetbalexperience en bij Primera aan de President Kennedylaan in Roosen-daal. De kaarten zijn tevens online te bestellen via de website www.rbcvoetbal.nl.NAC Breda speelt op zater-dag 9 januari 2016 nog een oefenwedstrijd in het Her-staco Stadion. Tegenstander is dan de Belgische 1e klas-ser KV Kortrijk. Deze wed-strijd begint om 17.00 uur. Voorafgaand aan deze wed-strijd speelt Oud RBC om 15.00 uur tegen Oud NAC Breda. De toegangsprijs voor beide wedstrijden bedraagt dan €7,50 euro en €5,- euro voor RBC ClubCard houders. Ook deze kaarten zijn in de voor-verkoop verkrijgbaar bij het Nationaal Voetbalmuseum De Voetbalexperience, Pri-mera en online via www.rbcvoetbal.nl.

Villa Viva & SamSam oud Gastel - Anja Koene uit Oud Gastel is vanaf 1 janu-ari 2016 de nieuwe eigena-resse van Villa Viva & Sam-Sam Oudenbosch. Anja zal de winkel met een unieke combinatie van nieuwe en tweedehands merkkleding aan de Polderstraat 2A in Oudenbosch voortzetten. Een vertrouwd concept in een ruimer jasje, want voort-aan kun je elke dinsdag t/m zaterdag van 9.30 tot 17.00 uur bij Villa Viva & SamSam Oudenbosch terecht.De vaste klanten kennen Anja, omdat zij al jaren een van de gezichten van Villa Viva is. Zij zal de koers van het afgelopen jaar verder uitbouwen. Mooie merken en hoge kwaliteit blijven de speerpunten voor de twee-dehands merkkleding. Voor de nieuwe kinderkleding blijven de bekende merken Jubel & Sturdy, SomeOne en Dutch Dream Denim in het assortiment. Binnenkort worden onder andere ook B.Nosy, Stones and Bones, (Birds by) D-Rak en Rumbl gelanceerd. Zodra de winkel zomerklaar is en de nieuwe collectie hangt, wordt er een officieel openingsfeest gege-ven . Hou de berichtgeving dus in de gaten! Voor meer informatie: www.samsamoudenbosch.nl of www.villa-viva.nl of volg de winkel op op facebook www.facebook.com/Villa-Viva.Oudenbosch.

Jubileum voorstelling ZevenbeRGen - Op woens-dagavond 13 januari erzorgt Froukje Smeding van Werk-Wegen de jubileumvoorstel-ling ‘FENIX - De levensloop van een burn-out’ in theater De Schuur in Zevenbergen.In januari is het 10 jaar ge-leden dat Froukje Smeding met haar praktijk WerkWe-gen van start ging. Werk, stress en burn-out zijn de thema’s waar in de laatste jaren steeds meer klanten vragen over hadden. Zij klopten bij Froukje Smeding aan om antwoorden te vin-den, maar vooral om er ‘mee om te leren gaan’. Een burn-out wordt niet van de ene op de andere dag geboren. Daar gaat het nodige aan vooraf. Zoals ook in de voorstelling het geval is:Het is een gewone man, die Steef Spaander. Hij hoeft niet zo nodig vooraan te staan en eigenlijk hoor je hem niet zo vaak. Gewoon lekker werken, daar houdt hij van. Verder niets bijzon-ders eigenlijk. Hij leeft zijn alledaagse leven en gedraagt zich zoals wij allemaal. Tot hij op een dag tot de ontdek-king komt dat hij niet meer gewoon lekker in zijn vel zit. Hij heeft een kort lont-jeen kan zijn hoofd er niet meer bij houden . Wat is er aan de hand? Wordt hij gek of zo? Wat moet hij doen? Kaarten via [email protected] of bij Bibliotheek Ze-venbergen.

GeZien op www.GaZetRoosendaal.nl

Page 13: Gazet van Roosendaal week1

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 13

Deze Uit-agenda is mede mogelijk gemaakt door VVV Roosendaal, Markt 71 te Roosendaal. Tel. 0165 55 44 00 of www.vvvroosendaal.nl.

Wo 6 januari

NieuwjaarsreceptieGezellig samenzijn met toast op het nieuwe jaar en infor-matie over Frankrijk/Wallo-nië. Kadehuis, Roosendaal. 20.00-23.00 uur. leden Alli-ance Francaise Roosendaal gratis, niet-leden 6,00

FilmFilmclub Cinema Paradiso brengt de film 45 Years in bioscoop Citytheater, Roo-sendaal. Aanvang 20.30 uur. Geoff (Tom Courtenay) en Kate (Charlotte Rampling) zijn al zo lang bij elkaar dat ze aan een half woord genoeg hebben. Dan krij-gen ze bericht dat er in een Zwitserse gletsjer een per-fect geconserveerd lichaam gevonden is: dat van Geoffs vroegere vriendin, de Duitse Katja. Zij verdween 50 jaar geleden in de afgrond. De voorbereidingen voor hun 45-jarig huwelijksfeest gaan gewoon door, maar er is iets veranderd in hun verhou-ding. De gebeurtenis brengt het zo stabiele huwelijk ern-stig aan het wankelen.

Do 7 januariDe NotenkrakerDit magische kerstballet van de Staatsopera van Ta-tarstan voor jong en oud vertelt het avontuurlijke verhaal van Clara en de be-toverende Notenkraker. De uitstekende dansers, hon-derden kostuums en fraaie decors doen absoluut recht aan de legendarische cho-reografie van Petipa en Iva-nov. Op de wereldberoemde muziek van Tsjaikovski creëerden zij een werk vol spectaculaire pas de deux, een vervaarlijke strijddans, een exotische Spaanse dans en natuurlijk de Bloemen-wals. De Kring, Roosendaal. 20.00 uur. Kaarten 35,00.

Jeroen Leenders Jeroen Leenders is een stand-up comedian. En stand-up comedy doet je nadenken over het leven. Wat je voelt maar niet wil voelen, wat je denkt maar niet wil den-ken, wat je weet maar liever niet zou weten. Het is elke dag anders: het publiek, de zaal, Jeroen zelf... Het enige wat Jeroen meebrengt, is een hoofd vol denkbeelden

en verhalen. Pagliacci, De Kring, Roosendaal. 20.15 uur. Kaarten 20,00.

FilmFilmclub Cinema Paradiso brengt de film Youth in bi-oscoop Citytheater, Roosen-daal. Aanvang 20.30 uur.

Vr 8 januariNacht van het SwareeAlle Tullepatoane die naar het Swaree willen staan in de rij om op zaterdagoch-tend hun kaartje te kunnen kopen. Biggelaar, Roosen-daal. 11.11 uur.

Uitreiking eerste CDTijdens de Nacht van het Swaree zal de Hoogheid de eerste CD uitreiken aan een bekende Tullepetaon. Bigge-laar, Roosendaal, 20.11 uur

Za 9 januariVerkoop Swaree kaartenTongerloplein, Roosendaal. 10.00 uur

Verkoop CarnavalsartikelenIn diverse winkelcentra in Tullepetaonestad zal de Stichting Carnaval Roo-sendaal Tullepetaonse car-navalsattributen te koop aanbieden. Diverse locaties, Roosendaal. 11.00 uur

RommelmarktRommelmarkt tbv herin-richting en onderhoud St. Josephkerk te Roosendaal. St. Josephkerk, Roosendaal.

10.00-13.00 uur. Toegang gratis

Rapunzel De Musical (4+)Het mooie prinsesje Rapun-zel heeft magisch haar. Op een dag wordt ze ontvoerd en opgesloten door twee gemene tovenaars die haar haar willen hebben. Elke dag moet Rapunzel haar vlecht uit het torenraam la-ten zakken, zodat de tove-naars naar boven kunnen klimmen. Zal haar redder ooit komen? De Kring, Roo-sendaal. 14.00 uur. Kaarten 21,25.

Oeloek Oeloek – Kevin Jolly, Da-vid Meijer, Jantijn Prins en Carlijn van Rij – maakte de afgelopen seizoenen naam met fysiek cabaret waarin ontroerende, intieme mo-menten worden afgewisseld met spectaculair theater-vuurwerk. OpSchmùck is een voorstelling over te veel franje, overbodige versie-ring, loze beloftes en alles wat de inhoudsloosheid in deze wereld maskeert. De Kring, Roosendaal. 20.15 uur. Kaarten 17,50.

Party of Rock & RollHet Wapen van Roosendaal, Roosendaal. 21.00 uur

Za 9 en zo 10 jan.Nieuwjaarssalon 2016Foto-expositie van Foto-groep ‘t Statiefje. Muziek-school De Suite, Roosen-daal. za 14.00-17.00 uur, zo 11.00-17.00 uur. Toegang gratis.

Zo 10 januariKoopzondag RosadaRosada Fashion Outlet, Roo-sendaal. 10.00-18.00 uur

Wandeltocht AKNVrije wandeltocht door de prachtige bos- en natuurge-bieden van Roosendaal en omstreken. Vertrek Huis ten Halve, Roosendaal. 25 km. 08.00-10.00 uur, 15 km. 09.00-11.00 uur, 10 km. 09.00-12.00 uur. Deelname 2,50 KNBLO-leden: € 2,-

Nieuwjaarsloop Nieuwjaarsloop van Health Works fitness. Burgemeester Godwalsdpark, Roosendaal. 09.00-14.00 uur

Fontys meets De KringHet Rubio Trio, opgericht aan het einde van 2012, bestaat uit violiste Tessa van Buuren, celliste Feli-cia Dercksen en pianiste Tessa Verboven. Op 10 janu-ari staan vroeg-moderne en jazz/pop-crossover werken op het programma, van Ne-derlandse en buitenlandse componisten. In een sfeer-volle omgeving van de ka-pel van Klooster Mariadal nemen zij u mee in een ver-haal, verteld door de mu-ziek. Aanvang 11.00 uur. Kaarten 10,00, voor kinde-ren 5,00.

Uitreiken ScholenmapIedere basisschool in Tulle-petaonestad krijgt een pak-ket met informative over het Tullepetaonse carnaval. De Kring, Roosendaal. 13.11 uur

Nieuwjaarsconcert Nieuwjaarsconcert Muziek-vereniging De Gildezonen met als gasten het koor Vox Jubilans. Moeder Godskerk, Roosendaal. 14.30-16.30 uur. Kaarten 5,00.

Rhythm ‘n Soul RevueLive muziek in café de Moriaan. De Moriaan eten&drinken, Roosendaal. 15.30 uur. Toegang gratis.

Nieuwjaarsreceptie De nieuwjaarsreceptie van de stichting carnaval met de presentative van de kroniek

55 jaar stichting Carnaval. De Kring, Roosendaal. 15.33 uur

Ma 11 januariStadsbeiaardbespelingStadsbeiaardier Toni Raats laat de klokken beieren en speelt een gevarieerd pro-gramma door alle tijden en stijlen heen. Markt, Roosen-daal. 14.00-15.00 uur

Di 12 januariPaul Groot als Robert LongIn de vroege jaren tachtig gaan Robert Long en Leen Jongewaard, de één een be-jubelde zanger, de ander een gevierd acteur, een spraak-makende samenwerking aan. Tijdens de voorberei-ding van hun derde show lijken echter alle heilige huisjes omgetrapt, al het vuil gespoten en een artis-tieke impasse dreigt. Naar-stig op zoek naar materiaal voor nieuw repertoire dui-ken Long en Leen ten einde raad in hun verleden. Maar dan komen onthutsende feiten boven die hun samen-werking, hun succes en uit-eindelijk hun vriendschap in een ander, ontluisterend licht zetten. De Kring, Roo-sendaal. 20.00 uur. Kaarten 37,25

Wo 13 januariDana Winner Als Dana Winner de liefde bezingt is Cupido intens blij. Want liefde mag dan blind zijn, doof is ze niet. Daarom maakte Dana een prachtige selectie van lief-desliedjes. Leven vol Liefde De Kring, Roosendaal. 20.00 uur. Kaarten 30,25

FilmFilmclub Cinema Paradiso brengt de film Youth in bi-oscoop Citytheater, Roosen-daal. Aanvang 20.30 uur. Met Michael Caine en Har-vey Keitel.

agenDa

De Staatsopera van Tatarstan brengt het magische kerstballet over Clara en de betoverde Notenkraker. Met uitstekende dansers, honderden kostuums en fraaie decors wordt recht gedaan aan de legendarische choreografie van Petipa en Ivanov. Woensdag 6 januari in De Kring Roosendaal.

Film: YouthFilmclub Cinema Paradiso brengt in Roosendaal de film Youth. Na La grande bellezza scoort meesterfilmer Paulo Sorrentino opnieuw een voltreffer met een Engels gesproken maar thematisch sterk verwante prachtfilm. Ditmaal draait het niet om één oudere kunstenaar die terend op oude successen commentaar levert op alles en iedereen, maar zijn het er twee.

roosenDaal - Michael Cai-ne en Harvey Keitel spelen een componist/dirigent en filmregisseur, tijdens hun verblijf in een Zwitsers re-sort waar ze op decadente wijze verwend worden. De kogelronde voetballer Di-ego Maradona is een van de andere gasten. Fred Bal-linger (Caine) is nadruk-kelijk kunstenaar in ruste.

Hij vindt het erg vervelend steeds maar geassocieerd te worden met zijn successtuk, Simple Songs (speciaal voor de film gecomponeerd door David Lang). Voor geen geld neemt Fred de baton weer ter hand. Regisseur Mick Boyle (Keitel) echter, is altijd bezig aan nieuwe filmprojecten. Dat zijn gloriedagen achter hem liggen weigert hij te ac-cepteren.Youth is een ongelofelijk rijke film die via hoogst ori-ginele, soms humoristisch beelden diep graaft in de

menselijke ziel. Centraal staat de verhouding tussen jeugd en ouderdom, hoe on-losmakelijk mensen verbon-den blijven met de jeugd, ook als ze ouder worden. De fase van volwassenheid lij-ken we tegenwoordig over te slaan en bejaarden zijn net pubers.Bioscoop Citytheater, Brug-straat 48, Roosendaal. Op donderdag 7 januari en woensdag 13 januari om 20.30 uur. Voor meer infor-matie: www.cinemactueel.nl.

Twee kunstenaars teren op oude successen en leveren overal commentaar op in de film Youth.

In Rapunzel kruipt Sita in de huid van het prinsesje met de magische, lange vlecht, dat wordt opgesloten in een toren, wachtend op de prins die haar zal redden.

Page 14: Gazet van Roosendaal week1

Uw oude bank meenemen hoeft NIET,

een foto is voldoende.

NATIONALE

DAGENDAGENDAGENINRUILMaak een foto van uw oude bank(stel), dressoir, stoel,

kast, tafel of complete interieur, neem de foto mee naar

onze showroom en op vertoon van de foto krijgt u de

ALLERHOOGSTE INRUILPRIJS OP UW NIEUWE AANKOOP.

350,- Euroterug voor bijv. deze bank

ALLEENGELDIG

OP:

Vrijdag

8JANUARI

KOOPAVOND9.30-21.00 uur

Zaterdag

9JANUARI

9.30-17.00 uur

LET OP! EXTRA KOOPAVONDEN TOT 21.00 UUR!

Woensdag

6JANUARI

9.30-21.00 uurKOOPAVOND

Donderdag

7JANUARI

9.30-21.00 uurKOOPAVOND

Da’s thuiskomen!BERGEN OP ZOOM Wassenaarstraat 45 (centrum) EINDHOVEN Willem van Konijnenburglaan 1d HEERLEN In de Cramer 76 (Woonboulevard Heerlen)

MIDDELBURG Mortiereboulevard 12 (Woonboulevard De Mortiere) NIEUWEGEIN De Liesbosch 70 (Industrieterrein Liesbosch)OOSTERHOUT (N-BR) Beneluxweg 3 (A27 afslag 17 - naast McDonalds en Tulip Inn) OSS Frankenweg 31 (Woonboulevard Oss-Oost)

OPENINGSTIJDEN:Maandag t/m Vrijdag 09.30-21.00 uur 5 KOOPAVONDEN Zaterdag 09.30-17.00 uur. Zondag gesloten.

IN ALLE BOVENSTAANDE FILIALEN IS EEN AANWEZIG

De inruilactie

geldt op de complete

collectie zitmeubelen

en interieurs

NU849,- En zelfs op dezeactieprijs krijgt u nog deHOOGSTE INRUILKORTING!

+GRATISHYBRIDEFIETSNormaal 1849,-

3+2 zits PanteoLuxueus en royaal bankstel voorzien van een super zitcomfort in

Categorie 1 Leder voor een topper van een prijs. Leverbaar in eengroot aantal kleuren.

NU899,- En zelfs op dezeactieprijs krijgt u nog deHOOGSTE INRUILKORTING!

+GRATISHYBRIDEFIETSNormaal 1899,-

Relaxfauteuil JaguarElegante en tijdloos vormgegeven relaxfauteuilmet een heerlijk zitcomfort in leder. Voorzienvan een soepel en duurzaam relaxmechanisme.Leverbaar in diverse kleuren.

OOK MOGELIJK METSTA-OP FUNCTIE

OOK MOGELIJK MET OOK MOGELIJK MET

En zelfs op dezeactieprijs krijgt u nog deHOOGSTE INRUILKORTING!NU399,-

DIVERSE KLEURENDIRECT LEVERBAARNormaal 699,-

GRATISHYBRIDEFIETS

dames/herenwinkelwaarde

359,-

BIJ AANKOOP VAN ELKBANKSTEL,

HOEKBANK OFCOMPLEET INTERIEUR

2+Hoek+2+LongchairHorizonSuper trendy hoekbank prachtigafgewerkt met geruite dubbele stikselsop de zitting inStofcategorie 1. Leverbaar indiverse kleuren, (uni)stoffenen opstellingen. Kan ookgespiegeld geleverd worden.Normaal 2399,- Voor 1149,-Als 2+Hoek+2:

Actie geldig tot zondag 31 januari 2016, exclusief bij bruna.

Scan deze kortingspas in de Bruna winkel en ontvang direct je korting

KORTINGSPASOp vertoon van deze kranten voordeel pas ontvangt

u, exclusief bij Bruna, 20% korting op onderstaande kranten.*

*Deze actie loopt tot zondag 31 januari 2016

KOOP JE FAVORIETE KRANT NU MET 20% KORTING!

20%KRANTENKORTING

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 14

Page 15: Gazet van Roosendaal week1

SANI-DUMP ROOSENDAAL OOSTPLEIN 17-B |

KIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NLKIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN OP WWW.SANIDUMP.NL27

EINDEJAARS-SPEKTAKEL IN ALLE 27 MEGASTORES!

NU 4X VOORDEEL!OP ONZE TOCH AL LAGE PRIJZEN

EXTRA KORTING AANGEBODEN DOOR BIJNA ALLE LEVERANCIERS OPLOPEND TOT WEL: 15%

DIVERSE FEESTELIJKE AANBIEDINGEN EN MEENEEM ACTIES!

SPECTACULAIRE EINDEJAARSKORTINGAANGEBODEN DOOR SANI-DUMP

NU NOG DE PRIJZEN VAN 2015 UITLEVEREN IN 2016

I.V.M. LEVERANCIERSSPEKTAKEL

10%I.V.M. LEVERANCIERSSPEKTAKEL

EXTRA KORTINGAANGEBODEN OP:

???I.V.M. LEVERANCIERS

SPEKTAKEL

EXTRA KORTINGAANGEBODEN OP:

10%I.V.M. LEVERANCIERS

SPEKTAKEL

10%EXTRA KORTING

AANGEBODEN OP: EXTRA KORTINGAANGEBODEN OP:

o.a. I.V.M. LEVERANCIERSSPEKTAKEL

12%I.V.M. LEVERANCIERSSPEKTAKEL

12%I.V.M. LEVERANCIERS

SPEKTAKEL

15%EXTRA KORTINGAANGEBODEN OP:

EXTRA KORTINGAANGEBODEN OP:EXTRA KORTING

AANGEBODEN OP:

TOILET ACTIE SET*- VILLEROY & BOCH WANDCLOSET- COMPLEET MET ZITTING- GROHE INBOUWRESERVOIR- GROHE AFDEKPLAAT

NORMAAL € 695,-

269,-€NORMAAL € 695,-

62%KORTING!

NEEM UWOFFERTE MEEWIJ ZIJN ALTIJDGOEDKOPER!

1.

2.

3.

4.

ACTIE T/M 10 JANUARI!

ACTIE WEGENS SUCCES 1 WEEK VERLENGD!

kijk op www.sanidump.nl voor alle actuele openingstijden en koopzondagen!

Johan de WitEen verwende prins

Nu in de winkel!Anna is de oudste. Daarom mag zij haar vader elke morgen

wegbrengen naar zijn werk. Tijdens de wandeling vertelt

hij haar dan een verhaal. Papa doet heel belangrijk werk,

helemaal omdat het nu de Tijd van de Ware Vrijheid is. Hij is

raadspensionaris. Dat betekent dat hij aan het hoofd van de

regering staat. Vandaag wil Anna weten wat dat betekent,

de Tijd van de Ware Vrijheid. Hoe was het dan vroeger?

Johan de WitKnip deze bon uit en lever hem in

bij Bruna, Plus of Primera.Geldig t/m 9 januari 2016.

AFHAALBON

KIJK OOK OP

WEEKKRANT.NL/HHVerzamel ze allemaal bij o.a.:

Deel 10

4.95

Deel 10

4.95

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 15

Page 16: Gazet van Roosendaal week1

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 16

Hij kon rebels én gevoelig zijn, maar welke toon Robert Long ook koos, zijn liedjes maakten een onuitwisbare indruk. Met pareltjes als Flink zijn, Jezus redt en Kalverliefde verrijkte hij niet alleen de Nederlandse cultuur, maar klopte hij ook op de deur van het geweten. Tien jaar na zijn dood, is er nu een musical als eerbetoon aan Robert Long: een voorstelling met zijn mooiste liedjes en een blik op zijn bijzondere leven. Te zien op 12 januari in De Kring.

Roosendaal - Koefnoen-acteur Paul Groot speelt de hoofdrol, hij kruipt in de huid van. Robert Long De meester-imitator, die eerder uitblonk in musicals over Adèle Bloemendaal en Wim Sonneveld, is een groot be-wonderaar van Long: “Hij stond voor de ultieme vrij-heid van de jaren zeventig. Voor mij betekende het veel om hem te horen zingen dat je als man verliefd kon wor-den op een man.” Zijn Koef-noen-collega Jeremy Baker is in de musical te zien als Leen Jongewaard, die jaren-lang theatervoorstellingen maakte met Robert Long.

De musical is gesitueerd rondom die spraakmakende voorstellingen.

Albert VerlindeProducent Albert Verlinde zegt dat het werk van Long in de loop der jaren niets aan kracht heeft verloren: “Wie verliefd is of zijn liefde

verloor, herkent zich nog altijd in de woorden die Ro-bert Long schreef en zong. En zijn venijnige liedjes over milieuvervuiling en intole-rantie zijn nog altijd angst-aanjagend actueel.” Dwars tegen de tijdgeest van vluch-tige buitenlandse popmu-ziek in, kwam Robert Long (1943-2006) veertig jaar ge-leden met een tegengeluid: zelfgeschreven Nederlandse liedjes met diepgang. Zijn fluwelen stem, zijn prach-tige muziek en zijn trefze-kere teksten maakten in-druk. In liefdesliedjes kon hij poëtisch en gevoelig zijn, maar als hij zich tegen de heilige huisjes van kerk en religie keerde, ging dat recht voor zijn raap. Dat hij niet geheimzinnig deed over zijn homoseksualiteit, was nieuw in die tijd. Het maak-te Robert Long tot boegbeeld van de strijd voor tolerantie en vrijheid. Van zijn lp’s zijn

honderdduizenden exem-plaren verkocht.

HumorDe musical is geschreven door Dick van den Heuvel: “Longs jeugd werd een drij-vend element in zijn reper-toire en hij ontwikkelde er niet alleen zijn woede op maar ook zijn humor. Hoe

bestrijd je het zeer beter dan met een prachtige grap of een hilarisch lied? Dat le-ven, die liedjes... dat is de kern van deze voorstelling.” Het is een meeslepende mu-sical over vroeger, vrijheid, verlatingsangst, verraad en de verrukkelijke songs van de onnavolgbare Robert Long.

Paul Groot kruipt in de huid van Robert Long

Koefnoen-acteur Paul Groot speelt Robert Long en brengt onvergetelijke nummers als Flink zijn, Jezus Redt en Kalverliefde. De voorstelling Paul Groot als Robert Long is op dinsdag 12 januari te zien in de Kring Roosendaal.

‘zijn liedjes zijn nog altijd angstaanjagend actueel’

KaartenTijdens de voorbereiding van de derde show van Robert Long en Leen Jongewaard lijken alle heilige huisjes omgetrapt, een artistieke impasse dreigt. Naarstig op zoek naar materiaal voor nieuw repertoire duiken ze ten einde raad in hun verleden. Maar dan komen onthut-sende feiten boven die hun samenwerking, hun succes en uiteindelijk hun vriendschap in een ander, ontluis-terend licht zetten. Dinsdag 12 januari, 20.00 uur, www.dekringroosendaal.nl, 01655 555 555.

Page 17: Gazet van Roosendaal week1

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 17

Dit jaar viert Prins Erik d’n 1e van Mastepinnelaand een jubileum: 11 jaar prins. “Vaak vragen mensen mij: is het dan ook je laatste jaar? Maar dat is zeker niet zo: ik vind het nog veel te leuk!”

door de redactie

WouWse Plantage - Erik van Turnhout is geboren en getogen in Wouwse Plan-tage, maar woont in Kruis-land. “Het was lastig om in Wouwse Plantage een huis te vinden, en in Kruisland bevalt het ook prima. Om prins te zijn in een ander dorp is het geen belemme-ring: tenslotte is het maar een kwartiertje rijden.”Eigenlijk werd hij zo’n twaalf jaar geleden bena-derd om nar te worden. “Ze waren op zoek naar iemand, maar ik riep al meteen: ‘ik wil liever prins worden’. En een vriend van me besloot om, als ik prins werd, hij dan wel nar wilde worden. En zo gebeurde het.” Het eerste jaar liep Erik met de toenmalige prinses mee, om alvast alle activiteiten eens mee te maken. “Natuurlijk heeft Wouwse Plantage re-gels en tradities, maar we zijn niet heel erg streng: het is dan ook een van de wei-nige plaatsen waar een prin-ses is geweest.” Het eerste jaar was nog een

beetje wennen. “Als ik in het openbaar moest spre-ken, schreef ik van tevoren wel wat op: om geen namen te vergeten bijvoorbeeld. Maar daarna was dat niet meer nodig, toen ging het eigenlijk vanzelf.” Het leuk-ste vindt hij om onderdeel te zijn van het feest. “Als wij

binnen komen, dan gebeurt er echt wat. Er is muziek, we reiken wat uit, er komt leven in de brouwerij.” Behalve de vaste activiteiten als de kin-dermiddag en de optocht, gaat hij met zijn gevolg ook op bezoek op peuterspeel-zalen, basisscholen en de zorgboerderij voor demente ouderen. “Nu zijn de kinder-middag en de optocht allebei al vóór carnaval, dus op de dagen zelf hebben we niet zoveel verplichtingen. Soms een receptie of een afscheid, maar verder ben ik vrij. Dan doe ik andere dingen, zoals meedoen aan de optocht in Kruisland of gewoon lekker op stap. Eigenlijk kom ik al-leen thuis om te slapen en te ontbijten, en dan gaan we weer. Gelukkig houdt mijn vriendin ook van carnaval, ze zit zelfs in de stichting.” Zijn jubileum wordt de ko-mende weken gevierd. “Met de kindermiddag pakken

we groots uit. Onze opkomst wordt heel speciaal, maar ik kan nog niet verklappen hoe dat gaat worden. En de dag erna wordt mijn jubileum-feest gehouden. Maar wat daar gebeurt, mag ik uiter-aard nog niet weten.”Aan stoppen denkt Prins Erik d’n 1e voorlopig nog niet. “Stoppen moet je doen

als je het zelf niet meer leuk vindt, of als de mensen om je heen het tijd vinden. Ik krijg nog steeds heel veel positieve reacties en zelf vind ik het ook nog hartstik-ke leuk.” En met een brede lach besluit hij: “Bovendien: ik heb net een nieuw pak ge-kocht, dus ik kán helemaal nog niet stoppen!”

‘Mijn 11e, maar zeker niet mijn laatste jaar’

Prins Erik d’n 1e van Mastepinnelaand viert dit jaar zijn 11-jarig jubileum. Op zondag 24 januari is er een speciaal jubileumfeest in dorpshuis de Spil in Wouwse Plantage. foto: John Balemans

‘tijdens carnaval ben ik alleen thuis om te slapen en ontbijten’

JubileumfeestOp zondag 24 januari vindt om 14.11 uur de jubileum-feest van prins Erik d’n 1e plaats in de grote zaal van dorpshuis de Spil. Zijn 11-jarig jubileum wordt daar tot 18.11 uur op uitbundige wijze gevierd. Iedereen is van harte welkom op deze middag. Kijk voor meer informatie op www.mastepinnelaand.nl. In plaats van cadeaus vraagt Erik een bijdrage voor de Cliniclowns.

Het is er saai, stoffig, donker, muf. Overal op de vloer staan stapels boeken. En bananendozen. De tijd lijkt er te hebben stilgestaan. En je kunt er een speld horen vallen. De gemiddelde leeftijd van de klant is 75, net als van de bebrilde man/vrouw achter de kassa. Tot zover het imago van een doorsnee tweedehandsboekwinkel.

Maar klopt dit? Lees tweewekelijks mee in het BOEKhandeldagBOEK van de Boekenwurm en oordeel zelf!

door Margot van Hummel (De Boekenwurm)

Maandag: Coca-cola-kerst-boeken opgeruimd. Maria, Jozef, os en ezel mogen nog tot Driekoningen in eta-lage blijven staan. Worden dan opgevolgd door STOEP (Stichting Tullepetoanse Ou-deede en Prullaria). Zeven-tien bananendozen boeken binnen gekregen, een kleine achthonderd boeken dus. Moet allemaal gesorteerd en

opgeruimd worden. Bijna niet bij te houden. Mensen hebben blijkbaar nog steeds lente in hun hoofd. Wordt tijd dat het gaat vriezen. Dinsdag: als dit geen goed begin van het nieuwe jaar is. Uitgeverij Van Oorschot gaat Russische bibliotheek uitbreiden en komt met nieuwe reeks klassieken (W.F. Hermans, Gogol, Carl Friedman, Gonstjarov). Voel me een beetje oma. Sammy is uitgevlogen. Zoon/dochter van meneer en mevrouw zebravink van boven op de kast doet het goed. Woensdag: Vlaamse singer-songwriter/ chansonnier/ bohémien Zjef Vanuytsel (70) overleden. Benieuwd of

er een bundel uitkomt met zijn teksten (Houten Kop, Hop Marlene).Nieuwe plaag in de straat: onbeschofte hondenbazen die hun viervoeters overal laten pissen en schijten. Ben te grote hondengek om een emmer hennawater over de honden te gooien. Over de baasjes dan?Donderdag: laatste loodjes waren echt de laatste lood-jes. Pff...Vrijdag: ben ‘Jaar van het boek’ begonnen met... Een boek natuurlijk. Winkel dicht. Lekker languit op de (nieuwe) bank met ‘Norwe-gian Wood’ van Haruki Mu-rakami. Heerlijk!Zaterdag: kussen. Moet dat nu één, twee of drie keer?

Sammy is uitgevlogen

De boekenrubriek van Margot van Hummel van De Boekenwurm in de Molenstraat 91 in Roosendaal.

Jolanda Nieuwlaats uit Roosendaal mocht met haar zoontje Pepijn naar Disney World. Een lichtpuntje voor Pepijn tijdens zijn heftige strijd tegen kinderkanker.

Hartenwens Jolanda uit Roosendaal vervuld

ROOSENDAAL – Een grote ver-rassing voor Jolanda Nieuw-laats uit Roosendaal van de VriendenLoterij. Stichting Lieve Engeltjes deed een aanvraag bij het Vrienden-Fonds voor een bezoek aan Disney World Orlando met het gezin. José de Reus (voorzitter Lie-ve Engeltjes): “In september 2010 meldde Jolanda zich aan bij Stichting Lieve En-geltjes. De reden van haar aanmelding was het overlij-den van haar zoontje Finn. Finn is geboren en overle-den op 6 september 2010. Finn had een spina bifi da en

er was geen normale hersen-structuur aanwezig. Inmid-dels is Jolanda al jaren actief als vrijwilliger bij de stich-ting. In oktober 2014 kregen Jolanda en haar man te ho-ren dat hun jongste zoontje Pepijn neuroblastoom heeft. Al maanden gaat Pepijn de heftige strijd aan tegen deze vorm van kinderkan-ker. Na de bestralingen in Nederland kwam Pepijn in aanmerking voor een ver-volg behandeling in Ame-rika. De immunotherapie is de laatste behandeling van het zware traject. Het gezin is eind augustus afgereisd,

omdat deze behandeling nog niet in Nederland is. Wij willen Jolanda en haar gezin graag een steuntje in de rug geven door haar hartenwens in vervulling te laten gaan. Dankzij het VriendenFonds kunnen we hen verrassen met een bezoek aan Disney World Orlando.” Jolanda Nieuwlaats: “Wat een grote verrassing! Onze wens was om naar Disney World te gaan als het beter ging met Pepijn na al die zware zie-kenhuisbehandelingen. En nu komt deze mooie wens uit. Het voelt als ‘a dream come true’!

Vriendenloterij

Page 18: Gazet van Roosendaal week1

Onroerend Goed

Vraag Studenten- kamers te huur

Rustige 60er zoekt kamer inROOSENDAAL. Weinig aan-wezig. Aanb. [email protected]/0032-485627292

Huis & Tuin

SchilderwerkVoor al uw binnen- / buiten-schilderwerk HvZ SCHILDERWERKEN. 0165 - 567119.

Auto & Vervoer

FietsenStaat uw oude FIETS ofbromfiets in de weg? Bel0165-384108 Gratis ophalen.

Garage & StallingTe huur een GARAGEBOX teRoosendaal, Ettingstr. € 68,-per/mnd. 0165-348277.

Werk & Inkomen

Overig Personeel GevraagdGezocht:

ERVAREN ONDERHOUDSSCHILDERFaber zoekt voor de regio West Brabant/Zeeland

onderhoudsschilders die gedreven zijn het schildersvakuit te oefenen en hier ervaring in hebben. Wij bieden een

prima werksfeer en beloning conform schilderscao.Bel voor meer informatie tijdens kantooruren met

Miranda v. Iwaarden of Marike v. Hooijdonk 06-53537816

Leuk Thuiswerk, tot € 2.500!Inpakken snoep, stickeren.Info: 0909-400.6000 (90cpm)

KERSTVAKAN

TIETIP

!

A frozenjourney through

World

Hét winterevenementvan Nederland!za. 12 dec 2015 t/m zo. 24 jan 2016 NS Loods-Station Zwolle

Bestel uw ticket snel viaweekkrant.nl/ijsbeelden KERSTVAK

ANTIE

TIP!

KERSTVAKAN

TIETIP

!

van 13,50 voor maar

10,-(kinderen 7,-)

Groot bereik?snel een grote doelgroep bereiken doe je via het internet en deze krantga naar Kleintjesmarkt.nl

Kleintjesmarktkleine letters, groot bereik

,,We willen dat jongeren met plezier naar school gaan, zich veilig weten, hun diploma halen en goed voorbereid zijn op de toekomst. Daar werken we elke dag aan op het Markland College Oudenbosch en op het Markland College Zevenbergen. Enthousiaste en betrokken docenten helpen de leerling zijn of haar talenten te ontwikkelen én geven de sociale vaardigheden mee die nodig zijn voor de rest van zijn of haar leven. Daarbij hebben we oog voor de individuele leerling. We kennen hem of haar’’, aldus de school.

door de redactie

WEST-BRABANT - Het Mark-land College Oudenbosch kent 3 leshuizen (vwo/havo, mavo en de beroepsgerichte leerwegen), waar de basis voor alle mogelijke vervolg-opleidingen wordt gelegd.

Vernieuwde programma’s,,In het vmbo gaan we wer-ken met de vernieuwde be-roepsgerichte programma’s, die nog beter op de mbo-

opleidingen aansluiten. En voor ‘n beroep waarvoor een technische opleiding aan het hbo of de universiteit is vereist, hebben we voor de havisten en de vwo’ers het Technasium.’’

Deel aan Anglia-examens,,Meer met talen? Binnen het

vwo is er het gymnasium met de klassieke talen, en bij het vwo en havo bieden we voor meer verbreding en ver-dieping Cambridge Engels en Delf Junior (Frans) aan. Als Angliaschool nemen we ook al vele jaren deel aan de Anglia-examens. Nieuw op het gebied van sport ten slotte is Sportland, waaraan alle brugklasleerlingen kun-nen deelnemen.’’

Krachtige samenwerkingHet Markland College Ze-venbergen is voor mavo-, havo- en vwo-leerlingen nu helemaal compleet. ,,The-ma’s als kwalitatief goed onderwijs, duurzaamheid en veiligheid staan centraal bij ons. We hechten ook aan ‘n krachtige samenwerking met onze omgeving door experts binnen de school te halen voor bijvoorbeeld op-drachten voor het Techna-sium (vwo en havo) en voor

Technologie en Toepassing (mavo). Met buitenschoolse activiteiten plaatsen we het klaslokaal juist in de we-reld. Voor die leerlingen die extra uitgedaagd kun-nen en willen worden, is er Versterkt talenonderwijs (Delf Junior voor Frans en Goethe voor Duits). Tevens staan Anglia-examens (En-

gels) en W4Kangoeroe (een wiskundewedstrijd) op het onderwijsprogramma.

Art&Design en SportklasHet vak Art&Design is de uitdaging op het gebied van kunst en cultuur. Op het ge-bied van sport, en dan met name in de mavo vanaf klas 2, is dat de Sportklas.

‘Volg je droom op het Markland College’

,,We willen dat jongeren met plezier naar school gaan, zich veilig weten, hun diploma halen en goed voorbereid zijn op de toekomst. Daar werken we iedere dag aan op het Markland College Oudenbosch en op het Markland College Zevenbergen.’’

‘WIJ HELPEN ‘N LEERLING ZIJN OF HAAR TALENTEN TE ONTWIKKELEN EN WE KENNEN HEM OF HAAR!’

Op 16 januari open dag Markland College Zevenbergen en 23 januari open dag Markland College Oudenbosch,,Op onze scholen is er veel te kiezen. Dat laten we aan iedereen zien tijdens onder meer de open dag die gehou-den wordt op zaterdagochtend 16 januari van 10.00 tot 13.00 uur bij het Markland College Zevenbergen (bereik-baar via de ingang aan de Gildelaan 82) en op zaterdag 23 januari van 9.30 tot 13.00 uur bij het Markland Col-lege Oudenbosch (de ingang naar de drie leshuizen is via het nieuwe entreegebouw aan de Pagnevaartweg 7).’’

RBC speelt tegen NAC Roosendaal - RBC speelt twee oefenwedstijden tegen NAC Breda. De eerste op woensdag 6 januari in het Herstaco Stadion. Aanvang van de wedstrijd is 19.30 uur.De toegangsprijs bedraagt 7,50 euro. RBC ClubCard houders betalen op ver-toon van hun kaart slechts 5,- euro. Tickets zijn in de voorverkoop verkrijgbaar aan de kassa van het Nati-onaal Voetbalmuseum De Voetbalexperience en bij Primera aan de President Kennedylaan in Roosen-daal. De kaarten zijn tevens online te bestellen via de website www.rbcvoetbal.nl.

NAC Breda speelt op zater-dag 9 januari nog een oefen-wedstrijd in het Herstaco Stadion. Tegenstander is dan de Belgische 1e klasser KV Kortrijk. Deze wedstrijd begint om 17.00 uur. Voor-afgaand aan deze wedstrijd speelt Oud RBC om 15.00 uur tegen Oud NAC Breda. De toegangsprijs voor beide wedstrijden (van RBC en Oud RBC) bedraagt dan 7,50 euro en 5, euro voor RBC ClubCard houders. Ook deze kaarten zijn in de voor-verkoop verkrijgbaar bij het Nationaal Voetbalmuseum De Voetbalexperience, Pri-mera en online via www.rbcvoetbal.nl.

Roosendaal - Twee pro-fessionele muzikanten hebben zich aan gesloten bij het Chanteymenkoor Roosendaal. Naast de be-geleidende musici die van meet af aan aan het koor verbonden waren. Rinus Teunis (accordeon), Piet Somers (gitaar) en René Habraken (ritmische bege-leiding), hebben zich nu ook concertfluitiste Lid-wien Abrial en banjospeler Menno Bloemhof bij het orkest gevoegd.Het koor is met deze laatste uitbreiding bijzonder blij

en verwacht dat dit zeker zal bijdragen aan het suc-ces in de naaste toekomst.Het koor bestaat inmid-dels uit 20 leden. Er is nog plaats voor een paar extra tenoren en bassen.Nieuwe leden zijn elke donderdagavond, wanneer onder leiding van Jakobijn Wallis gerepeteerd wordt, om half acht welkom in de voormalige PiusX school, Edisonlaan 50 in Roosen-daal.Informatie: Peter Salo-mons 0165 566765 of [email protected]

’t Chanteymenkoor Roo-sendaal dat per oktober vorig jaar werd opgericht, legt zich toe op het ten ge-hore brengen van mooie meestal Ierse folksongs en traditionele seasongs. Dit op een geheel eigen wijze met hun eigen arrange-menten en opvattingen. Deze liederen zijn fijn om te zingen en zijn zeer toe-gankelijk voor zangers en publiek. Men wordt mee-genomen in de verhalen die zich afspeelden op de schepen en in de havens van weleer.

Chanteymenkoor breidt uitABN AMRO Steenbergen sluit steenbeRgen - Vanwege het sterk afgenomen klantbe-zoek sluit ABN AMRO het kantoor in Steenbergen aan de Kaaistraat 46 op 19 febru-ari 2016. Op dezelfde locatie komt een geldautomaat die geschikt is voor opnames en stortingen. Klanten zijn ingelicht dat het kantoor sluit en dat zij welkom zijn op het voor hen dichtstbij-zijnde kantoor. Zij hebben een uitnodiging gekregen voor een ontvangst op het nieuwe kantoor, waar ook een workshop Internet en Mobiel Bankieren wordt aangeboden.

Page 19: Gazet van Roosendaal week1

‹ gazetroosendaal.nl Gazet Roosendaal · woensdag 6 januari 2016 · 19

Oude foto uit het archief 159De online beeldcollectie van het gemeentearchief Roo-sendaal heeft een omvang van meer dan 74.000 foto’s, kaarten, dia’s en negatieven. Van niet iedere foto is be-kend wie erop staat, waar of wanneer zij is genomen. Dus vragen wij de lezers van De

Gazet om hulp. Kijkt u mee of u nog mensen, plaatsen of gebeurtenissen herkent?Deze maand een foto van hopmannen van scouting-groep Sint-Jan die vermoe-delijk in de jaren vijftig in Koblenz is gemaakt. Herkent u een van de personen? Laat het even weten en neem con-tact op met Adriënne Wage-

naar, gemeentearchief Roo-sendaal, Markt 35, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal, tel. 0165-579500, e-mail: [email protected]. Op de foto van vorige maand (rksv Roosendaal) kwamen enkele reacties binnen. Links: 2. Vos, 4. Frans Broos, 6. Gijsbertus de Bot. Rechts,

v.l.n.r.: penningmeester Flo-ran Heirbaut, Paul Sep, voor-zitter Jérôme Schils, Tinus Bogers? of Toon Baaijens?, geestelijk adviseur kapelaan Norbertus Theeuwes en Harry Schuerman?De rubriek kunt u nalezen op de website roosendaal.nl/gemeentearchief (onder ‘actueel’).

Herinnert u zich deze nog?

Hierbij weer een oude foto uit het Gemeentearchief Roosendaal. Het zijn de hopmannen van scoutinggroep Sint-Jan. Herkent u een van deze personen? Laat het dan even weten. Kijk ook eens op facebook.com/benenthom en help het archief bij het herkennen van persfoto’s uit West-Brabant.

Parkinsoncafé houdt NieuwjaarsborrelRooseNdaal - Op donderdag 7 januari is het Parkinson Café West-Brabant weer ge-opend voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun familieleden. Ook andere direct betrokkenen zijn wel-kom. Deze middag wordt er een Nieuwjaarsborrel geor-ganiseerd en staat er geen specifiek onderwerp op het programma.Het Parkinson Café West-Brabant wil deze middag op gezellige manier het nieuwe kalenderjaar 2016 inluiden. Onder het genot van een kop koffie of thee met iets lekkers kunnen patiënten, familieleden en andere belangstellenden in een ontspannen sfeer eigen ervaringen uitwisselen. Een koor uit Heerle en een DJ verzorgen deze middag de

muzikale omlijsting.Het Parkinson Café West-Brabant wordt elke eerste donderdag van de maand gehouden in het Dorpshuis De Schalm, Herelsestraat 100 te Heerle. De Schalm is gevestigd in de Getru-diskerk, de ingang bevindt zich aan de Herelsestraat. De middag start om 14.00 uur. In de omgeving kunt u gratis parkeren. Het Par-kinson Café West-Brabant is een samenwerkingsverband tussen TWB, Thuiszorg met Aandacht, Stichting Groenhuysen, Surplus Zorg, Bravis ziekenhuis, Van Broekhoven Fysiotherapie, MEE-West-Brabant, tan-teLouise-Vivensis, Parkin-sonNet Roosendaal, Parkin-sonNet Bergen op Zoom en de Parkinson Vereniging.

Basic Sauna is gevestigd in het sportcomplex op de Stok 12, Roosendaal, bij tennis- en sportcentrum Metsj Point en Basic Fit.

Basic SaunaRooseNdaal - Op vrijdag 8 januari opent in Roosendaal een uniek nieuw sauna-concept. Bij Basic Sauna kan je genieten van de heer-lijke weldadige en gezonde warmte van een sauna, zon-der alle extra poespas. Dus geen whirlpools en zwem-baden of dompelbaden, maar wel 3 verschillende saunacabines. Het concept richt zich op mensen die niet de tijd (of het geld) heb-

ben om een hele dag van een luxe wellness te genieten, maar wel graag van de ge-zonde weldaad van de sauna warmte willen genieten. Na gebruik gemaakt te hebben van de sauna kan men nog een lekker drankje gebrui-ken of een hapje eten in het Metsj Point sportcafé.Als welkomstaanbieding betalen de eerste 100 abon-nees het eerste jaar slechts 9,95 per maand.

Regionale kandidaten in Kampioenschap PokereRmelo - In de afgelopen zes maanden hebben meer dan 1500 pokerliefhebbers mee gedaan aan de 1e editie van het Nederlands Team Kam-pioenschap Poker (NTKP). Zaterdag 9 januari vindt de finale plaats in Golden Tulip Hotel Heerlickheijd van Ermelo. Ongeveer 100 finalisten verdeeld over 26 teams zijn er nog over na 29 voorrondes en 4 semifina-les. Zij strijden tijdens de fi-nale om niets anders dan de titel: ‘Beste Pokerteam van Nederland 2015’.Tijdens de voorronde in Hoeven veroverden Geoffry en Jerome Krijne uit Hoeven en Maurice Verschuren uit Oudenbosch een plekje in de finale. Het Nederlands Team Kam-pioenschap Poker is het 1e officiële pokerevenement in Nederland dat in team-verband wordt gespeeld. Teams bestaande uit 4 po-kerspelers namen het tegen

elkaar op tijdens regionale voorrondes en hebben zich vervolgens via semifinales geplaatst voor de landelijke finale. “Het NTKP is voor zowel deelnemende teams, als speellocaties, maar ook als organisatie, erg goed be-vallen’’, vertelt organisator Mathijs Jonkers. “Pokeren in teamverband geeft een extra dimensie aan het spel wat toch al zo leuk is.”“We kijken er naar uit om de 26 teams te verwelko-men, die niet alleen voor de eer komen spelen,” vervolgt Jonkers.” De finalisten ver-tegenwoordigen ook hun gemeente en dat maakt de finale extra leuk. Publiek is dan ook zeer welkom om hun ‘lokale’ helden aan te moedigen.”De openingsceremonie van de finale begint om 12:30 waarop de finale aanslui-tend zal beginnen. Deze zal naar verwachting rond mid-dennacht beslist zijn.

Laatste kansRooseNdaal - De Gazet Roo-sendaal heeft deze week voor u voor de allerlaatste keer een echt Roosendaals Monopolyspel. Supermarkt Plus van Gurp heeft dit spel uitgebracht in een gelimi-teerde versie, zodat u echt iets exclusiefs in huis heeft. Als mediapartner van Plus van Gurp mag de Gazet Roo-sendaal nog één keer een spel weggeven aan de win-naar van deze puzzel. Dus doe mee, stuur de oplossing in voor 11 januari en win ons laatste exemplaar.Plus van Gurp is sinds 2007 gevestigd in het Tolbergcen-trum in Roosendaal. Na een ingrijpende verbouwing en uitbreiding in november 2013 voldoet de winkel he-lemaal aan de eisen van de moderne consument. Hier kunt u terecht voor al uw dagelijkse boodschappen tegen een meer dan aantrek-kelijke prijs. De winkel zorgt voor een zeer uitgebreid assortiment en een ongeëvenaarde echt Roosendaalse service.

Doe mee!Stuur de oplossing van deze puzzel voor 11 januari naar [email protected] of naar De Gazet, Postbus 488, 4870 AL Etten-Leur, onder vermelding van ‘Puzzel Gazet Roosendaal’. De prijswinnaar wint een echt Roo-sendaals Monopolyspel. De oplossing van vorige week is Dependance en Ria Kokx uit Roosendaal wint de prijs van Plaza Polar Bear.

Page 20: Gazet van Roosendaal week1

p/mndp/mnd

p/mndp/mnd

300 MIN/ONBEP. SMS2000MB DATATEGOED

54. 44.

15.25.

p/mnd.- p/mnd.-

p/mnd.-p/mnd.-

SAMSUNGGALAXY S5 NEO

SAMSUNGGALAXY J5

EENMALIGBIJBETALEN €0 EENMALIG

BIJBETALEN €0

EENMALIGBIJBETALEN €0EENMALIG

BIJBETALEN €0

SAMSUNGGALAXY S6 EDGE

APPLE IPHONE 6 16GBSTUNT

2525

SAMSUNGGALAXY S5 NEO

EENMALIGBIJBETALEN

1000MB = €26,50 P/MND 1.5GB = €21 P/MND

3GB = €46 P/MND10GB = €64 P/MND

5454EENMALIGBIJBETALEN

SAMSUNGGALAXY S6 EDGE

SAMSUNG

10GB

ONBEPERKT BEL/SMS5000MB DATATEGOED

120 MIN IN NL & EU500MB DATATEGOED

20 6 BEGINT GOED!

* Pr

ijsw

ijzig

inge

n en

zet

fout

en v

oorb

ehou

den.

1056

Barendrecht 0180-617496 Middenbaan 72 • Bergen op Zoom 0164-233403 Wouwsestraat 18 • Breda 076-5141945 Karrestraat 7 • Dordrecht 078-6351441 Voorstraat 266Etten-Leur 076-5441441 Markthof 7 • Goes 0113-323555 Korte Kerkstraat 1 • Middelburg 0118-651691 Markt 63a • Oosterhout 0162-420033 Arendshof 5

Roosendaal 0165-521952 Roselaar 7a • Rotterdam 010-2540095 Lijnbaan 51 • Terneuzen 0115-616121 Havenstraat 28 • Tilburg 013-5454785 Heuvelstraat 48Vlissingen 0118-430290 Walstraat 99 • Waalwijk 0416-767281 Stationsstraat 47a • Delft • Hulst • Naaldwijk • Oud-Beijerland • Spijkenisse • Pijnacker • IJsselstein

NIEUW & VERLENGING,met behoud van nummer

Ritel heeft alle netwerken!

20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!20 6 BEGINT GOED!VOOR ALLE NIEUWE ABONNEMENTEN, VERLENGINGEN OF OVERSTAPPEN!

300 BELMIN/SMS1500MB DATA (4G)

APPLEIPHONE 5S

16GB

EENMALIGBIJBETALEN €0

2-jarig Ben abonnement (2500MB = €32 p/mnd)

per maand26.-NU slechts

-

100 BELMIN/SMS1000MB DATA

EENMALIGBIJBETALEN €0

SAMSUNGGALAXY S6

32GB

per maand

vanaf

29.-NU

ONBEPERKT BEL/SMS4000MB DATA!!

EENMALIGBIJBETALEN €0

44.per maand

NU slechts

APPLEIPHONE 6S

16GB

-

PROFITEER VAN ONZE GROOTSTE PRJSPAKKERS!

SAMSUNG GALAXY S5

MINI

-

100 BELMIN/SMS1000MB DATA

EENMALIGBIJBETALEN €0

per maand

slechts

151515

SAMSUNGGALAXY J5

EENMALIGBIJBETALEN

1.5GB

100 BELMIN/SMS1000MB DATATEGOED

RITEL WENST U EEN FANTASTISCH 2016!

Barendrecht 0180-617496 Middenbaan 72 • Bergen op Zoom 0164-233403

BIJBETALEN

RITEL WENST U EEN FANTASTISCH 2016!

300 MIN/ONBEP. SMS2000MB DATATEGOED

EENMALIGBIJBETALEN

APPLE IPHONE 6 16GB

SAMSUNG

17.50NU

€49 P/MNDWANNEER JE AL EEN DIENST VAN KPN HEBT

HP 364 XLcyaan, magenta, geel & zwart met extra veel inkt! zwart 20 ml, kleur 12 ml.

GLASS SCREEN-PROTECTORvoor iphone 6/6s/ 6splus, Galaxy S5/S6/S6 Edge en meer!

24.99 19.99 10.00 5.00NUGEEN €34.95 GEEN €29.95 GEEN €22.95 GEEN €9.95

NU

NU

16GB GEHEUGENKAARTUltragoedkope Micro SDgeheugenkaart van Kingston

16GB

CANON 520/521cyaan, magenta, geel & zwart + één extra zwart gratis! zwart 21 ml

NU

STUNTSTUNTSTUNTSTUNTSTUNTSTUNTSTUNTSAMSUNG

1919

STUNTSTUNTSTUNTSTUNTSTUNTSTUNTSTUNTSTUNTSTUNTSTUNT

SUPERSALE!

GRATISPLAKKEN!