Gartner's Hype Cycle voor Docenten

20
Gartner Hype Cycle 2013 Onderwijskundigen kijken naar Trendwatchers die kijken naar Technologie in het Onderwijs

description

De '2013-Editie'. De Gartner Hype Cycle door de bril van de docent bekeken. Onderwijskundigen kijken naar Trendwatchers die kijken naar Technologie in het Onderwijs.

Transcript of Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Page 1: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Gartner Hype Cycle 2013Onderwijskundigen kijken naar Trendwatchers die kijken naar Technologie in het Onderwijs

Page 2: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Wat is de Hype Cycle?

• De Hype Cycle geeft inzicht in onze verwachtingen ten aanzien van nieuwe Technologie en laat zien hoe lang het duurt voordat deze volwassen is.

Page 3: Gartner's Hype Cycle voor Docenten
Page 4: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Wat zien we?Heel veel ICT

5 Ontwikkelfases

Onze verwachtingen

...nadat we ëHeel veel ICTí wegstrepen en kijken naar de trends

met onderwijskundige meerwaarde?

Page 5: Gartner's Hype Cycle voor Docenten
Page 6: Gartner's Hype Cycle voor Docenten
Page 7: Gartner's Hype Cycle voor Docenten
Page 8: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Trendevolutie; Basisdienst of Niche

• DraadloosWireless Standard 802.11n > Wireless as a Service

• LeesplankjesE-readers en E-books > Tablets en E-textbooks > Adaptive E-textbooks > Educational Tablets

Page 9: Gartner's Hype Cycle voor Docenten
Page 10: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Op korte termijn

• Selfpublishing

• E-readers en tablets

• Lecture capture and retrieval

Page 11: Gartner's Hype Cycle voor Docenten
Page 12: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Middellange Termijn

•MOOCs

• Social Learning Platforms

• E-Textbooks

•Mobile learning

Page 13: Gartner's Hype Cycle voor Docenten
Page 14: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Lange Termijn

• Adaptive Learning, Adaptive E-textbooks

• Education Tablet

• Citizen Developers

• Learning Stack

Page 15: Gartner's Hype Cycle voor Docenten
Page 16: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Betekenis voor digitaal onderwijs

• Sinds 2007 werkt de HvA aan ëLecture Capture and Retrievalí, toen ze als eerste Hbo-instelling in Nederland begon met het opnemen van hoorcolleges. De HvA-Webcollegedienst is al enige tijd volwassen en loopt daarmee voor op de landelijke trend.

•Met selfpublishing is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan, ondermeer bij het lectoraat voor netwerkcultuur.

Page 17: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Experimenten van vandaag

• De E-readers en tablets zijn soms slechts een doorontwikkeling van de personal computer. Een scherm in een nieuw en handzaam formaat dat nog grotendeels dezelfde content vertoont. Wel een heel fijn scherm, maar nog weinig revolutionair waar het onderwijskundige toepassingen betreft.

• Door langlopende debatten over technische standaarden, Digital Rights Management en internationaal uiteenlopende wetgeving, valt van uitgevers op korte termijn weinig te verwachten op dit gebied.

• Innovatie komt vanuit onderzoeksinstellingen als MediaLAB Amsterdam en Institute for Network Cultures, die de industrie laten zien wat mogelijk zou kunnen zijn, bijvoorbeeld op gebied van Adaptieve Content.

Page 18: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Experimenten voor Morgen

• 'Het studiedeel' binnen de DLWO wordt een Sociale omgeving die adaptive learning ondersteunt. De eerste succesvolle experimenten die hiertoe leiden zien we vandaag al bij DMCI en morgen overal! De praktische management-tools die we kennen van MOOCs zijn ook binnen de DLWO beschikbaar. Dit zijn tools die met name tijd besparen voor docenten die werken met grote groepen studenten.

• Door het intensief werken met deze adaptieve content op de DLWO te meten wordt ook de langlopende belofte van fijnmazige Learning Analytics ingelost.

Page 19: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

Ruimte voor Ontwikkeling

• Citizen Developers (studenten en docenten) zijn in staat om zelf bouwstenen voor hun dlwo te ontwikkelen, in gebruik te nemen en te delen met elkaar.

• Dit is mogelijk gemaakt door een gedocumenteerde Open-API, duidelijke spelregels en adequate governance ten aanzien van de Campus App Store

• Hierdoor groeit de HvA Learning Stack als vanzelf, zonder dat topdown gestuurde (en gefinancierde) ontwikkeling nodig is.

• Past in een open cultuur van kennisdelen en ontwikkeling

Page 20: Gartner's Hype Cycle voor Docenten

The future depends on what you do today.

-Mahatma Gandhi

[email protected]

december 2013