GAMMA Nieuws, April 2009

32
4 april 2009 | jaargang 59 | nummer Gamma Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie nieuws 5 7 10 22 2 Van Belang Het overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties is op 4 maart 2009 van start gegaan. Nieuwe website NVMBR Sinds 12 maart is de geheel vernieuwde website in de lucht. Frisser en meer geordend. NVMBR Jaarcongres in Rotterdam Agenda 59e Algemene Vergadering op 14 mei 2009 in het Beurs WTC gebouw. NVMBR Jaarcongres in Rotterdam Aankondiging van het vakinhoudelijk programma tijdens het 59e NVMBR Jaarcongres 2009 op vrijdag 15 mei in Rotterdam. Op Locatie Rouleren en specialiseren in het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut. Tijdens de regioavonden MBB’er en kwaliteitsregistratie komt één van de meest gestelde vragen over het Kwaliteitsregister Paramedici opnieuw naar voren: wat is het nut er van? Het antwoord is heel simpel. De paramedische beroepen, met uitzondering van de fysiotherapeuten, zijn geregeld in artikel 34 Wet BIG. De Wet BIG is een kwaliteitswet met als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Ook al is er geen wettelijke verplichting voor een systematiek van registratie en periodieke registratie zijn de paramedische beroepsverenigingen van mening dat een wettelijke regeling in de Wet BIG verplichtingen schept voor paramedici om het doel van de Wet BIG ook na te streven bij de beroepsuitoefening. Met een systeem van registratie en periodieke registratie wordt zichtbaar (transparant) gemaakt aan patiënten c.q. cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers dat de betreffende beroepsbeoefenaar ervaring heeft in de beroepsuitoefening (het criterium werkervaring) en deskundig blijft op het terrein van de beroepsuitoefening (deskundigheidsbevordering). Iedere geregistreerde paramedici maakt zichtbaar dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening bewaakt wordt. En dat is precies waar het omgaat en het verschil maakt. Laat jij al aan andere zien dat je voldoet aan de kwaliteitseisen die door de beroepsgroep zelf is vastgesteld? In de komende maanden wordt een digitaal portfolio beschikbaar gesteld voor alle geregisteerden. Het digitale portfolio is een handig hulpmiddel om snel overzicht te krijgen over je uren werkervaring en het puntentotaal. De punten voor de geaccrediteerde activiteiten worden automatisch in je protfolio geschreven als je het registratienummer (KP-nummer) opgeeft bij deelname aan een geaccrediteerde scholing. Tevens kan het aanvragen van de periodieke registratie met één druk op de knop worden uitgevoerd. Sta je geregistreerd in het Kwaliteits- register Paramedici en je weet niet zeker of je een adreswijziging verstuurd hebt bij verhuizing stuur dan een e-mail naar [email protected] om je adresgegevens te controleren met vermelding van je KP-nummer. Sta je nog niet geregistreerd en je wilt ook aantoonbaar maken dat je als beroepsbeoefenaar voldoet aan de kwaliteitseisen, stuur dan een e-mail, met je NAW-gegevens, geboortedatum en geboorteplaats en vermeldt welk diploma of getuigschrift je bezit, om ingeschreven te worden naar [email protected]. van de individuele MBB’er door registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici Aantoonbare kwaliteit

description

GAMMA Nieuws, April 2009

Transcript of GAMMA Nieuws, April 2009

Page 1: GAMMA Nieuws, April 2009

4april 2009 | jaargang 59 | nummer

GammaNederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie

nieuws

x

x

x

x

x xx

5

7

10

22

2 Van BelangHet overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties is op 4 maart 2009 van start gegaan.

Nieuwe website NVMBRSinds 12 maart is de geheel vernieuwde website in de lucht. Frisser en meer geordend.

NVMBR Jaarcongres in RotterdamAgenda 59e Algemene Vergadering op 14 mei 2009 in het Beurs WTC gebouw.

NVMBR Jaarcongres in RotterdamAankondiging van het vakinhoudelijk programma tijdens het 59e NVMBR Jaarcongres 2009 op vrijdag 15 mei in Rotterdam.

Op LocatieRouleren en specialiseren in het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut.

Tijdens de regioavonden MBB’er en kwaliteitsregistratie komt één van de meest gestelde vragen over het Kwaliteitsregister Paramedici opnieuw naar voren: wat is het nut er van? Het antwoord is heel simpel. De paramedische beroepen, met uitzondering van de fysiotherapeuten, zijn geregeld in artikel 34 Wet BIG. De Wet BIG is een kwaliteitswet met als doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken en de patiënt te beschermen tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Ook al is er geen wettelijke verplichting voor een systematiek van registratie en periodieke registratie zijn de paramedische beroepsverenigingen van mening dat een wettelijke regeling in de Wet BIG verplichtingen schept voor paramedici om het doel van de Wet BIG ook na te streven bij de beroepsuitoefening. Met een systeem van registratie en periodieke registratie wordt zichtbaar (transparant) gemaakt aan patiënten c.q. cliënten, zorgverzekeraars en werkgevers dat de betreffende beroepsbeoefenaar ervaring heeft in de beroepsuitoefening (het criterium werkervaring) en deskundig blijft op het terrein van de beroepsuitoefening (deskundigheidsbevordering). Iedere geregistreerde paramedici maakt zichtbaar dat de kwaliteit van de beroepsuitoefening bewaakt wordt. En

dat is precies waar het omgaat en het verschil maakt. Laat jij al aan andere zien dat je voldoet aan de kwaliteitseisen die door de beroepsgroep zelf is vastgesteld? In de komende maanden wordt een digitaal portfolio beschikbaar gesteld voor alle geregisteerden. Het digitale portfolio is een handig hulpmiddel om snel overzicht te krijgen over je uren werkervaring en het puntentotaal. De punten voor de geaccrediteerde activiteiten worden automatisch in je protfolio geschreven als je het registratienummer (KP-nummer) opgeeft bij deelname aan een geaccrediteerde scholing. Tevens kan het aanvragen van de periodieke registratie met één druk op de knop worden uitgevoerd. Sta je geregistreerd in het Kwaliteits-register Paramedici en je weet niet zeker of je een adreswijziging verstuurd hebt bij verhuizing stuur dan een e-mail naar [email protected] om je adresgegevens te controleren met vermelding van je KP-nummer.

Sta je nog niet geregistreerd en je wilt ook aantoonbaar maken dat je als beroepsbeoefenaar voldoet aan de kwaliteitseisen, stuur dan een e-mail, met je NAW-gegevens, geboortedatum en geboorteplaats en vermeldt welk diploma of getuigschrift je bezit, om ingeschreven te worden naar [email protected].

van de individuele MBB’er door registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici

Aantoonbare kwaliteit

Page 2: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

2

Gamma nieuws

2

C o l u m n

Van BelangCao-Ziekenhuizen

Het overleg tussen werkgevers en werknemersorganisaties is op 4 maart 2009 van start gegaan.

Tijdens het Cao-overleg wordt gesproken over het zogeheten levensfase verlof-model, 3,5% loonsverhoging, het uitbouwen van de eindejaaruitkering naar het niveau van een dertiende maand, ophogen van een aantal CAO- vergoedingen, en het voorstel dat de leden van de Raad van Bestuur zich conformeren aan de maximale loonstijging zoals wordt overeengekomen bij deze CAO. Andere onderwerpen uit de gezamenlijke inzetbrief betreffen zaken als wetgeving en sociale zekerheid, persoonlijke ontwikkeling, afspraken voor studenten, stagiaires en leerlingen, arbeidstijden en sociaal plan. Verder is het de bedoeling van de bonden dat de afspraken die gemaakt worden moeten gelden voor alle werknemers die activiteiten verrichten zoals die binnen een ziekenhuis worden verricht.

Op 24 maart 2009 heeft het Kabinet heeft in het kader van het sociaal akkoord een nulbijdrage aan de loonontwikkeling voor alle werknemers in de publieke sector aangekondigd. Een nullijn is voor AbvaKabo-FNV, de grootste vakbond in de publieke sector, onaanvaardbaar. De AbvaKabo-FNV gaat er van uit dat in de verschillende cao’s in vrijheid kan worden onderhandeld, zonder dictaten vooraf. Reeds afgesloten cao’s in de publieke sector, zoals zorg, overheid en onderwijs, worden niet opengebroken. Vooralsnog zal de inzet zoals afgesproken onveranderd blijven. We blijven jullie op de hoogte houden over het verloop van de onderhandelingen, via deze rubriek en via de website.

Geschiedenis van het heden

Dit jaar is uitgeroepen tot het Darwinjaar vanwege de tweehonderdste geboortedag van Charles Darwin en de honderdvijftigste verjaardag van het verschijnen van zijn geruchtmakende boek ‘On the origin of species’. Darwin is waarschijnlijk niet de eerste, maar wel de bekendste figuur uit de geschiedenis die stelde dat soorten geëvolueerd zijn, er een ‘survival of the fittest’ is en dat mensen van apen afstammen. Tot op de dag van vandaag is zijn theorie onderwerp van discussie. Persoonlijk vind ik evolutie een fascinerende gedachte. Hoe is het mogelijk dat al het leven wat je om je heen ziet, in staat is zich aan te passen aan steeds veranderende omstandigheden. Want dat er continu verandering is, staat eigenlijk wel vast. Kijk hoe het vroeger was, kijk hoe het nu is. Hoe leg ik straks aan mijn dochter uit wat een LP was in deze tijd van Blue ray DVD en MP3.

Ook in ons beroep is verandering en aanpassing een blijvend thema. Het is niet voor niets dat bijna 60 jaar geleden de NVMBR werd opgericht. Een groep röntgenassistenten wilde verandering. Ze wilden de kennis die ze bezaten erkend zien. Ze wilden laten zien dat hun beroep iets voorstelde en niet zomaar door iedereen kon worden uitgevoerd omdat die röntgenstralen simpelweg gevaarlijk zijn. Wat ben ik blij met deze groep mensen die als “voorouders” van ons beroep de eerste stappen in de professionele evolutie van ons beroep hebben gezet.Dit is na te lezen in de allereerste Gamma die ooit gepubliceerd is. Het openingsartikel is het verslag van de eerste ledenvergadering waar ondermeer exameneisen werden vastgesteld. Ook toen al golden de zaken die de leden van de NVMBR (toen: NVRL) besloten, als bindend voor de hele beroepsgroep. Dat is nu met het beroepsprofiel tot MBB’er, niet anders.Het mooie daarvan is: iedere beroepsbeoefenaar heeft daar als lid over mee kunnen beslissen. Zo blijf je niet langs de lijn staan, maar ben je onderdeel van de geschiedenis en heb je verandering zelf in de hand zodat je de evolutie van het beroep mede kunt bepalen.

Zorg dat je onderdeel van de geschiedenis bent en evolueer mee. Praat mee tijdens de algemene ledenvergadering (of geef een volmacht als je niet kunt komen) als lid van jouw beroepsgroep. Wat zou het leuk zijn als men over 60 jaar net zo blij is met onze generatie als ik met de generatie van 60 jaar geleden ben.

Rogier Schokker

Page 3: GAMMA Nieuws, April 2009

33

Hoofdbestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter: Fred Felderhof, Penningmeester: Dirk Prins, Secretaris: Wim Dankaart Overige hoofdbestuursleden Herma Hemelt-Vaanholt (echografie), Cocky Heemskerk (Radiologie), Guus Veenendaal (Radiotherapie), Suzanne Lansbergen (Nucleaire Geneeskunde), Maud Keltjens (Kwaliteit), Dirk Zweers (Straling), Peter Kappert (MRI) Verenigingsfunctionarissen Govert Bos, Eveline Geers, Sija Geers-van Gemeren, Mia van Hoeven, Ilse Lingg, Meiske van der Ploeg, Rogier Schokker NVMBR/Redactieadres Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht, telefoon (030) 231 88 42, fax (030) 232 13 62, e-mail: [email protected], www.nvmbr.nl Advertentie-exploitatie Govert Bos, NVMBR, telefoon (030) 231 88 42, e-mail [email protected]. Online advertentieruimte reservering www.nvmbr.nl Copyright Het overnemen van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming. Het opnemen van advertenties houdt geen aanbeveling van de NVMBR in. Ontwerp en Lay-out TypoDynamo.nl Druk Thieme Almere ISSN 0016-4380 De NVMBR werkt samen met ABVAKABO vakbond aangesloten bij de FNV.

Tijdens de regioavonden “MBB’er en kwaliteitsregistratie” wordt uitgebreide informatie gegeven over het beroepsprofiel MBB’er, het visiedocument beroepenstructuur en het Kwaliteitsregister Paramedici. Ben je nog niet in de gelegenheid geweest één van de regioavonden te bezoeken kom dan naar één van onderstaande regioavonden!7 april 2009, UMCG te Groningen23 april 2009, UMCU te Utrecht27 april 2009, Tweesteden ziekenhuis te Tilburg

OpleidingHet overleg met de opleidingsinstituten is in volle gang. Samen met de opleiders wordt een voorstel voor de beschrijving van de opleidingseisen voor het beroep MBB’er ontwikkeld. In een latere fase wordt een samenhangend opleidingsstelsel voor de beroepenstructuur met versnelde doorstroom en zijinstroom mogelijkheden ontwikkeld.

Voor de functies assisterende medische beeldvorming en assisterende radiotherapie is een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het werkveld aan de slag om de opleidingscompetenties te formuleren. Twee ROc’s (Nijmegen en Amsterdam) hebben de intentie een convenant af te sluiten om het opleidingstraject te ontwikkelen aan de hand van de door het werkveld opgestelde opleidingscompetenties. Het plan is om het opleidingstraject door Calibris te laten accrediteren. Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties in het middelbaar beroepsonderwijs.

Sija Geers- van Gemeren

Regionale avonden

Beroepsprofiel

MBB’erDé professional achter de techniek

MEDISCH BEELDVORMINGS- EN

BESTRALINGSDESKUNDIGE

Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie

Beroepsprofiel MBBer Def.indd 1 25-2-2009 10:52:59

MBB’er hoe zit dat?

In deze vaste rubriek worden de laatste ontwikkelingen toegelicht en het

antwoord op veel voorkomende vragen beschreven.

Page 4: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

4

In ons vak kunnen we niet om abstracte vaktermen heen. Dat hoort er in een universitair medisch centrum bij. Maar onze patiënten en de zorg die zij nodig hebben, staan centraal. Onze opleidingen en ons onderzoek zorgen voor de kennis die daarvoor nodig is. Dat patiënten dit waarderen, blijkt uit de tevredenheidsonderzoeken waarin VUmc goed scoort. Maar VU medisch centrum doet méér. We hanteren een academische aanpak in de patiëntenzorg, het onder-zoek, het onderwijs aan studenten geneeskunde en in onze vervolgopleidingen. Op bijzonder hoog niveau zelfs. Niet voor niets staat ons medisch-wetenschappelijk onderzoek in de top 3 van de UMC’s. Al die kennis en het toepassen ervan is altijd gericht op beter maken en beter worden. Zo dragen we bij aan de medische kennis van morgen.

Door mutaties in DNA mismatch repair genen,

ontstond uit een pre-existente adenomateuze poliep,

een autosomaal erfelijke hereditair nonpolyposis colorectaal carcinoom.

Na endoscopische verwijdering van de adenomateuze poliep

is voorspoedig herstel ingetreden. Oftewel…

maandag zit hij weer de vergadering voor.

Kennis maakt ons beter.

Radiotherapeutisch (leidinggevende) laboranten (27-36 uur) met zin in geavanceerde techniek en grenzeloze ontwikkelingOp onze afdeling Radiotherapie in een academische werkomgeving, die volop in beweging is, hebben we ruimte voor laboranten mét en zónder ervaring. Per 1 november 2007 is bij ons een nieuw functiehuis geïmplementeerd, hetgeen geleid heeft tot ontwikkelperspectief en uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

Voor ons jonge en enthousiaste team zoeken wij flexibele, communicatieve en resultaat gerichte collega’s in het bezit van een diploma MBRT of met de bevoegdheid radiotherapeutisch laborant.

Wij hebben vacatures voor:� Specialistisch radiotherapeutisch laboranten die zich willen specialiseren op twee hoofd aandachtsgebieden (beeldvorming,

toestellen, planning en/of leidinggeven). Voor deze vacatures zoeken wij initiatiefrijke laboranten met minimaal zeven jaar relevante werk ervaring (salariëring max. € 3.790,- bruto per maand incl. arbeids markt toelage, o.b.v. fulltime dienst-verband)

� Allround radiotherapeutisch laboranten met een brede kennis van het vakgebied. Voor deze vacatures zoeken wij laboranten met ambitie en ervaring en drie tot zeven jaar werkervaring (salariëring max. € 3.350,- bruto per maand incl. arbeids markt-toelage, o.b.v. fulltime dienstverband)

� Basislaboranten radiotherapie die zich willen ontwikkelen in een dynamische werk omgeving met geavanceerde technieken en apparatuur, o.a. gating, IMRT, stereotaxie en lineaire versnellers met OBI/conebeam, HDR en een 4-d CT-scanner (startsalaris ca. € 2.370,- bruto per maand incl. arbeidsmarkttoelage, o.b.v. fulltime dienstverband)

� Flexlaboranten die op door hen aangegeven tijden los-vast willen werken op één of meerdere werkplekken van onze afdeling (uren en dagen flexibel overeen te komen, salariëring afhankelijk van ervaring).

Voor alle functies geldt dat wij alle (financiële) ruimte bieden om opleidingen, cursussen, bijscholingen, etc. te volgen die nodig zijn voor het uitoefenen van je functie of wenselijk zijn voor je persoonlijke ontwikkeling. Herintreders krijgen bij ons de mogelijkheid de vakkennis te actualiseren. Naast een persoonlijk budget voor ontwikkeling bieden wij een collectieve ziektekostenverzekering en een eindejaarsuitkering van 6,75% (8,3% in 2010). Indien je niet woonachtig bent in de regio, zorgen wij voor woonruimte en tegemoetkoming in woonlasten voor de duur van maximaal 1 jaar.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer J. van Baal, 020-4443632. Je kunt je sollicitatiebrief en cv sturen of mailen naar VU medisch centrum, afdeling Radiotherapie, t.a.v. de heer J. van Baal, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam ([email protected]).

Voor meer informatie: www.vumc.nl/radiotherapie.

Page 5: GAMMA Nieuws, April 2009

5

Omdat het toch altijd even wennen is om alles op zo’n nieuwe website te vinden, volgt hieronder een overzicht wat waar te vinden is.

De website is van links naar rechts opgebouwd uit 4 delen.1. De ladder met menuknoppen.

Sommige knoppen met een onderverdeling, andere leiden je direct naar een pagina.

2. Het grote witte gedeelte is voor de informatie. Programma’s, nieuws, uitleg ed.

3. Een witte kolom (alleen op de homepage blauw) voor afbeeldingen of video’s.

4. Een blauwe kolom met snellinks en aanvullende informatie over het onderwerp van de betreffende pagina.

Onderaan de linker kolom staat een rijtje met algemene gegevens, zoals hoe met de NVMBR in contact te komen en een sitemap.

Over de NVMBRJe vindt hier informatie op hoofdlijnen over de NVMBR, hoe er gewerkt wordt en hoe de vereniging is georganiseerd. Het “hoofdstuk” is onderverdeeld in vereniging, bureau, in de regio, commissies en werkgroepen.Onder ieder subkopje vindt je algemene informatie over het desbetreffende onderdeel.

Nieuwe website NVMBRWat is waar te vinden?

Agenda bijeenkomsten en evenementenAlle activiteiten, zoals congressen, symposia, regioavonden en bij- en nascholingen vind je onder dit hoofdstuk. De activiteiten staan gerangschikt op datum. Klik op de gewenste activiteit en je vindt er informatie en de mogelijkheid voor digitaal inschrijven.

VacaturesDit is de vacaturebank waarin alle personeelsadvertenties die in Gamma Nieuws staan vermeld, een maand lang worden geplaatst. Helder en overzichtelijk opgezet vind je hier de actuele stand op de arbeidsmarkt voor MBB’ers.

LidmaatschapAlle informatie over voordelen, kortingen en mogelijkheden rondom het lidmaatschap vindt je hier.Voor leden wordt de service uitgebreid met “Mijn NVMBR”, het nieuwe ledennet, waarin alle documenten en informatie is te vinden, die alleen voor leden toegankelijk zijn. Het ledennet wordt tijdens de Algemene Vergadering op 14 mei 2009 gepresenteerd.

NetwerkenHier vind je informatie over de netwerken die de NVMBR onderhoudt. In “Mijn NVMBR” komt voor de netwerken een forum beschikbaar om snel en effectief informatie uit te wisselen.

ActueelDit hoofdstuk is verdeeld in Nieuws, Gamma Nieuws en Gamma Professional. Alle actualiteiten die van belang zijn voor onze beroepsgroep kun je vinden onder nieuws. De top 5 staat ook op de homepage.

De kopjes Gamma Nieuws en Gamma Professional zijn startpagina’s voor extra ledenservice binnen “Mijn NVMBR”. Binnen “Mijn NVMBR” wordt het mogelijk artikelen uit Gamma Nieuws en Gamma Professional na te lezen of op te zoeken.

PublicatiesAlle publicaties, zoals informatieve brochures en richtlijnen zijn hier overzichtelijk gerangschikt en te bestellen. Ook dit is weer een startpagina voor extra ledenservice. Binnen “Mijn NVMBR” wordt het mogelijk de publicaties gratis te downloaden.

LinksHier vind je interessante links, geordend in categorieën.

PublieksinfoEen gedeelte met informatie over ons beroep en de werkvelden.

TipsWil je een overzicht van alle regioavonden? Vul dan het woord “regioavond” in de zoekfunctie (rechtsboven) in.De sitemap (linksonder) biedt een gestructureerd overzicht van de website

Mocht je nog vragen hebben, schroom niet om contact op te nemen met het verenigingsbureau via [email protected]

Sinds 12 maart is de geheel vernieuwde website in de lucht. Frisser en meer

geordend. We krijgen complimenten binnen over het nieuwe uiterlijk.

Ook komen er tips en suggesties binnen voor verbeteringen. Ze helpen ons

schoonheidsfoutjes en kinderziektes te verhelpen en de website helder en

duidelijk voor iedereen te maken. Dank daarvoor en blijf vooral reacties sturen!

Page 6: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

6

Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden zoekt per direct een

(Gespecialiseerd) Radiologisch laboranten/of Duplex laborant(0-36 uur, in overleg)

Je nieuwe baanDe afdeling radiologie van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis is een groeiende en moderne afdeling met een bruisend team. Bij ons staat de patiënt centraal, maar ook een goede werksfeer en actief opleidingsklimaat staan hoog in het vaandel. Wij zijn op zoek naar een (gespecialiseerd) radiologisch laborant en/of duplex laborant die samen met ons een ondernemende toekomst tegemoet wil gaan.

De afdeling radiologie is een middelgrote afdeling waarin medewerkers breed ingezet worden zodat je snel ingewerkt wordt op de verschillende modaliteiten/kamers. Wij werken met state of the art apparatuur en de work ow is digitaal. Het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis heeft nauwe samenwerking met de Sint Maar-tenskliniek in Nijmegen, de Maartenskliniek Woerden. Dit betekent een scala aan interessante orthopedi-sche onderzoeken op het gebied van zowel conventioneel, CT, MRI, echo en interventie. Ook faciliteren wij de polikliniek sportgeneeskunde bij topsport medisch onderzoek. Kortom een baan waarin wij je grote mate van diversiteit bieden. Je pro elWij zoeken een enthousiaste, kundige en sociale collega die samen met ons bereid is de handen uitde mouwen te steken. Je hebt de inservice of MBRT opleiding als radiologisch laborant (met of zonder specialisatie) en/of opleiding tot duplex laborant succesvol afgerond. Als laborant heb je een aanvullende opleiding gevolgd op het gebied van echo, duplex, MRI en/of CT. Wij zoeken medewerkers die het klant-gerichte karakter van de afdeling willen uitdragen en bereid zijn zich zelf te ontwikkelen middels (bij)scho-ling. Ook studenten, die binnenkort hun diploma in ontvangst nemen, worden uitgenodigd te reageren.

Je salaris De functie is ingedeeld, afhankelijk van ervaring en opleiding, in maximaal FWG 45/50. De arbeids-voorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Verder hebben wij een prima pakket secundaire arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie en solliciterenVoor meer informatie bel je met één van de teamcoördinatoren, telefoon 0348-427211. Maak gerust een afspraak om te komen kijken! Of reageer schriftelijk binnen 14 dagen naar Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, onder vermelding van vacaturenummer 2009.00.050, t.a.v. afdeling HR, Postbus 8000, 3440 JD Woerden of per e-mail: [email protected].

www.zuwe.nl

Page 7: GAMMA Nieuws, April 2009

7

Agenda AV 2009Jaarcongres 2009Agenda 59e Algemene Vergadering NVMBR Donderdag 14 mei 2009, Congrescentrum Beurs WTC te Rotterdam

Het hoofdbestuur van de Nederlandse

Vereniging Medische Beeldvorming en

Radiotherapie (NVMBR) nodigt de leden

uit voor de 59e Algemene Vergadering

op 14 mei 2009 in congrescentrum

Beurs WTC te Rotterdam.

Aanvang 10.30 uur.

1. Opening en mededelingen2. Ingekomen en uitgegane stukken3. Verslag van de 58ste Algemene Vergadering d.d. 14 april 20084. Jaarverslagen 20085. Financieel verslag 2008 NVMBR6. Visitatie 6.1 vaststellen gebruik “DRN protocol” als norm bij visitatie 6.2 vasttellen gebruik “Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde” als norm bij visitatie 6.3 vaststellen gebruik “praktijkregels “Veilig werken bij MRI” als norm bij visitatie7. Project Visitatie 7.1 presentatie Visitatie nieuwe stijl 7.2 presentatie digitale systeem 7.3 rapportage stand van zaken8. Project taakherschikking 8.1 rapportage stand van zaken 8.2 samenhangend opleidingsstelsel 8.3 beroepenstructuur herkenbaar in FWG en FUWAVAZ 8.4 toetsingskader Advanced Practitioner9. Bestuursverkiezing10. Activiteitenplannen 200911. Vaststellen beroepscode MBB’er12. Vaststellen normen echografist13. Vaststellen dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici14. Projecten 14.1 structureel verzamelen arbeidsmarktgegevens 14.2 brainstormsessies beroepsinhoudelijke kwaliteitsverbetering15. Begroting 200916. Rondvraag 17. Sluiting

Agenda toelichting zie pagina 8 en 9

Over alle agendapunten kan bij volmacht worden gestemd. Per aanwezig lid kan één volmachtstem van een gerechtigd lid worden uitgebracht. De volmacht moet schriftelijk voor aanvang van de algemene vergadering worden afgegeven. Modelvolmacht zie congrespagina op www.nvmbr.nlDeze publicatie is te beschouwen als persoonlijke toezending van de stukken.

Donderdag 14 mei 2009De Algemene Vergadering duurt de hele dag. ‘s Avonds is er een buffet dat omstreeks 18.15 uur start met een aperitief op de dertiende etage!

Vrijdag 15 mei 2009Het vakinhoudelijke programma van het jaarcongres biedt voor ieder wat wils. In verband met de planning van de zalen, wordt verzocht een voorkeurkeuze kenbaar te maken. Uiteraard mag er op de dag zelf nog worden gewisseld van programma, maar de organisatie wil graag vooraf een inschatting van deelname per sessie doen. Het programma is in deze editie opgenomen. Hou voor de actuele informatie de website www.nvmbr.nl in de gaten.

Belangrijke data15 april 2009: Deadline vroege inschrijving 6 mei 2009: Deadline inschrijving.

Inschrijving Voor deelname aan het jaarcongres in 2009 is een formulier in Gamma Nieuws 3 bij-gevoegd. Voor zowel de AV als het congresprogramma is inschrijven via dit formulier mogelijk. Inschrijven via www.nvmbr.nl geniet de voorkeur.Op het formulier bestaat de mogelijkheid aan te geven aan welke programmaonder-delen je wilt deelnemen. Met de keuze wordt een zaalindeling gemaakt, en er wordt rekening gehouden met jouw persoonlijke wensen.

Page 8: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

8

De agenda met bijbehorende stukken worden naar de leden die zich voor de Algemene Vergadering hebben aangemeld per post gestuurd. Leden die niet kunnen deelnemen aan de AV kunnen een verzoek indienen om de agenda met bijbehorende stukken per e-mail toegestuurd te krijgen via [email protected].

1. Opening en mededelingen2. Ingekomen en uitgegane stukken3. Verslag van de 58ste Algemene Vergadering d.d. 14

april 2008Door de leden wordt het verslag van de vergadering vastgesteld. Het verslag is toegezonden naar alle deelnemers van de AV 2008 en wordt naar alle deelnemers van de AV 2009 toegezonden.

4. Jaarverslagen 2008Van alle groepen binnen de NVMBR wordt door middel van de jaarverslagen verslag gedaan van de uitgevoerde activiteiten. Naar aanleiding van de jaarverslagen kunnen leden verduidelijking vragen aan de desbetreffende groep over de uitvoering van het beleid en de behaalde resultaten. De jaarverslagen van:Hoofdbestuur (HB)Sectie Echografie (EC)Sectie Kwaliteit (KWA)Sectie MRI (MRI)Sectie Nucleaire Geneeskunde (NG)Sectie Radiologie (RD)Expertgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB)Sectie RadiotherapieExpertgroep Moulagetechnici (MT)Sectie Straling (STRA)

5. Financieel verslag 2008 NVMBRAan de hand van een door de accountant opgestelde jaarrekening wordt een financieel verslag gegeven aan de leden. Op 14 mei 2009 vanaf 9.30 uur ligt de jaarrekening 2008 ter inzage bij de penningmeester in de standruimte van de NVMBR. Een financieel overzicht met toelichting wordt als vergaderdocument verstuurd bij de agenda. In stemming wordt gebracht of er decharge verleend kan worden aan het hoofdbestuur voor het gevoerde financieel beleid in 2008. Tevens worden leden met een betalingsachterstand van twee jaar voorgedragen tot ontzetting uit het lidmaatschap.

6. VisitatieIn het afgelopen jaar zijn door verschillende projectgroepen richtlijnen, praktijkregels of aanbevelingen ontwikkeld en vastgesteld. De NVMBR wil de vastgestelde richtlijnen en aanbevelingen als norm bij de visitatie hanteren. De leden stellen de normen voor de visitatie vast die aan onderstaande richtlijnen, praktijkregels en aanbevelingen is gekoppeld. De voorgestelde normen zijn opgenomen in de vergaderstukken. 6.1. vaststellen gebruik “DRN protocol” als norm bij visitatieDoor het Platform Radiologie en Nucleaire Geneeskunde van de Nederlandse Commissie Stralingshygiëne is een publicatie “Diagnostische referentieniveaus in Nederland opgesteld.

De aanleiding voor het vaststellen van een aantal diagnostische referentieniveaus voor deradiologie is een artikel in het Besluit stralingsbescherming van de Kernenergiewet. Dit artikel luidt: Onze Minister bevordert de vaststelling en het gebruik van diagnostischereferentieniveaus voor radiodiagnostische verrichtingen als bedoeld in artikel 53, eerste lidvan het Besluit, alsmede het opstellen van protocollen ter zake. Het is de bedoeling van de Nederlandse overheid dat de DRN’s een vaste plaats krijgen binnen het kwaliteitsborgingsysteem in de radiologie. Het DRN-protocol is te downloaden van http://referentieniveau.blogspot.com/ 6.2. vasttellen gebruik “Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde” als norm bij visitatieIn 2007 is door de Commissie Kwaliteitsbevordering van de Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde voor de vijfde keer de “Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde” geactualiseerd. In de “Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde” is de wijze waarop de onderzoeken en behandelingen uitgevoerd worden vastgelegd. De “Aanbevelingen Nucleaire Geneeskunde” zijn in digitale versie uitgegeven.6.3. vaststellen gebruik “praktijkregels “Veilig werken bij MRI” als norm bij visitatieIn samenwerking met alle betrokken organisaties zijn praktijkregels geformuleerd om veilig te werken met MRI. Het document “Veilig omgaan met MRI voor werknemers” is naar alle NVMBR-leden verstuurd.

7. Project VisitatieIn 2008 is door de leden toestemming gegeven het project Impuls visitatie te starten. Tijdens dit agendapunt wordt de resultaten van het project gepresenteerd.7.1. presentatie Visitatie nieuwe stijlDe nieuwe visie op visitatie door de NVMBR wordt gepresenteerd. Tevens wordt de samenhang tussen de visitatie van de NVMBR met andere systemen verduidelijkt.7.2. presentatie digitale systeemBij het project “Impuls visitatie” is tevens gekozen om de visitatie te digitaliseren. Er is gekozen voor ADAS (Algemeen Digitaal Audit Systeem) van het CBO. Het gebruik van ADAS tijdens de visitatie wordt gepresenteerd.7.3. rapportage stand van zakenDe laatste stand van zaken van het project met de vervolgstappen worden gepresenteerd.

8. Project taakherschikking8.1. rapportage stand van zakenTer informatie wordt een presentatie gegeven van de stand van zaken.8.2. samenhangend opleidingsstelselIn 2007 is door de NVMBR gestart met het voeren van overleg met de opleiders om de opleidingseisen voor de opleiding tot MBB’er te ontwikkelen en om een samenhangend opleidingsstelsel te ontwikkelen. Een rapportage wordt gegeven van de resultaten van de besprekingen.8.3. beroepenstructuur herkenbaar in FWG en FUWAVAZ

Toelichting op de Agenda 59ste Algemene Vergadering 14 mei te Rotterdam

Page 9: GAMMA Nieuws, April 2009

9

Als vervolg op het beroepsprofiel is een traject gestart om het beroepsprofiel ook binnen de functiewaarderingssystematiek herkenbaar te maken. Een presentatie wordt gegeven van de te ondernemen stappen.8.4. toetsingskader Advanced PractitionerIn het land zijn initiatieven waarbij taken van medisch specialisten verschoven worden naar senior MBB’ers. Het komend jaar wordt het toetsingskader ontwikkeld. Een plan van aanpak wordt gepresenteerd.

9. BestuursverkiezingConform de statuten zal het hoofdbestuur voor statutair en tussentijds aftredende leden en plaatsvervangend leden van het hoofdbestuur nieuwe leden en plaatsvervangend leden voor het hoofdbestuur voordragen ter benoeming aan de leden.

10. Activiteitenplannen 2009Alle groepen binnen de NVMBR hebben op grond van de beleidsvoornemens een activiteitenplan opgesteld. De leden kunnen nadere informatie vragen en stellen de activiteitenplannen vast. De activiteitenplannen van onderstaande groepen worden vastgesteld:Hoofdbestuur (HB)Sectie Echografie (EC)Sectie Kwaliteit (KWA)Sectie MRI (MRI)Sectie Nucleaire Geneeskunde (NG)Sectie Radiologie (RD)Expertgroep Bevolkingsonderzoek Borstkanker (BOB)Sectie RadiotherapieExpertgroep Moulagetechnici (MT)Sectie Straling (STRA)

11. Vaststellen beroepscode MBB’erIn het afgelopen jaar heeft een werkgroep de beroepscode MBB’er ontwikkeld. De beroepscode MBB’er is een samenvoeging van de beroepscodes voor medisch nucleair werkers, radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laborant. Tevens is de beroepscode herzien op basis van de laatste ontwikkelingen en inzichten. In Gamma Nieuws van januari, februari en maart 2009 zijn een aantal onderdelen van de beroepscode nader toegelicht. De beroepscode is gestuurd naar alle NVMBR-contactpersonen met het verzoek de beroepscode op de afdeling te bespreken. Het ontvangen commentaar is verwerkt door de werkgroep. De beroepscode MBB’er wordt als definitief voorstel door de leden tijdens de AV vastgesteld. Na het vaststellen zal het implementatietraject worden gestart. Een korte toelichting op het implementatietraject wordt gepresenteerd.

12. Vaststellen normen echografistEchografie wordt al jarenlang gebruikt als diagnostische methode. Echografie wordt gezien als een veilig en niet invasieve onderzoeksmethode. De mogelijkheden van echografie worden uitgebreider. Om optimaal te kunnen profiteren van de technologische vooruitgang is het belangrijk dat de patiëntveiligheid geborgd is. Een hoge risicofactor, blijkt uit meldingen van inspectiebezoek, zijn ongetrainde gebruikers. De sectie echografie van de NVMBR

heeft daarom normen opgesteld voor de vaardigheid van de echografist zodat de veiligheid van echografisch onderzoek geborgd blijft. De normen zijn samengesteld aan de hand van een literatuurstudie. De normen worden door de leden tijdens de AV vastgesteld. Als de normen zijn vastgesteld worden de normen automatisch opgenomen in de visitatienormen.

13. Vaststellen dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister ParamediciZorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief goede zorg geboden wordt. Een paramedicus met een kwaliteitsregistratie in het Kwaliteitsregister Paramedici levert aantoonbaar kwalitatief goede zorg. Naar verwachting zullen steeds meer zorgverzekeraars kwaliteitsregistratie als voorwaarde stellen bij het aangaan van een contract. Ook een toenemend aantal werkgevers zal van de werknemers eisen dat zij kwaliteitsgeregistreerd zijn. Paramedici die niet aan de gestelde kwaliteitseisen voldoen kunnen hierdoor belemmerd worden bij het uitoefenen van hun beroep. Het Kwaliteitsregister Paramedici heeft in overleg met alle aangesloten paramedische beroepsverenigingen een dispensatie- en herintrederregeling ontwikkeld om er voor te zorgen dat paramedici de mogelijkheid hebben om te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. De regeling wordt ter vaststelling voorgelegd aan de leden van de aangesloten beroepsverenigingen.

14. Projecten14.1. structureel verzamelen arbeidsmarktgegevensSteeds vaker wordt de NVMBR geconfronteerd met het ontbreken van de beschikbaarheid van recente arbeidsmarktgegevens. Het laatste onderzoek is uitgevoerd in 1998 door de NVZ. In 2000 is een onderzoek voor screeningslaboranten uitgevoerd door Prismant. Van professionele beroepsorganisaties wordt verwacht dat recente arbeidsmarktgegevens beschikbaar zijn. Een plan van aanpak wordt gepresenteerd om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar arbeidsmarktgegevens.14.2. brainstormsessies beroepsinhoudelijke kwaliteitsverbeteringIn 2009 is ruimte om beroepsinhoudelijke kwaliteitsprojecten te starten door de verschillende secties. Tijdens deze sessie wordt samen met de sectiebesturen gebrainstormd over de wensen van de leden welke activiteit het komend jaar aangepakt zou kunnen worden.

15. Begroting 2009Aan de hand van de activiteiten- en projectplannen wordt voor het jaar 2009 een begroting ter vaststelling voorgelegd aan de leden. De begroting 2009 wordt als vergaderstuk toegestuurd aan de leden.

16. Rondvraag Vragen voor dit agendapunt kunnen tot aan de aanvang van het middagdeel schriftelijk worden ingediend bij de ambtelijk secretaris van het hoofdbestuur.

17. Sluiting

Page 10: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

10

Registratie

Programma 59e NVMBR Jaarcongres 2009Vrijdag 15 mei 2009, Congrescentrum Beurs WTC, Rotterdam

Traumatologie

Traumaopvang: het ABC van de radiologie H. Stallmann, radioloog, St Antonius ziekenhuis, Nieuwegein

Navigatiechirurgie en fractuurbehandeling CT/MR CAS N.W.L. Schep, chirurg, Erasmus MC, Rotterdam

Schedel en hersentrauma -Spreker benaderd

Medische beeldvorming 1

Cardio post processing door laboranten als voorbereiding voor verslaglegging door de radioloog J. Roelofs, MBB’er, LUMC, Leiden

MRI van verouderings-gerelateerde hersen-veranderingen Mw. M. Vernooij, radioloog, Erasmus MC, Rotterdam

Proffered papers RD

Importziekten

De thoraxfoto: is een verdenking op tuberculose reden tot paniek H. in ‘t Veen, longarts, Franciscus ziekenhuis, Rotterdam

Beeldvorming bij de diagnostiek van Tropische aandoeningen P.J. Wismans, internist, Havenziekenhuis, Rotterdam

Sluiting

Radiotherapie 1

Neuro-interventies zonder kopzorgen Mw. M. Hissink, senior laborant angiografie, UMC Utrecht

MR guided high intensity focused ultrasound Mw. S. Springhuizen, MR-thermometrie promovenda, UMC Utrecht

Protonentherapie Mw. M. Pijls, Maastro Clinic, Maastricht

Radiotherapie 2

Nieuwe ontwikkelingen in MR gestuurde brachytherapie van het cervixcarcinoom Mw. C. Nomden, research laborant brachytherapie, UMC Utrecht

EORTC in het licht van internationalisering Mw. M. van Os, seniorresearch RT laborante, Erasmus MC, Rotterdam

Proffered papers RT

Radiotherapie 3

Stereotaxie van het Brein E. Blokzijl, radiotherapeutisch laborant stereotaxie, UMC Groningen

Het gebruik van het Monaco treatment planningsysteem P. Voet, coördinator research en ICT, Erasmus MC, Rotterdam

Echografie

Recht op prenatale kennis 20-wekenecho maakt weloverwogen keuze mogelijk D. Oepkes, gynaecoloog, LUMC, Leiden

vervolg

Opsporen aneurysmata Spreker benaderd

Communicatie

Buitenlander in de zorg/ culturele achtergrondenSpreker benaderd

Troost trauma en opvang Mw. L. van Deventer, afd. radiologie, Maasstadziekenhuis, Rotterdam

Proffered papers Echo/Alg.

Veiligheid

Wet- en regelgeving

Diagnostische Referentieniveaus in Nederland K. Geleijns, klinisch fysicus, afd. radiologie, LUMC, Leiden

Nucleaire geneeskunde 1

Nucleaire geneeskunde en Movement disorders J. Booij, nucleair geneeskundige, AMC, Amsterdam

Nucleaire geneeskunde en Dementiele ziektebeelden R. Valkema, nucleaire gnk, Erasmus MC, Rotterdam

Nucleaire geneeskunde en Oncologie Spreker benaderd

Nucleaire Geneeskunde 2

Hoe kunnen we de mnw’er zo lang mogelijk all round houden en de kwaliteit waarborgen Mw. S. Janssen-Dikmans, unithoofd. praktijkcoördinator nucl. gnk, MCA Alkmaar

Stralingsveiligheid PET versus conventionele nuc.l gnk B. Titulaer, klinisch fysicus, Spaarne ziekenhuis, HoofddorpUMCN St Radboud, Nijmegen

Proffered papers NG

Nucleaire Geneeskunde 3

De eerste dedicated cardiac SPECT-CT in Europa M. Buiting-Huismans, PA in opleiding afd. NG, Isala Klinieken, Zwolle

123I-MIBG wat kan je ermee? H.J. Verberne, nucleair geneeskundige, AMC, Amsterdam

09.00

10.00

10.25

10.50

11.15

11.45

12.15

12.45

14.00

15.00

15.45

16.15

16.45

Theepauze en bezoek expositie

Lunchpauze en bezoek expositie

Koffiepauze en bezoek expositie

Deze presentaties staan op pagina 11

Page 11: GAMMA Nieuws, April 2009

11

Proffered papers

Sessie RDI. de Koning Back to the Basics!

R. Decoster Optimalisatie van digitale thorax radiologie: dosis versus beeldkwaliteit

I. van Dam Multislice CT op de kinderleeftijd

A. Zeilstra Abdominale Aorta Calcificatie: toevalsbevindingen op de IVA-scan

Sessie RTI.T. Kuijper IMRT en RapidArc techniek bij stereotactische behandeling van spinale tumoren

M. van Deursen Een dosimetrische vergelijking tussen strands en seeds in het UMC Utrecht

M. Oplaat, M.Schuurman Brachytherapie met conventionele radiotherapie vergeleken

I. McColl, L. Biemans Behandeling van prostaatpatiënten met markers, CT & MRI, endorectale ballon en EPID online in het UMC Nijmegen

Posters

J. Brouwer, C. McMahon Verkorting van de doorlooptijd van AHHA patiënten door een verrijdbare CT-scanner (RD)

M. Junghans MRI-enteroclyse vs MRI-enterografie (een kleine vergelijkstudie) (MRI)

J. Schoemaker, C. van Leeuwen, C. Wind Verlichting van belichting (RD)

L. Wiersma-Deijl ‘Silver-lining’ (RD)

N.B. Zonneveld Patiëntveiligheidskaart radiotherapie (RT)

Sessie Echo en algemeenW. Lemmen Vodcasting en educatie

M. Lam Ergonomie op de radiotherapie

Sessie NGT. Cox Optimalisatie van I-131-jodide therapie bij patiënten met morbus Graves

B.J. Negenman-Wiegersma Inwerktijd F18-FDopa PET-scan bij M.Parkinson

Posters en presentaties, ondersteuning en beloningEen aantal abstracts voor posters en presentaties zijn binnen op het verenigingsbureau. Er zijn nog enkele plekken vrij. Wil je kennis delen, nieuwe ontwikkelingen op je afdeling melden of een onderzoeksresultaat presenteren? Reageer voor 15 april.Download het abstractformulier op de website (kijk onder congressen en symposia) en vul het in.

OndersteuningDe NVMBR ondersteunt je nog met het houden van een presentatie door je de workshops “presenteren” aan te bieden. Iedereen die lid is of een abstract wil indienen kan gratis aan de workshop deelnemen. Zie voor meer informatie in het kader.

Spreken is zilver, presenteren is goudHet is goed als MBB’ers voor collega’s presentaties houden om van elkaar te kunnen leren. Daarom kun je gratis aan het inhoudelijk programma op 15 mei deelnemen als je een (poster)presentatie wordt geaccepteerd. Tevens worden er voor de beste presentatie en de beste poster prijzen uitgereikt.

Workshop presenteren

Om je te ondersteunen bij het houden van een presentatie organiseert de NVMBR de workshop “presenteren”.

Workshop presenterenDatum: 15 april 2009 Tijd: 13.30 uurPlaats: Verenigingsbureau NVMBR, Utrecht

DeelnameDeelname is gratis voor leden van de NVMBR en MBB’ers die een abstract inleveren.

Inschrijven en meer informatieBel of mail het verenigingsbureau: T: 030 – 231 88 42 E: [email protected]

Er zijn nog enkele plekken vrij om een presentatie te verzorgenin de sessies echografie/algemeen en nucleaire geneeskunde.

posters zijn altijd welkom!

Page 12: GAMMA Nieuws, April 2009

foto

: Tjib

be R

eits

ma

- Will

emsk

ade,

Lee

uwar

den

Kom naar het Hartcentrum Friesland

www.mcl.nl

Werken in Leeuwarden?

Wij hebben heel wat te bieden!

ook alle ruimte.

Page 13: GAMMA Nieuws, April 2009

13

In het regionaal dagblad van Eindhoven verscheen een artikel:

Leeuwarden, 18 Februari 2009 /EZPress/ Philips viert vandaag een belangrijke mijlpaal in de geschiedenis van het bedrijf. Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) nam de honderdste Philips MRI-scanner in Nederland in gebruik. "Deze bijzondere gebeurtenis onderschrijft niet enkel het marktleiderschap van de onderneming, maar markeert tevens drie decennia van innovatie voor de zorgsector; een periode waarin we de vraag naar MRI-scanners explosief hebben zien groeien," zo reflecteert Harry Hendriks, CEO van Philips Nederland.

Op locatie

Nieuwe MRI in het MCL Leeuwarden

Het honderdste exemplaar is ook nog eens het meest geavanceerde systeem dat Philips in huis heeft, de nieuwe Achieva 3 Tesla TX. De meeste ziekenhuizen in Nederland maken gebruik van 1,5 Tesla systemen. De Achieva 3.0T TX is bijzonder krachtig en snel en maakt gebruik van een slimme techniek waardoor de scanner zich kan aanpassen aan het lichaam van iedere patiënt. Hij kan tot 40% sneller scannen dan zijn voorgangers. Meer patiënten zullen hierdoor toegang hebben tot MRI-onderzoek.

Het MCL kan patiënten een enorme verbetering bieden in de diagnostische mogelijkheden van medisch onderzoek.

Op 16 februari 2009 is in MCL Leeuwarden de 100ste MRI van de firma Philips

opgeleverd. Dit mochten we weten ook.

Na de periode van bouw en installeren werd de oplevering gevierd met een

enorme taart voor de afdeling, een bezoek door de directie van Philips en

een enorme belangstelling van de pers: regionale omroepen, kranten en

ziekenhuispers. Al met al zo’n man of 20.

Tegelijkertijd is de nieuwe generatie Philips MRI`s 40% energiezuiniger dan andere 3 Tesla systemen.

Als je de laatste alinea gelezen hebt, denk je als bezoeker, wauw dat is mooi. Ben ik voortaan lekker snel aan de beurt en snel klaar. Maar na een weekje gebruiken, merk je in de praktijk al vlug, dat snel een relatief begrip is. Ja, het is snel als je dezelfde kwaliteit wilt als op de 1.5 T. Maar nee, hij is niet snel want nu gaan we op een manier scannen om met meer detail iets af te beelden. Hiervoor heb je weer aquisitietijd nodig. Dus dat wat de kranten beweren gaat niet altijd op. Gelukkig is bijna iedereen na een weekje of twee de inhoud uit de krant vergeten.

De eerste dag begon redelijk rustig met een theoretische applicatie, vooral de dingen waar je op moet letten als je met 3 Tesla gaat werken. Daarna volgden we met een hectische start voor de eerste patiënt, dit omdat er een heel leger pers voor (en in) de deur lag. Voor ons een zorg extra om er op te letten, dat er niet op de eerste dag al een tv camera tegen onze nieuwe MRI aangeplakt zou worden, omdat een onwetende cameraman toch in de scanruimte zou komen.

De rest van die eerste week hebben we gebruikt om eens rustig van alles uit te proberen. De scans worden grotendeels beter van kwaliteit en de bediening is (bijna) gelijk aan de 1.5 Tesla MRI’s die we al hebben staan. De verwachting is dat we een mooie stap voorwaarts maken door de plaatsing van de nieuwe MRI.

Page 14: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

14

Presenteer in Gamma Nieuws!Heb je een interessant onderzoek gedaan?

Dan wil je de resultaten aan veel collega's tonen!

Heb je zitten zweten op je eindscriptie?Dan is het de moeite waard om je werk bekend te maken!

Vraag richtlijnen op voor publicatie van jouw artikel in Gamma Nieuws juli 2009 via gamma @nvmbr.nl

Jaarlijks verschijnt in juli een speciale uitgave van Gamma Nieuws. De nascholingsprogramma’s voor het nieuwe schooljaar worden aangekondigd. Extra voor inservice- en mbrt-studenten,die bijna klaar zijn met de opleiding of net

zijn ‘gefinished’ is de aandacht die je kunt afdwingen voor jouw 'werk'. Artikelen kunnen ook worden geselecteerd voor publicatie in Gamma Professional.

Student inservice of mbrt-opleiding?

Werkomgeving:Het Zeeuws Radio-Therapeutisch Instituut is een zelfstandig centrum

en levert radiotherapeutische zorg ten behoeve van de regio Zeeland en West-Brabant. Jaarlijks worden ruim 1400 patiënten behandeld en hier-voor beschikt het instituut over de modernste apparatuur, waaronder 2 Rapid Arc versnellers. Ook prostaat brachytherapie wordt toegepast.

Functie-inhoud:Als bevoegd laborant verricht je alle voorkomende radiotherapeutische handelingen. Je rouleert over alle units. Als paramedicus begeleid je leer-lingen en stagiaires en bij toerbeurt verricht je bereikbaarheidsdienst.

Arbeidsvoorwaarden:Salariëring is conform CAO Ziekenhuizen. Daarnaast kent het Z.R.T.I. goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Functie-eisen:Voor deze functie dien je te beschikken over het bewijs van bevoegdheid

voor radiotherapeutisch laborant en het diploma stralingshygiëne 4A of het getuigschrift MBRT. Ook als je de opleiding bijna hebt voltooid, nodigen wij je uit te solliciteren.

Informatie:Nadere inlichtingen worden graag verstrekt door Peter Jongens, hoofd-laborant, telefoon (0118) 42 71 44, e-mail: [email protected]. Of bezoek onze site www.zrti.nl

Je sollicitatie:Je schriftelijke sollicitatie met cv graag voor 20 april sturen naar: Zeeuws Radio-Therapeutisch Instituut, t.a.v. Management secretariaat, Postbus 380, 4380 AJ Vlissingen.

De apparatuur komt eraan, de verbouwing is bijna klaar…. nu zoeken wij nog

2 radiotherapeutisch laboranten (m/v) 32 – 36 uur

om mee te bouwen aan een stralende toekomst.

Page 15: GAMMA Nieuws, April 2009

15

Diaconessenhuis Leiden: een algemeen ziekenhuis waar samenspel van mensen en kennis voorop staat en vrijwel alle specialismen aanwezig zijn. Met bijna 1300 professionals creëren we een omgeving van vertrouwen en geborgenheid voor de inwoners van Leiden en de Duin- en Bollenstreek.

Mens&Mensen komen graag bij ons werken als

Radiologisch laborant m/v

Mens&WerkOp de gedigitaliseerde afdeling radiologie wordt onder andere echografie, angiografie (DSA), computertomografie(64 multi-slice), mammografie en MRI verricht. Je werkt met een grote mate van zelfstandigheid binnen een pro-fessioneel team waaraan 6 radiologen en circa 45 mede-werkers zijn verbonden. Op termijn is ontwikkeling in de diverse vakgebieden mogelijk. Ook zijn er plannen in voor-bereiding om de bedrijfstijd te verlengen en de werktijden te flexibiliseren. Jouw bijdrage bij het realiseren van deze plannen vinden wij belangrijk.

U&WijWij zoeken een enthousiaste collega met het bewijs van bevoegdheid voor radiodiagnostisch laborant of het diploma MBRT. Je bent resultaat- en klantgericht en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken. Je hebt een flexibele instelling en toont initiatief. Werkervaring is een pré, maar net afgestudeerde MBRT-studenten worden ook van harte uitgenodigd te reageren. Tevens zijn echografie-laboranten welkom. De functie is ingeschaald in FWG 50. Alle dienstverbanden zijn bespreekbaar.

Meer weten? Neem dan contact op met mevrouw H.N. van der Steen, teamleider laboranten radiologie, telefoon (071) 517 84 07, pieper 21390.

Solliciteren Schriftelijk, onder vermelding van vacaturenummer 204 en voorzien van CV.

Diaconessenhuis Leiden, Dienst PO&O t.a.v. mevrouw A. de Kroon, P&O-Adviseur Postbus 96502300 RD Leiden

of per mail: [email protected]

www.diaconessenhuis.nl

De beste sites over je beroep

www.nvmbr.nlDe vernieuwde website van de beroepsvereniging.Een heldere frisse website waar digitaal inschrijven voor scholingsactiviteiten mogelijk mogelijk is.“Mijn NVMBR”, het ledennet, wordt op 14 mei 2009, tijdens de AV gepresenteerd.

www.kwaliteitsregisterparamedici.nlDe site van het kwaliteitsregister met alle informatie over initiele en periodieke registratie.

www.radiologyassistant.nlEducatiewebsite met interessante casussen.

Kijk op www.nvmbr.nl voor meer links naar diverse sites over je beroep.

Heb je tips voor deze rubriek? Meldt het via [email protected]

BEN JIJ ERVAREN MET RADIODIAGNOSTIEK

www.tmidetachering.nl

STEM EENS AF OP DE FREQUENTIE VAN TMI

Vrijheid met de zekerheid van een uitstekend salaris

Meer ervaring door afwisselend werk

Werken op jouw manier!Een vast dienstverband, een min-max contract of een 0-uren contract.Tevens bemiddelt TMI al jaren voor ZZP’ers. Interesse?

Een auto vanaf 28 uur per week Scholing op maat

TMI ZOEKT RADIODIAGNOSTISCH LABORANTEN

KOM EENS PRATEN BIJ TMI. DE DETACHEERDERS IN DE ZORG.

Page 16: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

16

Medisch nucleair werker(bij voorkeur fulltime)

Wij bouwen aan het meest patiëntgerichte ziekenhuis van Nederland. Bouwt u mee?

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis betrekt in 2011 een prachtig nieuw gebouw aan de rand van de stad,en op weg daar naar toe heeft het de ambitie het meest patiëntgerichte en patiëntveilige zieken-huis van Nederland te zijn. Daarvoor zijn ambitieuze en goed opgeleide mensen nodig. Wij dagenu uit hieraan een bijdrage te leveren.

De afdeling Nucleaire Geneeskunde beschikt over een goed geoutilleerd hotlab, 2 dubbelkopsgam-ma camera’s, 1 enkelkopsgammacamera, een PET-CT scanner en heeft de beschikking over eentherapiekamer. Per jaar vinden er ongeveer 7500 verrichtingen plaats. Op de afdeling zijn thans 3nucleair geneeskundigen, 8 medisch nucleair werkers, 1 duaal student en 4 administratief mede-werkers werkzaam.

De functieU voert zelfstandig en in samenwerking met de nucleair geneeskundigen de verschillende onderzoe-ken uit en verleent indien nodig assistentie bij bijvoorbeeld inspanningsonderzoeken. Daarnaastbereidt u zelfstandig radiofarmaca onder verantwoordelijkheid van de apotheker en dient u radioactievestoffen toe. U draagt bij aan de ontwikkeling van standaardprocedures en protocollen. Tevens behoorthet begeleiden van studenten en het verstrekken van informatie aan patiënten en begeleiders tot uwwerkzaamheden, alsmede het verrichten van diverse administratieve werkzaamheden.

Het profiel• U bent in het bezit van het diploma medisch nucleair werker, het diploma MBRT of u studeert

binnenkort af binnen dit werkveld.• U kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.• U heeft interesse voor ontwikkelingen binnen het vakgebied.• U bent flexibel, punctueel en kritisch ingesteld.

Wij biedenEen afdeling met een grote variëteit aan onderzoeken, een prettige werksfeer en volop ontwikkelings-mogelijkheden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen.

Interesse?Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer C. Scholten, unithoofd NucleaireGeneeskunde, tel. (073) 699 2695 of de heer dr. R. Claessens, nucleair geneeskundige, tel. (073) 699 2697.Uw sollicitatie kunt u binnen twee weken per e-mail sturen naar [email protected] onder vermeldingvan vacaturenummer 2009-086.

het beste van beidewww.jeroenboschziekenhuis.nl

Het Jeroen Bosch Ziekenhuis ver-

zorgt vanuit 5 locaties de medisch

specialistische zorg in de regio

’s-Hertogenbosch en Bommelerwaard.

In dit opleidingsziekenhuis wer-

ken 4000 medewerkers en 240

medisch specialisten. Met de

nieuwste methoden en technieken

bieden zij de best mogelijke zorg

aan onze patiënten. Zorg op

maat, respect en openheid zijn

vanzelfsprekend. Het Jeroen

Bosch Ziekenhuis biedt een stimu-

lerend werkklimaat met volop

kansen voor professionals met een

hart voor zorg. Het Jeroen Bosch

Ziekenhuis is lid van de

Samenwerkende Topklinische

opleidingsZiekenhuizen.

Page 17: GAMMA Nieuws, April 2009

17

Hoe komt het fonds aan geld?Het fonds krijgt inkomsten door verkoop van producten op symposia en congressen en activiteiten van leden die geld of materialen opleveren.

Doe je zelf aan ontwikkelingssa-menwerking binnen je beroep?Als NVMBR lid kun je een verzoek om een bijdrage doen voor een project. Het moet wel gaan om projecten die uitgevoerd worden in gebieden waar de economische situatie een stuk minder is dan in het geïndustrialiseerde westen. Acties die gesponsord kunnen worden zijn verschillend. Je kunt denken aan: • Het organiseren van studieweken,

cursussen, workshops en hands-on trainingen in het land waardoor er op een verantwoorde wijze met straling wordt omgegaan en een ontwikkeling plaatsvindt van de medische beeldvorming en radiotherapie in het betreffende ziekenhuis c.q. land.

• Het sturen van materialen of leermiddelen.

Hoe doe je een aanvraag?Via een aanvraagformulier, dat via de website ingevuld en verzonden kan worden, kun je een verzoek voor een bijdrage indienen. De commissie L4L streeft ernaar dat binnen een maand bekend is of het project een bijdrage ontvangt.

Het fonds Laboranten voor Laboranten (L4L)

Financieel ruggensteuntje voor ontwikkelings-samenwerking voor en door collega’sDe NVMBR ondersteunt en stimuleert initiatieven op het gebied van

ontwikkelingssamenwerking. Daarvoor bestaat het fonds Laboranten voor

Laboranten Het doel van het fonds is het geven van financiële ondersteuning

aan initiatieven van NVMBR leden op het gebied van kennisoverdracht en aan

collega’s in landen met beperkte financiële middelen. Het fonds L4L wordt door

de Commissie Laboranten voor Laboranten beheerd.

Voor de duidelijkheidHet gaat hier om ondersteuning of sponsoring van projecten. Niet om volledige financiering. Om een indruk te geven: er is tot nu toe een maximale bijdrage van 500 Euro gegeven. Het fonds L4L is een NVMBR fonds. Alleen NVMBR leden komen in aanmerking voor een bijdrage uit het fonds.De vraag moet duidelijke geformuleerd zijn. Het aanvraagformulier is zo opgesteld dat, als je alle vragen volledig beantwoordt, de onderbouwing voldoende is.

Wist je dat?De meest belangrijke boeken die nodig zijn voor kleinere ziekenhuizen, waar opleiding van personeel in de radiologie minimaal is, kunnen besteld worden bij de Wereld Gezondheidsorganisatie. Ze kunnen soms ook via het hoofdkantoor van de WHO in Geneve naar het WHO kantoor in het land van de aanvrager verzonden worden. Deze boeken zijn special ontwikkeld voor deze landen.

Bijscholing organiseren in het ontvangende land kost ook geld en de afdelingen zijn daarbij afhankelijk van de directies van hun ziekenhuizen. Voor opleiding en bijscholing voor medische beeldvorming zijn over het algemeen weinig gelden beschikbaar.

Er is een netwerk L4L waar NVMBR leden elkaar helpen een antwoord te vinden op vragen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking en waar overtollige materialen uit Nederlandse ziekenhuizen weer een nuttige bestemming krijgen?

Meer informatieHet aanvraagformulier is te vinden op www.nvmbr.nl, onder Netwerken, L4L.Via [email protected] kun je altijd je vragen kwijt.

Wil je het fonds financieel steunen dan kun je een donatie overmaken naar: NVMBR Laboranten voor Laboranten Giro 245946 in Utrecht.

Page 18: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

18

m/v

Functie-inhoud:

Functie-eisen:

Onze voorkeur gaat uit naar een kandidaat die:

Arbeidsvoorwaarden:

ÕTÊLANGEÊLANDÊZIEKENHUISAcquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De afdeling radiologie is een moderne en goed geoutilleerde afdeling en beschikt o.a. over digitale buckykamers, een CT, een MRI en een cardio/angiografi ekamer. Alle beelden worden digitaal opgeslagen in een modern PACS.

De afdeling wordt gevormd door (bestaat uit) een team administratie (9 fte), een team laboranten (20 fte) en een maatschap van 5 radiologen. De teams worden operationeel aangestuurd door een teamleider. Het duale management wordt gevormd door een medisch en een organisatorisch manager.

Binnen de afdeling radiodiagnostiek ontstaat een plaatsingsmogelijkheid voor een:

Radiodiagnostisch laborant 24-36 uur per week

m/vm/v

’t Lange Land Ziekenhuis te Zoetermeer is als algemeen ziekenhuis

een middelgrote zorgonderneming die de komende jaren in omvang zal

toenemen. Het functiepakket voor het verzorgingsgebied zal daar-

bij verder ontwikkeld worden, veelal in samenwerking met andere

zorgaanbieders. Het ziekenhuis vervult een bijzondere maatschappe-

lijke verantwoordelijkheid voor de curatieve medisch specialistische

gezondheidszorg in de stad Zoetermeer en de omliggende gemeenten.

Naast de uitoefening van de kernfuncties van een algemeen ziekenhuis

functioneert ’t Lange Land Ziekenhuis daarbij in een concurrerende en

snel veranderende omgeving.

Page 19: GAMMA Nieuws, April 2009

19

Dit is een belangrijke mijlpaal in het project DigiBOB (Digitalisering Bevolkingsonderzoek Borstkanker). In de afgelopen vier jaar hebben de regionale screeningsorganisaties en het Centrum voor Bevolkingsonderzoek van het RIVM een landelijk netwerk gerealiseerd, waar het komende jaar alle 65 onderzoekscentra, 19 administratieve units en 19 beoordelingseenheden op worden aangesloten. Het uitgangspunt is één landelijk systeem, één centrale database met de mammogrammen, een papierloos, uniform werkproces en een snel en veilig glasvezelnetwerk. De expertgroep BOB (BevolkingsOnderzoek Borstkanker) is bij de eerste fase van het project betrokken geweest. De twee vertegenwoordigers waren derhalve uitgenodigd om bij de feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn. Tijdens de betekenis stond de betekenis van DigiBOB voor de cliënten en voor de betrokken organisaties centraal. Onder leiding van de gastvrouw Hansje Bunschoten hebben directeur-generaal RIVM: dr. Marc Sprenger, MD, PhD, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: dr. Ab Klink, directeur Landelijk Referentiecentrum voor bevolkingsonderzoek op Borstkanker: prof.dr. Ard den Heeten, sectordirecteur Volksgezondheid & Zorg RIVM: dr.ir. Moniek Pieters, directeur Stichting Vroege Opsporing Borstkanker en lid Dagelijks Bestuur STIBOB: drs. Susanne Bentvelsen een presentatie gegeven over het belang van DigiBOB en over het proces van ontwikkeling naar implementatie. Speciaal voor de bijeenkomst is door Hansje Bunschoten een film gemaakt met als titel DigiBOB, DigiBeter.

Startschot DigiBOB19 maart 2009 bij het RIVM

Op donderdag 19 maart j.l is in het bijzijn van minister

Klink van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

en Sport (VWS) op een feestelijke wijze bij het RIVM de

ingebruikname van het landelijke systeem voor digitale

mammografie geopend.

Tijdens de presentaties werd aandacht gevraagd voor het verlagen van de leeftijd naar 45 jaar omdat de incidentie van vrouwen met borstkanker nog steeds aan het toenemen is in Nederland. Tevens werd tijdens de bijeenkomst aandacht gevraagd om meer onderzoek te doen naar de oorzaak van de stijging van de incidentie in Nederland, Denemarken en de UK. Dit in tegenstelling tot andere landen.Jaarlijks krijgen 1 miljoen vrouwen tussen 50 en 75 jaar een uitnodiging om mee te doen aan het bevolkingsonderzoek borstkanker. Door dit bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks 750 vrouwen minder aan borstkanker.

Voor de MBB’ers werkzaam in de screening betekent de digitalisering een verandering van de werkzaamheden en een verbetering van de arbeidsomstandigheden omdat er geen ontwikkelmachine meer te vinden is in de screeningsunit. Tijdens de bijeenkomst stond op de parkeerplaats van het RIVM een screeningsunit van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker Noord Nederland (BBNN). Veel gasten hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om de digitale bus te bezichtigen.

Kwaliteit is voor ons vanzelfsprekend.

we zoeken een

RADIODIAGNOSTISCHLABORANT

Kijk voor meer informatie op www.rkz.nlIn Memoriam

Hans van Gurp

Hans van Gurp (1951-2009) was als secretaris actief van 1982 tot 1987 in het algemeen bestuur van de VANG. Het bestuur wenst zijn familie en vrienden sterkte bij het verwerken van het verlies van Hans.

Page 20: GAMMA Nieuws, April 2009

De functie

Je verricht, naast je specialistische werkzaamheden, zelfstandig alle

voorkomende radiologische onderzoeken (inclusief MRI en CT). Je

begeleidt ook leerlingen en stagiaires. Wij bieden je een dienstverband

van maximaal 36 uur per week, waarbij ruimte is voor persoonlijke

ontwikkeling en vakinhoudelijke verdieping. Je bent in het bezit van

een bewijs van bevoegdheid of diploma MBRT met gespecialiseerde

vervolgopleiding (of bereid deze te volgen). Wij bieden je een salaris

van maximaal van € 3.052,- bruto per maand (FWG 50) bij een 36-urige

werkweek.

Meer informatie

Peter Lengkeek, zorgmanager MCH Westeinde, 070 3303290 of Jochem de Lange, zorgmanager MCH Antoniushove, 070 3574610.

Waarom werken op de Radiologie MCH?

Volgens verwijzers werken de beste radiologen van Nederland in het

MCH, blijkt jaarlijks uit de Elsevier-enquête. Daarnaast zijn wij referentie

site voor PACS en CT. Op de afdeling Radiologie heerst een goede sfeer

en staat collegialiteit hoog in het vaandel.

Wij bieden je een uitdagende baan in een dynamische werkomgeving

waarbij ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke

verdieping. Afwisseling is er genoeg: je rouleert namelijk op de

verschillende units binnen de afdeling. Verder is er een stimulerend

opleidingsklimaat om je verder te specialiseren.

Reageren (o.v.v. referentienummer G035)

Direct solliciteren via www.werkenbijhetmch.nl of [email protected]

www.werkenbijhetmch.nlMedisch Centrum Haaglanden is het topklinisch opleidings zieken huis van de Haagse regio met twee locaties: MCH Westeinde in de veelzijdige binnenstad van Den Haag en streekziekenhuis MCH Antoniushove in Leidschendam.

De afdeling Radiologie van het MCH is constant in ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld het Neurovasculair Centrum voor behandelingen als neurovasculaire

coilings en thrombolyses. De afdeling is sinds vier jaar geheel gedigitaliseerd. De Spoedeisende Hulp heeft een eigen MS-CT.

Om o.a. deze ontwikkelingen perfect aan te kunnen, zijn wij op beide locaties bezig met de uitbreiding van ons team met gespecialiseerd

Radiodiagnostisch laboranten (Angiografi e en MRI).

Waar zorg straaltwaar zorg vraagt

Gespecialiseerd Radiodiagnostisch Laboranten

Kijk voor meer informatie over deze vacature op www.werkenbijhetmch.nl

Waar zorg straaltwaar zorg vraagt

Page 21: GAMMA Nieuws, April 2009

21

www.werkenbijhetnki.nl

Het Nederlands Kanker Instituut-Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) zoekt in verband met uitbreiding voor het cluster Radiotherapie nieuwe collega’s.

Het cluster Radiotherapie bestaat uit een groep van 200 medewerkers die dagelijks ruim 300 patiën-ten bestralen. Het is een grote afdeling met 10 lineaire versnellers, 1 simulator, 1 CT-sim, orthovolt-apparatuur en afterloading brachytherapie. Geavanceerde bestralingstechnieken worden in de routine toegepast, zoals conformatietherapie, IMRT (Intensity Modulated Radiotherapy), IGRT (Image Guided Radiotherapy) en High-Dose High-Precision techniek. Dit alles wordt ondersteund door middel van 3D-treatment planning, electronic portal imaging en in-vivo dosimetrie. Er wordt veel research gedaan naar verbetering van deze technieken. Op het gebied van beeldvorming met behulp van MRI en PET is er intensieve samenwerking met de afdeling Radiodiagnostiek en Nucleaire Geneeskunde. (Inter)nationaal speelt het cluster een belangrijke rol bij het ontwerpen en uitvoeren van vergelijkende trials. Bij- en nascholing zijn belangrijke onderwerpen in het cluster.

Wij zoeken

RADIOTHERAPEUTISCH LABORANTVACATURENUMMER 015/08

Als je interesse hebt in deze functie, beschik je over een, in Nederland, erkend bewijs van bevoegd-heid Radiotherapeutisch Laborant. Je bent kwaliteitsbewust, inventief en kunt zowel zelfstandig als in teamverband werken.Contactpersoon: de heer H. Opdam, hoofd Paramedische Groep cluster Radiotherapie, telefoon 020-5122178.

RADIOTHERAPEUTISCH LABORANT VOORBEREIDINGIN OPLEIDING

VACATURENUMMER 072/09

Het team voorbereiding richt zich op de meer complexe handelingen op het gebied van scannen, virtuele simulatie en treatmentplanning. Na een inwerkperiode van ongeveer anderhalf jaar ben je volledig toegerust om de werkzaamheden zelfstandig te verrichten. Je bent al een aantal jaren werk-zaam als radiotherapeutisch laborant en je hebt interesse in en aanleg voor techniek en complexe apparatuur. Je bent creatief en zeer nauwkeurig. Daarnaast beschik je over een flinke dosis flexibiliteit en verantwoordelijkheid. Je kunt zowel in een team als zelfstandig werken. Contactpersoon: de heer J. van Niel, teamleider voorbereiding, telefoon 020-5122196.

TEAMLEIDER SERVICE EN ONDERSTEUNINGVACATURENUMMER 046/09

De nieuw gevormde afdeling Service en Ondersteuning (± 15 fte) is het resultaat van een recent uit-gevoerde samenvoeging van drie verschillende groepen medewerkers. Je bent als teamleider in staat het nieuwe team om te vormen van een functiegerichte afdeling naar een klantgerichte afdeling, waar de patiënten en de in- en externe klanten centraal staan. Hoofdactiviteiten van de afdeling zijn: balie-werkzaamheden aan de centrale balie Radiotherapie, doktersassistentwerkzaamheden, verzorging en planning van alle afspraken binnen het radiotherapieproces, planning van de polikliniek Radiotherapie en het servicebureau voor patiënten en de verwerking van de DBC’s.Je hebt een hbo-opleiding, aangevuld met een managementopleiding of je bent bereid deze snel te volgen. Verder beschik je over uitstekende communicatieve en motiverende vaardigheden. Als je kennis hebt van oncologische zorgprocessen is dat zeker een pre.Contactpersoon: de heer H. Opdam, hoofd Paramedische Groep cluster Radiotherapie, telefoon 020-5122178.

Wat biedt het NKI-AVL?Voor alle functies geldt dat de CAO Ziekenhuizen van toepassing is en dat er een contract voor onbe-paalde tijd wordt geboden.

Eerst meer weten?Kijk dan op www.werkenbijhetnki.nl of op www.radiotherapeutischlaborant.nl, of neem contact op met een van de contactpersonen.

Of meteen solliciteren!Je schriftelijke sollicitatie kun je richten aan de afdeling Personeel & Organisatie van het NKI-AVL, Plesmanlaan 121, 1066 CX Amsterdam, onder vermelding van het vacaturenummer in de brief en linksboven op de envelop, of via e-mail naar [email protected]. Vermeld het vacaturenummer in de onder-werpregel.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

In het Nederlands Kanker Instituut-

Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis

zijn een oncologisch ziekenhuis en

een centrum voor wetenschappelijk

kankeronderzoek in één organisatie

geïntegreerd. Deze combinatie staat

borg voor permanente innovatie in

onderzoek en behandelmethodes. Alle

1.700 medewerkers zetten zich in voor

het hoofddoel: door kennis de genezing

van kanker bevorderen. Dankzij de nauwe

samenwerking tussen onderzoekers

en artsen worden resultaten van

research effectief vertaald in klinische

behandelmethoden.

STIMULEREND WERK OP TOPNIVEAU

Het NKI-AVL biedt een stimulerende

werkomgeving voor ieder die wil

excelleren op zijn of haar vakgebied

en zich met zaken van levensbelang

wil bezighouden. In research zijn

wetenschappers betrokken bij biologisch

kankeronderzoek dat internationaal hoog

staat aangeschreven. Een uitdaging die

wetenschappers met de beste kwalificaties

aantrekt. Het ziekenhuis vervult een lande-

lijke functie als centrum voor topreferente

en topklinische zorg. Jaarlijks worden

zo’n 6.500 patiënten opgenomen en zo’n

100.000 patiënten poliklinisch behandeld.

Nieuwe behandelmethoden, de multidisci-

plinaire aanpak per ziektebeeld én de

kleinschaligheid maken het ziekenhuis tot

een unieke, inspirerende werkomgeving.

De patiënt staat centraal en kan dan

ook rekenen op optimale voorlichting,

begeleiding en ondersteuning. Daarnaast

fungeert het ziekenhuis als opleidings- en

nascholingscentrum voor (para)medici en

verpleegkundigen.

De functie

Je verricht, naast je specialistische werkzaamheden, zelfstandig alle

voorkomende radiologische onderzoeken (inclusief MRI en CT). Je

begeleidt ook leerlingen en stagiaires. Wij bieden je een dienstverband

van maximaal 36 uur per week, waarbij ruimte is voor persoonlijke

ontwikkeling en vakinhoudelijke verdieping. Je bent in het bezit van

een bewijs van bevoegdheid of diploma MBRT met gespecialiseerde

vervolgopleiding (of bereid deze te volgen). Wij bieden je een salaris

van maximaal van € 3.052,- bruto per maand (FWG 50) bij een 36-urige

werkweek.

Meer informatie

Peter Lengkeek, zorgmanager MCH Westeinde, 070 3303290 of Jochem de Lange, zorgmanager MCH Antoniushove, 070 3574610.

Waarom werken op de Radiologie MCH?

Volgens verwijzers werken de beste radiologen van Nederland in het

MCH, blijkt jaarlijks uit de Elsevier-enquête. Daarnaast zijn wij referentie

site voor PACS en CT. Op de afdeling Radiologie heerst een goede sfeer

en staat collegialiteit hoog in het vaandel.

Wij bieden je een uitdagende baan in een dynamische werkomgeving

waarbij ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling en vakinhoudelijke

verdieping. Afwisseling is er genoeg: je rouleert namelijk op de

verschillende units binnen de afdeling. Verder is er een stimulerend

opleidingsklimaat om je verder te specialiseren.

Reageren (o.v.v. referentienummer G035)

Direct solliciteren via www.werkenbijhetmch.nl of [email protected]

www.werkenbijhetmch.nlMedisch Centrum Haaglanden is het topklinisch opleidings zieken huis van de Haagse regio met twee locaties: MCH Westeinde in de veelzijdige binnenstad van Den Haag en streekziekenhuis MCH Antoniushove in Leidschendam.

De afdeling Radiologie van het MCH is constant in ontwikkeling. Neem bijvoorbeeld het Neurovasculair Centrum voor behandelingen als neurovasculaire

coilings en thrombolyses. De afdeling is sinds vier jaar geheel gedigitaliseerd. De Spoedeisende Hulp heeft een eigen MS-CT.

Om o.a. deze ontwikkelingen perfect aan te kunnen, zijn wij op beide locaties bezig met de uitbreiding van ons team met gespecialiseerd

Radiodiagnostisch laboranten (Angiografi e en MRI).

Waar zorg straaltwaar zorg vraagt

Gespecialiseerd Radiodiagnostisch Laboranten

Kijk voor meer informatie over deze vacature op www.werkenbijhetmch.nl

Waar zorg straaltwaar zorg vraagt

Page 22: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

22

InleidingUit een groot aantal jaargesprekken met radiotherapeutisch laboranten in het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut (ARTI) kwam de wens naar voren om het oude roulatieschema te evalueren.In de oude situatie was er in de laborantengroep een onderverdeling in: toestelhoofden, roulerend laboranten, gespecialiseerd laboranten en laboranten die alleen op het toestel werkzaam waren. Gespecialiseerde laboranten waren er voor: de brachytherapie, de simulator en CT, de planning, de EPID en de mouldroom.Nieuwe laboranten werden in het eerste jaar op alle werkplekken ingedeeld. Na dit jaar rouleerden ze, net als de andere roulerend laboranten, ongeveer 8 weken per jaar over CT, simulator, planning en indien gewenst mouldroom. De geringe tijd die zij doorbrachten op de voorbereiding werd regelmatig onderbroken om, door personeelsgebrek, in te vallen op de versnellers. Dit had tot gevolg dat roulerend laboranten hun kennis en vaardigheden op de voorbereiding niet goed konden bijhouden. Voor gespecialiseerd laboranten was deze wijze van roulatie

ook belastend omdat zij steeds opnieuw laboranten moesten inwerken die, door gebrek aan roulatie, lange tijd niet op de voorbereiding waren geweest.

WerkwijzeIn 2007 is er een werkgroep aangesteld die als taak had een voorstel te schrijven voor een nieuw roulatieplan. De werkgroep heeft aan de hand van een enquête onder de laboranten de problemen en wensen ten aanzien van het rouleren geïnventariseerd. Daarnaast is naar alle afdelingen radiotherapie in Nederland, één afdeling in België en één afdeling in Engeland een enquête verzonden over het rouleren en specialiseren op deze radiotherapie afdelingen.

Uitkomsten enquêtes Uit de eerste enquête kwamen de wensen van de laboranten naar voren, waaruit nogmaals bleek dat de huidige manier van werken ontevredenheid veroorzaakte: men kwam te weinig en te onregelmatig op de voorbereiding.Verder gaf de meerderheid van de laboranten aan dat het bijna niet meer mogelijk is om op alle werkplekken

ingewerkt te blijven. Voor parttimers werd dit als onmogelijk beschouwd.In deze enquête werd gevraagd naar een voorkeur voor een voorbereidingsplek. Hieruit kwam naar voren dat de voorkeur van de laboranten gelijkmatig verdeeld was over simulator, CT en planning. Ook werd er gevraagd hoeveel tijd per jaar men dacht nodig te hebben om op de voorbereidingplekken goed ingewerkt te kunnen blijven. Het liefst kwam men meerdere keren per jaar terug, maar dan in periodes van één of twee weken aansluitend.

Uit de enquête die naar de externe organisaties is gezonden, kwam naar voren dat het specialiseren en rouleren op bijna iedere afdeling een regelmatig terugkerend item is. Ook zie je dat er voor hetzelfde probleem diverse oplossingen zijn bedacht: o.a. splitsing tussen voorbereiding en bestraling; werken met tumorspecifieke behandelteams en allround inzetbaarheid van alle laboranten. Bijna in alle ondervraagde organisaties zie je het probleem dat wanneer er wordt gekozen voor rouleren men kennisverdieping gaat missen en dat wanneer er wordt gekozen voor

O p L o c at i e

Rouleren en specialiseren in het Arnhems Radiotherapeutisch Instituut

Jeroen van der Horst en

Sonja Thoonen - van Haaren

Rouleren en specialiseren op een radiotherapieafdeling is een veelbesproken

onderwerp. Enerzijds willen we het werk afwisselend en interessant maken

voor de medewerkers, anderzijds willen we kwaliteit en continuïteit voor de

patiënt. In het ARTI hebben we de goede balans gevonden tussen afwisseling

en continuïteit, verdieping en verbreding zonder daarbij de kwaliteit van

werken uit het oog verliezen.

Page 23: GAMMA Nieuws, April 2009

23

specialiseren men kennisverbreding gaat missen. Er werd door veel afdelingen ook aangegeven dat het bijhouden van alle ins en outs op de werkplekken, mede door de nieuwe ontwikkelingen binnen de radiotherapie, tegenwoordig niet meer mogelijk is. Op basis van de uitkomsten van beide enquêtes heeft de werkgroep geconcludeerd dat een keuze tussen alleen specialisatie of alleen roulatie geen oplossing biedt. Een combinatie van beide heeft het voordeel dat je zowel de kennisverbreding als de kennisverdieping kan vergroten. Deze keuze sloot ook het beste aan bij de manier van werken in het ARTI.

Het nieuwe roulatieplanIn het nieuwe roulatieplan werken we met gespecialiseerde en roulerende laboranten. De gespecialiseerde laboranten werken tenminste 50 % op hun specialisatie. De roulerende laboranten rouleren niet meer over alle voorbereidingswerkplekken maar moeten een keuze maken tussen de aandachtsgebieden simulator, CT of planning. Op die werkplek worden ze op jaarbasis tenminste 25 % van hun werktijd ingedeeld, in blokken van tenminste twee weken aansluitend.Fulltime laboranten (dienstverband > 75%) kunnen daarnaast nog een nevenaandachtsgebied kiezen zoals mouldroom, epid of voorlichting. Om ervoor te zorgen dat iedereen regelmatig terugkeert op zijn of haar aandachtsgebied is er een 16-weeks roulatieschema gemaakt, dat continu doorloopt. Bij het maken van dit schema werd duidelijk dat ons personeelsplanningsysteem erg verouderd is en daarom is men direct op zoek gegaan naar een nieuw systeem voor de personeelsplanning. Om meer

laboranten op de voorbereiding te kunnen laten rouleren, werken we nu op de versneller met drie laboranten. Sommige werkzaamheden die voorheen op het toestel werden gedaan, worden nu door twee omlooplaboranten verricht. Deze werkzaamheden zijn o.a. het invoeren en controleren van bestralingsgegevens, het voorlichten van de patiënten en het controleren en inboeken van afspraken. De omlooplaboranten zijn ook telefonisch bereikbaar voor vragen van patiënten, doktersassistenten, artsen en de receptie. De omloopfunctie wordt door iedereen ingevuld.Doordat er nu meer mensen ingewerkt zijn op de verschillende werkplekken is het makkelijker om bij ziekte en afwezigheid vervanging te regelen. Het inwerken van collega’s op de simulator, CT en planning heeft nu veel meer waarde omdat zij ook terug blijven komen als ze eenmaal ingewerkt zijn. Belangrijk is dat er criteria zijn waaraan de roulerend laboranten moeten voldoen en waarop ze beoordeeld worden.In theorie dus meer rouleren, meer ingewerkte laboranten op de verschillende werkplekken, efficiënter inwerken en uiteindelijk meer tevredenheid bij de laboranten.

De praktijkAls eerste zijn we in het ARTI begonnen met het werken met drie laboranten op een toestel en het inplannen van omlooplaboranten. Na twee maanden hebben we het werken met drie laboranten per versneller én twee omlooplaboranten geëvalueerd en dit functioneerde naar tevredenheid. De omlooplaboranten coördineren de gegevenstoevoer naar de toestellen en springen bij in tijd van drukte. Voor de doktersassistenten, afsprakenbureau,

artsen en de receptie is de omlooplaborant ook een uitkomst omdat diegene hun aanspreekpunt is. Het lopen met drie laboranten op een toestel brengt minder afwisseling op het toestel, maar wel meer rust. De rust op het toestel komt de kwaliteit ten goede. Ook is ervoor gezorgd dat de continuïteit van de laborantenbezetting op het toestel beter is geworden.Na vier maanden zijn we begonnen om de laboranten in te werken op hun voorkeursaandachtsgebied. Door een tekort aan personeel is dit helaas minder snel gegaan als wij hoopten. Het werken met drie mensen op de CT en zes mensen op de planning is door het personeelstekort moeilijk in te roosteren. Iedereen die ingewerkt is op zijn of haar aandachtsgebied gaat meedraaien in het 16-weeks rooster.Wij merken dat de laboranten zelf enthousiaster worden en veel moeite doen om ingewerkt te raken op hun aandachtsgebied. Het vooruitzicht is dan ook dat men op hun aandachtsgebied ingewerkt blijft en daar regelmatig terugkomt. De gespecialiseerde laboranten zijn ook gemotiveerder omdat ze weten dat hun energie beloond wordt met het regelmatig terugkeren van goed ingewerkte laboranten.Er zijn nu meer mensen op de CT, simulator en planning ingewerkt, waardoor het minder vaak voorkomt dat je van je werkplek afgehaald wordt om ergens anders in te vallen.

ConclusieTerugkijkend op het afgelopen jaar denken wij dat we een grote sprong hebben gemaakt in het implementeren van het nieuwe roulatieschema. Wat nog beter is: het werkt. Laboranten zijn enthousiaster over hun werkzaamheden en worden gemotiveerd om bij te leren. Zeker de parttime laboranten die voorheen alleen op het toestel kwamen. Gespecialiseerde laboranten zien de ingewerkte laboranten vaker terug en hebben hier profijt van. Op de toestellen heerst meer rust en er is een betere continuïteit van laboranten, wat voor de patiënten ook beter is.

Verbreding en verdieping geven het ARTI afwisseling, continuïteit en kwaliteit!

Page 24: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

24

Gevraagd:Technicus / Hartcatheterisatie Laborant

Handen uit de mouwen

Voor het Thoraxcentrum, unit Interventie Cardiologie32-36 uur per week

DE AFDELING Het Thoraxcentrum omvat de afdelingen Cardiologie en Cardiothoracale Chirurgie met ruim 720 mede-werkers uit 31 landen. De afdeling Interventie Cardiologie is een dynamische afdeling waar zowel diagnostische als therapeutische verrichtingen en onderzoeken plaatsvinden. Tevens wordt er onderzoek gedaan naar nieuwe behandel methoden voor hart- en vaat ziekten. De Hartcatheterisatie laborant / technicus heeft hier een belangrijk aandeel in. Op de afdeling worden 24-uurs bereikbaarheids diensten gedraaid. In 2009 wordt een geheel nieuw ingrepencentrum in gebruik genomen.

FUNCTIE-INHOUD De functie omvat het registreren en het verrichten van metingen ter ondersteuning van de medische besluitvorming tijdens onderzoeken en interventies, bediening van röntgen- behandelings- en beeldvormende apparatuur, het leveren van bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek en het in samenwerking met bedrijven/leveran-ciers testen en implementeren van nieuwe apparatuur. Tevens draagt u bij aan de zorg en het welbevinden van de patiënt.

FUNCTIE-EISEN Opleiding MBO/HBO-niveau (bijvoorbeeld IC verpleegkundige, MBRT, radiodiagnostisch en/of –therapeutisch laborant in service). U stelt hoge eisen aan de kwaliteit van uw werk, bent in staat problemen te signale-ren en uit te zoeken wat de mogelijke oorzaken van deze problemen zijn. Vaardigheid in het gebruik van geavanceerde ICT middelen is een vereiste. Verder bent u servicegericht en kunt u goed in een team samenwerken. Goede communicatieve vaardigheden (Nederlands en Engels), stressbestendigheid en enthousiasme zijn vanzelfsprekend.

ARBEIDSVOORWAARDEN Wij bieden u een uitdagende werkomgeving binnen een dynamische en groeiende afdeling met gedreven collega’s. Daarnaast gelden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden conform de CAO Universitair Medische Centra en zeer goede persoonlijke ontplooiingsmogelijkheden. Het bruto maandsalaris bedraagt € 3.046,- (schaal 8) bij een fulltime dienstverband. Daarnaast geniet u een uitstekende vergoedingsregeling bij 24-uurs bereikbaarheidsdiensten.

INLICHTINGEN Voor meer informatie over deze functie of een vrijblijvend bezoek (meekijken tijdens een procedure) kunt u contact opnemen met mw. M. de Ronde, coördinator interventiecardiologie, telefoon (010) 703 5247 of met John de Vries, technicus, telefoon (010) 703 5262.

SOLLICITATIE Uw brief met curriculum vitae kunt u binnen 2 weken na het verschijnen van deze advertentie richten aan Erasmus MC, Thoraxcentrum, kamer Bd 428, Postbus 2040, 3000 CA te Rotterdam ter attentie van mw. M. de Ronde, onder vermelding van vacaturenummer 04.01.09.C9 op de brief en envelop of per email naar: [email protected] of [email protected].

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie is niet gewenst.

WWW.ERASMUSMC.NL/WERKENBIJ

Het Erasmus MC is een uiterst veelzijdig universitair medisch centrum. Waar onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg zijn samengebracht. Waar samenwerking, initiatief en resultaatgericht werken passen bij de ambities van het Erasmus MC. Beter worden.

Page 25: GAMMA Nieuws, April 2009

25

Het BovenIJ Ziekenhuis is

een algemeen ziekenhuis in

Amsterdam Noord

met 313 bedden, bijna

900 medewerkers en

70 specialisten.

Het BovenIJ beschikt over een

nieuwe, in november 2008

opgeleverde ICU en een goed

geoutilleerde SEH.

Het ziekenhuis vervult

een poortfunctie voor de

bewoners van Amsterdam

Noord en omstreken.

De sfeer is vriendelijk en

open. Doelstelling van het

ziekenhuis is het aanbieden

van hoogwaardige medisch

specialistische behandeling en

verpleegkundige zorg.

Het BovenIJ ziekenhuis is sinds

2008 NIAZ-geaccrediteerd.

Het BovenIJ ziekenhuis heeft de zorg voor elkaar.

Als je meer wilt zien

Voor de afdeling Radiologie zoeken wij een

RADIODIAGNOSTISCH LABORANTSituatieschetsOp de afdeling radiologie is de laatste jaren veel geïnvesteerd in de nieuwste en modernste diagnostische apparatuur zodat wij nu beschikken over 12 zeer goed geoutilleerde kamers waaronder MRI, 64slice CT scan, angiogra�e, echogra�e, vaatlab, DEXA e.d. waar bijna alle moderne onderzoekstechnieken worden toegepast. Op de afdeling zijn 4 radiologen, 28 laboranten en 4 administratieve krachten werkzaam. Kenmerkend voor de afdeling is de informele, enthousiaste sfeer en de goede onderlinge samenwerking.

Functie-inhoudAls laborant is het uw taak zelfstandig onderzoeken te verrichten en de radioloog te assisteren bij diens werkzaamheden. Daarnaast maakt het mede opleiden en begeleiden van stagiaires en leerling laboranten een belangrijk deel van uw werk uit.U rouleert over alle onderzoekskamers van de afdeling en participeert in de avond- nacht- en weekenddiensten. Er zijn ruime studiemogelijkheden en elk jaar leiden wij laboranten op voor o.a. onze MRI, echogra�e, CT, angiogra�e en het vaatlab.

Functie-eisenU bent in het bezit van het Bewijs van Bevoegdheid voor Radiodiagnostisch Laborant of van een diploma MBRT en hebt een kwaliteitsbewuste instelling. Bovendien beschikt u over goede contactuele eigenschappen, bent u �exibel en patiëntvriendelijk. U dient actief mee te denken over ontwikkelingen op de afdeling

Arbeidsvoorwaarden/salariëring

goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbij door middel van het meerkeuze systeem arbeidsvoorwaarden, vaak aanzienlijk �scaal voordeel kan worden gerealiseerd.

Nadere informatieVoor nadere informatie kunt u contact opnemen met heer C. Conijn, hoofd Radiologie,

SollicitatieUw schriftelijke sollicitatie richt u binnen 3 weken na het verschijnen van dit blad aan het

onder vermelding van vacaturenummer F210 G 18,

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt door ons niet prijs gesteld.

Page 26: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

26

Studiedag Radiologisch Assistenten

26 mei 2009

Thema en doelgroep Na de succesvol verlopen eerste studiedag voor radiologisch assistenten in 2008 wordt er een vervolg hieraan gegeven. Om de studiedag goed tot zijn recht te laten komen, wordt dieper op de stof in gegaan. Er is gekozen voor het thema:

ThoraxProgrammaHet dagvullende programma is voor maximaal 18 deelnemers. Bij ruime belangstelling is er een mogelijke herhaling in het najaar.

10.00 Ontvangst, inschrijven met koffie en thee10.20 Welkomstwoord10.30 Anatomie, fysiologie en pathologie: een opfrisser12.30 Lunch13.00 Techniek en Stralingsveiligheid14.00 Fotobespreking en insteltechniek14.45 Pauze15.00 Vervolg fotobespreking en insteltechniek15.30 Afsluiting Locatie Jaarbeurs, Utrecht

Aantal deelnemersHet minimum aantal deelnemers bedraagt 15; maximaal 18.

Kosten Lid NVMBR € 120 Niet-lid € 180 Organisatie NVMBR Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht T 030 2318842 F 030 2321362 E [email protected] H www.nvmbr.nl Inschrijving Inschrijven is mogelijk via www.nvmbr.nl

Workshop Communicatie17 april en 9 juni 2009

Thema en doelgroep In de workshop komen aan bod: de theorieën; de methode van feedback geven. De workshop is voor een brede groep collega’s toegankelijk. De verzorging vindt plaats door Agnes Kel, communicatie coach.

Het geven van feedbackProgrammaHet dagvullende programma is voor maximaal 20 deelnemers. Bij ruime belangstelling is er een mogelijke herhaling in het najaar.

09.30 Ontvangst, inschrijven met koffie en thee10.00 Welkomstwoord10.10 Theorie12.30 Lunch13.00 Methode en praktijkoefening15.40 Afsluiting

Kwaliteitsregistratie Voor het symposium geldt een studiebelasting van 5 uren, dit levert 5 punten op voor de kwaliteitsregistratie. Aan het eind van de dag wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Locatie NVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht

Aantal deelnemersHet minimum aantal deelnemers bedraagt 15; maximaal 20.

Kosten Lid NVMBR € 120 Niet-lid € 180 Organisatie NVMBR Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht T 030 2318842 F 030 2321362 E [email protected] H www.nvmbr.nl Inschrijving Inschrijven is mogelijk via www.nvmbr.nl

Page 27: GAMMA Nieuws, April 2009

27

Thema en doelgroep Hoe kunnen we de gedragsregels toepassen in de praktijk?Tijdens de workshop wordt er aan de hand van een stappen-plan toegelicht hoe je de beroepscode in de praktijk kan imple-menteren; waar loop je tegenaan en hoe zijn deze hindernissen te nemen. De workshop is bedoeld voor die medewerker van de afdeling die de organisatie rondom het invoeren van de beroepscode op zich neemt.

Programma inhoudAan de slag met de beroepscode, praktische workshop waarin handvatten worden aangereikt om de beroepscode op de afde-ling te implementeren. “De MBB’er is bereid om werkzaamheden van een collega over te nemen”. Deze regel is vooral bedoeld om aan te geven dat een MBB’er vanuit een collegiale houding bereid is om werk-zaamheden over te nemen. Het werk kan om diverse redenen worden overgenomen, voorbeelden hiervan zijn:- De collega is niet in staat om zijn werk goed te doen, de MBB’er signaleert dat het patiëntenbelang geschaad wordt. - De patiënt is een bekende van de collega en de collega wil om die reden deze patiënt liever niet onderzoeken of behandelen.- De collega heeft nog andere werkzaamheden te doen bijvoor-beeld het werken aan een verslag of protocol terwijl er een gat valt in het eigen programma. Welke afspraken zijn er bij jou op de afdeling omtrent deze gedragsregel? Zijn deze afspraken bij iedereen bekend? Handelt men hier ook naar? Zijn de gedragsregels uit de beroepscode wel eens onderwerp van gesprek tijdens bijvoorbeeld een werk-overleg?

LocatieNVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht

Aantal deelnemersHet minimum aantal deelnemers bedraagt 15; maximaal 20.

Kosten Lid NVMBR € 120Niet-lid € 180 OrganisatieNVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM UtrechtT 030 2318842 F 030 2321362 E [email protected] H www.nvmbr.nl

Inschrijving Inschrijven is mogelijk via www.nvmbr.nl

Workshop

Implementatie Beroepscode

5 juni 2009

Thema en doelgroep De rol van het ECG binnen de medische beeldvormingwordt steeds belangrijker bij de dynamische onderzoeken.In samenwerking met een organisatie die is gespecialiseerdin het verzorgen van scholing op het gebied van hartfunctieorganiseert de NVMBR voor collega's werkzaam in de echografie, nucleaire geneeskunde, radiodiagnostiek en radiotherapie een workshop ECG.

Programma Inhoud09.00 Ontvangst en introductie09.15 ECG12.00 Lunchpauze12.45 Interpretatie van het ECG en het herkennen van een aantal veel voorkomende afwijkingen

16.15 Afsluiting

Kwaliteitsregistratie Voor het symposium geldt een studiebelasting van 5 uren, dit levert 5 punten op voor de kwaliteitsregistratie. Aan het eind van de dag wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Tevens wordt verzocht een evaluatieformulier in te vullen.

LocatieNVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht

Aantal deelnemersHet minimum aantal deelnemers bedraagt 12; maximaal 20.

KostenLid NVMBR € 120Niet-lid € 180

OrganisatieNVMBRCatharijnesingel 73 3511 GM UtrechtT 030 2318842 F 030 2321362 E [email protected] H www.nvmbr.nl

InschrijvingInschrijven is mogelijk via www.nvmbr.nl

Workshop

ECG9 oktober en 27 november 2009

Page 28: GAMMA Nieuws, April 2009

In ons vak kunnen we niet om abstracte vaktermen heen. Dat hoort er in een universitair medisch centrum bij. Maar onze patiënten en de zorg die zij nodig hebben, staan centraal. Onze opleidingen en ons onderzoek zorgen voor de kennis die daarvoor nodig is. Dat patiënten dit waarderen, blijkt uit de tevredenheidsonderzoeken waarin VUmc goed scoort. Maar VU medisch centrum doet méér. We hanteren een academische aanpak in de patiëntenzorg, het onder-zoek, het onderwijs aan studenten geneeskunde en in onze vervolgopleidingen. Op bijzonder hoog niveau zelfs. Niet voor niets staat ons medisch-wetenschappelijk onderzoek in de top 3 van de UMC’s. Al die kennis en het toepassen ervan is altijd gericht op beter maken en beter worden. Zo dragen we bij aan de medische kennis van morgen.

Door mutaties in DNA mismatch repair genen,

ontstond uit een pre-existente adenomateuze poliep,

een autosomaal erfelijke hereditair nonpolyposis colorectaal carcinoom.

Na endoscopische verwijdering van de adenomateuze poliep

is voorspoedig herstel ingetreden. Oftewel…

maandag zit hij weer de vergadering voor.

Kennis maakt ons beter.

Hoofd paramedische sectie radiotherapieDe afdeling radiotherapie van VU medisch centrum speelt een belangrijke rol bij de behandeling van patiënten met oncologische aandoeningen en bij de research naar nieuwe behandelingstechnieken. Op de afdeling zijn ruim 120 medewerkers uit verschillende disciplines werkzaam. In de loop van dit jaar wordt in samenwerking met Esperanz, een samenwerkingsverband tussen Zaans Medisch Centrum, Waterlandziekenhuis en Westfriesgasthuis, gestart met de bouw van een dependance in Hoorn.

Het hoofd paramedische sectie is integraal verantwoordelijk voor het beleid binnen de paramedische sectie op de verschillende resultaatgebieden. U geeft leiding aan de radiotherapeutisch laboranten en administratief medewerkers en geeft mede invulling aan de nieuwe locatie. U begeleidt de veranderingen die daarbij horen. Doelstellingen staan u goed voor ogen. Wij zoeken een inspirerende leidinggevende die deze doelstellingen samen met zijn/haar team ook daadwerkelijk gaat halen.

U beschikt over voldoende competenties en kent de ziekenhuisomgeving, zowel de academische als de niet-academische. U bent proactief, ondernemend, flexibel, klantgericht en kunt zowel zelfstandig en in team-verband werken. Verder bent u helder en duidelijk en kunt u talent stimuleren. U bent niet alleen ambitieus en innovatief maar hecht ook waarde aan een plezierige werksfeer.

Wij bieden u goede arbeidsvoorwaarden. Voor informatie kunt u contact opnemen met prof. dr. B.J. Slotman, afdelingshoofd radiotherapie, tel. 020-4440414 ([email protected]), of met drs. C. van der Meulen, manager bedrijfsvoering divisie V, tel. 020-4442958 ([email protected]).

Stuur uw sollicitatie, onder vermelding van ref.nr. D5.2009.00019, naar VU Medisch Centrum, Divisiebureau divisie V, t.a.v. mevrouw M.E. van Eerden, PK 5 X 178, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam. E-mail: [email protected].

Interesse in een andere baan bij VU medisch centrum, ga dan naar vumc.nl/werken.

Page 29: GAMMA Nieuws, April 2009

29

NVMBR Workshop Contrastmiddelen De workshop wordt op 21 april 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

Hands-on Workshop 'CT-colonografie voor laboranten'Op 22 en 23 april 2009 organiseert de afdeling radiologie van het AMC Amsterdam deze workshop . Informatie www. nvmbr.nl of mail: [email protected]

NVMBR Jaarcongres 2009Het 59e jaarcongres wordt op 14 en 15 mei 2009 georganiseerd in het Beurs-WTC-gebouw te Rotterdam.

NVMBR nascholing nucleaire geneeskundeDe nascholing ‘Therapie’ wordt op 19 mei en 17 september 2009 georganiseerd in congrescentrum ‘De Jaarbeurs’ te Utrecht.

NVMBR Studiedag voor radiologisch assistentenDeze tweede studiedag wordt op 26 mei 2009 georganiseerd in de Jaarbeurs te Utrecht.

NKI-AVLOp donderdag 4 juni 2009 organiseert het NKI-AVL hethet 15e symposium ontwikkelingen in de oncologie

NVMBR nascholing nucleaire geneeskundeDe nascholing ‘Tractus Respiratorius’ wordt op 4 juni en 3 november 2009 georganiseerd in congrescentrum ‘De Jaarbeurs’ te Utrecht.

NVMBR Workshop Implementatie BeroepscodeOp 5 juni 2009 wordt deze workshop georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

NVMBR Symposium MRIHet symposium MRI wordt op 1 oktober 2009 georganiseerd in congrescentrum De Reehorst te Ede.

NVMBR Workshop ECGDe workshop wordt op 9 oktober en 27 november 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

NVMBR Symposium RadiologieHet symposium radiologie wordt georganiseerd op 15 oktober 2009 in congrescentrum De Reehorst te Ede.

NVMBR Symposium RadiotherapieHet symposium radiotherapie wordt op 7 november 2009 georganiseerd in congrescentrum De Reehorst te Ede.

NVMBR Symposium EchografieHet symposium echografie wordt op 17 november 2009 georganiseerd in congrescentrum De Reehorst te Ede.

Bij- en nascholing

Hoofdbestuur NVMBR9 april 2009. NVMBR, Utrecht

NVMBR Regioavond Noord-Oost 14 april 2009. Thema: de mammae anders bekeken en benaderd Locatie: MST, Enschede

Workshop Presenteren 15 april 2009. NVMBR Utrecht

NVMBR Regioavond Midden23 april 2009. Thema: de MBB’er en kwaliteitsregistratie. Locatie: UMC Utrecht

Regioavond Zuid27 april 2009. Thema: de MBB’er en kwaliteitsregistratie. Locatie: Tweesteden ziekenhuis, Tilburg

59e Algemene Vergadering NVMBR14 mei 2009. Beurs WTC-gebouw, Rotterdam.

NVMBR activiteiten

Kijk voor meer informatie over bij- en nascholingen en

de overige NVMBR activiteiten op www.nvmbr.nl

E f f e c t i e v e d o e l g e r i c h t e w e r v i n g e n s e l e c t i e

Wekelijks vacatures in beeldvormende technieken

Groot Brittannië. Werken in Schotland, Engeland of Wales?

In the country, the mountains or cities like London? Vacatures voor enke-le maanden of langer. Ook specifieke functies zoals mammo, echo of MRI. Snel aan de slag. Keuze uit vele plaatsen en ziekenhuizen. Alleen of met z’n tweeën. Uitstekende verdiensten, bonus, woonruimte, introduc-tie en geen ‘gedoe’ met administratie. Netto salaris per week uitbetaald. Prof. ondersteuning door eigen Britse consultant met verstand van je vak.

Zwitserland. Radiologie, radiotherapie, nucleair.

Skiën, klimmen en veel cultuur. Midden in Europa. Introductie vaak door Nederlandse collega’s. Veel trauma. Sollicitatiebezoeken aan 2-3 zieken-huizen. Goed georganiseerd. Aanstellingsprocedure: ± 1-4 maanden. U spreekt of leert Duits en heeft werkervaring. Startsalaris 2800,- tot ± 3800,- pm (netto). Woonruimte 100,- tot 400,- p.m. Reiskostenvergoeding en professionele ondersteuning. Ook leidinggevende en specialistische functies.

Nederlandse ziekenhuizen. Vaste banen en uitzendwerk. Onderhandeling voor betere voorwaarden. Huisvesting.

Vacatures bedrijven in Nederland.

Onderzoeksfuncties, comm. - en applic. functies, radiologiecentra/MRI (geen diensten). Minimaal enkele jaren werkervaring vereist.

Interesse? Bezoek www.irismedical.nl, T: 070 321 11 22. Wekelijkse update van vacatures. Kostenloze inschrijving voor kandidaten.

IRIS medical employment

Organisatiebureau voor (internationale) transfers. Den Haag, Rotterdam, Zürich.

Page 30: GAMMA Nieuws, April 2009

4Gamma nieuwsapril 2009 | jaargang 59 | nummer

30

Gelre ziekenhuizen vormt, in samenhang met de eerste en derdelijnsgezondheidszorg, een transmuraal zorgnetwerk in de regio Apeldoorn - Zutphen, waar onze twee ziekenhuizen, een buitenpolikliniek en een Diagnostisch Centrum zich bevinden. In Apeldoorn beschikken we over een prachtig vernieuwd ziekenhuis. In Zutphen wordt een compleet nieuw ziekenhuis gebouwd, dat in 2010 in gebruik zal worden genomen. Met ongeveer 3300 medewerkers en ruim 180 medisch specialisten is Gelre ziekenhuizen één van de grotere ziekenhuizen in Nederland. Speerpunten van beleid zijn: ICT-ontwikkeling, ketenzorg en uitbreiding van medisch specialistische opleidingen. Gelre ziekenhuizen wil een hooggewaardeerde ziekenhuisorganisatie zijn die bij patiënten en zorgverleners bekend staat als deskundig, betrokken, bereikbaar en behulpzaam. Hoog in het vaandel van Gelre ziekenhuizen staat de zorg voor het welzijn en de ontwikkeling van haar medewerkers.

Radiodiagnostisch Laborant m/v32-36 uur (88,89-100%)

Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

De functieVoor de afdeling Radiologie, locatie Apeldoorn, zijn wij op zoek naar radiodiagnostisch laboranten. De afdeling Radiologie is volledig digitaal en beschikt over alle moderne beeld-vormende technieken, waaronder MRI, CT, Angio, Echografie en Nucleaire Geneeskunde. Binnenkort vindt uitbreiding plaats d.m.v. een SPECT-CT en tweede MRI. Op de afdelingen werken we met een enthousiast team van o.a. 55 laboranten, 8 assistenten en 8 radiologen. Als radiodiagnostisch laborant verricht u zelfstandig en methodisch onderzoeken met behulp van de (digitale) beeldvormende technieken. Ontwikkelmogelijkheden binnen het vakgebied staan bij ons hoog in het vaandel. Er wordt veel aandacht besteed aan bij- en nascholing d.m.v. post-HBO opleidin-gen en cursussen. Het bezoeken van sympo-sia en congressen wordt gestimuleerd.

Uw profielU bent een bevoegd radiodiagnostisch labo-rant of u bent in het bezit van het diploma MBRT.U hebt goede contactuele eigenschappen, zowel naar patiënten, specialisten als collega’s.

U kunt werken in teamverband, bent flexibel, initiatiefrijk en stressbestendig.U heeft een kritische houding ten opzichte van uw eigen werk en bent bereid uw kennis en ervaring uit te breiden d.m.v. scholing.U bent bereid onregelmatigheidsdiensten en achterwachten te verrichten. Bij aanstelling wordt u gevraagd een verklaring omtrent gedrag te overleggen.

Ons aanbodWij bieden een salaris van maximaal € 3.052,00 bruto per maand (functiegroep 50) op basis van een volledige werkweek.

GeïnteresseerdVoor meer informatie kunt u mailen naar mw. J. van de Ven, afdelingscoördinator Radiologie: [email protected] of kijken op www.gelreziekenhuizen.nl. Uw brief voorzien van CV kunt u onder ver-melding van vacaturenummer A09-023 vóór 1 mei 2009 bij voorkeur mailen aan [email protected], Gelre ziekenhui-zen, ter attentie van mw. A. Smit-de Wit, Postbus 9014, 7300 DS Apeldoorn

Page 31: GAMMA Nieuws, April 2009

31

1 In het kader van de Wet persoonsregistratie geven wij u te kennen dat de door u verstrekte persoonsgegevens in onze geautomatiseerde ledenadministratie worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen beschikken over persoonsgegevens, opleidinggegevens noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de administratieve functies en voor de activiteiten, die passen binnen de doelstellingen van de vereniging of door de ledenvergadering zijn goedgekeurd.

* doorhalen wat niet van toepassing is

Uw NVMBR lidmaatschap in het kort

Gratis voor leden• 11 x per jaar Gamma Nieuws • 4 x per jaar Gamma Professional• informatiemateriaal• richtlijnen • certificaten regionale bij- en nascholingsavonden

Exclusief voor leden• individuele advisering bij

functiewaarderingsystematiek, loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden

• registratie en afhandeling lidmaatschap internationale beroepsverenigingen

• Kosten periodieke registratie in het Kwaliteits-register Paramedici door de werkgever (cao-Z)

Korting voor leden• congressen en symposia• studiedagen• beroepsprofielen• informatiemateriaal• rapporten

De NVMBR zorgt ook voor • het behartigen van individuele en collectieve

belangen • het nemen, stimuleren en ondersteunen van

initiatieven op het gebied van professionalisering• profilering en kwaliteit van de werkvelden

medische beeldvorming en radiotherapie• vertegenwoordiging in overkoepelende

organisaties, samenwerkingsverbanden en adviesorganen

• het organiseren van symposia, congressen, studiedagen en regionale bij- en nascholingsavonden

Opzeggen lidmaatschap of wijzigenUw NVMBR-lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u voor 1 november schriftelijk opzegt. Let op: opzeggingen per e-mail worden niet geaccepteerd. De opzegging wordt schriftelijk door de NVMBR bevestigd.In het jaar van aanmelding kan niet worden opgezegd.Wilt u uw lidmaatschap aanvullen met een abonnement of een internationaal lidmaatschap? Laat het ons voor 1 november weten.

Wijzigingen van uw adres of gegevens kunt u doorgeven via tel. 030-2318842, via e-mail [email protected] of schriftelijk.

Basiscontributie 2009Gewone leden € 98,40Aspirant leden € 49,20Buitengewone leden € 98,40Donateurs € 200,00Leden gereduceerd tarief: € 57,00• partner is lid• uitkering- en pensioengerechtigden

Plustarieven 2009Tijdschrift Nucleaire Geneeskunde € 5,–Associate membership ISRRT € 10,–

U kunt de NVMBR altijd bereiken: Kom langs of schrijf Verenigingsbureau NVMBR Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht Fax: (030) 232 13 62 E-mail: [email protected]

Bel: Advies, service, wijzigingen ma t/m vrij: 09.00 – 15.00 uur Tel.: (030) 231 88 42internet: www.nvmbr.nl

Ik word NVMBR-lid Naam en voorletters1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m/v*

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Geboortedatum en plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tel.nr. privé: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Werkzaam in (ook locatie vermelden): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Afdeling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De instelling valt onder de: *CAO Ziekenhuizen / CAO Academische Ziekenhuizen /

Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Het nieuwe lid wordt aangemeld door het NVMBR-lid:

Naam en voorletters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m/v*

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Postcode en woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

en ontvangt een verzamelband voor het tijdschrift.

Stuur dit formulier volledig ingevuld en zonder postzegel naar: NVMBR- ledenadministratie, Antwoordnummer 3427, 3500 ZL Utrecht

Page 32: GAMMA Nieuws, April 2009

VL-02609017_Radiolaborant_GAMMA_1 1 25-03-2009 12:00:15