GAMMA Nieuws 2009, Februari

Click here to load reader

 • date post

  23-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  229
 • download

  8

Embed Size (px)

description

GAMMA Nieuws 2009, Februari

Transcript of GAMMA Nieuws 2009, Februari

 • 2februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  GammaNederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie

  nieuws

  X

  X

  X

  X

  X xx

  2februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  GammaNederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie

  nieuws

  7

  8

  14

  2 Van BelangDe ontwikkeling van een medewerker wordt weergegeven in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Een POP is een instrument waardoor de individuele werknemer zijn ontwikkeling en inzetbaarheid planmatig vorm kan geven.

  De NVMBR gaat naar de

  Beurs

  Op 14 en 15 mei 2009 wordt het 59e NVMBR jaarcongres georganiseerd in het congrescentrum van het Beurs WTC gebouw, in het hart van Rotterdam. Doe mee!

  Beroepscode

  In een nieuw artikel worden wederom enige regels uit de hernieuwde beroepscode toegelicht. Ook wordt ingegaan op het ontstaan en het belang van de beroepscode.

  Evaluatie van NVMBR bij- en

  nascholingen 2008

  De NVMBR heeft in 2008 diverse bij- en nascholingen georganiseerd. In totaal hebben meer dan 3000 collegas deelgenomen aan n of meer activiteiten. Een samenvatting van evaluaties wordt gepresenteerd.

  Voorkomen van

  nierschade door

  jodiumhoudend

  contrast

  In 2008 is het Veiligheidsprogramma 'Voorkom schade, werk veilig' gestart. Een informatieve bijdrage.

  17

  Een eerste ledenraadpleging heeft in september 2008 plaatsgevonden. Op verzoek van veel leidinggevenden was de ledenraadpleging herhaald. Beide bijeenkomsten werden geleid door de heer J. Scholten, beleidsadviseur Kwaliteit en Arbeid van de NVZ. In navolging van de eerste bijeenkomst was er een grote opkomst. De NVMBR heeft op beide bijeenkomsten een presentatie verzorgd over de beroepenstructuur en het beroepsprofiel MBBer. Aan de hand van 7 vragen is door de NVZ de mening van de leidinggevenden genventariseerd. Opnieuw waren de leidinggevenden zeer positief over de beroepenstructuur en het beroepsprofiel. Ook is aangegeven dat het noodzakelijk is de inservice opleiding te behouden om aan de vraag in de toekomst naar MBBers

  te kunnen voldoen. Geconstateerd is door de leidinggevenden dat de opleidingen MBRT, voltijd en duaal en de inservice opleiding op basis van het beroepsprofiel MBBer de opleidingscompetenties moeten beschrijven. De heer Scholten formuleert aan de hand van de resultaten van de 2 bijeenkomsten een advies aan het bestuur van de NVZ. Daarna zal het bestuur van de NVZ de mening van de werkgevers doorgeven aan het ministerie van VWS. Een belangrijke stap voor de NVMBR. De mening van de werkgevers is voor het ministerie van groot belang om een besluit te nemen artikel 34 van de Wet BIG aan te passen. De laatste stap die nog gezet moet worden om het wettelijke kader van het beroep MBBer te realiseren.

  Sija Geers- van Gemeren

  NVZ leden positief over het

  beroepsprofiel MBBer

  Eind januari 2009 heeft de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuis een

  tweede ledenraadpleging georganiseerd om de mening te inventariseren

  van hoofden, van afdelingen radiologie, radiotherapie en nucleaire

  geneeskunde over het visiedocument beroepenstructuur van de NVMBR en

  het beroepsprofiel MBBer.

 • 2Gamma nieuws

  februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  2

  Gamma nieuwsjanuari 2009 | jaargang 58 | nummer

  2

  C O L U M N Van Belang

  Persoonlijk Ontwikkel Plan

  De ontwikkeling van een medewerker wordt weergegeven

  in een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). Een POP

  is een instrument waardoor de individuele werknemer

  zijn ontwikkeling en inzetbaarheid planmatig vorm kan

  geven. In het POP staan concrete afspraken over acties

  en faciliteiten voor de persoonlijke en professionele

  ontwikkeling van de medewerker. Het is een plan dat

  de medewerker zelf opstelt: het gaat immers over zijn

  loopbaan, opleiding en ontwikkeling.

  Een POP heeft alles te maken met het fenomeen leren. De werknemer ontwikkelt zich op basis van informatie uit: eigen handelen, reflectie op zijn handelen en feedback daarover. Het maken van een POP geeft structuur aan het leren en ontwikkelen. De persoonlijke ontwikkelingen van medewerkers is een onderdeel van de Jaargesprekken die conform Cao ziekenhuizen en universitair medische centra verplicht zijn.

  Bij persoonlijke ontwikkeling denken we aan doorstroom van medewerkers en dan in eerste instantie aan verticale doorstroom, promotie dus. Er zijn echter ook andere mogelijkheden, waarin medewerkers zich persoonlijk kunnen ontwikkelen. Ontwikkeling betekent ook verbreding van inzetbaarheid, horizontale doorstroom genoemd. Deze mogelijkheden zijn vaak ruimer voorhanden dan alleen verticale doorstroom. Een medewerker die zich specialiseert, ontwikkelt zich en verdiept zijn kennis. Detacheren of een stage zijn vormen van horizontale of verticale doorstroom die ontwikkeling kunnen bevorderen en zijn ook voorbeelden van ontwikkeling van medewerkers die niet veel geld hoeven te kosten. Ook op de afdeling zijn mogelijkheden voor ontwikkeling te vinden bijvoorbeeld het aanleren van nieuwe technieken of methodieken, het verbeteren van het beroepshandelen.

  Ook persoonlijke ontwikkeling wordt binnen de kwaliteitscriteria 2005-2010 gezien als een deskundigheidsbevorderende activiteit. Er zijn punten gekoppeld aan de activiteiten rond de persoonlijke ontwikkeling bij het onderdeel leren van werken. de punten worden toegekend als voldaan wordt aan onderstaande voorwaarden. De MBBer schrijft ter voorbereiding op het jaargesprek een reflectie schrijft op het beroepshandelen en een plan maakt voor het leren en ontwikkelen voor de periode daarna. Het reflectieverslag en het ontwikkelplan zijn besproken en goedgekeurd met de leidinggevende tijdens het jaargesprek. Voor afdelingen die het gesprek over de persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers tijdens het jaargesprek meer structuur willen geven organiseert de NVMBR jaarlijks een workshop POP in het jaargesprek. Kijk voor het volledige programma en inschrijfformulieren op www.nvmbr.nl.

  Marktwerking in de zorg (2)

  Een jaar geleden schreef ik ook een column onder deze titel. Val ik in herhaling? Welnee, het onderwerp is en blijft gewoon actueel. Dat blijkt wederom uit de persberichten die dagelijks bij ons binnenkomen. Kamervragen over lokbonussen voor (para)medisch personeel, tekorten in de zorg en zorgen om de kwaliteit van de zorg als gevolg van de tekorten. Dat er tekorten zijn, staat vast. Kijk maar naar de personeelsadvertenties die iedere maand in Gamma Nieuws staan. Wat dat betreft is er van kredietcrisis en dreigende werkeloosheid in ons beroep (nog) geen sprake. Sterker nog: zelfs de minister is ervan overtuigd dat kwalitatief goede zorg uiteindelijk alleen geleverd kan worden door tevreden personeel, dat goede carrireperspectieven heeft. Door werknemers een goede en leuke werkplek te bieden en door ze groeimogelijkheden in hun beroep te bieden vergroot je de kans dat ze voor de werkgever behouden. Dit is niet nieuw. Dit is juist iets van tijden dat het economisch goed gaat. Maar ook in economisch mindere tijden is het goed om als werkgever te investeren in de tevredenheid van het personeel. Want, zoals het altijd nog is geweest, er komen ook weer goede tijden.

  Minder bekend is echter hoe groot de tekorten in ons beroep exact zijn. Actuele en exacte cijfers daarover ontbreken. Dat zette mij aan het denken. Daar moet de beroepsvereniging toch een rol in kunnen spelen?

  En wat blijkt: dat doen we ook! Toen ik het met de verenigingsmanager over mijn column had, zei zij onmiddellijk dat er net een plan klaar was om die cijfers in beeld te brengen. De laatste nauwkeurige stand van zaken in de arbeidsmarkt dateert namelijk uit 1998. Na het project MBBer, wat de afgelopen jaren voorrang had, is het hoog tijd voor een update dus. In het komende verenigingsjaar wordt in beeld gebracht wat de stand van zaken op de arbeidsmarkt voor de MBBer is.

  Toch leuk als de beroepsvereniging op de actualiteit vooruit werkt

  Rogier Schokker

 • 33

  Hoofdbestuur Dagelijks Bestuur Voorzitter: Fred Felderhof, Penningmeester: Dirk Prins, Secretaris: Wim Dankaart Overige hoofdbestuursleden Herma Hemelt-Vaanholt (echografie), Cocky Heemskerk (Radiologie), Guus Veenendaal (Radiotherapie), Suzanne Lansbergen (Nucleaire Geneeskunde), Maud Keltjens (Kwaliteit), Dirk Zweers (Straling), Peter Kappert (MRI) Verenigingsfunctionarissen Govert Bos, Eveline Geers, Sija Geers-van Gemeren, Mia van Hoeven, Ilse Lingg, Meiske van der Ploeg, Rogier Schokker NVMBR/Redactieadres Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht, telefoon (030) 231 88 42, fax (030) 232 13 62, e-mail: [email protected], www.nvmbr.nl Advertentie-exploitatie Govert Bos, NVMBR, telefoon (030) 231 88 42, e-mail [email protected] Online advertentieruimte reservering www.nvmbr.nl Copyright Het overnemen van artikelen is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming. Het opnemen van advertenties houdt geen aanbeveling van de NVMBR in. Ontwerp en Lay-out TypoDynamo.nl Druk PlantijnCasparie Almere ISSN 0016-4380 De NVMBR werkt samen met ABVAKABO vakbond aangesloten bij de FNV.

  Hoe zit dat MBBer?

  Foto

  : An

  dr

  Ru

  igro

  k Fo

  tost

  ud

  io b

  v

  In deze vaste rubriek worden de laatste ontwikkelingen toegelicht en het

  antwoord op veel voorkomende vragen beschreven.

  NRG, de beheerder van de hoge flux reactor in Petten, heeft een verzoek gedaan om de reactor zo snel mogelijk weer op te starten. Uit veiligheidsstudies blijkt namelijk dat de waargenomen gasbelletjes geen kwaad kunnen. Met de reparatie kan pas begin 2010 worden begonnen. Intussen kan de kerncentrale best in bedrijf worden gesteld om ernstig isotopentekort te voorkomen, vindt NRG.

  Verder zegt het bedrijf de afgelopen maanden extra maatregelen te hebben genomen om de veiligheid van de reactor te waarborgen. Het gaat onder meer om afdichtingen die zijn aangebracht en detectiesystemen die zijn genstalleerd. Een woordvoerder van NRG kan nog niet zeggen wanneer de kernreactor weer in bedrijf gaat. Volgens haar hangt dit af van de snelheid waarmee het ministerie van VROM toestemming

  Petten perikelengeeft. Zodra die komt, is het een kwestie van enkele dagen, zegt zij. Een VROM-woordvoerder meldde dat een beslissing op korte termijn is te verwachten, maar zorgvuldigheid is geboden.

  Half februari gaan twee Europese kernreactoren bij Parijs en bij het Belgische Mol voor onderhoud uit bedrijf. De situatie zal daardoor nog nijpender worden, waarschuwt NRG.

  De Nederlandse Vereniging voor Nucleaire Geneeskunde (NVNG) roept het kabinet op de kernreactor in Petten onmiddellijk weer in gebruik te nemen vanwege medische urgentie. De artsen schrijven in een brandbrief dat het tekort aan isotopen voor onderzoeken steeds nijpender wordt. In ziekenhuizen lopen wachttijden op en worden behandelingen vertraagd.

  OvergangsregelingOver de overgangsregeling komen voornamelijk vragen binnen van collegas die verwachten niet te kunnen voldoen aan de beschreven mogelijkheden en voor de aanvullende cursus in aanmerking komen. De vragen zijn hoelang duurt de cursus, krijg ik een examen, wat zijn de kosten etc. De overgangsregeling wordt vastgesteld door het ministerie van VWS. De NVMBR heeft samen met de leden een voorstel ingediend. In dit voorstel is de aanvullende cursus opgenomen met de onderwerpen stralingsveiligheid, kwaliteit en beroepsverbreding. Het doel

  van de cursus is dat collegas die in de afgelopen jaren geen bij- en nascholingen hebben gevolgd weer op de hoogte zijn van de laatste wet- en regelgeving op het gebied van stralingsveiligheid, de gebruikte richtlijnen van de beroepsgroep, gebruikte kwaliteitsinstrumenten van de beroepsgroep. De cursus zal bestaan uit vier tot vijf dagen. Er is geen examen aan verbonden. Actieve deelname is voldoende om een certificaat te ontvangen.

  De cursus wordt georganiseerd door de NVMBR. Voor leden zal een speciaal

  tarief worden gehanteerd. De prijs wordt vastgesteld nadat het ministerie van VWS een definitief besluit heeft genomen over de overgangsregeling.

  Regionale avondenDe regiovoorzitters zijn bezig met de organisatie van een speciale regioavond over de MBBer en kwaliteitsregistratie.

  Naar afdelingen wordt een poster gestuurd met het programma en de data. Let op de poster.

  Sija Geers- van Gemeren

 • 2Gamma nieuws

  februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  4

  Inge en Dennis

  ,

  al acht jaar col

  legas in

  Ziekenhuis Am

  stelland

  Leuke vooruitzichten voor eenRADIODIAGNOSTISCH LABORANT(E) (m/v) 32-36 uur per weekZiekenhuis Amstelland vervult een belangrijke regionale zorgfunctie voor de bevolking

  van Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam-Zuid, Ouder-Amstel en Uithoorn. Met 255 bedden

  en ruim 800 medewerkers zijn we een modern, middelgroot ziekenhuis dat jaarlijks

  ongeveer 20.000 opnames verzorgt. Toch weten we alles overzichtelijk en persoonlijk

  te houden. Voor patint n personeel. De helft van alle medewerkers werkt al meer dan

  vijf jaar bij ons. Reden: gewoon leuk werk, betrokken collegas, een informele werk-

  sfeer en een redelijke werkdruk. Mooie perspectieven dus voor nieuwe medewerkers.

  De afdeling Radiologie is volledig digitaal en volop in ontwikkeling. Recentelijk is

  een vijftal nieuwe apparaten aangeschaft, waaronder een moderne multislice CT, een

  1,5 Tesla MRI en een geavanceerd multipurpose doorlichtstatief. In de eerste helft

  van 2009 wordt deze apparatuur in gebruik genomen. Sinds 2007 heeft Ziekenhuis

  Amstelland een goed lopende afdeling Nucleaire Geneeskunde. Deze vormt samen

  met Radiologie n organisatorische eenheid. De komende periode wordt de inrichting

  van een buitenpolikliniek en spoedeisende hulp vormgegeven.

  FUNCTIE & VARIATIE

  Naast het maken van rntgenfotos houd je je bezig met CT, Angio, Interventie,

  Mammografie, Dexa en indien daarvoor opgeleid ook met Echo en MRI.

  Hiervoor werk je direct, en op informele wijze, samen met onze radiologen en

  specialisten. Je komt te werken in een leuk team van radiodiagnostisch laboranten.

  OPLEIDING & ERVARING

  Je hebt een bewijs van bevoegdheid voor radiodiagnostisch laborant of diploma MBRT,

  liefst aangevuld met een MRI-opleiding. Verder beschik je over goede communicatieve

  vaardigheden en ben je flexibel en collegiaal. Je bent klantgericht en stelt patinten

  snel op hun gemak.

  WERKTIJDEN & ARBEIDSVOORWAARDEN

  De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuizen. Afhankelijk van opleiding

  en relevante werkervaring wordt het salaris ingedeeld in FWG 45 of 50. Het maxi-

  maal salaris conform FWG 50 bedraagt maximaal 3.052,00 bruto per maand, op

  basis van 36 uur per week. Er gelden aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden,

  zoals het meerkeuzesysteem arbeidsvoorwaarden en gratis parkeergelegenheid.

  INFORMATIE & SOLLICITATIE

  Stuur je schriftelijke sollicitatie zo spoedig mogelijk aan Ziekenhuis Amstelland, t.a.v.

  Trudi Bremer, senior personeelsadviseur, Postbus 328, 1180 AH Amstelveen of per

  e-mail: [email protected] Eerst meer weten? Bel Johan Idema, manager

  radiologie, tel. 020 347 41 10.

  Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

  Doorplaatsing/overname van de wervingsteksten is niet toegestaan. www.gewoonleukwerk.nl

 • 5Nieuws op het gebied van het

  jaarcongres: ondersteuning en

  beloning voor mensen die een abstract

  of poster indienen en het inschrijven

  zal digitaal gaan.

  Digitaal inschrijvenOp dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het openbare deel van onze nieuwe website. In deze nieuwe website wordt het mogelijk je online in te schrijven voor congressen, symposia en workshops. De ingevulde gegevens komen dan direct in de administratie terecht en je krijgt via email een bevestiging van de inschrijving binnen.De inschrijving van het jaarcongres wordt de eerste inschrijving die via de website zal verlopen.

  Posters en presentaties, ondersteu-ning en beloningDe abstracts voor posters en presentaties komen gestaag binnen op het verenigingsbureau. Er zijn nog een aantal plekken vrij. Wil je dus kennis delen, nieuwe ontwikkelingen op je afdeling melden of een onderzoeksresultaat presenteren? Download dan het

  WORKSHOPS ABSTRACT MAKEN EN PRESENTEREN

  Om je te ondersteunen bij het het maken van een abstract en het houden van een presentatie organiseert de NVMBR de workshops abstract maken en presenteren.

  Workshop abstract makenDatum: 4 maart 2009 Tijd: 13.30 uurPlaats: Verenigingsbureau NVMBR

  Workshop presenterenDatum: 13 april 2009 Tijd: 13.30 uurPlaats: Verenigingsbureau NVMBR

  DeelnameDeelname is gratis voor leden van de NVMBR en MBBers die een abstract inleveren.

  Inschrijven en meer informatieBel of mail het verenigingsbureau: T: 030 231 88 42 E: [email protected]

  De NVMBR gaat naar de Beursabstractformulier op de website (kijk onder congressen en symposia) en vul het in.

  OndersteuningDe NVMBR ondersteunt je met het maken van een abstract en het houden van een presentatie door je workshops abstract maken en presenteren aan te bieden. Iedereen die lid is of een abstract wil indienen kan gratis aan deze workshops deelnemen. Zie voor meer informatie in het kader.

  Spreken is zilver, presenteren is goudHet is goed als MBBers voor collegas presentaties houden om van elkaar te kunnen leren. Daarom kun je gratis aan het inhoudelijk programma op 15 mei deelnemen als je een (poster)presentatie wordt geaccepteerd. Tevens worden er voor de beste presentatie en de beste poster prijzen uitgereikt. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

  ER ZIJN NOG EEN AANTAL PLEKKEN VRIJ

 • 2Gamma nieuws

  februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  6

  n van de scanners is de Siemens Magnetom Espree. Het GHZ kan als eerste in Nederland patinten met deze MRI-scanner onderzoeken. De scanner heeft een extra wijde ronde opening, een kortere cilinder en is bovendien uitgerust met een tafel die een gewicht kan dragen tot 250 kilogram. Hierdoor is het systeem niet alleen geschikt voor zwaarlijvige patinten, maar ook voor mensen die last hebben van claustrofobie en oudere en zeer jeugdige patinten. Ook de tweede MRI-scanner heeft unieke eigenschappen. Zo kan deze bijvoorbeeld lichaamsfuncties en weefseleigenschappen tonen. Daarmee is deze MRI onder andere geschikt voor het opsporen van uitzaaiingen bij patinten met kanker. Om de MRI scanners te huisvesten moest er een nieuw gebouw komen. Deze aanbouw is op maat gemaakt in Duitsland en bestaat uit twee ruimtes voor de MRIs, wachtruimte, kleedruimte, toilet en toegangsruimte. Na plaatsing kon het gebouw in twee weken gebruiksklaar worden gemaakt. Daarna konden de MRIs door middel van een kraan door gaten in het dak van de aanbouw geplaatst worden.

  Groene Hart Ziekenhuis neemt unieke MRI scanners in gebruik

  De afdeling Radiologie van het Groene Hart Ziekenhuis

  (GHZ) te Gouda voert jaarlijks ruim vierduizend MRI

  onderzoeken uit. De afdeling is uitgebreid met twee

  unieke MRI scanners van 1,5 Tesla.

  Op locatie

  NKI-AVL 15E SYMPOSIUM OVER

  ONTWIKKELINGEN IN DE ONCOLOGIE VOOR VERPLEEGKUNDIGEN EN

  PARAMEDICI

  Op donderdag 4 juni 2009 organiseert het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI-AVL) voor het 15de achtereenvolgende jaar een symposium over ontwikkelingen in de oncologische zorg voor verpleegkundigen en paramedici. Een jubileumjaar! Daarom zullen de bezoekers van het symposium dit jaar extra in het zonnetje worden gezet. Het programma zal binnenkort bekend worden gemaakt. Noteer 4 juni alvast in uw agenda Nadere informatie volgt op www.nki.nl/symposium4juni2009. NVMBR-leden krijgen ook in 2009 een korting.

 • 7Specialists in Healthcare & Life Sciences Recruitment163 of ces in 28 countries | www.michaelpage.nl

  International ClinicalSupport ConsultantNucletron is the knowledge-driven leader in radiation oncology, committed to developing solutions focused on improving patient care. Specializing in the development, manufacturing, sales, service and support of the worlds most innovative cancer treatment products, Nucletron actively partners with its customers to provide the most effective and ef cient patient care options. Nucletron continuously invests in innovative research and development to create products that improve patients quality of care. This approach has made it possible to successfully treat various body-site speci c cancer. Within the Clinical Support Team, we are recruiting for a Clinical Support Consultant (CSC). The CSC will internationally be the integral link between R&D and the end user, in order to provide relevant feedback for adjustments and improvement to products in the pre-commercial stage. During these projects, the eventual goal of clinical applicability, introduction and acceptation of the product after commercial release, is continually kept in mind.

  We kindly request you to send your CV via our website. You can nd this opportunity by entering reference number 141784. Your application will be handled by Tessa Kramer in Amersfoort. Valid Dutch work permit / EU passport required. A reference check will be part of this procedure.

  Veenendaal Approximately 50k Improving patient careTasks and responsibilities:

  Project management, independent validation testing uLinking pin to various contacts, such as end users (Key Opinion Leaders in leading hospitals worldwide), Marketing, uSales, Services, Training and OperationsOperates as a consultant within the various clinical organizations and is able to convince the Nucletron organization uto translate the found obstacles to concrete product improvementsGenerate sales leads and other relevant information for the sales and marketing department to support the ucommercial launchGive presentations and/or product trainings to external parties u

  Pro le of the suitable candidate:Bachelor degree with additional several years of relevant work experience uExperience in a hospital surrounding and/or strong af nity with radiotherapy, diagnostics is required, preferably with uBrachytherapyExcellent communication skills in (Dutch and) English, able to convince a highly educated and specialized audience uPragmatic, able to perform under stressful circumstances, positive attitude and always focused on solutions, ustrongly customer orientedFlexible, quick thinker, able to learn on the job, perseverance, good prioritizing and planning skills, teamplayer, uwilling to travel extensively

  Uitwisselen binnen de radiotherapieNeem eens een kijkje in de keuken van een ander

  In het Landelijke Hoofdenoverleg Paramedische Hoofden Radiotherapie (LOPHR)

  is besloten om gediplomeerde MBBers de mogelijkheid te geven een kijkje

  achter de schermen van een ander te nemen.

  Vanaf januari 2005 is het uitwisselingsproject radiotherapie gestart waarbij

  MBBers de mogelijkheid krijgen om 1 dag mee te kijken en te werken op een

  andere radiotherapie afdeling in Nederland. Het gaat hierbij om een uitwisseling

  van MBBers tussen afdelingen gedurende 1 dag.

  Wat doet de NVMBRHet aantal afdelingen dat zich in 2005 aanbood voor deelname was gering, mede daardoor is het project waarschijnlijk doodgebloed. De sectie radiotherapie vindt dit jammer, ze vindt het een zinvol project omdat vakinhoudelijke

  kennis wordt gedeeld en verspreid.Zij heeft daarom het LOPHR verzocht om een herstart te overwegen en te inventariseren welke afdelingen alsnog willen participeren. Het LOPHR is hiermee aan de slag gegaan met als resultaat dat een groot aantal afdelingen bereid

  is om mee te doen. Hierdoor heeft de MBBer een ruime keus aan locaties en onderwerpen! Op de website van de NVMBR vind je een overzicht van de afdelingen en hun specialiteiten vermeld.

  Wil je meedoen aan het uitwisselings-project neem dan contact op met je leidinggevende. Deze heeft een lijst met contactpersonen per onderwerp en instelling en kan je in contact brengen met de afdeling die je wilt bezoeken.

  De sectie radiotherapie en het LOPHR hopen dat er volop gebruik gemaakt gaat worden van de uitwisseling.

 • 2Gamma nieuws

  februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  8

  HistorieHet ministerie van VWS heeft in 1992 beroepen, waarvoor een speciale deskundigheid vereist is, uit kwaliteitsoverwegingen opdracht gegeven om een beroepsprofiel en een beroepscode te ontwikkelen. Hiertoe behoren de beroepsgroepen radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laborant. Het beroepsprofiel omschrijft de eisen waaraan de beroepsbeoefenaar moet voldoen, de deskundigheid en de beroepstaken in de praktijk. De beroepscode legt de nadruk op professioneel gedrag en relaties met de patint en anderen. Het beroepsprofiel en de beroepscode vullen elkaar aan.De documenten zijn niet statisch en dienen, als de ontwikkelingen dit vragen, te worden geactualiseerd. De eerste beroepscode van 1992 is in 2001 herzien, de belangrijkste wijziging is het betrekken van de Nederlandse Patinten en Consumenten Federatie (NP/CF). De NP/CF heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteitscriteria vanuit patintenperspectief voor de beroepen radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laborant. Deze criteria zijn vervolgens verwerkt in de beroepscode. In 2003 gingen VANG en NVRL samen op in de NVMBR. Dit heeft geleid tot het opstellen van n beroepscode voor medisch nucleair werkers, radiodiagnostisch en radiotherapeutisch laboranten. De huidige actualisatie van de beroepscode is ingegeven door veranderende wetgeving en de uitgave van het beroepsprofiel voor de MBBer in 2007.

  Het belang van de beroepcodeHet uitgangspunt voor het opstellen van een beroepscode is kwaliteitsbevordering van het beroep. De beroepsgroep laat zien waar zij voor staat en op aangesproken kan worden.

  De beroepscode is in eerste instantie bedoeld voor de beroepsgroep zelf. De beroepscode biedt houvast bij het handelen en het gedrag tijdens de uitoefening van het beroep en heeft zodoende ook een preventieve functie voor ongewenst gedrag. De beroepscode biedt tevens houvast aan patinten en clinten en andere beroepsgroepen en geeft antwoord op de vraag wat zij van de MBBer mogen verwachten.

  De functie van de beroepscodeVaak denkt de beroepsgroep dat de beroepscode een product is van de beroepsvereniging waaraan de MBBer zich niet per se hoeft te houden. Graag willen we, door de positie van de beroepscode te omschrijven, dit misverstand uit de wereld helpen.

  Relatie met de rechtspraakDe beroepscode fungeert als richtlijn bij de beoordeling wat van een beroepsbeoefenaar verwacht mag worden, er staat namelijk in wat binnen de beroepsgroep algemeen geaccepteerd is. In procedures waarin de MBBer ter verantwoording wordt geroepen, wordt het handelen getoetst aan de beroepscode.

  Relatie met het Professioneel StatuutEen voorloper van het beroepsprofiel en code is het Professioneel Statuut dat is opgesteld door de vakbonden, werkgevers en beroepsgroepen.

  In het Professioneel Statuut staan verantwoordelijkheden en gedragsregels

  beschreven en komt ook de relatie werkgever/werknemer aan de orde.Het Professioneel Statuut is op bepaalde punten gedateerd. De beroepscode vervangt dit document op het moment dat de sociale partners de beroepscode vaststellen. De NVMBR biedt de beroepscode voor dit doel via de AbvaKabo bij de sociale partners aan. Als de sociale partners de beroepscode vaststellen dan wordt naar de beroepscode verwezen in de CAO en in het Jaarboek Werknemers in de Zorg.De beroepscode heeft ook een relatie met het Kwaliteitsregister Paramedici:De MBBer die zich aanmeldt voor opname in het initile register van het Kwaliteitsregister Paramedici en/of het basisregister van het Kwaliteitsregister voor medisch nucleair werkers1, verklaart daarmee de, door de Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie opgestelde, beroepscode en gedragsregels voor de MBBer te onderschrijven.

  Kortom de beroepscode is geen papieren tijger die als decoratie in de boekenkast gezet kan worden maar een waardevol document voor de beroepsgroep. De NVMBR hecht er daarom veel waarde aan dat alle

  beroepsbeoefenaren bij het opstellen van de beroepscode betrokken zijn.Heb je commentaar, aanvullingen of opmerkingen op de beroepscode geef dit door aan de NVMBR contactpersoon op je afdeling of via [email protected]

  1. Zolang de wettelijke regeling inzake de

  MBBer nog niet rond is, geldt voor de MBBer,

  werkzaam in de Nucleaire Geneeskunde, nog

  de registratie bij het kwaliteitsregister voor

  medisch nucleair werkers.

  Beroepscode

  In dit artikel worden wederom enige regels uit de hernieuwde beroepscode

  toegelicht. Ook wordt ingegaan op het ontstaan en het belang van de

  beroepscode.

  DE BEROEPSCODE IS GEEN PAPIEREN TIJGER DIE ALS DECORATIE IN

  DE BOEKENKAST GEZETKAN WORDEN

 • 9Werken bij het OLVG maakt je beter.

  Zeker als je radiodiagnostisch laborant bent.

  Want jouw inzet voor onze afdeling Radiologie wordt na

  een jaar nog eens extra beloond! Je ontvangt namelijk

  een bruto maandsalaris bij omzetting van je jaar contract

  naar een contract voor onbepaalde tijd. Kijk, daar worden

  we allemaal beter van.

  Kijk voor meer informatie op werkenbijhetolvg.nl

  werkenbijhetolvg.nl

  Toelichting op enkele regels uit de beroepscode"De MBBer is bereid om werkzaamheden van een collega over te nemen"Deze regel is vooral bedoeld om aan te geven dat een MBBer vanuit een collegiale houding bereid is om werkzaamheden over te nemen. Het werk kan om diverse redenen worden overgenomen, voorbeelden hiervan zijn:nDe collega is niet in staat om zijn werk goed te doen, de MBBer

  signaleert dat het patintenbelang geschaad wordt. nDe patint is een bekende van de collega en de collega wil om

  die reden deze patint liever niet onderzoeken of behandelen.nDe collega heeft nog andere werkzaamheden te doen

  bijvoorbeeld het werken aan een verslag of protocol terwijl er een gat valt in het eigen programma.

  De MBBer is bereid studenten te begeleiden bij het leerprocesMet deze regel wordt bedoeld dat het tot de verantwoordelijkheid van de MBBer behoort om studenten (inservice, voltijd, duaal) te begeleiden.Opleiden is noodzakelijk voor de instroom in het beroep, iedere instelling dient hier een bijdrage aan te leveren.Door actief betrokken te zijn bij het opleiden blijft de MBBer op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen; het eigen handelen wordt hierdoor continu gevalueerd.

  Iedere beroepsgroep met een beroepscode heeft onderstaande regels opgenomen in hun code, zo ook de NVMBR.

  De MBBer ondersteunt, als lid van de beroepsvereniging NVMBR, de activiteiten van de beroepsgroep en de beroepsvereniging om voorwaarden te scheppen voor een kwalitatief goede beroepsuitoefening, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden".Met deze regel wordt bedoeld dat het tot de professionaliteit van de beroepsbeoefenaar behoort dat hij lid is van een beroepsorganisatie. Het zich organiseren maakt de beroepsgroep sterk, waardoor de professionaliteit wordt verhoogd. Veel MBBers zijn van mening dat zij actief zijn op deze terreinen op de afdeling of in het ziekenhuis. De beroepsvereniging functioneert op landelijk niveau waardoor zij in staat is, om op basis van de input uit afdelingen, verbeteringen te bereiken voor alle afdelingen in Nederland.Voorbeelden hiervan zijn richtlijnontwikkeling en punten inbrengen in het CAO overleg.

  De MBBer profileert het beroep door middel van public relations, inhoudelijke bijdragen aan opleidingen, seminars en dergelijke, en staat open voor het begeleiden van stagiaires uit andere beroepsgroepen.Deze regel betekent niet dat iedere MBBer al deze activiteiten uit moet voeren. De MBBer dient wel voortdurend de profilering van het beroep na te streven. Het uitdragen van het beroep kan op verschillende manieren. De ene MBBer zal hierbij kiezen voor een bijdrage aan de theoretische opleiding, de andere MBBer organiseert bijvoorbeeld een open dag op de afdeling.

  E L I S A B E T H T O P Z O R G | Z E K E R V O O R U

  @jc_^_Y^iVVc47Zc_^_dcYZgcZbZcY!`lVa^iZ^ih\Zg^X]iZc]ZW_Z]Vgikddg_Z`aVciZc49Vc^h]ZiHi#:a^hVWZi]O^Z`Zc]j^hdeodZ`cVVg_dj#@^_`delll#Za^hVWZi]#ca

  BZkgdjlkVc6kZoVVi]*+bdZikddgZZc[didkVc]VVggj\cVVgYZV[YZa^c\gVY^dad\^Z#OZ]ZZ[ikZZae^_cZc^hZg\Zbdi^dcZZaZc\ZheVccZc

  LViYdZ_^_4

  GVY^dad\^hX]AVWdgVciZcbZiheZX^Va^hVi^Z8Id[BG>b$k

  GVY^dad\^hX]AVWdgVciZcbZiheZX^Va^hVi^Z8Id[BG>b$k

  L^_odZ`Zc L^_odZ`Zc

 • Voor de afdeling Radiologie zijn wij voor 36 uur per week op zoek naar een:

  Met bijna 6.000 medewerkers en een verzorgingsgebied van 400.000 inwoners is de Alysis Zorggroep n van de grootste zorgaanbieders van Nederland en de grootste werkgever in de regio Arnhem. Wij bieden topklinische zorg in Ziekenhuis Rijnstate, basiszorg in Ziekenhuis Zevenaar en dag behandelingen in Kliniek Velp. Verpleeghuis Zevenaar richt zich op de zorg voor ouderen.

  Kijk voor meer vacatures en arbeidsvoorwaarden op:

  www.werkenbijalysis.nl

  De Alysis Zorggroep is een van de 26 leden van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen. acquisitie wordt niet op prijs gesteld

  lokatie Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem Ziekenhuis Rijnstate is een opleidingsziekenhuis. Er wordt topklinische zorg geleverd waarbij laboranten zich kunnen specialiseren

  op diverse modaliteiten en hun kennis en expertise volop kunnen inzetten. De afdeling Radiologie van de Alysis Zorggroep is op alle locaties (Ziekenhuis Rijnstate en Zevenaar, Kliniek Velp en Poli Zuid) volledig gedigitaliseerd. Onze dynamische afdeling is zich technisch en organisatorisch voortdurend aan het ontwikkelen. Kwaliteit, opleiding, klantvriendelijkheid en professionaliteit zijn belangrijke items. Naast administratief medewerkers en laboranten werken er ook zestien radiologen en zeven radiologen in oplei-ding. Tevens zijn er twee PAs werkzaam. Ziekenhuis Rijnstate heeft diverse direct digitale buckykamers, vier echokamers, twee CTs en twee MRIs. Verder een geavanceerde interventiekamer, twee mammografiekamers en uitgebreide faciliteiten buiten de afdeling radiologie op bv. de Spoedeisende Hulp en de OK.

  uw werkzaamheden Wij zijn op zoek naar een enthousiaste collega die zich wil blijven ontwikkelen en op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Uiteraard maakt u zelfstandig opnamen ten behoeve van diverse radiologisch onderzoeken. Daarnaast is er de mogelijkheid om u te specialiseren op n of meerdere modaliteiten. U levert kwaliteit en kunt uw kennis up to date houden. Samenwerken binnen bepaalde teams is voor u een uitdaging en u geeft uw kennis graag door aan anderen. Er wordt ook gewerkt op andere locaties en onregelmatige diensten zijn een onderdeel van de functie. Uiteraard is een bewijs van bevoegdheid (of het binnenkort behalen ervan) een vereiste.

  bijzonderheden Wij nodigen herintredende collega's uit ook te reageren. Wij hebben hiervoor een uitgebreid en persoonlijk inwerktraject.

  ons aanbod Het betreft een fulltime dienstverband voor 36 uur per week voor bepaalde tijd (1 jaar) met de mogelijkheid van verlenging.Het salaris bedraagt maximaal 3.052,- euro bruto per maand op fulltime basis (FWG 50). Daarnaast beschikt het ziekenhuis overuitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

  informatie/sollicitatie Voor meer informatie over deze functie kunt u contact opnemen met de mevrouw D. Seket of mevrouw E. te Loo, beiden hoofd behandelteam tel. 088 - 005 7405. Wij geven de voorkeur aan een online sollicitatie via onderstaande link op deze site. U kunt tevens per e-mail reageren op deze vacature. Voor informatie over de voortgang van de procedure kunt u contact opnemen met hetHR Servicecentrum, tel. 088 - 005 5800 of via e-mail [email protected] Wij verzoeken u vacaturenummer 08112501 te vermelden.

  Afwijkingen aan het houdings- en bewegingsapparaat kunnen een negatieve invloed hebben op iemands leven. Doordat behandeling goed mogelijk is, beginnen patinten na een orthopedische operatie vaak aan een nieuw leven. Dat maakt de orthopedie tot een aantrekkelijk vak.

  Zorg is mijn vak!

  Radiologisch Laborant

 • 11

  Studiedag Radiologisch Assistenten

  26 mei 2009

  Thema en doelgroep Na de succesvol verlopen eerste studiedag voor radiologisch

  assistenten in 2008 wordt er een vervolg hieraan gegeven.

  Om de studiedag goed tot zijn recht te laten komen, wordt

  dieper op de stof in gegaan. Er is gekozen voor het thema:

  Thorax

  ProgrammaHet dagvullende programma is voor maximaal 18 deelnemers.

  Bij ruime belangstelling is er een mogelijke herhaling in het

  najaar.

  10.00 uur Ontvangst, inschrijven met koffie en thee

  10.20 uur Welkomstwoord

  10.30 uur Anatomie, fysiologie en pathologie: een opfrisser

  12.30 uur Lunch

  13.00 uur Techniek en Stralingsveiligheid

  14.00 uur Fotobespreking en insteltechniek

  14.45 uur Pauze

  15.00 uur Vervolg fotobespreking en insteltechniek

  15.30 uur Afsluiting

  Locatie NVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht

  Aantal deelnemers

  Het minimum aantal deelnemers bedraagt 15; maximaal 18.

  Kosten Lid NVMBR 120 Niet-lid 180 Organisatie NVMBR Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht T 030 2318842 F 030 2321362 E [email protected] H www.nvmbr.nl Inschrijving Inschrijfformulieren kunt u downloaden via www.nvmbr.nl

  Workshop Echografie

  24 en 31 maart 2009

  Thema en doelgroep Voor ervaren MBB'ers echografie wordt een 1-daagse workshop georganiseerd, waarbij ook praktische vaardigheden geoefend kunnen worden. Het thema luidt:

  Beeldoptimalisatie

  ProgrammaHet dagvullende programma van deze 1-daagse workshop is

  voor maximaal 15 deelnemers. Bij ruime belangstelling is er

  een mogelijke herhaling in het najaar.

  09.30 uur Ontvangst

  10.00 uur Fysica nieuwe technieken

  11.00 uur Pauze

  11.15 uur Fysica nieuwe technieken

  12.15 uur Lunch

  13.00 uur Toepassingen nieuwe technieken, hands-on

  14.00 uur Pauze

  14.15 uur Toepassingen nieuwe technieken, hands-on

  15.30 uur Afsluiting

  Locatie NVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht

  Aantal deelnemers

  Het minimum aantal deelnemers bedraagt 10; maximaal 15.

  Kosten NVMBR-Lid 120,- (resp. na 24 februari, na 1 maart 135,-)niet-lid 160,- (resp. na 24 februari, na 1 maart 175,-)

  Organisatie NVMBR Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht T 030 2318842 F 030 2321362 E [email protected] H www.nvmbr.nl Inschrijving Inschrijfformulieren kunt u downloaden via www.nvmbr.nl

 • 2Gamma nieuws

  februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  12

  Workshop

  Contrastmiddelen13 maart, 21 april, 15 september 2009

  Thema en doelgroep De workshop contrastmiddelen is voor MBBers werkzaam in zowel beeldvormende technieken als in de radiotherapie.

  Inhoudggv(`g`vz_F$$(Y(`g(szzF`=z=(F($(`ggvgv=z_v(=(Y(`FSSg$F_Cg$(`$(

  contrastmiddelenggvVg_(``F`F$(`(`FSC((v(F$(`(`g($F(`(`

  van high risk medicatieggvVg_(```F(vF`z22FF-`F($ggvC(=(vFV`

  contrastmiddelen

  Kwaliteitsregistratie Voor het symposium geldt een studiebelasting van 5 uren, dit levert 5 punten op voor de kwaliteitsregistratie. Aan het eind van de dag wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Tevens wordt verzocht een evaluatieformulier in te vullen.Accreditatie is bij de Stichting ADAP aangevraagd.

  Datum13 maart, 21 april, 15 september 2009

  LocatieNVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht

  Aantal deelnemers

  Het minimum aantal deelnemers bedraagt 15; maximaal 20.

  KostenLid NVMBR 120 Niet-lid 180

  OrganisatieNVMBRCatharijnesingel 73 3511 GM UtrechtT 030 2318842 F 030 2321362 E [email protected] H www.nvmbr.nl

  Inschrijving Inschrijfformulieren kunt u downloaden via www.nvmbr.nl

  Thema en doelgroepDe workshop POP in jaargesprekken is bestemd voor teamleiders en andere belangstellenden van de afdelingen nucleaire geneeskunde, radiologie en radiotherapie.

  inhoudOchtenddeel van 10.00 - 12.00 uur (``Fz_VF`= g(Y(`F`Cg$`((`(vzgg`YFSV`FVV(YF`=zsY` ((V(`Fz`((`Sv=(zsv(Vggv$(2$(YF`= (YFzCzv(`gszFz`(`Sv=(zsv(V ((vzCFYzz(`2`F((Fz(`(`g_s((`F(z

  Middagdeel van 13.00 - 16.00 uur ggv(v(F$F`=(`gsg`((`=(zsv(V (zsv(VzvgYY(`(`C(z(YY(``v=(` (2gv_Y(v(``2zsvV(` (2(`(`_(YzF=(zFF(zF`((`=(zsv(V

  Kwaliteitsregistratie Voor het symposium geldt een studiebelasting van 5 uren, dit levert 5 punten op voor de kwaliteitsregistratie. Aan het eind van de dag wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Tevens wordt verzocht een evaluatieformulier in te vullen.Accreditatie is bij de Stichting ADAP aangevraagd.

  Datum17 maart 2009

  Locatie NVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht

  Aantal deelnemers

  Het minimum aantal deelnemers bedraagt 10; maximaal 20.

  Kosten Lid NVMBR 120Niet-lid 180

  OrganisatieNVMBRCatharijnesingel 73 3511 GM UTRECHT T: 030 2318842, F: 030 2321362, E: [email protected]: www.nvmbr.nl

  Inschrijving Inschrijfformulieren kunt u downloaden via www.nvmbr.nl

  Workshop

  POP in jaarsprekken17 maart 2009

 • 13

  Thema en doelgroep De rol van het ECG binnen de medische beeldvormingwordt steeds belangrijker bij de dynamische onderzoeken.In samenwerking met een organisatie die is gespecialiseerdin het verzorgen van scholing op het gebied van hartfunctieorganiseert de NVMBR voor collega's werkzaam in de echografie, nucleaire geneeskunde, radiodiagnostiek en radiotherapeutie een workshop ECG.

  Programma Inhoud09.00 Ontvangst en introductie09.15 ECG12.00 Lunchpauze12.45 Interpretatie van het ECG en het herkennen van een aantal veel voorkomende afwijkingen

  16.15 Afsluiting

  Kwaliteitsregistratie Voor het symposium geldt een studiebelasting van 5 uren, dit levert 5 punten op voor de kwaliteitsregistratie. Aan het eind van de dag wordt een bewijs van deelname uitgereikt. Tevens wordt verzocht een evaluatieformulier in te vullen.Accreditatie is bij de Stichting ADAP aangevraagd.

  LocatieNVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht

  Aantal deelnemers

  Het minimum aantal deelnemers bedraagt 12; maximaal 20.

  KostenLid NVMBR 115Niet-lid 150

  OrganisatieNVMBRCatharijnesingel 73 3511 GM UtrechtT 030 2318842 F 030 2321362 E [email protected] H www.nvmbr.nl

  InschrijvingInschrijfformulieren kunt u downloaden via www.nvmbr.nl

  Thema en doelgroep Tijdens de workshop ergometrie staat de inspanningstest cen-traal staat. Wat houdt dit in? Het betreft een sterk praktijk gerichte workshop waarin de omstandigheden van een inspanningstest worden besproken.Indien u ECGs kunt interpreteren dan kunt u de workshop ergometrie volgen.

  Programma inhoud09.15 Inleiding & doel van de ergometrie,

  internationale richtlijnen10.15 Inspanningsprotocollen, hoe voer je een ergometrie uit10.45 De aanvraag, welke informatie dient vooraf beschikbaar

  te zijn.11.15 Indicaties en contraindicaties12.30 Inspanninsfysiologie13.30 De kliniek en niet alleen het ECG14.15 Dan toch maar het ECG

  (praktische voorbeelden en oefenen) 15.45 Alarmering en verslaggeving.

  De ECG cursus vormt de basis voor de ergometrie workshop. Indien u al ECGs kunt interpreteren kunt u de ECG cursus over-slaan en rechtstreeks de workshop ergometrie volgen. LocatieNVMBR, Catharijnesingel 73, 3511 GM Utrecht

  Aantal deelnemersHet minimum aantal deelnemers bedraagt 15; maximaal 20.

  Kosten Lid NVMBR 120Niet-lid 180 OrganisatieNVMBRCatharijnesingel 73 3511 GM UtrechtT 030 2318842 F 030 2321362 E [email protected] H www.nvmbr.nl

  Inschrijving Inschrijfformulieren kunt u downloaden via www.nvmbr.nl

  Workshop

  ECG28 maart 2009

  Workshop

  Ergometrie8 april en 19 november 2009

 • 2Gamma nieuws

  februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  14

  Aantal deelnemers

  Jaarcongres 359

  Nascholing MNW Nefrologie 452

  Nascholing MNW Techniek 469

  Symposium CT 177

  Studiedag Leidinggevenden en Opleiders 56

  Symposium MRI 277

  Symposium Echografie 198

  Symposium Radiologie 269

  Symposium Radiotherapie 166

  Symposium Mammacare 553

  Workshop ECG 96

  Workshop Ergometrie 31

  Studiedag Radiologisch Assistenten 26

  Studiedag Moulagetechnici 42

  Totaal 3171

  Bij de symposia, congressen en andere bij- en nascholingsactiviteiten is het gebruikelijk de deelnemers te vragen naar hun mening over de activiteit. In dit artikel zijn de resultaten samengevat.

  Qua leeftijdsopbouw is de leeftijdsgroep tussen 25 en 35 het meest vertegenwoordigd met iets meer dan 1/3 deel. Verheugend is dat in de groep tot 25 jaar het percentage deelnemers opgelopen is van 4 naar 9% van het totaal. Bij de nascholingen nucleaire geneeskunde ligt het beeld anders. Daar zijn de 25-35 jarigen met 50% vertegenwoordigd en de 46-55 jarigen met 25%.Door 90% van de deelnemers wordt als reden gemeld dat de verscheidenheid aan onderwerpen de aantrekkingskracht van de symposia is.Verder hebben wij naar specifieke onderdelen gevraagd zoals de informatievoorziening voorafgaand aan de activiteiten (7) de organisatie van de dagen (gemiddelde 7,5) en de uitgereikte abstractboekjes (7,1). De congresorganisatie verheugt zich op deze ruime voldoende. Op basis van suggesties zal extra aandacht worden gegeven aan nieuwe hard- en software voor betere presentatietechnieken.

  Qua spreiding van activiteiten in het jaar loopt de organisatie soms op tegen een andere spreiding: de vakantiespreiding. Het is lastig om periodes te vinden die passend zijn voor iedereen, zonder dat je

  NVMBR bij- en nascholingen

  E VA L U AT I E

  De NVMBR heeft in 2008 diverse bij- en nascholingen georganiseerd. Behalve

  de symposia en de nascholingsdagen nucleaire geneeskunde zijn workshops

  in het verenigingskantoor verzorgd. In totaal hebben meer dan 3000 collegas

  deelgenomen aan n of meer activiteiten.

  pieken krijgt in evenementen. Het is een punt van aandacht in de komende jaren. Aan de deelnemers van het symposium radiotherapie werd gevraagd of een verplaatsen van het symposium van

  zaterdag naar een andere dag in de week een mogelijkheid is, werd zeker niet afwijzend geregeerd. Men helt over naar een door- de-weekse-dag. Dit punt is in beraad voor een volgend decennium.

 • 15

  Workshops in 2008

  In 2007 is de NVMBR gestart met organisatie van workshops. De workshops hebben als doel een thema uit te diepen. Zij worden voor kleinere groepen georganiseerd om een grotere interactie tussen deelnemers en experts moegelijk te maken. Hiermee wordt het leerrendement vergroot.

  De congrescentra hebben met grote groepen deelnemers regelmatig een logistiek probleem. Zo scoren de lunch en catering gemiddeld een 7,5 in de Reehorst. Toch blijven er reacties komen dat er te laat wordt aangevuld en dat men misgrijpt bij een warm gerecht. Dit laatste vaak omdat er wat al te graag door de deelnemers meerdere warme hapjes op de borden worden geladen. Dit probleem is mogelijk ondervangen, want voor het eerst sinds tijden waren er bij het laatste symposium warme gerechten over. De keuze beperkte zich op het laatste symposium tot n warm gerecht.Deelnemers bij alle evenementen willen graag meer zitruimte in de pauze. Bij de grote aantallen (400 stoelen en tafels) is dit qua ruimte niet te verwezenlijken, bovendien vinden de exposanten het bijzonder plezierig dat er nu bij de stands een praatje wordt gemaakt en informatie wordt ingewonnen.Deelnemers merken op het prettiger te vinden als sprekers gehouden worden aan de spreektijd. Bij vragen aan de spreker zou de voorzitter deze voor de duidelijkheid moeten herhalen.

  In het abstractboekje zal meer ruimte worden vrijgehouden voor notities. De vraag naar meer informatie en/of hand-outs naast het abstract neemt toe. De kosten van het printen/drukken van uitgebreide hand-outs weerhoudt de organisatie ervan dit te doen. De consequentie is dat de deelnameprijs fors verhoogd moet worden om dit te realiseren. Hand-outs worden alleen beschikbaar gesteld bij de nascholingen nucleaire geneeskunde, de workshops en studiedagen.

  Bij de organisatie van de dagen in 2009 zullen weer een aantal punten verbeterd worden op basis van deze evaluatie.Programmas worden zo vroeg mogelijk bekend gemaakt. De rol van dagvoorzitter verdient de aandacht van de organisatie. Met congrescentra wordt bij voortduring overlegd over de lunchverzorging, kwaliteit van projectie en de klimaatregeling.

  Nadat de eerste workshop ECG met succes werd georganiseerd, is daarmee in 2008 voortgegaan. De grote belangstelling voor deze workshop heeft ertoe geleid dat er maar liefst vier van deze bijeenkomsten hebben plaatsgevonden.De verzorging geschiedt in samenwerking met een organisatie die is gespecialiseerd in het verzorgen van scholing op het gebied van hartfunctie. Deze organisatie heeft in het najaar ook twee workshops Ergometrie verzorgd. Na de eerste bijeenkomst zijn er enkele inhoudelijke veranderingen doorgevoerd op basis van de evaluatie door deelnemers.De bijeenkomsten hebben op n na plaatsgevonden in de Tuinzaal van de NVMBR. De studiedag voor radiologisch assistenten was een nieuwe activiteit die 26 deelnemers naar Utrecht trok. Met deelnemers werden ervaringen uitgewisseld en werd kennis opgefrist omtrent stralingsveiligheid en de extremiteiten.

  In 2009 worden zowel de ECG als Ergometrie workshops herhaald vanwege de grote belangstelling. In dit nieuwe jaar komt er ook een tweede studiedag voor radiologisch assistenten. De waardering door de deelnemers voor de inhoud van zowel de studiedagen als workshops is hoog. Een extra stimulans om dit soort dagen verder te ontwikkelen en uit te breiden. Dit is te zien in het programma voor 2009.

 • 2Gamma nieuws

  februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  16

  $766'I

  In het Leids Universitair Medisch

  Centrum werken we continu aan de

  verbetering van de gezondheidszorg.

  We streven naar de hoogste kwaliteit.

  Of het nu gaat om patintenzorg,

  onderzoek, onderwijs, opleiding of

  bij- en nascholing. De strijd tegen

  kanker wordt door het LUMC op

  hoog niveau gevoerd. Voor de afdeling

  Radiotherapie zijn we daarom op

  zoek naar een initiatiefrijke collega.

  Zijn we in staat om onze kennis van de

  kankercel toe te passen in de therapie? Daar

  hangt de verdere ontwikkeling van de kanker-

  bestrijding van af. Met een gentegreerde

  aanpak proberen we het perspectief van de

  patint zo groot mogelijk te maken.

  Bij de functie senior radiotherapeutisch

  laborant, met als aandachtsgebieden

  planning CT/simulator en research of

  computerplanning en research, draait het

  om de zorg op het gebied van radiotherapie

  in combinatie met het cordineren van kwa-

  liteitszorg, zorgvernieuwing en professiona-

  lisering. U komt met ideen en oplossingen

  voor het hele zorgproces en draagt zorg

  voor de invoering en operationalisering van

  beleid, nieuwe werkwijzen en technieken.

  Daarbij weet u de aanwezige teams vak-

  inhoudelijk te coachen en bent u het aan-

  spreekpunt voor uw aandachtsgebieden.

  Ook neemt u deel aan multidisciplinaire

  projecten. U bent in het bezit van een diploma

  MBRT (Medische Beeldvormende en

  Radiotherapeutische Technieken), of het ge-

  tuigschrift voor radiotherapeutisch laborant.

  Op uw aandachtsgebieden functioneert u op

  expertniveau. U heeft ruime ervaring en be-

  kijkt het zorgproces met een helikopterview.

  U werkt in een dienstverband van 36 uur

  per week. In eerste instantie krijgt u een

  aanstelling voor n jaar, met uitzicht op

  een vast dienstverband. Uw salaris bedraagt

  maximaal 2.988,- bruto per maand bij een 36-urige werkweek (schaal 8, CAO UMC).

  In aanvulling op uw salaris krijgt u, in deze

  functie, een tijdelijke arbeidsmarkttoelage

  van 10% voor de duur van n jaar. Moge-

  lijk volgt een verlenging van de toelage met

  nog een jaar.

  Een uitgebreide beschrijving van deze

  vacature vindt u op onze vacaturesite. Ga

  naar www.lumc.nl en kies vacatures.

  Daar kunt u bovendien lezen wat het LUMC

  als werkgever te bieden heeft. U kunt ook

  telefonisch contact met ons opnemen. Voor

  vragen over de functie neemt u contact

  op met mevrouw C.C.H. van Gijlswijk,

  hoofdlaborant, Radiotherapie, telefoon

  071 526 16 44. Of met mevrouw A.M.

  Warmerdam, cordinerend hoofdlaborant,

  Radiotherapie, telefoon 071 526 29 34.

  Wilt u op de vacature solliciteren, stuur

  dan uw sollicitatiebrief met motivatie en CV

  naar LUMC, t.a.v. mevrouw M. Parlevliet,

  sectie P&O, Bureau Bedrijfsvoering divisie

  4 (L2-P), Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

  Vermeld zowel op de envelop als op de brief

  duidelijk het vacaturenummer van de functie:

  D.08.FL.24/GAM6. U kunt ook direct solli-

  citeren via www.lumc.nl, kies vacatures.

  LUMC, Postbus 9600, 2300 RC Leiden

  Telefoon 071 526 91 11

  SeniorRadiotherapeutisch

  Laborant m/vKlinische Oncologie

  W W W . L U M C . N L

 • 17

  1 http://www.cbo.nl/product/richtlijnen/folder20021023121843/rl_jodium_2007.pdf/view

  2 http://www.vmszorg.nl/

  3 we ontwikkelen nu een digitaal aanvraagformulier waar vragentrechters alleen verschijnen bij

  aangevraagd contrastonderzoek indien een recent GFS nog niet bekend is in het EPD

  4 voor beschrijving van de risicofactoren wordt verwezen naar de CBO richtlijn

  5 GFS = glomerulaire filtratiesnelheid = een geschatte maat voor de nierfunctie

  6 Voor procesbeschrijving contrastpoli Alysis Zorggroep zie NVMBR Richtlijn Toedienen

  contrastmiddelen

  In 2008 is ook het Veiligheidsprogramma 'Voorkom schade, werk veilig'2 gestart. Daarmee wil de overheid ziekenhuizen motiveren om te streven naar een reductie van vermijdbare onbedoelde schade. En van de tien speerpunten daarin is het voorkomen van nierinsufficintie bij gebruik van contrastmiddelen en medicatie.Als ziekenhuis kan je er eigenlijk niet meer om heen alle patinten die een radiologisch onderzoek ondergaan waarbij jodiumhoudend contrast wordt gebruikt, vooraf te screenen op de aanwezigheid van risicofactoren en zo nodig adequate voor- en nazorg aan te bieden. Echter het structureel screenen en voorbereiden van deze grote patintengroep is logistiek een flinke uitdaging. In de Alysis Zorggroep (ziekenhuis Rijnstate Arnhem, Kliniek Velp en Ziekenhuis Zevenaar) worden sinds september 2007 alle patinten die jodiumhoudend contrast krijgen gescreend op de aanwezigheid van risicofactoren. Indien nodig volgt adequate voorbereiding.

  MethodeOmdat vrijwel alle specialismen en daarmee ook vrijwel alle verpleegafdelingen en poliklinieken van het ziekenhuis te maken hebben met dit protocol, is multidisciplinaire

  samenwerking en een breed draagvlak onontbeerlijk gebleken. Daarvoor hebben we een strak maar duidelijk protocol opgesteld waarin verantwoordelijkheden voor toediening van contrast neergelegd zijn bij zowel de aanvrager van het onderzoek, de uitvoerend radioloog/cardioloog als de internist.

  De aanvrager informeert de patint over de risicos van contrast. Hiervoor is een speciale folder beschikbaar.Er is een nieuw aanvraagformulier3 ontworpen met een aantal verplichte (screenende) vragen die beantwoord moeten worden bij alle patinten die een radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrast krijgen (Contrastonderzoeken zijn voor de aanvrager herkenbaar aan een afwijkende kleur. Als deze vragen niet zijn beantwoord dan wordt de aanvraag niet in behandeling genomen).

  Op eenvoudige wijze worden risicofactoren4 voor contrastnefropathie duidelijk. Indien er sprake is van risicofactoren, dan draagt de aanvrager zorg voor bepaling van de GFS-waarde5 bij de patint.

  Op basis van deze risicoscreening, in combinatie met de GFS-uitslag bepaalt de afdeling radiologie of patint

  Voorkomen van nierschade door

  jodiumhoudend contrast

  Gonda Nienhuis,

  Kwaliteitsfunctionaris afdeling ra-

  diologie & nucleaire geneeskunde,

  Alysis Zorggroep (Ziekenhuis

  Rijnstate Arnhem, Kliniek Velp en

  Ziekenhuis Zevenaar) en namens

  de NVMBR lid van het Expert-

  team Nierinsucintie van het

  Veiligheidsprogramma Voorkom

  schade, werk veilig voor Neder-

  landse Ziekenhuizen.

  In de afgelopen jaren werd de relatie tussen het ontstaan van nierinsufficintie

  en het geven van jodiumhoudend contrast bij radiologisch onderzoek steeds

  duidelijker. Dit werd onderstreept door de komst van de CBO-Richtlijn

  Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudende contrastmiddelen 1, welke heldere

  aanbevelingen geeft over wanneer en welke voorzorgmaatregelen moeten

  worden genomen bij toediening van jodiumhoudende contrastmiddelen.

 • 2Gamma nieuws

  februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  18

  valt in een hoog-risicogroep voor contrastnefropathie. Als dit niet het geval is, kan het radiologisch onderzoek zonder speciale voorbereiding veilig worden gepland en uitgevoerd.

  Patinten die wel een verhoogd risico hebben op contrastnefropathie worden door de afdeling radiologie verwezen voor een consult op de speciale contrastpoli6, waar de patint wordt gezien door de internist. Deze bepaalt welk voorbereidingsprofiel voor de patint

  gewenst is, en of, en zo ja welke medicatie gestopt moet worden en wanneer deze medicatie hervat kan worden. Indien opname noodzakelijk is, kan dit op een vijftal vaste, geoormerkte bedden op een klinische afdeling. De internist is verantwoordelijk voor deze opname (ofwel dagopname ofwel klinisch) op de dag waarop het contrastonderzoek staat gepland. Ook de nacontrole (opnieuw bepalen GFS 3-5 dagen na uitvoeren van het onderzoek en instructie hervatten medicatie) wordt uitgevoerd door de internist.

  Door te werken met geoormerkte bedden hoeft bij planning van het onderzoek geen rekening gehouden te worden met het hydratieprofiel (lang hydreren is niet mogelijk op een standaard dagverplegingsbed). Jaarlijks worden er binnen de Alysis Zorggroep circa 10.000 radiologische verrichtingen met contrast bij patinten uitgevoerd (o.a. CT, angiografie en dotterprocedures). Van deze patinten blijkt bij circa 65% n of meer risicofactoren voor het ontstaan van contrastnefropathie aanwezig te zijn.

 • 19

  7 Bij alle patinten is ter controle 3-5 dagen na het uitgevoerde

  contrastonderzoek opnieuw GFS bepaald. Bij de zeer kleine groep waarbij

  GFS toch > 25% was gedaald (= definitie contrastnefropathie) kon worden

  aangetoond dat ander lijden oorzaak was van nierinsufficintie

  8 Met significant wordt in dit geval bedoeld dat er geen medische

  behandeling nodig is geweest en dat er geen functiestoornissen zijn

  opgetreden.

  BEN JIJ ERVAREN MET RADIODIAGNOSTIEK

  www.tmidetachering.nl

  STEM EENS AF OP DE FREQUENTIE VAN TMI

  L Vrijheid met de zekerheid van een uitstekend salaris

  L Meer ervaring door afwisselend werk

  Werken op jouw manier!Een vast dienstverband, een min-max contract of een 0-uren contract.Tevens bemiddelt TMI al jaren voor ZZPers. Interesse?

  L Een auto vanaf 28 uur per week L Scholing op maat

  TMI ZOEKT RADIODIAGNOSTISCH LABORANTEN

  KOM EENS PRATEN BIJ TMI. DE DETACHEERDERS IN DE ZORG.

  Bij deze groep wordt de GFS-waarde bepaald. De GFS blijkt bij circa 30% verlaagd (< 60 ml/min/1.73m2). Deze patinten worden verwezen naar de speciale contrastpoli (of naar dienstdoend internist indien patint spoed of klinisch is). Uiteindelijk wordt circa 10% van het totaal aantal patinten waarbij een radiologisch onderzoek met contrast wordt aangevraagd opgenomen in poliklinische of klinische setting, waarbij de patint wordt gehydreerd en bepaalde medicatie tijdelijk wordt gestopt. Binnen de Alysis Zorggroep zijn dit circa 1000 patinten per jaar.

  Het is mogelijk gebleken om door strakke protocollering een dergelijk complexe organisatie rond te krijgen en multidisciplinair samen te werken.

  ResultatenDoor de invoering van het contrastnefropathieprotocol is bereikt dat in principe 100% van de patinten die een radiologisch onderzoek met jodiumhoudend contrast ondergaan vooraf worden gescreend op de aanwezigheid van risicofactoren voor het ontstaan van nierinsufficintie t.g.v. jodiumhoudend contrast. Enige uitzondering vormen zeer acute patinten en zeer ernstige traumapatinten. Zonodig krijgt de patint met verhoogd risico op contrastnefropathie preventieve zorg in een (poli)klinische setting met voor- en nahydratie en instructie voor het stoppen van de medicatie en wordt de GFS 3-5 dagen na het onderzoek gecontroleerd. De CBO-Richtlijn Voorzorgsmaatregelen bij jodiumhoudend contrast wordt hierbij integraal overgenomen. Bij deze groep is aangetoond7 dat in het afgelopen jaar geen significante8 nierinsufficintie is ontstaan na toediening van het jodiumhoudend contrast.

  De toegangstijd voor radiologisch onderzoek is niet toegenomen omdat het consult bij de internist altijd binnen een week kan plaatsvinden. Hiervoor zijn speciale contrastpolis opgezet. Klinische en spoedpatinten kunnen op afroep per direct door een internist in consult gezien worden.

  Borging in de praktijkVoor invoering van het protocol is uitgebreid aandacht besteed aan communicatie naar alle betrokkenen binnen de organisatie. Extra aandacht is hierbij gegaan naar de specialisten, de aanvragers van het radiologisch onderzoek. Zij werden allen persoonlijk genformeerd over de nieuwe verantwoordelijkheid die zij in dit protocol hebben gekregen, namelijk het aanleveren van de inventarisatie van risicofactoren voor ontstaan van contrastnefropathie.

  Na invoering van het protocol heeft de projectgroep veelvuldig gevalueerd en zijn onvoorziene, onlogische of ongewenste effecten opgelost. De evaluaties blijken ook nu nog, na ruim een jaar, erg waardevol. De dynamiek van grote maar vaak ook kleine procesveranderingen in het ziekenhuis blijft invloed houden op het multidisciplinaire contrastnefropathieprotocol (bijvoorbeeld digitaal aanvragen, digitaal opnameformulier).

  ConclusieDoor duidelijk vastgelegde verantwoordelijkheden, eenvoudige screening, een helder protocol, strakke planning, vaste politijden en geoormerkte bedden is het mogelijk gebleken bij alle patinten structureel de kans te verkleinen dat nierinsufficintie t.g.v. toediening van jodiumhoudend contrast ontstaat, zonder dat de doorlooptijd tussen aanvragen en uitvoeren van het radiologisch onderzoek toeneemt.

  RectificatieIn het AMC was men verheugd over de publicatie van het bericht in Op locatie in

  Gamma Nieuws over de verrijdbare CT (januari 2009).

  In het artikel werd de titel radiodiagnostisch laborant gewijzigd in MBBer. De

  samenstellers van het artikel verzoeken namens de afdeling radiologie in het

  AMC de beroepsnaam radiodiagnostisch laboranten te lezen, zolang MBBer nog

  niet als opleidingstitel in de Wet BIG is geregeld.

 • 2Gamma nieuws

  februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  20

  Regi

  onal

  spita

  l Sur

  selv

  a

  ein

  biss

  chen

  zu

  Hau

  se se

  in

  ww

  w.s

  pitalila

  nz.

  ch

  Unser Regionalspital mit 71 Akutbetten im landschaftlich reizvollen Bndner Oberland ist fr die Betreuung der Bevlkerung des Tals und zahlreicher Feriengste zustndig.

  Zur Verstrkung unseres Teams suchen wir per 1. April 2009 oder nach Vereinbarung

  Dipl. Fachfrau/-mann fr med. techn. Radiologie (MTRA) 80 100 %Wir sind ein innovativer, berschaubarer Betrieb mit guter Infra-struktur und fhren die Abteilungen Chirurgie-Orthopdie, Innere Medizin, Gynkologie-Geburtshilfe und Pdiatrie. Uns sind eine hohe Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit sowie eine wirt-schaftliche Leistungserbringung wichtig.

  Sie sind es gewohnt, selbstndig in den Bereichen Computertomo-graphie, konventionelle Radiologie, Mammographie und Knochen-dichtemessung zu arbeiten und in der Sonographie zu assistieren und sind bereit, Pikett- und Wochenenddienste zu leisten?

  Wenn Sie ein hohes Verantwortungsbewusstsein und Dienstleis-tungsbereitschaft auszeichnet und Sie teamfhig und belastbar sind, sind Sie unser/e Wunschkandidat/in.

  Sind Sie interessiert?Nhere Ausknfte erteilt Ihnen gerne:E. Ter Braak, Bereichsleiter Radiologie, Tel. +41 81 926 51 04

  Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte an:Regionalspital SurselvaA. Deiss, Leiterin Pegedienst, 7130 Ilanz

  Anrufe anderer Zeitungen nicht erwnscht

  Wil je na het

  NVMBR jaarcongres nog meer leren?

  TECHNOLOGENSECTIE BNGN Symposium

  te Brugge, Belgi 15 17 mei 2009

  Tijdens het tweejaarlijkse symposium van het Belgisch Genootschap voor Nucleaire Geneeskunde in Brugge van 15 tot 17 mei, organiseert het Technologenbureau op zaterdag 16 mei een specifieke sessie voor de Technologengroep.Voor de middagsessie doet de organisatie een beroep op uw medewerking.

  We zouden graag hebben dat u uw ervaring als technoloog door middel van een voordracht met ons deelt. De keuze van het onderwerp is vrij. Deze voordracht van ongeveer 15 minuten, met vooral aandacht voor de "technologische" aspecten, kan gehouden worden in het Nederlands, Frans of Engels. Het is wel een vereiste dat het gebruikte projectiemateriaal in het Engels is, vermits er ook technologen uit Frankrijk en Nederland worden verwacht.

  Genteresseerd? Aarzel niet om ons een samenvatting (maximaal 200 woorden) van uw voordracht of uw beeldmateriaal door te sturen voor 1 april 2009 naar e-mailadres: [email protected] Een formulier voor uw samenvatting is beschikbaar op de website www.belnuc.be.

  8JM KJK BMT FSWBSFO SBEJPEJBHOPTUJTDI MBCPSBOU KF DBSSJoSF FFOOJFVXFXFOEJOHHFWFO %BOJTPO[FSBEJPMPHJFNFUPOEFSNFFSUXFF.3*TDBOT UXFF$5TDBOTFFOBOHJPHSBFLBNFSFOFFOQFUDUTDBOWPPSKPVEFQFSGFDUFBGEFMJOH)FUMFVLFJTEBUKFFFOCFMBOHSJKLFCJKESBHFMFWFSUBBOEFWBTUTUFMMJOHWBOEFEJBHOPTF#JOOFOFFOBGEFMJOHNFUWFFMQJFLNPNFOUFOWPFMKJKKFBMTFFOWJTJOIFUXBUFSFOTQSJOHKFJOPQEFQMBBUTFOXBBSEBUOPEJHJT+PVXLFOOJTIPVEKFHSBBHVQUPEBUFEPPSEFBBOHFCPEFOCJKTDIPMJOHFOUSBJOJOHFO

  #FOKJKFFOFSWBSFOSBEJPEJBHOPTUJTDIMBCPSBOUFOCFOKFPQ[PFLOBBSFFOOJFVXFVJUEBHJOH %BOMFSFOXFKFHSBBHLFOOFO

  ,JKLWPPSNFFSJOGPPQXXXSEHHOM

  De afdeling nucleaire geneeskunde van het Zaans Medisch Centrum had een patient voor een schildklier uptake.Daar kwam een lief konijntje uit. Zelfs het pluimstaartje was in beeld.

  Geplaatste inzendingen worden beloond met een verzamelband voor een jaargang van het tijdschrift.

  E V E N A N D E R S

 • 21

  NVMBR Workshop Abstract maken

  De workshop wordt op 4 maart 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

  NVMBR Workshop Contrastmiddelen

  De workshop wordt op 13 maart 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

  NVMBR Workshop POP in jaargesprekken

  De workshop wordt op 17 maart 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

  NVMBR Workshop Echografie

  De workshop wordt op 24 maart 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

  NVMBR Workshop ECG

  De workshop wordt op 27 maart 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

  NVMBR Workshop Echografie

  De workshop wordt op 31 maart 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

  NVMBR Workshop Ergometrie

  De workshop wordt op 8 april 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

  NVMBR Workshop Presenteren

  De workshop wordt op 15 april 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

  NVMBR Workshop Contrastmiddelen

  De workshop wordt op 20 april 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

  Hands-on Workshop 'CT-colonografie voor laboranten'

  Op 22 en 23 april 2009 organiseert de afdeling radiologie van het AMC Amsterdam deze workshop . Informatie www. nvmbr.nl of mail: [email protected]

  NVMBR Jaarcongres 2009

  Het 59e jaarcongres wordt op 14 en 15 mei 2009 georganiseerd in het Beurs-WTC-gebouw te Rotterdam.

  NVMBR nascholing nucleaire geneeskunde

  De nascholing wordt op 19 mei 2009 georganiseerd in congrescentrum De Jaarbeurs te Utrecht.

  NVMBR studiedag voor radiologisch assistenten

  Deze tweede studiedag wordt op 26 mei 2009 georganiseerd op het verenigingsbureau te Utrecht.

  NKI-AVL

  Op donderdag 4 juni 2009 organiseert het NKI-AVL hethet 15e symposium ontwikkelingen in de oncologie

  BIJ- EN NASCHOLING

  Regioavond

  26 februari 2009. De MBB'er en kwaliteitsregistratie, Erasmus MC, Rotterdam

  Contactpersonenbijeenkomst

  3 maart 2009. Hogeschool InHolland, Haarlem.

  Contactpersonenbijeenkomst

  12 maart 2009. Fontys Hogeschool, Eindhoven.

  Contactpersonenbijeenkomst

  26 maart 2009. Isala Klinieken, dr. van Heesweg, Zwolle.

  59e Algemene Vergadering NVMBR

  14 mei 2009. Beurs WTC-gebouw, Rotterdam.

  NVMBR ACTIVITEITEN

  Kijk voor meer informatie over bij- en nascholingen en

  de overige NVMBR activiteiten op www.nvmbr.nl

  Ben je laborant en kijk je uit naar een nieuwe uitdaging?

  annatommie is een zelfstandig behandelcentrum dat in 2002 is opgericht en is gespecialiseerd in het voorkomen en genezen van bewegingsklachten. In elk centrum zijn meerdere specialisten werkzaam waaronder orthopeden en therapeuten en wordt gewerkt met diagnostische apparatuur waaronder MRI en rntgen. annatommie heeft nu vier centra gevestigd in Amsterdam, Utrecht, Bussum en Rijswijk. In verband met onze groei is annatommie op zoek naar:

  Radiodiagnostisch laborant (20 40 uur)locatie Utrecht en/of Amsterdam

  Cordinator Diagnostiek (32 40 uur)locatie Randstad

  annatommie biedt een functie in een uitdagende werkomgeving met marktconforme arbeidsvoorwaarden. Wij verwachten van jou goede opleiding en ervaring op je vakgebied en zo nodig bereidheid tot aanvullende opleiding. En zin in een nieuwe uitdaging in een dynamische omgeving.

  Voor informatie kun je bellen met Yvonne Mullink, 070 - 4157575. Sollicitaties voor 20-2-09 t.a.v. [email protected] of aan annatommie, t.a.v. Yvonne Mullink, Polakweg 7, 2288 GG Rijswijk. Uiteraard gaan we discreet met je informatie om.

  orthopedie, diagnostiek, revalidatie,preventie

 • 2Gamma nieuws

  februari 2009 | jaargang 59 | nummer

  22

  Ruim baan voor

  radiodiagnostisch laborant

  met leidinggevende capaciteiten

  Ben jij op zoek naar een baan als teamleider SE?

  die perfect te combineren is met gezin of studie? die meer van je vraagt dan meewerken?met specialisatie mammascreening?met voornamelijk dagdiensten?

  Wij bieden je een zelfstandige, parttime baan waar leidinggevende en coachingscapaciteiten zwaar wegen. Mocht leiding geven je niet aanspreken, wij hebben ook plek voor uitvoerende laboranten.

  Wij vragen:B HBO diploma radiodiagnostisch laborant

  Voor de teamleider vragen wij tevens:B minimaal 2 jaar ervaring als radiodiagnostisch laborantB minimaal 24 uur per week ( exibel) beschikbaarB aantoonbare leidinggevende capaciteiten Wij bieden:B aanstelling en salariring volgens CAO Ziekenhuizen, FWG 50 + twee

  periodieken, max. 3.168,- bruto per maand voor de teamleider en FWG 45 + twee periodieken voor de uitvoerend laborant, max. 2.812,- bruto per maandB goede secundaire arbeidsvoorwaarden B eindejaarsuitkering van 5%B reiskostenvergoeding en studiefaciliteitenB indien nodig screeningsopleiding voor indiensttreding

  Voor meer informatie kijk op www.BoBWest.nl of bel met Rianne van der Wilden, hoofd Screening, telefoon (071) 524 42 07.

  Je schriftelijke sollicitatie voorzien van cv kun je voor 25 februari richten aan de Stichting BoBWest, t.a.v. Aletta van t Hoog, P&O adviseur, Schipholweg 9, 2316 XB Leiden, onder vermelding van vac. SE. E-mailen kan ook. Mail je sollicitatie naar [email protected]

  De Stichting Bevolkingsonderzoek Borstkanker West-Nederland

  (BoBWest) houdt zich in het noordelijk deel van Zuid-Holland

  bezig met het bevolkingsonderzoek borstkanker. Jaarlijks worden

  110.000 vrouwen tussen de 50 en 75 jaar uitgenodigd voor

  het bevolkingsonderzoek en worden zon 95.000 onderzoeken

  verricht. Er werken ruim 75 mensen bij het bevolkingsonderzoek.

  Het onderzoek wordt in zeven screeningseenheden verspreid over

  de regio uitgevoerd en centraal gecordineerd vanuit het kantoor te Leiden. Sinds juli 2007 bestaat een

  samenwerkingsverband met SBBW, Stichting Bevolkingsonderzoek

  Baarmoederhalskanker West-Nederland.

  De organisatie van de bevolkingsonderzoeken op kanker

  bevindt zich in een traject van grote veranderingen. In de loop

  van 2009 zullen de stichtingen voor bevolkingsonderzoek

  op borstkanker en baarmoederhalskanker in de

  regios West en Zuid West Nederland bestuurlijk gaan

  fuseren tot n organisatie voor Bevolkingsonderzoek Zuid West. Dan zal een n raad van bestuur

  op concernniveau functioneren, met drie locaties, twee in Leiden

  en n in Vlaardingen. Bij het Bevolkingsonderzoek Borstkanker

  is medio 2008 een groot veranderingsproces gestart, waarbij het primaire proces volledig zal zijn

  gedigitaliseerd tegen het eind van 2009.

 • 23

  1 In het kader van de Wet persoonsregistratie geven wij u te kennen dat de door u verstrekte persoonsgegevens in onze

  geautomatiseerde ledenadministratie worden opgenomen. Het doel van deze administratie is het beheer van en het kunnen

  beschikken over persoonsgegevens, opleidinggegevens noodzakelijk voor een verantwoorde uitoefening van de administratieve

  functies en voor de activiteiten, die passen binnen de doelstellingen van de vereniging of door de ledenvergadering zijn goedgekeurd.

  * doorhalen wat niet van toepassing is

  Uw NVMBR lidmaatschap in het kort

  Gratis voor leden 11 x per jaar Gamma Nieuws 4 x per jaar Gamma Professional informatiemateriaal richtlijnen certificaten regionale bij- en nascholingsavonden

  Exclusief voor leden individuele advisering bij

  functiewaarderingsystematiek, loopbaanontwikkeling, arbeidsvoorwaarden

  registratie en afhandeling lidmaatschap internationale beroepsverenigingen

  Kosten periodieke registratie in het Kwaliteits-register Paramedici door de werkgever (cao-Z)

  Korting voor leden congressen en symposia studiedagen beroepsprofielen informatiemateriaal rapporten

  De NVMBR zorgt ook voor het behartigen van individuele en collectieve

  belangen het nemen, stimuleren en ondersteunen van

  initiatieven op het gebied van professionalisering profilering en kwaliteit van de werkvelden

  medische beeldvorming en radiotherapie vertegenwoordiging in overkoepelende

  organisaties, samenwerkingsverbanden en adviesorganen

  het organiseren van symposia, congressen, studiedagen en regionale bij- en nascholingsavonden

  Opzeggen lidmaatschap of wijzigenUw NVMBR-lidmaatschap wordt automatisch verlengd, tenzij u voor 1 november schriftelijk opzegt. Let op: opzeggingen per e-mail worden niet geaccepteerd. De opzegging wordt schriftelijk door de NVMBR bevestigd.In het jaar van aanmelding kan niet worden opgezegd.Wilt u uw lidmaatschap aanvullen met een abonnement of een internationaal lidmaatschap? Laat het ons voor 1 november weten.

  Wijzigingen van uw adres of gegevens kunt u doorgeven via tel. 030-2318842, via e-mail [email protected] of schriftelijk.

  Basiscontributie 2009Gewone leden 98,40Aspirant leden 49,20Buitengewone leden 98,40Donateurs 200,00Leden gereduceerd tarief: 57,00sv`(vFzYF$FV(vF`=(`s(`zFg(`=(v(CF=$(`

  Plustarieven 2009Tijdschrift Nucleaire Geneeskunde 5,Associate membership ISRRT 10,

  U kunt de NVMBR altijd bereiken: Kom langs of schrijf Verenigingsbureau NVMBR Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht Fax: (030) 232 13 62 E-mail: [email protected]

  Bel: Advies, service, wijzigingen ma t/m vrij: 09.00 15.00 uur Tel.: (030) 231 88 42internet: www.nvmbr.nl

  Ik word NVMBR-lid Naam en voorletters1: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m/v*

  Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Postcode en woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Geboortedatum en plaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Tel.nr. priv: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  E-mailadres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Werkzaam in (ook locatie vermelden): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Afdeling: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  De instelling valt onder de: *CAO Ziekenhuizen / CAO Academische Ziekenhuizen /

  Anders . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Handtekening: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Het nieuwe lid wordt aangemeld door het NVMBR-lid:

  Naam en voorletters: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .m/v*

  Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  Postcode en woonplaats: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

  en ontvangt een verzamelband voor het tijdschrift.

  Stuur dit formulier volledig ingevuld en zonder postzegel naar:

  NVMBR- ledenadministratie, Antwoordnummer 3427, 3500 ZL Utrecht

 • Nieuwe collegas zijn van harte welkom

  OK-assistentenVerpleegkundigen IC, Oncolo-gie, Kindergeneeskunde, Recovery, Dialyse en Brandwonden IC

  Medisch secretaresses en typistenKlinisch psychologen in opleiding

  ApothekersassistentUnithoofd Administratieve Organisa-tie/ Interne Controle

  Zorgcordinator Interne

  Radiodiagnostisch laborant

  Radiodiagnostisch laborant met specialisatie echogra e

  Radiodiagnostisch laborant met specialisatie nucleaire geneeskunde

  Kleur geven aan zorgKom werken in het nieuwe Martini Ziekenhuis!

  Nieuwste ziekenhuis van Noord-Nederland

  Topklinisch opleidingsziekenhuis met 29 specialismen

  5/-" &)&/0"+"+*"!"3".("./5-)&+0".+&"13()"1..&'($",13*"0+&"13/0"--.011."+*,!".+/0"0" %+&"("+5.)&'(/-,)&"4,"("+"+,-+*"/5"0.,(("+"+%.0")&'("*"!"3".("./5,"!"."&(."+-.("."++/0!"!"1.5.&*,-)"&!&+$/"+,+03&((")&+$/*,$")&'(%"!"+

  Meer weten?

  &'(,-333*.0&+&4&"("+%1&/+)2,,.*"".&+#,.*0&""+,+4"+!"."2 01."/"./0""+(&'('"+"*"+&+%"0+&"13".0&+&&"("+%1&/(!+""+#/-.(2,,.""+-"./,,+)&'(".,+!)"&!&+$,-130,"(,*/0&$"3".(-)"(

  .0&+&&"("+%1&/,/01/.,+&+$"+/,))& &0"."+*4%+)