Fysiopraxis jubileum 2014 def

download Fysiopraxis jubileum 2014 def

of 36

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  259
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Fysiopraxis jubileum 2014 def

 • FYSIOPRAXISVA K B L A D V O O R D E F Y S I O T H E R A P E U T

  JAARGANG 23 NUMMER 10A DECEMBER 2014

  Jubileumuitgave

 • E D I T H S C H I P P E R S

  2 FysioPraxis | jubileumnummer 20142

 • Amper begonnen en ik voel mij nu al trots!

  125 jaar geleden richtte een kleine groep gymnastiekleraren en heilgymnastische masseurs het Genootschap ter beoefening van de Heilgymnastiek op. Gedreven door praktijk en theorie, eenheid in behandelen en een goede verhouding tussen medici en heilgymnasten.

  Het bewijs van deze gedrevenheid van fysiotherapeuten, het in beweging blijven voor het welzijn van een ander, vindt u terug in dit jubileumnummer. Een uitgave door, voor en over gepassioneerde mensen. Professionals die vol overtuiging gekozen hebben voor fysiotherapie, en belangrijk werk doen om ervoor te zorgen dat mensen thuis kunnen blijven wonen, kunnen blijven werken, goed herstellen van een operatie of toch die marathon kunnen lopen.

  Deze jubileumuitgave van FysioPraxis belicht het vak vanuit diverse kanten; patinten, vakgenoten en politici komen aan het woord. Voor mij als startende voorzitter ht bewijs dat de fysiotherapie een essentile rol verdient in de zorg.

  Samen met onze partners in zorg maken wij ons sterk voor een krach-tige plek van fysiotherapie en de fysiotherapeut!

  Reacties kunt u mailen naar fysiopraxis@kngf.nl

  4 125 jaren

  8 Stellingen politiek

  10 Bekende fysiotherapeuten

  12 Complimenten

  14 Feiten en cijfers

  15 Campagnes

  door de jaren heen

  16 Het zit in de familie

  22 125 miljoen?

  25 Fysiotherapeut

  van topsporters

  26 De waarde van fysiotherapie

  28 125 jaar ervaring

  32 Nieuwe generatie

  fysiotherapeuten

  34 Vakblad van 1889 tot nu

  11

  Meer info vindt u op www.fysionet.nl

  FysioPraxis is het offi cile tijdschrift van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en verschijnt 10 keer per jaar.

  REDACTIEADRESKNGFPostbus 248 3800 AE AmersfoortE: info@miekevandalen.nl

  EINDREDACTIEMieke van DalenE: info@miekevandalen.nlM: 06 502 43 735

  REDACTIE Adri ApeldoornSaskia Bon (hoofdredacteur)Karin HaksLidwien van Loon (specialistenkatern)Franois MaissanCaroline Speksnijder

  ADVERTENTIESBureau Van Vliet B.V.advertentietarieven op aanvraagFrank OudmanE: f.oudman@bureauvanvliet.comRemco Wijnhout E: r.wijnhout@bureauvanvliet.comT: 023 571 47 45I: www.bureauvanvliet.com

  ABONNEMENTEN NIET-KNGF LEDENEen particulier abonnement kost per jaar 106 en buitenlandse abonnees betalen 45 voor een digitale versie (prijswijzigingen voorbehouden). Abonnementen kunnen op ieder moment starten en u betaalt aan het begin van het jaar voor het aanko-mend jaar. Beindiging kan op elk moment, met inachtneming van n maand opzegter-mijn. Er volgt een verrekening naar rato

  en teveel betaald abonnementsgeld wordt gecrediteerd.

  ABONNEMENTEN / ADRESWIJZIGINGENKNGF, Postbus 248, 3800 AE Amersfoort T: 033 467 29 00E: ledenadministratie@kngf.nl

  VERANTWOORDELIJKHEIDDe redactie beslist over de samenstel-ling van FysioPraxis. De auteurs zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de door hen geschreven artikelen en het KNGF voor het verenigingsnieuws.

  AUTEURSRECHT 2014 KNGF. Artikelen mogen alleen worden overgenomen en/of vermenig-vuldigd na schriftelijke toestemming van het KNGF en met bronvermelding. Voor overname voor commercile

  doeleinden vragen we een passende vergoeding.

  VORMGEVING Aad Koeleman, X-Media Solutions

  DRUKWERKSenefelder Misset B.V.

  ONTWERP OMSLAGAad Koeleman, X-Media Solutions

  ISSN0927- 5983

  FysioPraxis | jubileumnummer 2014 33

  I N H O U D | R E D A C T I O N E E L | C O L O F O N

  GUUSJE TER HORSTVOORZITTER

 • 4 FysioPraxis | jubileumnummer 20144

  1891

  Heilgymnastiek Op 1 september 1889 richtte een betrekkelijk kleine groep gymnastiekleraren en heilgymnas-tische masseurs het Genootschap ter beoefe-ning van de Heilgymnastiek in Nederland op. Dit genootschap als voorloper van het KNGF werd opgericht met als doelstelling de heil-gymnastiek zowel praktisch als theoretisch te

  beoefenen, eenheid te brengen in de wijzen van behandeling en een goede verhouding te bevorderen tussen medici en heilgymnasten.

  T i j d s l i j n 1 2 5 j a a r F y s i o T h e r a p i e

  Voorlopers fysiotherapie vanuit Duitsland en Zweden naar Nederland

  Oprichting Genootschap ter beoefening van de Heilgymnastiek in Nederland

  Invoering Ongevallenwet

  Ontstaan nieuw beroep: heilgymnast

  Start Maandschrift gewijd aan de Heilgymnastiek

  Wettelijke erkenning van beroepsgroep fysiotherapeuten

  Invoering Wet op de Paramedische beroepen

  1889

  1921

  18601800-1850 1889 1891 1921 1942 1963

  Maandblad Het vakblad Maandschrift gewijd aan de Heilgymnastiek biedt ruimte voor discussie over behandelmethoden als frictioneren en het hamersysteem. Die discussie draagt bij aan de ontwikkeling van het vak.

  Ongevallenwet In 1921 wordt de Ongevallenwet ingevoerd.Hiermee krijgen slachtoffers van bedrijfsongevallen toegang tot de heilgymnastiek.

  De heren E. Minkman, J.H. Reijs en H. van Kreel

  Bro

  n s

  GF

 • FysioPraxis | jubileumnummer 2014 55

  Fysiotherapeuten Besluit

  WCPT in Amsterdam en het Besluit Inrichtingseisen Fysiotherapie

  Eeuwfeest Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (NGF)

  De eerste fysiotherapeuten studeren af

  Beperkingaantal fysio-therapeutischeapplicaties perbehandeling

  Invoering Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheids-zorg (BIG)

  Invoering directe toegang fysiotherapie (DTF)

  1980

  1965 1969 1970 1980 1989 1993 2006

  Beperking Bezuinigingsmaatregel: beperking van het aantal fysiotherapeutische applicaties per behandeling.

  1965

  1989

  2006

  Fysiotherapeuten Besluit Pas sinds 1965 is er officieel sprake van fysiotherapie. In dat jaar kwam, als gevolg van de Wet op de Paramedische Beroepen, het Fysiotherapeuten Besluit tot stand. Met dit besluit was voor het eerst de opleiding tot fysiotherapeut verplicht voor de uitoefe-ning van het vak. Daarmee werd geregeld dat de heilgymnastiek, de massage en de fysische therapie tot het domein van de fysiotherapie worden gerekend.

  Eeuwfeest In 1989 vierde de vereniging haar eeuwfeest nog onder de naam Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (NGF). Ter gelegen-heid van dat eeuwfeest werd het predicaat Koninklijk door het toenmalige staatshoofd Koningin Beatrix verleend.

  Namens het NGF ontvangt voorzitter Rob Jansma (rechts) van de toen-malige Commissaris van de Koningin Beelaerts van Blokland (links) het predicaat Koninklijk.

  Bro

  n S

  paa

  rnes

  tad

  Pho

  to

  Patinten bieden een petitie aan tegen beperkende maatregelen.

  DTF De individualisering van de samen-leving heeft invloed op het vak fysio-therapie. Patinten worden mondige consumenten die vrij willen zijn om te kiezen. Sinds 2006 kunnen ze dat ook doordat de directe toegang fysiotherapie wordt ingevoerd. In tijden waarin er vrije tarieven voor fysiotherapie gelden, het basispakket is versoberd en de druk op de aanvullende verzekering is toege-nomen, blijft het voor de fysiothera-peut van levensbelang om waarde toe te voegen voor patint, over-heid en zorgverzekeraars met zijn bewezen kwaliteit en vakmanschap.

 • 6 FysioPraxis | jubileumnummer 20146

  In 1881 werd begonnen met de bouw van het station Amsterdam Centraal van de Nederlandse architect Pierre Cuypers. In 1889 was het station klaar.

  Wat gebeurde er in 1889?februari:01 - Thanh Thai volgt Dong Khanh op als keizer van Vietnam.

  maart:04 - Benjamin Harrison wordt de 23e president van de

  Verenigde Staten. 31 - Offi cile inhuldiging van de Eiffeltoren.

  Publieke openstelling vanaf 6 mei tijdens de Wereldtentoonstelling.

  april: 05 - Nederland krijgt zijn eerste Arbeidswet.

  Deze verbiedt gevaarlijk werk en nachtarbeid voor vrouwen en kinderen tot 12 jaar.

  16 - Brits acteur en fi lmregisseur Charlie Chaplin geboren.20 - Adolf Hitler geboren.23 - Nederlands marineoffi cier Karel Doorman geboren.

  mei: 12 - Vader van Anne Frank, Otto Frank, geboren.

  september:07 - Nederlands luchtvaartpionier Albert Plesman geboren.

  oktober:06 - Opening van de Moulin Rouge in Parijs.15 - Ingebruikname van station Amsterdam CS.

  T I J D S L I J N 1 2 5 J A A R F Y S I O T H E R A P I E

  Malle gevallen:Uit het Maandschrift voor Heilgymnastiek 1930

  Ook in 1889: Het internationale prototype van de kilogram wordt gemaakt. De meter wordt gedefi nieerd als de afstand tussen twee krassen

  op een standaardmeter. Hans Meyer beklimt als eerste de Kilimanjaro. Oprichting van het bedrijf Nintendo. North Dakota, South Dakota, Montana en Washington worden

  staten van de Verenigde Staten. Oprichting van HFC Haarlem. Oprichting van de Nederlandse Atletiek en Voetbalbond,

  de voorloper van de KNVB. Louis Couperus schrijft Eline Vere.

 • FysioPraxis | jubileumnummer 2014 77

  Stichting Geschiedenis FysiotherapieElke beroepsgroep heeft zijn geschie-denis. Een fysiotherapeut die de geschiedenis van zijn beroepsgroep kent, begrijpt het heden beter en is voorbereid op de toekomst.

  In 1989, ten tijde van het 100-jarig bestaan van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie, werd de Stichting tot Behoud ener Heilgymnastische Bibliotheek opgericht met als belangrijkste doel het verzamelen van boeken over het vakgebied. Gaandeweg bleek deze doelstelling te eng en in 1996 is de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Geschiedenis Fysiotherapie (SGF).

  Activiteiten SGF1. Het bijeenb