Frontier Magazine 18.2 feb/mrt 2012 Nr. 104

Click here to load reader

 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  269
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's. Inhoud: - Op zoek naar de ‘Otherworld’ – deel 2 - De Vamachara-Archieven deel 6 - Een doemdagvrij 2012 - It’s up to you! - De erfenis van de oude Egyptenaren - Het einde van Nederland (deel 1) - Geld stinkt niet - Tesla Energy Center Amsterdam - De winterblues: Tijd voor vitamine D - De Cacao revolutie

Transcript of Frontier Magazine 18.2 feb/mrt 2012 Nr. 104

 • GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.2 | nummer 104 | februari - maart 2012 | o 5,95

  Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

  En verder in dit nummer: Mayadag 2012 | Its up to you! | De erfenis van de oude Egyptenaren | Geld stinkt niet | Op zoek naar de Otherworld (deel 2) | column Gerry Damen: Energiezuigers | Een doemdagvrij 2012 | De winterblues: Tijd voor vitamine D | Het einde van Nederland (deel 1) | Tesla Energy Center Amsterdam | De Vamachara-Archieven deel 6 | Maya-astrologie | De Cacao revolutie | Gezonde producten | Column Philip Coppens: Tijdreizen | Boekenkatern en meer...

  De laatste barrires

  BP

  Nu ook op

  iPad

 • advertenties

 • februari | maart 2012 18.2 Frontier 3

  COLOFON FRONTIER MAGAZINE

  Jaargang 18.2 nummer 104

  Hoofdredactie Herman Hegge

  Eindredactie Peter Tuip

  Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Orenda Bol, Philip Coppens, Paul Harmans, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Klaas Singor, Evica Tominovi, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

  Druk BalMedia

  Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (Belgi)

  Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Coverbeeld:

  Demon & Angel

  Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: info@fsf.nlHet abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk n maand voor hetaflopen van het abonnement.

  AdvertentiesLisette Hennen | lisette@fsf.nl | 020-3309151Paul van der Sluijs | paul@fsf.nl | 0183-689497

  06-40225813

  Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: info@fsf.nl

  Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: info@fsf.nlPostbank: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (Belgi)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

  OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. Frontier Sciences Foundation

  De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

  PioniersREDACTIONEEL

  Frontier Magazine is sinds 1995 actief binnen de grenswetenschappen. Vele medewerkers van Frontier waren ver daarvoor al bezig met het exploreren van de grenzen van het meetbare. Het verspreiden van de resultaten van de verzamelde en onderzochte informatie was en is een van de doelstellingen van Frontier. Vanaf de oprichting bleek het naar buiten brengen van de grensverleggende informatie regelmatig op barrires te stuiten. Mensen, maar vooral journalisten, met een minder open mind vonden de informatie het bekijken, laat staan het verspreiden, niet waard. Op het moment dat een bekende Nederlander uit de grenswetenschappelijke kast kwam en bereid was om in de pers hierover te praten werd hij of zij met argwaan bekeken, en vervolgens belachelijk gemaakt. Desondanks hebben we al vele bekende Nederlanders op onze symposia uitgenodigd om een grotere groep genteresseerden te bereiken. We zijn nu 17 jaar verder en de verhoudingen zijn duidelijk veranderd. Ruimtevaartpioniers als Piet Smolders en Wubbo Ockels vonden het overwegen van het bestaan van buitenaards leven oorspronkelijk belachelijk. Smolders schreef in 2006 het boek ET, geen mythe maar werkelijkheid. Ockels paste zijn mening aan, zeker nu er aan de lopende band exoplaneten, planeten rond sterren in naburige zonnestelsels waar mogelijk leven aanwezig is, ontdekt worden. Vorig jaar is docent lucht- en ruimtevaarttechniek aan de TU in Delft Dr. Ir. Coen Vermeeren veelvuldig in de pers opgetreden om het UFO-vraagstuk aan de orde te brengen met als aandachtspunt dat er veel meer achter het fenomeen UFOs zit dan de meeste wetenschappers bereid zijn aan te nemen. Koren op de molen voor stichting Skepsis natuurlijk, een club die het liefst alles bij het oude houdt, die als een klein jongetje bij de TU in Delft ging klikken dat een hoogleraar buiten de kaders denkt. Een wetenschapper moet vanzelfsprekend keurig binnen de grenzen blijven opereren Vermeeren werd onder curatele gesteld en een discussie barstte in de pers los of een hoogleraar onderzoek naar het UFO-fenomeen mag propageren. Hij heeft zijn nek uitgestoken en hoe dit gaat aflopen is nog ongewis. Zeker is wel dat de bijbehorende discussie de wetenschappers aan het denken zet en wellicht aanleiding geeft meer out of the box te gaan denken. Hopelijk zal de stap van Vermeeren een verder vervolg krijgen binnen de academische wereld zodat de grenzen sneller geslecht zullen worden en de nieuwe wetenschappers met verrassende nieuwe ontdekkingen zullen komen. Vermeeren: de Copernicus van de moderne wetenschap

  Tot slot: na drie jaren afwezigheid hebben we besloten in november 2012 het volgende Frontier Symposium te organiseren. Wellicht dat we Coen Vermeeren daar ook mogen verwelkomen!

  Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

 • 4 Frontier 18.2 februari | maart 2012

  6 18 24achtergrond

  EEN DOEMDagVRIj 2012 Er is nogal wat te doen om het jaar 2012. De Mayas zouden zich duizenden jaren geleden al bezig hebben gehouden met 2012. Honderden boeken zijn er gepubliceerd, duizenden artikelen geplaatst in de meest uiteenlopende tijdschriften, rampenfilms spiegelen ons de vreselijkste gebeurtenissen voor. Wellicht wordt het nu tijd het een en ander te relativeren. gezondheid

  DE WINTERblUES: TIjD VOOR VITaMINE DWe zitten weer midden in de winter en de ervaring laat zien dat naarmate deze duurt er meer mensen zijn die in een winterdepressie wegzakken. Wij Nederlanders leven in een matig klimaat met minder zonuren dan aan de evenaar. Ook leven we minder buiten dan 100 jaar geleden. Dit geeft minder opbouw van vitamine D.

  spiritualiteit

  OP ZOEK NaaR DE OTHERWORlD DEEl 2De Otherworld dringt zich steeds nadrukkelijker

  aan ons op. De wereld waar oorzaak en gevolg door elkaar lopen. De wereld waar het niet zo nauw wordt genomen met de lineaire tijd. Stapelden zich vroeger

  vragen op, terwijl antwoorden ontbraken. Nu blijken de antwoorden er al te zijn, voordat we nog maar een vraag

  hebben kunnen stellen. Het Ripple Effect aan het werk!

  8wetenschap

  TESla ENERgy CENTER aMSTERDaM In het Tesla Energy Center Amsterdam wordt gebruik gemaakt van de Tesla Energy Lights gebaseerd op de kennis van Nikola Tesla, die de grondlegger is van de Multi Wave Oscillator, verder ontwikkeld door Lakhovsky, en op de ideen van Rife. Afwijkingen in zieke cellen worden gecorrigeerd waardoor vervolgens het elektromagnetisch veld van het lichaam wordt versterkt.

  INHOUD

 • februari | maart 2012 18.2 Frontier 5

  24 34

  mysterie

  DE ERFENIS VaN DE OUDE EgyPTENaREN Tijdens een groepsreis naar Egypte krijgt Tjalf Bloem een aantal inzichten over het oude Egypte en komt tot de conclusie dat men in die tijd over technieken beschikte die wij niet voor mogelijk houden. Wat wij nu als kunstvoorwerpen beschouwen, zijn oorspronkelijk hoogstwaarschijnlijk hoogwaardige technieken. Maar waar kwam dat vandaan?

  geschiedenis

  gElD STINKT NIET Er is zoveel goud op deze planeet voorhanden, wanneer dit eenmaal bekend raakt moet iedere

  opvatting van schaarste wel verdampen. Een tikkeltje overdreven gesteld mogen we stellen: er is goud als

  water. Iedere voorstelling van een economische of financile crisis berust volstrekt op bedrog. Wimpel deze gouden belofte niet te gemakkelijk opzij, hoe

  ongeloofwaardig zij ook moge klinken.

  70

  INHOUD

  achtergrond

  44 ITS UP TO yOU!We zijn in onze tijd zo naar buiten gericht, gericht op anderen en op wat er mis is, dat we vergeten dat we er zelf ook nog zijn, er zelf ook toe doen, en meer nog: zelf verantwoordelijk zijn voor wat we lezen, wat we horen en hoe we in het leven staan.

  spiritualiteit

  52 DE VaMaCHaRa-aRCHIEVEN DEEl 6In deel 6 van de Vamachara-archieven komt o.a. het vol-gende aan de orde: Deo arimanio Hoe het onderaardse werd gelinkt aan kwaad, de bergmoeders en het primaire mensdrama, de Satan van Milton, het Sren Kiergegaard-punt als boobytrap en Dr. Wickland, de Duivelskoorden en het anonieme aidsweesje.

  gezondheid

  78 DE CaCaO REVOlUTIEalle chocolade wordt gemaakt van cacaobonen. Wist u dat cacao geen boon, maar een noot is? Veel mensen weten dit niet. Cacao is een noot met meer bijzondere eigenschappen dan andere noten. Theobroma cacao betekent Cacao, het voedsel van de goden. Wat maakt cacao zo bijzonder?

  geschiedenis

  82 HET EINDE VaN NEDERlaND (DEEl 1) Deze serie artikelen van jim beame toont de ontwikkeling van Nederland van een open naar gesloten samenleving; van Nederland als soevereine constitutionele monarchie met relatieve vrijheden, naar een natie waarin een alles controlerend (technocratisch) fascisme steeds duidelijker vormen lijkt aan te nemen.

  En verder...

  3 COlOFON

  16 MayaDag 17 MaaRT 2012

  33 COlUMN PHIlIP COPPENS

  43 Maya-aSTROlOgIE

  47 VERZaMElCaTalOgUS