Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

of 24 /24
GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.1 | nummer 103 | januari - februari 2012 | o 5,95 Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's In dit nummer: Er is een Fonds nodig om de economie te herstellen | Column Boudewijn Zweerts | Venus Transit op 6 juni 2012 | Zeven stappen naar een nieuwe samenleving | Jaarvoorspelling 2012 | De Vamachara- Archieven deel 5B | Maya-astrologie | Boekbespreking Stone Age Psychedelia | Op zoek naar de ‘Otherworld’ | Flesh and Bones | Moeder Aarde schreit | Column Philip Coppens | Gezonde producten | De Wetenschap van de Schepping | Mystieke Plekken | Stand van Zaken Vrije Energie | Verder praten over bewustzijn | De Mens is een stinkende sok geworden! | Lichaamspijn medicijn | Boekenkatern en meer... Bewustzijn in 2012 BP

Embed Size (px)

description

Grensverleggend magazine over wetenschap, spiritualiteit, geschiedenis, mysterie, gezondheid, achtergrond, nieuwe boeken en DVD's.

Transcript of Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

Page 1: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 18.1 | nummer 103 | januari - februari 2012 | o 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

In dit nummer: Er is een Fonds nodig om de economie te herstellen | Column Boudewijn Zweerts | Venus Transit op 6 juni 2012 | Zeven stappen naar een nieuwe samenleving | Jaarvoorspelling 2012 | De Vamachara-Archieven deel 5B | Maya-astrologie | Boekbespreking Stone Age Psychedelia | Op zoek naar de ‘Otherworld’ | Flesh and Bones | Moeder Aarde schreit | Column Philip Coppens | Gezonde producten | De Wetenschap van de Schepping | Mystieke Plekken | Stand van Zaken Vrije Energie | Verder praten over bewustzijn | De Mens is een stinkende sok geworden! | Lichaamspijn medicijn | Boekenkatern en meer...

Bewustzijn in 2012

BP

Page 2: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

advertenties

Engeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuurlijk graancirkels.

In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze betovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vorige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. De schoonheid van de foto’s doet je wegdromen in die bijzondere wereld.

Annemieke en Jan Willem hebben sinds 2006 de permanente wisselexpositie Mystiek Moment in Zaandam over mystieke plaatsen. Dit boek over Engeland is o.a. daar uit voortgekomen. Zij zijn altijd op zoek naar nieuwe plekken.

Mystieke plekken in zuid west engeland

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

128 pagina's | full colour | Hardcover | € 17,50e-book voor iPad: € 7,99 (via Tablisto )

Een uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 [email protected] www.frontierpublishing.nl

Mystieke plekken in zuid west engeland

Iedere donderdag 20.00 - 22.00 u

Salon

Wekelijks interviews met bekende en minder bekende gasten over het nieuwe bewustzijn, ascensie, alternatieve gezondheid,

religie, cultuur, politiek en wetenschap. Daarnaast is er iedere uitzending een live-artiest en aandacht voor festivals,

beurzen, boek- en dvd-besprekingen, symposia en persoonlijke verhalen.

luister!www.frontierradio.nl

Tesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. De maatschappij kon in een snel tempo naar een nieuw tijdperk gaan, alleen maar dankzij de uitvindingen van deze van oorsprong Kroatisch-Servische flamboyante uitvinder. Een totaal van 700 patenten hebben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draadloze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tappen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multinationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Aan het begin van de 21ste eeuw begint het gedachtegoed van Tesla weer tot leven te komen, alleen is het werk van Tesla door weinigen te begrijpen, laat staan opnieuw uit te voeren. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord.

teslanikola

Autobiografie

De toekomst is van mij

teslanikola

De toekomst is van mijEen uitgave van Frontier Publishing. Verkrijgbaar in de reguliere boekhandel of bij Frontier Bookshop, Leliegracht 42, 1015 DH Amsterdam, tel: 020-3309151 [email protected] www.frontierpublishing.nl

160 pagina's | Full colour | Hardcover | € 22,-e-book voor iPad: € 7,99 (via Tablisto )

Page 3: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

januari | februari 2012 18.1 Frontier 3

COLOFON FRONTIER MAGAZINE

Jaargang 18.1 nummer 103

Hoofdredactie Herman Hegge

Eindredactie Peter Tuip

Redactiemedewerkers Leo Annyas, Agnes van de Beek, Katheau de Bie, Robert Boerman, Philip Coppens, Paul Harmans, Eleanora Hattencourt, Lisette Hennen, Aldo Hoff, Henk Jelgerhuis Swildens, Eric Jolms, Thea Kloppenburg, Jeroen Kumeling, Idde Lijnse, Rivelino Sellier Manuputty, Hans Overbeek, Evert Poorterman, Klaas Singor, Evica Tominović, Frans Vermeulen, Marc Vredeveldt, Pauline Weerts, Hylke Welling, Frits Westra, Annemieke Witteveen

Druk BalMedia

Distributeur Betapress (Nederland) Imapress (België)

Vormgeving Art direction & vormgeving: Sylvia Carrilho, www.burokd.nl Opmaak boekenkatern: Aldo Hoff Coverbeeld:

Mushroom Elf, Kamiel Proost

Abonnementen Nederland: Postbus 10681 1001 ER AmsterdamTel: 020-3309151 | e-mail: [email protected] abonnement wordt stilzwijgendverlengd, tenzij het schriftelijk wordtopgezegd uiterlijk één maand voor hetaflopen van het abonnement.

AdvertentiesLisette Hennen | [email protected] | 020-3309151Paul van der Sluijs | [email protected] | 0183-689497

06-40225813

Redactie Frontier MagazineFrontier Sciences FoundationPostbus 10681, 1001 ER Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150www.frontiermagazine.nl | E-mail: [email protected]

Verantwoordelijke uitgeverFrontier PublishingLeliegracht 42, NL-1015 DH Amsterdam,Tel. 020-3309151 | Fax 020-3309150E-mail: [email protected]: 7231599 | ABN-AMRO: 40.78.98.417KBC: 413-9226371-79 (België)www.fsf.nlISSN 1569 - 798

OPGERICHT IN 1995De standpunten in de artikelen zijn niet altijd die van Frontier Magazine en/of Frontier Sciences Foundation, zodat die er ook geen verantwoordelijkheid voor kunnen nemen. Het copyright rust bij de auteurs zelf. Het copyright voor de overige inhoud ligt bij Frontier Sciences Foundation. © Frontier Sciences Foundation

De uitgever heeft getracht alle auteursrechthebbenden van de in dit tijdschrift opgenomen illustraties te bereiken. Mochten er toch nog illustraties zonder voorkennis van de rechthebbenden zijn afgedrukt, dan worden zij verzocht contact met de redactie op te nemen.

2012

REDACTIONEEL

Eindelijk zijn we beland in het magische jaar 2012. Met nog een klein jaar te gaan zullen we op 21 december 2012 aan den lijve het einde van de 26.000 jaar lange Maya cyclus meemaken. En een dag later zullen we het begin van de nieuwe 26.000 jaar lange Maya cyclus mogen ervaren. Het is op zich al uniek dat we deze transitie mee mogen maken. Op het eerste gezicht lijkt het niet meer of minder dan het vieren van oud en nieuw, maar dan van een heel lang lopende kalender. In Frontier Magazine hebben we de afgelopen jaren vaak stil gestaan bij deze overgang, en hebben we vele interpretaties gepubliceerd over wat het aflopen en starten van deze enorme cyclus zou kunnen betekenen. We hoeven maar om ons heen te kijken om te registreren dat de wereld in verwarring is en dat niets meer vanzelfsprekend is en dat een nieuwe manier van denken en opereren nodig is. De oude oplossingen werken niet meer. Einstein zei hierover bijvoorbeeld: “De problemen kunnen niet opgelost worden met dezelfde geestesgesteldheid als waarmee ze gecreëerd zijn”. Is het toeval dat het samenvalt met het einde van de Maya kalender of maakt het er juist onderdeel van uit, en geeft dit de start van de bewustzijnsverandering aan, waar vaak over gerept wordt? Niemand weet het precies. Juist in deze tijd worden we teruggeworpen op onszelf en kunnen we voelen hoe ieder voor zich hier in staat en er mee om gaat. Er is geen centraal orgaan (de burgemeester, de dominee, de leraar, de president etc.), zoals in het verleden, die zegt hoe het gaat worden en hoe we er mee om moeten gaan. We moeten de wijsheid, intuïtie en kracht in onszelf zoeken.

Drunvalo heeft de verwachting dat de transformatie plaats vindt in een tijdframe tussen 2007 en 2015. Volgens informatie, via de Maya Elders verkregen, zal deze transformatie gepaard gaan met enorm natuurgeweld en zullen we midden in deze omschakeling 30 uren duisternis ervaren. (Zie Frontier Magazine 15.6 nr 87 blz. 34 e.v.) In het afgelopen nummer van Frontier Magazine beweerde Patrick Geryl iets gelijksoortigs. Het verschil tussen Drunvalo en Geryl is dat Drunvalo niet het einde der tijden aan ziet komen in tegenstelling tot Geryl. We proberen in Frontier Magazine verschillende theorieën over grensverleggende onderwerpen te publiceren. Omdat het over de grens gaat, weten wij ook niet hoe het precies in elkaar zit, of hoe het zich gaat ontwikkelen. Vandaar dat ieder individu datgene er uit moet halen waar hij mee resoneert. Het ligt veel meer voor de hand dat er geen extreme fysieke wereld rampen gaan komen, maar dat we door het wegvallen van de oude zekerheden teruggeworpen worden op onszelf en dat we van daaruit een nieuw bewustzijn gaan ontwikkelen, waarmee een nieuwe betere wereld gecreëerd gaat worden. Immers, na regen komt zonneschijn!

PS: Op de Maya Dag op 17 maart 2012 zullen we hier uitgebreid bij stil staan.

Herman HeggeHoofdredacteur Frontier Magazine

Page 4: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

4 Frontier 18.1 januari | februari 2012

6 20 24achtergrond

JaarVOOrSPEllING 2012 Een algemene jaarprognose voor de wereld maken is altijd een tricky aangelegenheid omdat het een zeer complexe tak van sport is. Waar je wel goed van op aan kunt in de zin van een algemene teneur is de koers van de Zwarte Maan of Lilith, zoals ze ook wordt genoemd. Zwarte Maan is een rekenkundig punt dat de positie aangeeft waar de Maan het verst van de Aarde afstaat en vanaf de Aarde bezien haar grootste vertraging heeft.

wetenschap

VErDEr PratEN OVEr bEWuStZIJNPraten over bewustzijn luidt de titel van het boek waarin Paul Smit en Patrick Kicken vrijuit spreken over de gevolgen van non-dualiteit voor de dagelijkse gang van zaken, ook wel het leven genoemd. Vanuit de wetenschap dat jij en ik een rol spelen, hoe ga je dan om met relaties, emoties, liefde, seks, geld, stress en de dood?

geschiedenis

DE WEtENScHaP VaN DE ScHEPPINGWetenschap zonder spiritualiteit is dood en zielloos.

De universiteiten hebben ons eeuwenlang misleid met dode, zielloze wetenschap. Spiritualiteit zonder

wetenschap is fantasie en ongegrond. De kerken (inclusief New Age) hebben ons eeuwenlang misleid

met gefantaseerde, ongegronde spiritualiteit. Heelheidswetenschap is de bezielde wetenschap waarvan

gegronde spiritualiteit het kloppende hart vormt.

10achtergrond

Er IS EEN FONDS NODIG OM DE EcONOMIE tE HErStEllEN Econoom Ad Broere doet in zijn boeken een pleidooi voor het herstel en de vernieuwing van de economie. Dit geldt in het bijzonder voor het midden- en kleinbedrijf. Als de tendens van de afgelopen decennia zich nog een paar jaar voortzet, dan is het MKB straks geen factor meer in de Nederlandse economie.

INHOUD

Page 5: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

januari | februari 2012 18.1 Frontier 5

24 56

mysterie

OP ZOEk Naar DE ‘OtHErWOrlD’ – DEEl 1 Al bijna 35 jaar wordt Wiltshire, Engeland, jaarlijks overspoeld met graancirkels. Ieder jaar zorgen ze voor verrassingen, ieder jaar is anders. Het 2011 graancirkel seizoen in Engeland was doordrenkt met ‘tijdreizen’, en dan vooral achterwaarts. Witte uilen, draken en een Hellehond. Vierkanten, cirkels en de ‘Otherworld’. De antwoorden zijn al gearriveerd, nu de vragen nog.

spiritualiteit

FlESH aND bONES We doen het in veel opzichten goed als mensheid.

Op onze evolutionaire weg komen we steeds verder. We krijgen steeds meer kennis, meer inzicht, meer

welvaart, meer zekerheid, een langer leven, meer techniek, comfort en gemak. Dat is prachtig natuurlijk.

Of we echter echt verder zijn gekomen, vraagt Lucas Slager zich weleens, zelfs vaak, af.

Want waar gaat het leven eigenlijk over?

80

INHOUD

mysterie

30 bOEkbESPrEkING StONE aGE PSycHEDElIaElke religie is geboren uit het ritueel nemen van psychoactieve planten.

spiritualiteit

34 DE VaMacHara-arcHIEVEN DEEl 5 badamah zal in dit dubbeldeel 5 trachten de mysterieuze kernessentie van magie op u over te dragen.

84 MOEDEr aarDE ScHrEItEen impressie van het net verschenen boek De meester van de eindtijd van Marcel Messing.

gezondheid

51 lIcHaaMSPIJN MEDIcIJNSuriname heeft een schatrijke kruidentuin. Frontier Magazine zal in de komende edities stilstaan bij enkele eenvoudige kruiden uit het amazone gebied.

68 DE MENS IS EEN StINkENDE SOk GEWOrDEN! Het meest verwaarloosde orgaan, de naakte voeten, wordt elke dag weer steeds meer geweld aangedaan, als het ware verkracht!

wetenschap

52 StaND VaN ZakEN VrIJE ENErGIEIn dit artikel treft u de stand van zaken aan over vrije energie projecten die momenteel spelen.

achtergrond

64 ZEVEN StaPPEN Naar EEN NIEuWE SaMENlEVING

In zeven stappen kunnen we een geheel andere samenleving scheppen!

70 OVEr DE VENuS traNSIt OP 6 JuNI 2012Op 6 juni 2012 zal de planeet Venus voor de zon langs bewegen, wat een Venus transit wordt genoemd.

geschiedenis

74 MyStIEkE PlEkkENDe foto’s nemen je mee naar de intrigerende wereld van Mystiek Zuid West Engeland.

En verder...

3 cOlOFON

19 Maya-aStrOlOGIE

23 cOluMN PHIlIP cOPPENS

47 VErZaMElcatalOGuS GEZONDE PrODuctEN

55 cOluMN bOuDEWIJN ZWEErtS

87 bOEkENkatErN

1 101

102

103

104

105

610

7

8

9

10

11

12

13

14

15

116

117

118

119

120

201

202

203

204

205

206

207

208

209

10

11

212

213

214

215

216

217

218

219

220

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

220

21

12

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

221

212

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

41

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

60

141

142

143

144

145

146

47

48

49

50

51

52

53

54

55

156

157

158

159

160

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

57

73

74

75

76

57

78

79

80

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

73

174

175

176

177

178

179

180

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

934

94

95

96

97

98

99

100

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

197

193

194

195

196

197

198

199

200

39

58

77

96

93

88

69

50

51

72

85

64

43

22 222

241

203

184

165

168

189

210

211

192

173

176

197

218

239

260

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

20

© Nicole 10 Ben

Page 6: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

januari | februari 2012 18.1 Frontier 33

advertenties

Tarot consulten in Frontier Bookshop

Om de twee weken zal Anna Philipsen korte Tarot sessies verzorgen voor de klanten van Frontier Bookshop.

De donaties voor de consulten komen ten behoeve van de gevluchte Tibetaanse vrouwen en kinderen in Noord-India.

Data: 7, 21 januari en 4 februari 2012van 10.00 uur tot 18.00 uur.

Website van Anna Philipsen:

www.annaphilipsen.nl

Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdamtel: 020-3309151, website: www.frontierbookshop.nl

Page 7: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

januari | februari 2012 18.1 Frontier 47

Frontier verkoopt ook:De genoemde producten zijn verkrijgbaar bij Frontier Bookshop aan de Leliegracht 42 te Amsterdam. U kunt ook mailen: [email protected] of bellen 020-3309151 om uw bestelling door te geven. U kunt tevens gebruik maken van het bestelformulier achterin dit tijdschrift. Heeft u vragen over specifieke producten? Mail dan naar [email protected]. Wilt u meer lezen over onze ‘grenzeloos gezond’ producten? Zie dan de middenpagina’s in onze vorige edities: Frontier Magazine 16.6 t/m jaargang 17

Bewaar de uitleg goed, na 30 april 2011 is ook deze waardevolle informatie steeds minder te vinden zijn bij producten of op websites wereldwijd. Dit komt door het geleidelijk invoeren van de Codex Alimentarius. Hierdoor mogen bepaalde producten niet meer ingevoerd of zelfs verkocht worden in bepaalde landen. Lees ook het artikel ‘Is de natuurgeneeskunde in gevaar?’ Frontier Magazine 17.4. Wilt u de uitgebreide werking van bepaalde producten weten? Google dan op wetenschappelijke onderzoeken, zoals op Google Scholar en sla het op of print het uit voordat deze waardevolle informatie echt weg is.

NaNopod De Nanopod maakt water zacht, lekker en alkalisch en helpt het lichaam tegen verzuring. De Nano-pod zorgt ook voor natuurlijke ionisatie energie en helpt daardoor het lichaam om de cellen in een goede balans te houden.Het drinken van water is noodzakelijk voor een goede gezondheid. De Nanopod voegt daar een extra dimensie aan toe. De Nanopod is gemaakt van de ‘hoogste (voedings-) graad’ RVS (nr. 316) en heeft een dubbele wand, voor het langer vasthouden van de temperatuur van de drank. Met dit water help je verzuring in je lichaam door verkeerde voeding, koolzuurhoudende dranken en alcohol tegen te gaan, waardoor er een betere balans in de cellen kan ontstaan. En een ‘lichaam in balans’ heeft géén plaats voor parasieten en ziekten. Omdat de mens uit minimaal 75% water bestaat, heeft hij dus ook elke dag schoon en gezond water nodig om te helpen bij het ontgiften van het lichaam en om de balans in de cellen vast te houden. prijs: € 32,50 Code: NaNo

HeNNepzaad Gepelde hennepzaden hebben een aangename noot-achtige smaak. Ze worden geproduceerd van legale hennep voedsel soorten. Ze zijn rijk aan zeer voedzame proteïne (edestin), wat alle es-sentiële aminozuren bevat in een vrijwel correcte samenstelling voor het menselijk dieet. Hen-nepzaden zijn tevens rijk aan: - Vetzuren - Eiwitten - 9 belangrijke essentiële aminozuren- Hennep-olie, wat ongeveer 30% van de hennepzaden bevat- 75% essentiële meervoudige onverzadigde vetzuren, zoals linoleen- en linolzuur.Hennepzaden leveren ook anti oxidanten zoals vitamine E om carcinogenen te elimineren en leci-thine als voedsel voor de hersenen. Het bevat tevens alle belangrijke mineralen voor het lichaam.Hennep zaad 1 kilo, Code: HNSB prijs: € 19,95 of 250 gram € 6,95, Code HeMpS

MiNi geode Een geode is een holle of gedeeltelijk holle, globevormige knol die aan de binnenkant begroeid is met kristallen. Meestal zijn geodes tussen de 2,5 en 30 centimeter groot, maar dit kan sterk varië-ren. Ze worden gevonden in sedimentgesteenten en zijn soms erg kostbaar. De geodes die wij ver-kopen zijn klein, ongeveer 2,5 tot 5 cm en in verschillende mineraalsoorten zoals kristal, celestien en amethyst. De geode is verpakt als snoepje, dus een mooi en grappig cadeau!prijs: € 3,- Code: geSN

voedzaam

zacht water

cadeau!

Prijzen

exclusief verzen

dko

sten | H

enn

epzaad

| Nan

op

od

| Min

i geo

de

Page 8: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

48 Frontier 18.1 januari | februari 2012

Frontier verkoopt ook:

eNergy BoMBDe ‘super-foods’ die wordt toegevoegd aan deze repen zijn onder andere: Siberische en Koreaanse Ginseng, Guarana, Maca, Ashwagandha, Acai bessen, Goji-bessen, Blauwe bessen, Cranberry bes-sen, Yang Mei bessen en Probiotica. De belangrijkste super-food die in de meeste van onze produc-ten voorkomt is de cacaoboon, in variaties van cacao nibs, cacaopoeder en cacaoboter. De cacao in onze repen wordt op bijzondere wijze bereid, namelijk: ‘Koud geperst’. De ‘Energy Bomb!’ heeft een optimale balans van koolhydraten en kruiden om het lichaam te voorzien van een super ge-zonde portie energie. Ook bevat het ingrediënten om zowel geest als lichaam te stimuleren en zich optimaal voor te bereiden om zwaar werk te verrichten. Ook ter bevordering van mentale focus, bijvoorbeeld tijdens werk, studie of autorijden. Vermijd het eten van dit product laat in de avond, want je krijgt er energie van! Ingrediënten: Dadels, Cashew Boter, Bruine Rijst Siroop, Ongezwavelde Abrikozen, Rauwe Cacao, Cacao Boter, Bruine Rijst Poeder, Zonnebloem Lecithine, Kaneel, Guarana (1500 mg), Koreaanse Gin-seng (200 mg), Siberische Ginseng (200 mg), Zeezout, Groene Thee Extract. Ingrediënten kunnen per smaak variëren.Code: pULS, prijs: € 2,-

CoLoN CLear Helpt bij de opschoning van de darmen. Heel veel organische verbindingen in de voedselketen dienen, voordat het door ons lichaam wordt opgenomen, te worden afgebroken in hun oorspronkelijke metalen en metalloïden. Na afbraak krijgen ze een lading positief (+) of negatief(-). Veel schadelijke metalen hebben een positieve la-ding en mogen eigenlijk niet via de bloedbaan getransporteerd worden. Dit geeft een zware druk op de lever en nieren. Deze schadelijke stoffen dienen in de maag te worden weggevangen. Dit gebeurt door de stof CARBONCLAY (koolstof ). De stof is negatief en klit aan de schadelijke positief geladen metalen en verdwijnt via de vaste ontlasting via het lichaam. Dit product bevat Carbon Clay. Tevens bevat dit product salvia en andere stoffen om de darmen gezond te houden.prijs: € 49,95 code: CarCB

proBiotiCaProbiotica voor een gezond darmflora! Probiotische bacteriën kunnen worden ingezet om de van nature voorkomende bacterieflora in het lichaam te beïnvloeden. Ze gelden niet als geneesmiddel en worden hoofdzakelijk door voedingsdeskundigen voorgeschreven na een antibioticumkuur of als een onderdeel bij de behandeling van de schimmelinfectie candidose. Recentelijk is vastge-steld dat probiotica het immuunsysteem in de darm positief kunnen prikkelen. De theorie achter het gebruik is dat onze darmflora verstoord kan raken waardoor schadelijke micro-organismen een kans krijgen zich uit te breiden en ziekte te veroorzaken. Je kunt dit tegen gaan door probiotica in te nemen. Een positief effect van probiotica wordt geclaimd bij: het verminderen van diarree, het verminderen van obstipatie, het stimuleren van het immuunsysteem, het herstellen van de flora na een antibioticumkuur, het verminderen van symptomen van de Ziekte van Crohn en vergelijkbare aandoeningen, preventieve bescherming tegen voedselpathogenen, zoals Salmonella.prijs: € 15,95 Code: Napr

VerSa-perSBent u op zoek naar een groente/fruitpers, die de enzymen intact laat? Dan heeft u met de Versa-pers Emotion een unieke kwaliteits pers gekozen. Door sap rustig te persen behoudt u meer vita-mines, mineralen, enzymen en smaak! De Versapers is een ‘Slow Juicer’ en door zijn unieke eigen-schappen de meest gewaardeerde en verkochte slowjuicer in Nederland. De Versa-pers maakt sap van alle soorten fruit en groenten met een hoge opbrengst. Hij werkt stil en gestaag terwijl het sap keurig van de pulp gescheiden wordt. Heel makkelijk te gebruiken en net zo makkelijk schoon te maken. Dit is de nieuwste generatie juicers die uw oude Sapcentrifuge doet verbleken. Het model Emotion Wit 2G heeft strakke vormen en een stevig handvat met een fris-groen detail. Dit maakt het gemakkelijk om de pers te verplaatsen of eventueel mee te nemen. De aan-uit knop is geïnte-greerd in het handvat en afgewerkt met een siliconen spatwater bestendige hoes. prijs: € 299,- code: VerSa

vers sap

schone darmen

snoep energie

gezonde darmflora

Ver

sa-p

ers

| Pro

bio

tica

| En

erg

y B

om

b l

Co

lon

Cle

ar |

Pri

jzen

exc

lusi

ef v

erze

nd

kost

en

Page 9: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

januari | februari 2012 18.1 Frontier 49

Frontier verkoopt ook:

CarBoN CLay Kan helpen bij depressie of kalmerend werken.Heel veel organische verbindingen in onze voedselketen dienen, voordat het door ons lichaam wordt opgenomen, te worden afgebroken in hun oorspronkelijke metalen en metalloïden. Na af-braak krijgen ze een lading positief (+) of negatief(-). Veel schadelijke metalen hebben een positie-ve lading en mogen eigenlijk niet via de bloedbaan getransporteerd worden. Dit geeft een zware druk op de lever en nieren. Deze schadelijke stoffen dienen in de maag te worden weggevangen. Dit gebeurt door de stof CARBONCLAY (koolstof ). De stof is negatief en klit aan de schadelijke posi-tief geladen metalen en verdwijnt via de vaste ontlasting via het lichaam. Dit product bevat Carbon Clay. Tevens bevat dit product St. Janskruid, Meidoorn, Lavendel, Salie en Allium sativum.prijs: € 49,95 code: CarC

aStraLagUS poeder Astragalus is een bestanddeel van bijna alle (weerstandverhogende) Chinese kruidenmengsels. Als enkelvoudig kruid wordt het voornamelijk ingezet ter ondersteuning van de weerstand, met name voor gezonde luchtwegen. Traditioneel wordt het kruid langdurig gebruikt. Gebruik astralagus ter preventie en aanpak van infecties, zoals: verkoudheden, bronchitis, keelpijn/keelontsteking, griep, middenoorontsteking, virale infecties (herpes, simplex, coxsackie B2 en B3, para-influenza type 1, chronische virale hepatitis, baarmoederhalsontsteking, hartspierontsteking, hersenweefselontste-king. Chronische diarree N.B: niet bestemd voor de acute, koortsende fase van een infectie, maar meer voor chronische of sluimerende infecties. Preventie van infecties door zware training en wed-strijden bij sporters.prijs: € 4,50 voor 125 gram Code: aStp

LiqUid aMiNo’S VaN BraggS Bragg Liquid Amino’s is een gecertificeerd NON-GMO proteïne concentraat, gemaakt van biologische sojabonen dat de volgende essentiële en niet essentiële aminozuren in zich heeft: Alanine, Argini-ne, Aspartic Acid, Glutamic Acid, Glycine, Histidine, Isoleucine, Leucine, Methionine,Phenylalanine, Proline, Serine, Threonine, Tyrosine, Valine en Lysine. Liquid Amino’s levert de juiste proteïne voor het lichaam en smaakt heerlijk als vervanger van ta-mari en soyasaus. Geen smaakstoffen of alcohol toegevoegd. Niet gefermenteerd en glutenvrij.prijs: € 6,50 Code: BrLa

torNado tUBe Met de Tornado Tube kun je kraanwater verbeteren. Het verhoogt namelijk de Bovis waarde van 3000 naar 18.000 bovis. Bron: www.Nulpuntenergie.net. Neem twee lege 1,5 of 2-liter flessen. Vul er één voor 2/3 met water. Schroef de TornadoTube/ waterwervelaar stevig op de bovenkant van de fles en schroef de tweede fles er bovenop. Draai de flessen om zodat de volle fles bovenop komt, geef er even een flinke slinger aan in horizontale richting en het water zal met een mooie tornado twist doorlopen in de onderste fles. Meer lezen? Dan raden we u de boeken van Victor Schauberger aan.prijs: € 4,95 Code: tort

verhoogde Bovis waarde

gezonde luchtwegen

smaakmaker

kalmerend

Prijzen

exclusief verzen

dko

sten | C

arbo

n C

lay | Liqu

id A

min

o’s | Astralag

us p

oed

er | Torn

ado

tub

e

Page 10: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

50 Frontier 18.1 januari | februari 2012

yeaSt/ edeLgiSt VLokkeNEdelgistvlokken bevat van nature aminozuren en vitamines van het B-complex, zoals B1, B2, B3, B6, magnesium, calcium en foliumzuur. Extra vitamine B ter aanvulling op uw voeding, heeft een positieve invloed op uw zenuwstelsel en helpt u om aan te sterken. Bovendien helpt vitamine B je lichaam van binnenuit voor een stralend uiterlijk. Dagelijks gebruik van Edelgist bevordert een mooie huid, glanzend haar en sterke nagels! Gebruik: 1 tot 2 eetlepels per dag. Bevat veel B vitami-nes wat goed voor huid en haar is. Gestrooid over gerechten zoals popcorn, salade of pasta, geeft edelgist een hartige smaak. Niet verhitten.prijs: € 5,95, Code: Brye

etHeriSCHe oLie kriStaLLeNEEN NIEUWE VORM VAN SPECERIJEN IN UW KEUKEN!De essentiële olie kristallen zijn met recht een revolutie in de Nederlandse keukens te noemen. Via een geavanceerde en gepatenteerde techniek wordt de essentiële olie ingekapseld in kristal-len van biologische agave. Deze kristallen bevatten alle smaakstoffen en werkzame stoffen van de betreffende essentiële olie. De kristallen bevatten geen zout, suiker en calorieën en zijn 100% biologisch en natuurlijk. Heerlijk bijvoorbeeld een mint smaak aan zelfgemaakte chocolade toe te voegen. Bij elke verpakking zijn recepten toegevoegd. Verkrijgbaar in de smaken:BASILICUM, BERGAMOT, CITRUS MELANGE, GERANIUM BOURBON, KANEEL, KARDAMONLEMONGRASS, MINT, VENKEL, YLANG YLANGprijs: € 7,95 code: kret

roSeHip/ rozeBotteL poederRozenbottel bevat net als acerola veel vitamine C, zelfs zo’n 30 keer meer dan sinaasappels en 17 keer zoveel als kiwi’s. Daarnaast bevat rozenbottel ook hoge percentages bioactieve stoffen en essentiële vetzuren. Bioactieve stoffen zijn gunstig voor de gezondheid. Tevens vitamine: A, B1, E, K en P, Niacine, Pectine, IJzer, calcium en magnesium.prijs: € 9,95 250 gram Code: roS2

teVeNS VerkrijgBaar:In ons assortiment hebben we verschillende adaptogenen en organic / raw superfoods:Purple Corn | Gojiberries | Maca | MSM poeder | Chlorella | Spirulina | Kelp | Chia zaden | Mulberries | Wheatgrass | Cacao beans, poeder, nibs & rauwe boter | Kokosolie | Apricot Kernels | Fo Ti poeder | Agave nectar | Gula Java | Yacon Syrup | Mesquite Poeder | Lucuma Poeder | Carobe poeder | Ierse Moss | Camu Camu berrie Poeder | Acai poeder | Bijenpollen | geschilde hennepzaden | Hennep olie & hennep proteïne poeder | Schisandra bessen & poeder | Catuaba | Psyllium husk

NaaSt oNze CoLLeCtie SUperfoodS VerkopeN we ook:Reishi | Cordyceps | Chaga | Colloidaal zilver & zeep, lotion en zonnebrand SPF 20 | MMS | Pro-biotica | Vitamine D3 | Enzymen | Dode zee zout | Keltisch zeezout | Stemenhance | natuurlijke creme’s van Yerba Vita | Aloeride | Silicium | Duo kruidenelixer | Vitamine B complex van New Chapter | Healthforce producten | Pure planet producten| Nanopod | Wormwood

complex | Grapefruit seed extract | Aloë dent tandpasta | Zeoliet | Samento | Banderol | Cumanda | Magnesium Chloride | Noni sap | Black Krachai | Pearlcium | Pinhole Readers | Moldaviet stenen | Kristallen schedels | Adya Clarity water | Coca thee | Cayenne peper en nog veel meer!

N.B: Volgens Europese wetgeving mogen in informatie over voedingssupplementen geen specifieke ziekten worden genoemd, waarvoor de middelen een genezende werking zouden hebben. Deze productenbeschrijvingen hebben geen intentie om een diagnose te stellen, te behandelen of wat voor ziekte dan ook wonderbaarlijk te genezen. We richten ons op preventie, voorkomen is namelijk ten alle tijden beter dan genezen. Raadpleeg bij ernstige aandoeningen altijd eerst uw arts of therapeut.

Prijzen zijn vermeld in euro’s en kunnen in de loop van het jaar aangepast worden.frontier Magazine 2012

Frontier verkoopt ook:

smaakvolle kristallen

huid & haar

vitamine C

Roz

ebo

ttel

po

eder

| Ye

ast

/ Ed

elg

ist

vlo

kken

| Et

her

isch

e o

lie

kris

tall

en |

Pri

jzen

exc

lusi

ef v

erze

nd

kost

en

Page 11: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

januari | februari 2012 18.1 Frontier 51

gezondheid

De aftrap van deze reeks wordt ge-daan met het zogenaamde “Li-chaamspijn Medicijn”, zoals het

door de Carib Indianen, één van de oudst aanwezige etnische groepen in Suriname, genoemd wordt.Lichaamspijn Medicijn is samengesteld uit verschillende kruiden die opgelost zijn in een combinatie van Kokos olie en alcohol. De ingrediënten zijn: Jaracopi, Drie Kantie, Se Gotro Wiwiri, Wit Baka, Neku, Naftalin (200 mg per 125 ml) en tot slot Kokos olie en alcohol (2 dopjes per liter) (90 procent). De herkomst van het planten materiaal is het maagdelijk Amazone oerwoud in de Guyana’s in Zuid Amerika. Het is vooral doeltreffend te gebruiken tegen rugpijn,

Eventueel een kwart dopje pure (medici-nale) alcohol toevoegen. De aanwezige kruiden bevatten voldoende werkzame stof om het flesje tot maximaal 3 keer te kunnen hervullen. In totaal heb je met één flesje van 125ml dus 0,5 liter olie tot je beschikking. Daarna neemt de werking af. De houdbaarheid van het oliemengsel is, vanaf de productie datum, 6 maanden.

Waarschuwing Alleen uitwendig gebruiken. Buiten bereik van kinderen houden. Niet op open won-den toepassen. Het gebruik van kruiden en/of geneesmiddelen is op eigen risico. We adviseren dat iedereen, die ziek is, contact zoekt met een reguliere arts. Ga niet expe-rimenteren met kruiden of recepten. �

[email protected]

Leestip: Medicinale en rituele planten van Suriname, tinde van Andel & sofie Ruysschaert

Pijnstillende olie uit het tropisch regenwoud van de Amazone

Auteur: Wouter Bijdendijk

Suriname heeft een schatrijke kruidentuin. Onderdeel uitmakend

van het tropisch regenwoud van de Amazone beginnen we ons nu

pas te realiseren dat de natuurlijke werkzame stoffen, die in planten

en boomsappen in Suriname voorkomen, tegen allerlei ziekten en

kwalen verder onderzocht moeten worden. Wat bij de inheemse

Surinamers parate kennis is, is bij ons westerlingen ver weggezakt.

Frontier Magazine zal in de komende edities stilstaan bij enkele

eenvoudige, doch zeer effectieve, kruiden uit het Amazone gebied.

Het hier genoemde recept is afkomstig van ivan swe-do, een Carib indiaan uit de Guyana’s in Zuid Amerika. ivan swedo’s voorouders zijn Carib, Arowak, Warao indianen. Het recept is afkomstig van ivan swedo’s grootvader die volbloed Carib indiaan was. Hij heeft het weer geleerd van zijn grootvader die een beroemd pijaj man (sjamaan) was. Het betreft een eeuwenoud familie recept. De kennis is afkomstig van de oor-spronkelijke bewoners van het Amazone oerwoud. De olie heeft een krachtige, maar subtiele werking. Hoe het precies werkt is nog niet wetenschappelijk onderzocht. Waarschijnlijk komen er verschillende alkaloïden vrij die een binding met de olie aangaan. De olie dringt door in de huid en de werkzame stoffen kunnen zo hun werk doen in het lichaam en verdrijven pijn en versnellen het natuurlijke genezingsproces. Het wordt door de medicijnmannen onder de Carib indianen ook gebruikt om een Nara (misstand van de ingewanden en organen in de buik en de rug) te verdrijven. een Nara wordt gemeten door de afstand van de navel tot beide de tepels te meten. is er een verschil, dan is er sprake van een Nara. De oorzaak is meestal verkeerd zitten, verkeerd tillen of te zwaar til-len. De gelijkheid wordt hersteld door osteopathie en massage met deze olie.

gewrichtspijn, verzwikkingen, kneuzingen, blauwe plekken, spierpijn, nekpijn en schou-derpijn. Bij gebruik moet het flesje, waar de kruiden in zitten, opgewarmd worden door het flesje in warm water te zetten (maximaal 40 graden Celsius) of door het een half uur in een verwarmingskast te laten staan. De gekneusde of pijnlijke plekken moeten ver-volgens goed ingewreven worden met de olie, waarna deze goed moet intrekken. Na gebruik mag de desbetreffende plek niet ge-wassen worden. De werking is pas voelbaar na ongeveer 30 minuten. Deze behandeling moet om de 3 tot 5 uur herhaald worden.Als er nog een kwart van de olie in het aan-geschafte flesje over is, kunnen de flesjes hervuld worden met zuivere Kokos olie.

Lichaamspijn medicijn

Page 12: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

Aqua OPTIMIZER®voor gevitaliseerd kraanwater

Aqua OPTIMIZER® verwijdert de belastende informatie uit het geheugen van kraanwater.

De Aqua OPTIMIZER® resoneert met de grondtoon van de Nieuwe Tijd en meet een boviswaarde van meer dan 2 mil-joen eenheden. Hierdoor gaan we ook van binnenuit anders om met de invloed van electrosmog, geopathische en electro-chemische belastingen. Het zorgt voor meer harmonie in de leef- en werkomgeving.

Compacte vormgeving, eenvoudige montage, onderhoudsvrije werking.

30 dagen niet tevreden - geld terug garantie.

Vitaliteit Service, 020-4720397 [email protected]

januari | februari 2012 18.1 Frontier 63

advertenties

NIEUWE EDITIE

witte ritmische tovenaar Jaar (26 Juli, 2011 - 24 Juli, 2012)

13-MOON DIARY OF NATURAL TIMEaGenDa GeBaseerD oP ouDe maYa KalenDers

13-Moon Diary en 13 Manen SnelgidsDe agenda combineert de ‘gewone’ Gregoriaanse kalender van 12 maanden met de 13 Manen kalender. Het is een makkelijk te gebruiken agenda waarin je de verschillende dagenergieën ziet. De 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden en past in de achterpocket van de agenda. • 13-Moon Diary in het Engels, € 13,95• 13 Manen Snelgids in het Nederlands (of Engels), € 7,-

(Prijzen zijn ex. verzendkosten.)Kijk op www.mayatzolkin.com voor voorbeelden en meer informatie.

Een uitgave van Frontier Publishing e-mail: [email protected] www.frontierpublishing.nl

MAAK GEBRUIK VAN DE DAGELIJKSE ENERGIE 13-Moon Diary | 176 pagina’s | paperback 13 Manen Snelgids | 102 pagina’s | paperback } samen € 20,-

ex. verzendkosten

Page 13: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

januari | februari 2012 18.1 Frontier 67

advertenties

www.remoteviewingunit.org

The Remote Viewing Unit is holding 5 day intensive Remote Viewingcourses in Australia and Europe. Limited places available. Learn thisdeclassified intelligence tool for ultimate personal development.

Sydney May 10 - 14Amsterdam April 21 - 25

Perth April 12 - 16Melbourne March 15 - 19

Remote Viewing Unit

17 maart 2012info en online opgave:

www.frontiermagazine.nl/mayadag

Nieuw iN NederlaNd!Super zuurStof voor uw gehele lichaam!

Ozontherapie met

Olive Gold 03Ozon therapie in de vorm van een olie. Het neutraliseert toxines waardoor je mentaal krachtig en alerter wordt. Tevens stuurt het meer zuurstof naar het bloed, stopt energie in de spieren en elimineert pathogenen. Maar dat is nog niet alles. Door de synergetische werking van pure biologische olijfolie, vitaminen (A/B/C/D & E), 72 mineralen, alfaliponzuur, exotische botanische essence en zuurstof ontstaat er een superkrachtige cocktail die u kan ondersteunen op verschillende gebieden. Ideaal tegen rimpeltjes als je het als olie voor de huid gebruikt. Voelt absoluut niet vet aan. Je kunt het ook gebruiken bij de welbekende leverkuur van Andreas Moritz/ Hulda Clark.

Olive Gold 03 is leverbaar in 3 verschillende verpakkingen: 8 ml (0.27 oz) € 7,95 Code: OLGS 60 ml (2 oz) € 24,95 Code: OLGO > introductiekorting (normaal € 29,95) 120 ml (4 oz) € 44,95 Code: OLGB

Verkrijgbaar bij Frontier BookshopLeliegracht 42, 1015 DH Amsterdam tel: 020-3309151 www.frontierbookshop.nl inf[email protected](We zijn nog op zoek naar wederverkopers in de BeNeLux.)

Page 14: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

bewust

grensverleggend

zijn ?

NEEM of GEEF een jaar- of tweejarig abonnement en kies grensverleggende welkomstgeschenken

kijk op www.frontiermagazine.nl voor meer informatie of bel 020 - 3309151

Nederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

FRONTIER MAGAZINE is al sinds 1995 hèt tijdschrift voor mensen met een grensverleggend bewustzijn.

Lara Croft op zoek naar de doos van Pandora

Lara Croft op zoek naar de doos van Pandora

Zecharia Sitchin

Biometrie

Nefertiti controverse

FRONTIERmagazine Nr 9

.5

september / oktober 2003Nederland € 3,95België € 4,50

Nefertiti controverseRel rond mummie en buste

Zecharia SitchinMissionaris van het buitenaardse

Biometrieen de opkomst van Big Brother

fr0905_2009.qxd 10-06-2009 08:16 Pagina cov1

Hoop op een nieuw tijdperkMaya's tellen af naar 2012

Hoop op een nieuw tijdperk Maya's tellen af naar 2012

Kristallen schedelstijdmachine of sieraad?

Leven na de dood"waar", stelt psycholoog

Irak en olieja of neen?

FRONTIERmagazine Nr 9

.4

juli / augustus 2003Nederland € 3,95België € 4,50 50e

nummer

fr0904_2009.qxd 10-06-2009 08:03 Pagina cov1

mei / juni 2002jaargang 8 nr. 3

Nederland € 3,95België € 4,50

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

UFO's en ontstaan van heelal

Een

Olm

eken

hoo

fd t

ijdel

ijk t

e be

zich

tigen

in A

mst

erda

m.

Van Allen Gordel en ruimtevaart: dodelijke straling of niet?

Obelisken: Oud enigma intrigeert nog steeds

Hancock: "Gebouwen op zeebodem bewijzen Vloed"

UFO's en ontstaan van heelal

Van Allen Gordel en ruimtevaart: dodelijke straling of niet?

Obelisken: Oud enigma intrigeert nog steeds

Hancock: "Gebouwen op zeebodem bewijzen Vloed"

fr0803_2009.qxd 09-06-2009 23:05 Pagina cov1

januari/februari 2002jaargang 8 nr. 1

Nederland € 3,61België € 4,50

He

ilig

e G

raa

lV

rije

en

erg

ieB

uit

en

aa

rdse

nA

tla

nti

sG

raa

nc

irk

els

UF

O’s

© N

elly

Heg

ge-S

chol

tens

De Toetankhamon leugenGraf reeds tien jaar vroeger ontdekt en geplunderd

Ark des VerbondsVerborgen Tempeliers de Ark in de Franse Provence?

Anti-zwaartekracht De geheime toepassing van de Amerikaanse overheid

De Toetankhamon leugenGraf reeds tien jaar vroeger ontdekt en geplunderd

Ark des VerbondsVerborgen Tempeliers de Ark in de Franse Provence?

Anti-zwaartekracht De geheime toepassing van de Amerikaanse overheid

fr0801_2009.qxd 09-06-2009 22:47 Pagina cov1

Mirin Dajo: de onkwetsbare profeetHet Nederlandse geneeskundige wonder

Mirin Dajo: de onkwetsbare profeetHet Nederlandse geneeskundige wonder

Nederlandse graancirkels 2003

Voorhistorische rotsschilderingen

John F. Kennedy special

FRONTIERmagazine Nr 9

.6

november / december 2003Nederland € 3,95België € 4,50

John F. Kennedy specialWie vermoordde de president?

Nederlandse graancirkels 2003Een nieuwe oogst

Voorhistorische rotsschilderingenJachttafereel, magie… of sjamanisme?

fr0906_2009.qxd 10-06-2009 08:34 Pagina cov1

Genie in het graanveldGenie in het graanveld

Zoektocht Graal en Ark des Verbonds

Bush tegen Kerry

Sjamanen, drugs en god

FRONTIERmagazine

Nr 1

0.2

maart / april 2004Nederland € 3,95

België € 4,50

Sjamanen, drugs en godNieuw onderzoek

Zoektocht Graal en Ark des VerbondsKlaas Van Urk

Bush tegen KerrySkull & Bones wint

fr1002_2009.qxd 10-06-2009 09:12 Pagina cov1

januari | februari 2012 18.1 Frontier 83

advertenties

Etherium Goud Ormus

Levenselixer Wit goud poeder

natuurlijke monatomische mineralen 60 capsules

Ondersteuning bij spirituele groei en verlichting

Etherium Goud verhoogt het bewustzijn en biedt de herinnering aan onze natuurlijke staat:

vreugdevol, krachtig, in rust, harmonie en in eenheid met alles.

Etherium Goud breekt beperkende patronen af op cellulair niveau en opent nieuwe mogelijkheden.

te bestellen via: www.heartforhealing.nl

Happiness op locatie… Druide Esoterische Winkel en Bewustzijnscentrum

gaat over bewust leven,bewust kiezen, Zingeving en Persoonlijke ontwikkeling

om te kunnen Zijn wie je Bent.

*Boeken, CD’s DVD’s, Beelden, devinatie, sieraden, stenen en mineralen, Gezondheid, verzorging, bescherming tegen straling, yoga en meditatie, Sjamanen, druidische en natuurreligie tools, mystieke en religieuze voorwerpen Leuke presentjes en kadootjes, wierook, etherische olieen,kruiden,wenskaarten, tarotkaarten en orakels, engelen, elven en nog veel meer*We geven ook exposities van spirituele kunstenaars.*Kijk op onze site agenda voor workshops, lezingen e.o. activiteiten*Voor holistische, Natuurgeneeskundige en Ayurvedische behandelingen kunt u ook ruimschoots bij ons terecht.

www.druidewinkel.nl ׀ Gorinchem ׀ Haarstraat 689497 0183 6 ׀

MCT olie Nu ook te koop bij Frontier!

Bekend van het artikel:’Ziekte van Alzheimer verbetert in 37 dagen met behulp van kokosolie’ uit Frontier Magazine 17.7

VerhoogT de liChaaMsproduCTie VaN keToNeNKetonen zijn een krachtige brandstof voor de hersenen. Studies wijzen uit dat als de hersenen ketonen gebruiken, ze 25% meer energie produceren. • Meer spierontwikkeling• Activeert vetverbranding• Langdurig energie

prijs per fles van 500 ml: € 34,95

Bel of mail:FrontierLeliegracht 421015 DH [email protected] 020-3309151

Page 15: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

TijdschriftenDVD

Nieuw

FrontierPublishing

literatuur

Boeken

Frontier 18.1 januari | februari 2012 87

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Verandering in de lucht?2012 en verder...Willem Glaudemans & Anton BlokDeze bundel vormt een vervolg op het twee jaar terug verschenen Welkom in 2012. Hans en Pietsie Hoekstra, de samenstellers, merken ter inleiding op: ‘De Maya’s noemden 21 december 2012 het einde van hun grote kalender. Wordt het een eindtijd, waar alles op-houdt te bestaan, zoals soms wordt ge-suggereerd? Is het een abrupte sprong naar een nieuw bewustzijn? Of is het een geleidelijke frequentieverhoging?We hebben 12 mensen uitgenodigd om hierop hun visie te geven en wel zodanig dat dit op micro-, meso- en macroniveau tot uiting zou komen. Het is daarom dat u als lezer(es) zowel zeer persoonlijke verhalen, als wel gedegen inzichten en visies in groter verband van de schrijvers ontmoet. Het boek is een gevarieerd antwoord geworden op hoe wij en onze wereld in snel tem-po in alle opzichten veranderen.360 pagina’s | paperback | Uitgeverij Tattwa | € 25,95 Code : VERI

Chakra werkboekWerken met rituelenAnodea JudithDe chakra’s, de zeven energiecentra van zijn in de spirituele tradities van India en China al duizenden jaren bekend. In deze stelsels worden zij beschouwd als een graadmeter voor het lichamelijk en geestelijk functioneren. Anodea Judith beschrijft in haar klassieker Chakra-werkboek deze energiecentra met al hun psychofysiologische functies en eigenschappen. Dit baanbrekende boek, dat velen ver-trouwd heeft gemaakt met dit systeem voor spirituele groei, is door de auteur geheel herzien en aangevuld met drie nieuwe hoofdstukken.384 pagina’s | paperback | Uitgeverij Alta-mira-Becht | ISBN: 9789401300209 | € 26,90 Code : CHWE

Intrapersoonlijke communicatieEen op Huna gebaseerde therapieHans MojetDe definitieve oplossing van levens-problemen kan simpel en snel. Al lijkt het onwaarschijnlijk, zestien jaar praktijk heeft aangetoond dat in hooguit zes uur levensproblemen voorgoed kun-nen worden opgelost. Hoe dit mogelijk is leest u in dit bijzondere boek. De ont-wikkeling van deze methode vereiste het loslaten van gebruikelijke rationele mensbeelden, waarin gevoelens en emoties beperkingen opleggen aan ratio en gedrag. Het mensbeeld dat ten grondslag ligt aan de levensbeschou-wing van Hawaï (Huna) kent juist een functionele relatie tussen gevoelens, emoties, ratio en gedrag. Intrapersoon-lijke (innerlijke) communicatie is daarin de cruciale factor in het afstemmen van deze functionele relatie.192 pagina’s | paperback | Uitg. AnkhHermes | ISBN: 9789020205091 | € 19,90 | Code: INPC

De samenleving in 2015Aartsengel Gabriël gechanneld door Christoph FaschingChristoph FaschingIn 2012 is de verhoging van energieën op aarde voltooid. In 2015 zullen alle structuren van onze samenleving hier-mee in overeenstemming zijn. 2015 is het begin van een paradijselijk nieuw tijdperk. Aartsengel Gabriël belicht de wereld waarin we leven. Volgens hem is het belangrijk om nu al na te denken over wat het voor de huidige samen-leving betekent om in een nieuwe di-mensie te leven. Voor alle maatschap-pelijke gebieden stelt hij veranderingen voor: financiën, gezondheidszorg, opvoeding of ecologie, enzovoort. De auteur maakte een grote ontwikkeling door op spiritueel gebied. Dit boek schreef hij omdat hij daarvoor door aartsengel Gabriël werd gevraagd en hij heeft dit met grote vreugde gedaan. 220 pagina’s | paperback | Uitgeverij Akasha| ISBN 9789460150548 | € 18,90 Code : DES2

Page 16: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

88 Frontier 18.1 januari | februari 2012

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Nieuwe Genezing De genezing van GodSup-Hee KomenDit boek beschrijft Nieuwe Genezing, een geneeswijze die Sup-Hee met de hulp van Rens Hendriks van God ont-vangt. De schrijfster is niet religieus, maar wel spiritueel open. God commu-niceert met haar door middel van de ervaring en de schrijfster ontvangt en beschrijft. Zo ontstaan na jaren de Ge-nezing van God, die de schrijfster weer aan de mensen doorgeeft, en een nieu-we visie op God. God blijkt de onschuld zelve, die nieuwe mogelijkheden in het leven roept voor de mens.270 pagina’s | paperback | www.suphee.com | ISBN 9789081500807 | € 20,- Code : DENIG

Het EindeOver het einde of gaan we naar een nieuw begin? Linda van den Boogert “Het Einde” is een gechanneld vertel-sel over de relatie van Geert, een ge-wone, hardwerkende inspecteur, die getrouwd is met een paragnoste. Zijn leven wordt op z’n kop gezet wan-neer er op een nacht letterlijk aan zijn bed geschud wordt. Hij is, zonder zich ervan bewust te zijn, studieobject voor de buitenaardse Zurqe en deelt hij zijn huis met een grote groep entiteiten, die onder leiding van Bram op zoek is naar een manier om over te gaan naar het licht. Geert is niet de enige die door Zurqe en zijn reisgenoten bestudeerd wordt. Het drietal is naar de Aarde ge-reisd omdat een stuk van een sateliet uit koers raakte en op hun planeet is neergekomen. 147 pag. | paperback | Uitg. Spirit on Paper | ISBN: 9789081685115 | € 15,99 Code : HETEI

Humanity Ascending # 2 Visions of a Universal HumanityBarbara Marx-HubbardIn deze film, de tweede in de award winning Humanity Ascending serie, gaat futuriste en maatschappelijk ver-nieuwster Barbara Marx Hubbard met een aantal visionaire collega’s in gesprek over een positieve toekomst voor de mensheid. Ze brengt allerbelangrijkste geesten van onze tijd bij elkaar, waar-onder de vermaarde natuurkundige Freeman Dyson, bioloog Bruce Lipton, geleerde Jean Houston en anderen die grensverleggende perspectieven presenteren om de mensheid van een positief vooruitzicht te voorzien. Geba-seerd op de laatste wetenschappelijke, sociale en spirituele werkelijkheden.90 min. | DVD | Homescreen | Barcode: 8717249478607 | € 20,95Code : HUMAD2

Uitstelgedrag Waarom we lastige dingen voor ons uit schuiven en hoe we hiervan afkomenPiers SteelWaarom blijven we voor de buis zitten, terwijl we eigenlijk naar bed moeten? Waarom surfen we op internet in plaats van een deadline te halen? Waarom puilt de wasmand altijd uit en staat het aanrecht steeds vol? En dat allemaal terwijl we dondersgoed weten dat we er niet beter van worden. Professor Piers Steel, zelf een notoire uitsteller, doet al ruim tien jaar onderzoek naar uitstelgedrag. Met humor ontrafelt hij de mythes over dit verschijnsel, bij-voorbeeld dat het aan iemands per-fectionisme zou liggen. Helder en on-derbouwd verklaart hij ons uitstellen, waarbij hij vooral het verband legt met impulsiviteit. 254 pagina’s | paperback | uitg. Ten Have | ISBN 9789025959760 | € 20,- Code : UITST

Speurtocht naar het ware verhaal Fred Butter Wat er in 2012 gaat veranderen, is nog niet duidelijk, maar dat er iets gaat ver-anderen, is bijna zeker. Daarvoor zijn er te veel aanwijzingen. En die veranderin-gen zouden wel eens heel groot kun-nen zijn.In begrijpelijke taal en op mee-slepende wijze geeft de schrijver een gefundeerde uitleg over het tijdperk dat ten einde loopt en probeert inzicht te geven in de veranderingen die gaan komen. In zijn speurtocht door de we-reld van mystiek, religie en wetenschap zoekt hij naar de betekenis van het ein-de van de Mayakalender, graancirkels, uitzonderlijke archeologische vonds-ten en officiële eindtijdvoorspellingen. Wie waren de oude goden eigenlijk en wat hadden ze ons te zeggen? 200 pag. | paperback | uitg. Akasha ISBN 9789460150074 | € 19,50Code : SPWV

In balans met Schlüsslerzouten Alledaagse kwalen verhelpen - Meer levenskracht en zelfgenezend vermogen - Alle 27 Schüsslerzouten uitgelegd Margit Müller-Frahling Steeds meer mensen willen zelf iets ondernemen tegen hun alledaagse kwalen en chronische aandoeningen. De zouten volgens dr. Schüssler kun-nen daarbij helpen. Zij versterken het zelfgenezend vermogen van jong en oud, zowel fysiek als psychisch. Deze praktische leidraad biedt alle in-formatie die nodig is:• hoe de 12 basis-Schüsslerzouten en de 15 aanvullingen toe te passen• een uitgebreide alfabetische tabel met welke Schüsslerzouten tegen een specifieke kwaal ingenomen kunnen worden• tips voor holistische gezondheidszorg 224 pagina’s | paperback | uitg. Akasha| ISBN 9789460150524 | € 14,90Code : INBS

GirafEen parabel over groei & bloeiAngelique RomeijnGiraf gelooft de stem in zijn hoofd die luid is en veelal verwarring zaait. Hierdoor hoort hij de stem van zijn hart niet. Hij heeft bedacht dat als het hem lukt om een bloementuin te laten groeien in de droogte, hem dat heel bijzonder maakt want diep van bin-nen denkt Giraf eigenlijk dat hij niet goed genoeg is zoals hij is. Hij voelt zich onzeker en zo slingert giraf voortdu-rend heen en weer tussen vreugde en vooral verdriet. Vreugde en euforie als zijn plannen verlopen zoals hij dat pre-cies heeft bedacht en verdriet en angst als het dan toch weer anders gaat door dat wat hij niet kan beïnvloeden. Dan komt het moment dat het lijkt alsof zijn hele plan verloren is het wordt stil in zijn hoofd. In de stilte hoort hij de stem van zijn hart...32 pagina’s | hardcover | uitg. Andromeda | ISBN 9789055992775 | € 14,95Code : GIRAF

Leren channelenEen cursus in boekvorm Wendy Ebus Channelen is het laten doorstromen van energie in de vorm van woorden, beelden, geluiden en kleuren. Vervol-gens ontstaat hieruit een concreet ‘eindproduct’, bijvoorbeeld informatie of een boodschap. Channelen is geen ‘gave’ voor een enkele uitverkorene. De auteur maakt het met vele oefeningen voor iedereen mogelijk. Door te channelen kun je in contact ko-men met overledenen, gidsen, engelen en elementalen. Ook communicatie met water, dieren, kristallen, planten en bomen wordt mogelijk. Wanneer je eenmaal begrijpt dat alles bestaat uit trilling, waarop je je kunt afstemmen, is dit niet meer zo verwonderlijk...192 pagina’s | paperback | uitg. Akasha| ISBN 9789460150531 | € 17,90Code : LERCH

Page 17: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

Frontier 18.1 januari | februari 2012 89

DVD’s | BOEKEN Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

KeverEen parabel over ware kracht, liefde en verbondenheidMaria Kivits Kever ontdekt de magie van het leven zodra zijn schild te zwaar voor hem wordt en in stukken breekt. Geen krach-tig pantser meer om hem te bescher-men of om zich achter te verschuilen. Hij kan dan niet anders dan zijn hart openen om te leven vanuit de enige ware kracht liefde. Wat een bevrijding. Kever voelt zich licht en vooral ver-bonden met alles en iedereen om zich heen. Een prentenparabel waarin jong en oud zichzelf en anderen kunnen herkennen met humor en compassie. Hierdoor kunnen vragen ontstaan zo-als: Welk schild draag ik? Waar wil ik me-zelf voor beschermen? Hoe voelt dat? Wie ben ik zonder mijn schild?40pagina’s | hardcover | uitg. Andromeda| ISBN 9789055992782 | € 17,90Code : HEMBL

De kracht van de ongebonden vrouwClarissa Pinkola-Estès De kracht van de ongebonden vrouw is een lofzang op de Grote Moeder, die in de woorden van de schrijfster ‘… gekend is door vele namen en vele af-beeldingen, die lijkt te verschijnen aan mensen overal ter wereld, op verschil-lende tijdstippen, in de vorm en aanblik die de ziel het meest aanspreekt, om haar te omarmen en omarmd te wor-den. Ze draagt duizend namen en haar huid heeft duizend tinten, ze draagt vele gewaden, en ze is beschermster van woestijnen, bergen, sterren en oce-anen. Ze toont zich aan ons in ontelba-re gedaanten, maar in haar centrum is alleen een groot zuiver hart.’ 224 pagina’s | hardcover | Uitgeverij Altamira-Becht| ISBN 9789069639659 | € 19,90 Code : ONGV

Als de Boeddha kinderen hadEen spirituele gids over opvoedenCharlotte Kasl De auteur laat op praktisch-spirituele wijze zien hoe we in deze chaotische tijd een generatie van vredelievende kinderen kunnen opvoeden. Ouder-schap begint met het creëren van een gevoel van veiligheid. Door authentiek te zijn, door geen rollen aan te nemen die gedefinieerd zijn door ego, agenda’s of onmogelijke verwachtingen, schep je als ouder een veilige omgeving voor je kinderen. Kasl laat de lezer zien hoe het creëren van rust en vrede in het ge-zin een eerste stap is in de richting van een vreedzame wereld. Onderwerpen zijn oa: de kern van het boeddhisme voor ouders, ouderschap als een spiri-tueel pad, het verschil ontdekken tus-sen ego en je werkelijke essentie, en leven in een wereld vol media.310 pagina’s | paperback | Uitgeverij Altami-ra-Becht| ISBN 9789069639772 | € 12,90Code : ADBK

De Meester van de EindtijdMarcel MessingGibrans teksten zijn voor Marcel Mes-sing een blijvende bron van inspira-tie. Herlezing van diens meesterwerk ‘De Profeet’ maakte zo’n diepe indruk op hem dat het verlangen ontstond een boekje te schrijven, 88 jaar na de verschijning van ‘De Profeet’, dat past bij de uitzonderlijke tijd waarin wij nu leven. Zoals in De Profeet het schip aanmeert in het oosterse havenstadje Orfaleze, waarna de mensen vlak voor het vertrek van de profeet uitlopen om diens wijze inzichten te ontvangen, zo meert in De Meester van de Eindtijd een schip aan in het westerse haven-stadje Novaterra, de slotwoorden uit De Profeet indachtig: ‘Vergeet niet dat ik bij u terugkom.’136 pagina’s | hardcover | Uitgeverij Altami-ra-Becht| ISBN 9789069639796| € 9,90Code : MEES

Het klein orgasmeboekje250 tips voor mannen en vrouwenKaterina JanouchDit boekje uit 2005 beleefde in korte tijd vier drukken, maar was al een tijdje uitverkocht. Deze nieuwe, onverkorte uitgave wordt thans aangeboden in een ander jasje en andere uitvoering (paperback). De Zweedse journaliste, schrijfster en seksconsulente Katerina Janouch (Praag, 1964) geeft in dit hand-zame, speels vormgegeven boekje 250 concrete en prikkelende tips aan vrou-wen én mannen voor een plezieriger seksleven – op eigen kracht en samen met een partner.192 pagina’s| paperback | Uitgeverij Altami-ra-Becht | ISBN 9789069639789 | € 9,90Code : HKLO

Intieme relaties Ontdek de spirituele dimensie van seksualiteit David DeidaWaarom verzetten zoveel mannen zich tegen het huwelijk, ook al hebben ze een bevredigende liefdesrelatie? Waarom is vrouwelijke energie zo aantrekkelijk en wordt ze niettemin gewantrouwd door mannen én vrou-wen? Waarom reageren mannelijke au-tomobilisten vaak zo fel als een vrouw aanwijzingen geeft? Waarom is voor een man zijn ‘missie’ vaak belangrijker dan een intieme relatie? Welke risico’s moet je nemen om een diepe seksuele én emotionele band te ervaren? Wat zijn de spirituele voorwaarden voor de ultieme seksuele relatie? Deida ver-kent in nieuwe wegen die leiden tot een verdieping van intieme relaties. Hij weet daarbij als geen ander seksuele hartstocht te verbinden met spirituele openheid. 272 pagina’s | paperback | Uitgeverij Altami-ra-Becht | ISBN10: 9789069639529 | € 17,90Code : IREL

Momenten van VerwonderingErik E. H. Verkuijlen“Momenten van Verwondering” is een waargebeurde verhalenbundel, vol met synchroniciteitervaringen en vaak ongelofelijke wonderen uit het leven van de schrijver. Het hoogste doel is het aanreiken van gereedschap tot bewustwording. “Momenten van Ver-wondering” schenkt je aanreikingen, die kunnen leiden tot het ervaren van diepere inzichten en wijsheden. ”Mo-menten van Verwondering” geeft je sleutels tot het scheppen van je eigen werkelijkheid. Sleutelcodes voor de cre-atie van jouw realiteit. ”Momenten van Verwondering” bestaat ten dele uit ge-channelde informatie, door middel van telepathisch contact van de schrijver met multi-dimensionale bewustzijns-vormen.343 pagina’s | paperback | Free Musketeers | ISBN 9789048420926 | € 19,95Code : MOVW

Opgroeien in de hemelDe eeuwige band tussen ouder en kindJames van PraaghMedium James van Praagh werpt licht op de reis die kinder- zielen maken als zij de aarde verlaten en naar de hemel gaan. De auteur doet verslag van de tijd dat kinderen in de hemel zijn en vertelt over hun verbinding met de levenden. Hij benadrukt dat liefde het materiele en fysieke van deze wereld overstijgt: onze overledenen zullen ons nooit verlaten. Door goede inleidingen en indrukwekkende en waargebeurde cases die lezen als korte verhalen wordt ook een beeld geschetst van de hemel zelf.176 pagina’s | paperback | Kosmos-Z&K| ISBN 9789021550893 | € 16,95Code : OPIH

Page 18: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

90 Frontier 18.1 januari | februari 2012

BOEKEN | DVD’s Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

De beste versie van jezelfOntdek je enneagramtype en doorbreek je V-cirkelMonique SchoutenHet enneagram en de bijbehorende V-cirkel geven inzicht in wat jou on-bewust drijft. Als je je daarvan bewust bent, kun je doen wat goed en laten wat slecht voor je is. Het enneagram laat zien welk van de negen persoon-lijkheidstypes je bent; de negen V-cir-kels beschrijven je overtuigingen en hoe deze je handelen bepalen en be-perken. Ken je je V-cirkel, dan begrijp je waarom je soms ongewild in vicieuze cirkels ronddraait. Met deze kennis kun je de cirkel doorbreken en het beste uit jezelf halen. 350 pagina’s | paperback | Uitg. Kosmos-Z&K | ISBN 9789021550909 | € 19,95Code : DBVV

Mandala paarden Paarden - Horses - PferdeMiriam Nieuwe Weme Mandalas inkleuren is als kunst- en meditatievorm al eeuwenoud. Ook de fascinatie van de mens voor het paard kent een lange geschiedenis. Voor het eerst zijn deze twee onderwerpen nu samengebracht in een uniek boek met 46 handgetekende paardenmandalas voor alle leeftijden. Mandala paarden is een boek voor paardenliefhebbers en iedereen die op een nieuwe manier met mandalas aan de slag wil. 144 pagina’s | paperback | Uitg. Kosmos-Z&K | ISBN 9789021550954 | € 14,95Code: MANPA

Leef 365 reflecties voor een mindful levenMark Nepo De boodschap van dit boek: blijf vitaal en verliefd op dit leven, ongeacht de tegenslag die op je pad komt. Het boek bestaat uit 365 reflecties (één voor ie-dere dag), die worden besloten met een korte oefening. De oefening zorgt er op originele wijze voor dat geest en zintuigen zich geheel openstellen voor het leven. Een boek vol wonde-ren, waarin het verhaal van de auteur niet alleen vervlochten is met dat van anderen die worstelen met hun mens-zijn, maar ook met de grote wijsheids-tradities. 128 pagina’s | paperback | Uitg. Kosmos-Z&K| ISBN 9789021550886 | € 22,50Code : LEEF2

Red FulkaWe are oneKareem Raihani en PrafulRED FULKA brings together the best of acoustic instruments, tribal grooves, Dance beats and electronic sounds, creating a new crossover that moves the body, touches the soul and takes the dancer on an inner journey. Praful’s divine melodies merge with Kareem’s electrifying, deep grooves and as ONE they ignite in you a firework of love, energy and bliss.Praful, renowned sax & flute player, and Kareem Raihani, popular DJ of juicy global beat fusion, joined their talents in 2006 to form Red Fulka. Since then they have warmed many hearts, tou-ched many souls, moved many bodies on dance floors across the globe. 79 mins. | CD | Uitg. Mystic Productions | € 19,99 Code : REDF

Giftige schoonheid De risico’s van cosmetica en verzorgingsproductenSamuel S. EpsteinMensen houden zich steeds meer bezig met hun uiterlijk en willen er graag jong uitzien. De branche van de anti-aging producten is de snelst groeiende binnen de cosmetische industrie. Advertenties en reclame-boodschappen beloven ons dat we ons jeugdige uiterlijk behouden en onze partner tevreden stellen, als we een bepaald product gebruiken. Maar weten we eigenlijk wel wat we op ons gezicht en lichaam aanbrengen? Zijn er gezondheidsrisico’s bij het opdoen van lippenstift of het aanbrengen van gezichtsreiniger of deodorant? Er is hierover weinig informatie te vinden en consumen-ten weten niet wat de (ver-mijdbare) risico’s zijn van hun dagelijkse schoonheidsregime. 288 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204582 | € 24,90 Code : GISO

Vind je soulmate Thuiskomen in liefdePaul Ferrini Iedere nieuwe vriend(in) bereidt ons voor op de ontmoeting met de Ware, leert ons een les en is een geschenk waardoor we onszelf beter leren ken-nen. Iedere nieuwe relatie draagt zijn of haar steentje bij aan je groei. Onze partner daagt ons uit om authentiek en met gevoel in het leven te staan en de lessen die we leren te gebruiken in ons dagelijkse doen en laten. Door onze angsten onder ogen te zien, krijgen we meer zelfvertrouwen en kunnen we veel meer bereiken. Langzaam opent ons hart zich en leren we om op alle niveaus de intimiteit toe te laten. We worden gelukkiger en zelfverzekerder en in plaats van de ene verhouding na de andere, krijgen we een echte relatie.220 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204520 | € 16,90Code : VIJS

Dans als het leven zwaar isAlice WalkerAlice Walker schreef prachtige gedich-ten in reactie op gevoelens van vreug-de en verdriet van persoonlijke en wereldomvattende aard. Haar gedich-ten gaan over de dood van geliefden, oorlog, de verrukkelijkheid van liefde, de vernietiging van het milieu, het leed van afwijzing, hebzucht, armoede en het genoegen van een thuis. De ge-dichten omhelzen onze vriendschaps- en familiebanden terwijl ze ook de vreugde van de individualiteit bezin-gen, de kracht die in ieder van ons leeft om ons meest oorspronkelijke, diepste zelf tot uitdrukking te brengen. 160 pagina’s | hardcover | uitg. AnkhHermes| ISBN 9789020204919 | € 19,90 Code : DAHL

Tien gulden regelsOude wijsheid van Griekse filosofen Panos Mourdoukoutas, Michael SoupiosWie zegt dat er geen regels zijn over hoe je een geweldig leven kunt leiden? Een leven waarin je voldoening vindt, tevreden bent en je vriendschappen koestert? De grote Griekse fi losofen uit de oudheid wisten al dat deze regels, of wetten, er wel degelijk zijn! In dit boek beschrijven de auteurs de essentie van de tijdloze wijsheid van Plato, Aristote-les, Socrates, Epicurus en vele anderen. Elk hoofdstuk begint met een regel en een citaat van een fi losoof en wordt af-gesloten met zinvolle tips waardoor je anders gaat denken over je leven. Als je deze tips toepast, ze werkelijk toelaat in je leven en in jezelf, dan zul je merken dat je sterker wordt en je beter voelt.220 pagina’s | paperback | uitg. AnkhHermes | ISBN 9789020204568 | € 14,90Code : TIGR

Page 19: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

advertenties

Astrum StargateDe Astrum Stargate creëert een groot, krachtig en liefdevol

lichtveld, waarin alles oplost wat negatief resoneert. Dit lichtveld transformeert negatieve stralingen,

negatieve gedachten/gevoelens en identiteiten/entiteiten.

Ieder die plaats neemt in de Sterrenpoort ervaart een diepgaande rust.

Zowel op lichamelijk, mentaal en emotioneel niveau kun je geraakt worden op een zachte en liefdevolle wijze,

net wat er nodig is.

ZO KOMT IEDER WEER IN ZIJN EIGEN KRACHT EN HERINNERT ZICH WIE HIJ / ZIJ ECHT IS.

Riet Seegers

Het Uilenhuis • Doetseweg 46 • 3381 KG GiessenburgTel. 0184-659008 • Mobiel 06-23919459

E-mail: [email protected] • www.het-uilenhuis.nlConsult na afspraak

Stargate TherapeuteHealing & ReadingDierencommunicatieQuantum TouchReconnectionNew Awareness Teacher

Voortaan kun je leven en werken vanuit een volkomen natuurlijke kalender. De scheurkalender geeft een heldere inleiding en uitleg, de bekende westerse datum, - de basisenergie van elke

dag (4 kleuren), - de Toon (13 fasen in elk

proces), - het Zonnezegel

(20 kwaliteiten van de schepping) en

- de Maan (13 x 28 dagen).

Verder heeft elk blad een affirmatie die aansluit bij de natuur-lijke cycli. Daarmee kan je je weer verbinden met de energie van elke dag en leven in je eigen ritme. Zo helpt de kalender je om weer te leven naar je essentie en je droom op Aarde uit te voeren. (2011)380 Pagina’s | € 16,95

Maya Scheurkalender 2011 / 2012 – Lucas Slager

NIEUW:

EDITIE

2011/2012

...dan bent u bij ons aan het juiste adres!De New Health Academy biedt opleidingen aan die zich onderscheiden

op het gebied van persoonlijkheidsontwikkeling, biofysische geneeskunde,

voedingswetenschappen, traditionele Chinenese geneeskunde en informatie-

& energetische geneeskunde.

De eerstvolgende trainingen zijn:

start 17 nov 2011 Ont-dekkingsreis naar een bloeiende praktijk In deze 4- daagse cursus leert u ont-dekken welke elementen en blokkades een rol

kunnen spelen, maar ook welke vaardigheden u in kunt zetten om de energiestroom

van cliënten richting uw praktijk op gang te brengen.

23 - 25 nov 2011 Zelfmanagement

De cursus zelfmanagement heeft als doel om bewustzijn op zelfmanagement te

ontwikkelen, de kunst van zichzelf te managen. Zelfmanagement is de sleutel van

jezelf tot een succesvolle invulling van je leven!

24 -25 nov 2011 PSYCHE-K In twee dagen leer je eenvoudige en effectieve mehoden om je onderbewuste,

beperkende en negatieve overtuigingen te vervangen door positieve overtuigingen.

Het doet er daarbij niet toe hoe die overtuigingen daar zijn ontstaan.

Start 7 jan 2012 METAMedicine Health Coach opleiding Een opleiding om emotionele oorzaken in relatie tot lichamelijke symptomen te

kunnen achterhalen. Bedoeld voor iedereen die meer inzicht wil hebben waarom

emoties lichamelijke klachten kunnen veroorzaken.

Meer informatie en een uitgebreid overzicht van ons aanbod vindt u op onze website: www.newhealthacademy.eu

Toe aan een volgende stap in uw leerproces?

NHA_Adv A5_Frontier okt 2011_03.indd 1 26-10-11 07:24

Page 20: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

De Maya aftelling naar het einde van onze wereld

PATRICK GERYLAuteur van de bestseller De Orion Profetie

DE WERELDCATASTROFE IN

2012

92 Frontier 18.1 januari | februari 2012

FRONTIER PUBLISHING Verkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Boek der Liefde De zoektocht naar het verborgen evangelie van Maria MagdalenaTon van der KroonIn de elfde eeuw wordt de jonge mon-nik Antonius tijdens de bouw van een basiliek in Vézelay op het spoor gezet van de geheime kennis van Ma-ria Magdalena. Dit zet zijn christelijke wereldbeeld volledig op zijn kop. Zijn zoektocht leidt hem naar het boek dat in de officiële kerkelijke leer ontbrak: het boek van de onvoorwaardelijke liefde tussen mensen. Dit is de weg van Maria Magdalena: het pad dat levensgevaar-lijk is, omdat het ‘ketters’ is en door de katholieke kerk verguisd. De gnostische literatuur beschrijft Maria Magdalena als de ‘Apostel der Apostelen’ en de discipel die Jezus op zijn mond kuste. Zij is niet de bekeerde hoer, die de kerk telkens als boetvaardig kuis heeft afgebeeld. 216 pagina’s | Paperback | € 17.50Code: BDL

Het Urantia BoekHet Urantia Boek is opgesteld door hemelse persoonlijkheden als een speciale openbaring aan onze planeet, Urantia. De boodschap van het Boek is dat alle mensen één familie zijn, zonen en dochters van één God, de Univer-sele Vader. Het Boek geeft inzicht in het ontstaan, de geschiedenis en de bestemming van de mensheid en in onze relatie met God. Het geeft even-eens een uniek en fascinerend verslag van het leven en de leringen van Jezus, waarbij nieuwe inzichten in tijd en eeu-wigheid worden geboden, en nieuwe concepten worden onthuld van het eeuwige opklimmings-avontuur waar-bij de mens de Universele Vader vindt in ons vriendelijke en zorgvuldig be-stuurde universum.2100 pagina’s | Hardcover | € 29,95Code: URBO

De Thuiskomende AardeEssays over de transformatie van onze planeet voorbij 2012Peter ToonenMoeder Aarde wacht op ons. De na-tuur om ons heen wacht op ons. Voor alles wat we zowel lichamelijk of geestelijk mankeren, zijn er planten om ons heen die ons daarbij kunnen ondersteunen en helpen. Zij hebben op aarde de weg voor ons voorbereid, samen met de stenen en de dieren die hier allemaal al veel langer zijn dan wij. Onze moeder is klaar voor een nieuwe transformatie naar permanent bewust-zijn. En zij wordt daarbij gesteund door Hunab K’ u, het hart van onze Melkweg. En jij mag meedoen. Niet je ratio, maar je gevoel is daarbij je leidraad.182 pagina’s | Hardcover | € 14.90 | ISBN 9789078070269Code: DTAA

13 Manen WerkboekLeer leven volgens de oude Maya kalender Nicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoGeheel herziene versie met veel extra’s! Naast een uitgebreide beschrijving van de basiskennis, leer je met dit werk-boek om de 13 Manen Kalender in de praktijk toe te passen. Je leert om een ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrien-den uit te rekenen en uit te leggen. Wat zegt het jou, wat is je Antipode en hoe moet je dit zien? Wat is de Dreamspell en wat is een Wavespell van Bestem-ming? Je ontdekt in welke fase van je 52-jaren pad je zit en welke levensles-sen daarbij horen. Wederom kleurrijk en mooi geïllustreerd!296 pagina’s | Hardcover | € 20,00Code: 13MW2

Graancirkels, Goden en hun GeheimenDe geschiedenis van de Mensheid beschreven in het GraanRobert BoermanIn de meer dan twintig jaar dat de mensheid over de gehele wereld wordt ‘getrakteerd’ op duizenden graancirkels en pictogrammen, is er tot nu toe nog niemand echt in staat geweest om een sluitend bewijs voor dit fenomeen aan te voeren. In dit vlot geschreven boek kan men lezen dat, naast een wetenschap-pelijk en geschiedkundig gedeelte, de auteur een link heeft gelegd tussen twee afzonderlijke graancirkelformaties, beide nabij Alton Barnes, Wiltshire, Engeland. Het betreft een ‘oud-Hebreeuwse’ in-scriptie en de zogenaamde DNA-spiraal. In die twee formaties staat de naam van de maker, zijn boodschap, belangrijke data, en de geschiedenis van de mens-heid beschreven. Naar aanleiding van deze uitkomst is een begin gemaakt om de ‘graancirkelcode’ te kraken. 205 pagina’s | Paperback | € 15.95Code: GGG

Eenoog in het land van de blindenDe herontdekking van aetherReinout GuepinDit boek bevat het ongelooflijke maar waargebeurde verhaal van een Oos-tenrijkse boswachter die in de jaren 1920 door geduldige observatie van de natuur een nieuwe energiebron ontdekt. Jaloerse wetenschappers ver-klaren hem voor gek en proberen hem opgesloten te krijgen. De industrie pro-beert hem zijn geheim te ontfutselen. Politici proberen hem voor hun karretje te spannen. Hij houdt de belangrijkste details van zijn vinding geheim, maar geeft wel aanwijzingen waarmee de moreel volgroeide mensheid van de toekomst deze nieuwe, natuurlijke ‘Im-plosietechniek’ bruikbaar zal kunnen maken.432 pagina’s | Paperback | € 29,90 | ISBN 9789078070276Code: EILB

De Stenen Puzzel van Rosslyn ChapelDe Esoterische Kennis van de Tempeliers en de Vrijmetselarij onthuldFilip CoppensRosslyn Chapel is stof tot controverse geweest, recentelijk in een aantal we-reldbestsellers alsmede in de afgelopen eeuwen. Vereerd door vrijmetselaars als een vitaal onderdeel van hun geschie-denis, volgens sommigen vermeend bewijsmateriaal bevattend van pré-Co-lumbiaanse reizen naar Amerika, door anderen verondersteld belangrijke re-lieken te bevatten van de heilige graal tot het hoofd van Christus, is de Schotse kapel een plaats vol van mysterie. Dit boek zal u door de theorieën leiden, en zal laten zien en beschrijven waar en wat er besproken wordt: wat is onmogelijk, wat is aannemelijk en wat is feitelijk. De geschiedenis van de kapel, haar verhou-ding tot de vrijmetselarij en de familie achter de schermen, de Sinclairs, wordt met nieuw, vergeten en vaak onbekend bewijsmateriaal tot leven gebracht.146 pagina’s | Paperback | € 14.90Code: SPRC

De wereldcatastrofe in 2012De Maya aftelling naar het einde van onze wereld Patrick GerylIn zijn vorige boek De Orion Profetie kwam Patrick Geryl tot de wereldschokkende conclusie dat de aarde door een reusach-tige ramp zal worden geteisterd. Er is meer dan voldoende bewijsmateriaal in de lite-ratuur van oude beschavingen dat zulke superrampen in het verleden hebben plaatsgevonden. Zo gaat de Dresden-Co-dex van de Maya’s over de geheimen van de zonnevlekkencyclus, die de moderne astronomen nog altijd niet kennen. In De Wereldcatastrofe in 2012 zet Geryl zijn we-tenschappelijke zoektocht verder naar de codes van de Maya’s en de Oude Egypte-naren die naar deze superramp verwijzen. Beide culturen blijken de omlooptijd van de aarde rond de zon ongelooflijk precies te hebben berekend. Totaal verbijsterd door zijn ontdekkingen kan de auteur niet anders dan deze oude gegevens als juist bestempelen... en daarmee ook het einde bevestigen van onze huidige beschaving!344 pagina’s | Paperback | € 17,50Code: DWC

Page 21: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

Tijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, uit Londen afkomstige, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graan-cirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild verstrikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Enge-land, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Naarmate de tijd vordert, gebeuren er meer en meer vreemde zaken met en om Paul die hem tenslotte doen concluderen dat hij gek aan het worden is. Zijn aanvankelijke desinteresse, achterdocht en vooral angst slaan echter om in nieuwsgierigheid. Op de huid gezeten door de verschillende diensten en or-ganisaties en met de mysterieuze graancirkels als achtergronddecor, ontrafelt Paul stukje bij beetje het grootste Mysterie dat de mensheid ooit heeft bezig-gehouden. De vraag of God bestaat, wie hij of zij is en wat we met die kennis kunnen. Uiteindelijk blijkt hij zelf de ultieme sleutel te bezitten.

Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten (vooral van de Inca en Pre-Inca Wisdomkeepers) samenvloeien. Het is het laatste verhaal dat nog nooit is verteld en zal je algemene visie op de toekomst van de mensheid en haar reden van bestaan ingrijpend en blijvend wijzigen.

Bert Janssen, 1958, is na een aanvankelijke studie wis- en natuurkunde afgestudeerd als landbouwkundig ingenieur. Sinds de jaren zeventig bestudeert hij grenswetenschappen, waarbij hij zijn opgedane kennis en inzichten middels het geven van lezingen en workshops, het maken van documentaires en het schrijven van boeken deelt met de wereld. In 2003 ontving hij de Frontier Award. Zijn documentaire ‘Contact’ won in Amerika een Ebe-Award. In ‘Sophia’s Ei’ heeft Bert Janssen al zijn vergaar-de kennis en wijsheid in één verhaal bij elkaar gebracht.

Niets in dit boek is precies gegaan zoals het beschreven staat, maar het is allemaal volledig waar. Bert Janssen

Bert Ja

nsse

n

... het laatste verhaal dat nog nooit is verteld ...

het laatste verhaal dat nog nooit is verteld

Het Verzamelpunt

TERUG NAAR JE OORSPRONKELIJKE

SETTING

THE CATALYST OF POWER

Derde editie

Jon Whale

Mystieke plekken in zuid west engeland

Jan Willem Verkerk Annemieke Loots

Johan Oldenkamp

WakkereWetenschap De illusie van materie voorbij

teslanikola

Autobiografie

De toekomst is van mij

januari | februari 2012 18.1 Frontier 93

FRONTIER PUBLISHINGVerkrijgbaar bij Frontier Bookshop, Amsterdam, tel: 020-3309151, [email protected], www.frontierbooks.com/shop

Prijzen zijn exclusief verzendkosten

Sophia’s EiHet laatste verhaal dat nog nooit is verteldBert JanssenTijdens een van zijn vele reizen heeft Bert Janssen een bijzondere ontmoeting met een vrouw die hem een wonderbaarlijk verhaal vertelt. Het verhaal van de jonge, accountant Paul Stokely, die tijdens een vakantie in Wiltshire, Engeland, ongewild in aanraking komt met het fenomeen graancirkels. Ondanks zijn desinteresse, raakt Paul ongemerkt en ongewild ver-strikt in een web van intriges waarbij de Binnenlandse Veiligheidsdienst van En-geland, het Britse leger, de Kerk en Paul zelf om beurten de hoofdrol spelen. Sophia’s Ei is het op gnostische kennis gebaseerde en ongekend spannende verhaal, waarbinnen wetenschappelijke feiten uit onder andere de psychologie en kwantum fysica met verschillende sjamanistische en esoterische inzichten samenvloeien. (2008)368 Pagina’s | Paperback | € 22,-Code : SOEI

WonderCodeDe sleutel tot de formule van Roulette en de MayakalenderYuri RomashevAls het witte balletje razendsnel rond-spint in het roulettewiel, is het niet te voorspellen in welk genummerde vakje het uiteindelijk tot stilstand komt. Of toch wel? Yuri Romashev ontdekte een systeem achter het roulettespel. In dit boek zijn vier interessante ontdekkingen beschreven, waaronder ‘het geheim van het Roulette Spel’, ‘de mystieke aantrek-kingskracht tussen getallen’ en ‘de ver-borgen formule van de Maya-kalender (Tzolkin van 260 dagen)’. De betekenis van de WonderCode is daarom groter dan zijnde uitsluitend een middel voor vergroting van spelwinst in het casino. De aantrekkingskracht tussen de getal-len ligt mogelijk aan de basis van de verdeling van energie in ruimte.147 pagina’s | Hardcover | € 25.80Code: WOCO

13 Manen SnelgidsMetgezel van de 13-Moon DiaryNicole E. Zonderhuis en Sylvia CarrilhoDeze 13 Manen Snelgids legt de basisprincipes van de 13 Manen Kalender in heldere bewoording uit. Je leert de kalender toe te passen in de praktijk, je leert de ‘Maya horoscoop’ van jezelf en je vrienden uit te rekenen en hoe je dit moet uitleggen. Je leert de golven van het Wavespell te be’surf’en en ontdekt het geheim van tijd hebben! De Snelgids kan meerdere jaren gebruikt worden, waardoor je de komende jaren alleen de 13-Moon Diary hoeft aan te schaffen. Zo hoef je je Wie-is-Wie tabel en je adressen niet opnieuw in te vullen. Het boekje past in de achterpocket van de agenda. 102 Pagina’s | Paperback | € 7,-samen met 13-Moon Diary € 20,-Code : 13MSN (Nederlands)

13MSG (Engels)

Nikola TeslaDe toekomst is van mijTesla (1856 – 1943) is overduidelijk de grootste uitvinder van de moderne tijd. Een totaal van 700 patenten heb-ben we allemaal aan deze ene man te danken, waardoor we onder andere wisselstroom, radio, de tl-buis, draad-loze besturingen en robotica kunnen gebruiken. Verder staat hij aan de basis van vele uitvindingen. Aan het begin van de 20e eeuw legde Tesla de basis voor het onbeperkt af kunnen tap-pen van energie uit de aether en was hij begonnen met draadloze energie voorziening. De politiek en de multi-nationals zagen daar geen brood in, en werkten Tesla op alle fronten tegen. Tesla voert in dit boek grotendeels zelf het woord.160 pagina’s | Hardcover | € 22,-e-book voor iPad € 7,99Code: MLT

Het VerzamelpuntTerug naar je oorspronkelijke settingJon WhaleHet verzamelpunt is een buitenge-woon en uniek boek. Het daagt niet alleen conventionele medische prak-tijken uit, maar geeft ook elk individu de gelegenheid om de fysieke en psy-chische gezondheid in eigen hand te nemen. Dit boek betekent een nieuw begin en staat door zijn solide basis in zowel moderne wetenschap als traditi-onele kennis in schril contrast met alle alternatieve boeken over gezondheid die de afgelopen eeuw zijn geschre-ven. Ontdek hoe shock, stress, ziekte, trauma, intimidatie en geweld het ver-zamelpunt naar een ongunstige locatie verschuiven en ziekte veroorzaken en hoe u de locatie van het verzamelpunt kunt corrigeren om de effecten en uw afhankelijkheid van medicijnen, drugs en alcohol tot een minimum terug te brengen. 272 pagina's | Hardcover | € 22,50 Code: HVP

De twintig gezichten van de scheppingMayasymboliek in het dagelijks levenLucas Slager en Peter ToonenDe mens is één van de vele wonde-ren van de schepping. Niet alleen dat hij geschapen is, maar hij kan zelf ook scheppen. De mens is een stukje van het grote geheel. Alles is eenheid. God, het universum, het Al, Hunab K’u, is in alles. De mens is een afspiegeling van de schepper en kan tot bewust Zijn en verlichting komen. We hebben alle ba-gage om ons erfdeel te ontvangen en vooral ook om die gaven te gebruiken. We hebben oneindig veel mogelijkhe-den, zoals de wereld, het universum, vele gezichten heeft om zich te ont-vouwen. We hoeven ze alleen maar te herontdekken.Dit boek neemt je mee op een ont-dekkingstocht in jezelf, om achter alle sluiers van beperking te ontdekken dat je zoveel meer bent dan de wereld je heeft geleerd.200 pagina’s | Hardcover | € 17.50Code: 20GS

Mystieke Plekkenin Zuid West EngelandJan Willem Verkerk en Annemieke LootsEngeland, het land bij uitstek als je over mystiek praat. Spookhuizen, steencirkels, natuurgebieden, maar ook de legendes van Koning Arthur en de wereld van de elfen en natuur-lijk graancirkels. In dit boek laten Annemieke en Jan Willem 31 plekken zien die deze be-tovering weergeven. Korte inleidende teksten en veel foto’s, net als hun vo-rige boek over mystieke plekken in Nederland, België en Duitsland. De foto’s nemen je mee naar de intrige-rende wereld van Mystiek Zuid West Engeland. Een boek dat zeer goed als leidraad kan dienen voor je eigen Mystieke Reis in dit bijzondere land. De schoonheid van de foto’s doet je wegdromen in die bijzondere wereld.128 pagina’s | Hardcover | € 17,50e-book voor iPad € 7,99Code: MYPL

Wakkere WetenschapDe illusie van materie voorbijJohan OldenkampDe Grote Piramide van Gizeh is de enige van de zeven oude wereldwonderen die de tand des tijds heeft doorstaan. Samen met de andere piramides en de Sfinx spreekt dit tot ieders verbeelding.Dit boek onthult een geheel nieuwe zienswijze op de reden waarom deze piramides zijn gebouwd, en ook wan-neer dat is gebeurd. De bewijzen waarop deze zienswijze is gebaseerd dwingen ons de oude geschiedschrij-ving te herzien.De Gizeh-onthulling is ontstaan vanuit een ruimer wetenschappelijk paradig-ma. In dat nieuwe paradigma nemen oeroude inzichten uit de klassieke ge-schriften een centrale plaats in. Wak-kere Wetenschap neemt u mee op reis vanuit dat nieuwe paradigma.280 Pagina’s | Paperback | € 16,- e-book voor iPad € 7,99Code: WAWET

NIE

UW

NIE

UW

NIE

UW

Page 22: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

94 Frontier 18.1 januari | februari 2012

advertenties

hvenus transit 6 juni 2012Op 6 juni 2012 schuift de planeet Venus voor de zon. Venus is de aankondiger van het nieuwe en speelt een grote rol in de Maya-astrologie, waarin de planeet wordt gezien als de belichaming van Quetzalcoatl. Het begin van de Mayakalender die eindigt in 2012, werd ook wel ‘De Geboorte van Venus’ genoemd. In onze cultuur wordt Venus geassocieerd met vrouwelijkheid, schoon-heid, sensualiteit en liefde, aspecten die cruciaal zijn in de periode van chaos en verandering.

Graag willen we je uitnodigen om mee te doen aan een wereldwijde bijeenkomst op 6 juni 2012 op heilige plaatsen. Op www.worldgathering2012.com kun je je eigen reis of bijeenkomst plaatsen, of je opgeven voor andere bijeenkomsten.

v venus 2012.indd 1 18-09-2011 10:19:5

ThetaHealing® is niet alleen een (zelf) healingtechniek, Het is ook de manier om via je aangeboren intuïtieve vermogens in co-creatie met de scheppende kracht van de 7e laag van bestaan in je meesterschap te komen om de veranderingen te bewerkstelligen in je leven die je graag wilt. Leren direct te manifesteren in je leven want je graag wilt! Werken met het fysieke lichaam en onmiddellijke healing naar volledige gezondheid. Voor jezelf en anderen. Verdere info over alle seminars binnen de totale ThetaHealing®opleiding www.thetahealingopleidingnederland.nl Arnhem (NL) : Info:026-4454820 Groeien naar eenheidsbewustzijn, en meesterschap over je lichaam en leven. De (zelf)-healing techniek van Vianna Stibal.

WOONBIOLOGIET H E O H O O I J E R

Plaggenmeierslaan 18

3781 DN Voorthuizen

T: 0342 - 41 38 48

www.hooijerwoonbiologie.nl

Hooijer Woonbiologie & Resonantie Techniek

E: [email protected]

De straling in en om uw woning kan zeer belastend werken op uw gezondheid. Te denken valt aan elektriciteit, draadloze communicatie en aardstralen.

Deze verstoringen kunnen ook tot gevolg hebben dat uw lichaam niet of nauwelijks reageert op behandelingen.

Een woonbioloog brengt alles in kaart, geeft advies en kan de woning middels bio-sanering weer in balans brengen.

Uw huis is weer een gezonde opladende woning geworden.

www.hooijerwoonbiologie.nl

Hooi jer Woonbio logieprakti jk voor traceren en saneren van electropathie en geopathie

Page 23: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

FRONTIER MAGAZINE AbONNEMENTEN INFORMATIENederland: 4 nrs. voor € 22,- of 9 nrs. (1 jaar) voor € 44,- 18 nrs. (2 jaren) voor € 80,- Europa: 9 nrs. (1 jaar) € 58,-

Welkomstgeschenken (alleen voor nederland):• bij een 1 jaar abonnement: 5 vorige nummers kado of 13 Manen Snelgids• bij een 2 jarig abonnement: 12 vorige nummers kado of DVD met interview Patrick Geryl

over de Wereldcatastrofe in 2012

Frontier Magazine, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam, Tel: 020-3309151 e-mail: [email protected] www.frontiermagazine.nl

abonnementsprijsNederland: 4 nrs voor € 22, of 9 nrs (1 jaar) voor € 44, 18 nrs (2 jaren) voor € 80 Europa: 9 nrs (1 jaar) € 58

cadeau-abonnementCadeau-abonnementen lopen automatisch af. De gever van een cadeau-abonnement ontvangt zelf het welkomstgeschenk. De ontvanger krijgt een brief waarin staat dat het abonnement van u afkomstig is.

ingangsdatum abonnementUw abonnement gaat in met het eerstvol-gende nummer (Frontier 18.1), indien wij uw aanmelding en betaling voor 31 januari 2012 hebben ontvangen.

abonnementsvoorwaarden• Aanbiedingen in dit nummer zijn geldig tot

en met 31 januari 2012.

• Het abonnementsgeld dient bij vooruit-betaling te worden voldaan d.m.v. een automatische incasso. Betaling via een toegestuurde factuur is ook mogelijk.

• Welkomstgeschenken worden verstuurd na ontvangst van het abonnementsgeld.

• Uw adreswijziging graag minimaal 3 weken voor verhuizing opgeven.

• Alle abonnementen gelden tot wederop-zegging en worden zonder opzegging automatisch met een jaar verlengd, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

• Het opzeggen van uw abonnement dient, schriftelijk of per email, minimaal 4 weken voor afloop van de abonnementsperiode te geschieden.

• De abonnementsaanbiedingen gelden alleen voor nieuwe abonnees die de afge-lopen 2 jaar geen abonnement op Frontier Magazine hadden.

• Woont u of de ontvanger niet in Nederland, neem dan telefonisch of per email contact op met Frontier.

• Prijswijzigingen voorbehouden.

Door de snelle ontwikkelingen op het gebied van digitaal lezen en de groei van de aantallen verkochte e-readers wordt de behoefte steeds groter om Frontier Magazine digitaal beschikbaar te hebben.

Frontier Magazine is te downloaden voor de iPad gebruikers via de gratis applicatie Tablisto. Met deze applicatie is het eenvoudig om boeken, tijdschriften en kranten te lezen. De digitale Frontier Magazine is in hetzelfde formaat te bekijken als de papieren versie, aangevuld met extra’s zoals links naar websites, fi lmpjes en uitvergroten van foto’s. Bijkomend voordeel is dat de digitale versie 2 weken eerder beschikbaar is dan de papieren versie. In de toekomst zal Frontier Magazine ook beschikbaar zijn op andere tablets.

Frontier Magazine op iPAD

TARIEVEN:De prijs per digitale editie is € 5,49 Binnenkort zal ook een digitale abonnementsvorm beschikbaar zijn. Tablisto is gratis te downloaden in de App Store.

GRENSVERLEGGEND MAGAZINE | jaargang 17.8 | nummer 101 | oktober - november 2011 | 5,95

Wetenschap | Spiritualiteit | Geschiedenis | Mysterie | Gezondheid | Achtergrond | Nieuwe Boeken & DVD's

5555555555555555555555555555555555555555555555555555555 ooooooooorzorzarzaorzrzorzorzaaaorzaoooooorzorzrzaorzzrzorzarzarzaooooorzorzaorzarzarzarzaoooooooooorzazaoooooooorzazzaorzaaaaooooooooorrzzzrzazazaaaazaoooooorrrzzzzzaaaoooorzzarzaaoo zzaoooooooooorrzzza ooooo zzzakkkkkenkkenkekkenkenkenenkkkenkkenkenkenkekekekkenkkenekeeenkennkkekekekeenkkkkekeeeekkeekeoorzakekennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn van OVERLIJDEN GRAANCIRKELS 22022202200000000011111011101111011011222222000000001011110122222000000012222000 1110110112000010111101120000011011122001101011112000010111101112200000100011200 112011200011101111120111111111111111111111111111 NNNNNNNNIIIKNIKKOIKIKIKIKIKOIKOOOKOIKKOOIKONNNNIIKIKNIKIKOKKIKOKOONNNNNIKIKOKOOONNNNIKOKIKONN KINNIKKKKNNIKKKOKNNNNNNIKKKOKONNNNNNIIKKKKOKOLONNNNNNIIKKKKOOOKOOONIKOOLOLLOLOLOLOLLLOOOLOOLOOOOLOOOOOLOOLLLOOOOLLLLLOOOLLLLLLOOOOOLLLLOOOOOLOOLKOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TESLA

En verder in ditEn verder in ditEEn verder in ditvveverder in rder in diverder in diverder in din verder in dveEEnnEn vvee derdEn ve r in ditin diE t nummnummernummer: DeDeDe De heee heroheroheroheroheroeroroheror: De: De er: De e heherommerrnummer: nummer: DDeD nummer: Dnummer DDe oe ntdekking van aentdekking van aentdekking van aentdekking vntdekking van atdekking van aedekking van aetdekking vantdekking van aentdekking van aeg vvan aevan aevan aentdekking van atntdekking van aedekking van antdekkingdekking van aeg van van aeantdekking van aekkingtdekking van ag vanaan evaan adee vannndee n h |ther | Smoking gher | Smoking gther | Smoer | Smoking gther | Smoking ghther | Smoking gther | Smoking gther | Smoking gth || S kither | Smokingther | Smoking| Smoking g| Smoking gghh Smoking g| Smoking un voor Eun voor Egyptun voor Egyptoloun voor Egyptolon voor Egyptolovoor Egyptoor EgEr Egyptolooloun voor Egypun voor un voor EEoor Eoor Egypunuun voor Egypton voor Egypgyptun voor Egypun voor Egypun voor Egyptn gyvoor Egyyun voor Egyun voor Egyun or EgyptEgyppptv or ttogy gie gevonden | Cgie gevonden | Cgie gevonden | Cgevondegevondegevondengevondenevondevonevogevoondondgevondegevondenen denden | Cgie gevonden | Cgevonden | Cgevonden | Cgevondvoevondevondgeevovondondevondeevondevo dnvv oololumn: o umn: mol mnmmn:oo umnmmmmmnol mmmnmmmnnnn:: Ghetto-engel | AGhetto-engel | Ahetto-enGhehettGheethetto-engel | Ato-engel | Ato-engel Ghetto-engel | Aetto-engel | AGhetto-engel | Ahehehettoo-engel GGhetto-engel | AGheetet -GGhetto-engel Ghethet kaija: ‘Wijkaija: ‘Wij zijnkaija: ‘Wij zijnkaija: ‘Wij zijn: ‘Wkaija: ‘Wij zijn‘‘WWa: ‘Wij zijnW iaija: ‘Wij zijn:a: ‘Wij zijn‘‘Wij ziWikaija: ‘Wij zijn‘Wij‘Wij zWijja: Wij zijWij W Eén’ Eén’ | MayEén’Eén’ | Maya Eén’ | Maya-astén’ | Maya-ast Eén’ | Maya-ast’ | M’ | Maya-a| Maya-ast| Maya-ast Maya-astMaya-ast’ | Maya-a| Maya-ast EéEén’ én’ | Maya-astEé Eéén | MayMaya-astrologie | Vrologie | Vrijlarologie | Vrijlalrologie | Vrijlarologie | VrijlaVr Vrijlarologie | Vrijlaogie | Vrijlarologie | Vrijlogie | Vrijlrologie | Vrologie |rologie | Vrijlao nd Vrijgeld | Innnd Vrijgeld | Innd Vrijgeld | Innd Vrijgeld | Innd VrijgeldVrijgeld | Innd Vrijgeld | Innd Vrijgeld | Innd Vrijgeld | eld | Inijgerijge d | Innd Vrijgeld | Inijnd Vrijgeld | Inend ri g de Ban van hddd de Ban van h de Ban van Ban van de Ban van h de Ban vande Ban vanan han hn hehehhetet t n het de Ban van de Ban v nn hhehet t n hettt nn eetheeeett Leven: DualiteLevenLeven: DualiteitLeveLeven: Duaeven: Dualiteiteven: Dualven: DuDualiLeven: DDualiteiuali eit: DualiteitLeven: Dualitevve : uualiteitLeven:ven: DualaaLeven: DualiteitLeven: Dualit ti t | De | De | De | De De De|||| || || D|||Vamachara-ArchieVamachara-ArchieVamachara-ArVamachara-ArchieVamachara-Archieamacharaamachara-ArchieVamachara-Archieachara-ArchieVamachara-ArchieVVam cVama rchieachara-ArchieVamachara-Archieveven deel 4: Kaen deel 4: Kabben deel 4: Kabbn deel 4: Kabbden deel 4: Kabbeel 4eel 4: Kabben deel 4: Kel 4: Kabbel 4: Kabbel 444: Kabbeel 4: KKabKabb4: KabbKabbven deel 4: Kabbabbven deel 4: Kabben deel 4: Kabbveven deden deeeeeell 4deel 4: Ka4: Kabbdeeel : Kabbbbbn deel 4: Kde 4eel bala Links ofala Linkala Linkala Links of Rala Linksa Links of Recala Links of Recnks of Recks of ksks of Reks oof ala Links offala Links of RecRecala Links of Recala Links of Rececala Links of Reala Links of Reala Links of Reckkks ofofoffof kksss oala Links of Rs oof f Reala Links of Rks os os of Ra s oo hts? | Vohts? | Vhts? | Voed hts? | Voed het ts? ||hts? | Voed hethts? | Voed he| Voed het ts? | Voed het Voed hehts? | Voed het ts? | Voed heth h hts? | Voed hehhts? | V land dat ons voeland dat ons voeland dat ons voeand dat ons voend dat ons voendland dat ons voed dat ons voeat ons voend dat ons voennd dnd dat ons voat ons voeon dt | Columdt | Column:dt | Coludt | Column: dt | Columndt | Codt | Columndt | Columndt | Column: t |dt | Opgepast vooOOpgepast voorOOpgepast voor npgepast voor nipgepast voor niepast voasepast voor nist voor nt voor niniepast voor niOOpgepast voOpgepast voor nOpppgepaepaspast voorpapa vgepast voorepast voor nipast voor nOpgepast voor Opgepast vOpgepast voor nipgepast voor nig a ttgepast past voor nor niOpgepast vOpgepast voor nOppgepast voor neppaaapgepast voor nOpp eueuweeuweeuweeuweeuweuweeuuuuwwwwweeuuuwweuwwwweAmerikaanse saAmerikaanse samemerikaanse sammerikaanse samAmerikaanse samerikaakerikaanse sameAmerikaanse sase sammerrikaanse saameiAmerikaanse srikaani aa se nzwnzweringstheorieweringstheoweringstheoriewerinzwerinzweringstheoriengstngsthengstweringstheoriestheringstheoriethhhzweringstheorienzweringstheorinzweringsthenzweringstheoriew nnngstheoweringstheoriestheorieweringstheorieweringstheogstheorigstheosthstheorietthheweringstheww ngsggs eoorrwwwe gsthstsththheoriorieën!ën!ëënëën! | Gez| Gezonde prGezonde produGezonde produGezonde pezonde zonde produzonde produGezondende produde produde produGezonde pronde produrodudGezondGezonde produezonde proGezonde prodzonde przondee prod GGGezonde produez e ponde prodezonde produzonde prodzononnnde prodpzoonde pre prodpppp cten | Acten | Ananascten | Ananas | cten | Ananas | ten | Ananasn | Ananasn | Ana| Ananas | cten | Ananas | nanas |cten | Ananas | as |asctecten | Ananas |aasen | Ananas | |cten | Ananacctten assctenn scten | Ananas |encten | Ananass | Boekenkatern eBoekenkatern eBoekenkatern en ekenkatern en kenkkkenBoekenkatern en oekenkatern en ekenkatern enekenkatern ennekenkaternkenkeenkatenkBoekenkatern en kenkenkakeeenenkakkekekenkBoekenkatern ekennkaa meer...meer...meer...meer...errr.r..memeer...eeerererrmeerme

Geest in Luciferdoos

P

TDBaTA

N

TESLA:NIKOLA

De toekomst is van mij

Velen van ons denken dat het bereiken van aanzien wordt beloond.

Zo niet met geld dan zeker door de ogen van de geschiedenis.

U zult verbaasd zijn dat tenminste één man, van wie wij zijn prestaties

heden ten dage nog uitgebreid gebruiken, bijna vergeten is.

Graancirkelkalender 2012

De enige graancirkelkalender met de nieuwste graancirkel foto’s

Te bestellen bij:Frontier Sciences Foundation, Postbus 10681, 1001 ER Amsterdam,

tel: 020-3309151, fax: 020-3309150, e-mail: [email protected], www.graancirkel.nl

€ 22,- (inclusief verzendkosten) 10% korting bij bestelling van 3 of meer exemplaren

Eveneens verkrijgbaar in Frontier Bookshop, Leliegracht 42, Amsterdam voor € 18,90 per stuk.

Page 24: Frontier Magazine 18.1 januari / februari 2012

Breng je emoties in een natuurlijke balans met de originele Bach® Flower Remedies

Sinds 70 jaar gebruikt in meer dan 66 landen Wanneer lichaam, ziel en geest in perfecte harmonie zijn, dan voel je je gezond. Dat ontdekte Edward Bach, een Engelse dokter gespecialiseerd in homeopathie, bacteriologie en immunologie. Zijn hele leven zocht hij naar natuurlijke remedies tegen negatieve emoties die aan de basis liggen van psychische en fysieke klachten en problemen. Daartoe ontwikkelde hij de 38 Bach Flower Remedies. Die kunnen puur of gemengd worden aangewend (max. 7 bloesems tegelijkertijd). Ze helpen de negatieve emoties te bestrijden en zo ons natuurlijk evenwicht terug te vinden.

Naast deze 38 specifieke bloesemremedies ontwikkelde dokter Bach ook een soort algemene Eerste Hulpremedie bij plotse noodsituaties: Rescue®. Rescue is samengesteld uit vijf krachtige bloemenremedies: Rock Rose (Zonneroosje), Impatiens (Reuzenbalsemien), Clematis (Bosrank), Star of Bethlehem (Vogelmelk) en Cherry Plum (Kerspruim). Rescue bestaat in spray, druppels, pearls, pastilles, crème en gel.

Uw garantieVeel ondernemingen produceren bloemenremedies en verwijzen daarbij naar dokter Bach. Uitsluitend de flesjes die de handtekening van dokter Bach dragen, zijn samengesteld op basis van de originele tincturen van het Dr. Bach Centre op Mount Vernon in Engeland. Daarbij wordt streng gewaakt over de kwaliteit en naleving van de voorschriften van dokter Bach. De 38 originele Bach Flower Remedies en Rescue zijn verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en gezondheidswinkel. Vraag ernaar en laat u adviseren!

Voor meer informatieTS ProductsGelreweg 9, 3843 AN HarderwijkTel: 0341 46 21 46E-mail: [email protected] Website: www.bachrescue.nl

verkrijgbaar bij drogisterij, apotheek en gezondheidswinkel. Vraag ernaar en laat u adviseren!

Gelreweg 9, 3843 AN Harderwijk

Wereldwijd worden onder toezicht van de Dr Edward Bach-Foundation officieel gecertificeerde opleidingen verzorgd. Na deelname aan

niveau 1 en 2 en na afronding van de consulenten-opleiding niveau 3 kunt u worden ingeschreven in het Internationale Register Van de

Dr Edward Bach Foundation en werkt u volgens de gedragscode van het Dr. Bach Centre, die door Dr Edward Bach zelf opgericht is.

Wederom een garantie voor echtheid, kwaliteit en professionaliteit.

TSR779-ADV.BACH.FRONTIER.180X250.indd 1 03-08-11 09:18