Formule- en merkontwikkeling: MRO Industry

Click here to load reader

 • date post

  17-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  240
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Wereldwijd focust de industrie zich meer en meer op de kernactiviteiten. Mondiale markten vertonen moordende concurrentie en kostenminimalisatie is een onontkoombaar instrument voor succes. Alles wat niet per se zelf moet worden gedaan, wordt uitbesteed. Na directe processen volgt nu de outsourcing van indirecte processen. Het outsourcen van indirecte processen doet de vraag ontstaan naar leveranciers van specifieke diensten op het gebied van MRO (Maintenance, Repair and Operations).

Transcript of Formule- en merkontwikkeling: MRO Industry

 • MRO: het antwOORd Op industRile OutsOuRcing

  tOtal identitY

 • de industRie en het OutsOuRcen van indiRecte pROcessen

  een gentegReeRd en cOMpleet aanbOd

  het zichtbaaR Maken van de stRategie

  veRandeRing

 • Het oude Hoens

  3

  de industRie en het OutsOuRcen van indiRecte pROcessen

  wereldwijd focust de industrie zich meer en meer op de kernactiviteiten. Mondiale markten vertonen moordende concurrentie en kostenminimalisatie is een onontkoombaar instrument voor succes. alles wat niet per se zelf moet worden gedaan, wordt uitbesteed. na directe processen volgt nu de outsourcing van indirecte processen. het outsourcen van indirecte processen doet de vraag ontstaan naar leveranciers van specifieke diensten op het gebied van MRO (Maintenance, Repair and Operations).

  de vOORuitziende blik van hOensanticiperend op de internationale ontwikkelingen, heeft handelshuis hoens de laatste jaren een transitie doorgemaakt. hoens, gezeteld in geleen en vanuit limburg actief in de benelux, ontwikkelde reeds eind jaren 90 drie formules om tegemoet de komen aan de groeiende marktvraag: hoens industrial partnership (hip), total supply en 3000+.

  deze diensten zijn gericht op het toeleveren van alle industrile verbruiksgoederen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud, het repareren en instandhouden van productiefaciliteiten. deze producten worden zowel direct (als onderdeel van een installatie) als indirect (ter ondersteuning) ingezet.

  het antwOORd: MRO industRieshoens is al op weg naar gentegreerde MRO voordat MRO industries daaruit wordt geconcipieerd. de kennis en expertise van het bedrijf blijven niet onopgemerkt. npM capital, in 2003 van de beurs gehaald door shv, wordt de ideale partner om op basis van hoens een krachtige buy and buildstrategie uit te voeren om zo de leidende MRO supplier te worden op de westeuropese markt. in 2005 wordt MRO industries opgericht en medio 2006 is de nieuwe onderneming operationeel. naast hoens verenigt zich nog een aantal nederlandse en belgische handelshuizen binnen het concern: van de Meerakker in weert wordt overgenomen van de suezgroep en ook stuart, een grote speler in de antwerpse haven wordt ingelijfd. even later volgt van de Ree techniek. zo ontstaat in een jaar een groep met een omzet van 80 miljoen euro en 400 werknemers.

 • 4een gentegReeRd en cOMpleet aanbOd

  MRO industries kiest ervoor n compleet technisch handelshuis te zijn, dat toelevering van alle technische MRO producten en diensten bundelt in een aanbod via n leverancier: MRO industries. MRO industries doet dat met twee nieuwe businessformules: MRO integrated en MRO complete.

  MRO integRated MRO industries biedt MRO fulfillment met als principile focus kostenreductie op basis van een intensieve samenwerking en een maximale dienstverlening voor haar industrile klanten.de ultieme vorm van fulfillment voor de grote industrien en dienstverleners bestaat eruit dat MRO industries op basis van service level agreements in alle behoeften van haar klanten voorziet. daar ligt de grote uitdaging: een hoogstandje van logistiek en etechnologie, waarbij elektronische gegevensuitwisseling en databeheer via internet de basis vormen.

  MRO cOMplete Ook de Mkbmarkt blijft interessant. er zijn vele duizenden bedrijven die te klein zijn om hun MROsupply uit te besteden, maar die wel dagelijks zelf in de behoeften moeten voorzien. deze groep kan bij MRO industries elektronisch bestellen; een verregaand geautomatiseerd systeem van voorraadbeheer en levering maakt een snelle levering op maat mogelijk.

  een MeRk Met twee fORMulesMRO integrated en MRO complete bouwen voort op de formules hip, total supply en 3000+ die hoens enkele jaren eerder introduceerde. total identity werkt sinds eind jaren negentig voor hoens en heeft destijds geadviseerd over strategische vraagstukken op het gebied van de positionering van het bedrijf en formules, de communicatiestrategie en invulling en het corporate design.

  total identity staat dan ook aan de basis van MRO industries, waar op strategisch niveau twee vragen spelen: welke merkstructuur past bij dit nieuwe bedrijf en in hoeverre blijven de binnen het bedrijf verenigde partijen zichtbaar?voor de doorgroei naar MRO industries als fullservice organisatie heeft total identity een merkarchitectuur ontwikkeld, waarmee handelshuizen die binnen MRO industries opereren, met behoud van hun eigen naam de markt kunnen bedienen. voor deze zogenaamde paraplustructuur is gekozen uit respect voor het imago en de sterke naam van de dochterbedrijven.in een volgende fase, als de naam van MRO industries een begrip is, zal een fading out optreden.

 • Voorwaarde

  Meerwaarde van het merk

  MRO CompleteMRO Select

  Commodity

  Werkwijze+ total cost

  Distrubutie

  Marktkennis

  Assortiment

  Prijs

  Leveringsbe-trouwbaarheid

  dezimotsuCytlaicepS

  MRO Integrated

  Ruhrgebied

  Hasselt

  MRO hoofdvestiging / Shared Service CentreMRO vestigingenMRO advieskantorenEndorsed vestigingenIntegrated partners

  Integreren

  Proceskennis

  Sourcing volgens specificatie klant

  Cruciaal

  Toepassings- & productkennis

  120.000

  Nodig

  120.000

  Zelfstandigen zonder personeel

  3000

  reganamtnuocca & lebak aivnegnigitsev aivvia internet

  Business to businessBusiness to consumer

  Noodzakelijk

  MKB < non-productgerelateerde productie-omgeving Industrie

  MRO Select

  Commodity

  Nodig

  Zelfstandigen zonder personeel

  3000

  via internet

  Business to consumer

  ConsultantSpecialist

  Vraag/aanbod

  VraagAa

  nbod

  Beste prijs

  >1.000.000 600

  Winkel

  Internet

  Innovatievan het MRObusinessmodel

  ProductFunctielaanaKloRRoutinevan de

  organisatie

  AssortimentAssortiment

  + opties

  Gentegreerdedienst-

  verlening

  Interactie

  Groothandel

  60.000

  Indirectvia

  vestiging Direct,ondersteund

  dooraccount

  Deva

  luat

  ieva

  nde

  toeg

  evoe

  gde w

  aard

  e

  Geen M

  RO klant

  enMRO-

  klanten (busin

  ess-to-business)

  Deva

  luat

  ieva

  nde

  toeg

  evoe

  gdewa

  arde

  CommoditySpecialty

  Customized

  150.

  000

  omze

  t 10.000 omzet

  Uiteindelijk is gekozen om de drie formules terug te brengen naar 2.

  5

 • cORpORate tYpefacede verschillende bedrijven blijven binnen MRO industries onder hun eigen naam werken. het was daarom zaak een zeer eigen en herkenbaar logo te ontwikkelen. dit is bereikt door gebruik te maken van een eigen corporate typeface stampino. het letter type is een stencil lettertype met een industrieel karakter. wat de naam betreft: stampino is italiaans voor sjabloon of stencil.

  Merkstructuur

  6

  het zichtbaaR Maken van de stRategie

  total identity ontwikkelde op basis van de corporate identity een integraal corporate design programma met als centraal visueel element het eigen typeface.

 • Overgang naar een compleet en gentegreerd aanbod als visuele basis voor grafische beeldtaal.

  7

  veRandeRing

  het inteRne pROceshet businessmodel wordt in 2006 in grote vaart extern uitgerold. Maar ook het interne veranderingsproces is wezenlijk voor succes. enthousiasme bij de medewerkers is een voorwaarde voor een dergelijke omvangrijke transitie en het nieuwe concept moet praktisch worden opgepakt. geen theorien verkondigen, maar praten met de medewerkers en de processen managen op basis van actuele klanten. Met gemotiveerde medewerkers kan MRO industries immers de behoeften van de klanten aanvoelen, aanvullen en invullen; met een strakke organisatie als voorwaarde en customer intimacy als toegevoegde waarde.

  het intern cultuurprogramma vormt een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van total identity voor MRO industries: een continu programma van opleidingen en trainingen.

  de exteRne cOMMunicatiein de externe communicatie staan we voor de uitdaging n bedrijf met twee gezichten in de wereld te zetten: enerzijds dat van de standaard MRO productenleverancier en anderzijds dat van een marktleider die in vele vormen herkenbaar is op internet, in brochures, met papieren en ecatalogie, maar die ook in de pers van zich laat horen als het indus trile ontwikkelingen betreft; kortom, een communicatie strategie gericht op het met verve uitbouwen van een kenbare dominante positie.

  total identity ontwikkelde hiervoor ook brochures, posters, advertenties en de aankleding van het hoofdkantoor en ten behoeve van de vergaande ecommerce toepassingen ook de website. bij het operationeel worden van MRO industries en de beide formules was de website een absolute voorwaarde. enerzijds is het de snelste manier voor iedere belang stellende om te weten te komen wat MRO industries is. anderzijds is voor complete een goed werkend inlog en bestelsysteem een bestaansvoorwaarde. verder verzorgt total identity de pR voor MRO industries.

 • de wereld van mro industriesde wereld van mro industries

  Mondiale ontwikkelingVerlaging van proces- en productkosten is noodzaak om succesvol te zijn op de wereldmarkt. Voor het grote industrile bedrijfsleven is er alleen nog maar de wereldmarkt. Na jaren van stroomlijning van de primaire productieprocessen zijn die wereldspelers volop bezig ook de indirecte processen te optimaliseren door sterke focus op MRO. Bij de grotere industrile partijen leidt dit versneld tot gentegreerde toelevering van MRO-producten en diensten. Kostenbeperking moet worden gerealiseerd door verbetering van inkoopprijzen, reductie van voorraden, vereenvoudiging van inkoopprocessen en door grotere effi-ciency van mensen en m