Formaat Magazine november 2011

28
België – Belgique 8000 BRUGGE X 8/6301 KIJK MAMA ZONDER BETONMOLEN Dromen en frustraties van doe-het-zelf jeugdhuizen • P20 DOOR DIK EN DUN Joké en Jong Valaar, één team • P16 JAARGANG 1 NUMMER 3 NOVEMBER 2011 VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN JUNI EN AUGUSTUS AFGIFTEKANTOOR 8000 BRUGGE X – P 602745 Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw – De Wittestraat 2, 2600 Berchem T (03)226 40 83 – F (03) 226 40 85 – [email protected] – www.formaat.be V.U.: Tom Willox, Moerheide 9, 9220 Hamme 26-27 NOVEMBER 2011 OOSTMALLE WEEKEND OP MAAT Ontdek het programma BUITENBEENTJES 3 jeugdhuizen doen het anders • P10

description

Hét magazine voor jeugdhuislovers

Transcript of Formaat Magazine november 2011

Page 1: Formaat Magazine november 2011

België – Belgique8000 BRUGGE X

8/6301

KIJK MAMA ZONDER BETONMOLEN

Dromen en frustraties van

doe-het-zelf jeugdhuizen • P20

DOOR DIK EN DUNJoké en Jong Valaar, één team • P16

JAARGANG 1 • NUMMER 3 • NOVEMBER 2011

VERSCHIJNT MAANDELIJKS, BEHALVE IN JUNI EN AUGUSTUS

AFGIFTEKANTOOR 8000 BRUGGE X – P 602745

Formaat Jeugdhuiswerk Vlaanderen vzw – De Wittestraat 2, 2600 Berchem

T (03)226 40 83 – F (03) 226 40 85 – [email protected] – www.formaat.be

V.U

.: To

m W

illox

, Moe

rhei

de 9

, 922

0 H

amm

e

26-27 NOVEMBER 2011 OOSTMALLE

W E E K E N D O P M A A T

Ontdek het programma

BUITENBEENTJES3 jeugdhuizen doen het anders • P10

Page 2: Formaat Magazine november 2011
Page 3: Formaat Magazine november 2011

Jong

Stef: “Sumo (Opglabbeek) is een jong jeugd-huis. Volgende maand bestaan we zes jaar. Mijn broer was bij de oprichters. Zo gauw ik oud ge-noeg was, kwam ik mee naar het jeugdhuis. On-dertussen hebben mijn vrienden en ik de boel overgenomen.”

Iedereen Sumo’t

Stef: “Ik ben binnen de kern verantwoordelijk voor de communicatie. Zo bedacht ik de stic-keractie Iedereen Sumo’t. We moedigen jonge-ren aan om zichzelf met een Sumosticker te fotograferen en die foto op Facebook te posten. Iedere maand kiezen we de origineelste foto. De winnaar krijgt van alles wat er op onze dranken-kaart staat, één stuk. De actie loopt supergoed. We kwamen er zelfs mee in de krant.”

Thuis

Stef: “Het jeugdhuis is mijn tweede thuis. Als ik er binnenstap weet ik dat er mensen zijn die ik ken. Dat is anders dan op een grote fuif er-gens in een zaaltje. We zijn ook een leuke bende vrienden. En een goed team. Een van onze vrij-willigers werd op de Trefdag van Formaat zelfs de eerste Mister Jeugdhuis. Ja, we hebben hier echt topvrijwilligers.”

“ SUMO IS MIJN TWEEDE THUIS” STEF (20)

Ben jij net als Stef gek op je jeugd-

huis of jongerencentrum? Mail ons

en wie weet kom jij met je jeugd-

huis op deze pagina.

[email protected]

en nu jij!

I Tekst: Lotte Van de Werf • Foto: Toon Walleyn

3

Page 4: Formaat Magazine november 2011

INHOUD

20 16

10

Thomas (23) bracht een bezoek aan een kleurrijke en muzikale figuur in Antwerpen: Prinz. Met een z, euheu. (p. 19)

Ilse (25) is vrijwilliger bij For-maat en zonder twijfel West-Vlaamse. Ze was dan ook zeer blij dat RADAR 01 neerstreek in haar provincie. (p. 14)

MET MEDEWERKING VAN: Bert Bossaert, Gerd Vanmeenen, Guy Junior Stevens, Ilse Van Reybrouck, Jan Verbrugge, Joke Hüwels,

Jos Meers, Katrien Van den Broeck, Lieven Van de Voorde, Lotte Lambin, Lotte Van de Werf, Thomas Abelshausen, Urska Pavlovic

EINDREDACTIE: Bert Bossaert & Lotte Van de WerfVORMGEVING: Pepijn Haghebaert

FOTO’S: Formaat, jeugdhuizen, Jeroen Op ’t Eynde, Lucas Eikemans, Lynn Symons, Toon Walleyn,

DRUK: Vanden Broele – Lieven Bauwensstraat 33, 8200 Brugge Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen,

mits vermelding van Formaat Magazine.Formaat Magazine verschijnt 1 x per maand, behalve in juni & augustus.

Het tijdschrift is gratis voor leden, extra abonnementen kunnen verkregen worden aan 10,80 euro (leden) of 18,30 euro (niet-leden) per jaar.

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER: Tom Willox, Moerheide 9, 9220 Hamme

Scherpe pen of gek op beeld?

Werk net als Thomas of Ilse mee

aan Formaat Magazine. Mail naar

[email protected].

en nu jij!

Page 5: Formaat Magazine november 2011

R1-4

BORN TO RUNIk hots van her naar der. Van werk naar etentje naar vergadering. Tussendoor maak ik nog tijd voor wat sport, vrienden en mijn lief natuurlijk. Mijn agenda zit vol. Van ‘s ochtends tot midder-nacht. Ik benut elke minuut. Even niets doen lijkt verloren tijd. Ik race van A naar B met mijn stalen ros. Loop nog gauw even naar de winkel voor verse groenten en praat ondertussen bij met mijn zussen via de telefoon. Over hoe zij heen en weer vliegen tussen baby’s en musea, vrienden en vakanties. We were born to run, zingt Bruce Springsteen. En hij heeft gelijk. Stilzitten is niets voor mij.

Klinkt waarschijnlijk niet onbekend in de oren. En dan tussen-door ook nog een jeugdhuis openhouden, activiteiten bedenken en promo maken. Druk hebben we het allemaal. Met het nieuwe vormingsweekend van Formaat, RADAR, spelen we in op je drukke agenda. Wil je een vorming volgen? Dan kies je zelf hoe-veel tijd je investeert. Een heel weekend. Een dag. Of een avond. Jij beslist.

En voor iets dat je echt boeit, maak je natuurlijk gewoon tijd. Op deze editie van RADAR staat heel wat geluid en muziek op het programma. Videoclips maken, muzieklab, dj-cursus of con-certen organiseren? Je vindt er zeker je goesting. Ik alvast wel: koken voor bands, here I come.

Tot op RADAR 02!

LottePS: Ontdek snel wat je kan doen op RADAR in de bijlage.

DIT MAGAZINE10 OUT OF THE BOX

13 EEN JOB IN HET JEUGDHUIS

14 KICK OFF RADAR

15 OVER THE EDGES: GONZALO

19 PRINZ: PUSH IT YOUNG TALENT

20 DE BOUWVAKKERS

EN OOK …02 I LOVE

06 WALL

12 COLUMN

16 MIJN BUUR(T)

18 HARRY’S HELPDESK

RADAR 02R2 BOUW EEN RADAR OP JOUW MAAT

R4 ONTDEK HET PROGRAMMA

26-27 NOVEMBER 2011 OOSTMALLE

W E E K E N D O P M A A T

Page 6: Formaat Magazine november 2011

WALL

HOOG BEZOEKPrins Filip en prinses Mathilde bezochten in oktober twee jongerencompetentiecentra (JCC) in Antwerpen. De eerste stop was Zappa op het Kiel. Nadien trok het prinsenpaar ook naar De Branderij in Borgerhout. Het hoog bezoek toonde veel interesse voor de leefwereld van de jongeren.

© Stamp Media – Lynn Symons

het moment

Samenstelling & tekst: Lotte Van de Werf

6

Page 7: Formaat Magazine november 2011

Wha? My name is

DEN COUTER (POPERINGE)Een babbeltje slaanWat? Den Couter is afgeleid van couten of een coutertje slaan. Dat is een babbeltje slaan in het Poperings dialect.

Waarom? Het jeugdhuis is dé plek om je vrienden te ontmoeten, een babbeltje te slaan en samen dingen te doen.

www.dencouter.be

JEUGDHUIZEN EN DE GEMEENTEEen gemeentelijk subsidiebeleid op maat van jeugdhuizen?Formaat bundelt, in samenwerking met VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten), een visietekst en voorstellen over het subsidië-ren van jeugdhuizen in een boeiende brochure over gemeente-lijke jeugdhuisondersteuning. Is je subsidiereglement aan een update toe en zoek je naar een win-winsituatie voor gemeen-tebestuur en jeugdhuis? Dan vind je in deze brochure alle tips, voorbeelden en een werkvorm om mee aan de slag te gaan in je gemeente.

Tijdens de studiedag op 1 december stellen we de brochure ‘Een jeugdhuis in je gemeente’ voor. En nodigen je uit om samen met jeugdconsulenten en beroepskrachten uit jeugdhuizen na te denken over gemeentelijke jeugdhuisondersteuning.

Donderdag 1 december 2011, inschrijven en info: www.vvj.be

In het Formaat Magazine van december lees je alles over jeugdhui-zen en de gemeente in een boeiend dossier.

Nul verkeersdoden. Zou dat niet mooi zijn? Elk jaar sterven meer dan 100 jongeren in een verkeersongeval. Ieder verkeersslacht-offer is er één te veel. Met de campagne Go for zero wil het BIVV (Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid) daar iets aan veran-deren. Op de website van Go for Zero kan je een 2D party bouwen. Benieuwd of jij veilig thuis geraakt. Je kan er ook het Go for Zero-charter ondertekenen. Samen voor minder ongevallen, minder slachtoffers en een hoffelijker verkeer. Go for zero!

www.goforzero.be

dat telt

7

Page 8: Formaat Magazine november 2011

GOVIO ORGANISEERT VETSTE VOORRONDEFrappant Pop beloont ook jeugdhuisFrappant Pop is het popconcours van de provincie Antwerpen. In verschillende rondes nemen jonge muzikanten het tegen elkaar op. Die rondes gaan steeds door in een jeugdhuis of jongerencen-trum. Deze editie kiest de jury niet alleen de beste band, ook het jeugdhuis dat de vetste voorronde organiseert wordt beloond. De jury hield bij de keuze rekening met de opkomst, samenwerking, voorbereiding en promotie van het concert. Govio (Kalmthout) organiseerde volgens de jury de vetste voorronde. Het jeugdhuis krijgt een luxe-uitnodiging (incl. vervoer, backstage rondleiding, eten, drank, …) om met vijftien personen op 17 december in mu-ziekcentrum TRIX naar de ‘Best Of The Best’ showcase te komen kijken. Op die showcase spelen alle winnaars van de verschil-lende provinciale muziekconcours.

www.frappantpo.be

BOUW ZELF EEN WEBSITE VOOR JOUW JEUGDHUISZelf een website bouwen niet enkel voor computerwizardsAltijd al zelf een website willen maken? Jeugdwerknet organi-seert drie vormingssessies. Hier kan je leren hoe je een website kan bouwen. Binnen de kortste keren heb je een eigen website, die je bovendien helemaal zelf in elkaar geknutseld hebt.

• Woensdag 23/11: Je website doorgelicht (Sint-Amandsberg)• Woensdag 7/12: Websites bouwen met Wordpress (Antwerpen)• Donderdag 10/11 en 17/11: Websites bouwen met Drupal (Gent)

Wil je meer info? www.jeugdwerknet.be

DEN KELDERNieuw bestuur, nieuwe startDen Kelder ligt als enige jeugdhuis midden in het centrum van Gent. Geen makkelijke positie. Vorige maand startte in het jeugd-huis een nieuwe bestuursploeg met een nieuwe visie en heel veel goesting om Den Kelder opnieuw op de kaart te zetten bij het jong volk in Gent.

Den Kelder wil een broedplaats zijn voor jonge mensen. Een plek waar jongeren zich creatief kunnen uitleven. Zo lanceren ze het initiatief Art Kollektiv. Daarbinnen organiseren ze filmavonden, tentoonstellingen en jamsessies. Maar ook wie voetbal wil kij-ken of zin heeft in een speciaal, maar toch goedkoop biertje kan in Den Kelder terecht. Het jeugdhuis heeft ook een nieuw logo en een opgefrist interieur. En in december mag het jeugdhuis waarschijnlijk meewerken aan het showcasefestival GLIMPS. Go, Den Kelder!

www.denkelder.com www.glimpsgent.be

goe bezig!

VRIJSTRAAT 16“Begin je te jong met seks, dan ben je een sloerie”

(Sister Bliss in Humo)

Jongeren weten en praten veel over seks. Toch weten ze lang nog niet alles. Seks bespreekbaar maken op een positieve en open manier is belangrijk. Daarom lanceert Jeugd en Seksuali-teit ‘Vrijstraat 16’, een spel dat jongeren helpt bij hun seksuele ontdekkingstocht. De spelers krijgen tijdens het spel heel wat heel wat uitdagingen (creatieve, actieve, rustige en zoekopdrach-ten, groepsgesprekken en weetjes) die hun kennis, vaardigheden en attitudes rond vrijen bevorderen.Bij het spel zit ook een uitgebreide informatiekrant en een hele-boel verwijzingen naar informatieve internetfilmpjes.

Vrijstraat 16 kost 25 euro en kan je bestellen bij Jeugd en Seksua-liteit vzw.

8

Page 9: Formaat Magazine november 2011

’T JOP, VOLLE VAART VOORUIT’t Jop (Sint-Job) heeft een nieuw gebouw. Vorig jaar startte de gemeente met het bouwen van een heel nieuw jeugdhuis voor de jongeren in Sint-Job. Het nieuwe jeugdhuis is drie keer groter dan het oude. De laatste weken zorgden de enthousiaste vrijwilli-gers van ’t Jop voor de afwerking zoals de inrichting, een nieuwe toog en verlichting. De oude mini van ’t Jop kreeg daarbij een ereplaats tegen de muur.

www.jhtjop.be

JEUGD & VREDEHet is weer zover. Zoals ieder jaar organiseert Jeugd & Vrede vzw een ‘inleefreis’ naar een land in het Zuiden. Jongeren ma-ken er kennis met de plaatselijke cultuur en zetten zich in voor verschillende projecten. Je wordt er bewust gemaakt over het omgaan met verschillende culturen. Dit jaar trekken ze naar Lubumbashi in Congo en in de verschillende projecten zullen straatkinderen centraal staan.

Benieuwd? Je kan op www.jeugdenvrede.be/vietnam-2011 al eens een kijkje nemen naar het project van vorige zomer. Toen trok-ken 13 Vlaamse jongeren vorige zomer naar Vietnam en staken een handje toe in een weeshuis. Ze hielpen ook bij verschillende projecten voor mensen met een lichamelijke handicap.

MUZIKANTENDAGThe ultimate playgroundOp 19 november organiseert Poppunt de tiende en ongetwijfeld alweer ge-wel-di-ge editie van Muzikantendag.

Masterclasses, workshops en infosessies gegeven door de ab-solute toppers uit de Belgische musicscene. Dat is Muzikanten-dag. Er staan meer dan 50 activiteiten op het programma met meer dan 150 professionals om die in goede banen te leiden. Zo zit er weer een dreamteam aan producers, journalisten en muzi-kanten klaar om feedback te geven op je demo. En Fnac trakteert bands op een professionele fotoshoot.

Omdat dit de tiende editie is van Muzikantendag staat er ook een leuk extraatje op het programma: speeddating. Onder het motto ‘Everything you’ve always wanted to know but were afraid to ask’ krijg je 30 minuten de tijd om met een professional te babbelen.

Tickets: 11 euro www.muzikantendag.be

9

Page 10: Formaat Magazine november 2011

Tekst: Bert Bossaert • Foto’s: jeudghuizenREPORTAGEEr zijn kleine jeugdhuizen en grote. Jeugdhuizen die optredens

organiseren of helemaal niet. Jeugdhuizen voor allochtone jongeren en jeugdhuizen voor metalfans. Ieder jeugdhuis heeft

een eigen profiel. Scheld’apen, T-Klub en Chicago springen eruit, omdat ze net dat beetje anders zijn.

“JONGE KUNSTENAARS KRIJGEN HIER RUIMTE OM HUN DING TE DOEN”

SCHELD’APENMuziekclub en kunstenwerkplaats

GekraaktTien jaar geleden ging een groep jongeren en jonge kunstenaars op zoek naar een ruimte om te experimenteren met kunst en muziek. Ze vonden een leegstaand pand aan de D’herbouvillekaai in Antwerpen en besloten dat te kraken. Met de goedkeuring van het stadsbestuur bezetten ze het gebouw. Ze toverden het om tot een gezellig café, een concertzaal en een volkskeuken.

EigenzinnigHet stadsbestuur liet de jonge Scheld’apen hun ding doen en hun weg zoeken. De jonge kunstenaars organiseerden fantastische feesten, con-certen en projecten. Artiesten als El Guapo Stuntteam, een tachtigjarige tapdanser, DAAU, Vitalski stonden er op het podium.

ArtistiekIn 2010 bezette Schelda’pen een maand lang Fort 8 in Hoboken. Onder de noemer WERKKAMP 010 lieten ze getalenteerde, jonge kunstenaars hun ding doen. Theatermakers, beeldhouwers, zeefdrukkers, muzikanten, fo-tografen en tekenaars kregen een maand lang de kans om in alle vrijheid te experimenteren, werken en ontwerpen. Tijdens verschillende toonmo-menten lieten ze aan het grotere publiek zien wat ze in huis hadden. Het project was een enorm succes, dus kwam er dit jaar een nieuwe editie van het werkkamp.

VrijHet concept van Schelda’pen draait rond het creëren van ruimte voor jon-geren, jonge kunstenaars en muzikanten. Het is een plaats waar niet te veel vastligt, waar fysieke en mentale ruimte is. Zo kan iedereen blijven doen waar hij of zij nood aan heeft. Mensen kunnen er komen zonder dat er al te veel context vastligt voor hen. Die vrijheid is de grote sterkte van Scheld’apen. www.scheldapen.be

www

Kunstenaars experimenteren en werken hier in alle vrijheid. [ SCHELD’APEN ]

Mensen kunnen hier komen zonder dat er te veel context vastligt. [ SCHELD’APEN ]

10

Page 11: Formaat Magazine november 2011

“JONGEREN DIE CHICAGO BINNEN STAPPEN, MOETEN DE

STRAATCULTUUR BUITEN LATEN”

CHICAGOJong en straatproef

MulticultureelChicago ligt midden in het multiculturele en drukke centrum van Brus-sel. Zo’n vijftien jaar geleden gingen enkele jongeren op zoek naar ‘ruim-te’. Ze vonden dat er te weinig gebeurde voor de jongeren in de buurt. Ze stapten hiermee naar de wijkagent en een priester. Enkele mensen zet-ten er hun schouders onder en zo kwam het jeugdhuis er. Oorspronkelijk kwamen er vooral jongeren van Marokkaanse origine. Chicago werkt er hard aan om ook andere jongeren in de wijk te bereiken, met succes.

UitdagendOorspronkelijk waren huiswerkbegeleiding en voetbal de grote pijlers van Chicago. Die beginperiode was een gouden periode voor jeugdhuis. Later, bij de overgang naar een nieuwe generatie, veranderde alles. Jongeren zetten de boel op stelten, maakten ruzie, gingen stelen ... Tussen de wijk en het jeugdhuis kwam er een stevige vertrouwensbreuk. Het kostte heel wat moeite om dat vertrouwen te herstellen. Gelukkig draait het jeugd-huis ondertussen weer op volle toeren.

12 + Chicago heeft een aanbod voor jongeren van twaalf tot zestien jaar. Voor de jongeren vanaf zestien jaar organiseren ze geen voorgekauwde activi-teiten. Wel krijgen zij de structuur en middelen om zelf dingen te doen zoals een kamp organiseren of een muurschildering maken.

SolidairJongeren die Chicago binnen stappen, moeten de straatcultuur buiten la-ten. De verhouding tussen jongens en meisjes is er anders dan op straat, net als de taal. En uiteraard zijn er in het jeugdhuis enkele regels. Chicago hecht veel belang aan solidariteit en respect. Jongeren die daarin mee zijn, kunnen meer verantwoordelijkheid opnemen in het jeugdhuis. Een volgende stap is dat ze dit ook voor hun wijk gaan doen. Uiteindelijk wil Chicago jongeren zo stimuleren om solidair te zijn met andere mensen in Brussel, België, Europa en de hele wereld.

StraatproefDe straatcultuur moet buiten blijven, maar dat wil niet zeggen dat het jeugdhuis bang is van de straat. Voeling houden met wat er op straat ge-beurt, is net heel belangrijk. Er zijn voortdurend veranderingen. Niet al-leen in de wijk, ook in de behoeftes van de jongeren. Het jeugdhuis hecht er dan ook veel belang aan om regelmatig buiten te komen. Zo ziet de straat het jeugdhuis en het jeugdhuis de straat.

www.chicago.bewww

Chicago hecht veel belang aan solidariteit en respect. [ CHICAGO ]

[ CHICAGO ]

11

Page 12: Formaat Magazine november 2011

Urska (21) is vrijwilliger in MC ZOS, een jeugdhuis in Zagorje ob Savi (Slovenië). Ze maakt juwelen, is gek op concerten en lacht bijna altijd. Maandelijks laat ze ons meekijken over de Sloveense grens? Deze maand viert ze de eerste verjaardag van haar jeugd-huis. Feest!

HAPPY BIRTHDAYMC ZOS viert zijn eerste verjaardag. Al een jaar lang werken we sa-men. Aan een plek waar jonge mensen kunnen rondhangen, plezier maken en andere jonge mensen ontmoeten. We organiseerden vorig jaar meer dan 100 projecten. We bereikten meer dan 1000 mensen. Wauw.

Ons verjaardagsfeest duurt een hele week. We starten met de ope-ning van onze gloednieuwe, grote zaal. Een ruimte waar we vooral meetings en educatieve projecten willen organiseren. En er staat nog heel wat op het programma. Zo loopt er een expositie van onze jonge fotograaf. Hij is 22 en zijn foto’s zijn supergoed. Er gingen al heel wat deuren voor hem open. Dat wij hem helpen, heeft daar zeker een rol in gespeeld. We houden ook de première van een komische film die ge-maakt is door een aantal jongeren uit onze stad. En een monokomedie die echt geweldig grappig is, zo heb ik horen zeggen.

“MC ZOS is zowat het beste dat me overkomen is”

Dit hele verjaardagsfeest slorpt ons helemaal op. Het project over afval, waar ik vorige keer over schreef, ligt dus even stil. Dat project zal ook minder groots zijn, dan we oorspronkelijk in gedachte hadden. Maar daarover meer volgende maand.

Zoals ik vertelde, verhuisde ik vorige maand naar Ljubljana, de hoofdstad van Slovenië. Ik hoop dat ik ook vandaaruit mijn vrijwilli-gerswerk bij MC ZOS nog lang kan volhouden. Want mijn jongeren-centrum is zowat het beste dat me overkomen is. Ik leer er vanalles en zelfs het schrobben van de vloeren vind ik leuk. Meewerken in een jeugdhuis of jongerencentrum geeft zoveel kansen. Ik kan het alleen maar aanraden.

Urska

COLUMN

“VAN ONT WIKKELINGS SAMEN­WERKING TOT DJ­CURSUSSEN, IN T­KLUB KAN HET ALLEMAAL”

T-KLUBVindplaatsen en projecten

MaatschappelijkT-Klub is op het eerste zicht een doodgewoon jeugdhuis. Toch is het net een beetje anders. Het jeugdhuis richt zich naar maatschappelijk kwets-bare jongeren. De drie beroepskrachten in T-Klub investeren sterk in het ondersteunen, begeleiden en stimuleren van die jongeren. Maar niet al-leen maatschappelijk kwetsbare jongeren vinden hun weg naar het jeugd-huis. Net die mix tussen verschillende jongeren maakt van T-Klub een sterke werking. Je hebt jongeren die heel zelfstandig kunnen werken en anderen die meer begeleiding nodig hebben. Beide doelgroepen houden elkaar in balans.

ProjectmatigT-Klub kiest voor projectmatig werken. Het jeugdhuis wordt niet gezien als een doel, maar als een middel. Projecten ontstaan altijd vanuit het jeugdhuis, vanuit de jongeren. Hen begeleiden, coachen en stimuleren om het zelf te maken, dat is waar T-Klub op inzet. Het voordeel aan pro-jectmatig werken is dat het je aanmoedigt om regelmatig buiten bestaan-de kaders en doelgroepen te denken. En om ook eens buiten de muren van je eigen werking te kijken.

DiversOnder andere door die projecten heeft T-Klub een heel divers aanbod. Naast ontwikkelingssamenwerking, hulpverlening en gespreksgroepen, kunnen jongeren er deelnemen aan activiteiten rond toneel en film of dj-cursussen.

VindplaatsgerichtTwee jaar geleden startte de vzw jeugdclubs, waar T-Klub ook onder valt, met het project ‘vindplaatsgericht jeugdwerk’. Dit project vertrekt vanuit wat er leeft bij de jongeren op straat. De vindplaatsgerichte jeugdwerker in Lokeren heeft zijn kantoor in het jeugdhuis. Hij trekt de straat op om met jongeren te babbelen en te polsen wat hen bezighoudt en wat hun wensen en dromen zijn. Samen met de jongeren bouwt hij op basis daar-van activiteiten. Die kunnen ook in het jeugdhuis doorgaan.

T-Klub richt zich naar maatschappelijk kwetsbare jongeren. [ T-KLUB ]

www.t-klub.bewww

12

Page 13: Formaat Magazine november 2011

26-27 NOVEMBER 2011 OOSTMALLE

W E E K E N D O P M A A T

Schrijf in voor 10/11 =10% KORTING

CONCERTEN ORGANISEREN / BESTUREN / MUZIEKLAB / VRIJWILLIGERS MOTIVEREN / ...

BOUW JE EIGEN VORMINGSWEEKENDVoor jeugdhuizen, jongerencentra en jongerenwerkingen

INFO & INSCHRIJVEN • WWW.FORMAAT.BE/RADAR

Page 14: Formaat Magazine november 2011

Bouw net als Seppe een RADAR op jouw maat.

1. KIES één/meerdere activiteit(en) 2. KNIP ze uit3. PUZZEL tot je jouw ideale weekend hebt 4. SCHRIJF JE IN VOOR 15 NOVEMBER op www.formaat.be/RADAR

NAAM

JEUGDHUIS / JONGERENWERKING

Bouw een RADAR op jouw maat Bouw je eigen vormingsweekend. Kies activiteiten die je interesseren. Op de dagen dat het je past. Zaterdag of zondag, een heel weekend of enkel de party. JIJ KIEST.

1. KIES één/meerdere activiteit(en) 2. KNIP ze uit3. PUZZEL tot je jouw ideale weekend hebt 4. SCHRIJF JE IN op www.formaat.be/RADAR

BLIJVEN SLAPEN Geen zin om vroeg op te staan? Dan kan je de avond voordien al komen slapen. Geen zin om ’s avonds nog naar huis te gaan? Kruip dan op locatie in je nest. Slapen kan van zaterdag op zon-dag. Ook vrijdag kan je eventueel al komen overnachten.

VOORBEELD Seppe houdt zaterdagnamiddag het jeugdhuis open, maar komt ’s avonds naar RADAR voor de party. Hij blijft uiteraard ook slapen, want op zondag volgt hij de workshop rond concerten en administratie.

voormiddag

namiddag

avond

vanaf 21u / 22u

ZONDAGZATERDAG

WEEKEND

voormiddag

namiddag

avond

vanaf 21u / 22u

ZONDAGZATERDAG

WEEKEND

PARTY &OPTREDEN

ZATERDAG 22U

CONCERTEN: BUDGET & WET

ZONDAG

Schrijf in voor 10/11 =10% KORTING

Page 15: Formaat Magazine november 2011

WEEKEND

CONCERTEN: PROGRAM-

MATIE, PROMO &

TECHNISCHE REALISATIE

ZATERDAG

ZATERDAG

ZONDAG

AMAI M’N OREN

ZATERDAG-AVOND

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT ZATERDAG-

AVOND

KORT

PARTY &OPTREDEN

ZATERDAG 22U

PARTY + OPTREDEN

VERLEIDENWEEKEND

DJ MASTERCLASSWEEKEND

VIDEOCLIPWEEKEND

NIEUWE BESTUURDERSWEEKEND

URBANWEEKEND

ALCOHOL & DRUGS-

BELEIDZONDAG

VRIJWILLIGERS MOTIVERENWEEKEND

PROMOZONDAG

KOKENVOOR

BANDSZATERDAG

FUIVEN ORGANI-SEREN

ZATERDAG

INFRA-STRUCTUUR INSPIRATIE-

TOCHTZATERDAG

CONCERTEN: BUDGET & WETZONDAG

MUZIEKLABWEEKEND

SLAPEN

Page 16: Formaat Magazine november 2011

PROGRAMMAWEEKEND 2 DAYS

ZA. 9u30 - ZO. 17u / €55 incl. vorming, maaltijden & slapen

MUZIEKLAB / Experimenteer en maak je eigen tracks met digitale en ‘echte’ instrumenten. Voor jou? • samen muziek maken• experiment• test je track bij een live publiek

VERLEIDEN / Een lief aan de haak slaan, help! Scherp je skills aan en word een echte verlei-der.Voor jou? • een dosis zelfvertrouwen• versiertips • je droomman/-vrouw?

VIDEOCLIP / Altijd al een videoclip willen ma-ken? Werk mee aan de remake van ‘Smells Like Teen Spirit’.Voor jou? • schrijf een script en film• regisseer en monteer• een videoclip als eindresultaat

URBAN / Poppen, locken, hiphop, new style en rap. Ontdek, beweeg en maak je volgende fuif onveilig.Voor jou? • inzicht in de urbancultuur• moves, beats en meer• begeleiding door straf urbantalent

DJ MASTERCLASS / Dj’s zijn de nieuwe rock-stars. Verbeter je techniek en speel de pannen van het dak.Voor jou? • mixen en mengen: bouw een goeie set• vind je eigen stijl• hoe kan het grote publiek je ontdekken

NIEUWE BESTUURDERS / Nieuw als bestuur-der? Dan sta je voor heel wat uitdagingen. Met nuttige tips word jij de held.Voor jou? • delegeren en coördineren• inspiratie van andere bestuurders• doen, doen, doen

VRIJWILLIGERS MOTIVEREN / Formaat voerde een onderzoek uit over vrijwilligersbeleid in het jeugdwerk. Ga aan de hand van de resultaten aan de slag met je vrijwilligers.Voor jou? • een actieplan voor een vrijwilligersbeleid in

je werking• een versie van het onderzoeksrapport• boeiende contacten en discussies met vrij-

willigers van andere jeugdhuizen

ZATERDAG 1 DAY ZA. 9u30 - 19u30 / €25 incl. vorming & maaltijden

KOKEN VOOR BANDS / Artiesten, die moet je soigneren. Met lekker eten bijvoorbeeld. Njam!Voor jou? • lekkere recepten• je artiesten gastvrij ontvangen• wat met de wensen van de artiesten

FUIVEN ORGANISEREN / Fuiven moeten niet megagroot zijn. Klein is ook fijn.Voor jou? • originele fuifconcepten • mini inzet, maxi omzet• veel werk verzetten met je vrijwilligers

INFRASTRUCTUUR / Laat je inspireren tijdens een boeiende jeugdhuizentour.Voor jou? • bustour langs verschillende jeugdhuizen • inspirerende infrastructuur• nieuwbouw en opbouw

CONCERTEN: PROGRAMMATIE, PROMO & TECH-NISCHE REALISATIE / Gek op muziek? Bouw aan een straffe concertwerking met een sterk programma en goeie promo.Voor jou? • wat, waar en hoe programmeren• je concert promoten• een straffe band vraagt de juiste technische

ondersteuning

ZONDAG 1 DAY ZO. 9u30 - 17u / €25 incl. vorming & maaltijd

PROMO / De juiste mensen op je activiteiten? Laat van je horen met sterke promotie.Voor jou? • gebruik nieuwe media• de kracht van mond-tot-mond• do it yourself

ALCOHOL- & DRUGSBELEID / Alcohol en drugs in je jeugdhuis. Hoe voorkom je dat het uit de hand loopt? Voor jou? • omgaan met drugsgebruik • tips van mensen met ervaring• een nieuwe kijk op drugs en alcohol in het

jeugdhuis

CONCERTEN: BUDGET & WET / Gek op muziek? Bouw aan een financieel haalbare concertwer-king en zorg dat je in orde bent met je admini-stratie.Voor jou? • budgetten en begroten• administratieve verplichtingen• vergoedingen en contracten

KORT 60 MIN ZA. 19u30 - 20u30 / GRATIS

AMAI M’N OREN / Nieuwe geluidsnormen? We informeren je over normen en decibels.

SMELLS LIKE TEEN SPIRIT / We maken een remake van de videoclip van Nirvana’s ‘Smells Like Teen Spirit’. Word figurant en maak het mee.

PARTY + OPTREDEN ZA. 22u / GRATIS

INSCHRIJVEN VOOR 15/11MEER INFO: WWW.FORMAAT.BE/RADAR

Kom ook naar een volgende RADAR:• RADAR 03 / 03-04-05 februari 2012 Dworp (Vlaams-Brabant)• RADAR 04 / 16-17-18 maart 2012 Neerpelt (Limburg)• RADAR 05 / 27-28-29 april 2012 Dworp (Vlaams-Brabant)

Page 17: Formaat Magazine november 2011

Zelf beroepskracht in een jeugdhuis? Op donderdag 2

februari 2012 ben jij welkom op de Dag van de Beroeps-

kracht. Een inspirerende dag met workshops, gespreks-

tafels en een debat. En vooral: je ontmoet er heel wat

andere mensen die net als jij werken in een jeugdhuis.

Schrijf het nu alvast in je agenda: 2 februari, 9u30-17u,

Dendermonde (cc Belgica)

en nu jij!

Baptist is ook beter bekend als dj Mezzdup. Hij

stond aan de wieg van de dubstep scene in Bel-

gië en speelde al op podia naast internationale

dj’s en in grote Belgische clubs en festivals.

soundcloud.com/mezzdub

Sta jij ook graag achter de draaitafels? Baptist

leert je de kneepjes van het vak tijdens RADAR

02. Check snel de bijlage. R1-R4 RADAR 02

en nu jij!

“HET ENTHOUSIASME

VAN JONGE MENSEN

WERKT AANSTEKELIJK” BAPTIST (22)

Interview & foto: Jan Verbrugge

“Ik ben nog maar sinds 1 september aan de slag als beroepskracht in

’t Mutske (Lanaken). Waarom ik koos voor deze job? Vooral de vari-

atie in het takenpakket vind ik boeiend. En natuurlijk het werken met

jonge mensen. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Ik vind het wel

moeilijk om te bepalen wanneer ik moet ingrijpen en wanneer ik

hen gewoon moet laten doen. Werken in een jeugdhuis vraagt een

grote flexibiliteit, dat is een hele uitdaging. Maar daar hou ik wel van.

Net zoals de contacten met externe partners: de stad Brussel, onze

gemeente en niet te vergeten, de buren. Dat is trouwens één van mijn

grootste uitdagingen voor de toekomst: aantonen dat het jeugdhuis

een positief element is in de buurt.”

EENJOBINHETJEUGDHUIS

13

Page 18: Formaat Magazine november 2011

IN BEELD

Formaat presents:

RADAR, weekend op maat

Ik hoor niets … Draaien

aan die knoppen, mannen.

Sfeer op de party in

jeugdhuis Comma.

Alles geven tijdens de karaoke op vrijdagavond.

Barbeheer rocks.

Een standbeeld van een zwemmende man met een duiker in zijn gat? De jongeren uit de opleiding

navigator weten duidelijk welke richting ze kiezen.

14

Page 19: Formaat Magazine november 2011

“IK BEN EEN PARTICIPATIENERD”

GONZALO (27)

Gonzalo (27) is medewerker bij Casals de Joves, de Catalaanse federatie voor jeugdhuizen. Onlangs bezocht hij Formaat en enkele Limburgse jeugd-huizen. Als participatienerd was hij onder de in-druk van onze jeugdhuizen en federatie.Tekst: Lotte Van de Werf • Foto: Jeroen op ’t Eynde

“Formaat is één van de weinige organisaties die hetzelfde doet als onze Casals de Joves. De federatie steunt net als die van ons op de zelforganiserende kracht van jonge mensen. Al doende leren de vrijwilligers bij en krijgen ze steeds meer verantwoordelijkheid. Wat me vooral opviel tijdens de bezoeken aan de jeugdhuizen is dat er een heel open sfeer is. Iedereen is er welkom, niet alleen de jongeren die een engagement opnemen in de werking, ook an-dere jongeren uit de buurt. Catalaanse jeugdhuizen lijken hard op de Vlaamse. Het grootste verschil is, denk ik, dat de jeugdhuizen bij ons meer activiteiten organiseren en meer gebruik maken van hun omgeving. Ze proberen echt een volledig cultureel en maat-schappelijk aanbod uit te bouwen voor hun gemeente. Wat me het meest bijblijft? Onze federatie is enorm aan het groeien. Ik vond het dus vooral interessant om de structuur van Formaat wat beter te leren kennen. Ik ben een echte ‘participatienerd’ en haalde ook veel inspiratie uit de gesprekken met de vrijwilligers van de stuur-groep van Formaat in Limburg. En ja, ook jullie bier hier in België is memorabel.”

15

Page 20: Formaat Magazine november 2011

SAMEN STERKJong Valaar en Joké, één teamTekst & foto: Lotte Lambin

In Wilrijk zijn er twee jeugdhuizen (Jong Valaar en Joké) en ook nog een jongerencentrum (Vizit). Drie plaatsen waar jongeren hun ding kunnen doen in één district … Concurrenten? Absoluut niet, wij zijn collega’s, roepen Sander (Jong Valaar), Hans en Nico (Joké) luid.

MIJN BUUR(T)

“ER WAS GEEN SPRAKE MEER VAN JONG VALAAR EN JOKÉ. WE WAREN ÉÉN

TEAM.”(SANDER)

Open en dichtConcurrenten zijn het inderdaad duidelijk niet. “We passen onze ope-ningsuren zelfs aan elkaar aan”, vertelt Nico enthousiast. “Vrijdag is de openingsavond van Jong Valaar, dan doen wij dus meestal niet open en vorige week hebben we ook gesloten, omdat er een grote fuif was in Jong Valaar.” “Supergraaf”, vindt Nico van Joké dat.

Joké nodigt uitDe besturen van de twee jeugdhuizen kennen elkaar goed. Dat vindt Hans duidelijk ook belangrijk. “Vorige vrijdag zijn we met het hele bestuur naar de fuif in Jong Valaar gegaan. We vinden het belangrijk af en toe bij elkaar langs te gaan. Ook tijdens gewone openingsavonden springen we al eens binnen.” “Facebook is een goed kanaal om op de hoogte te blijven van elkaars activiteiten. Regelmatig krijgen we berichtjes ‘Joké nodigt uit’ en dan proberen we zeker aanwezig te zijn”, vertelt Sander.

Eén teamOnlangs organiseerden Jong Valaar en Joké samen Afterjam, de after-party van de jaarlijkse Graffiti Jam XL in Wilrijk. “Het idee voor de samen-werking kwam van Vizit, het jongerencentrum in Wilrijk. Zij zijn de organi-satoren van de Graffiti Jam”, licht Hans toe. “De samenwerking was een succes en heeft ons goesting gegeven om in de toekomst vaker samen te werken.” Ook Sander van Jong Valaar is enthousiast. “Het leuke is dat we echt hebben samengewerkt. Er was geen sprake meer van Jong Valaar en Joké. We waren één team.”

16

Page 21: Formaat Magazine november 2011

Heb jij ook een leuke buur(t)?

[email protected]

en nu jij!

“IK BEN NOG MAAR PAS BESTUURDER. ALS IK MET VRAGEN ZIT, BEL IK NAAR JONG VALAAR.” (HANS)

Krachten bundelen“Tijdens het project hebben we heel wat ideeën en ervaring uitgewisseld”, vertelt Sander. En die ervaring beperkt zich niet alleen tot het project. En daar is Hans dankbaar voor. “Joké heeft een heel jong bestuur zonder ervaring. Ik ben nog maar net voorzitter en zit dus regelmatig met vra-gen. Dankzij de samenwerking tijdens Afterjam is de drempel verlaagd om Jong Valaar te bellen. Zoals laatst, ik moest een erkenningsaanvraag invullen en had geen idee hoe ik daar aan moest beginnen. Iemand uit Jong Valaar heeft me dan geholpen. En zo gaat dat ook met subsidiedos-siers of andere bestuurskwesties.”

Crisissituatie“Ook bij gewone activiteiten is de drempel om elkaars hulp in te roepen weg”, zegt Nico. “Hoewel we vroeger ook al paraat stonden voor elkaar”, vult Hans aan. Nico is het daar honderd procent mee eens. “Inderdaad zoals toen we vorige zomer een karaoke organiseerden. Een groot deel van onze kern was op kamp en de mensen van Jong Valaar zijn toen inge-sprongen om te tappen. Dat was echt fantastisch.”

VertrouwenVolgens Sander is vertrouwen de basis voor een goeie samenwerking. “Elkaar vertrouwen is de grootste uitdaging bij zo’n grote samenwerking als de Afterjam. We hebben ieder onze eigen visie en manier van werken. Maar eens dat vertrouwen er is, kan je er samen echt voor gaan.” “Nu dat vertrouwen er is, is er ook veel goesting om in de toekomst nog vaker samen te werken”, pikt Hans enthousiast in. “Door onze sterktes te bun-delen en ons publiek te mixen kunnen we nog heel wat straffe dingen organiseren samen. We bekijken bijvoorbeeld of we in de toekomst geen gezamenlijke filmavonden kunnen organiseren.”

17

Page 22: Formaat Magazine november 2011

HARRY’S HELPDESK

HERNIEUW JE LIDMAATSCHAP380 jeugdhuizen en jongerencentra zijn met elkaar verbonden via Formaat. Als lid van de federatie hebben ze tal van voordelen. Voordelige verzekeringen, korting bij vormingen en vooral de on-gelooflijke ondersteuning van ons team. Ook jouw jeugdhuis is lid. Wil je van al die voordelen ook volgend jaar blijven genieten? Hernieuw dan zeker je lidmaatschap. De verantwoordelijke van je jeugdhuis krijgt daarover in de loop van november een brief.

De voordelen op een rij:• We ondersteunen, informeren en staan voor je klaar. Ook

vertegenwoordigen we de jeugdhuizen op verschillende ni-veaus en kloppen op tafel waar nodig.

• Korting op het inschrijvingsgeld bij al onze activiteiten.• Een gratis abonnement op Formaat Magazine voor 10 leden

van je jeugdhuis.• De mogelijkheid om gebruik te maken van het speciale jeugd-

huistarief van SABAM.• De mogelijkheid om in te tekenen op een gunstige verzeke-

ringspolis bij IC op maat van de jeugdhuissector.• De mogelijkheid om heel voordelig een licentie te nemen bij

XmusiX, een leverancier van gebruiksvriendelijke digitale muziek.

• Korting op een abonnement bij Assist, hét online boekhoud-programma voor jeugdhuizen.

• NIEUW! Gebruik van vereniginginfo.be, het online beheerpro-gramma voor je vzw.

Meer info over de voordelen en het lidmaatschap? www.formaat.be

JIJ MAAKT HET TE BONTMag je iemand de toegang tot het jeugdhuis weigeren?Mensen die het te bont maken, het gebeurt in ieder jeugdhuis wel eens. Iemand die over de schreef gaat, moet daarop aangespro-ken worden. Maar één misstap is menselijk. Maak een onder-scheid tussen een eerste, een tweede of meerder overtredingen en laat je sanctie daar van afhangen. Als mensen opnieuw kan-sen krijgen zullen ze die ook benutten. Als je een sanctie treft, zorg dan dat die zowel voor de persoon die ze krijgt, als voor de ploeg duidelijk is. Iemand de deur wijzen, doe je pas als hij het écht te bont maakt. Iemand die doelbewust uit is op vernieling of ruzie bijvoorbeeld. Dan is er soms geen andere mogelijkheid dan iemand voor een langere periode de toegang tot het jeugd-huis te weigeren.

HOE ZIT HET MET DE GELUIDSNORMEN?

Er waaide heel wat stof op rond de mu-zieknormen de voorbije maanden? Wat is de stand van zaken?

• Minister van Leefmilieu, Joke Schauvliege deed begin dit jaar heel wat stof opwaaien met haar voorstel rond de reglemen-tering over het maximaal geluidsniveau van muziek. Ze stel-de een maximum geluidsniveau van 100 dB voor inclusief heel wat verplichtingen over meten en registreren. De impact voor de kleine concertorganisatoren, zoals jeugdhuizen zou groot zijn.

• Minister Schauvliege deed nog meer stof opwaaien in de sec-tor toen ze voorstelde om die geluidsnormering te regelen via de Vlarem (het Vlaams reglement betreffende milieuvergun-ning). De Vlarem-wetgeving is erg ingewikkeld en zou voor heel wat bijkomende regelgeving zorgen voor jeugdhuizen.

• Op dat voorstel kwam zowel uit de muziek- als de jeugdsector heel wat kritiek. Dat leidde gelukkig tot een constructief over-leg met de minister.

• De Vlaamse Jeugdraad, die de regering adviseert over jeugd-zaken, maakte samen met Formaat en de muzieksector een voorstel voor het kabinet. Het doel is om de administratieve rompslomp en de vergunningsplicht te beperken.

We houden je op de hoogte.

18

Page 23: Formaat Magazine november 2011

Het handelsmerk van de kleurrijke Antwerpse dj, producer en platenbaas dj Prinz? Swingende schwung. Dit najaar toert hij met Push It Records als ambassadeur door Vlaanderen en gaat hij op zoek naar aanstormend dj-talent.Tekst: Thomas Abelshausen

“Om meer voeling te krijgen met wat er op regionaal vlak beweegt in het wereldje van de elektronische muziek, lanceer ik de Push It Young Talent Tour. Op tien verschillende plaatsen organiseer ik een dj-contest én een party, met bekende dj’s, local heroes en namen uit de ‘Push It’-stal. Het vraagt heel wat planning, organisatie en coördinatie om alles geregeld te krijgen. Vier jeugdhuizen - Ahoy, Tjok, Krejoel en Den Couter - sprongen enthousiast mee op de kar voor dit project. Ideaal, want zo laten we een nieuwe generatie ken-nismaken met verschillende genres, en horen we ook ineens hoe zij klinken. Spelen jonge dj’s liefst house, dubstep, techno, techhouse of minimal? Wat zijn hun favoriete platen? Het is vooral de bedoe-ling om jong talent te begeleiden en hen een duwtje in de rug te geven. De winnaars van de lokale wedstrijd, krijgen de kans om in een grote Antwerpse club achter de draaitafels te staan. En wie daar het meeste indruk maakt, mag mee naar Amsterdam.”

Heb jij al ervaring als dj? Volg op 26 en 27 november

de tweedaagse masterclass dj tijdens RADAR 02 en

verbeter je techniek. Ontdek alles over de masterclass

in de RADAR 02 bijlage. R1-R4 RADAR 02

en nu jij!

Ontdek talent achter de draaitafels in vier jeugdhuizen:

• 4 november - Krejoel (Broechem)

• 10 november - Tjok (Hove)

• 19 november - Den Couter (Poperinge)

• 25 november - Ahoy (Wijnegem)

Zelf plaatjesdraaier met ambitie? De eerste inschrijvings-

ronde is jammer genoeg al voorbij. Jonge dj’s kunnen wel

nog tot 16 november een mixtape indienen op www.vi.be,

om in te schrijven voor de contest in jeugdcentrum Ahoy.

zelf doen

“VIER JEUGDHUIZEN SPRONGEN ENTHOUSIAST MEE OP DE KAR VOOR DE DJ­CONTEST.”DJ PRINZ (38)

19

Page 24: Formaat Magazine november 2011

Tekst: Lieven Van de Voorde & Lotte Van de Werf

’T MOLENTJE VERBOUWT’t Molentje (Kuurne) was met heel wat wetgeving zoals brandveiligheid en geluidsisolatie niet in orde. De per-fecte aanleiding voor een grondige opfrisbeurt voor het jeugdhuis. Voorzitter Michiel vertelt hoe ‘team hoop’ en’ team sloop’ samenwerken aan een nieuw Molentje.

Niet brandveilig“We zijn stevig aan het verbouwen. De aanleiding is dat we met heel wat wetgeving niet in orde waren. Vooral de brandveiligheid was een pro-bleem. Van de brandweer moest het jeugdhuis eigenlijk dicht. Dat was ui-teraard geen optie. Als snel stelden heel wat jonge gasten van het jeugd-huis voor om het jeugdhuis samen te verbouwen.”

Expertise in huis“Metsers, vloerders, elektriciens … We hebben alles in huis hier in ‘t Mo-lentje. Als je zoveel expertise hebt, zou je wel gek zijn om daar geen be-roep op te doen. Het is ook fijn voor de mensen die meewerken. Ze bouwen mee aan het nieuwe Molentje en daar zijn ze terecht trots op.”

Grondige verbouwing“We zijn nu acht maanden bezig met de werken. Het gaat echt om een grondige verbouwing. We steken nieuwe branddeuren en een plafond uit brandveilig materiaal. De verwarming was verouderd, dus die wordt ver-vangen zodat we zuiniger kunnen stoken. Ook naar geluidsoverlast doen we heel wat ingrepen. Zo wordt het gebouw geïsoleerd, komen er nieuwe ramen en een rooksas, zodat onze rokers niet meer voor de deur van de buren moeten roken. En ja, we krijgen ook een nieuwe toog.”

Kosten drukken“Zonder onze eigen vakmensen hadden we deze verbouwing nooit kunnen betalen. Als je alles door echte vakmannen laat doen, is dat enorm duur. Ons budget was beperkt. We kregen een kleine lening bij de brouwer en de eigenaar van ons pand heeft een budget gegeven voor een aantal structu-rele werken. Het zelf doen, is dus ook gewoon een manier om de kosten te drukken. Het enige nadeel is dat het wat trager gaat, want de werken gebeuren vooral ’s avonds en in het weekend.”

Team sloop en team hoop“We bouwen samen aan het voortbestaan van ons jeugdhuis, dat schept een band. Ons hele team zette zich de voorbije maanden kei hard in voor deze verbouwing. Niet alleen de mensen die er technisch iets van ken-nen, ook de anderen. We spreken van ‘team sloop’ en ‘team hoop’. ‘Team sloop’ bouwt met veel geduld aan het gebouw. ‘Team hoop’ zorgt ervoor dat het jeugdhuis ook tijdens de werken openblijft. Op een andere locatie uiteraard. Zo zitten we momenteel in de oude voetbalkantine. In december zijn de werken hopelijk klaar en kunnen we ons nieuwe gebouw inwijden met een stevig feestje.”

“VAN DE BRANDWEER MOEST HET JEUGDHUIS DICHT, DAT WAS UITERAARD

GEEN OPTIE” (‘T MOLENTJE)

“WE BOUWEN SAMEN AAN HET VOORTBESTAAN VAN ‘T MOLENTJE, DAT SCHEPT EEN BAND” (‘T MOLENTJE)

Team sloop bouwt met veel geduld aan het gebouw.

Metsers, vloerders, elektriciens … We hebben vanalles in huis.

20

Page 25: Formaat Magazine november 2011

Tips voor bouwvakkers

• Bezint eer ge begint

• Plan goed vooraf: offertes, timings, bouwplannen

• Reken je budgettering ruim, zo heb je wat reserve

• Hou je team gemotiveerd

• Communiceer met je team

• Communiceer met je buren

• Laat structurele werken door vakmensen doen

• Zoek sponsors

We zijn nu acht maanden bezig. Tegen december zou alles klaar moeten zijn.

[ ‘T MOLENTJE ]

21

Page 26: Formaat Magazine november 2011

MOVE BOUWTMove (Oudegem) bouwt zelf een jeugdhuis. Ze startten zonder kranen, betonmolens en expertise. Mét veel en-thousiasme. Bart, Steffie en Maarten zien de droom van hun jeugdhuis iedere dag wat realistischer worden.

Het gebouw trok op niets“Ons oud jeugdhuis was in de voetbalkantine. Het oorspronkelijke plan was om die ruimte gewoon te verbouwen. We zouden een nieuw dak plaat-sen en de toiletten vervangen. Dat bleek al snel een hopeloze klus. Het gebouw had geen fundering. De muren waren niet stevig en het dak lekte waardoor de steunbalken rot waren. Enkele elektrische kabels hielden de hele dakconstructie omhoog.”

Geen bouwvergunning“In de zomer van 2010 beslisten we om het gebouw af te breken en vanaf de eerste baksteen opnieuw te beginnen. Op 25 juni 2010 gaven we onze laatste fuif. Tijdens de zomermaanden sloopten we het hele gebouw. In september konden we dan eindelijk een nieuwe fundering gieten. En toen begonnen de problemen. Het oude gebouw stond er eigenlijk illegaal. We hadden dus geen bouwvergunning. De werken werden stilgelegd.”

Fun en frustratie“Uiteraard zorgde het stilleggen van de werken voor heel wat frustratie. Het enthousiasme van ons werkvolk leed enorm onder die vertraging. In het begin waren we met twintig bouwers … nu nog maar met zeven. Toch hebben we ons tijdens de werken ook goed geamuseerd. De mensen uit de buurt waren ook echt begaan met het jeugdhuis. Toen de werken wer-den stilgelegd verzamelden we op één dag 700 handtekeningen in ons voordeel.”

Creatief zonder kraan“In mei 2011 konden we eindelijk starten met de heropbouw van ons jeugdhuis. We hadden geen bouwexperts in het jeugdhuis. Tijdens de wer-ken roeiden we met de riemen die we hadden. Wie creatief is, kan heel wat verzetten. We hadden geen betonmolen, geen werfcontainer, geen kraan en één kruiwagen. Mortel maakten we op een plank met een schop. Ste-nen gooiden we tot vier meter omhoog. Emmers mortel trokken we op aan een touw. Gelukkig kregen we veel hulp van Thierry en René, de echte bouwvakkers die vrijwillig een handje toestaken. Nog een grappig weetje trouwens: net naast het jeugdhuis loopt er een pijpleiding van de NAVO. We kregen al enkele telefoons omdat we daar absoluut niet mogen graven.”

Dromen van inrichting“We kregen een verbouwsubsidie van 27 000 euro. Daarmee zetten we de volledige ruwbouw: funderingen, muren, isolatie, leidingen … Doordat de werken lang stillagen moesten we twee keer een stedenbouwkundige aanvraag indienen en ook twee keer een architect betalen, dat was echt een stevige hap uit ons budget. We dienden een tweede subsidieaanvraag in voor de afwerking. In november weten we of we dat geld krijgen en dan willen we zo snel mogelijk terug aan de slag. Ondertussen dromen we al van de inrichting.”

“WE HADDEN GEEN BETONMOLEN, GEEN KRAAN EN ÉÉN KRUIWAGEN. DAN MOET JE CREATIEF ZIJN.” (MOVE)

“ENKELE ELEKTRISCHE KABELS HIELDEN DE HELE DAKCONSTRUCTIE OMHOOG” (MOVE)

Net naast het jeugdhuis loopt er een pijpleiding van de NAVO, we kregen al enkele telefoons omdat we

daar absoluut niet mogen graven. (Move)

De bouwwerken liepen serieuze vertragingen op. We hadden geen bouwvergunning.

22

Page 27: Formaat Magazine november 2011
Page 28: Formaat Magazine november 2011

Bouw je eigen vormingsweekend. Kies activiteiten die je interesseren. Op de dagen dat het je past. Zaterdag of zondag, een heel weekend of enkel de party. JIJ KIEST.

WEEKEND 2 DAYS ZA. 9u30 - ZO. 17u / €55

MUZIEKLAB / VERLEIDEN / VIDEOCLIP / URBAN / DJ MASTERCLASS / NIEUWE BESTUURDERS / VRIJWILLIGERS MOTIVEREN

ZATERDAG 1 DAY ZA. 9u30 - 19u30 / €25

KOKEN VOOR BANDS / FUIVEN ORGANISEREN / INFRASTRUCTUUR / CONCERTEN: PROGRAMMATIE, PROMO & TECHNISCHE REALISATIE

ZONDAG 1 DAY ZO. 9u30 - 17u / €25

PROMO / ALCOHOL- & DRUGSBELEID / CONCERTEN: BUDGET & WET

KORT 60 MIN ZA. 19u30 - 20u30 / GRATIS

ZATERDAGAVOND ::: AMAI M’N OREN / SMELLS LIKE TEEN SPIRIT

PARTY + OPTREDEN ZA. 22u / GRATIS

ZATERDAGAVOND ::: VOOR IEDEREEN

INFO & INSCHRIJVEN • WWW.FORMAAT.BE/RADAR

Schrijf in voor 10/11 =10% KORTING

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschap Gedrukt op gerecycleerd papier

V.U.: Tom Willox, Moerheide 9, 9220 Hamme