Forensisch onderzoek

download Forensisch onderzoek

of 131

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  303
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Forensisch onderzoek

 • Colofon De module Forensisch onderzoek is bestemd voor de lessen Natuur, Leven en Technologie (NLT). De module is op 12 juni 2008 gecertificeerd door de Stuurgroep NLT voor gebruik op het vwo. De module is, na keuring en herziening hercertificeerd door de Stuurgroep Verankering NLT op 27 november 2012 en bruikbaar in de domeinen:

  vwo C1: Processen in levende natuur, aarde en ruimte

  C2: Duurzaamheid D1: De gezonde en zieke mens D2: Veiligheid en bescherming E1: Methoden en technieken van technologische ontwikkeling

  E2: Processen en producten x F1: Fundamentele theorien F2: Methoden en technieken van onderzoek

  x

  De module is hercertificeerd tot 1 augustus 2018 met certificeringsnummer 1101-016-VE2F2-2. De originele gecertificeerde module is in pdf-formaat downloadbaar via http://www.betavak-nlt.nl. Op deze website staat uitgelegd welke aanpassingen docenten aan de module mogen maken, voor gebruik in de les, zonder daardoor de certificering teniet te doen. De module is gemaakt in opdracht van het Landelijk Ontwikkelpunt NLT. Deze module is ontwikkeld door: Vechtstede College, M. Vegting, A.J.H.M. Derrez, H.J.M. van

  de Voort, te Weesp Stella Maris College, D.M.I. Konings, L.L.G. van Weert, te

  Meerssen Junior College Universiteit Utrecht, M.H.W. van Mil, te

  Utrecht Wageningen University, G. Linssen, M. J. Luteijn, J.P.J.

  Sijbers, L.C. Vermeulen, te Wageningen C. van Huis In samenwerking met: G. van der Velde, Forensic Genomics Consortium Netherlands A.J. Meulenbroek, Nederlands Forensisch Instituut K. Vos, Nederlands Forensisch Instituut C. Zwart, Forensicon BV Politie Utrecht, afdeling Forensische Opsporing Aangepaste versies van deze module mogen alleen verspreid worden, indien in dit colofon vermeld wordt dat het een

  NLT1-v2.0 Forensisch onderzoek 2

  http://www.betavak-nlt.nl/

 • aangepaste versie betreft, onder vermelding van de naam van de auteur van de wijzigingen. Bij de totstandkoming van de teksten en figuren over DNA is dankbaar gebruik gemaakt van de NFI-uitgave: De Essenties van forensisch biologisch onderzoek; Humane biologische sporen en DNA van drs A.J. Meulenbroek, 5e herziene druk, 2009. Het NFI danken we voor hun medewerking. Ook de gecertificeerde havo module Forensische technieken (nlt1-h010) is bij de totstandkoming van deze vwo-module geraadpleegd. Een groot aantal figuren is met toestemming van de uitgever afkomstig uit BioData van uitgeverij Nijgh Versluys NV. Andere geraadpleegde bronnen zijn te vinden in de docentenhandleiding. De digitale bronnen die leerlingen nodig hebben bij deze module zijn beschikbaar via het vaklokaal NLT: http://www.vaklokaal-nlt.nl/ 2008. Versie 1.0. 2009. Versie 1.1. Bijgewerkt door regionaal NLT steunpunt Wageningen, 20 december 2009. 2010 Versie 1.2. Bijgewerkt door regionaal NLT steunpunt Wageningen, 10 oktober 2010. 2011 Versie 1.3. Bijgewerkt door regionaal NLT steunpunt Wageningen, 1 juli 2011. 2012 Versie 2.0. Bijgewerkt door regionaal NLT steunpunt Wageningen, 27 november 2012. Het auteursrecht op de module berust bij Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). SLO is derhalve de rechthebbende zoals bedoeld in de hieronder vermelde creative commons licentie. De auteurs hebben bij de ontwikkeling van de module gebruik gemaakt van materiaal van derden en daarvoor toestemming verkregen. Bij het achterhalen en voldoen van de rechten op teksten, illustraties, enz. is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks personen of instanties zijn die rechten menen te kunnen doen gelden op tekstgedeeltes, illustraties, enz. van een module, dan worden zij verzocht zich in verbinding te stellen met SLO. De module is met zorg samengesteld en getest. Landelijk Ontwikkelpunt NLT, Stuurgroep NLT, SLO en auteurs aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en/of onvolledigheden in de module. Ook aanvaarden Landelijk Ontwikkelpunt NLT, Stuurgroep NLT, SLO en auteurs geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade, voortkomend uit (het gebruik van) deze module. Voor deze module geldt een Creative Commons Naamsvermelding-Niet-commercieel-Gelijk delen 3.0 Nederland Licentie http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl

  NLT1-v2.0 Forensisch onderzoek 3

  http://www.vaklokaal-nlt.nl/

 • Inhoudsopgave Inleiding Forensisch onderzoek ........................................ 6

  De moord op H. Hoogendoorn ...................................... 6 Werken in een groep ................................................. 7 Voorkennis en vaardigheden ........................................ 8 Opbouw van de module ............................................. 9 Doelstellingen van de module ...................................... 9 Dossier ................................................................ 10

  De moord op Hannah Hoogendoorn ................................ 12 Het politiedossier Hannah Hoogendoorn ........................... 13

  I. Plaats Delict .................................................... 13 Bevindingen Plaats Delict ......................................... 13 Tabel met bewijsmateriaal ....................................... 18 Kaart Omgeving ..................................................... 19 Plattegrond Plaats Delict.......................................... 20 II. Betrokkenen ................................................... 21 Gegevens betrokkenen ............................................ 21 Verklaring ondervraagden ......................................... 26 III. Gevonden sporen ............................................. 31 Voetsporen ........................................................... 31 Sporen op de huls en kogel ....................................... 32 Kaart met zwart lijnenpatroon ................................... 33 Vingersporen ........................................................ 34 DNA profielen ....................................................... 35 Vingerafdrukken .................................................... 36 IV. Rapport Forensisch patholoog ............................. 49

  Handboeken ............................................................. 53 Handboek 1 Vingersporenonderzoek ................................ 54

  1.1 Vingerafdrukken zijn uniek .................................. 54 1.2 Vingerafdrukken zichtbaar maken .......................... 55 1.3 Classificatie en identificatie ................................. 56 1.4 Dossier ........................................................... 62

  Handboek 2 Technisch ontwerpen .................................. 63 2.1 Ontwerpen ...................................................... 63 2.2 Ontwerpprobleem analyseren en beschrijven ............ 64 2.3 Programma van eisen opstellen ............................. 64 2.4 (Deel)uitwerkingen bedenken ............................... 65 2.5 Ontwerpvoorstel formuleren ................................ 65 2.6 Proefontwerp realiseren ...................................... 66 2.7 Proefontwerp testen en evalueren ......................... 66 2.8 Een technisch ontwerp zelf maken ......................... 66 2.9 Dossier ........................................................... 68

  Handboek 3 Voetsporen ............................................... 69 3.1 Grondeigenschappen .......................................... 69 3.2 Lopen of rennen? .............................................. 74 3.3 Dossier ........................................................... 75

  Handboek 4 Stofeigenschappen ..................................... 76 4.1 Zuivere stoffen en mengsels ................................. 76

  NLT1-v2.0 Forensisch onderzoek 4

 • 4.2 Eigenschappen van moleculen ............................... 77 4.3 Apolair/polair? ................................................. 78 4.4 Oplosbaarheid van zouten .................................... 79 4.5 Dossier ........................................................... 82

  Handboek 5 Chromatografie ......................................... 84 5.1 Gelijk of ongelijk? ............................................. 84 5.2 Inkt ............................................................... 84 5.3 Chromatografie ................................................ 85 5.4 Dossier ........................................................... 89 Intermezzo Beroepsveld: Manager Forensisch Onderzoek .. 91

  Handboek 6 Ballistiek ................................................. 92 6.1 Sporen van kogels .............................................. 92 6.2 Energie van een kogel ........................................ 93 6.3 Dossier ........................................................... 98

  Handboek 7 Bloedonderzoek ......................................... 99 7.1 Inleiding ......................................................... 99 7.2 Luminol .......................................................... 99 7.3 Dossier .......................................................... 102 Intermezzo Beroepsveld: Forensisch Wetenschapper ....... 103

  Handboek 8 Forensisch DNA-onderzoek ........................... 104 8.1 Uit het proces-verbaal ....................................... 104 8.2 DNA .............................................................. 104 8.3 DNA als bewijsmateriaal ..................................... 107 8.4 De PCR-techniek .............................................. 110 8.5 Van PCR-product tot DNA-profiel .......................... 113 8.6 Soorten DNA-profielen ....................................... 116 8.7 Rekenen aan DNA-profielen ................................. 118 8.8 Dossier .......................................................... 122 Intermezzo Beroepsveld: DNA-deskundige .................... 125

  9. Afsluiting ......................................................