Fontys gastcollege risicomanagement

Click here to load reader

 • date post

  25-May-2015
 • Category

  Education

 • view

  278
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Fontys gastcollege risicomanagement

 • 1. 1Fontys gastcollege RisicomanagementPaul Mencke

2. 2Even voorstellen: Paul MenckeRegister- Belasting- Accountant AdviseurOrganisatie- adviseur20 30 40 50 NIVRASIOO FB 3. 3Even voorstellen: Govers Accountants/Adviseurs n vestiging, 125 medewerkers Sinds 1927 Brainport als natuurlijke habitat Customer Intimacy Unieke cellenstructuur Sectordesks voor: High Tech Food Bouw Automotive Onderwijs Technostarters Paardensport Gevoel voor Cijfers, Passie voor klanten 4. 4Onze ambitiesGovers is een deskundig en betrokken partnerdie organisaties helpt succesvol te zijn. Wij willen het accountants- en advieskantoor zijn voor debest presterende ondernemingen in de Brainport regio. Onze klanten behoren tot de top in hun sector, of wij ondersteunen hun ontwikkeling daar naar toe. Dat doen we door een hoge kennis van de waardeketens (high tech, automotive, lifetec, food). Door een continue focus op performanceverbetering.Door een actieve orintatie op de ontwikkeling van nieuwebusiness modellen met aantrekkelijke verdienmodellen.Door accountancy en belastingadvies in te bedden in destrategische context van onze klanten.We volgen geen trends, we zoeken zelf mogelijkheden.Uitgangspunt is een hoge toegevoegde waarde, en een hoog rendement. Branchegemiddelden zijn niet aantrekkelijk omdat dehelft in de branche beter presteert dan het gemiddelde. 5. Opbouw Minor Business ControllerOntwikkeld met het beroepenveld,om studenten BE een voorsprongte geven op de arbeidsmarktTwee themas:- 7.1: Control in profit sector- 7.2: Data-analyse in non-profit sector 5 6. NIEUWE AANPAK RISICOMANAGEMENT Traditionele aanpak: Bedrijfsprocessen Historische gegevens Handmatig vaststellen fouten en schades 7. NIEUWE AANPAK RISICOMANAGEMENT (2) Hybride aanpak: Real time predictive analytics Voordelen: Vermindering afhankelijkheid menselijk handelen Automatisch key operational risk indicators Belangrijke gegevens voor besluitvorming Adaptive analyticsOm welke risicos gaat het? Vooral intern of vooral extern?Gaat het om het beheersen vanhet interne bedrijfsproces of omhet volgen van externe factoren? 8. NIEUWE AANPAK RISICOMANAGEMENT (3) Neurale netwerken Wat is hiervoor nodig? Bouwen framework Data-analyse Invoeren scoring Nadeel: moeilijk voorspellen catastrofes Interne fraudeurs Hoeveel tijd/geld kost bouw en onderhoud van zon systeem?Wat levert het op?Hoe zit dat in het MKB?Hoe ga je met nadelen om? 9. 9Risicomanagement, de theorie Hoeveel tijd/geld kost bouw en onderhoud van zon systeem?Wat levert het op?Hoe zit dat in het MKB?Hoe ga je met nadelen om? 10. 10Risicomanagement in de praktijk 11. 11Risicomanagement in de praktijk 12. 12Ga je bij fouten en schades het systeem verzwaren? 13. 13Ga je bij fouten en schades het systeem verzwaren? 14. 14Ga je bij fouten en schades het systeem verzwaren? 15. 15Ga je bij fouten en schades het systeem verzwaren? 16. 16Ga je bij fouten en schades het systeem verzwaren? 17. 17Ga je bij fouten en schades het systeem verzwaren? 18. 18Ga je bij fouten en schades het systeem verzwaren? 19. 19Risicomanagement, waar gaat dat eigenlijk over? Risicomanagement voor jou als mens? Risicomanagement voor bedrijven? 20. 20Crisis, ondanks of juist dankzij crisismanagement? 21. 21Risicomanagement, een kritische benadering 22. 22Risicomanagement, en zwarte zwanenGebeurtenissen die je niet verwacht, maar die een groteinvloed hebben (Zwarte zwanen) zijn nauwelijks tevoorspellen; Sterk toegenomen verwevenheid van economische relaties Samenhang met globalisering Nieuwe media via het internet Wereldeconomie is een zeer complex systeem gewordenWe leven niet meer in de wereld waar de gebruikelijkerisk management handboeken ons op voorbereiden Nassim N. Taleb c.s. 23. 23Risicomanagement, een kritische benadering 24. 24Risicomanagement volgens de boekjes werkt niet meerRisicomanagement: zes fouten die je moet vermijden:1. Geloven dat je risicos kunt managen door uitzonderlijkegebeurtenissen te voorspellen2. Geloven dat het onderzoeken van het verleden helpt bijhet managen van risicos3. Niet luisteren naar advies over datgene wat we zoudenmoeten nalaten4. Aannemen dat je risicos kunt meten metstandaardafwijkingen5. Niet onderkennen dat wat mathematisch aan elkaar gelijkstaat, psychologisch verschillend kan zijn6. Geloven dat een zekere overmaat niet te rijmen is metefficiency en het maximaliseren vanaandeelhouderswaardeNassim N. Taleb c.s. 25. 25 Hallo Business Controller, wanneer kom jij in actie? Gezonde ondernemingStrategische Veel crisis (29%) Winstcrisis (54%)Mogelijk- hedenom in teLiquiditeits grijpencrisis (17%)Weinig Failliet LaagHoog Noodzaak om in te grijpen 26. 26Het begint met strategische analyses Richt risico- Richt risico- managementmanagement zich hier op? zich hier op? (2.0)Visie en (1.0)doelstellingenwillen Externe analyse:Interne analyse:- Krachtenveld - S/Z punten - Trends- Kerncompetenties mogen/moetenkunnen Issues Actieplannen 26 27. 27Externe analyse, hoe doe je dat? Economisch Demografisch 1. huidige concurrentenInternationaal(huidige marktstrijd) Concurrenten2. nieuwe concurrenten(bedreiging door nieuwe bedrijven) 3. substituten(bedreiging door vervangproducten)Resources/Toeleveranciers Jouw ondernemingKlantKlantWet- en regelgeving Sociaal CultureelPolitiek- bestuurlijk Technologisch Ecologisch 28. 28Externe analyse, hoe doe je dat?Zon externe analyse hangt dus heel sterk af van de sector (de branche) waarin je onderneming actief is! 29. 29Onze regio, jullie toekomstige werkgebiedSEAPORT AIRPORT BRAINPORTDe drie pijlers van de Nederlandse economieUnieke samenwerkingover de grenzen heen 30. 36Externe analyse, hoe doe je dat?Zon externe analyse hangt dus heel sterk af van de sector (de branche) waarin je onderneming actief is! 31. 37Supply chain: Goederen- en geldstromen Materials 3rd 2nd 1st OEM 32. 41Externe analyse, hoe doe je dat?Zon externe analyse hangt dus heel sterk af van de sector (de branche) waarin je onderneming actief is! 33. 42Waardeketen Horeca: Goederen- en geldstromen 34. 45Waardeketen Automotive: Goederen-/geldstromen FabrikantenImporteurs DealersKlanten 35. 46Waardeketen Automotive; posities in de keten 36. 47 Zeg Business Controller, in welke crisis wil jij zitten?Gezondeonderneming Strategische Veelcrisis (29%) Winst crisis (54%)Mogelijk- hedenom in teLiquiditeits grijpencrisis (17%)Weinig Failliet Laag Hoog Noodzaak om in te grijpen 37. 48Dank voor jullie aandacht!