Folk Dean Vol. 1

download Folk Dean Vol. 1

of 24

Embed Size (px)

Transcript of Folk Dean Vol. 1

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  1/24

  MIIN EERSTE PIANOBOEKdoor

  Folk Dean

  ll0 eenvoudige oefeningen, voordrachtstukies enwijsjes voor het eerste begin van het pianospel.De oefcningen zjn zowel voor de rechter-, als voorde linkerhand in de omvang van vijf tonen gehouden.De vingerzetting is bii elke oefening aengegeven.Moeiliike teloefeningen zijn vermeden.

  xERIJUZIEKUITGEV rxrJZET - NAARDEN (HOLLAND)

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  2/24

  tl ll ll ICcn-tralec D E F

  tlG

  l'l

  Ia Kwartnoot trijgt tett Kwartnrst is #n tel rust? = Tweerrpaftsmaat4In clke maat komen 2 tellel,ltI - duim2 = wiisvi4er3 = middelviager{ = ringvin8eri = piok

  3.d

  Fotocopiren of nadrukken van deze muziek is stafbaar volgens anikel l6b vande Auteurswet. De maker vm dit werk ontvangt een honorarium uit de verkoop-opbrengsten. Uitvoering van dit werk vermelden op de BUMAJijsten!

  Copyright @ VCUI,VII by Muziekuitgeverij X.Y.Z., Flevolaan 4I - I4II KC Naarden - Holland

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  3/24

  5-t

  /--t -/-/ z"'- z

  6.;7

  8

  9l-\,'10 ,iv

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  4/24

  tlF G A B

  Cen-tralecll ll l'l

  '1'{'.J

  t2't

  r3

  I

  Iri\t\j

  l.- .2

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  5/24

  t4

  v

  -n-(51z'- A:---=t7{

  19

  :

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  6/24

  r_ r=_Hele rust = Phl maat rust !

  X1wllrt

  Rechterhandul zrLinkerhand

  ,ffi3(

  ,rrl

  *l

  ,rlt

  d a I+- ?

  dr r+ 2/a atfi-l

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  7/24

  rl tlA B Cen-rrlc D E

  il l'l

  IJ2ta

  .)e It t1t ett?. J?-l'*-'I

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  8/24

  llF

  llG A B

  Cen -tralec D E F Gtl

  Rcchterhand

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  9/24

  .)+rJ tI

  ta Jj33lt

  _{?sffiT

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  10/24

  PAS OP DE SPRONG38

  t;

  EEN GROTERE SPRONG

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  11/24

  -r

  EEN VERRE SPRONG

  50NU TERUG

  llat

  5l

  r'--____2',. 452

  .@

 • 7/28/2019 Folk Dean Vol. 1

  12/24

  .