Folder woonzorgcentrum Emma (AV Zorggroep)

of 7 /7
ZORGGROEP VOOR ALLE ZORG DIE U NODIG HEEFT! Emma

Embed Size (px)

description

De teksten van deze informatiefolder over woonzorgcentrum Emma (www.avzorggroep.nl) zijn geschreven door Zinenzo tekst en concept. Het ontwerp is van Impact Reclame en Vormgeving (www.impactreclame.nl).

Transcript of Folder woonzorgcentrum Emma (AV Zorggroep)

Page 1: Folder woonzorgcentrum Emma (AV Zorggroep)

ZORGGROEP

VOOR ALLE ZORG DIE U NODIG HEEFT!

Emma

Page 2: Folder woonzorgcentrum Emma (AV Zorggroep)

Emma 3

Echt thuisAls oudere wilt u zich thuis voelen op de plek waar u woont. Ook als dit uw

eigen woning niet meer is. In woonzorgcentrum Emma in Leerdam bepaalt

u zelf, zo lang als mogelijk

is, uw leefritme. Zoals u

het thuis deed, doet u het

ook in Emma. U krijgt de

zorg die u nodig heeft, in

een woonomgeving die bij

ú past. In Emma zijn bewo-

ners echt thuis.

‘’ Ik heb echt het gevoel dat de mensen hier goed voor

mijn vader zorgen. Toen hij kwam wonen op de afdeling

Kleinschalig Wonen, werd hij heel snel op zijn gemak

gesteld door de verzorging.’’

De heer Bovenkamp, familielid bewoner Emma

2

Page 3: Folder woonzorgcentrum Emma (AV Zorggroep)

Emma 5

| Zorgvisie

AV Zorggroep heeft een weldoordachte visie op

zorg. Op de werkvloer, maar ook op beleidsniveau

is deze visie leidend. Oog voor de eigen leefsfeer

en identiteit zijn belangrijke aandachtsgebieden.

De regie ligt zoveel mogelijk bij de cliënt.

In Emma behouden bewoners, indien hun situatie

dit toelaat, zoveel mogelijk de regie over hun eigen

leven. Niets is verplicht, maar kunt u nog iets zelf

dan blijft u dit ook zelf doen. Bijvoorbeeld koken,

boodschappen of een klusje doen. Geestelijk en li-

chamelijk kan dit bijdragen aan een betere conditie.

Bewoners met een hoge zorgvraag, die niet meer

zelfstandig thuis kunnen wonen, biedt Emma een

warm en veilig woon- en leefklimaat. Zij moeten

zich vertrouwd voelen op de plek waar ze ver-

zorgd worden. Emma levert verantwoorde zorg

van hoge kwaliteit met aandacht voor de zorg-

vraag van de cliënt.

| Karakter Emma

Emma is een eigentijds woonzorgcentrum, dat

merkt u aan alles. De locatie Emma ademt frisheid

en vernieuwing uit. Zoveel mogelijk wordt tege-

moet gekomen aan de woon- en zorgwensen van

cliënten. In de Poort van West (Meesplein, Leer-

dam) bevindt zich ook nog de afdeling Kleinscha-

lig Wonen van locatie Emma.

Gezelligheid is heel belangrijk in Emma. Want

gezelligheid doet mensen goed, ook onze bewo-

ners. Dagelijks zijn er in woonzorgcentrum Emma

activiteiten waaraan u kunt meedoen. Wilt u rust,

dan kan dit natuurlijk ook. Uw eigen ruime ap-

partement is de plek waar u zich rustig terug kunt

trekken. Wonen in Emma moet zo min mogelijk

verschillen van wonen in een eigen huis.

AV ZorggroepWoonzorgcentrum Emma is onderdeel van AV Zorggroep, het vertrouwde adres voor zorg en

dienstverlening in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Ook de woonzorgcentra Graafzicht

(Bleskensgraaf), Hof van Ammers (Groot-Ammers) en Open Vensters (Ameide, tijdelijk Leerdam)

horen bij AV Zorggroep. Daarnaast levert Present thuiszorg een uitgebreid pakket thuiszorgdien-

sten. Kijk voor meer informatie op onze website www.avzorggroep.nl.

4

Page 4: Folder woonzorgcentrum Emma (AV Zorggroep)

Emma 7

| Welke voorzieningen biedt Emma?

In woonzorgcentrum Emma is allerhande zorg

aanwezig, inclusief diverse praktische voorzienin-

gen, zoals:

• Kapsalon

• Pedicure

• Schoonheidsspecialiste

• Fysiotherapeut

• Winkel

• Restaurant

Alle bewoners kunnen eten in het eigen restaurant

van Emma of in hun appartement. Gezelligheid en

ontspanning zetten de toon. Er is een scala aan

activiteiten waaraan u kunt deelnemen:

• Seniorengym

• Koersbal, sjoelen

• Modeshow: kleding, schoenen en ondermode

• Diverse feestavonden

• Kleine uitstapjes

• Activiteiten rondom feestdagen

• Jaarlijkse voorjaars- en najaarsmarkt

| Welke zorg biedt Emma?

Emma biedt deze soorten zorg:

• Verzorgingshuiszorg

• Verpleeghuiszorg (PG en somatiek)

- kleinschalig wonen

- intensieve zorg

• Dagverzorging

Het zorgaanbod van Emma is breed. Er wonen ou-

deren die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zij

krijgen een ruim appartement. Op de afdeling in-

tensieve zorg wonen zestien cliënten met psycho-

geriatrische problematiek of somatiek (verpleeg-

huiszorg) die verpleging en specialistische zorg

krijgen. Daarnaast is er dagverzorging voor hen

die nog zelfstandig wonen.

Kleinschalig Wonen Poort van West

In de Poort van West (Meesplein, Leerdam) heeft

Emma ook nog plaats voor 24 cliënten in vier

groepswoningen. Op deze afdeling Kleinschalig

Wonen draaien de ouderen zelf mee in hun huis-

houding, onder 24-uursbegeleiding van verzor-

genden.

6

Page 5: Folder woonzorgcentrum Emma (AV Zorggroep)

Emma 9

| Wonen in Emma

Om te kunnen wonen in woonzorgcentrum Emma

is een AWBZ-indicatie ‘zorg met verblijf’ nodig.

Dit is een besluit waarin staat welke zorg u nodig

heeft en hoeveel. U kunt voor het verkrijgen van

deze indicatie terecht bij het Centrum voor Indica-

tiestelling (CIZ, www.ciz.nl, 0900 - 1404).

Heeft u de juiste AWBZ-indicatie én is er een plek

in Emma, dan heten we u van harte welkom!

| Meer informatie

Het kan natuurlijk zijn dat u nog meer wilt weten

over Emma. Misschien hebt u vragen. Bel ons of

stuur een e-mail; de contactgegevens staan ach-

terop deze folder.

8

Page 6: Folder woonzorgcentrum Emma (AV Zorggroep)

Emma 11Emma 11

Uw thuisAls zelfstandig wonen niet meer gaat,

is het fi jn als u een nieuw, gezellig

thuis krijgt. In Emma krijgt u de zorg

die u nodig heeft, in een woonomge-

ving die bij ú past. Emma doet er alles

aan om mensen echt een thuis te bie-

den. Uw thuis.

‘’De bewoners hebben een zeer ruim appartement. Als verzorging

helpen we hen bijvoorbeeld bij de inrichting daarvan. Zodat hun

omgeving vertrouwd en eigen wordt.” Netty Baars, medewerker Emma

Uw thuis

10

Page 7: Folder woonzorgcentrum Emma (AV Zorggroep)

| Contactgegevens

Bezoekadres:

Raadsliedenstraat 120

4142 BV Leerdam

T 088 -40 80 300

Postadres:

Postbus 33

4233 ZG Ameide

www.avzorggroep.nl

[email protected] ZORGGROEP