Folder acw

of 3 /3
17 LINS IVO 15 MAES MYRIAM We zijn in de buurt voor een goed beleid. Kinderopvang voor elk kind Wonen voor iedereen Mobiliteit en veiligheid Aandacht voor seniorenzorg - Kinderopvang Hopsakee verder uitbouwen met nieuwe infrastructuur waar nodig - Steun en stadsinitiatief voor voorschoolse opvang (0 tot 2,5j) en speelpleinwerking - Jeugd – en sportactiviteiten tijdens de vakantie blijvend bevorderen: popsjot. - Gezond en verantwoord premiebeleid - Preventieve gezondheids- en veiligheidsacties - Betaalbaar wonen voor iedereen - Mix van sociale koop – en huurwoningen - Premies voor energiezuinig wonen aanhouden - Woonwinkel Habito verder uitbouwen - Wegen en voetpaden blijvend onderhouden en vernieuwen - Start aanleg veilig fietspad Watou en afronden dossier Woesten - Openbaar vervoer aanmoedigen en bijkomende bushokjes plaatsen. - Vereenzaming bij bejaarden tegengaan - Mantelzorgpremie optimaliseren - Gemeentelijk overleg met zorgverstrekkers - Bouw van een nieuw dienstencentrum: De Bres 2 VANDROMME LOES 1 DEJAEGHER CHRISTOF 20 VLAEMINCK KATRIEN 8 VANZIELEGHEM CHANTAL 16 DERYCKERE GUDRUN ACW.indd 1 24/09/12 08:24

Embed Size (px)

description

Folder acw

Transcript of Folder acw

 • 17 lInS IVO 15 MAeS MyrIAM

  We zijn in de buurt voor een goed beleid.

  Kinderopvang voor elk kind

  Wonen voor iedereen

  Mobiliteit en veiligheid

  Aandacht voor seniorenzorg

  - kinderopvang Hopsakee verder uitbouwen met nieuwe infrastructuur waar nodig- Steun en stadsinitiatief voor voorschoolse opvang (0 tot 2,5j) en speelpleinwerking- Jeugd en sportactiviteiten tijdens de vakantie blijvend bevorderen: popsjot.

  - Gezond en verantwoord premiebeleid - Preventieve gezondheids- en veiligheidsacties- Betaalbaar wonen voor iedereen- Mix van sociale koop en huurwoningen- Premies voor energiezuinig wonen aanhouden- Woonwinkel Habito verder uitbouwen

  - Wegen en voetpaden blijvend onderhouden en vernieuwen- Start aanleg veilig fi etspad Watou en afronden dossier Woesten- Openbaar vervoer aanmoedigen en bijkomende bushokjes plaatsen.

  - Vereenzaming bij bejaarden tegengaan- Mantelzorgpremie optimaliseren- Gemeentelijk overleg met zorgverstrekkers - Bouw van een nieuw dienstencentrum: De Bres

  2 VAnDrOMMe lOeS

  1 DeJAeGHer CHrISTOF20 VlAeMInCk kATrIen

  8 VAnZIeleGHeM CHAnTAl

  16 DeryCkere GUDrUn

  ACW.indd 1 24/09/12 08:24

 • Werk in eigen streek

  Vrije tijd voor iedereen

  - Uitbreiding bestaande industriezones- Toerisme en horeca ondersteunen- Sociale tewerkstelling duurzaam organiseren

  Krachtig sociaal beleid

  - Aandacht voor opvoedingsondersteuning en kinderarmoede- Sociaal luik van het Sociaal Huis nog verder verfijnen- Gezond en verantwoord premiebeleid - Preventieve gezondheids- en veiligheidsacties

  - Fiets en wandeltoerisme verder uitbouwen- Ondersteuning van vrijwilligers- Bouw van een nieuw zwembad- Aankoop van gronden op de Vroonhofsite voor toekomstige culturele infrastructuur

  Gezond financieel beleid

  - Geen verhoging van de opcentiemen en personenbelasting- Inspelen op mogelijke opportuniteiten en subsidies- Blijvend een gezond en modern financieel beleid voeren.

  Ver

  kiez

  ing

  sdru

  kwer

  k g

  emee

  nte

  - en

  pro

  vin

  cier

  aad

  sver

  kiez

  ing

  en 1

  4 o

  kto

  ber

  20

  12.

  v.u

  . Hen

  ri L

  efev

  er, B

  oes

  chep

  estr

  aat

  65

  , 89

  70 P

  op

  erin

  ge

  Het

  AC

  W is

  op

  vel

  e te

  rrei

  nen

  acti

  ef: k

  oepe

  l van

  ch

  rist

  elijk

  e w

  erkn

  emer

  sorg

  anis

  atie

  s, s

  ocia

  le b

  e-w

  egin

  g e

  n or

  gani

  sati

  e d

  ie p

  osit

  ief

  will

  en w

  egen

  op

  het

  bel

  eid.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11Jeroen

  12 13 14 15 16 17 18PA

  TTYN

  19 20 21 22 23Stefaan

  24 25de

  22 MArC DeVOS 10 De BACker MIeke

  19 VITSe JOHAn

  21 DeSCHUyTTer MArleen

  6 MArCHAnD PIeTer

  9 BArOn FreDerIqUe

  ACW.indd 2 24/09/12 08:24

 • ACW.indd 3 24/09/12 08:24