Folder 2012 - NL

of 2 /2
AANDENKEN AAN DE 2-DAAGSE 2012 2012 43 e Internationale 2-daagse van Vlaanderen in Blankenberge Daar is de lente, daar is de… Internationale Tweedaagse van Vlaanderen. De zon kunnen we in het bloesemseizoen misschien niet ga- randeren, op de Tweedaagse kan je wél je klok gelijk zetten, op 5 en 6 mei is het weer zover. De fundamenten van de Tweedaagse zullen ook tijdens de 43 e editie onveranderd blijven: prachtige parcours langs strand, dui- nen en door de polders en charmante dorp- jes. Het themadorp van de medaille en de badge, Vlissegem, is misschien minder ge- kend, maar kan zeker de vergelijking met de kleppers Lissewege en Zuienkerke aan. Aangezien een doortocht van zowat 10.000 wandelaars niet ongemerkt kan blijven, willen wij ook niet blind zijn voor de gevolgen die dit op de omgeving kan hebben. Denk er daarom aan om je afval tot een minimum te beperken en het weinige afval dat je achterlaat op de geijkte plaatsen in de correcte vuilnisbak te deponeren. Het openbaar vervoer blijft daar- naast de beste manier om de Grote Markt van Blankenberge, start en aankomst van de Tweedaagse, het vlotst te bereiken. De zeskilometerwandeling blijft onze familie- wandeling bij uitstek met workshops rond het leven in de zee en springkastelen bij de vleet. Ook nu weer zijn de verschillende par- cours een beetje verbouwd, en het anima- tieprogramma werd bijgeschaafd. Redenen genoeg om ook dit jaar opnieuw de weg naar Blankenberge in te slaan. Wij kunnen alvast niet wachten om je te mogen verwelkomen! 43e INTERNATIONALE 2-DAAGSE VAN VLAANDEREN BLANKENBERGE 5/6 05 2012 “Internationaal rendez-vous van wandelaars” Inschrijven kan op verschillende manieren. De meest comfortabele manier is ongetwij- feld die via de website www.2daagse.be. Zowel het doorspelen van je gegevens als de betaling kan gewoon thuis vanuit je zetel ge- beuren, bovendien vermijd je ermee de wacht- rijen aan de start en kan je meteen beginnen aan waar het écht om draait, de wandeling. Verder kan het inschrijven nog steeds via de Dienst Toerisme van Blankenberge. Tot slot kan je ook als vanouds in de starttent op de Grote Markt inschrijven. De inschrijvingsprijs hangt af van de gekozen afstand en de inschrijvingswijze. Leden van een Belgische wandelclub en jeugdbewegingen ge- nieten van speciale tarieven. IK WIL ERBIJ ZIJN ! VVV-Blankenberge Koning Leopold III-plein 8370 BLANKENBERGE Tel.: +32-50-41 22 27 Fax: +32-50-41 61 39 [email protected] > Zie ook de inschrijvingsstrook op de laatste pagina van deze brochure. NAAMINOMINAMEINAME VOORNAAMIPRENOMIFIRST NAMEIVORNAME ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. STRAATIRUEISTREETISTRASSE NR BUSIBOITEIBOXIBRIEFKASTE ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. WOONPLAATSIVILLEIPLACEIORT POSTNRICODE POSTALIZIPCODEIPLZ LANDIPAYSICOUNTRYILAND NATIONALITEITINATION.INATION.INATION. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. GEBOORTEDATUMIDATE DE NAISSANCEIDATE OF BIRTHIGEBURTSDATUM DD-MM-YYYY I I I I I I I I I o MANIMIMIM o VROUWIFIFIF E-MAIL: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. CLUB: ................................................................................................................................................................ NR: .................................................................................................. o IML WALKER >ZATERDAGISAMEDIISATURDAY 5/05 o 6 km o 15 km o 24 km o 42 km >ZONDAGIDIMANCHEISUNDAY 6/05 o 6 km o 15 km o 24 km o 42 km Inschrijvingsformulier Bulletin d , inscription Anmeldeformular Registration form Het zou al te makkelijk zijn om meteen alweer te verwijzen naar de gekende meubelgigant en bepaalde automerken om vervolgens toch bij de grote troeven van het Scandinavische land te- recht te komen. Die troeven zijn met name de ongerepte natuur, de uitgestrekte bossen en dui- zenden meren. Het land bezit ook veel natuurlijke rijkdommen en heeft hieraan een zeer grote welvaart te danken. Samen met andere Noord-Europese landen eindigt het dan ook steevast in de top 10 van meest ontwikkelde staten ter wereld. Het zuidwesten van Zweden is na de regio rond Stockholm bovendien de meest welvarende regio van het land. Hier bevindt zich ook Borås, gaststad van de Linnémarschen. Dat welvaart niet altijd ten koste moet gaan van natuur werd hier bewezen. Meer nog, de welvaart is er te danken aan de natuur en de handel. Borås ontstond immers aan het kruispunt van de twee belangrijkste spoorwe- gen van Zweden, waar men handel kon drijven in de vele natuurlijke rijkdommen. Dezelfde natuur- lijke rijkdommen vormen nog steeds dé troef van de regio en van de Linnémarschen. De wandeling leidt je door de schier oneindige bossen (en door de Zoo van Borås!) en het heuvelachtige land- schap biedt je vaak een schitterend uitzicht over de regio, die door Carl von Linné, een befaamd Zweeds botanist die zijn naam gaf aan de wandeling, als de Alpen van West-Gotenland gekarakteri- seerd werd. Tegelijk zorgde de vroege ontwikkeling van Borås er ook voor dat de stad nog talrijke historische gebouwen telt. De vergelijking met de Alpen was dan misschien wat ‘over the top’ en de echt hoge bergtoppen van de Alpen zal je in Borås misschien ontberen, de prachtige natuur alvast niet. De Linnémarschen vindt jaarlijks plaats in het laatste weekend van april, wanneer de Zweedse natuur op zijn mooist is. Bovendien is het meteen een ideale training voor onze Tweedaagse. Meer info over onze gastregio vindt u op www.linnemarschen.se + www.boras.com. Milieutips MOTIVEER ELKAAR om SAMEN de Tweedaagse PROPER te houden. - Als je een lunchpakket meebrengt, maak gebruik van een brooddoos; - vermijd zoveel mogelijk het gebruik van wegwerpverpakkingen; - werp nooit blikjes, bekertjes of ander afval op de grond. Zo voorkom je zwerf- vuil en toon je respect voor onze natuur en polders; - maak gebruik van de beschikbare afval- containers (ook al moet je daar 10 meter voor omlopen); - sorteer je afval correct: kies de juiste container op de afvaleilandjes; - neem enkel die promotiefoldertjes mee die je interesseren. en GRATIS fruit en nog veel meer... DEELNAMEPRIJS VOORAF INSCHRIJVEN* INSCHRIJVEN DE DAG ZELF 24 of 42 km 6 of 15 km 24 of 42 km 6 of 15 km VOOR 2 DAGEN € 8,00 € 7,00 € 10,00 € 9,00 VOOR 1 DAG € 5,50 € 4,50 € 6,50 € 5,50 INDIVIDUEEL INSCHRIJVINGSFORMULIER - DONNEES PERSONELLES - PERSONAL DATA - PERSONALIA Ned. VIS POISSON FISH Gratis bevoorrading Onze gasten: BORåS ZWEDEN > > De Linnémarschen is de jongste telg in de reeks IML-wandelingen. We willen graag de gelegenheid te baat nemen om je kennis te laten maken met de Zweden en onze nieuwe IML-vrienden. > Meer hierover verder in deze folder. Onze gasten: BORåS ZWEDEN vooraf Via de Dienst Toerisme van Blankenberge Inschrijven is ook mogelijk via de Dienst Toe- risme van Blankenberge. Dat kan vanaf 1 maart door persoonlijk langs te gaan op de Dienst Toerisme. Op vrijdag 4 mei is het kan- toor zelfs tot 19.45 uur open. Daarna worden ook de inschrijvingen vooraf afgesloten. Vooraf Via www.2daagse.be De inschrijving via de website is veruit de meest eenvoudige en praktische manier van inschrij- ven. Je kan er zelf je gegevens invullen zodat je meteen zeker bent dat alles correct is. Vervolgens kan je ook meteen de betaling uit- voeren, zodat je je minder zorgen hoeft te maken over de financiële afhandeling. Boven- dien doe je er ook een financieel voordeel mee, inschrijven op voorhand is immers een stuk goedkoper. Maar het belangrijkste voordeel is ongetwijfeld dat je je de dag zelf van deze praktische zaken niets meer hoeft aan te trek- ken: zelf hoef je immers niet meer aan te schui- ven in de wachtrij voor de inschrijvingstafel. Je verliest dus minder tijd aan de start en houdt meer tijd over om langer van het parcours te ge- nieten of even langer stil te staan bij één van de schitterende panorama’s. Gedurende het weekend van 5 en 6 mei, is inschrijven nog enkel mogelijk in de tent op de Grote Markt. Er zijn aparte loketten voor- zien voor wie niet de mogelijkheid had vooraf in te schrijven. www.2daagse.be *Wanneer leden van een wandelclub of jeugdbewe- ging vooraf inschrijven, ontvangen ze een korting op de aangegeven prijzen van 1 EUR bij 2 dagen deelname of 0,50 EUR bij 1 dag deelname. Voorwaarden en reglement www.2daagse.be

Embed Size (px)

description

Folder ter gelegenheid van de 43ste Internationale Tweedaagse van Vlaanderen in Blankenberge

Transcript of Folder 2012 - NL

 • aandenkenaande 2-daagse 2012

  2012

  43e Internationale 2-daagse

  van Vlaanderenin Blankenberge

  Daar is de lente, daar is de Internationale Tweedaagse van Vlaanderen. De zon kunnen we in het bloesemseizoen misschien niet ga-randeren, op de Tweedaagse kan je wl je klok gelijk zetten, op 5 en 6 mei is het weer zover. De fundamenten van de Tweedaagse zullen ook tijdens de 43e editie onveranderd blijven: prachtige parcours langs strand, dui-nen en door de polders en charmante dorp-jes. Het themadorp van de medaille en de badge, Vlissegem, is misschien minder ge-kend, maar kan zeker de vergelijking met de kleppers Lissewege en Zuienkerke aan.

  Aangezien een doortocht van zowat 10.000 wandelaars niet ongemerkt kan blijven, willen wij ook niet blind zijn voor de gevolgen die dit op de omgeving kan hebben. Denk er daarom aan om je afval tot een minimum te beperken en het weinige afval dat je achterlaat op de geijkte plaatsen in de correcte vuilnisbak te deponeren. Het openbaar vervoer blijft daar-naast de beste manier om de Grote Markt van Blankenberge, start en aankomst van de Tweedaagse, het vlotst te bereiken.De zeskilometerwandeling blijft onze familie-wandeling bij uitstek met workshops rond het leven in de zee en springkastelen bij de vleet. Ook nu weer zijn de verschillende par-cours een beetje verbouwd, en het anima-tieprogramma werd bijgeschaafd. Redenen genoeg om ook dit jaar opnieuw de weg naar Blankenberge in te slaan. Wij kunnen alvast niet wachten om je te mogen verwelkomen!

  43e INTERNATIONALE

  2-DAAGSE VAN VLAANDEREN

  BLANKENBERGE

  5/6 05 2012Internationaal rendez-vousvan wandelaars

  Inschrijven kan op verschillende manieren. de meest comfortabele manier is ongetwij-feld die via de website www.2daagse.be.

  Zowel het doorspelen van je gegevens als de betaling kan gewoon thuis vanuit je zetel ge-beuren, bovendien vermijd je ermee de wacht-rijen aan de start en kan je meteen beginnen aan waar het cht om draait, de wandeling. Verder kan het inschrijven nog steeds via de Dienst Toerisme van Blankenberge. Tot slot kan je ook als vanouds in de starttent op de Grote Markt inschrijven.De inschrijvingsprijs hangt af van de gekozen afstand en de inschrijvingswijze. Leden van een Belgische wandelclub en jeugdbewegingen ge-nieten van speciale tarieven.

  IK WIL ERBIJ ZIJN ! VVV-BlankenbergeKoning Leopold III-plein8370 BLANKENBERGE

  Tel.: +32-50-41 22 27 Fax: +32-50-41 61 [email protected]

  > Zie ook de inschrijvingsstrookop de laatste pagina van deze brochure.

  naamInomInameInamevoornaamIprenomIfIrstnameIvorname

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  straatIrueIstreetIstrassenrbusIboIteIboxIbrIefkaste

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  woonplaatsIvIlleIplaceIort postnrIcodepostalIzIpcodeIplzlandIpaysIcountryIlandnatIonalIteItInatIon.InatIon.InatIon.

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  geboortedatumIdatedenaIssanceIdateofbIrthIgeburtsdatumdd-mm-yyyyIIIIIIIII o manImImIm o vrouwIfIfIf

  e-maIl: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

  club: ................................................................................................................................................................ nr: .................................................................................................. o IML WALKER

  >zaterdagIsamedI Isaturday5/05

  o 6 km o 15 km o 24 km o 42 km

  >zondagIdImancheIsunday6/05

  o 6 km o 15 km o 24 km o 42 km

  Inschrijvingsformulier

  Bulletin d

  ,

  inscription Anmeldeformular Registration form

  Het zou al te makkelijk zijn om meteen alweer te verwijzen naar de gekende meubelgigant en bepaalde automerken om vervolgens toch bij de grote troeven van het Scandinavische land te-recht te komen. Die troeven zijn met name de ongerepte natuur, de uitgestrekte bossen en dui-zenden meren. Het land bezit ook veel natuurlijke rijkdommen en heeft hieraan een zeer grote welvaart te danken. Samen met andere Noord-Europese landen eindigt het dan ook steevast in de top 10 van meest ontwikkelde staten ter wereld.

  Het zuidwesten van Zweden is na de regio rond Stockholm bovendien de meest welvarende regio van het land. Hier bevindt zich ook Bors, gaststad van de Linnmarschen. Dat welvaart niet altijd ten koste moet gaan van natuur werd hier bewezen. Meer nog, de welvaart is er te danken aan de natuur en de handel. Bors ontstond immers aan het kruispunt van de twee belangrijkste spoorwe-gen van Zweden, waar men handel kon drijven in de vele natuurlijke rijkdommen. Dezelfde natuur-lijke rijkdommen vormen nog steeds d troef van de regio en van de Linnmarschen. De wandeling leidt je door de schier oneindige bossen (en door de Zoo van Bors!) en het heuvelachtige land-schap biedt je vaak een schitterend uitzicht over de regio, die door Carl von Linn, een befaamd Zweeds botanist die zijn naam gaf aan de wandeling, als de Alpen van West-Gotenland gekarakteri-seerd werd. Tegelijk zorgde de vroege ontwikkeling van Bors er ook voor dat de stad nog talrijke historische gebouwen telt.

  De vergelijking met de Alpen was dan misschien wat over the top en de echt hoge bergtoppen van de Alpen zal je in Bors misschien ontberen, de prachtige natuur alvast niet. De Linnmarschen vindt jaarlijks plaats in het laatste weekend van april, wanneer de Zweedse natuur op zijn mooist is. Bovendien is het meteen een ideale training voor onze Tweedaagse.

  Meer info over onze gastregio vindt u op www.linnemarschen.se + www.boras.com.

  MilieutipsMOTIVEER ELKAAR om SAMEN

  de Tweedaagse pROpER te houden.

  - Als je een lunchpakket meebrengt, maak gebruik van een brooddoos;- vermijd zoveel mogelijk het gebruik van wegwerpverpakkingen;- werp nooit blikjes, bekertjes of ander afval op de grond. Zo voorkom je zwerf- vuil en toon je respect voor onze natuur en polders;- maak gebruik van de beschikbare afval- containers (ook al moet je daar 10 meter voor omlopen);- sorteer je afval correct: kies de juiste container op de afvaleilandjes;- neem enkel die promotiefoldertjes mee die je interesseren.

  en gRaTIs fruit en nog veel meer...

  DEELNAMEpRIJS VOORAF INSCHRIJVEN* INSCHRIJVEN DE DAG ZELF 24 of 42 km 6 of 15 km 24 of 42 km 6 of 15 kmVOOR 2 DAGEN 8,00 7,00 10,00 9,00VOOR 1 DAG 5,50 4,50 6,50 5,50

  individueel inschrijvingsformulier - donnees personelles - personal data - personalia

  Ned.

  VIS PoISSon FISh

  Gratis bevoorrading

  Onze gasten:BoRs ZWEDEN> >

  de Linnmarschen is de jongste telgin de reeks IML-wandelingen.

  We willen graag de gelegenheidte baat nemen om je kennis te laten

  maken met de Zwedenen onze nieuwe IML-vrienden.

  > Meer hierover verder in deze folder.

  Onze gasten: BoRs ZWEDEN

  vooraf Via de Dienst Toerisme

  van BlankenbergeInschrijven is ook mogelijk via de Dienst Toe-risme van Blankenberge. Dat kan vanaf 1 maart door persoonlijk langs te gaan op de Dienst Toerisme. Op vrijdag 4 mei is het kan-toor zelfs tot 19.45 uur open. Daarna worden ook de inschrijvingen vooraf afgesloten.

  Vooraf Via www.2daagse.beDe inschrijving via de website is veruit de meest eenvoudige en praktische manier van inschrij-ven. Je kan er zelf je gegevens invullen zodat je meteen zeker bent dat alles correct is.

  Vervolgens kan je ook meteen de betaling uit-voeren, zodat je je minder zorgen hoeft te maken over de financile afhandeling. Boven-dien doe je er ook een financieel voordeel mee, inschrijven op voorhand is immers een stuk goedkoper. Maar het belangrijkste voordeel is ongetwijfeld dat je je de dag zelf van deze praktische zaken niets meer hoeft aan te trek-ken: zelf hoef je immers niet meer aan te schui-ven in de wachtrij voor de inschrijvingstafel.Je verliest dus minder tijd aan de start en houdt meer tijd over om langer van het parcours te ge-nieten of even langer stil te staan bij n van deschitterende panoramas. Gedurende het weekend

  van 5 en 6 mei,is inschrijven nog enkel mogelijk in de tent op de Grote Markt. Er zijn aparte loketten voor-zien voor wie niet de mogelijkheid had vooraf in te schrijven.

  www.2daagse.be

  *Wanneer leden van een wandelclub of jeugdbewe-ging vooraf inschrijven, ontvangen ze een korting op de aangegeven prijzen van 1 EUR bij 2 dagen deelname of 0,50 EUR bij 1 dag deelname.

  Voorwaarden en reglement

  www.2daagse.be

 • Overnachtingsmogelijkheden2012

  5/6 05 2012 Overnachtingsmogelijkheden 2012

  HOTEL SAINT-SAUVEURLangestraat 50BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-42 70 00Fax: +32-50-42 97 38E-mail: [email protected] gangen diner vanaf 29,50

  HOTEL ALFA INN*** ApARTHOTELKerkstraat 92BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-41 81 72Fax: +32-50-42 93 24E-mail: [email protected]

  HOTEL MANITOBA***Manitobaplein 11BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-41 12 20Fax: +32-50-42 98 08E-mail: [email protected] op 150 meter

  HOTEL SABOT DORKerkstraat 181BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-43 34 00Fax: +32-50-42 80 67E-mail: [email protected]

  BEST WESTERNHOTEL RICHMONDBrasserie Leffe plazaVan Maerlantstraat 79BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-42 96 92Fax: +32-50-42 98 72E-mail: [email protected]

  VAKANTIECENTRUM pETIT ROUGEZeedijk 127BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-43 50 43Fax: +32-50-43 50 44E-mail: [email protected]

  Campings

  HOTELS KAMpEERVERBLIJFpARK

  DE WIELENZeebruggelaan 135BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-41 22 67Fax: +32-50-42 96 88E-mail: [email protected] prijs voor 2-daagsedeelnemers: op vertoon van uw deelnamekaart is de prijs voor n overnachting met camper / mobilhome 15 in plaats van 20. De deelnamekaart moet je zelf aankopen.

  JEUGDHERBERG DE WULLOKRuiterstraat 9BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-41 53 07Fax: +32-50-42 60 14E-mail: [email protected]

  overnachtingsmogelijkhedenvoor militairen en groepenSpORTZAAL DE SpORTDOZEKoning Albertlaan 155BE-8370 BLANKENBERGESlaapzak en veldbed zijnnoodzakelijkprijs: 4 p/p per nachtOntbijt: 4 p/p per dagLunchpakket: 4 p/p per dagInfo en reservatie:Intern. 2daagse Blankenberge vzwE-mail: [email protected]

  ANDERE

  over de

  verblijfsmogelijkhedenvia VVV BlankenbergeKoning Leopold III-plein8370 BlankenbergeTel.: +32-50-41 22 27Fax: +32-50-41 61 [email protected]

  + INFO

  DE 2-DAAGSEIS EEN BELEVENIS !De Tweedaagse heette ooit een voettocht te zijn. Om-dat deze vlag de lading echter al sinds geruime tijd niet meer kon dekken, wordt het woord voettocht niet langer gebezigd. Wat men in het Engels walking festival noemt, lijkt een betere benaming voor ons evenement. Het wandelen blijft een centrale plaats innemen, maar wordt tegelijk tot een feest verheven. Allerhande animatie zorgt ervoor dat er ook naast al het natuurschoon nog vanalles te beleven valt en een uitgebreide sampling met proevertjes, gad-gets, zorgt ervoor dat ook de smaak-, geur- en tastzin geprikkeld worden. Talrijke fanfares, bands en muziekgroepen maken het plaatje compleet.Zowel op zaterdag als op zondag bieden we vier parcours aan waarin zowel de wandelliefhebber als de echte sportieveling hun gading zullen vinden.

  ZATERDAG 5 MEI 2012regio ten zuidwesten van Blankenberge.Afhankelijk van de gekozen afstand komt u in de dorpenWenduine, De Haan, Vlissegem, Houtave, Meetkerke, Nieuwmunster, Zuienkerke en Uitkerke.

  RADIO 2 FAMILIEWANDELING 6 km, groepsstart om 10u

  ANIMATIEpARCOURS 15 km, groepsstart om 10uSpORTIEVE NATUURWANDELING

  24 km, groepsstart om 10uLANGE AFSTANDSWANDELING

  42 km, groepsstart om 8u

  ZONDAG 6 MEI 2012regio ten zuidoosten van Blankenberge.Afhankelijk van de gekozen afstand komt u in de dorpenZeebrugge, Lissewege, Dudzele, Heist, Ramskapelle en Uitkerke.

  RADIO 2 FAMILIEWANDELING 6 km, groepsstart om 10u

  ANIMATIEpARCOURS 15 km, groepsstart om 10uSpORTIEVE NATUURWANDELING

  24 km, groepsstart om 10uLANGE AFSTANDSWANDELING

  42 km, groepsstart om 8u

  Inbegrepen:deelname, parcoursbeschrijving, medaille (bij 2 dagen deelname) of badge (bij 1 dag deelname), verzeke-ring, verzorging en bedeling van allerhande producten.

  KLAVER 4 is een combinatie van vier wandelingen in Vlaanderen.Wie deelneemt aan alle vier de wandelingen over een periode van drie jaar ontvangt een aandenken.Volgende vier wandelingen maken er deel van uit:

  Als je over een periode van drie jaar aan elk van deze vier wandelingen deelneemt,kom je in aanmerking voor de Klaver 4. Nam je bovendien deel aan de grootsteafstand van elke tocht (2 x 42 km in Blankenberge, 2 x 50 km in Kluisbergen,100 km in Torhout en 4 x 32 km aan de IJzer), ontvang je de Gouden Klaver 4.Voor de precieze voorwaarden kun je terecht op [email protected]

  LOCATION DAy 2012 2013

  Gilboa, Israel 2 23, 24 Mar 15, 16 MarBors, Sweden 2 28, 29 April 27, 28 AprilBlankenberge, Belgium 2 5, 6 May 4, 5 MayWellingborough, United Kingdom 2 12, 13 May 11, 12 MayBern-Belp, Switzerland 2 19, 20 May 25, 26 MayChantonnay, France 4 17 - 20 May 9 - 12 MayDiekirch, Luxembourg 2 2, 3 June 25, 26 MayViborg, Denmark 2 23, 24 June 29, 30 JuneCastlebar, Ireland 2 28 June - 1 July 4 - 7 JulyNijmegen, Netherlands 4 17 - 20 July 16 - 19 JulyVaasa, Finland 3 10 - 12 Aug 9 - 11 AugVerdal, Norway 2 25, 26 Aug 24, 25 AugArenzano, Italy 2 8, 9 Sept 7, 8 SeptSeefeld, Austria 2 14 - 16 Sept 13 - 15 SeptBrno, Czech Rep 2 22, 23 Sept 28, 29 SeptFulda, Germany 2 6, 7 Oct 5, 6 OctBarcelona, Spain 2 20, 21 Oct 19, 20 Oct

  Rotorua, New Zealand 2 17, 18 Mar 16, 17 MarCanberra, Australia 2 31 Mar, 1 Apr 6, 7 Apryatsushiro, Japan 3 11, 13 May 10, 12, MayDalian, China 2 19, 20 May 18, 19 MayArlington, USA 2 20, 21 Oct 19, 20 OctWon-Ju, Korea 2 27, 28 Oct 26, 27 OctHigashimatsuyama, Japan 3 2 - 4 Nov 1 - 3 NovTaipei, Taiwan 2 10, 11 Nov 9, 10 NovIM

  Lkalender 2012/2013

  euro

  pean

  Reg

  ion

  Pan

  Paci

  fic R

  egio

  n

  InTeRnaTIonaLe 2-daagse van vLaandeRen, Blankenberge 5 en 6 mei 2012oMLooP KLuIsBeRgen 19 en 20 mei 2012nachT van WesT-vLaandeRen, Torhout 22 juni 2012vIeRdaagse van de IJZeR 22 > 25 augustus 2012

  Wandelkalender

  17/0

  5

  12/0

  8

  02/0

  9

  25/1

  1

  Intern. 2daagse Blankenberge vzw

  p/a Frans Feverystraat 48370 BLANKENBERGEBelgium

  gRaTIsvoeTveRZoRgIngdoor het Rode KruisafdelingBlankenberge-Zuienkerke

  ambachtelijke bakkerij Witte Molen

  Mee

  TKeR

  Kse

  Mo

  eRen

  Toc

  hT

  Star

  t: Sp

  ortc

  entr

  um M

  eetk

  erke

  Info

  : Fra

  nky

  Goe

  thal

  sTe

  l +32

  -476

  -48.

  31.6

  9fr

  anky

  .goe

  thal

  [email protected]

  ienk

  erke

  .be

  de

  Ku

  sT W

  and

  eLT

  Star

  t: op

  4 p

  laat

  sen

  in O

  oste

  nde,

  De H

  aan

  en B

  lank

  enbe

  rge

  Info

  : Ver

  a De

  Wae

  gena

  ere

  Tel +

  32-4

  96-3

  4 16

  89

  vera

  @2d

  aags

  e.be

  ww

  w.d

  ekus

  twan

  delt.

  be

  8e o

  ud

  Lan

  dPo

  LdeR

  Toc

  hT

  nIe

  uW

  Mu

  nsT

  eRSt

  art:

  zaal

  De

  Bom

  mel

  ,N

  ieuw

  mun

  ster

  nfo:

  Fra

  nky

  Goe

  thal

  sTe

  l +32

  -476

  -48.

  31.6

  9fr

  anky

  .goe

  thal

  [email protected]

  ienk

  erke

  .be

  24e

  sTo

  RM

  Toc

  hT

  Star

  t: za

  al F

  orum

  Kerk

  stra

  at 6

  6, B

  lank

  enbe

  rge

  Info

  : Ver

  a De

  Wae

  gena

  ere

  Tel.:

  +32

  -496

  -34.

  16.8

  9ve

  [email protected]

  2daa

  gse.

  beIv

  v o

  lym

  piad

  Val

  Gar

  dena

  , Ita

  ly

  4 d

  ays

  2

  5 - 2

  9 Ju

  ne

  Toiletwagens en sanitaire voor-zieningen zijn er op de controle- en rustposten.

  FLOREAL CLUB BLANKENBERGEKoning Albertlaan 59BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-43 21 11Fax: +32-50-43 22 22E-mail: [email protected] mogelijk voor 1 of 2 nachten, in studio, appartement of hotelformule.

  Contacteer ons ook vrijblijvendvoor onze groepstarieven!korting voor leden van desocialistische vakbond(AC en ABVV) op de logementprijs.

  CAMpING BONANZA IZeebruggelaan 137BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-41 66 58Fax: +32-50-42 73 49E-mail: [email protected]

  CAMpING DALLASA. Ruzettelaan 191BE-8370 BLANKENBERGETel.: +32-50-41 81 57Fax: +32-50-42 94 79E-mail: [email protected]

  CAMpING NEW IDEALNeptunuslaan 6BE-8420 WENDUINETel.: +32-496-10 87 53Fax: +32-50-41 83 62E-mail: [email protected] www.newcampingideal.be

  SPONSORS 2012

  gra

  fisc

  h o

  ntw

  erp J

  aM 2

  011

  CITy COASTp A R K I N G

  http://www.captainsofprinting.be