FNV Werkwijzer - Rechten en Plichten ZH N - jun12

Click here to load reader

 • date post

  29-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  2

Embed Size (px)

description

FNV Werkwijzer

Transcript of FNV Werkwijzer - Rechten en Plichten ZH N - jun12

 • Werkwijzer 2012Rechten en plichten

  Rechten-Plichten.indd 1 15-05-12 09:57

 • )LZ[LL_RYHJO[/L[PZ]VVY\P[aLUKRYHJO[LUILSHUNYPQRKH[LLU\P[aLUKVYNHUPZH[PLIL[YV\^IHHYPZ
 • Je eerste echte baan. Daar komt nogal wat bij kijken. Leuke dingen als nieuwe col-lega's, uitdagende projecten, je eigen werkplek en vakantiegeld. Maar ook minder leuke aspecten als overwerken, stress, rsi en pesten. Over al deze onderwerpen gaat dit boekje.

  De Werkwijzer is een serie brochures van de FNV met veel praktische informatie. In totaal verschijnen er vier verschillende titels. Naast deze over rechten en plichten, een over solliciteren, een over werk en geld en een over alles waarmee je op de werkvloer te maken kunt krijgen. Verzamel ze alle vier. Dan ben je op alle fronten goed voorbereid op de arbeidsmarkt. De brochures worden elk jaar up-to-date gemaakt.

  Heel veel succes met je eerste baan. En als de FNV iets voor je kan betekenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen.

  Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de FNV Vakcentrale.Acquisitie naar aanleiding van publicaties in de werkwijzer wordt niet op prijs gesteld.

  3

  Colofon

  Uitgave: FNV Vakcentrale

  Afdeling Marketing & Communicatie

  Postbus 8456, 1005 AL Amsterdam. www.fnv.nl

  Vormgeving: The Fresh Connection, Egmond-Binnen. www.the-fresh-connection.com

  Druk: Drukkerij Tesink bv, Zutphen. www.tesink.nl

  Realisatie: AddWork communicatie en acquisitie, Groningen. fnv@addwork.nl

  Opmaak: info@studioaddwork.nl

  Bestelcode: 06-2012

  Copyright: FNV 2012

  Rechten-Plichten.indd 3 15-05-12 09:57

 • Uitzendkracht?Kloppen jouw salaris, vakantiegeld en toeslagen wel?

  Vragen? Wij geven antwoord.Misstanden? Wij treden op.

  Bel gratis: 0800 7008Of kijk op: www.sncu.nl

  MAAK CARRIREBIJ BURGER KING!Ben jij enthousiast en gemotiveerd en kun je niet wachten om met jouw carrire te starten? Dan is Burger King Nederland op zoek naar jou! Werken in de fastfoodbranche wil niet zeggen dat je non stop hamburgers bakt. Wij zijn dan ook op zoek naar leergierige en ambitieuze (bijna) afgestudeerde MBOers die onze organisatie naar een hoger niveau willen tillen. Dat kan bijvoorbeeld als managementtrainee of wanneer je liever verder studeert je werk binnen Burger King combineert met de gratis gecertifi ceerde MBO Fastservice Opleiding!

  Kijk voor alle mogelijkheden op werkenbijbk.nl

 • 5Rechten en plichten

  Inhoudsopgave

  Overeenkomsten en contracten 7

  Werktijden en vakantie 16

  Geld 17

  Ziekte 21

  Uitzendkrachten 23

  Oproep- en min-maxcontracten 44

  Startende ondernemers 47

  De FNV 50

  Rechten-Plichten.indd 5 15-05-12 09:57

 • ),;96)(9,
 • Rechten en plichten

  Als je gaat werken, heb je allerlei rechten en plichten. De regels hangen af van de werksituatie. Een oproepkracht heeft voor een deel met andere regels te maken dan iemand met een vaste baan. In dit boekje staat algemene informatie over je rechten en plichten, en specifieke informatie voor deeltijders, uitzend-, oproep- en tijdelijke krachten.

  Overeenkomsten en contracten

  Wat is een arbeidsovereenkomst?

  Als je een baan hebt gevonden krijg je een arbeidsovereenkomst als aan drie voor-waarden wordt voldaan:U je hebt een baasU je krijgt loonU je hebt een werkverplichting

  Kan ik werken zonder arbeidsovereenkomst?

  Je werkgever is verplicht om je binnen een maand na je indiensttreding een schrif-telijke arbeidsovereenkomst te geven. Maar tot die tijd zijn mondelinge afspraken ook geldig. In ieder geval moet je werkgever zich houden aan de wettelijke regels voor het minimumloon, vakantiedagen en arbeidstijden. En als in het bedrijf een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) geldt, dan geldt die ook voor jou. In geval van nood kun je de mondelinge afspraken zelf op papier zetten met je handteke-ning eronder. Vraag je werkgever deze brief voor akkoord te ondertekenen.

  Je hoort regelmatig een loonstrook te ontvangen. In ieder geval bij de eerste uit-betaling en daarna minimaal wanneer er iets verandert in je loon en het bedrag op je loonoverzicht dus wijzigt. Bewaar je loonstroken als bewijs dat er een arbeids-overeenkomst is.

  7

  Rechten-Plichten.indd 7 15-05-12 09:57

 • Voorbeeld van een arbeidscontract

  Ondergetekenden,... gevestigd te ... hierna te noemen werkgever en ... wonende te ... hierna te noemen werknemer, verklaren het volgende overeengekomen te zijn.

  U Werknemer treedt op .. /.. /.. in dienst van werkgever in de functie van ... De taken die bij deze functie horen zijn: ...

  U De dienstbetrekking wordt aangegaan voor: a. onbepaalde tijdb. bepaalde tijd, namelijk tot ...

  U De proeftijd bedraagt ... weken/maanden (maximaal 2 maanden). Bij contracten korter dan 2 jaar geldt een maximum proeftijd van 1 maand, tenzij in de cao anders is bepaald.

  U De opzegtermijn bedraagt 1 maand (regel bij een contract voor bepaalde tijd ook een tussentijdse opzeggingsmogelijkheid, anders kan je werkgever je aan de overeengekomen contractsperiode houden. In de cao kunnen afwijkende opzegtermijnen geregeld zijn.)

  U De arbeidstijd van werknemer bedraagt ... uur per dag, gedurende ... dagen per week. De werkdag loopt van ... tot ... uur.

  U De werknemer heeft recht op ... vakantiedagen per jaar, waarvan in overleg ... dagen achtereen moeten worden opgenomen.

  U Het brutosalaris bedraagt ... per maand/week/dag/uur. De vakantietoeslag bedraagt ... procent van het brutoloon en wordt ieder jaar in de maand ... uitbetaald; indien dit niet mogelijk is, aan het einde van het dienstverband.

  U De cao ... maakt onderdeel uit van deze overeenkomst (als er een cao van toe-passing is).

  U Plaats van de werkzaamheden is ... (adres vestiging).

  U Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend op .. /.. /..

  Werkgever Werknemer

  Let op: als een cao van toepassing is, mogen de regels van de individuele arbeids-overeenkomst hiermee niet in strijd zijn.

  8

  Rechten-Plichten.indd 8 15-05-12 09:57

 • 9Kijk ook eens op www.fnvjong.nl,kopje rechten en plichten

  Ik kan alleen een tijdelijk contract krijgen. Mag dat?

  Een werkgever mag zelf weten of hij jou een vast of een tijdelijk contract aan-biedt. Daar kun je weinig tegen doen. De enige uitzondering is wanneer in de cao van het bedrijf staat dat een contract voor bepaalde tijd alleen in specifieke situaties mag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een project of vervanging van een zieke collega. In de cao kan ook staan dat een tijdelijk contract niet langer dan een bepaalde periode mag duren, bijvoorbeeld maximaal een jaar. Een minimumduur wordt meestal niet vermeld. In de cao zijn vaak regels over tijdelijke contracten opgenomen. Soms wordt afgeweken van de wettelijke regeling. Dat mag: de wet staat in veel gevallen een afwijking toe. Zorg er dus voor dat je de cao van het bedrijf onder ogen krijgt.

  Wanneer loopt mijn tijdelijke contract af?

  In je contract staat een einddatum, eindsituatie of gebeurtenis. Op dat moment eindigt je tijdelijk contract. Er is geen opzegging voor nodig. Officieel heet dat: beindigen van rechtswege.

  Mag mijn werkgever mij ontslaan als het contract nog niet is afgelopen?

  Niet zomaar. Wil je werkgever je tussentijds ontslaan, dan moet hij eerst een ont-slagvergunning aanvragen bij het UWV WERKbedrijf. Wordt deze vergunning verleend, dan kan hij je ontslaan. Maar niet voordat de opzegtermijn is verstreken. Als er reden is voor ontslag op staande voet, bijvoorbeeld diefstal of mishandeling, dan heeft de werkgever geen vergunning nodig.

  Rechten-Plichten.indd 9 15-05-12 09:57

 • Voor een leuke uitzendbaan ga je naar een uitzendbureau aangesloten bij de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Dan weet je zeker dat je krijgt waar je recht op hebt, zoals een goed loon en vakantiedagen.

  Uitzendbureaus die ABU-lid zijn worden namelijk streng gecontroleerd op het naleven van de regels. Ga je voor zekerheid? Let dan op het ABU-logo voor je een uitzend-bureau binnenstapt of kijk op www.abu.nl voor de ledenlijst.

  Op zoek naar een leuke uitzendbaan?

  Sterk voor uitzendwerk

  Advertentie_FNV.indd 1 18-05-2009 17:13:45

 • metal & more

  ODS Metering Systems, een divisie van ODS b.v., is specialist op het gebied van ijkwaardige Flow Meet-systemen voor gassen en vloeistoffen.Voor deze Metering Systems doet ODS het turn-keyproject management van ontwerp tot en met inbe-drijfsname en service. De afnemers zijn veelal inter-nationale olie- en gasbedrijven zoals Shell, ExxonMobilen Total. Naast het kantoor in Ridderkerk heeft ODSMetering Systems vestigingen in India en Brazili.

  Stage lopen/afstuderen bij ODS Metering Systems in Barendrecht of Ridderkerk

  ODS Metering Systems is op zoek naar stagiairs vanMTS of HTS in n van de opleidingsrichtingen: Werktuigbouwkunde Chemische technologie Electronica Mechanische techniek

  Interesse? Neem dan contact op via: www.odsbv.nl, telefoon: 0180 640 344of e-mail: p&o@odsbv.nl

  adv. CNV 123x95mm 30-09-2009 08:29 Pagina 1

  Kijk voor vacatures op www.stapbinnenbijbp.nlKijk voor vacatures op www.stapbinnenbijbp.nl

 • Ik werk al een tijd voor deze werkgever, heb ik nu recht op een vast contract?

  Je hebt recht op een vast contract, zodra je werkgever je voor de vierde keer een tijdelijk contract geeft. Dat is geregeld in de Wet flexibiliteit en zekerheid (de flex-wet), tenzij de cao anders bepaalt. Een uitzendovereenkomst telt ook mee. Het maakt niet uit hoe lang het eerste, tweede en derde contract duurde. Ook kom je automatisch in vaste dienst op het moment dat je langer dan drie jaar bij je