Flyer Irene aangepast voor email campagne

download Flyer Irene aangepast voor email campagne

of 2

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Documents

 • view

  86
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Flyer Irene aangepast voor email campagne

 • Er zijn allerlei manieren om sollicitanten enmedewerkers meer te leren over zichzelf en hunideale plaats in uw organisatie. Vreemd genoegvergeten we vaak een manier die heel direct, puuren veelzeggend is: beeldtaal.

  Als iemand tekent, laat hij of zij zich helemaalzien. Daarom is een Tekenassessment, Tekenconsultof Tekenworkshop een mooi instrument.

  Natuurlijk heeft u vaste methoden om sollicitantente selecteren. U leest de brieven, bekijkt de cvs, voert gesprekken en houdt misschien een assess-ment. Toch blijven dit vrij rechtlijnige criteria. EenTekenassessment gaat dieper. Een tekening geefteen onverbloemd inkijkje in het karakter en dedenkwereld van uw kandidaten.

  Wat uw sollicitanten tekenen, welke kleur ze ietsgeven, hoeveel ruimte ze gebruiken: elk aspect geeftiets van hun persoonlijkheid prijs. Dat helpt zeker omte ontdekken of en hoe ze binnen uw organisatiepassen. Ik kan zowel een Tekenassessment met solli-citanten begeleiden als uitgevoerde tekenopdrachtenop afstand beoordelen.

  De unieke beeldtaal die iedereen vanaf zijn kinder-tijd heeft, kunt u ook inzetten bij de ontwikkelingen het doorgroeien van uw medewerkers. Tijdenseen TekenConsult kan ik ze helpen zich bewust teworden van hun kwaliteiten en hun valkuilen, vanhun angsten en ambities. Dat geeft direct richtingaan hun persoonlijke ontwikkeling.

  Om deel te nemen aan een TekenConsult is geenenkel talent voor tekenen nodig. Iedereen die zichmet beeldtaal uitdrukt op papier, zegt daarmee veelover zichzelf. Dat betekent dat ik elke tekening kaninterpreteren en op zoek kan gaan naar zaken dierelevant zijn voor mensen persoonlijk en voor hunrol binnen uw organisatie.

 • Postadres: Reygershftehoek 74, 7546KC EnschedeBezoekadres: Moutlaan 25, 7523MC Enschede

  Telefoon: 053-7112773 / 06-16435968

  www.drawingtohealth.cominfo@drawingtohealth.com

  KvK-nr: 63824302

  Tekeningen interpreteren kan in individuelesessies, maar ook in kleine of grotere groepen.Zeker als de deelnemers binnen uw organisatiein hetzelfde team werken, draagt een gezamen-lijke TekenWorkshop bij aan de groepsdynamiek.In korte tijd leren de teamleden veel over zichzelfn elkaar.

  Door onder mijn begeleiding elkaars tekeningen teinterpreteren of samen binnen n grote tekening de samenwerking te zoeken, ontdekt een groepsnel en op een creatieve, prikkelende manierwelke balans of onbalans er is. Hun tekeningengeven prijs hoe ze elkaar kunnen versterken.En wat misschien betere prestaties of prettigersamenwerken nog in de weg staat.

  Tekeningen interpreteren klinkt misschien alskoedik kijken, maar het is een vak. Als bevoegd docent beeldende vorming heb ik me gespeciali-seerd in het lezen van tekeningen. Om me daar verder in te verdiepen, heb ik ook de opleidingtot Specialist Creatieve Communicatie gevolgd. Met die achtergrond, ervaring en opleiding kan ik elke tekening interpreteren en meer over de makervertellen. Nog belangrijker: ik doe dat met oprechteinteresse en ontzettend veel plezier!

  Wat ik aanbied is een analyse met daarin een advies. Die analyse is gebaseerd op de soft skills. Dus het zegt iets over je psychosociaal emotionele stabiliteit. Enkele voordelen die u hierbij heeft zijn:

  Minder ziektekosten Minder uitval Minder verzuim Verbeterde communicatie Minder stress Betere werksfeer

  Voor meer informatie bezoek mijn LinkedIn of websitehttps://nl.linkedin.com/in/ireneweerkampwww.drawingtohealth.com