Flyer Fonds Nieuwe Media / Gaming

download Flyer Fonds Nieuwe Media / Gaming

of 2

Embed Size (px)

Transcript of Flyer Fonds Nieuwe Media / Gaming

 • Fonds Nieuwe Media / Gaming stimuleert creatieve ondernemers

  Nieuwe media vervullen steeds vaker een belangrijke rol in onze maat-schappij. Internet, mobiele telefonie en games dringen door tot onze levens, zowel in werk als in vrije tijd. De internationale game-industrie groeit explosief. Ook in Nederland is gaming een snel opkomende, veelbelovende groeisector met Rotterdam als bruisend hart. Deze stad is de creatieve vestigingsplaats van vele gameontwikkelaars en hun bedrijven. De gemeente en het Fonds Nieuwe Media / Gaming stimu-leren creatieve ondernemers uit de game-industrie en nieuwe media met een financiering voor nieuwe, innovatieve projecten.

 • Door het fonds is onze live video-

  streaming voor mobiele telefoons succes-

  vol Het bedrijf ProSkope B.V. heeft met

  succes gebruik gemaakt van het Fonds

  Nieuwe Media / Gaming.

  ProSkope B.V. is een pionier en markt-

  leider op het gebied van live video-

  streaming vanaf mobiele telefoons.

  Grotere persbureaus en wereldwijde

  nieuwszenders zetten deze technologie

  van ProSkope in voor het verslaan van

  breaking news. Mede dankzij een krediet

  uit het Fonds Nieuwe Media / Gaming. Het

  bedrijf heeft de restfinanciering besteed

  aan het verder ontwikkelen van deze

  technologie. Corn Bouman, di recteur

  van ProSkope: De samen werking met het

  OBR en Kunstenaars&CO was intensief.

  Ze hielden ons constant op de hoogte van

  de status van onze aanvraag. Dat was zeer

  prettig en uiteindelijk is onze aanvraag

  toegekend. Door het krediet uit het fonds

  hebben we onze live videostreaming voor

  mobiele telefoons succesvol gemaakt.

  AanvraagStuur de aanvraag inclusief businessplan naar:Gemeente Rotterdam OntwikkelingsbedrijfCreatieve EconomieT.a.v.: Jeannette LeetePostbus 65753002 AN Rotterdam

  De ontwikkelingen in de game- industrie en nieuwe media gaan snel en zijn veelbelovend. Maar kennis over deze sector is nog gering, zeker bij financiers zoals banken. De ontwikkel- en doorloop-tijden van nieuwe projecten zijn |lang en de financiering is door-gaans hoog. Dat maakt het lastig voor creatieve ondernemers om bij banken en investeerders aan te kloppen voor een lening. Het Fonds Nieuwe Media / Gaming biedt uitkomst en helpt game-developers naar een volgend level te komen. Zo verstrekt het fonds leningen waarmee creatieve ondernemers de restfinanciering voor hun product kunnen realiseren.

  Het gaat hierbij om restfinanciering: de creatieve onder-nemer dient dus ook al andere financieringsbronnen voor het project te hebben. Het Fonds Nieuwe Media / Gaming financiert maximaal veertig procent van de gehele begro-ting. De hoogte van het krediet is minimaal 75.000 en maximaal 300.000.

  Dit fonds is een samenwerkingsverband tussen het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam en Kunstenaars&CO. Als een ondernemer aan de voorwaarden voldoet en de aanvraag goedgekeurd is door het OBR, verleent Kunstenaars&CO de kredieten. Op de lening is natuurlijk wel rente verschuldigd. Kunstenaars&CO hanteert daar-voor marktconforme rentetarieven. Per lening wordt het tarief opgevraagd en vastgesteld.

  Wie komt in aanmerking?Om in aanmerking te komen voor een krediet voor rest-financiering uit het Fonds Nieuwe Media / Gaming moet je als Rotterdams bedrijf binnen de creatieve sector aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je voor de uitvoering van het project al weten wie de medefinanciers zijn. Ook heb je al gezocht naar mogelijkheden voor rest-financiering via leningen bij banken of fondsen. En na-tuurlijk past het project waarvoor je de lening aanvraagt binnen het thema Nieuwe Media / Gaming. Kijk voor alle voorwaarden op www.rotterdam.nl/creatieveeconomie.