Flinderz slaat haar vleugels uit

14
Bijeenkomst Kjenning Portefeuille- & vastgoedmanagement Flinderz slaat haar vleugels uit! Sander Bos & Adri Hofenk Garderen, 16 maart 2017

Transcript of Flinderz slaat haar vleugels uit

Page 1: Flinderz slaat haar vleugels uit

Bijeenkomst Kjenning Portefeuille- & vastgoedmanagement

Flinderz slaat haar vleugels uit!

Sander Bos & Adri Hofenk

Garderen, 16 maart 2017

Page 2: Flinderz slaat haar vleugels uit

Doel Presenteren van het concept en het platform Flinderz. Dit doen we door te informeren en de dialoog te voeren. Inspiratie en kennis uitwisselen om Flinderz tot een succes te maken!

Verkennen en concretiseren wat Flinderz kan betekenen voor woningcorporaties. We gaan uit elkaar met heldere vervolgafspraken.

Agenda

  Introductie initiatiefnemers en hun ‘verwondering’

  Dromen: Flinderz in 2020, waar gaan we voor!

  Durven en doen: waar staan we nu, uitdagingen en dilemma’s

  Wat kan Flinderz voor jouw organisatie betekenen?

  Voorstel, dialoog en afspraken

Deze sessie

Page 3: Flinderz slaat haar vleugels uit

Wat wij waarnemen   sterk aanbod gestuurd   segmentering en verzuiling   geringe veranderbereidheid   gebrek aan transparantie   lange doorlooptijd van vraag(formulering) naar oplossing   gevangen in bestaande structuren: ‘mental prison’

De vastgoedmarkt verandert van aanbod- naar vraaggestuurd. De consument wil zelf de regie hebben over zijn woonvraagstuk. Mede door de toenemende digitalisering zal er de komende jaren een verandering in de woningmarkt gaan plaatsvinden vergelijkbaar met bankieren, winkelen, vervoer en recreëren.

De ‘eigenaardige’ woningmarkt

Page 4: Flinderz slaat haar vleugels uit

Flinderz.nl wil een breed platform bieden voor vraag en aanbod op het gebied van wonen. Het stimuleert gebruikers om de eigen woonwens te concretiseren door spelenderwijs (‘game like’) een woonprofiel op te bouwen.

Van hieruit worden matches gemaakt met aanbod of gelijkgestemden.

De vraag centraal, een belangeloze ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod: dat is onze insteek!

Hoe spelen wij in op de ontwikkelingen met Flinderz?

Page 5: Flinderz slaat haar vleugels uit

We have a dream!

Is er werkelijk sprake van schaarste op de woningmarkt? Hoe interpreteren we (verdekte) leegstand? Zit de oplossing vooral in het bouwen van meer woningen? Wij geloven dat er (potentiële) woonruimte genoeg is …

Wij willen meer mensen beter, sneller en vanuit hun wensen laten wonen.

Overvloed in plaats van schaarste

Unieke en ongedachte

matches tussen vraag en aanbod

Transparantie en inspiratie

Vraaggestuurde woningmarkt

Lagere maatschappelijke

kosten

Page 6: Flinderz slaat haar vleugels uit

Flinderz in 2020 … het gebruik

In 2020 is Flinderz een gevestigde naam in vastgoedwereld! Op jaarbasis worden meer dan 25.000 woonwensen ingevuld. Flinderz telt dan minimaal

70.000 actieve gebruikers en 9.000 partijen bieden hun aanbod en mogelijkheden aan bij Flinderz.

Bijzonder is, dat er continu unieke verbindingen tussen vraag en aanbod tot stand komen, die via de geëigende kanalen uitblijven of veel meer inspanning kosten. Daarop worden we herkend en benut. Voor verschillende specifieke

doelgroepen en niches bieden wij uitkomst.

Page 7: Flinderz slaat haar vleugels uit

Flinderz in 2020 … het effect

Wij merken dat we de wereld een klein beetje mooier maken … Door de creativiteit en verbeeldingskracht van mensen te faciliteren en bundelen,

worden proactief vraag en aanbod gekoppeld. Het potentieel van onbenutte m2 wordt zo aantoonbaar ontsloten en krijgt een zinvolle bestemming. Mensen

kunnen sneller en passender vanuit hun wensen wonen. De kosten voor zowel vrager als aanbieder zijn daarbij lager dan via bestaande kanalen.

Page 8: Flinderz slaat haar vleugels uit

Flinderz in 2020 … de spin-off

Flinderz heeft uitstraling en aantrekkingskracht! Dat blijk uit de vragen die we krijgen om bijvoorbeeld te spreken op symposia en congressen. Vanuit het concept Flinderz denken we mee en ontwikkelen we producten en diensten

voor (semi)maatschappelijke organisaties zoals woningcorporaties en gemeenten.

Page 9: Flinderz slaat haar vleugels uit

Status   een divers, kundig en gecommitteerd team

  beschikbaar budget: eigen middelen en ‘angel investors’

  visiedocument, huisstijl, business plan, globaal ontwerp en prospectus

gereed

  demo en landingspagina

Next steps   samenwerken en ontwikkelen op basis van co-creatie

  uitbreiden netwerk en aantrekken nieuwe co-funders (ook crowdfunding)

  focus op creëren community en lancering forum

  samen verder invulling geven met woningcorporaties (vormen van een

‘special interest group’)

Waar staan we nu?

Page 10: Flinderz slaat haar vleugels uit

We hebben het forum staan en gaan door! De verdere ontwikkeling en groei

van Flinderz is mede afhankelijk van partners die aanhaken.

Wij zoeken partners (‘co-creators’) die kennis, competenties, commitment en

financiële middelen willen inbrengen om van Flinderz een verder succes te

maken. Dat kan bijvoorbeeld door actief aan te sluiten bij het opbouwen van

een community, door samen de opzet en invulling van woonprofielen uit te

werken of breed te participeren in de verdere ontwikkeling van Flinderz.

Deze partners profiteren zo vanaf het begin van het forum en het platform

Flinderz. Dat levert exposure en concrete resultaten op voor de deelnemende

partijen. En last but not least … meebouwen aan Flinderz is bouwen aan een

mooiere en meer duurzame wereld.

Wanted!

Page 11: Flinderz slaat haar vleugels uit

Flinderz brengt het gecreëerde forum online voor gebruikers. Samen met de

deelnemende partners definiëren wij de doelgroepen waar de

communitybuilders van Flinderz zich op gaan focussen. Voor Flinderz zijn dat

naast de doelgroepen van de corporaties ook doelgroepen die momenteel slecht

worden bediend op de woningmarkt. De communitybuilders bouwen de

community op.

Flinderz levert daarnaast moderators die bewoners en gebruikers verder helpen

en inspireren. De moderators worden geïnformeerd over mogelijkheden die

deelnemende corporaties woningzoekenden kunnen bieden.

Voorstel

Page 12: Flinderz slaat haar vleugels uit

Met het forum krijgen corporaties een tool in handen om:

•  samen met bewoners volgende stappen in hun wooncarrière te verkennen en

hen hierin te begeleiden. Sommige corporaties hanteren nu wooncoaches. Het

forum is daarvoor een perfecte, digitale aanvulling.

•  in dialoog te gaan met potentiële bewoners, op de wachtlijsten, en andere

doelgroepen die niet meer tot de primaire doelgroep van corporaties behoren,

om hun woonwensen en mogelijkheden te ontdekken en verder in te vullen.

Corporaties kunnen zo op een laagdrempelige manier echt werk maken van hun

brede maatschappelijk opdracht, participatie op een moderne, effectieve wijze

vorm geven en zo meerwaarde bieden voor haar huurders en klanten.

Samen met de brede scope van de moderators worden meer mensen, beter en

tegen lagere kosten ondersteunt in de keuzes die zij (moeten) maken in hun

wooncarrière. Dit bevordert de doorstroming.

Toegevoegde waarde Flinderz voor jouw organisatie

Page 13: Flinderz slaat haar vleugels uit

Het opbouwen van de communities door de communitymanagers vraagt in eerste

aanzet ongeveer 6 maanden. De kosten om het forum in te richten, te onderhouden

en actief gebruik te stimuleren worden gedeeld door de deelnemende partijen. Wij

gaan graag in gesprek om samen een passend aanbod op te stellen.

Daarnaast is de senior communitymanager driewekelijks een halve dag

beschikbaar om samen met de deelnemers de vorderingen te bespreken, de

resultaten te analyseren en vervolgstappen uit te zetten. Deze optionele inzet kost

€ 500,- per deelnemer.

Deelnemende corporaties leveren een actieve bijdrage door het beschikbaar stellen

van (bijvoorbeeld) een woonconsulent. Deze inzet vergt naar verwachting maximaal

een halve dag per week.

Na deze 6 maanden evalueren we gezamenlijk of de communities naar

tevredenheid functioneren en hoe er een vervolg wordt gegeven.

Voorwaarden

Page 14: Flinderz slaat haar vleugels uit

Dialoog en afspraken