Flexwerk groeit snel vanuit economische groei

Click here to load reader

download Flexwerk groeit snel vanuit economische groei

of 2

Embed Size (px)

description

Tijdelijke en flexibele arbeid groeit nog steeds hard. In 2020 zal het personeelsbestand van organisaties voor 30 procent uit flexkrachten bestaan, nu is dat 25 procent. In bijna alle sectoren wordt groei van flexibele inzet verwacht. Bedrijven die al gebruikmaken van flexkrachten, zullen deze flexibele inzet de komende jaren verder gaan intensiveren.

Transcript of Flexwerk groeit snel vanuit economische groei

  • 1. Visma HRM KennisbankHet platform voor de nieuwe generatieHR-professionals dat inspireert eninformeert. Vernieuwend, innovatief enactueel.Rob van LoenenMarketing ManagerOplossingen op het gebied van:Enterprise Resource ManagementLogisticsProject ManagementHuman Resource ManagementPlanningBranches en toepassingen:ZorgWoningcorporatiesTransportHandel en IndustrieBlog HRM KennisbankFlexwerk groeit snel vanuiteconomische groeiTijdelijke en flexibele arbeid groeit nog steeds hard. In 2020 zal hetpersoneelsbestand van organisaties voor 30 procent uit flex-krachtenbestaan, nu is dat 25 procent. In bijna alle sectoren wordtgroei van flexibele inzet verwacht. Bedrijven die al gebruikmakenvan flexkrachten, zullen deze flexibele inzet de komende jarenverder gaan intensiveren.Flexkrachten worden vaker voor specifieke kennis ingehuurd danalleen voor de traditionele piek/ziek-opvang. De grootste groei inflexibele contracten wordt verwacht in tijdelijke contracten,gevolgd door uitzendkrachten/gedetacheerden, oproepcontractenen samenwerking met ZZPers.Wet Werk en ZekerheidNu is er per 1 juli de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Menigdeskundige in de markt verwacht niet dat deze wet het gewensteeffect zal realiseren wat betreft meer zekerheid voor mensen meteen flexibel contract. De wet verkort hooguit het gebruik vantijdelijke contracten die als verlengde proeftijd worden ingezet. Deverwachting is dat de andere tijdelijke contracten eerder zullenworden verwijderd.Menig journalist werkzaam in de HR-wereld is het niet ontgaan datwerkgevers zeer creatief omgaan met het ontlopen van demaatregelen. Al zeggen deze bedrijven dat zij dit niet doen vanuitslecht werkgeverschap, maar dat zij zich hiertoe gedwongenvoelen door de slechte economische situatie of intensieveconcurrentiepositie.Kennis inhurenAls over vijf jaar bijna n op de drie werkenden flexibel aan deslag is, dan is er geen andere keuze dan om het sociale stelsel zichte laten aanpassen aan die veranderende arbeidsmarkt. Voor HRheeft dit gevolgen voor de inrichting van pensioenen, opleidings-faciliteiten,sociale zekerheid en caos.Visma Software | www.vismasoftware.nl | info-amersfoort@visma.com | +31 33 4545111 0 1

2. Daarbij moet niet langer de vaste arbeidsrelatie als uitgangspunt gelden, maar moet de werkende centraalstaan.Flexwerk straks de normWerkgevers beseffen dat specifieke kennis niet permanent beschikbaar hoeft te zijn en prima op projectbasiskan worden ingehuurd. De organisatie van werk wordt anders en flexwerk is straks de norm. Kennis flexibelinzetten en inkopen gaat de komende jaren een vlucht nemen. Bedrijven moeten zich continu aanpassen aaneen veranderende marktvraag. Dat maakt dat bedrijven zich flexibel moeten kunnen opstellen.Toekomst flexmarkt vergt aanpassing bedrijfsprocessenOrganisaties gaan volgens de bond steeds strategischer om met hun HR-beleid. Men verwacht een andereinrichting voor HR-diensten op gebied van werving en selectie, mobiliteit, opleiding, payroll, roosters enoutsourcing.Het is ook van belang om goed na te denken over de mogelijke gevolgen van een tijdelijk contract voorbescherming van het bedrijfsintellectueel. Bedrijfsprocessen moeten worden aangepast om er voor te zorgendat tijdelijke werknemers niet bij gevoelige informatie kunnen komen. Velen denken nog dat de economischecrisis de kapstok is om toe te geven dat tijdelijke arbeid de norm aan het worden is. Maar de realiteit is anders,denken veel arbeidsdeskundigen.Er is een onontkoombare flexibilisering in de arbeidsmarkt gaande. Het biedt organisaties de nodige mobiliteitwaarmee je ook veel efficinter gebruik kan maken van talent. Een mooie uitdaging voor HR!Amersfoort, oktober 2014Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris?Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!Wilt u meer blogs lezen over e-HRM?Bezoek onze website of kijk op onze Slideshare.Volg ons op:Visma Software | www.vismasoftware.nl | info-amersfoort@visma.com | +31 33 4545111 0 2