Flexibele arbeidsvoorwaarden

of 60/60
Contact SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: [email protected] www.sdworx.com
 • date post

  12-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  295
 • download

  7

Embed Size (px)

description

Scoop 29 over flexibele arbeidsvoorwaarden

Transcript of Flexibele arbeidsvoorwaarden

 • Contact

  SD Worx Brouwersvliet 5 Tel.: +32 3 220 21 11 2000 Antwerpen Fax: +32 3 212 41 11 E-mail: [email protected]

  www.sdworx.com

 • A f g if t e k A n t o o r: A n t w e r p e n X er k e nnin g: p 303742

  29 Dr ie m A A nD e l i j k s t i j D s chr if t - Ui t g Av e vA n sD Wor x - jA A r g A n g 8 - nr.29j u n i - j u l i - a u g u s t u s 2010scoop op mens en werk

  Dossier

  Flexibelearbeidsvoorwaarden

 • sociaal-juridische bijlage

  38 thema Een loonbeleid met voordelen op maat 41 nader bekeken Flexibele loon- en arbeidsvoorwaarden in de publieke sector 45 toegelicht Hoofdbrekers en uitdagingen voor publieke werkgevers 50 nader bekeken Warrants: onbekend maakt onbemind 52 - de kritische kijk van Koen Magerman 55 - vraag en antwoord Studentenarbeid

  Inhoud

  dossier Flexibele arbeidsvoorwaarden werknemers waarderen duidelijkheid Xavier Baeten, Centre for Excellence in Strategic Rewards, Vlerick Leuven

  Gent Management School

  salaris is al lang meer dan cash alleen Christel Van Wouwe van SD Worx pleit voor een flexibel compensations & benefits

  beleid

  versoepelen van loon- en arbeidsvoorwaarden bij aXa belgium en aXa bank Freddy Banck, groepsdirecteur Compensation & Benefits, schetst de context

  een kleinere wagen plus een fiets ALD Automotive zet de eerste stappen op het vlak van een flexibel loonbeleid

  de dos en donts van het fleX income plan Dominique Dillen, business development manager bij SD Worx stelt

  een gefaseerde aanpak voor

  oost west Flexibiliteit en Reward in India en Amerika

  interview Frank Van Massenhove, voorzitter FOD Sociale zekerheid: Onze medewerkers zijn de regisseur van hun

  eigen leven

  Zin en onZin Sportieve teambuilding

  werk en leven Karin Nauwelaerts leidde de verhuis van het Antwerpse stadspersoneel naar Den Bell in goede banen

  de kritische kijk van Hugues Dayez

  scoop op mens en werk

  2

  8

  11

  16

  17

  20

  24

  29

  32

  36

 • 1

  dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  edito

  Hans Joris is sinds 2008 algemeen directeur van SD Worx Belgi.

  Loon in tijden van schaarstehans joris

  Vandaag is het heel gewoon om te onderhandelen over loon. Werkgevers worden steeds

  vindingrijker om in tijden van schaarste talent aan te trekken en te behouden. Werknemers

  gaan solliciteren met een lijstje van concrete vragen in hun binnenzak of handtas.

  Ooit was het anders. In de jaren zeventig was loon nog gewoon loon en enkel de

  happy few hadden een bedrijfswagen. Sindsdien hebben economische, technologische

  en maatschappelijke evoluties het begrip loon een nieuwe inhoud gegeven. Een grotere

  wagen ruilen voor een kleinere plus fiets: met duurzaamheid hoog op de agenda, klinkt

  het zo gek nog niet.

  Ook onze buurlanden buigen zich over flexibele loonsystemen. In Nederland kan tijd voor

  geld, geld voor tijd, tijd voor tijd en geld voor geld geruild worden. De Oostenrijkers

  bedachten de vorsorge-rucksack, een rugzak die werknemers bij eventueel ontslag mee

  naar de volgende werkgever kunnen nemen.

  En wat dacht u van een neem-een-ouder-mee-dag in uw bedrijf? Te gek voor woorden?

  In India is het heel gewoon.

  Wij zijn duidelijk nog niet aan de grenzen van onze flexibiliteit. Toch beweegt er veel.

  Kijk maar in dit dossier en laat u inspireren

 • 2tine Vos

  Het hoofddoel van het Centre for Excellence in Strategic

  Rewards is heel praktijkgericht onderzoek te doen op het

  gebied van beloning. We geven ook workshops over concrete

  themas zoals verkeersmobiliteit, niet-financile beloning en

  bonussystemen, licht Baeten toe. We zorgen daarbij voor

  academische inkadering, business cases en laten bedrijven

  mee brainstormen. Het centrum heeft daarnaast een traditie

  wat betreft diepgravend tevredenheidsonderzoek over beloning

  bij werknemers. Vernieuwend is daarbij dat we veel dieper

  doorvragen. We gaan bijvoorbeeld niet alleen na hoe tevreden

  ze zijn met de recente stijging van hun salaris, maar we vragen

  ook wat ze vinden van de beloningsstrategie, het bonussysteem

  en de communicatie rond beloning. Naast de workshops kunnen

  HR-medewerkers en iedereen die betrokken is bij het belonings-

  gebeuren ook een opleiding van ruim acht cursusdagen volgen

  die helemaal focust op dit onderwerp.

  Leeftijdsbewust beloningsbeleid

  Tot vijftien jaar terug was er te weinig aandacht voor het thema

  beloning. Daarom is het centrum opgezet op initiatief van

  Peter Leyman, toen nog actief bij Volvo Cars Gent. De aandacht

  is gestaag gegroeid, maar blijft volgens Baeten te weinig proactief.

  Nu moeten bedrijven inderdaad nog werken aan kosten-

  besparing en dat mee laten wegen bij hun beloningsbeleid,

  maar het wordt hoog tijd om te bepalen hoe ze mensen gaan

  belonen tijdens de krapte op de arbeidsmarkt die zeker komt,

  alleen weten we niet precies wanneer. Veel bedrijven zullen dat

  te laat doen en dus niet goed voorbereid zijn. Rond 2000 was

  retentie een groot probleem. Toen investeerden veel bedrijven

  in extra voordelen zoals diensten voor wassen en strijken,

  boodschappen en zelfs massage. Werknemers bleken die niet

  erg interessant te vinden, waardoor ze eigenlijk alleen geld

  gekost hebben. Het is dus echt belangrijk om nu al goed te

  onderzoeken wat zal aanslaan bij werknemers.

  In Belgi is de situatie in veel opzichten dramatisch, vreest

  Baeten. Werknemers ouder dan 45 krijgen weinig kansen op

  onze arbeidsmarkt, zeker in vergelijking met andere Europese

  landen. Bedrijven moeten inzien dat de spoeling op die manier

  heel dun zal worden. Het is dus een enorme uitdaging om een

  doordacht leeftijdsbewust personeelsbeleid op poten te zetten

  en afgeleid daarvan ook een leeftijdsbewust beloningsbeleid.

  Men mag werknemers niet meer belonen op basis van leeftijd

  en dat gebeurt ook niet veel meer, maar lonen zijn nog steeds te

  sterk verbonden aan leeftijd. Daarom staan bedrijven ook niet

  voldoende open voor ouderen. Niet alleen werkgevers moeten

  een flexibeler visie hanteren, maar ook werknemers moeten

  anders gaan denken. Als iemand van 40, 50 of 55 iets nieuws

  gaat doen, zal zijn loon zakken. De concurrentie van de lage

  loonlanden zal ons daartoe dwingen. Het zou kunnen dat veel

  mensen een stapje terug zullen moeten doen, wat betreft hun

  inkomen.

  Baeten geeft direct toe dat ook de wetgeving en de fiscaliteit

  nog sterk moeten evolueren om een leeftijdsbewust belonings-

  beleid mogelijk te maken. Vanaf 58 jaar geleidelijk minder

  dagen per week werken, gespreid over meerdere jaren, en ook

  al een deel van het aanvullend pensioen opnemen, dat kan nu

  wettelijk bijvoorbeeld al, maar de wetgeving moet nog soepeler

  strategisch onderbouwd beloningsbeleid houdt werknemers loyaal

  werknemers waarderen duidelijkheid Tevredenheidsonderzoek bij werknemers wijst uit dat bedrijven slecht scoren op het gebied van

  beloningsstrategie en de informatie die ze daarover verspreiden. Terwijl ondertussen ook duidelijk is

  dat dit essentile elementen zijn in de afweging van mensen om een bedrijf al of niet trouw te blijven.

  Xavier Baeten, manager van het Centre for excellence in strategic rewards binnen de Vlerick Leuven

  Gent management school, signaleert dit knelpunt en geeft zijn visie op mogelijke oplossingen.

  Dossier

 • 3Xavier Baeten: Tot nu toe zijn beloningssystemen gefocust op mensen tussen 25 en 40 jaar. Bedrijven beseffen het nog niet, maar in toekomst zullen ze zich moeten richten op de groep van 20 tot 70 jaar.

 • 4worden. Dit is zeker een element dat mensen kan motiveren. In

  het algemeen wordt daar nog te weinig rekening mee gehouden.

  Bedrijven kijken wel naar salarisniveaus en bonuspercentages

  in andere bedrijven. Het is menselijk dat men zich wil aligneren

  aan marktcijfers, maar het is niet verstandig. Als goede

  medewerkers moeilijk te vinden zijn, moet een bedrijf het

  verschil kunnen maken. De markt is maar n element in het

  beloningsbeleid. Er moet ook een duidelijke strategie achter zitten.

  Die kan een bedrijf opbouwen door zich vanuit zijn visie

  en cultuur drie basisvragen te stellen, waarmee het zich positi-

  oneert in de markt.

  kleur bekennen

  De eerste basisvraag is volgens Baeten Hoeveel willen we betalen?

  Daarmee bedoel ik dat een bedrijf een fundamentele keuze

  moet maken. Betaalt het een vast basissalaris dat het markt-

  gemiddelde volgt, aangevuld met een relatief hoog variabel

  salaris? Of moet het basissalaris boven het marktgemiddelde

  liggen en is het variabele deel minder belangrijk? Deze keuze

  bepaalt grotendeels het imago dat het bedrijf bij de werknemers

  en de buitenwereld heeft. Strategisch belonen is de beloning

  afstemmen op de bedrijfscontext. Dat houdt in niet alleen in de

  strategie, maar ook de werknemers, het sociaal klimaat in de

  sector en het land, en zeker ook de bedrijfscultuur.

  De directie moet dit bepalen, gefaciliteerd door het HRM. Zo

  kan een bedrijf naar buiten treden als prestatiegericht, als puur

  marktalignerend, of als een rots in de branding die zekerheid

  biedt. Voor de overname door Ford wilde Volvo Cars Gent

  bijvoorbeeld vooral overkomen als een caring employer, een

  bedrijf dat voor zijn werknemers zorgt, nu en later. Dat betekent

  dat zij een ruim pakket boden, met zware waarborgen in

  verband met invaliditeitsdekking, overlijdensdekking en

  aanvullend pensioen. Na de overname is dat wel wat terug-

  geschroefd, maar Volvo zal qua base pay altijd redelijk hoog

  blijven, het variabele deel minder benadrukken, en veel benefits

  geven. Dat geeft kleur aan het beleid. Ook in de financile sector

  is dat vaak zo. Een bedrijf als AB Inbev heeft eerder een

  Angelsaksische cultuur. De nadruk ligt minder op zorg en meer

  op resultaten. Daar krijgen werknemers geen benefits, enkel

  een variabel loon. Daar is absoluut niets mis mee. Het positieve

  is dat het ervoor uitkomt en zo een duidelijk boodschap geeft.

  Zo trekt het de mensen aan die bij het bedrijf passen.

  Xavier Baeten constateert dat te veel ondernemingen zichzelf

  aanprijzen bij werknemers met de boodschap dat ze op alle

  beloningsaspecten heel hoog scoren, ook als dat niet zo is. Ze

  beloven een goede werksfeer, goede collegas, veel bonussen en

  benefits en een hoog basisloon. Na twee jaar dienst is de tevreden-

  heid dan diep gezakt en stijgt het verloop. Keuzes maken houdt

  natuurlijk risicos in. Er zullen waarschijnlijk ook mensen ver-

  trekken en dat is nooit leuk. Maar op die manier is de belonings-

  structuur wel een strategisch instrument om een bedrijfscul-

  tuur te ondersteunen.

  Prestaties als criterium

  Een tweede belangrijk punt dat Xavier Baeten noemt is de bepa-

  ling van de criteria: welke spelen een grote rol in de bedrijfscul-

  tuur en dus ook in het beleid? Met andere woorden: waarvoor

  willen we betalen? Dat kan heel sterk uiteenlopen. Het ene

  bedrijf zal individuele resultaten centraal stellen,

  terwijl het andere focust op collectieve prestaties. Dan bepalen

  bijvoorbeeld de klantentevredenheid en de mate waarin de

  jaarbudgetten gehaald zijn mee de hoogte van de bonussen.

  Bedrijven letten trouwens nog te weinig op de balans tussen

  individuele en collectieve prestaties. Er ontstaat nu wel een

  gunstige evolutie dankzij cao nr. 90, die collectieve bonussen

  Xavier Baeten: Vergeet dat je mensen alleen met geld kunt motiveren. De werksfeer en de verantwoordelijkheden die ze krijgen, geven de doorslag.

 • 5dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  stimuleert doordat werkgevers op die premies niet meer dan

  33procent bijdragen voor de sociale zekerheid moeten betalen.

  Puur financile aspecten zoals de winst voor belasting kunnen

  als basisprincipe fungeren binnen de beloningstructuur, of

  juist niet-financile aspecten zoals werknemerscompetenties

  en -tevredenheid. Ook algemeen menselijke waarden kunnen

  een factor zijn. Men kan bijvoorbeeld betrokkenheid, respect

  en groepsgeest echt laten meewegen in beoordelingen en bij de

  bepaling van het loon.

  Total rewards concept

  Als derde basiselement van de beloningsstrategie haalt Baeten

  de keuze van de instrumenten naar voren. Een bedrijf moet

  bepalen wat het aanbiedt en waar het de nadruk op wil leggen.

  Het is een uitdaging om bedrijven ertoe aan te zetten meer

  vanuit het Total Rewards concept te gaan werken. Dat houdt in

  dat de beloning uit verschillende goed afgelijnde componenten

  bestaat: financile en niet-financile. Het financile deel

  omvat naast het vaste salaris ook het variabele loon: de short

  (bonussen) en long (bijvoorbeeld aandelen) term incentives.

  Verder zijn er nog drie soorten employee benefits. Sommige

  bieden inkomenszekerheid, voor als de werknemer niet meer

  actief is, bijvoorbeeld aanvullend pensioen, overlijdens- en

  invaliditeitsdekking. Onder Income Adding vallen onder meer

  bedrijfswagens en maaltijdcheques, elementen die fiscaal

  gestimuleerd worden. Ten slotte zijn er nog services, waarvan

  kinderopvang de sterkste klimmer in waardering bij werk-

  nemers is tussen 2000 en 2010. Daarbij gaat het vooral om

  opvang tijdens vakanties of bij ziekte van het kind. KBC-

  werknemers kunnen hun kinderen in de vakantie bijvoorbeeld

  meenemen naar het werk, waar ze door monitoren opgevangen

  worden.

  Niet-financile beloningscomponenten kunnen heel uiteen-

  lopende vormen aannemen. Als een van de belangrijkste voor

  alle groepen werknemers, ook de ouderen, vermeldt Xavier

  Baetens het element tijd. Daarmee bedoel ik vooral echt flexibele

  werktijden, met sterk glijdende uren. In het UK werkt men hier

  en daar al met de compressed workweek, waarbij de werk-

  nemer in vier lange dagen doet wat hij normaal in vijf gewone

  dagen zou presteren. Ook de flexibiliteit waarmee ze vakantie-

  dagen kunnen nemen blijkt heel belangrijk voor jonge n

  oudere werknemers! Een andere onderschatte beloningscom-

  ponent is het work environment: het gebouw, het kantoor

  waarin men werkt, de ligging in een stadscentrum met winkels

  of dicht bij open ruimte, dat heeft meer belang dan werkgevers

  denken. Hetzelfde geldt voor leadership. Daarbij gaat het

  niet alleen om coaching, maar vooral om het geven van

  verantwoordelijkheden aan mensen. Onderzoek toont aan dat

  het hebben van uitdagende doelstellingen alleen al gevoeld

  wordt als een sterke incentive.

  Tenslotte worden elementen zoals Corporate Social

  Responsibility (CSR) steeds belangrijker. Er zijn bedrijven die

  hun managers een week naar Afrika sturen, om mensen daar

  te helpen. Van te voren hebben die vaak hun bedenkingen bij

  dit concept, maar de meesten komen terug als andere mensen.

  Een andere mogelijkheid is om medewerkers bijvoorbeeld

  twee dagen per jaar vrijwilligerswerk in eigen regio te laten

  doen. We hebben wel het gevoel dat jongeren dit tot nu toe

  belangrijker vinden dan ouderen.

  kmos met koudwatervreesKleinere bedrijven zijn niet altijd in het nadeel wat betreft beloning, merkt Xavier Baeten nog op. Vaak kunnen ze juist meer flexibiliteit bieden omdat ze niet zo groot zijn. Soms bieden ze zelfs diensten aan zoals kinderopvang omdat ze samenwerken met een groep anderen, bijvoorbeeld op een bedrijventerrein. Bovendien buiten ze de fiscale mogelijkheden niet altijd voldoende uit. Maaltijdcheques, collectieve bonussen, internet voor thuis, en zelfs een basisvorm van aanvullend pensioen worden vaak nog niet toegepast. Ze kunnen nog een stuk fiscaal vriendelijker belonen. Ze moeten hun koudwatervrees overwinnen. Bedrijven denken nog te snel dat systemen niet haalbaar of te complex voor hen zijn. Vooral beter communiceren en expliciteren wat hen aantrekkelijk maakt, zal hen veel winst opleveren. Ze kunnen bijvoorbeeld benadrukken dat ze een aangename werkomgeving bieden, in een filearme regio, of bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. De nabijheid en de bereikbaarheid van werk gaan steeds sterker spelen, zo blijkt uit de praktijk.

  Een werknemer kan perfect verteren dat hij minder verdient dan bij ander bedrijf, maar enkel als dat van te voren duidelijk is en ook waarom.

 • 6Beloning als strategie

  Deze drie basisvragen vormen de grondslag van een belonings-

  strategie: Hoeveel (positionering ten opzichte van de markt),

  waarvoor (criteria), en hoe (instrumenten) betalen we? Pas als

  de directie, gefaciliteerd door de HR, hierin de nodige keuzes

  gemaakt heeft, kan een bedrijf een beloningsbeleid uitwerken.

  Daarna kan het er concrete systemen aan hangen. Het directie-

  comit of het remuneratiecomit moet dus de beloningsstrategie

  voor alle werknemers uitzetten, niet alleen voor de hoogste

  niveaus. We zien ook een positieve trend in die zin. Omdat de

  nodige competenties niet automatisch aanwezig zijn bij die

  comits, is het wel van belang extra opleidingen te voorzien.

  Zoals veel wetenschappers ziet Xavier Baeten de vergrijzing als

  d uitdaging van de komende jaren. Tot nu toe zijn belonings-

  systemen gefocust op mensen tussen 25 en 40 jaar. Bedrijven

  beseffen het nog niet, maar in toekomst zullen ze zich moeten

  richten op de groep van 20 tot 70 jaar. Ik ben er vast van

  overtuigd dat bedrijven steeds meer zullen moeten evolueren

  naar het cafetariaplan. Dat betekent dat ze elke categorie

  medewerkers een op hun noden afgestemd beloningspakket

  aanbieden, waarbij mensen zelf een aantal keuzes kunnen

  maken. Zon pakket moet wel gefocust zijn, want als de waaier

  aan mogelijkheden te breed is, draait dat meestal ongunstig uit

  voor werkgever en werknemer. Als bezwaar van het cafetaria-

  plan wordt meestal het complexe wettelijke kader (fiscaliteit)

  genoemd en, daaraan gerelateerd, de zware administratie.

  Daarom is het essentieel om het niet te ruim te maken. Als de

  keuze te breed is, gaan mensen beslissen zonder goede achter-

  grondinformatie, of ze kunnen gewoon geen keuze maken,

  omdat ze niet in een glazen bol kunnen kijken. Dat kan gebeuren

  als er keuze is tussen een overlijdensdekking en een aanvullend

  pensioen of een combinatie ervan. Een ongelimiteerd aanbod

  aandelen of optiepakketten kan ook moeilijkheden opleveren

  voor werknemers.

  mobiliteit op maat

  Tijd, geld en mobiliteit vormen voorlopig zeker een belangrijk

  trio in elke beloningsstructuur, en moeten dus op het cafetaria-

  menu staan, vult Baeten nog aan. Maar er is een duidelijke

  evolutie in de manier waarop het mobiliteitsbudget van werk-

  nemers ingevuld wordt. Vroeger kreeg een medewerker die een

  bedrijfswagen had meestal geen vergoeding als hij voor zijn

  werk ergens heen ging met de trein. Nu is die combinatie meestal

  wel mogelijk. Er zijn ook al cases die veel verder gaan. Wie recht

  heeft op een ruime wagen, maar dat niet praktisch vindt omdat

  er een goede verbinding is met het openbaar vervoer, kan dan

  een (veel) kleinere wagen combineren met een treinabonnement

  of een fietsvergoeding. Ook op lagere niveaus, in budgetten

  zonder recht op een wagen, is er veel meer keus dan vroeger. De

  groene gedachte speelt sterk mee. Het bewustzijn op dat gebied

  zal zeker nog toenemen. Want waarom moet iedereen van een

  bepaald niveau een bepaald type wagen hebben? Mensen hebben

  nu eenmaal de neiging om budgetten op te maken. Het aanbod

  moet dus veel flexibeler worden, zodat de werknemer het pre-

  cies op maat van zijn situatie kan invullen.

  een fair en transparant systeem

  Ideaal zou een cafetariamenu op maat van elke werknemer

  zijn,lacht Baeten, maar dat is nog ver weg. Er beweegt dus wel

  al van alles op het gebied van mobiliteit, en ook wel wat betreft

  tijd. Bij Umicore kunnen medewerkers bijvoorbeeld vier extra

  vakantiedagen opnemen in ruil voor een kwart van hun einde-

  jaarspremie. Wat nu al kan is het aanbod goed afstemmen op

  Prestatiegerelateerd belonen in de lift

  Xavier Baeten ziet aanwijzingen dat de verhouding tussen vast en variabel loon herbekeken zal worden, waarbij het variabele deel zal uitbreiden. Dit zou de loonkost van bedrijven variabeler maken. Als het financieel goed gaat is het geen probleem om werknemers meer uit te betalen, maar anders is het vaste loon een blok aan het been, ook omdat er vaak allerlei voordelen en benefits aan gekoppeld zijn. Een bonus is niet recurrent, terwijl het vaste loon elk jaar stijgt. Mensen vinden het vanzelfsprekend om elk jaar een loonsverhoging bovenop de index te krijgen, maar dat zal niet houdbaar blijken. Dit zal zeker veranderen, hoe pijnlijk dat ook is. Bij de bedrijfswagens is dit fenomeen al zichtbaar. In Belgi zijn de verschillen in fiscale behandeling tussen verschillende beloningscomponenten veel te groot. Daardoor stuur je bedrijven te veel naar bepaalde elementen zoals bedrijfswagens, collectieve bonussen en pensioenplannen. Dat beperkt het palet van belonings systemen. Misschien is het beter om alle elementen voor bijvoorbeeld 25 of 30 procent te belasten.

 • 7dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  elke categorie werknemers. Voor jongeren zijn kinderopvang

  en CSR interessant, terwijl ouderen eerder letten op hun aan-

  vullend pensioen, maar vooral op de mogelijkheden om een

  landingsbaan te krijgen. Dat laatste element zal zeker essentieel

  worden. Arbeiders die al veertig jaar zwaar lichamelijk werk

  gedaan hebben, willen en kunnen vaak niet blijven werken. Die

  zijn echt op. Maar anderen willen dat vaak wel, eventueel in

  een andere rol, zoals die van coach. Nu heerst bij werkgevers n

  werknemers nog te veel het idee dat je of wel, of niet werkt. Het

  concept van afbouw en aanpassing van taken zal verder ingang

  moeten vinden. Iemand van 70 die nog deels wil werken kan

  dat nu bijna niet. De vraag is welke beloning je aan coaching

  koppelt. Ga je uit van individuele prestaties, of relateer je de

  beloning aan prestaties van anderen. Niet alleen non-financial

  rewards en benefits, maar ook vaste lonen en bonussystemen

  zullen herdacht moeten worden i n functie van dit fenomeen.

  Xavier Baeten benadrukt nog eens dat naast het salarisbeleid

  vooral jobzekerheid en carriremogelijkheden heel zwaar

  wegen voor werknemers bij de beslissing om een bedrijf al of

  niet te verlaten. Bonussen en sommige benefits, zoals vakantie-

  opvang voor kinderen, kortingen bij leveranciers, of internet-

  aansluiting thuis, worden wel sterk gewaardeerd, maar zijn

  uiteindelijk veel minder belangrijk. Uit onderzoek blijkt ook

  dat niet-financile elementen een grote rol spelen in het enga-

  gement van werknemers voor hun bedrijf. Dit pleit dus voor het

  Total Rewards systeem. Vergeet dat je mensen alleen met geld

  kunt motiveren. De werksfeer en de verantwoordelijkheden die

  ze krijgen, geven de doorslag. Het beloningsbeleid is veel meer

  van belang dan de hoogte van het loon. Mensen willen recht-

  vaardig behandeld worden en beloond worden via een fair,

  transparant systeem. Hier is een doordachte communicatie

  dus ook van enorm belang. Veel bedrijven scoren bar slecht op

  dit gebied. Ze vergeten dat hun beloningssysteem dient om

  bepaald gedrag uit te lokken, om signalen te geven. Dat lukt

  niet als je er niet over communiceert.

  Inspelen op alle wensen van werknemers is zeker niet de

  juiste strategie, waarschuwt Xavier Baeten tenslotte nog. Het

  is heel legitiem als een bedrijf weet dat mensen kinderopvang

  belangrijk vinden, maar beslist om dat om bepaalde redenen

  niet aan te bieden. Maar dan moet het er wel duidelijk over zijn

  en aangeven waarom het niet kan. Een werknemer kan perfect

  verteren dat hij minder verdient dan bij ander bedrijf, maar

  enkel als dat van te voren duidelijk is en ook waarom. Veel

  bedrijven rijden zich vast als ze iemand willen aantrekken: ze

  doen beloften die ze niet kunnen houden. Als ze hun totale

  aanbod, inclusief alle niet-financile elementen, duidelijk konden

  expliciteren, zou dat al een heel verschil maken. x

  Jonge twintigers verkiezen vaste werkuren boven smartphoneAls psycholoog en ervaren trendonderzoeker die met zijn neus op het werkveld nieuwe ontwikkelingen volgt, is herman konings het volmondig eens met de tendensen die Xavier Baeten aanhaalt. Wel wil hij een nuance aanbrengen wat betreft de verwachtingen van jonge werknemers. Studies wijzen uit dat jonge twintigers toch wel andere ideen hebben over beloning en arbeidsvoorden dan dertigers die ongeveer tien jaar geleden solliciteerden. Toen draaide de economie goed en waren er veel mensen nodig. De jongeren toen waren materieel veel gewend en hechtten vooral belang aan een auto, een tankkaart die ze ook priv konden gebruiken en de nieuwste gsm. Jonge twintigers nu vragen opvallend meer naar vaste werkuren, bijvoorbeeld van negen tot vijf. Ze willen dat het bedrijf hen een privleven gunt. HR-medewerkers interpreteren dit vaak verkeerd als een gebrek aan inzet, want ze willen alleen maar op tijd naar huis, maar dat klopt zeker niet.

  De verklaring is dat deze jongeren het slachtoffer zijn van de scheidingsgolf die in hun jeugd op gang kwam. Sommigen hebben het zelf meegemaakt, anderen zaten in klassen waarin een derde of meer van de vriendjes gescheiden ouders hadden. Zij zagen wat zon breuk en de aanpassing aan een nieuw gezin teweeg kon brengen. Dit heeft hen alert gemaakt voor de gevolgen van een veeleisende job ver van huis voor henzelf, hun partners en hun kinderen. Fileleed, werkstress, prestatiedruk en tijdgebrek door noodzakelijke bijscholingen zorgen voor wrijvingen tussen ouders. Ze willen dus op tijd naar huis, en ook vaders willen ouderschapsverlof opnemen. Nu is dat wel even minder door de economische crisis: mensen zijn bang dat een vraag om drie vijfden te werken tot ontslag zal leiden. Maar dat is tijdelijk. Dit sluit ook aan bij het neo-puritanisme dat we bespeuren bij jongeren tussen vijftien en vijfentwintig. Ze trekken de permissieve, non-autoritaire opvoeding van hun ouders in twijfel en zijn bezorgd dat te veel vrijheid en te weinig regels tot onzekerheid, en finaal tot meer gebroken relaties leiden. Dat willen ze zichzelf en hun eigen kinderen besparen.

 • 8Dossier

  naar een flexibel compensations & benefits beleidsalaris is al lang meer dan cash alleen. Bijna alle

  werknemers kunnen rekenen op allerlei aantrekkelijke

  voorwaarden bovenop hun vast en variabel salaris.

  werkgevers kunnen kiezen tussen meer dan

  80 verschillende benefits. Gemiddeld beschikken

  werknemers over 31 benefits in hun loonkorf.

  dit was ooit anders.

  christel Van WouWe

  Van beloningsmanagement naar inkomensmanagement

  Christel Van wouweChristel Van wouweChristel Van Wouwe studeerde Toegepaste Ecomomische

  Wetenschappen aan de UFSIA en vulde haar licenciaats-

  diploma aan met het Compensation & Benefits programma

  van de Vlerick Leuven-Gent Management School.

  Ze is al dertien jaar Reward Specialist bij SD Worx en

  ontwikkelde mee het Flex Income Plan.

 • 9dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  Sinds 1965 voert SD Worx jaarlijks salarisenqutes uit. Dit

  waardevol archief leert ons dat in de jaren zestig en zeventig

  aanvullende voordelen een zeldzaamheid waren. En als ze al

  bestonden, bijvoorbeeld de bedrijfswagen, dan konden enkel

  de happy few op topniveau of de commercile profielen, hiervan

  genieten.

  De jaren zeventig werden gekenmerkt door hoge indexatiedruk:

  lonen verhoogden met 12tot 14procent op jaarbasis. Alternatieve

  pistes werden gezocht. Fiscale en sociaaljuridische optimalisatie

  was hot in de jaren 80. De klassieke benefits, zoals maaltijd-

  cheques, pensioen- en hospitalisatieverzekeringen deden hun

  intrede, en niet enkel meer voor de hogere echelons.

  Maar er zijn ook andere factoren die een impact hebben op

  de samenstelling van de loonkorf: de snelle technologische

  evoluties zorgden ervoor dat de portefeuille van de werknemers

  verrijkt werd met een portable pc, bedrijfsgsm, smartphones,

  Maatschappelijke evoluties, denk maar aan de toenemende

  deelname van de vrouw op de arbeidsmarkt, de opkomst van

  samengestelde en de eenoudergezinnen, deeltijds werken, enz,

  hebben ook hun stempel gedrukt op reward. De uitdaging als

  werknemer om zijn work-life balance in evenwicht te houden

  wordt steeds groter. En in tijden van schaarste en spanningen

  op de arbeidsmarkt, is de werkgever zeer creatief in het bieden

  van oplossingen. De new age benefits zijn geboren.

  Sinds de jaren 2000 zorgt de werkgever voor kinderopvang,

  strijk- en wasdienst, sportfaciliteiten, medisch onderzoek enz.

  Dit niet ter vervanging van de klassieke benefits. Deze work-life

  benefits worden aangeboden bovenop de bestaande aanvullende

  voordelen. En deze trend blijft zich voortzetten, zo blijkt uit een

  recent onderzoek van het kenniscentrum van SD Worx bij meer

  dan 300werkgevers.

  In vergelijking met de praktijk in 2006, blijkt dat tegenwoordig

  meer werkgevers investeren in work-life benefits: het aantal

  bedrijven dat thuiswerken of telewerken toelaat, is in vier jaar

  tijd verdubbeld: van 23 naar 45 procent. Eenzelfde fenomeen

  merken we op voor het medisch onderzoek: van 25 procent

  naar 56procent! 68procent van de organisaties zouden bereid

  zijn om in te stappen in een systeem van tijdsparen. Ongeveer

  de helft van de HR-verantwoordelijken staan positief tegenover

  een wettelijke uitbreiding van zwangerschapsrust en ouder-

  schapsverlof.

  modern comp & ben beleid

  Stilaan worden bedrijven er zich van bewust dat verlonen van

  werknemers een belangrijke schakel vormt in het bereiken van

  bedrijfsdoelstellingen. Eindelijk krijgt de HR-manager een

  stem in het bedrijf. Hij moet van nu af aan zijn loonbeleid

  managen in het kader van de strategische doelstellingen van

  de onderneming. Maar om gedrag, prestaties en competenties

  van werknemers optimaal te kunnen sturen in de richting van

  de bedrijfsdoelstellingen, moet ook rekening gehouden worden

  met de wensen en omstandigheden van de medewerkers.

  Iedereen is anders en leeft anders. Waarom bieden we dan nog

  steeds standaardloonpakketten aan?

  Bovendien is de burger door de band genomen bijzonder

  geschoold, mondig en zelfbewust geworden. Hij kent zijn waarde

  en wil zijn vel zo duur mogelijk verkopen. De onderhandelings-

  positie van beide partijen is veranderd. Het initiatief ligt niet

  langer bij de werkgever, maar gaat uit van de werknemer. Maar

  ook hier leert de praktijk dat evoluties op de arbeidsmarkt in

  een vertraagd tempo gevolgd worden. Maar liefst 75 procent

  van de HR-managers zijn nog steeds gebonden door een vast tot

  zeer vast beleid met weinig of geen onderhandelruimte.

  Deze onomkeerbare maatschappelijke verandering, eist een

  flexibel beleid op vlak van compensation & benefits. We merken

  een langzame verschuiving van beloningsmanagement naar

  inkomensmanagement of arbeidsvoorwaarden la carte. De

  werknemers zullen steeds meer initiatief en verantwoordelijkheid

  nemen in de samenstelling van hun arbeidsvoorwaardenpakket.

  Werkgevers zullen daar rekening mee moeten houden als ze

  medewerkers willen aantrekken, behouden en blijven motiveren.

  En dat doen ze op dit moment nog niet genoeg.

  Uit onderzoek van het kenniscentrum van SD Worx blijkt dat

  nog maar een beperkt aantal organisaties (8procent) een systeem

  van flexibele verloning toepassen. Nochtans geeft 10 procent

  van de respondenten aan dat ze een flexibel systeem binnen de

  komende drie jaar willen invoeren. Organisaties kunnen de

  Organisaties kunnen de druk van de werknemers om flexibiliteit in de samenstelling van het

  loonpakket te brengen, niet meer negeren.

 • 10

  druk van de werknemers om (meer) flexibiliteit in de samen-

  stelling van het loonpakket te brengen, niet meer negeren.

  Spijtig genoeg verhindert de te strakke wetgeving in ons land

  elke vorm van creativiteit en versoepeling in het loonbeleid. In

  onze buurlanden daarentegen zijn ze wel reeds begonnen met

  de modernisering van het arbeidsrecht.

  Flexibele toekomst

  Ook organisatiestructuren zullen in de toekomst f lexibele

  vormen aannemen. Uit onderzoek blijkt immers dat de klassieke

  traditionele manier om arbeid te organiseren en te verrichten

  niet noodzakelijk de meest efficinte is. De organisatie van de

  toekomst moet gericht zijn op het realiseren van soepele aan-

  passingen en op snelheidsverhoging.

  Visionaire HR- managers zien in de toekomst jobrotatie toenemen.

  Ook werknemers zijn hier voorstaander van. Een andere flexibele

  werkvorm, met name het projectmatig werken, wordt door

  87 procent van onze respondenten als de werkvorm van de

  toekomst gezien.

  Multi-inzetbare medewerkers of medewerkers die het vermogen

  hebben om snel andere taken of functies uit te voeren, worden

  dan ook als een must gezien door 94 procent van de onder-

  vraagden. Tegelijk heeft de nieuwe generatie veel meer behoefte

  om zijn job zelf vorm te kunnen geven. Flexibel omgaan met

  functie en taakverdeling zal steeds belangrijker worden, zo

  vinden 93procent van de respondenten.

  In deze nieuwe context kunnen bestaande rigide systemen van

  verloning, zoals de traditionele functie- beschrijvingen, functie-

  waarderingssystemen, loonsystemen en de standaardloon-

  pakketten niet staande blijven. Het hele domein van compensation

  & benefits zal in de toekomst onvermijdelijk een flexibel karakter

  krijgen. x

  INKOMENSMANAGEMENTArbeidsvoorwaarden la carte (Flex Income Plan)

  BELONINGSMANAGEMENT Strategische belonen

  WORK-LIFE OPTIMALISATIE:Intrede new age benefits: kinderopvang, strijkdienst,

  FISCAAL-, SOCIAAL-JURIDISCHE OPTIMALISATIE Intrede klassieke benefits: maaltijdcheques, verzekeringen,

  bedrijfswagen, ...

  Vast loon en sociaal dienstbetoon(variabel loon)

  60 - 70

  80 - 90

  00

  10

  TIJDVe

  rzel

  fsta

  ndig

  ing

  Pate

  rnal

  ism

  e

  Om gedrag, prestaties en competenties van werknemers optimaal te kunnen sturen in de richting van de bedrijfsdoelstellingen, moet rekening gehouden worden met de wensen en omstandigheden van de medewerkers.

 • dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  Dossier

  Ben de Bruyn

  ongekend maakt onbemindook in crisistijd blijft het erg belangrijk medewerkers zo volledig en transparant mogelijk te informeren

  over al hun loon- en arbeidsvoorwaarden. een onvolledig of foutief inzicht in het pakket van materile en

  immaterile voordelen die zij genieten, kunnen hun tevredenheid, motivatie en bedrijfstrouw ondergraven.

  AXA is zich daarvan terdege bewust en laat goed informeren en communiceren voorafgaan aan het

  versoepelen van loon- en arbeidsvoorwaarden.

  Freddy Banck: "We wilden een bewustmakings-proces op gang brengen bij elke individuele medewerker zodat hij of zij zich beter rekenschap zou geven wat zijn of haar belonings-pakket juist is."

  11

 • 12

  Over het project tot flexibilisering van de arbeidsvoorwaarden

  zijn AXA Belgium en AXA Bank (zowat 6.000 medewerkers) al in

  2008 beginnen praten, herinnert Freddy Banck zich. Als groeps-

  directeur 'Compensation & Benefits' bij de personeelsafdeling

  is hij d man om de context te schetsen waarbinnen dit project

  tot stand kwam.

  "Met concrete gesprekken hierover begonnen wij tijdens het

  voorjaar van 2009. Met een eerste fase gingen we van start vanaf

  oktober", vertelt hij. "Jaarlijks doen wij bij alle werknemers van

  onze groep wereldwijd, dus ook in Belgi, een tevredenheid-

  onderzoek over onze strategie, hun werkvoorwaarden, hoe zij

  het evenwicht tussen priv en werk ervaren, ... En van de thema's

  die we steeds weer aankaarten, is de erkenning, de beloning in

  de ruime zin. Uitgerekend voor dit punt was de tevredenheid-

  score het laagste van alle aangeroerde items. Wij leidden daaruit

  vooral af dat de medewerkers weinig weten over de samenstelling

  van hun beloningspakket. Zij vergelijken hun beloning altijd op

  een subjectieve manier. Ofwel zoomen zij in op n bepaald

  onderdeel van hun beloningspakket om dan vast te stellen

  dat voor dat specifiek voordeel elders meer geboden wordt,

  zonder oog te hebben voor het geheel. Of ze vergelijken zich met

  collega's bij AXA terwijl iedere collega een eigen salarishisto-

  riek en een eigen loonevolutie heeft. Die kan je individueel

  moeilijk vergelijken."

  Hier komen blijkbaar de minder gezonde ancinniteitverschillen

  om de hoek kijken, die de loonniveaus mee blijven benvloeden,

  los van verschillen in verantwoordelijkheid. "In ons land hebben

  de leeftijdgebonden barema's inderdaad nog een belangrijke

  invloed op het bepalen van het loonniveau", bevestigt Freddy

  Banck. "Maar jaarlijks verrichten wij ook samen met consultant

  Hay een onderzoek op basis van objectieve criteria, markt-

  vergelijkingen voor lonen van mensen met dezelfde verant-

  woordelijkheidsniveaus. Daaruit blijkt dat circa 60 procent van

  onze kaderleden bij de 25 procent best betaalde van de markt

  mogen worden gerekend. Voor deze groep hanteert Hay als

  selectie de erkende grote bedrijven, zoals BASF, Fortis en andere.

  Voor de bedienden is die verhouding dezelfde, maar voor deze

  vergelijking kijken we alleen naar de financile sector. Toch

  bleek de perceptie van de werknemers dus anders te zijn en we

  vonden dat we daaraan wat moesten doen."

  Beter communiceren

  Uit dit verschil tussen subjectieve en objectieve kijk op de beloning

  leidde men bij AXA af dat een betere communicatie met de

  werknemers zich opdrong: "We moesten onze medewerkers

  meer en beter uitleg geven", verheldert Freddy Banck. "Daarom

  brachten wij vorig jaar zowat 900 managers samen voor een

  uiteenzetting over onze loonpositionering. Daarnaast wilden

  we een bewustmakingsproces op gang brengen bij elke indivi-

  duele medewerker zodat hij of zij zich beter rekenschap zou

  geven wat zijn of haar beloningspakket juist is. Die reflectie was

  bij ons bezig toen SD Worx parallel daarmee met een aanbod

  kwam voor het flexibiliseren van de beloning. Een eerste fase

  daarvan is een inventaris opmaken van alle loonelementen

  met een audit van de juridische basis waarop deze belonings-

  elementen steunen. Zo is bijvoorbeeld het buitenwettelijk

  pensioen waarvoor de werkgever een bijdrage betaalt, traditioneel

  een loonaspect waar mensen vrij weinig notie van hebben.

  Periodiek komt dat voor hen wel eens in beeld, wanneer zij de

  jaarlijkse actualisering ontvangen van hun extralegale pensioen-

  reserve. Maar dit is een heel technische materie en wordt weer

  vlug vergeten. Er zijn ook minder evidente of minder in het oog

  springende elementen van de beloning zoals extralegale vakantie-

  dagen, de mogelijkheid om niet op een vaste plek te werken of

  om thuis te werken."

  Freddy Banck bevestigt dat thuiswerk leidt tot minder verplaatsings-

  kosten, minder stress, een betere balans tussen werk en priv en

  zelfs tot een verhoging van de productiviteit. "Dit is inderdaad

  een niet-financile beloningscomponent, die ertoe bijdraagt

  dat medewerkers zich goed voelen op het werk. Een ander

  voordeel waar werknemers wellicht niet of weinig aan denken,

  zijn onze vakantiekampen. Tijdens alle schoolvakanties

  organiseren wij opvang voor de kinderen van onze werknemers

  tot 14 jaar. Al die loonelementen wilden wij in kaart brengen en

  op geregelde tijdstippen meedelen, zodat onze medewerkers op

  een overzichtelijke wijze zicht konden krijgen op alle onderdelen

  van hun loonpakket, zowel de geldelijke componenten, als de

  extralegale verzekeringen en alle andere buitenwettelijke voor-

  delen. Die eerste fase, deze van de inventarisering, moet je bij

  het toepassen van een 'flexibel income' programma doorlopen.

  Daarmee wilden we meteen een concreet signaal geven aan

  iedere werknemer."

  Individueel document

  Tastbaar resultaat van de eerste fase was een individuele

  verklaring van het bedrijf aan iedere werknemer. Dat was niet

  direct voorzien in de aanpak van SD Worx, maar Freddy Banck

  Via de ogen van SD Worx zien wij wellicht nog zaken die we kunnen flexibiliseren, waarvan wij vooraf dachten dat dit niet mogelijk was.

 • Freddy Banck: Iemand die van een collectieve maatregel gebruik maakt, zoals onze vakantiekampen voor de kinderen van onze werknemers, ervaart dit ook als een individueel voordeel.

 • 14

  stond erop. "Dit statement geeft een overzicht van het individuele

  beloningspakket en de collectieve voorzieningen die voor

  iedereen gelden zoals bijvoorbeeld de vakantiekampen, sinter-

  klaasfeesten, het vierjaarlijkse medisch onderzoek, ... Deze

  verklaring zal voortaan tweemaal per jaar, in mei en in oktober,

  ter beschikking gesteld worden van ieder personeelslid, in de

  eerste fase op papier en later ook elektronisch zodat dit

  integraal online kan worden geraadpleegd."

  Wanneer werknemers zich qua beloning vergelijken met collega's

  zullen de persoonlijke voordelen allicht toch zwaarder doorwegen

  dan de collectieve voorzieningen waarvan iedereen al geniet?

  Freddy Banck heeft daar zijn twijfels over: "Neem nu die vakantie-

  kampen. Uiteraard heeft niet iedereen nog kinderen die tot die

  leeftijdsgroep behoren. Maar werknemers die daarvan gebruik

  maken, waarderen toch sterk dat dit wordt aangeboden. Wij

  doen dit ook heel professioneel door dit uit te besteden aan

  mensen die deskundig zijn in het begeleiden van kinderen.

  Iemand die van een collectieve maatregel gebruikmaakt,

  ervaart dit toch als individueel voordeel. Misschien komt dit nu

  wat paternalistisch over, maar op ons jongste sinterklaasfeest

  waren hier meer dan 1.000 aanwezigen. Zowel de ouders als de

  kinderen zijn daar vol lof over. Ik ben er mij van bewust dat veel

  bedrijven dat vandaag aanbieden en wij daarmee niets buiten-

  gewoons doen, maar ons eerste opzet is onze werknemers ervan

  bewust maken dat ook dit allemaal in hun loonpakket zit."

  de tweede fase

  "De tweede fase zal opstarten in het najaar", aldus Banck. "Dan

  gaan we onderzoeken in welke mate wij een individueel belonings-

  pakket kunnen flexibiliseren, zodat we daarop een cafetariaplan

  kunnen toepassen. Dat zouden wij aanbieden aan bepaalde

  groepen van werknemers. Binnen bepaalde marges kunnen zij

  dan beslissen hoe zij hun loonpakket zullen samenstellen. In

  principe willen wij voordelen aanbieden waarvan iedereen kan

  genieten, maar bedrijfswagens bijvoorbeeld zullen alleen voor

  hogere kaderleden bedoeld zijn. Tenzij men natuurlijk voor het

  uitoefenen van zijn functie een auto nodig heeft. Het gaat om

  een soort winkel waarin je voordelen kunt kopen ' la carte',

  naargelang je voorkeur en situatie, maar binnen het geboden

  budget. Zo kan men bijvoorbeeld wat meer verlofdagen 'kopen'

  voor wat minder loon. Mogelijk zijn oudere werknemers gente-

  resseerd in wat minder brutoloon, wat netto niet zoveel hoeft te

  betekenen, in ruil voor wat meer verlofdagen. Dat kan hun balans

  tussen priv en werk ten goede komen. Natuurlijk zullen we dat

  ook met de sociale partners moeten onderhandelen."

  Deze aanpak kan misschien helpen om de werkzaamheidgraad

  te verhogen. We moeten met zijn allen langer gaan werken om

  onze pensioenen en sociale zekerheid betaalbaar te houden,

  maar dan moet dit ook op latere leeftijd leefbaar blijven. Banck

  erkent dat meer vakantiedagen voor oudere werknemers kunnen

  bijdragen tot het verminderen van stress en tot langer beroeps-

  actief blijven. "Nu al kunnen oudere werknemers tijdskrediet

  opnemen, maar dit heeft een inkomensvermindering tot

  gevolg. Zij kunnen ook binnen een voltijds uurrooster kiezen

  om 9dagen op 10 of 4,5 dagen op 5 te werken. De te presteren

  36 uren per week kan men dus anders verdelen. Sommigen

  maken daar gebruik van. Maar men kan nog andere pistes

  bewandelen, zoals 5% minder brutoloon wat netto dus een

  stuk minder is in ruil voor pakweg 10 of 12 vakantiedagen

  meer. Verschillende generaties kijken verschillend naar hun

  loonpakket. Jongere werknemers hechten allicht meer belang

  aan onmiddellijke 'cash' en minder aan uitgesteld loon zoals

  pensioenverzekeringen, al neemt intussen ook bij hen via de

 • 15

  dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  media het wantrouwen omtrent de betaalbaarheid van de

  wettelijke pensioenen toe. Toch zal het wel zo blijven dat men

  op latere leeftijd meer voorrang zal geven aan buitenwettelijke

  pensioenopbouw. Naast pensioenvorming, vakantiedagen,

  bedrijfswagens zitten er ook Blackberry's, laptops, ... in zo'n

  cafetariabeloning."

  Thuiswerk

  Terug naar thuiswerk. Banck ontkent niet dat dit ook het

  rekruterings- en retentiebeleid van AXA goed vooruithelpt.

  Het hoofdkwartier, aan de rand van het Zoninwoud, is wel

  aantrekkelijk maar voor vele Nederlandstalige kandidaten

  niet makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Zegt

  Freddy Banck: "In vergelijking met sommige andere groot-

  banken in het Brusselse betekent dit voor ons een handicap

  op de arbeidsmarkt. Wij denken dat thuiswerk, of werken los

  van een vaste plek, pluspunten zijn voor onze wervingspolitiek.

  Sinds lang werken wij met glijdende werktijden. Onze gemiddelde

  ancinniteit is 17 jaar, wat typisch is voor onze sector. Ons

  verloop is dus laag. Maar exitinterviews, die wij systematisch

  organiseren wanneer mensen ons zelf hun ontslag geven,

  leren ons dat het woon-werkverkeer de voornaamste reden

  voor hun vertrek is. Kortom, voor ons is thuiswerk geen over-

  bodige luxe."

  Helaas hebben nog vele bedrijven koudwatervrees voor thuis-

  werk. Wordt het dan niet de hoogste tijd dat zij hun wantrouwen

  en angst hiervoor laten varen? "Er blijft natuurlijk die hard-

  nekkige idee dat mensen moeten gecontroleerd worden.

  Vooraleer iemand start met thuiswerk, doen wij een assessment.

  We willen uiteraard weten of de medewerker dit aankan, maar

  hij doet ook een zelfonderzoek. Zo wordt hij er zich meteen van

  bewust dat hij door thuiswerk heel wat verantwoordelijkheid

  zelf moet opnemen, autonoom moet kunnen werken, zichzelf

  regels kunnen opleggen, genoeg zelfdiscipline hebben. Uit

  deze tests blijkt dat zowel de medewerkers als het management

  heel tevreden zijn over het thuiswerk. Dit succes verklaart

  waarom wij thuiswerk willen uitbreiden en er een cao over willen

  afsluiten. De installatie van een beveiligde werkpost thuis

  brengt wel een vrij zware investering met zich mee, maar wij

  willen daarmee doorgaan omdat we geloven dat het verhogen

  van de productiviteit en de werknemerstevredenheid deze kost

  vrij snel kan terugbetalen. Dit zijn allemaal nog slechts denk-

  pistes in het project van flexibilisering. We zullen die nog

  verder moeten uitwerken. Omdat het gaat om aanpassingen

  van essentile loon- en arbeidsvoorwaarden moeten wij voor

  de meeste van deze thema's sowieso overleg plegen met de

  vakbonden. Dit proces van onderhandeling en bewustwording

  zal dus de nodige tijd vergen. SD Worx was voor ons totnogtoe

  een uitstekend klankbord op juridisch vlak en wij konden van

  hun diensten als consultant goed gebruik maken omdat zij

  in deze materie een veel ruimere kijk hebben op de markt.

  Zij kunnen ons suggesties doen, door hun kennis van goede

  praktijken die ons kunnen inspireren. Via de ogen van SDWorx

  zien wij wellicht nog zaken die we kunnen flexibiliseren, waar-

  van wij vooraf dachten dat dit niet mogelijk was. Dat zij ons op

  een andere manier naar aspecten van dit hele proces laten

  kijken, is n van de verwachtingen die ik van hen heb. Het

  werk is zeker nog lang niet af." x

  Freddy BanckFreddy BanckFreddy Banck (60) behaalde het diploma licentiaat

  in de industrile psychologie aan de Katholieke

  Universiteit Leuven. Doorheen zijn loopbaan werd hij

  generalist in diverse aspecten van het personeels-

  beleid. Hij begon zijn loopbaan bij IPTC Belgium,

  invoerder van producten van Bosch, Blaupunkt,

  Bauer, als selectieadviseur en later HR business

  partner. In 1978 begon hij in de financile sector.

  Gedurende zes jaar was hij personeelsmanager bij

  Manufacturers Hannover Bank Belgium om vanaf

  1986 aan de slag te gaan bij de AXA Groep, eerst als

  personeelsdirecteur bij de toenmalige IPPA Bank.

  Sinds 1986 stond hij op de loonlijst van Royale Belge,

  dat daarna fuseerde met AXA. Vandaag is hij

  verantwoordelijk voor de Directie 'People Rewarding

  & Social Relations'. Vanuit die functie staat hij in

  voor alle 'compensation & benefits' materies en voor

  de relaties met de vakbonden. Daarnaast is hij

  medeverantwoordelijk voor de Europese

  ondernemingsraad van de AXA Groep.

 • Dossier

  16

  Kaderleden en commercile medewerkers van leasingmaat-

  schappij ALD Automotive kunnen sinds 2008 kiezen voor een

  kleinere, milieuvriendelijkere bedrijfswagen. In ruil hiervoor

  kunnen ze kiezen uit een pakket van extralegale voordelen

  zoals aanvullende kinderbijslag, een reischeque, sport- en

  cultuur cheques, een fiets of een pc. We willen met dit initiatief

  medewerkers stimuleren te kiezen voor bedrijfswagen met een

  lage CO2-uitstoot. Maar dit Flex Income Plan past ook in het

  stroomlijnen van ons bedrijfswagenbeleid dat steunt op vijf

  aspecten: aantrekkelijkheid, veiligheid, milieuvriendelijkheid,

  flexibiliteit en kostenoptimalisatie, zegt Sandra de Kerckhove,

  financieel directeur bij ALD Automotive.

  Een bedrijfswagen maakt integraal deel uit van het verlonings-

  pakket van kaderleden en commercile medewerkers. Maar

  niet iedereen hecht evenveel belang aan het type van bedrijfs-

  wagen. Hen willen we tegemoet komen door meer keuzemoge-

  lijkheden te bieden, motiveert Sandra de Kerckhove. Al blijkt

  een grote bedrijfswagen voor velen toch nog een belangrijk

  onderdeel van het verloningspakket te zijn. Amper tien pro-

  cent maakt van de mogelijkheid gebruik. We hadden verwacht

  dat meer mede werkers een deel van hun autobudget zouden

  inruilen voor de alternatieve extralegale voordelen, zegt

  Sandra de Kerckhove een beetje ontgoocheld. Een wagen is

  voor velen nog steeds een statussymbool. Een andere verkla-

  ring voor het geringe succes is dat de alternatieve extralegale

  voordelen door de strenge Belgische fiscale wetgeving niet zo

  aantrekkelijk zijn. Maar het feit dat we onze medewerkers de

  keuze geven, is op zich al belangrijk en motiverend. Het vergt

  ook een mentaliteits wijziging. Toen we onze plannen aankon-

  digden, reageerden velen verbaasd. Het flexibiliseren van de

  bedrijfswagenpolitiek is gepaard gegaan met een lange en

  intensieve communicatiecampagne.

  Niettegenstaande het geringe succes, beoordeelt Sandra de

  Kerckhove het initiatief positief. We analyseren de mogelijk-

  heid om nog andere facetten van het verloningspakket te flexi-

  biliseren via een cafetariaplan. Vanzelfsprekend moeten de

  keuzemogelijkheden overeenstemmen met de behoeften en

  wensen van de medewerkers. Het uiteindelijke objectief is er

  voor te zorgen dat medewerkers netto meer salaris overhouden

  en daar zullen zij wel oor naar hebben, besluit Sandra de

  Kerckhove. x

  kleinere bedrijfswagen + PC of fietsALd Automotive zet zijn eerste stappen op het vlak van een flexibel

  loonbeleid. medewerkers kunnen er voor kiezen hun hele budget te

  spenderen aan een bedrijfswagen of hun budget op te splitsen en dus

  te kiezen voor een kleinere wagen aangevuld met andere extralegale

  voordelen.

  hilde Vereecken

  Het feit dat we onze medewerkers de keuze geven, is op zich al belangrijk en motiverend.

  Flexibel loonbeleid bij ALd Automotive

 • 17

  dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  Dossier

  Dominique Dillen: Het Flex Income Plan kan je wervings- en retentiebeleid versterken.

  Loon op maat

  elk zijn voordeel de maatschappelijke individualisering laat zich ook

  in het bedrijfsleven voelen en daagt hr uit tot een

  aanpak op maat. het Flex Income Plan kan soelaas

  bieden. dominique dillen (business development

  manager bij sd worx) licht de dos en donts toe.

  goele geeraert

 • 18

  De ene medewerker wil een bedrijfswagen, terwijl de andere

  extra vakantiedagen vraagt. En een gsm-abonnement, als het

  kan. Qua opleiding en ontwikkeling valt nog enigszins aan de

  verwachting van maatwerk te voldoen. Maar waar het op beloning

  aankomt, zijn er wettelijke en sectorale regels die moeten worden

  gerespecteerd. Of het kind dan maar met het badwater moet

  weggegooid? Zeker niet, oordeelt Dominique Dillen, mede-

  ontwikke laar van het zogenaamde Flex Income Plan.

  De term zelf licht al een tipje van de sluier. Het Flex Income Plan

  maakt flexibiliteit in het loonpakket mogelijk. Doel is de werk-

  nemer meer zeggenschap te geven over zijn beloning, legt

  Dominique Dillen uit. Het Flex Income Plan verzamelt enkele

  bestaande extralegale voordelen binnen de onderneming in

  een shop waaruit de medewerker naar eigen goeddunken kan

  kiezen. Daarvoor krijgt hij een bepaald budget ter beschikking,

  het equivalent van de vroegere vaste voordelen die in geld

  werden omgezet. De totale beloningskost loon en voordelen

  voor de werkgever blijft dus met of zonder Flex Income Plan

  gelijk. Bedoeling is om binnen die budgetneutraliteit toch iets

  extra te kunnen aanbieden, namelijk de keuze voor een voor-

  deel dat aansluit bij de individuele noden en verwachtingen van

  de medewerker.

  strategie

  Het Flex Income Plan fungeert in hoofdzaak als een strategisch

  instrument voor de werving en retentie van personeel.

  Dominique Dillen: Er bestaan verschillende methodes om aan

  retentie en performance te werken, maar als je vandaag met een

  Flex Income Plan naar buiten komt, ben je heel innovatief

  bezig. Het is heel tastbaar voor de werknemer. Die krijgt het

  gevoel dat hij zelf meer inspraak en controle heeft. Onderzoek

  van het HR-kenniscentrum

  van SD Worx bevestigt

  bovendien de link tussen een

  belonings pakket afgestemd

  op de persoonlijke behoeften

  enerzijds, en performance en

  engagement aan de andere

  kant.

  De mogelijkheid tot een indi-

  viduele samenstelling van

  het voordelenpakket doet ook

  de employer branding goed,

  vertelt Dominique Dillen uit ervaring. Het ziekenhuis Jan

  Portaels in Vilvoorde was n van de eersten die een Flex

  Income Plan invoerden. Hun case werd door verschillende

  media gecoverd en dat heeft hen qua instroom geen windeieren

  gelegd.

  Natuurlijk betekent beloning niet alles en zijn er nog andere

  elementen die de keuze voor een job mee bepalen, zoals job-

  inhoud, collegas, enzovoort. Het Flex Income Plan is geen

  heilig middel, weet ook Dominique Dillen, maar als de job-

  inhoud, de bedrijfscultuur, het totaalbedrag aan beloning, en

  dergelijke goed zitten, zal het je wervings- en retentiebeleid wel

  versterken. Bovendien kan de onderneming haar shop volledig

  richten op wat ze zelf belangrijk vindt en via het voordelenaan-

  bod strategische accenten leggen op gezondheid, mobiliteit,

  work-life, enzovoort.

  Geschiedenis van voordelen

  Tegelijk kunnen de principes van het Flex Income Plan niet

  zomaar op eender welk HR-beleid worden gent. Voor een

  geslaagde invoering moet de loonpolitiek vooraf al stevig op

  poten staan. Dominique Dillen: Het Flex Income Plan richt

  zich op organisaties met een behoorlijke interesse in beloning

  en een geschiedenis van loon met voordelen. In principe kan

  ook een deel van het loon, eens het boven de wettelijke en

  sectorale grens zit, door voordelen in de shop worden vervangen.

  Maar die aanpak raden we af, omdat er te veel gevolgen

  aan vasthangen, bijvoorbeeld op het vlak van pensioen, invali-

  diteitsuitkering en bepaalde premies.

  Een andere succesfactor is de afstemming van de aangeboden

  voordelen op de interesses van de werknemers. Dominique

 • 19

  dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  Dillen: Het heeft geen zin om in aanvullende kinderbijslag te

  voorzien wanneer de gemiddelde leeftijd van je medewerkers

  23jaar is. In dat perspectief raden we onze klanten vooraf een

  tevredenheids onderzoek aan, om te zien welke voordelen bij

  de medewerkers al dan niet in de smaak vallen. Niet enkel

  een enqute, maar een degelijke globale communicatie

  omtrent de impact van het Flex Income Plan op het loon is een

  aanrader. Dominique Dillen: Eigenlijk impliceert het Flex

  Income Plan een volledige hertekening van je belonings-

  beleid. Bovendien is het voor de werknemers totaal nieuw.

  Communicatie omtrent het hoe en waarom kan dus moeilijk

  worden onderschat.

  Ter illustratie: n van de moeilijkheden om het plan uit-

  gelegd te krijgen is dat het budget de totale werkgeverskost

  dekt. Sommige medewerkers denken echter verkeerdelijk dat

  die werkgeverskost overeenkomt met wat er op hun loonbrief

  staat. Door een geregelde herhaling van de implicaties van

  het Flex Income Plan op het brutoloon vermijd je het idee dat

  er zaken worden afgenomen, terwijl je eigenlijk meer keuze

  geeft. Communiceer je te weinig, dan wordt het HR-departement

  met een waterval aan vragen geconfronteerd, eens het plan

  live gaat. En dat kan een behoorlijke kost met zich brengen.

  Investering

  Naar beloning toe impliceert het Flex Income Plan budget-

  neutraliteit. Maar de invoering op zich vraagt zowel naar tijd

  als geld de nodige investering. Eerst moet in kaart worden

  gebracht wat er momenteel al aan voordelen bestaat, wie die

  binnen de onderneming ontvangt, welke waarde er tegenover

  staat en in welke rechtsbron ze zijn vastgelegd. Alle voordelen

  uit wetten of sectorcaos vallen buiten de scope van het Flex

  Income plan. Zij kunnen niet worden gewijzigd, in tegenstelling

  tot de benefits die door het bedrijf zelf werden vastgelegd. Eens

  de werkgever een goed zicht heeft op het huidige belonings-

  systeem, gaat hij kijken welke mogelijkheden het Flex Income

  Plan hem strategisch kan bieden. Wil hij de nadruk leggen op

  work-life balans of eerder op gezondheid of mobiliteit? Op

  basis daarvan worden bepaalde voordelen opgenomen in de

  shop en zullen andere mogelijk sneuvelen. Eens het Flex

  Income Plan uitgetekend is, wordt de juridische structuur van

  het beloningsbeleid aangepast en ook de software op maat

  geconfigureerd. Dominique Dillen: Het totale kostenplaatje

  hangt sterk af van de organisatie zelf en de complexiteit van

  haar huidig en toekomstig beloningsbeleid.

  De doorlooptijd tussen de keuze voor - en de invoering van

  een Flex Income Plan bedraagt makkelijk zes maanden tot een

  jaar. Maar ook die verschilt naargelang de onder neming.

  Sommige bedrijven zijn aanvankelijk enkel genteresseerd in

  de inventarisering en waardering van alle bestaande voordelen.

  Die acties op zich bieden ook al een meerwaarde als je weet hoe

  weinig organisaties een zicht hebben op de totaalkost van het

  complete beloningspakket. Verschillende ondernemingen die

  wel voor een volledige implementatie gaan, beginnen met een

  bescheiden aantal benefits in de shop. Dat houdt de voordelen-

  analyse beperkt en laat ook toe om op kortere termijn met het

  Flex Income Plan te starten.

  keuzeparadox

  Fasering in het aanbod van de voordelen blijkt naar de mede-

  werker toe trouwens ook geen slechte zaak. Dominique

  Dillen: We pleiten voor een gestage aanpak. Veel organisaties

  zien de lancering van het Flex Income Plan dadelijk groot en

  steken meteen een hele hoop voordelen in de shop. Maar ook

  de werknemer moet groeien in het concept. Een te groot

  aanbod resulteert in een zogenaamde paradox of choice

  waarbij hij geen keuze meer kan maken. Gezien deelname

  aan het Flex Income Plan op volledig vrijwillige basis gebeurt,

  loop je het risico dat de medewerker door het overaanbod

  liever bij zijn bestaande situatie blijft, zelfs al is die niet

  ideaal. Die houding haalt uiteindelijk de ultieme doelstelling

  van het Flex Income Plan onderuit. Ook naar motivatie toe

  biedt fasering voordelen. Dominique Dillen: Als je van het

  begin alle mogelijke voordelen geeft, zal de medewerker erg

  gemotiveerd zijn. Maar bied je het jaar erna net dezelfde aan,

  zal de motivatieboost al een stuk minder zijn. Beter start je

  met een keuze tussen een aantal voordelen die het jaar

  nadien worden uitgebreid.

  Trend

  Of het Flex Income Plan de toekomst is? Het biedt alvast een

  kader dat HR helpt om op de toenemende ad hoc vragen van

  medewerkers in te spelen. Twintig jaar geleden viel de keuze

  voor een wagen omzeggens tussen twee modellen en evenveel

  optiepakketten binnen n merk. Nu rijden er bijna geen twee

  identieke wagens meer rond. De vraag om almaar meer

  tegemoet te komen aan individuele verwachtingen is een trend

  waar ook HR niet omheen kan. Het Flex Income Plan kan daar

  een antwoord op bieden. x

 • 20

  oost west

  Verdien geld met gewoon thuis te blijven

  Talent behouden is n van de grootste uitdagingen voor

  Indiase werkgevers. Er is een enorm tekort aan geschoold

  en getalenteerd personeel, vooral op het niveau van het

  midden- en hoger management. Het vrijwillige verloop in

  dit segment schommelt in India tussen twintig en dertig

  procent; op wereldniveau is dat gemiddeld vijftien procent.

  Het komt erop aan je als werkgever aantrekkelijk te

  maken. Universeel gaat dat via verloning, transparantie,

  doorgroeimogelijkheden, carrireperspectieven, ... Maar

  in India kom je er daarmee niet.

  In eerste instantie moeten bedrijven de werknemer vol-

  doende training- en opleidingskansen geven. Onderwijs

  wordt heel hoog aangeschreven in deze maatschappij.

  Een typische student aan een kwaliteitsonderwijsinstelling

  gaat na afstuderen enkele jaren voor een bedrijf werken,

  maar wil binnen de twee tot drie jaar aan een postgraduaat

  beginnen. Om dit talent niet te verliezen, bieden vele

  bedrijven hun goed opgeleide jonge talenten de mogelijk-

  heid om deeltijds opleidingen te volgen aan s lands meest

  gerenommeerde businessscholen, of ze ontwikkelen zelf

  in huis e-learning programmas. Het bedrijf sponsort de

  opleiding gedeeltelijk en geeft de werknemer baangarantie

  en extra tijd om de opleiding te volgen.

  Om in deze jobhoppende markt te voorkomen dat mensen

  na de opleiding het bedrijf verlaten en overstappen naar

  groenere oorden, vragen vooral BPO-bedrijven hun werk-

  nemers die een opleiding volgen een contract te tekenen.

  Daarin beloven ze tot twee jaar na de opleiding in het

  bedrijf te blijven. Sommige bedrijven, zoals Genpact,

  dwingen deze akkoorden heel streng af. Genpact is een

  spin-off van GE dat in 1997 als Indiase BPO aan de slag

  ging. Het bedrijf groeit enorm snel en neemt momenteel

  tot 1.000mensen per maand aan. Indien de werknemer de

  beloofde tijd na de opleiding niet uitdoet, daagt Genpact

  hem voor de rechtbank. Genpact is bereid de torenhoge

  advocatenkosten te betalen om een duidelijk signaal aan

  andere werknemers te geven.

  Een andere vrij unieke maatregel die Indiase organisaties

  nemen om hun bedrijf aantrekkelijk te maken, is extra Oo

  st

  Natha

  lie

  de s

  pie

  geleir

  e

 • 21

  dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  aandacht besteden aan de familie van de werknemer. De

  Indiase familie investeert vaak een groot deel van haar vermo-

  gen in de opleiding van zoon- of dochterlief en is bijgevolg de

  grootste benvloedende factor in het beslissingsproces voor een

  bepaalde job. In vele gevallen zijn deze jonge opgeleiden de

  enige substantile broodwinners binnen de familie, waardoor

  het salaris vaak de beslissende factor is om voor een bepaald

  bedrijf te werken. Als hun dochter of zoon een paar extra roe-

  pies per maand meer kan verdienen bij een ander bedrijf, dan is

  de keuze snel gemaakt. Het is dus aan de bedrijven om aan te

  tonen dat ze ondanks lagere lonen, meer te bieden hebben aan

  de jonge werknemer en dat ze investeren in de langetermijnont-

  wikkeling van zijn of haar carrire.

  Dus organiseren bedrijven familiedagen, waar ouders en bedrijfs-

  leiders op een ludieke manier met elkaar kennismaken, bij een

  partijtje touwtrekken of zaklopen. Bedrijven publiceren ook

  handleidingen voor ouders van pas aangeworven werk nemers

  waarin staat hoe ernstig het bedrijf het neemt met de carrire-

  mogelijkheden van hun kind. Ten slotte organiseren ze neem-

  een-ouder-mee-naar-het-werk-dagen om hen een beter gevoel

  te geven over de werkplek van hun kind.

  Dit scenario geldt echter maar voor een heel klein deel van de

  werkende bevolking in India. Meer dan negentig procent, een

  slordige vijfhonderd miljoen mensen, maakt deel uit van de

  informele economie, en heeft weinig tot geen arbeidsvoorwaarden

  te stellen. Zij leven in een omgekeerde wereld, waarbij werk-

  gevers de eisen stellen en werknemers flexibel en vindingrijk

  moeten zijn.

  Neem nu Chiranjilal Yogi, een jongeman afkomstig uit het

  Alwar District in Rajastan, 100 km ten Zuid-Westen van New

  Delhi. Hij woont in een klein hutje gemaakt van asbesthoudende

  platen op n van de vele fly-over bruggen van New Delhi. Hij

  brengt de hele dag door in zijn hutje, omdat hij in dienst is van

  het reclamebureau Pioneer Publicity. Zijn taak is het bewaken

  en beschermen van de reclamepanelen op de brug. Hij weer-

  houdt mensen van wildplassen, of van het stelen van de lampen

  die de panelen verlichten, of van vandalisme.

  Zijn hutje is slechts een paar centimeter verwijderd van n van

  Delhis drukste en luidruchtigste kruispunten. Het stof en de

  vervuiling zijn enorm. Zijn hutje is n op n meter groot en

  paalt aan reclameborden waarop vastgoedmakelaars hun nieuwe

  appartementen met twee, drie of vier slaapkamers aanprijzen.

  Toch is Chiranjilal tevreden met zijn baan. Op de brug heeft hij

  geen last van ratten of muggen; vlakbij, onder de brug, is een

  openbaar toilet en om de hoek staat een hindoetempel waar hij

  water kan krijgen. Hij verveelt zich enorm omdat hij de hele dag

  in zijn hut moet blijven zitten, maar hij is tevreden met zijn

  salaris en fier op de epauletten van zijn bewakingsuniform.

  Lachend vergelijkt hij zijn werksituatie met de boodschap op

  n van de andere reclamepanelen waarover hij moet waken en

  waarop Indias meest bekende jonge filmacteur, Abhishek

  Bachchan, pronkt boven de slogan Verdien geld met gewoon

  thuis te blijven. Het is reclame voor zijn debuut varietshow

  National Bingo Night op het tv-kanaal Colors en het spoort de

  mensen aan de kans om thuis, vanuit je luie zetel, rijk te worden,

  niet te laten liggen... x

  Oostnathalie de spiegeleireNathalie De Spiegeleire woont in New Delhi en maakt deel uit van het Leader Development Team Asia Pacific van Johnson Controls Inc.

 • voost westoost west

  22

  Net zoals in Belgi was de voorbije winter in New York

  lang en hard. De economie leek het weer te volgen. De

  recessie bleef maar duren en niet zonder slachtoffers:

  duizenden bedrijven sneuvelden. Het werd dringend tijd

  voor een heropleving. Een nieuw start, die gepaard gaat

  met hoge verwachtingen.

  Als de heropleving inderdaad op gang komt, zullen velen

  een compensatie verwachten voor de bevroren salarissen

  en geschrapte premies die ze tijdens de recessie moesten

  slikken. Zo ging het toch in eerdere heroplevingen.

  De salarissen maakten een inhaalbeweging die aan

  vaart won naarmate de groei toenam. Maar het ziet er

  naar uit dat het dit keer anders zal zijn. De startsalarissen

  die universitair gediplomeerden in de VS aangeboden

  krijgen, liggen gemiddeld 1,7procent lager dan vorig jaar.

  Verwacht wordt dat de lonen en salarissen in 2010 met

  slechts 2,5procent zullen stijgen. Rekening houdend met

  de inflatie en het feit dat hogere lonen (van onmisbare

  werknemers) sneller stijgen dan lagere, betekent dit dat

  vele werknemers er ook dit jaar financieel op achteruit

  zullen gaan. Heropleving of niet, voor de meeste bedrijven

  blijft het beteugelen van de vaste kosten het ordewoord.

  Velen geloven dat lage loongroei een realiteit zal blijven

  voor vele jaren. Maar, zoals John Hollon schrijft in Workforce

  Management: De Amerikaanse werknemers hebben op

  hun donder gekregen in deze recessie. Niet alleen zijn ze

  verschrikkelijk kwaad en ongelukkig, hun jobtevredenheid

  gaat ook geleidelijk achteruit. Dat dreigt nare gevolgen te

  hebben voor hun productiviteit en de kwaliteit van hun

  werk. Wat kan HR doen om de sfeer te verbeteren als er op

  loonvlak geen speelruimte is?

  Geen wonder dat er veel gesproken wordt over alternatieve

  beloningen. De HR-school van de Case Western universiteit

  in Ohio vat de nood daaraan als volgt samen: In harde

  economische tijden is het belangrijker dan ooit om creatieve

  en betaalbare manieren te vinden om uw personeel te

  belonen en erkenning te geven. We staan vaak voor de

  noodzaak om van het personeel meer te eisen met minder

  middelen. Erkenning is een manier waarop u het moreel

  en de sfeer in uw afdeling in stand kunt houden. Terwijl west

  Tom Ronse

  Promotie of pizza?

 • 23

  dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  men vaak gelooft dat salarisverhoging de meest efficinte

  methode is om personeel te belonen, vertellen studies over de

  tevredenheid en de inzet van personeel ons een ander verhaal.

  Bijna 95procent van de mensen die een hoog moreel op het werk

  rapporteren, zijn het eens dat hun managers goed zijn in erken-

  ning. Waarna de site enkele voorbeelden geeft van goedkope

  creatieve manieren om het personeel erkenning te geven, zoals

  het schrijven van bedankbriefjes en emails, het trakteren van

  personeelsleden met lunch of koffie, een vaste dag per maand

  uitroepen tot "Employee Appreciation Day (met gratis snacks),

  het team op pizza trakteren, de teamleden betrekken in de

  besluitvorming enzovoort. Het zijn kleine attenties die in een

  relatie een groot verschil kunnen maken. Andere Amerikaanse

  HR-experten geven soortgelijk advies: Prijs uw personeel, geef

  ze opdrachten die hen uitdagen om hun best te doen! Het valt

  niet te ontkennen dat een complimentje wonderen kan doen en

  dat vriendelijke woorden en gebaren in de werkplaats soms

  pijnlijk ontbreken. Toch is het wat naef om te geloven dat der-

  gelijke middeltjes volstaan om het personeel te motiveren.

  Wat wil dat personeel behalve loonsverhoging? Het consultant

  bureau Towers Watson dat om de twee jaar de stemming van de

  werknemers peilt, rapporteert dat de verwachtingen van de

  Amerikaanse werknemers door de recessie dramatisch verlaagd

  zijn. De nood aan veiligheid en stabiliteit overtroeft al de rest,

  het verlangen naar loonsverhoging en promotie inbegrepen.

  De beruchte rusteloosheid van de Amerikaanse werknemer die

  altijd op de loer leek naar mogelijkheden om zich elders te

  verbeteren, lijkt verdwenen. De grote meerderheid is ongerust

  en pessimistisch. De recessie heeft vele werknemers ertoe

  aangezet om hun prioriteiten te herschikken. Ze willen op lange

  termijn trouw blijven aan hun huidige werkgever in ruil voor

  ook maar een schijn van werkzekerheid, zegt Laura Sejen

  van Towers Watson, en dit ondanks de afschaffing van vele

  programmas zoals premies en training die traditioneel

  gebruikt werden om personeelsverloop te bestrijden. Terwijl

  werkgevers zich vroeger zorgen maakten over een oorlog om

  talent moeten ze nu leren omgaan met een personeelsbestand

  dat in de komende jaren misschien zelfs decennia geen

  verandering wil. En natuurlijk maken de werknemers zich

  zorgen over hun pensioenen. Amerikaanse gepensioneerden

  krijgen een uitkering van het sociale zekerheidsfonds maar die

  is meestal te laag om van te leven. Het gros van de pensioenen

  wordt geregeld via het arbeidscontract. Volgens een peiling van

  Harris Financial Services is het pensioenplan dat een bedrijf

  aan zijn werknemers aanbiedt, de voornaamste factor bij de

  keuze van een arbeidsplaats. Pensioenregelingen kunnen een

  sleutelrol spelen in het aantrekken van talent, zegt Harris-

  woordvoerdster Natalie Jobity.

  Werkzekerheid en een goed pensioen: de verlangens van de

  Amerikaanse werknemer lijken steeds meer op die van zijn

  Europese collega. Maar de bedrijfswereld gaat de omgekeerde

  richting uit: de laatste jaren wordt er steeds meer op gehamerd

  dat in de moderne economie iedereen zelf verantwoordelijk is

  voor zijn overleving. De bedrijven ontdoen zich zoveel mogelijk

  van de rechtstreekse zorg voor pensioenen en ziekteverzekering.

  Wat de werkzekerheid betreft, die is volgens HR-columniste

  Ann Bares in onze snel veranderende economie aan het uitsterven.

  Noden en functies veranderen, werknemers moeten er zelf

  voor zorgen dat ze mee veranderen, dat ze in de markt blijven.

  Bedrijven kunnen hen daarbij helpen. Het aanbieden van die

  hulp is een belangrijke alternatieve manier om talent aan te

  trekken. Active Job Security is de toekomst., zegt Bares. Mij

  lijkt dat toch een beetje Newspeak.

  Max Caldwell van Towers Watson vat de situatie zo samen: Niet

  alleen hebben de mensen veel collegas, vrienden en familie-

  leden hun baan zien verliezen. Ze weten ook dat ze steeds meer

  zelf voor alles moeten instaan, van gezondheidszorg

  en het managen van hun carrire tot pensioenplanning. Dat

  betekent een ingrijpende verschuiving, zowel voor werknemers

  als werkgevers. x

  west Tom ronseTom Ronse is beroepsjournalist en woont sinds 1980 samen met zijn partner Jacqueline Goossens in New York, vanwaar hij het politieke, economische en culturele leven van Amerika observeert. Tom schrijft voor diverse media, waaronder De Morgen, Humo, Knack, De Groene Amsterdammer en Vrij Nederland. In 1992 verscheen zijn Amerika-portret Rambo op lemen voeten (Kritak). Als hij niet schrijft, is Tom vaak bezig met beeldende kunst.

 • xinterview

  Iedereen regisseur van zijn eigen leveneen sexy organisatie waar het leuk werken is en waar iedereen regisseur is van zijn eigen leven, dat is

  de eenvoudige filosofie die aan de basis ligt van het noVo-project, de indrukwekkende modernisering die

  de Fod sociale Zekerheid de afgelopen drie jaar heeft doorgevoerd. deze krachttoer bleef niet onopgemerkt.

  Inspirator en gezicht van dit veranderingsproces, Frank Van massenhove, werd in 2007 uitgeroepen tot

  overheidsmanager van het jaar. recent werd het team medewerkers dat de drijvende kracht is achter

  noVo genomineerd voor de titel van hr-team van het jaar. we ontmoeten Frank Van massenhove in zijn

  professionele habitat, de volledig gerenoveerde Financietoren in hartje Brussel.

  inger de Wilde en kristien manteleers, consultants sd Worx

  Frank Van massenhove, voorzitter Fod sociale zekerheid

  Frank Van Massenhove: Wij hebben een sterke waardegedreven organisatie en dit spreekt de generatie Y, waaruit we putten voor de instroom, heel erg aan.

 • 25

  dr

  iem

  aa

  nd

  el

  ijk

  s t

  ijd

  sc

  hr

  ift

  ja

  ar

  ga

  ng

  8

  nr

  . 2

  9

  Een van de slagzinnen van de FOD Sociale Zekerheid is

  onze medewerkers zijn de regisseur van hun eigen leven.

  Waarom deze benadering?

  Frank Van Massenhove: We zijn gestart met het stellen van

  enkele basisvragen zoals Hoe wordt een werknemer gelukkig?

  en Hoe zorg ik ervoor dat mijn organisatie past in de wereld van

  mijn werknemer? We zijn tot het besluit gekomen dat we eigenlijk

  niet kunnen weten in welke fase van hun leven onze medewerkers

  tijd nodig hebben en waarvoor ze die tijd willen. We laten de

  mensen zelf kiezen en zorgen ervoor dat wij van onze kant die

  keuzes zo veel mogelijk ondersteunen. Voor ons maakt het niet

  uit wanneer onze mensen werken, waar en hoe ze dit doen.

  Onze medewerkers bepalen dit zelf in functie van de resultaten

  en de doelstellingen die ze moeten bereiken.

  Over welke concrete maatregelen hebben we het dan?

  Waarin onderscheiden jullie zich op dit vlak van andere

  organisaties?

  Frank Van Massenhove: Ik denk hierbij aan ons systeem van

  telewerken en, meer algemeen, de verdeling van de arbeidstijd

  waarover onze medewerkers voor een stuk zelf het roer in handen

  hebben. In sommige organisaties is telewerken enkel voor-

  behouden voor het management en kaderleden. Wij bekijken

  dit puur in termen van functionaliteit, dus we gaan na wie op

  grond van zijn of haar concrete takenpakket kan thuiswerken.

  Zo bleek dat 91% van ons personeelsleden in aanmerking komt

  voor telewerken. Slechts een heel beperkt aantal mensen moet

  dagelijks hier in Brussel aanwezig zijn.

  De praktijk wijst echter uit dat er toch niet massaal wordt

  getele werkt. Er zijn allerlei redenen waarom telewerk in de

  vorm van thuiswerk niet ideaal is. Sommige medewerkers

  houden werk en priv liever volledig gescheiden. Of men is

  klein behuisd, of de partner kan het thuiswerk niet respecteren

  (Als je dan toch thuis werkt, kan je dan ook de boodschappen

  doen en de kinderen ophalen?). Om hieraan tegemoet te

  komen onderzoeken we nu de mogelijkheid om te werken met

  satellietkantoren die gelegen zijn op de grote assen waar onze

  medewerkers vandaan komen. Om in de nodige accommodatie

  te kunnen voorzien, denken we aan partnerships met grote en

  middelgrote steden en treinstations die ons ruimtes ter beschikking

  kunnen stellen om onze satellietkantoren in onder te brengen.

  U legt sterk de focus op het resultaatgericht werken. Dit is

  voor heel wat medewerkers een grote verandering, maar ook

  van de leidinggevenden vereist dit toch een andere aanpak?

  Frank Van Massenhove: Inderdaad, hirarchie en leiderschap

  zijn nodig om de juiste mensen samen te brengen en om ervoor

  te zorgen dat die samen een meerwaarde creren. Een strikte

  hirarchie is meestal een rem op de creativiteit, vandaar de

  ommezwaai naar werken in teamverband met een grote mate

  van vrijheid in functie van de resultaten die men moet bereiken.

  Het team krijgt van het management een bepaalde doelstelling

  die het collectief moet halen. We zijn intussen in een fase waarbij

  zonder de leidinggevende de onderlinge afspraken en werk-

  verdeling door de teamleden worden vastgelegd.

  We hechten ook veel belang aan de authenticiteit van onze

  leidinggevenden. We moeten in alles het voorbeeld geven en

  daarbij zo authentiek mogelijk zijn. We willen bijvoorbeeld een

  groene organisatie zijn, en iedereen die een bedrijfswagen

  heeft, rijdt bij ons met een Toyota Prius. We houden niet vast

  aan statussymbolen. Zo heeft niemand van ons een vast bureau.

  Dit geldt zonder onderscheid, dus ook voor de directieleden. Ik

  had vroeger een bureau van vijftig vierkante meter, wat absurd

  was omdat ik er slechts drie procent van mijn tijd spendeerde en

  dit dan nog in de duurste regio van het land.

  Hebben uw mensen de vele veranderingen en de nieuwe

  verwachtingspatronen wat betreft hun functioneren goed

  verteerd?

  Frank Van Massenhove: Het is misschien boud om het zo te

  stellen, maar we vinden dat we op het vlak van personeelsbeleid

  weinig fouten hebben gemaakt. We worden hierin gesterkt door

  de positieve reacties van onze mensen en de mooie resultaten

  die ze behalen. Toen de verandering pas werd aangekondigd,

  ruim zeven jaar geleden, zijn er mensen weggegaan, maar hoeveel

  dit er precies waren konden we bij gebrek aan een betrouwbare

  methode niet nagaan. Nu meten we alles zelf en zien we een grote

  tevredenheidsgraad. We merken dat we een zeer aantrekkelijke

  werkgever zijn geworden. 91% van de sollicitanten bij Selor wil

  voor de FOD Sociale Zekerheid komen werken. We ontvangen

  ook veel aanvragen om via het systeem van interne mobiliteit

  bij ons aan de slag te kunnen. Bovendien is de gemiddelde leef-

  tijd voor pensionering op enkele jaren tijd al met anderhalf jaar

  gestegen. Dit bewijst toch dat mensen gemotiveerd zijn n blijven,

  en dus bereid zijn om langer werken, als men zorgt voor een

  aangenaam en stimulerend arbeidsklimaat.

  Hebt u tijdens het proces moeten bijsturen, bent u ergens op

  de rem moeten gaan staan?

  Frank Van Massenhove: We evalueren constant de zaken waarmee

  we bezig zijn. We beschikken meer dan een beursgenoteerd

  bedrijf over de mogelijkheid om aan zelfevaluatie te doen. We

  hoeven ons onder druk van aandeelhouders niet te beperken tot

  een steriel kwartaaldenken, maar we kunnen over een langere

  periode de grote bakens uitzetten. Uiteraard moeten we rekening

  houden met de politieke context waarin we werken en de

  verwachtingen van politici. Vaak zijn die geen vragende partij

  voor veranderingen en moeten we dus een stukje onder de

 • 26

  radar werken vooraleer we echt met onze plannen en realisaties

  kunnen uitpakken.

  Een voorbeeld van een potentile fout die we gelukkig hebben

  vermeden, was de idee om de prikklok zonder meer af te schaffen

  en te vervangen door werkafspraken gebaseerd op te bereiken

  resultaten. Sommige mensen willen graag prikken en dan moet

  je dat ook aanvaarden. Zij die dat wensen, kunnen nog prikken,

  wat bij ons trouwens een tijdregistratiesysteem is via de computer.

  We merken dat het prikgebruik snel achteruitgaat: volgens de

  laatste cijfers maakt nog maar 27% van de mensen gebruik van

  de prikklok. Dit was enkele maanden geleden nog 41%. We

  verwachten dat het prikken op termijn quasi volledig zal

  verdwijnen.

  Uw organisatie heeft een heel duidelijk en herkenbaar

  profiel, maar wat denken uw collegas hierover? Voelt u de

  ambitie om ook buiten uw eigen FOD een draagvlak te

  creren voor veranderingstrajecten la NoVo of is dit te

  beschouwen als een uniek project?

  Frank Van Massenhove: Uiteraard willen wij graag andere

  organisaties mee in het bad trekken. Voor een gedeelte is dit nu

  al het geval, er beweegt heel wat in de publieke sector, maar

  desondanks geldt ook hier de wetmatigheid dat wij misschien

  wel aantrekkelijk en sexy willen en kunnen zijn, maar dat we er

  daarom nog niet voor kunnen zorgen dat anderen ook verliefd

  op ons worden (lacht).

  Het is in elk geval zo dat we de afgelopen zeven acht jaar

  vooral in onze eigen organisatie