Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage

of 4 /4
Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage 2 oktober 2014

Embed Size (px)

description

Als milieueffectrapportage flexibel kan meebewegen en anticiperen op het plan of programma, dan kan ze ook meerwaarde leveren door ervoor te zorgen dat de relevante milieu-informatie op tijd beschikbaar is.

Transcript of Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage

Page 1: Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage

Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage

2 oktober 2014

Page 2: Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage

Tijdens de voorbereidingsfase worden kennis en informatie over de contouren van plan of programma afgestemd op inhoudelijke en procedurele aspecten van de plan-m.e.r.

Op deze wijze kan milieueffectrapportage tijdens de formele procedure een waardevolle rol vervullen bij de beoordeling en selectie van alternatieven en het voorkeursalternatief.

Parallel schakelen of zwaluwstaarten voorkomt vertraging van de procedure van plan of programma.

Stroomlijnen moederprocedure en plan-m.e.r.

Plan-m.e.r.

Nota van uitgangspunten

Programma van eisen

Kennisgeving/Zienswijzen

Notitie reikwijdte en detailniveau

Voorontwerp

Ontwerp

Alternatieven verkennen

Opstellen Plan-MER

Plan of programma

Parallel schakelen

Page 3: Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage

Bij de start van de ontwikkeling van een plan of programma is niet altijd duidelijk of er een plan-m.e.r. plicht is.

Soms wordt dat pas duidelijk in het stadium van het opstellen van het programma van eisen.

Door het naar voren halen van de beoordeling van de huidige situatie en autonome ontwikkeling (HSAO) kan vertraging van de plan-m.e.r. worden voorkomen.

De beoordeling van de milieugebruiksruimte HSAO fungeert tevens als Notitie reikwijdte en detailniveau. Deze is immers vormvrij.

Stroomlijnen moederprocedure en plan-m.e.r.

Plan-m.e.r.

Nota van uitgangspunten

Programma van eisen

Beoordelen milieu-

gebruiksruimte

Voorontwerp

Ontwerp

Alternatieven verkennen

Opstellen Plan-MER

Plan of programma

Inhaalmanoeuvre

Kennisgeving/Zienswijzen

Page 4: Flexibel manoeuvreren met milieueffectrapportage

Bevoegd gezag en initiatiefnemer onderbouwen vroeg in het proces hoe een brede verkenning van alternatieven gestalte gaat krijgen.Tevens wordt de beschikbare milieugebruiksruimte in kaart gebracht.

Het programma van eisen fungeert tevens als Notitie en reikwijdte en detailniveau m.e.r.

Deze m.e.r.-inclusieve werkwijze resulteert in de selectie van het voorkeursalternatief. Dit is tevens het te beoordelen alternatief voor de plan-m.e.r.

Met deze aanpak is een vertraging van het proces van de moederprocedure niet nodig.

Stroomlijnen moederprocedure en plan-m.e.r.

Plan-m.e.r.

Reikwijdte en detailniveau alternatieven

Beoordelen milieu-

gebruiksruimte

Kennisgeving/Zienswijzen

Notitie reikwijdte en detailniveau

Brede verkenning alternatieven

Ontwerp

Beoordelen Voorkeurs-alternatief

Opstellen Plan-MER

Plan of programma

Zelfsturing