Fleet & Business 187 NL

download Fleet & Business 187 NL

If you can't read please download the document

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  236
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Fleet & Business

Transcript of Fleet & Business 187 NL

 • MMM BUSINESS MEDIA - Zeswekelijks inform

  atietijdschrift - DEC

  EMBER

  2011 - JANUARI 2

  012 - Ned

  erland

  stalige uitgave - Kantoor : E

  upen 1 - P205029

  I Nr 187 I DECEMBER 2011 - JANUARI 2012 I

  I www.fleet-business.com I

  Het automagazine van de beHeerders

  MERCEDES B-KLASSEZUINIG MAAR DYNAMISCH

  FISCALITEIT BEDRIJFSWAGEN 2012WINNAARS EN VERLIEZERS

  DEBAT FLEET MANAGERSHET VERANDERDE AUTOLANDSCHAP

  Dossier Fleetauto van de toekomst

  Network

  Member of

  Fleet & Business organiseert op 21 juni 2012 de Fleet & Business Awards.Voor meer info en om zich kandidaat te stellen, ga naar pagina 16.

  BELGIQUE-BELGIE

  P.P - P.B.

  4700 EUPEN 1

  BC 30805

  Dossier Fleetauto van de toekomst

  F&B187_00_cover_fr_nl_Flash_C1 28/12/11 14:08 Page2

 • F&B187_00_cover234_nl_01_F&B186_2-51-52_fr 28/12/11 14:09 Page2

 • 3Verandering, maar geenfundamentele wijzigingen

  EDITOINHOUD

  Steven SCHOEFSHoofdredacteur

  ACTUA30 Fleet Echos p.3032 Fleet Management

  - De nieuwe fiscale regels voor de bedrijfswagens: wat gaat dat kosten? p.32- Remarketing Event 2011 p.36

  38 Fleet Partner:- De overname van ING Car Lease doorAlphabet, een gesprek met CEO Jan van Roon p.38- Fleet & Business Academy Expert Session 2011 p.40- Anne Steuns, Fleet Manager Citron Belux p.42

  44 Fleet-owner:Sandra Devleeschouwer, CTG p.44

  AUTO47 Nieuw:Mercedes B-Klasse, Peugeot 3008

  Hybrid4, Range Rover Evoque, Ford Transitp.47

  FOCUS

  05 Dossier Fleetauto van de toekomst Nieuwe aandrijvingen, nieuwe uitrustingen,nieuwe technologien Het autolandschap ondergaat een serieuzegedaanteverwisseling. Samen met de fleetmanagers van de constructeurs trachten weeen beeld te schetsen van hoe detoekomstige fleetauto eruit zal zien. Voortsvindt u in dit dossier een vooruitblik op hetSalon van Brussel.

  MMM BUSINESS MEDIA sa/nvComplexe Arrobas Parc Artisanal 11-13 4671 BLEGNY-Barchon (Belgium)Phone: 00 32 (0)4 387 87 87 Fax: 00 32 (0)4 387 90 87 info@mmm.be www.mmm-businessmedia.com

  EDITORIAL TEAMEditor in chief: Steven Schoefs (sschoefs@mmm.be) Team: Stijn Phlix (Final Editor), Ferre Beyens, Frdric De Backer, Charles Demoulin, Olivier Maloteaux, Koen Mortelmans, Jos Sterk, Michal Vandamme, Julie Widart.

  Experts: Professor Peter Cooke (University of Buckingham), Daniel Debrouwer (EuroFleet Consult), Benny Gers (Progressio), Paul Gestels (Experts4Fleet), Danny Meulenberghs (Partes), Frank Vancamp (KPMG), Bart Vanham (Fleet&DriverCare), Joeri Van Mierlo (Vrije Universiteit Brussel), Michel Willems (Mobilitas).

  SALES & MARKETING TEAMSales Director:Marleen Neukermans (mneukermans@mmm.be)Sales Manager: David Baudeweyns (dbaudeweyns@mmm.be)Sales assistants: Patricia Lavergne (plavergne@mmm.be), Romina De Gregorio (rdegregorio@mmm.be)

  Marketing: Kathleen Hubert (khubert@mmm.be)

  PRODUCTIONHead: Sonia Counet

  EDITORDevelopment Director: Caroline ThonnonManaging Director: Thierry DegivesEditor/CEO: Jean-Marie Becker

  SUBSCRIPTIONSwww.fleet-business.com/shop

  Price: 65 EUR - 1 yearParc Artisanal 11-13 - 4671 BLEGNY-Barchon (Belgium)Phone: 00 32 (0)4 387 88 18Sophie Demeny (sdemeny@mmm.be)

  Reproduction rights (texts, advertisements, pictures) reserved for allcountries. Received documents will not be returned. By submitting them,the author implicitly authorizes their publication.

  Sind auto aard van afst bere cata maa heb bes dat wag betr inge Res hoo mijn hoo Bus en S

  G w

  mag gele al d mak gen flee Tot

  Sinds begin dit jaar hebben we te maken met een nieuwe autofiscaliteit,die vooral op de berekening van het voordeel van alle aard voor degebruiker van de firmawagen een weerslag heeft. Tal vanfirmawagenbestuurders zullen voortaan wat meer moeten afstaan voorhet privgebruik van de firmawagen, omdat de berekening van datvoordeel vanaf nu gedomineerd wordt door de catalogusprijs en deCO2-uitstoot van de wagen. Deze maatregel zal voor vele bestuurdersen werkgevers zijn gevolgen hebben, want een berekening leert ons dat de gemiddelde bestuurder zon 450 euro per jaar extra zal moetenneertellen, dat is 37,5 euro per maand. Toch is het onze inschatting dat het wagenpark hierdoor niet fundamenteel zal wijzigen. Wat welbetreurenswaardig is, is de abruptheid waarmee de maatregel wordtingevoerd en dat er van een overgangsperiode geen sprake is. Rest mij nog om mee te geven dat ik bij deze afscheid neem alshoofdredacteur van Fleet & Business. Ik heb inderdaad beslist om mijncarrire een nieuwe wending te geven en wel als hoofdredacteur van het magazine Fleet Europe. De fakkel bij Fleet & Business wordtovergenomen door Tony De Mesel, hoofdredacteur, en Stijn Phlix,adjunct-hoofdredacteur. Ik twijfel er niet aan dat het magazine daarmeein goede handen blijft. Mag ik nog van de gelegenheid gebruik makenom iedereen te bedanken die gedurende al die jaren een bijdrage heeftgeleverd om van Fleet & Business te maken tot wat het nu is: een alomgewaardeerd blad dat de genteresseerden op de hoogte houdt van de ontwikkelingen uit de fleet- en leasewereld. Tot slot wens ik u een fantastisch, succesvol en dynamisch 2012.

  F&B187_01edi_som_nl_Flash_F&B185_p3_nl 28/12/11 13:59 Page3

 • F&B187_15a23_Focus_nl_Flash_p0-0 28/12/11 14:23 Page4

 • De aanvang van een nieuw jaar achtten we als het geschikte moment om onze blik vooruit tewerpen op de ontwikkelingen die zich voordoen in de automotive- en fleetsector. Want metde komst van nieuwe aandrijvingen, nieuwe uitrustingen en nieuwe technologien zal de autovan morgen een geheel andere aanblik krijgen.Alternatieve mobiliteitsbehoeften en de veranderdefiscaliteit stellen bovendien fabrikanten en defleetsector voor gigantische uitdagingen om hetdiensten- en productenaanbod ten aanzien van debedrijfswereld aan te passen. In dit dossier vindt udan ook de weerslag van twee debatten die wehieromtrent hielden met fleet managers van deconstructeurs. Voorts brengen we een overzicht van de belangrijkste fleetmodellenn die op het Salon van Brussel te zien zullen zijn.

  Stijn PHLIX

  Autolandschap in volle verandering

  DOSSIER FLEETAUTO VAN DE TOEKOMST

  INHOUD 06 Debat met Fleet Managers

  DIeteren, Opel, Peugeot en Toyota

  12 Debat met Fleet Managers BMW,Land Rover, Mercedes en Volvo

  17 De intelligente auto20 Het Salon van Brussel:

  een vooruitblik

  25 Het vlootbeleid bij ICT-bedrijvenIBM en Capgemini

  28 DHL goes CNG

  5

  Fleet&business I 187

  IDEC

  EMBER

  2011 - JANUARI 2012I

  Het veranderde autolandschap zal de constructeurs ende fleetsector moeten doen nadenken hoe hun diensten-en productenaanbod aan te passen.

  F&B187_15a23_Focus_nl_Flash_p0-0 28/12/11 14:23 Page5

 • We leven in boei-ende tijden,aldus StefanoPetralia van Toyota Belgiumen we zitten op een belang-rijk schakelmoment, volgensRoeland Vriens van OpelBelgium. Het zijn maar tweekorte quotes die we tijdenshet debat noteerden en dieaangeven dat het autoland-schap inderdaad een serieuze

  gedaanteverwisseling aan hetondergaan is. Niet alleen zijner de hybride en elektrischeaandrijvingen die langzaammaar zeker aan de oppervlaktekomen. Ook de veranderdemobiliteitsbehoeften vanvooral de jonge generatiewerknemers en de wetgevingdie onder impuls van Europameer en meer de fijn stof-pro-blematiek zal aanpakken, zijn

  gegevens die constructeursvoor nieuwe uitdagingen stel-len. Zo zou ook het rijk vanKoning Diesel wel eens uitkunnen zijn in ons land? Dekans bestaat inderdaad datdiesel minder attractief wordtten gunste van benzine, zegtMaarten Matienko van auto-mobielorganisatie VAB. Deoverheid hoeft de dieselac-cijnzen nog maar eens te ver-

  hogen. Bovendien zijn demoderne dieselmotoren quaNOx vervuilender dan hunvoorgangers en is de integra-tie van de technologie om denakende Euro 6-norm te halen,bij dieselwagens duur en com-plex. Vergeet ook niet datEuropa Vlaanderen op de vin-gers heeft getikt wegens eenteveel aan kankerverwekkendfijn stof. De wetgeving zal dus

  V.l.n.r.: Maarten Matienko (VAB), Roeland Vriens (Opel), Alain Frenay (DIeteren), Harald Pluym (Peugeot) en Stef Petralia (Toyota).

  6

  Rondetafel: van fabrikant naar consultantDe opkomst van hybride en elektrische aandrijvingen, de grotere belangstelling voor benzineen de stijgende behoefte naar mobiliteitsalternatieven zijn maar enkele van de evoluties die een onmiskenbare invloed zullen hebben op de fleetstrategien van de constructeurs.Dat viel op te maken uit een rondetafelgesprek dat we hadden met de fleet managers van DIeteren, Opel, Peugeot en Toyota in het bijzijn van Maarten Matienko vanmobiliteitsorganisatie VAB.

  DOSSIER FLEETAUTO VAN DE TOEKOMST

  F&B187_15a23_Focus_nl_Flash_p0-0 28/12/11 14:23 Page6

 • meer en meer gericht zijn omdeze problematiek aan te pak-ken. Wat Maarten zegt, klopt vol-ledig, aldus Stef Petralia vanToyota. De wetgeving zalzodanig veranderen dat die-sel fiscaal minder interessantwordt. Toch verwacht ik hierineerder een evolutie dan eenrevolutie. Waarom? De diesel-technologie is de laatste 20jaar spectaculair gevolueerd.En de constructeur zal er tochalles aan doen om de gedaneR&D-investeringen terug teverdienen.Harald Pluym van Peugeotsluit daarop aan: Als Franseconstructeur die zijn pijlen richtop de Euopese markt heeftPeugeot een rijke dieselhisto-riek. Daarom dat we nu dedieselhybride technologie lan-ceren op de 508 en de 3008.Wel is het zo dat deze te