Financieren van energiebesparing, sde en publieke energiefondsen

Click here to load reader

download Financieren van energiebesparing, sde en publieke energiefondsen

of 21

 • date post

  08-Jan-2017
 • Category

  Business

 • view

  30
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Financieren van energiebesparing, sde en publieke energiefondsen

PowerPoint-presentatie

Financieringsmogelijkheden duurzame energie en energiebesparingJan Egberts en Rolf Namjesky , RTE Adviesgroep13 oktober 2016

Subsidieregeling Stimulering Duurzame Energie (SDE+)Kenmerken SDE+

Openstelling 2e ronde (oktober 2016)

Uitleg SDE+-bijdrage

Financieringsplan

Kenmerken SDE+ 2016 Subsidie op de productie van hernieuwbare elektriciteit, gas en warmte of een combinatie (WKK)

Voor bedrijven en (non-profit)-instellingen (maatschappelijke organisaties en woningcorporaties)

Geen investeringssubsidie, maar exploitatiesubsidie = bijdrage bestaat uit het verschil tussen kostprijs Duurzame Energie Marktprijs (Grijze) Energie

SDE+ 2016 Kenmerken - vervolgLooptijd 5, 8, 12 of 15 jaar.

Categorien: Biomassa, Geothermie, Water, Wind en Zon

Budget = 9 Miljard Euro; 1 Ronde van 4 Miljard en 1 ronde van 5 miljard

Per ronde 4 fasen, gefaseerd naar kostprijs

First Come, First Serve

SDE+ 2016 Regeling openstelling 2e rondeFaseDatum openstellingBasisbedragBasisbedraghernieuwbaargas1Dinsdag 27 september, 9.00 uur 0,090/kWh 0,064/kWh2Maandag 3 oktober, 17.00 uur 0,110/kWh 0,078/kWh3Maandag 10 oktober, 17.00 uur 0,130/kWh 0,092/kWh4Maandag 17 oktober, 17.00 uur 0,150/kWh 0,106/kWhSluitingDonderdag 27 oktober, 17.00 uur

SDE+ 2016 Regeling- weergave

Subsidie = jaarlijks maximumbedrag over gehele looptijd (5v8v12v15 jaar) = Max vermogen * max vollasturen (per technologie) * (Basisbedrag-(Voorlopig) Correctiebedrag 2016)

RTE Adviesgroep, 013 - 467 04 00, www.rte.nl6

SDE+ 2016 Regeling- vervolg weergave

FinancieringsplanUit haalbaarheidsstudie/ exploitatiebegroting dient te blijken dat financiering mogelijk is met SDE+-subsidie: projectrentabiliteit dient positief te zijn

Financiering van de investering aantonen door:

Beschikbaar stellen eigen vermogen voor minimaal 20% van de investering

Anders: intentieverklaring van financier (bank of anderzijds)

Publieke energiefondsen

Jan Egberts, RTE Adviesgroep13 oktober 2016

Inhoud

Doel van het energiefonds

Voor wie bestemd?

Welke financieringsvormen?

Beoordelingscriteria

Doel energiefondsEnergiefondsen in alle Nederlandse provincies en voor een aantal grote steden (Amsterdam, Utrecht en Den Haag)

Budget beschikbaar gesteld door de provincie( varieert tussen de 20 en 250 miljoen Euro per fonds), maar beheer door investeringsmaatschappijen of bankinstellingen

Doel is financile ondersteuning aan projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing om een bijdrage te leveren aan de energietransitie Vaak ook kwantitatieve doelstelling

Voor wie bestemd?In de regel voor ondernemingen en (maatschappelijke) organisaties. Denk aan MKB-bedrijven, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, vereniging van eigenaars en duurzame energiecoperaties.

Voor projecten op het gebied van duurzame energie (biomassa, wind, water, zonne-energie, geothermie) en die niet in aanmerking komen voor reguliere financiering (via de bank bijv.)

Welke financieringsvormen?

In de regel (achtergestelde) leningen met een marktconforme rente of soms met een rentevoordeel, garantiestellingen en aandelenkapitaal/participaties

Vaak wordt onderscheid gemaakt tussen financiering van kleinschalige projecten (tot bijvoorbeeld 50.000,- of 400.000,- ) en grootschalige investeringen (tot maximaal 1, 3 of 5 miljoen Euro)

De bijdrage van het energiefonds varieert in de regel tussen 25% en 50% van de totale investering

Beoordelingscriteria

In de regel dient het te gaan om projecten die gebruik maken van bewezen technologie

Er is sprake van een rendabele business-case met een financieel en maatschappelijk rendement, aan te tonen door een exploitatiebegroting met marktconform rendement

Realiseren van CO2-reductie per genvesteerde Euro

Sommige energiefondsen stellen ook sociaal- economische criteria als creren van extra werkgelegenheid

Vragen?

Draai het eens om . . .

Gebruik energie

Investeer in duurzaam en verdien geld bovendien

Investeer in duurzaam en verdien geld

Produceer energie

Draai het eens om . . .

RTE AdviesgroepJan EgbertsRolf Namjeskyjegberts@rte.nl www.rte.nl