Financi«le middelen vrijwaren

download Financi«le middelen vrijwaren

of 22

 • date post

  05-Dec-2014
 • Category

  Education

 • view

  1.091
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Op 20 juni 2011 organiseerde Socius de studiedag 'Organisatorische uitdagingen voor sociaal-culturele organisaties'. Dit is de presentatie van Wim Van Opstal van Sociale School Heverlee.

Transcript of Financi«le middelen vrijwaren

 • 1. FINANCILE MIDDELENVRIJWARENUitdagingen voor sociaal-cultureel werk
 • 2. Wie?Wim Van Opstal lector, Sociale School Heverlee - KHLeuven research fellow, HIVA-KULeuven handelswetenschappen / EW
 • 3. Menu Beleidseconomische beschouwingen Wie? Grondslagen (overheidsoptreden) Uitdagingen Bedrijfseconomische beschouwingen Sociaal Ondernemen: uitdagingen Enkele pistes
 • 4. Beleidseconomische beschouwingen
 • 5. Wie? 4 werkvormen Verenigingen Bewegingen Vormingplus-centra Landelijke vormingsinstellingen Derde sector, naast markt en overheid
 • 6. Wie? Derde sector Verenigingen n 5 miljoen VTE vrijwilligers (EU-25, 2005) n 50% burgers zijn lid (EU-25, 2005) n 4% BNP (EU-25, 2005) Stichtingen n > 110 000 stichtingen (EU-27, 2011) Coperaties n 1 miljard leden wereldwijd n Belgi IT, ES, FIN, S,
 • 7. Grondslagen? Optreden tegen marktfalingen correctie van marktvacum prospectie van nieuwe noden realiseren van schaalvoordelen vrijwaren van positie zwakkeren
 • 8. Grondslagen overheidsoptreden? Sociale innovatie economische groei Sociale insluiting positief effect op sociale zekerheid Sociale cohesie positieve samenlevingseffecten Positieve externe effecten verdienstegoederen(merit goods) andere voorbeelden: onderwijs, cultuur,
 • 9. Grondslagen overheidsoptreden?Positieve externe effecten?Prijs Aanbod kostenstructuur Problemen: P* Meetbaarheid? sociale baten Normatieve evaluatieVraag private baten koopkracht Q* Q** Hoeveelheid
 • 10. Grondslagen overheidsoptreden?Verwachte effecten van verschillende beleidsinstrumenten Doel- Doel- Isomorfisme Oligarchie verschuiving verdringingRegulering gemiddeld laag hoog laagContract hoog hoog hoog gemiddeldTendering hoog hoog hoog hoogGesloten enveloppe laag gemiddeld laag laagEenheidssubsidie hoog hoog hoog hoogVouchers hoog hoog hoog hoogBron: Enjolras (2009)Risico op conflict beleidsdoelstelling organisatiedoelstelling
 • 11. Beleidseconomische beschouwingen Vaststellingen Vraagzijde n Toename maatschappelijke noden Aanbodzijde n Wijziging profiel leden en vrijwilligers n Werknemers: Baumol-effect n Overheid: besparingen
 • 12. Beleidseconomische beschouwingen Uitdaging Hoe financiering vrijwaren zonder afbreuk te doen aan missie? Sociaal ondernemen
 • 13. Bedrijfseconomische beschouwingen
 • 14. Sociaal ondernemen Ondernemen
 • 15. Sociaal ondernemen Sociaal ondernemen
 • 16. Sociaal ondernemen Corporate Governance Hoe bedrijfseconomische knowhow aantrekken? Meetbare resultaten controle management? Ledenmanagement Marketing Product: mix aanbodgericht vraaggestuurd Promotie: welk imago aanmeten? Prijszetting: kostencalculatie n nacalculatie Plaats: eigen lokalen bij de klant?
 • 17. Sociaal ondernemen Financieel beheer Onzekerheid subsidies Autonomie voorzorgssparen Fiscaliteit H.R.M. Onzekere perspectieven Lage lonen Waardengedreven personeel Operations Management Groei/krimpscenario omvang bestaffing Minimale schaal aanbod? Optimale schaal aanbod?
 • 18. Enkele pistes1. Nieuwe markten aansnijden Markt marktconforme prijzen inbreng x% inbreng 1-x% BedrijvenVZW CVBA-so Organisaties Brede publiek dividenden dividenden
 • 19. Enkele pistes2. Infrastructuur financieren huur inbreng x% inbreng 1-x% BedrijvenVZW CVBA-so Organisaties Brede publiek huur huur dividenden dividenden
 • 20. Enkele pistes3. Topstructuren CVBA-so VZW1 VZW2 VZW3 VZW4
 • 21. Enkele pistes Waarom CVBA-so? Coperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid n handelsvennootschap n variabel kapitaal n mogelijkheid tot loskoppeling kapitaalinbreng zeggenschap n mogelijkheid tot diversificatie aandelen n vrijstelling R.V. op dividenden (indien erkenning NRC) Vennootschap met sociaal oogmerk n plafond dividenduitkeringen (max. 6%) n omschrijving sociaal doel n asset lock Maatwerk mogelijk Vehikel om mensen en middelen te mobiliseren
 • 22. Meer weten? Over aspecten van sociaal ondernemen Coates, A. & Van Opstal, W. (2010), Juridische kaders voor de Social Profit doorgelicht. In: Verso, Social Profit Jaarboek Vlaanderen 2010-2011, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, pp 56-65. Coates, A. & Van Opstal, W. (2009), The Joys and Burdens of Multiple Legal Frameworks for Social Entrepreneurship Lessons from the Belgian Case. Working Paper on Social and Co-operative Entrepreneurship 09.03, 68p. Leys, J. & Van Opstal, W. (2009), A Puzzle in SRI: Stakeholders in the Mist. Philosophy of Management 8 (3): 81-96. Pacolet, J., Van Opstal, W. & Borghgraef, M. (2008), Wie betaalt de social profit in Vlaanderen? Proeve tot satellietrekeningen in Vlaanderen voor de sectoren gezondheidszorg, welzijn en de socioculturele sector anno 2003. Leuven: HIVA-K.U.Leuven, 300p. Van Opstal, W. (2010), Organisatie en financieel beheer van ondernemingen in de sociale inschakelingseconomie. In: Verso, Social Profit Jaarboek Vlaanderen 2010-2011, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, pp 50-55. Van Opstal, W. (2008), Coperaties in de Social Profit? Een verkenning. In: Verso, Social Profit Jaarboek Vlaanderen 2008-2009, Antwerpen: Standaard Uitgeverij, p. 76-82 Over coperaties Van Opstal, W. (2011), Co