Financial Investigator 06 2014

Click here to load reader

download Financial Investigator 06 2014

of 92

 • date post

  06-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  274
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Financial Investigator, 6e jaargang, nummer 6.

Transcript of Financial Investigator 06 2014

 • FINANCIALINVESTIGATOR

  ONAFHANKELIJK MAGAZINE OVER VERMOGENSBEHEER EN SECURITIES SERVICES

  WWW.FINANCIALINVESTIGATOR.NL JAARGANG 6 | NUMMER 6 | 2014 | 10.50

  Vastgoedmarkt minder voorspelbaar geworden Prof. Dirk Brounen

  Ronde Tafel Asset Backed Securities

  Ronde Tafel Vastgoed

  FINA

  NC

  IAL IN

  VES

  TIGATO

  R N

  UM

  MER

  6 / 2

  01

  4

  VERWACHT RENDEMENT HISTORISCH GEZIEN NOG NOOIT ZO LAAG

  FOCUS OP STRUCTURELE HERVORMINGENPROF. JOHN VAN REENEN, LONDON SCHOOL OF ECONOMICS

  MIKE OBRIEN, J.P. MORGAN ASSET MANAGEMENT

 • www.quoniam.com

  140917_QUO_Imageanzeige_FI_Issue06_RZ.indd 1 19.09.14 16:30

  T H E P O W E R T O P E R F O R M I N A N Y M A R K E T

  $9.5 BIllION IN MulTI HEdgE FuNd AssETs* glOBAl lEAdER sINcE 2001 cOMMINglEd, dEdIcATEd ANd AdvIsORY sOluTIONs

  Our Multi-Hedge Fund SOlutiOnS nOw in AiFMd

  A New Model for Multi Hedge Fund Investing is Here. Lyxors funds of managed accounts are now available in an AIFMD-compliant format. The Lyxor Diversified Fund and the Lyxor Focus Fund are liquid, multi-strategy funds invested in the funds of Lyxors leading managed account platform. Access the weekly liquidity, unrivalled transparency and sophisticated risk monitoring that are hallmarks of Lyxors multi-manager solutions now in AIFMD.

  To know more, visit lyxor.com or email contact@lyxor.com

  LU1070712887

  Lyxor Diversified Fund Lyxor Focus Fund

  LU1070712531IsIN code: class usd

  Management Fee: (institutional share class)

  Performance Fee: (institutional share class)

  share classes Available (1)

  share class currencies Available (1)

  1. All share classes may not be activated.

  0.50% p.a.

  5% (above 3-month Libor or relevant currency benchmark)

  Institutional, Distribution, RDR

  USD, EUR, CHF, JPY, GBP, CAD

  THIS COMMUNICATION IS FOR PROFESSIONAL CLIENTS ONLY AND IS NOT DIRECTED AT RETAIL CLIENTS.*As of June 30th 2014.

  Not all advisory services and products are available in all jurisdictions due to regulatory restrictions. The advisory services and products described herein are suitable only for certain qualified and professional investors in accordance with applicable laws in the relevant jurisdiction. Interested Investors should first consult with their professional advisors in order to make an independent determination regarding such advisory services or products. This should not be construed as an offer to buy or a solicitation to sell any security or financial instrument, as such an offer or solicitation may only be done pursuant to an offering document. The prospectus in English can be obtained free of charge upon request to client-services@lyxor.com. An investment in any security or financial instrument involves a high degree of risk, including potential loss of capital. Lyxor Asset Management (Lyxor AM), Simplified Private Limited Company having its registered office at Tours Socit Gnrale, 17 cours Valmy, 92800 Puteaux (France), 418 862 215 RCS Nanterre, is authorized and regulated by the Autorit des marchs financiers (AMF). Lyxor AM is represented in the UK by Lyxor Asset Management UK LLP, which is authorized by the Financial Conduct Authority in the UK (FCA Registration Number 435658).

  ETFs & INdExINg AlTERNATIvE INvEsTMENTs sTRucTuREd INvEsTMENTs AcTIvE QuANTITATIvE & sPEcIAlIzEd INvEsTMENTs

  PERFORMANCE MEETS SECURITY

 • // VOORWOORD

  HOOFDREDACTEURJolanda de Grootjolanda@financialinvestigator.nl

  ADJUNCT HOOFDREDACTEURHarry Geelsharry@financialinvestigator.nl

  EINDREDACTIEBaart Koster

  REDACTIEHans Amesz, Vera Bruijns, Erik Hannema, Joost van Mierlo, Lies van Rijssen en Jorinde Vroonhof.

  RAAD VAN ADVIESHan DieperinkJustus van HalewijnRuud HendriksBob HomanDries NagtegaalJeroen van der PutHans de Ruiter

  REDACTIERAADMichiel CleijMarleen Janssen GroesbeekHennie Zoontjes

  AAN DIT NUMMER WERKTEN MEEMarcel Andringa, Mark Baak, Sander Baars, Andres Sanchez Balcazar, Harold van Barlingen, Ronald Bausch, Frank van Blokland, Jeroen Bos, Marleen Bosma-Verhaegh, Dirk Brounen, Marie Cardoen, Mandy Chiu, Annemieke Coldeweijer, Michael Conelius, Francesco Curto, Geert Dekker, Marieke van Doggenaar, Simon Durkin, Menno van den Elsaker, Todd Everett, Derya Gunaydin, Rik den Hartog, Paul Hatfield, Tim van Hauwermeiren, Casper Hesp, Cyril van den Hoogen, Karen Huizer, Thijs Jochems, Gert-Jan Kapiteyn, Andrew Keirle, Marc de Kloe, Michiel Klompen, Rob Koning, Paul Kooijmans, Bas Kragten, Marcel Linotte, John Mancuso, Frank Meijer, Ivan Moen, Anne-Marie Munnik, Rob Nagtegaal, Harold Naus, Mike O'Brien, Theo Offringa, Alexander Ohl, Marc Peterson, Pim Rank, John van Reenen, Sophie Rob, Derick Le Roux, Michel Salden, Peter Schlagbauer, Guy Stern, Natascha Szilgyi, Peter van den Tol, Eelco Ubbels, Hubert Vannier, Ken van Weyenberg, Jeroen Wilbrink en Felix Zwart.

  FOTOGRAFIEFotopersburo Dijkstra

  OPMAAK & DRUKReal Concepts

  ADVERTENTIESJolanda de Grootjolanda@financialinvestigator.nl

  UITGEVERFinancial Investigator Publishers B.V.info@financialinvestigator.nl

  ABONNEMENTENFinancial Investigator wordt zonder kosten toegezonden aan lezers die tot de doelgroep behoren waar Financial Investigator zich op richt. U kunt zich aanmelden via onze website www.financialinvestigator.nl. Voor verzending naar het buitenland brengen wij portokosten in rekening. Neem voor meer informatie contact met ons op via info@financialinvestigator.nl

  DISCLAIMERUitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op zorgvuldige wijze

  en naar beste weten is samengesteld, evenwel kunnen uitgever en

  auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledig-

  heid van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook

  geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook,

  die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd

  zijn op bedoelde informatie. Evenmin aanvaarden uitgever en au-

  teurs aansprakelijkheid voor materiaal zoals foto's en afbeeldingen

  die door derden zijn aan geleverd. Niets uit deze uitgave mag wor-

  den verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevens-

  bestand, of openbaar gemaakt worden, in enige vorm of op enige

  wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, middels fotokopien, opna-

  men, of enige andere manieren, zonder voorafgaande schriftelijke

  toestemming van de uitgever.

  De Nederlandse tienjaarsrente is onlangs voor het eerst gedaald tot onder de 1%. Deze extreem lage rente geeft het gebrek aan vertrouwen weer dat beleggers hebben in de economische groei van de eurozone. Overal in de wereld zijn er vragen over de groei, alleen zijn die vragen het grootst in Europa', aldus Valentijn van Nieuwenhuijzen, macro-econoom bij ING Investment Management.

  Waar kunnen institutionele beleggers nog rendement behalen? Wellicht in Vastgoed. Volgens hoogleraar Dirk Brounen kunnen institutionele beleggers meer in vastgoed investeren. Alleen niet vanwege het feit dat vastgoed waardevast is, inflatiebescherming biedt en een lage correlatie heeft met andere asset classes. Die tijden zijn voorbij.

  Een ander alternatief is wellicht ABS, Asset Backed Securities. Er zijn nogal wat redenen om ABS in de beleggingsportefeuille op te nemen. Zo is er sprake van een ander soort risico en is de correlatie met andere beleggingscategorien laag. Verder is ABS de enige belegging die illiquide instrumenten omzet in een liquide belegging en heeft het een variabele coupon. De bedreiging die bij ABS op de loer ligt, is die van stringente regelgeving. Het is onder de huidige regelgeving voor verzekeraars lastig om nu voor het eerst in ABS te gaan beleggen. De vrees die door de deelnemers aan de ronde tafel over ABS geuit werd, is dat pensioenfondsen in de toekomst wellicht ook te maken krijgen met deze regelgeving. Regelgeving kan een asset class kapot maken, aldus een van de deelnemers. De investment opportunity is er, maar het wordt institutionele beleggers bijna onmogelijk gemaakt om in ABS te investeren.

  Verder treft u in deze editie een interessant interview aan met Mike OBrien, binnen J.P. Morgan Asset Management verantwoordelijk voor de Institutionele activiteiten, alsmede veel informatie over alternatieve beleggingen.

  Ik wens u veel leesplezier toe!

  Jolanda de Groot / Hoofdredacteur

  Foto

  : Fo

  top

  ersb

  uro

  Dij

  kst

  ra

  // colofon

  Een dezer dagen ontvangt u een brief met daarin een verzoek om deel te nemen aan ons lezers-onderzoek omdat wij graag willen weten welke artikelen en rubrieken u wel of juist niet leest en over welke onderwerpen u graag meer leest. Wij hopen dat u even tijd kunt vrij maken om online een korte vragenlijst in te vullen. Wij hebben het onafhankelijk onderzoeksbureau Blauw Research gevraagd dit onderzoek voor ons uit te voeren. U kunt deelnemen door naar het volgende webadres te gaan: www.blauw-survey.com/LKO/Op deze manier komt u in de vragenlijst, die naar wij verwachten ongeveer 7 minuten invultijd vergt. U kunt de vragenlijst online invullen tot en met woensdag 19 november.

  Als blijk van dank voor uw medewerking doneren wij, per ingevulde vragenlijst, 10 euro aan het goede doel KiKa Kinderen Kankervrij. Daarnaast verloten we onder de deelnemers een iPad mini.We hopen dat we op uw medewerking mogen rekenen en danken u bij voorbaat voor de genomen moeite.

  Nb. u kunt de vragenlijst ook bereiken door de QR-code te scannen.

  NUMMER 6 / 2014 1FINANCIALINVESTIGATOR

 • Performance made in Europe

  Expertise in European Equities for more than 60 years

  Europe is home to many companies with the strategic strength and globa