FINADO ETHIOPIË · PDF fileAndualem Bekele; (ET-068) Dawit Mesfin; (ET-071) Endalkachew...

of 16/16
1 FINADO ETHIOPIË FINADO ETHIOPIË TESFA NIEUWS. VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS Extra editie www.run4water.be Okt.2013 - 11 de JAARGANG. nr.4
 • date post

  21-Mar-2018
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of FINADO ETHIOPIË · PDF fileAndualem Bekele; (ET-068) Dawit Mesfin; (ET-071) Endalkachew...

 • 1

  FINADO ETHIOPI FINADO ETHIOPI TESFA NIEUWS. VERSCHIJNT DRIEMAANDELIJKS

  Extra editie www.run4water.be Okt.2013 - 11de JAARGANG. nr.4

 • 2

  FINADO ETHIOPI

  E. Hertecantlaan 90

  9290 Berlare Belgi

  Werkgroep Ethiopi Greta Van Boven, bestuurder Filip De Sutter, bestuurder Vermeire Katleen, bestuurder Patrick Beelaert, lid.alg.vergadering

  Steven Schepens, Hilde Van Damme, Martine Van Boven, Jan Imbrechts

  Team Ethiopi

  Tewodage Gossa, vertegenw.tit., Seyoum Mamo. Coordinator Misrak Ayele, soc.Werker

  Josef A., accountant

  Tel. 052 42 32 28

  Gsm. 0474 512 908 Fax. 09 367 98 89

  [email protected]

  www.finado.be

  Dexia 777-5990680-36

  IBAN : BE46 7775 9906 8036

  BIC : GKCCBEBB

  Maatschappelijke Zetel E. De Jonghestraat 179 Bornem

  Raad van Bestuur Maria Van Huffel, voorzitter; Guido Callaerts, afgev.best. ; Filip De Sutter, Ann Gielkens; Annelies LEcluse, Geert Moens; Hans Op De

  Beeck; Greta Van Boven; Koen Van De Meulebroeke; Katleen Vermeire.

  Identificatienummer 232999 Ondernem.nr. 465 159 936 V.U. Filip De Sutter Gedr. Oplage : 750 ex./ dig. 100ex

  Finado is een vereniging zonder winstoogmerk opgericht

  op 21 december 1998 met als doel het realiseren van peterschappen in Ethiopi, Hati en Vitnam. Op 11 mei 2004 werd een gecordineerde tekst van gewijzigde statuten neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van

  Koophandel te Mechelen. Het doel werd verder omschreven als de ondersteuning van structurele projectwerking voor opvang en opleiding van kinderen en jongeren in de bovenvermelde landen.

  V.Z.W. Finado is erkend als instelling voor hulpverlening aan ontwikkelingslanden, zoals bedoeld in

  art. 104, 4 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. Voor giften van minimum 40.00,- op jaarbasis in 2013 ontvangt de schenker een fiscaal attest in 2014.

  Finado sloot met de verschillende scholen/ tehuizen/

  organisaties die van Finado empowerment ontvangen een partnerschap af. Daarin verklaren de begunstigde scholen/ tehuizen/ organisaties o.a. verantwoording af te leggen voor de aanwending van de steun die via Finado wordt ontvangen en feedback te geven voor de donoren in Belgi. Een dossier Foreign Charity is ter registratie ingediend op de Ethiopische Ambassade in Brussel op 3

  mei 2011. Het dossier werd aangevuld in november 2011 en januari 2012 op het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Addis Abeba. Daar werd het dossier goedgekeurd en ter registratie aangeboden aan het Agentschap verantwoordelijk voor registratie. Eind oktober werd door MOHA gevraagd het dossier verder aan te vullen met

  informatie betreffende de Ethiopische medewerkers. **

  Finado Ethiopi werkgroep Ethiopi van vzw Finado ontving het attest ovl/20130340 van erkenning als vrijwilligersorganisatie van de provincie Oost-Vlaanderen voor 2013. (reglement provinciale collectieve verzekering vrijwilligerswerk). De werkgroep is aangesloten bij GROS Berlare en GRIS Zele ** VZW Finado kreeg toestemming

  van de Post voor drukwerken tegen het voorkeurtarief in Belgi. BC 18942. Op 18 mei 2009 werd FINADO ETHIOPI TESFA NIEUWS erkend als tijdschrift met erkenningsnummer 900030

  INHOUD

  Beste vrienden 3

  Run4water t.v.v. waterproject Inchini 4

  Petekinderen aan start Great Run 6

  Tien kinderen uit Ambo mee in Run 8

  Kort nieuws uit Ethiopi 10

  Verslag van een drukke september 12

  Agenda Activiteiten 14

  Wood be Miniyeshu 16 Fotoverantwoording. Siel, Lore, Margot en Selome : Cover; Filip De Sutter: p.3, p.5c, p.7, p.13a-d, f-g p.15a, d-f; Seyoum Mamo : p.5a-b, p.11c-e ; GER : p.5d ; Annie Vyverman : p.9; Seble De Sutter : p.11a-b ; Mulugeta Y. : p.11f ; Katleen Vermeire : p.13e; Geert Janssens VU affiche : p.16

  Tesfa Nieuwsbrief 11de jaargang n 4 Extra Editie Run4Water Oktober 2013. Verschijnt 4 keer per jaar sinds 13 maart 2003.

 • 3

  Beste vrienden,

  Het is een jaarlijkse traditie dat vrijwilligers uit Belgi samen met

  petekinderen deelnemen aan de Ethiopian Great Run. Ze doen dit intussen

  voor de vijfde keer. Voor de Belgische deelnemers is het een bijzondere ervaring om tussen meer dan 30.000 Ethiopische sportievelingen Addis

  Abeba te doorkruisen samen met de enthousiaste kinderen. Voor de kinderen biedt Finado een unieke kans om deel te nemen aan dit grootse

  sportieve evenement. Na de run worden de kinderen niet met een lege maag naar huis gestuurd maar krijgen ze een maaltijd aangeboden. Het

  biedt de Finado vrijwilligers een unieke kans om informeel met de kinderen te praten, fotos te maken voor meters en peters...

  Dit alles gebeurt onder de vlag van Run4water... omdat met het

  sportieve element ook fondsen worden verzameld voor een waterproject in Ethiopi. In het verleden ging het geld naar waterpunten in Akaki,

  Ginchi, Wonji Shoa, Fiche.. Dit jaar rekenen we op jullie, sponsors en sympathisanten om een nieuw waterproject te ondersteunen in Inchini. In

  de Maru Chobote school willen we tegen eind dit jaar veilig drinkwater

  brengen voor alle leerlingen.

  We doen een oproep voor uw steun via deze extra editie van de Finado Ethiopi Nieuwsbrief. De kosten voor de verzending van deze nieuwsbrief

  werden door een milde sponsor op zich genomen.

  Filip De Sutter

 • 4

  RUN4WATER 2013 T.V.V. WATERPROJECT INCHINI

  Finado en Run4water slaan de handen in elkaar om drinkbaar water te

  brengen in de Inchini Maru Chobote school. Finado vond een partner in de Provincie Oost Vlaanderen die de opstart van het project financierden

  gekoppeld aan een sensibiliseringscampagne rond hygine en respect in de begunstigde school. Er werd ook een projectsubsidie aangevraagd bij

  GROS Berlare.

  De school met een vijfhonderdtal leerlingen stelde de vraag in het

  voorjaar. Een eerste bedrag werd in de zomer overgemaakt. Op 19

  september werd een partnerovereenkomst ondertekend tussen Finado en de Maru Chobote school. Daarin belooft de school om de ter beschikking

  gestelde middelen enkel te besteden in het project, de nodige bewijsstukken voor te leggen en de opvolging in samenwerking met

  Finado te doen.

  In november zal een evaluatiebezoek gebracht worden waarbij ook de

  sensibiliseringscampagne wordt opgestart.

  Run4water is een sportieve manier om geld in te zamelen. Iedereen kan

  de Finado-deelnemers (vrijwilligers, Ethiopische medewerkers, petekinderen, kinderen uit het Ambo project) sponsoren per kilometer. Op

  24 november lopen ze mee in de Great Ethiopian Run in Addis Abeba. De deelname van de kinderen wordt betaald door Finado. (de aankoop van

  het verplichte T-shirt, een candybar en water, een maaltijd na de run) Voor de kinderen is het unieke kans om aan dit sociaalsportief evenement

  deel te nemen. Meer info kan je vinden op de website www.run4water.be

  (ik wil sponsoren)

  Op de volgende paginas stellen we alvast de deelnemende kinderen (lijst

  nog aan te vullen) aan jullie voor.

  De Great Ethiopian Run is een jaarlijks weerkerende stratenloop door

  Addis. Met meer dan 30.000 deelnemers is dit n van de grootste sportieve evenementen van Afrika. Elke deelnemer koopt op voorhand

  het verplichte T-shirt. De afstand bedraagt tien kilometer. Bij de aankomst ontvangt elke deelnemer een medaile.

  Anne-Marie, Mieke, Katleen, Greta, Dirk, Mark en Filip zorgen voor een grote Finado-Belgi delegatie. Seyoum, Yoseph, Misrak en Girma

  vertegenwoordigen de Ethiopische tegenhanger. Aarzel niet en sponsor n van hen of n van de petekinderen.

  Dankzij het partnerschap met de provincie kunnen de werken nu reeds van start gaan. De Belgische sportievelingen brengen tijdens hun tocht

  langs de verschillende Finado-projecten ook een evalutatiebezoek aan Inchini.

 • 5

  Maru Chobote lagere school (Inchini)

  Ook in Inchini willen we drinkbaar water brengen zoals hierboven in Fiche

  SPONSOR VIA WWW.RUN4WATER.BE

 • 6

  PETEKINDEREN AAN START GREAT ETHIOPIAN RUN

  Nog nooit trok finado met zon grote schare deelnemers naar de de Great

  Ethiopan Run. De volgende petekinderen staan alvast mee aan de start :

  (ET-002) Mekdelawit Mitiku; (ET-005) Lidya Hailu; (ET-008) Esayas Siraj;

  (ET-017) Hermela Fekadu; (ET-021) Petros Solomon; (ET-025) Hayat

  Nejib; (ET-026) Samuel Mesganaw; (ET-027) Tamirat Bezu; (ET-029)

  Elsabet; (ET-038) Abelelom Abrha; (ET-039) Dinku Kassa; (ET-041) Hana

  Sharew; (ET-043) Rediet Gezahegn; (ET-048) Amanuel Assefa; (ET-049)

  Bisrat Desalegn; (ET-052) Mekdelawit Tamirat; (ET-055) Nebyu Yohanes;

  (ET-058) Rahel Asfaw; (ET-059) Emehayehu Hailu; (ET-060) Fikirte Kena;

  (ET-065) Senkinesh Birhanu; (ET-066) Woldemariam Tesfaye; (ET-067)

  Andualem Bekele; (ET-068) Dawit Mesfin; (ET-071) Endalkachew

  Teshome; (ET-073) Mekdelawit Solomon; (ET-075) Daniel Yirga; (ET-077)

  Samuel Mehari; (ET-078) Tsedenya Belachew; (ET-081) Eyerus Alemu;

  (ET-082) Tigist F/Silasse; (ET-092) Solomon Birhanu; (ET-094) Kalab

  Kebede; (ET-095) Emebet Tura; (ET-096) Mequanent Tsegaw; (ET-097)

  Dawit Laeke; (ET-100) Yordanos Daniel; (ET-101) Alem Desyibelew; (ET-

  103) Fikirte Tadesse; (ET-105) Diana Solomon. (ET-110) Helen Belete ;

  (ET-111) Mikias Negash ; (ET-112) Daniel Demisse; (ET-114) Meseret

  Assefa ; (ET-119) Samrawit Ayele; (ET-132) Yilikal Getachew ; (ET-133)

  Zena Alemaye