Fietsroute 'Langs dijken en wielen'

Fietsroute 'Langs dijken en wielen' page 1
Fietsroute 'Langs dijken en wielen' page 2
Fietsroute 'Langs dijken en wielen' page 3
Fietsroute 'Langs dijken en wielen' page 4
download Fietsroute 'Langs dijken en wielen'

of 4

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Fietsroute 'Langs dijken en wielen'

 • Water hebben we gewoon nodig, maar is ook om van te genieten! Daarom heeft water-

  schap Aa en Maas een aantal fietsroutes waarin water centraal staat. Langs dijken en

  wielen is een bijzonder mooie fietstocht van ongeveer 22 kilometer door het gebied

  van het oudste waterschap van Noord-Brabant! Want in 1309 werd de Polder van der

  Eigen opgericht, de voorganger van waterschap Aa en Maas (Oud-Empel, Gewande en

  Rosmalen). Onderweg ervaart u hoe water door de geschiedenis heen het landschaps-

  beeld mee heeft bepaald. Geniet van de mooie omgeving en belf het water!

  Waterschap Aa en Maas werkt actief aan gezonde en veerkrachtige watersystemen en wil ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, plant en dier in ons gebied. Dit loopt van de grens met Limburg tot aan Waalwijk. Voor werken we aan:

  Veilig waterWe beheren 105 km dijk langs de Maas. Zo beschermen we de bewoners binnen ons gebied tegen wateroverlast.

  Schoon waterOnze zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater van bijna 700.000 inwo-ners en duizenden bedrijven. Zo houden we het oppervlaktewater schoon.

  Voldoende waterOnze stuwen en gemalen zorgen voor het juiste waterpeil in beken, kanalen en sloten.

  Natuurlijk waterWe zorgen voor een goede leefomgeving voor waterplanten en dieren bij de inrichting vanwaterlopen. Flauwere oevers, vispassages bij stuwen en ecologische verbindingszones omnatuurgebieden met elkaar te verbinden zijn hier voorbeelden van.

  Recreatief waterWater hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs en op het water maken we mogelijk waar de natuur dit toelaat.

  Meer weten over wat waterschap Aa en Maas voor doet? Kijk dan op www.aaenmaas.nl.

  Meer routes kunt u downloaden via de website www.aaenmaas.nl/recreatie.

  Fietsroute Langs dijken en wielen

  Sluisweg

  Orth

  Titaniumlaan

  Engelsedijk

  Maasboulevard

  Treurenburg

  Zilverenberg

  Goudenheuvel

  veldenweg

  Zwartbroekweg

  nriettewa

  ard

  Gema

  alweg

  D

  Sch

  ools

  traa

  t

  Kerkhoekweg

  Larenweg

  jken

  Graaf van S

  olmsw

  eg

  islag

  Crevecoeur

  Lugte

  ren

  Riet

  velde

  nkad

  e

  essing

  Anjerva

  Kete

  laars

  kam

  pweg

  Dui

  tlaan

  De W

  oerd

  Heuvel

  Veem

  arkt

  kade

  Siloweg

  Arkdreef

  Kobaltw

  eg

  Sch van Haestrechtsingel

  Dublo

  enlaa

  n

  D

  andzuige

  rkade

  MA

  AS

  BR

  UG

  Treurenburg

  zuig

  erst

  raat

  Spuisluis

  Jacht

  De Lieshaven

  eldhaven

  Militair Oefenterrein

  rrein

  Ertveld plas

  4948

  6

  7

  8

 • 1 De HeinisNatuurgebied de Heinis is een bijzonder natuurgebied dicht bij de stad s-Hertogenbosch.De Heinis is een van de weinig overgebleven stukjes winterdijk van de Maas. Deze dijk werd al in de 14e eeuw aangelegd en heeft de stadsuitbreidingen overleefd. Het gebied had vroeger veel last van overstromingen. Dat is nog te zien aan de wielen, de meertjes die overbleven na een dijkdoorbraak.

  2 De Groote Wielen (A)In de polders ten noorden van Rosmalen wordt een grote nieuwbouwwijk voor s-Hertogenbosch gerealiseerd. De komende jaren worden hier ruim 4.300 woningen gebouwd. Water neemt in De Groote Wielen een prominente plaats in. De mooie waterplas en het uitgekiende watersysteem zijn niet alleen functioneel en milieubewust, maar zorgen ook voor veel sfeer en recreatiemogelijk-heden. De wijk is genoemd naar de wielen langs de Maasdijk.

  Maasdijk bij Empel

  Fiet

  slro

  ute

  lang

  s di

  jken

  en

  wie

  len

  Vanuit de stad naar beginpunt:53 - 52 - 90 (2,5 km)

  De route zelf:90 - 91 - 96 - 95 - (richting) 10 - 95 - 96 - 49 - 48 -rioolwaterzuivering s-Hertogenbosch - 50 - 90 (22 km)

  De fi etsroute Langs dijken en wielen volgt hoofdzakelijk de bestaande knooppuntenroute.

  Routebeschrijving

 • Empe

  lsedijk

  Sluisweg

  Bruiste

  nsingel

  Orthen

  Herven

  Heini

  s

  Titaniumlaan

  Zandzuig

  Huste

  nweg

  Ro

  sma

  lensed

  ijk

  Empelseweg

  Engelsedijk

  Maasboulevard

  Meerw

  ijkweg

  Treurenburg

  De Saren

  Stadio

  nlaan

  Westerp

  ad

  He

  ngm

  eng

  Groote Wielenlaan

  DIE

  PTEW

  EG

  Het W

  ielsem

  Ertveld

  weg

  Ha

  mba

  kenw

  eg

  Rom

  pertsebaan

  Zilverenberg

  Goudenheuvel

  Sint T

  eunis

  laan

  nweg

  Herven

  sebaan

  Polsbroek

  Zwartbroekweg

  Annenburg

  weg

  nriettewa

  ard

  Ha

  rk Zei

  s

  Azielaan

  Klokkenlaan

  Gew

  ande

  Gema

  alweg

  Wilhe

  lmina

  straa

  t

  Die

  Raadhuisstra

  at

  Veldp

  ad

  Wasw

  eg

  Elstst

  raat

  Tivoliw

  eg

  Loke

  ren

  Ven

  stra

  at

  Kerkhoekweg

  de Diepte

  Wikveld

  Lune

  rkamp

  weg

  Haren

  wegGe

  erke

  RIETPA

  D

  Larenweg

  Burg van Zwietenpad

  Het Ho

  oF

  lerin

  gen

  De Grote Elst

  Vlie

  rtses

  teeg

  Reitschew

  eg

  Uile

  nwa

  ard

  Adelheidstraat

  Overdijk

  Graaf van S

  olmsw

  eg

  Mo

  lenstraa

  t

  Moe

  rask

  ers

  Europalaan

  Nieuwstra

  at

  Vlietdijk

  PalermopadR

  ompe

  rtdre

  ef

  Slag

  enw

  eg Eerste He

  rvendreef

  Zilve

  rpark

  Maaspoort

  weg

  Burg

  God

  scha

  l xstra

  at

  g N

  Troe

  lstradree

  f

  Bankade

  Burg azairaclaan

  irkoon

  Tweeberg

  Crevecoeur

  Lugte

  ren

  Tuinst

  raat

  Kasteeld

  reef

  Heer en B

  eekstraat

  Walpad

  Biezenakker

  Rijstveld

  Brink

  Riet

  velde

  nkad

  e

  Ploos

  sche

  Hof

  Flui

  tenk

  ruid

  De Groote Vli

  etEim

  eren

  Striensestra

  at

  Afrikala

  an

  Rooseve

  ltlaan

  Wate

  ringe

  n

  Dure

  ndae

  lD

  onkse Dreef

  De H

  arendonkweg

  Koornwaardstraat

  Em

  pelse

  Scha

  ns

  essing

  Anjervallei

  Ketsheuvel

  Het Klok

  kediep

  Ch

  urch

  illla

  an

  Bollen

  veld

  Sm

  aragd

  Korenveld

  SpadeG

  erstakker

  Kete

  laars

  kam

  pweg

  Trom

  pet

  Dui

  tlaan

  D

  Woerd

  Heuvel

  Hondsdraf

  traat

  Piano

  StapelenB

  uitenpe

  persd

  reVee

  mar

  ktka

  de

  weg

  De Ba

  ken

  Arkdreef

  Eerste Reitse Dreef

  Rob

  ijnbo

  rch

  Tin

  neg

  iete

  rstr

  aat

  Asm

  unt

  Noorde

  rvliet

  Zilverkruid

  Plo

  egw

  eg

  Blokpolder

  Ber

  Kobaltw

  eg

  Overs

  chie

  Fort Ale

  anderstraat

  Harmoniepolder

  Canada

  Go

  udsm

  idst

  raa

  t

  Haagstraat

  Poelru

  itst

  Zilverspar

  Harp

  Ham

  bakenwetering

  De Bokkelaren

  Galiga

  anstr

  aRietw

  aard

  Deiffel

  en

  Sch van Haestrechtsingel

  Cyclam

  enstraat

  Eerste Morg

  en

  Eerst

  e Rom

  pert

  Dreesborch

  evende Slagen

  Spoors

  traa

  Zuidewijn

  Dublo

  enlaa

  n

  Vijfde Slagen

  Hoge Slag

  en

  Eerste H

  ambaken

  Creijen

  Dahliavallei

  Tweede Mo

  rgenValke

  niersingel

  anis Krijgsm

  anhofVijfd

  e Hare

  n

  andzuige

  rkade

  Klaproosstraat

  Vie

  rde H

  aren

  Sigarenmakerstraat

  SB

  RU

  G

  Riek

  HeinisO

  rthen

  Em

  pelseweg

  Mo

  l en

  stra

  at

  Vlietdijk

  Sint Teunislaan

  Elststraa

  Treurenburg

  ndzu

  iger

  stra

  at

  A002

  A002

  Kapel

  Spuisluis

  Jachthaven

  e Lieshaven

  aven

  Militair Oefenterrein

  n

  Ertveld plas

  Noorderplas

  Rosmalenseplas

  50

  91

  96

  4948

  95

  90

  5

  3

  6

  7

  8

  10

  1

  2

  9

  4

  3 De Groote Wielen (B)De Maasdijk beschermt de polders tegen overstromingen. Dat het gebied vaak last heeft gehad van overstromingen is ook hier te zien aan de verschillende wielen langs de dijk. Wielen zijn restanten van voormalige dijkdoorbraken. Bij een doorbraak kolkte het water zo hevig dat hierdoor een diep gat ontstond. De herstelde dijk werd later om dit gat heen aangelegd.

  4 Gemaal CanersGemaal Caners werd in 1933 gebouwd om de polders in het gebied tussen Gewande en Lith te bemalen en het water weg te pompen. In 1979 verloor het zijn functie toen het nieuwe gemaal Gewande deze functie overnam. Sinds 1982 is Caners als museum opengesteld. In 2007 onderging het museumgemaal van waterschap Aa en Maas een metamorfose. Sindsdien toont Caners haar schatten. Het gemaal is iedere laatste zondag in de maanden april tot en met oktober geopend van 13.00 tot 17.00 uur.

  Gemaal Caners

  Vanuit de stadnaar beginpunt:

  53 - 52 - 90 (2,5 km)

 • 5 De Blauwe SluisVoor een rustpauze en een kop koffie kunt u