Fietsen Achterhoek Arnhem

of 8 /8
* de Gelderlander WOENSDAG 24 APRIL 2013 De e-bike versus de stadsfiets Achterhoek in top van Nederlandse fietsregio’s De elektrische fiets is een uit- komst in heuvelachtig gebied en allang niet meer alleen voor ouderen. 4 Fietsen

Embed Size (px)

description

Fietsen Achterhoek Arnhem

Transcript of Fietsen Achterhoek Arnhem

Page 1: Fietsen Achterhoek Arnhem

* de Gelderlander WOENSDAG 24 APRIL 2013

De e-bike versusde stadsfiets

Achterhoek in topvan Nederlandsefietsregio’s

De elektrische fiets is een uit-komst in heuvelachtig gebieden allang niet meer alleenvoor ouderen.

4

Fietsen

Page 2: Fietsen Achterhoek Arnhem

De BMC Granfondo is dé comfortfiets!Het frame is extreem stijf en licht en toch biedt deze fiets u het comfort waarmee met gemak langere afstanden kunt afleggen. De speciale geometrie maakt de Granfondo voor 85% van de sportieve fietsers de meest ideale fiets!

Het BMC Pro-Tour team rijdt Parijs-Roubaix op de Granfondo. Als dat geen bewijs van comfort en snelheid meer is...!

De Voordelen van de Granfondo:- comfortabel - in diverse uitvoeringen leverbaar- stijf en licht - getest door het BMC pro-tour team

GLOEDNIEUW MAAR VEEL

GOEDKOPER!OverjarigeFiets.nl ▐ Transportweg 14c ▐ Doetinchem ▐ 0314 - 74 50 74

Showroom iedere zaterdag geopend van 9.00 - 17.00 [email protected] ▐ www.overjarigefiets.nl

Veel A-merk fietsfabrikanten ontwikkelen ie-der jaar nieuwe modellen. De veranderingenzijn vaak echter minimaal; de modellen uithet vorige jaar zijn minstens net zo goed.OverjarigeFiets.nl biedt u daarom nieuwefietsen van een recent bouwjaar, maar danwel met vele honderden euro’s voordeel.Profiteer direct.24 uur per dag 7 dagen per week in onze

webshop, de showroom in doetinchem

is iedere zaterdag geopend.

Batavus Comanche

Sportief en comfortabel design.

Normaal 799,- Nu599,-

Schwinn CutterSingle speed met handremmen.

Normaal 399,- Nu199,-

Eddy Merckx AMX-3 105

Aluminium racer,carbon voorvork

Normaal 1.395,- Nu 899,-

D-Cycle E-Go D8Zeer mooie electrische fiets,actieradius ± 60 km. In 2 kleuren.

Normaal 1.395,- Nu799,-

Koga SilveraceComplete fiets voor dagelijksgebruik, zoals woon-werkverkeer.

Normaal 1.399,- Nu 999,-

Batavus Diva Nexus 7Hippe stadsfiets voor school,shoppen of stappen.

Normaal 749,- Nu549,-

Wielerhuis de Pedaleur Doetinchemseweg 71 Doetinchem tel. 0314 - 330921 [email protected] www.bmcshop.nl www.s-winkel.nl

www.assosshop.nl www.vrouwenfiets.nl www.inruilfietsen.nl

ComforttestBMC Granfondo GF01Nummer 10/2012 Magazine Tour

1e plaats

GRATIS BMC OUTFIT BIJ AANKOOP VAN EEN

GRANFONDO GF01 OF GF02IN APRIL 2013

Page 3: Fietsen Achterhoek Arnhem

DE GELDERLANDER WOENSDAG 24 APRIL 2013 EXTRA 3

door Marc van Onna

Durf te schooien.Dat is de tip vanMartin de Vriesvoor de groeien-de groep sportersdie zich in hetzweet fietst voor

almaar meer goede doelen. „Laatje niet uit het veld slaan. Het mot-to van Alpe D’HuZes is niet voorniets ‘opgeven is geen optie’.”De Vries is de man achter Pos-bank 6x6, dat afgelopen zondagwerd gehouden voor Alpe D’Hu-Zes. Als ex-kankerpatiënt juichtDe Vries het toe dat er steedsmeer sponsorevenementen ko-men. „Hartstikke goed. Want wemoeten een probleem oplossen.Een vreselijke ziekte moet de we-reld uit.”‘Zijn’ 6x6 is zo langzamerhandeen zelfstandig evenement, eenbegrip. 130 fietsers en 70 lopershaalden 9.000 euro op. „Door decrisis zijn ondernemers terughou-dend met sponsoren. Evenemen-ten zijn een prima alternatief.”Jos van Wamel, hoofd fondsen-werving van het nieuwe, vanuitNijmegen opererende Forza ishet daarmee eens. „Een sponsor-tocht is aantrekkelijk voor ons.Een medicijn voor kinderen meteen stofwisselingsziekte is dicht-bij. Als betrokken ouders mee-doen helpt dat extra veel geld opte halen, daar ben ik eerlijk in. Ikkan niks bedenken wat meer op-levert. Ja, het gala dat we eensper jaar houden. Daar veilen we

onder meer kunst. Dat levertzo’n tweeënhalve ton op. Met hetfietsen mikken we op twee ton.”Van Wamel zegt dat het de enedeelnemer meer om het goededoel gaat, de andere meer om desport. „De sportieve uitdagingenworden steeds gekker. De MontVentoux is voor sommigen alniet meer zwaar genoeg, AlpeD’Huez ook niet. Ze willen ietsnieuws. Daarom gaan wij de Stel-vio opgaan.”Marcel Gierman uit Zevenaargaat mee als Forza-ambassadeur.Hij is triatleet en clubmanagervan sportschool De Schaapskooiin Bemmel. Zijn verklaring voorde groei van sponsortochten: „Ie-dereen kan fietsen, iedereen

zoekt een uitdaging en iedereenheeft wel met kanker te maken.”Gierman werd ooit gevraagd vooreen goededoelentocht over deMont Ventoux. Daaraan deed ookde vader van een ziek kind mee.„Die ervaring motiveert mijsindsdien om me in te zettenvoor zieke kinderen.”Een van de manieren waarop hijdat doet is door spinningmara-thons te houden voor goede doe-

len. Inmiddels ziet hij ook dekeerzijde van de groei aan evene-menten. „Organisaties zitten el-kaar in de weg. Ze kunnen beterde handen ineenslaan. In alle hoe-ken en gaten worden tegenwoor-dig spinninmarathons gehouden.Gevolg is dat sommige al nietmeer doorgaan. Dan schiet hetwel zijn doel voorbij.”Novib riep vorig jaar al dat demarkt ‘misschien enigszins verza-digd is’. Het blies toen wandeleve-nement Trailwalker af, wegensgebrek aan belangstelling.De Nijmeegse Anne-Marie Ste-vens zat nooit op een racefiets,tot ze vorig jaar besloot zes keerde Alp te beklimmen. „Het begonmet stoere praat op een feestje.

Daar kwamen ook persoonlijkeverhalen over kanker boven. Datgaf de doorslag. Met z’n vierenhaalden we 35.000 euro op. Weverkochten koekjes en hieldeneen benefietavond. Je kunt nietveel doen tegen kanker. Dit isdan iets. Of er te veel evenemen-ten zijn? Zolang er animo voor is,is er plek. Hoe meer hoe beter,denk ik, het gaat om het doel.”Alpe D’HuZes vindt ze niet temassaal. „Ik vind het een intiemen oprecht evenement. Ik heb al-leen maar genoten.”Haar tip om de top te halen: „On-derschat het niet, maak kilome-ters en denk op de dag aan demensen die het aangaat. Dan valthet afzien mee.”

Het is natuurlijk van de gekke: dat er elke zomerwel zoiets als een ‘Dag van Huissen’ is, maar dat deaanleiding - de Nijmeegse Fietsvierdaagse - sneef-de. Dat was overigens na de 35e editie in 2008.Omdat de belangstelling tanende was en omdat or-ganisator Gerard van Groningen onvoldoendesponsorcentjes binnen kreeg.En geloof me: als het Gerard niet lukt, dan lukt nie-mand het.Doodzonde.Want je moet tegenwoordig toch met events pu-bliek naar de binnenstad lokken? Nu hadden Nij-megen en de regio een event-met-potentie en dathebben ze weggegooid.Ga op zondagmorgen maar eens op de Holdeurn,ofwel de ‘muur van Berg en Dal’, kijken en u snaptwat ik bedoel met een event-met-potentie.Half Nederland staalt daar de kuiten en zwoegt

zich die steile rakker op met de Mont Ventoux ingedachte.En over de Zevenheuvelen snellen voor het mid-daguur minstens 25 amateurpelotons ter voorberei-ding op de Duchenne Heroes, de Alpe d’HuZes ofeen ander goed doel.Fietsen, wielrennen zo u wilt, is hot.De Nijmeegse Fietsvierdaagse moet dus weer terug-komen, in een versie 2.0. Niet meer alleen voor ma-ma’s en papa’s met kids, maar ook voor snelle jon-gens, die dan uiteraard wel twee uur vroeger moe-ten starten.En wat dacht u van een bergklassement: wiekoerst er het snelste over de Zevenheuvelenweg?Wie doet er mee?

Ik kan niets bedenkenwat zoveel geld oplevertals een fietssponsortochtJos van Wamel, Forza4energy4all

[email protected]

� Fietsers komen juichend boven op de Posbank bij Rheden. Daar werd afgelopen zondag tot 36 keer tegenop ge-klommen voor Alpe D’huzes. foto Wouter Rijnbende

dg.nl/bijlagen

Op deze site kunt u deze special vinden als pdf. Alle vorige specials treft u ook aan op onze site.

COLOFON Deze Extra is een redactionele bijlage van:

Wilt u adverteren in een van onze specials neem dan contact op:in de regio Nijmegen: [email protected], 024-3650646, in de regio Arnhem/Doetinchem: [email protected] , 0314-372123

*+

� Alpe d’HuZes is de koploper insponsorevenementen in Neder-land. Bij het begin in 2006 warener 66 deelnemers die 370.000 eu-ro bijeen brachten. Vorig jaar wa-ren er 8.000 deelnemers die 32miljoen ophaalden.

� Estafetteloop Ropa-run tussenRotterdam en Parijs was in 1992een van de eerste evenementen.

� Inmiddels is er van alles bijgeko-men, zoals Tour for Life, een etap-petocht voor Artsen zonder Gren-zen tussen Italië en Nederland. Bijde vijfde editie vorig jaar, haalden1.500 renners vier miljoen euroop. Een ander voorbeeld isDuchenne Heroes, mountainbikenvan Luxemburg naar Nederland.Driehonderd man brachten vorigjaar 1,1 miljoen bijeen voor onder-zoek naar de spierziekte.

� Nieuw dit jaar is Forza4ener-gy4all. Met de fiets drie reuzenuit de Giro op: Stelvio, Mortiroloen Gavia. De opbrengst gaat naarkinderen met een stofwisselings-ziekte.

� De Nijmeegse Fietsvierdaagse sneefde in 2008. foto Marielle van Veen

Sponsortochten als AlpeD’HuZes zijn er steedsmeer. Er is kritiek maarook lof. „Die ziektesmoeten de wereld uit.”

Redactionele leiding: Babette PulVormgeving: Bianca van Tilburg, Monique MeijerAan dit nummer werkten mee: Thed Maas, Joep van Run, Marc vanOnna, Eva Wassenburg, Anne NijtmansFoto voorpagina: Theo Peeters

FEITEN

Zweten tegen ziekte in zwang

De Fietsvierdaagse moet terug

Page 4: Fietsen Achterhoek Arnhem

4 EXTRA 5DE GELDERLANDER WOENSDAG 24 APRIL 2013

VELUWE

A CHT ERHOEK

RIVIERENLANDREGIO ARNHEM/NIJMEGEN

KerncijfersOppervlakte m2 1.475Aantal inwoners 399.839Tot. lengte fietsmogelijkheden 3.614Knooppuntroutes 1.340

Toekenning sterrenlandschap 3,7Toegankelijkheid 4,7Kwaliteit routenetwerk 4,5Voorzieningen langs route 3,3Beheer routenetwerk 4,4Onderhoud bewegwijzering 4,8

totaal 4,0

KerncijfersOppervlakte m2 2.187Aantal inwoners 650.105Tot. lengte fietsmogelijkheden 5.050Knooppuntroutes 1.667

Toekenning sterrenlandschap 3,7Toegankelijkheid 3,6Kwaliteit routenetwerk 3,4Voorzieningen langs route 3,8Beheer routenetwerk 2,3Onderhoud bewegwijzering 3,4

totaal 3,2

KerncijfersOppervlakte m2 1.472Aantal inwoners 964.161Tot. lengte fietsmogelijkheden 3.630Knooppuntroutes 1.601

Toekenning sterrenlandschap 3,3Toegankelijkheid 3,2Kwaliteit routenetwerk 4,3Voorzieningen langs route 2,5Beheer routenetwerk 2,6Onderhoud bewegwijzering 2,4

totaal 3,1

AANTAL STERREN PROVINCIE REGIO -- --

- Overijssel (3,8) - Achterhoek (4,0) - Drenthe (3,6) - Friese Waddeneilanden (3,9) - Gelderland (3,6) - Kop van Ov., IJsseldelta (3,9), - Zeeland (3,6) - Salland (3,9), Vechtdal (3,9) - Texel (3,9) - Twente (3,9)

- Limburg (3,4) - Veluwe (3,2) - Friesland (3,3) - Rivierenland en KAN (3,1) - Noord-Brabant (3,3) - Utrecht (3,0) - Flevoland (2,9)

- Groningen (2,3) - Noord-Holland (2,3) - Zuid-Holland (2,3)

--- ---

0 --- ---

door Eva Wassenburg

Het gaat uitstekendmet Nederlandals fietsland,vindt de Stich-ting LandelijkFietsplatform. Re-creatieve fietsers

komen het best aan hun trekkenin de Achterhoek.Het Fietsplatform is een onafhan-kelijke organisatie. Het kenniscen-trum en belangenbehartiger voorrecreatieve fietser beheert het net-werk Landelijke Fietsroutes enzorgt dat dit aansluit op de regio-nale fietsknooppuntnetwerkendie door vijftig regionale toeris-tische instanties zijn opgezet.Al met al ligt er 30.000 kilometeraan toeristische fietsroutes in Ne-derland. De laatste decennia ishard gewerkt aan een netwerkdat nagenoeg het hele land be-strijkt. Nu is het volgens de stich-ting belangrijk in stand te hou-den van wat is bereikt.Om de verschillende beheerders

in de fietsregio’s alert te houdenen de kwaliteit hoog te houdenen verder te verbeteren, heeft zevoor het eerst een vergelijkendonderzoek gehouden naar fietsre-gio’s.Gebruikers en deskundigen ga-ven hun mening over landschap,toegankelijkheid, de kwaliteitvan de netwerken, voorzienin-gen, beheer en het onderhoudvan de bewegwijzering.De Achterhoek komt gemiddeldals beste regio uit de bus, maarscoort niet op alle onderwerpenhet hoogst. Zo krijgen de Wad-deneilanden meer waarderingvoor hun landschap.Het oordeel van de consumentverschilt op sommige punten dui-delijk van de deskundigen: hetlandschap van Zuid-Hollandkrijgt minder dan één ster van dedeskundigen terwijl de recrean-ten er bijna vier sterren voor overhebben. De Achterhoek krijgt erdrie van de deskundigen en viervan het fietsende publiek. Geenenkele regio of provincie haalt demaximale vijf sterren.De Achterhoek is het best toegan-kelijk voor fietsers. Het gaat danom hoeveel onafgebroken en vrijtoegankelijke fietsmogelijkhedener zijn, afgezet tegen het aantalinwoners.Met voorzieningen voor fietsersblijft de Achterhoek in de mid-

denmoot steken, het is er niet zogoed geregeld als op Texel (vie-renhalve ster), maar ook niet zomager als in Flevoland (twee enhalve ster). Het gaat dan om hetaantal bankjes en picknickplaat-sen, het aantal ANWB-fietsservi-cepunten, fietsvriendelijke hore-ca, campings en verblijfsrecreatieen op-, overstap- of rustplaatsenvoor fietsers.In het rivierengebied en hetKnooppunt Arnhem Nijmegen ishet ook goed fietsen, die regio’skrijgen gemiddeld drie sterren.De kwaliteit van de routenetwer-ken is goed, maar het beheerblijft achter, net als op De Velu-we. Voorzieningen voor fietserszijn in het Rivierengebied enKAN dun gezaaid.Dik in orde is het met het onder-houd van de fietspaden en de be-wegwijzering in de Achterhoek.Daarmee scoort de regio vier enhalf en bijna vijf sterren. Heteindoordeel: de Achterhoek heeftals enige regio vier sterren enstaat met stip op één als Neder-lands mooiste fietsregio.

Mientje (63) en Wiel (65) Francis-sen uit Middelaar hebben samenal heel wat kilometers in de be-nen. Voor een fietstochtje van 40kilometer schrikken ze niet terug.In het voorjaar en de zomer staanMientje en Wiel een aantal maan-den met hun caravan op een cam-ping in het Limburgse Maasbree.„Als het mooi weer is maken weiedere dag wel een fietstocht”,zegt Mientje. „Op een gegevenmoment heb je de omgeving hierwel gezien, dan laden we de fiet-sen op de auto en gaan we ergensanders fietsen.”In De Peel bijvoorbeeld. „Maardat was niet zo leuk. Veel langesaaie wegen.” De Heldense bos-sen zijn favoriet bij Mientje.

Mientje en Wiel fietsen om te ge-nieten van de natuur, maar ookomdat het gezond is. „Je moet inbeweging blijven.”Voor bezienswaardigheden stap-pen ze van de fiets, maar ze plan-nen er niet speciaal een routenaartoe.De route stippelen Mientje enWiel altijd vooraf uit, in de cara-van. „Soms missen we een bordje,want je bent er zó voorbij. Danzoeken we bij het knooppuntweer een andere route. Het is eenheel handig systeem. We gebrui-ken routekaarten die we bij deVVV hebben gekocht, maar onder-weg passen we de route nog weleens aan. Net waar we zin in heb-ben.”

Ruim acht miljoen Nederlan-ders maken fietstochtjes voorhet plezier. Volgens het Fiets-platform fietsen recreatieve fiet-sers gemiddeld ongeveer 20 ki-lometer en doen daar bijnatweeëeneenhalf uur over, inclu-sief een kopje koffie onderweg.Ongeveer 85 procent van de Ne-derlandse bevolking bezit éénof meer fietsen, in totaal 18 mil-joen. Geschat wordt dat onge-veer eenderde van de nieuwefietsen wordt aangeschaft voorrecreatie of sport. De helft vanalle fietstochten en driekwartvan de fietsvakanties wordt on-dernomen door 55-plussers.

Fietstrends

Fietsen is het mooist inde Achterhoek. Dat vin-den recreatieve fietsersen deskundigen, aldusde Stichting LandelijkFietsplatform.

Honderd jaar geleden waren fiet-sen simpel en robuust. Deze zijnmet een nieuw design weer hele-maal in de mode. De fiets anno nuis rechter en steviger in plaats vanaerodynamisch met ronde vor-men. Volgens de laatste trendsmoet de hedendaagse fiets vooralcomfortabel zijn. Ook is er eengroeiend aantal mogelijkhedenom met kinderen te fietsen. Zo-dra ze het zitje of de bakfiets zijnontgroeid is er de aanhangfiets.Bovendien zijn er allerlei systemenwaarmee een kinderfiets achterde fiets van een volwassene kanworden bevestigd.

� Een leeglopende band? Een kapot-te rem? Het is handig om onder-weg kleine reparaties uit te kun-nen voeren. Daarom heeft deANWB honderden fietsservicepun-ten ingericht, vaak gekoppeld aaneen horecagelegenheid. Daar isgratis een fietsservicebox beschik-baar met gereedschap en materi-aal. Ook kan hier meestal een legefietsaccu worden opgeladen.

� Voor ernstiger gevallen van pechonderweg is er de ANWB Wegen-wacht Fiets Service. Die bestaat

een jaar en inmiddels hebben zich80.000 mensen aangemeld.

� Aan het bordje ‘Fietsers welkom!’is fietsvriendelijke horeca onder-weg te herkennen. Hier is een EH-BO-trommel en eenvoudig repara-tiemateriaal en een fietspomp be-schikbaaren mag de bidon gratisgevuld worden. Op www.allefiet-serswelkom.nl staan alle aangeslo-ten bedrijven.

� Op een Toeristisch Overstap Punt(TOP) kun je de auto parkeren. Zestaan op toproutenetwerk.nl.

Achterhoek:allermooistefietsregio

Fietsen voor de natuur,én voor de gezondheid

� Een fietsroute kun je plannendoor een aantal knooppunten uitte kiezen. Zo stel je een route sa-men en bepaal je het aantal te fiet-sen kilometers Op een knooppuntkruisen meerdere routes elkaar.Elk knooppunt is voorzien van eennummer en een informatiepaneel.

� Op www.nederlandfietsland.nlstaan veel fietsroutes via knoop-punten, die ook als GPS-bestandzijn te downloaden.

� Op www.fietsapp.nl is een app bin-nen te halen waarmee je zelf eenfietsroute langs verschillendeknooppunten kunt samenstellen.De route is op te slaan op een mo-biel toestel en werkt ook als route-begeleider op een toestel metGPS.

� Op www.routeplein.nl delen fiet-

sers hun favoriete of zelfbedachteroutes, die kunnen worden ge-download of geprint. De routesmaken ook gebruik van het knoop-puntennetwerk.

� Een smartphone is noodzakelijkvoor een QR-route. Verschillendefietsroutes hebben bordjes met dezwart-wit geblokte code langs deroute staan waarmee de fietser viazijn telefoon allerlei historische in-formatie en verhalen te horenkrijgt. Deze worden ‘gelezen’ meteen smartphone.

� Met een papieren fietsatlas oppad kan ook nog steeds. Op de Ba-siskaart is het complete netwerkvan Landelijke Fietsroutes ofwelLF-routes weergegeven. Deze is tebestellen op www.nederlandfiets-land.nl.

Fietsen voorhet plezier

� De retrofiets: een rijwiel met een ouderwets uiterlijk maar uitgerust methedendaagse techniek. Mannen kiezen voor een stoere transportfiets metvoor op de bagagedrager het liefst een veilingkist of anders een krat. Vrou-wen gaan voor de omafiets, al dan niet met mandje voorop. foto ANP

� Elk knooppunt is voorzien van een nummer en informatiepaneel. foto DG

Wat rijdt er zoal?

� De aanhangfiets: een halve kinderfiets die achter de fiets van een volwas-sene wordt gehangen. Geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar. Zo kunnenze meefietsen zonder dat ze op het verkeer hoeven te letten. Op de websi-te fietsersbond.nl staan tips, aandachtspunten en een test. foto Ruben Oreel

� De bakfiets: vroeger vooral gebruikt door bakkers en kruideniers, tegen-woordig zie je er ouders hun kroost in vervoeren. Er zijn inmiddels veelNederlandse fietsfabrieken die comfortabele bakfietsen produceren zoalsUrban Arrow, De Fietsfabriek, Johnny Loco, Bakfiets.nl en Ilse. foto ANP

� De ligfiets: dit model bestaat al lang en sinds de jaren tachtig is er eengroeiende groep enthousiaste gebruikers van de ligfiets. De grote voorde-len zijn comfort en hoge snelheden. Maar als ligfietser ben je slecht zicht-baar. Daardoor blijft de ligfiets toch een randverschijnsel. foto DG

� Wiel en Mientje Francissen fietsen om te genieten van de natuur maarook omdat het gezond is. foto Theo Peeters

Grotestraat 79a Tel. 0478-631785 Email [email protected] 5821 AC Vierlingsbeek Fax 0478-631944 Internet www.fransthijs.nl

FIETSVOORZIENINGEN

FIETSROUTES UITSTIPPELEN

Page 5: Fietsen Achterhoek Arnhem

4 EXTRA 5DE GELDERLANDER WOENSDAG 24 APRIL 2013

VELUWE

A CHT ERHOEK

R I V I E R E NLANDREGIO ARNHEM/NIJMEGEN

KerncijfersOppervlakte m2 1.475Aantal inwoners 399.839Tot. lengte fietsmogelijkheden 3.614Knooppuntroutes 1.340

Toekenning sterrenlandschap 3,7Toegankelijkheid 4,7Kwaliteit routenetwerk 4,5Voorzieningen langs route 3,3Beheer routenetwerk 4,4Onderhoud bewegwijzering 4,8

totaal 4,0

KerncijfersOppervlakte m2 2.187Aantal inwoners 650.105Tot. lengte fietsmogelijkheden 5.050Knooppuntroutes 1.667

Toekenning sterrenlandschap 3,7Toegankelijkheid 3,6Kwaliteit routenetwerk 3,4Voorzieningen langs route 3,8Beheer routenetwerk 2,3Onderhoud bewegwijzering 3,4

totaal 3,2

KerncijfersOppervlakte m2 1.472Aantal inwoners 964.161Tot. lengte fietsmogelijkheden 3.630Knooppuntroutes 1.601

Toekenning sterrenlandschap 3,3Toegankelijkheid 3,2Kwaliteit routenetwerk 4,3Voorzieningen langs route 2,5Beheer routenetwerk 2,6Onderhoud bewegwijzering 2,4

totaal 3,1

AANT AL S T ER R EN P R OV I N C I E R EG I O -- --

- Overijssel (3,8) - Achterhoek (4,0) - Drenthe (3,6) - Friese Waddeneilanden (3,9) - Gelderland (3,6) - Kop van Ov., IJsseldelta (3,9), - Zeeland (3,6) - Salland (3,9), Vechtdal (3,9) - Texel (3,9) - Twente (3,9)

- Limburg (3,4) - Veluwe (3,2) - Friesland (3,3) - Rivierenland en KAN (3,1) - Noord-Brabant (3,3) - Utrecht (3,0) - Flevoland (2,9)

- Groningen (2,3) - Noord-Holland (2,3) - Zuid-Holland (2,3)

--- ---

0 --- ---

door Eva Wassenburg

Het gaat uitstekendmet Nederlandals fietsland,vindt de Stich-ting LandelijkFietsplatform. Re-creatieve fietsers

komen het best aan hun trekkenin de Achterhoek.Het Fietsplatform is een onafhan-kelijke organisatie. Het kenniscen-trum en belangenbehartiger voorrecreatieve fietser beheert het net-werk Landelijke Fietsroutes enzorgt dat dit aansluit op de regio-nale fietsknooppuntnetwerkendie door vijftig regionale toeris-tische instanties zijn opgezet.Al met al ligt er 30.000 kilometeraan toeristische fietsroutes in Ne-derland. De laatste decennia ishard gewerkt aan een netwerkdat nagenoeg het hele land be-strijkt. Nu is het volgens de stich-ting belangrijk in stand te hou-den van wat is bereikt.Om de verschillende beheerders

in de fietsregio’s alert te houdenen de kwaliteit hoog te houdenen verder te verbeteren, heeft zevoor het eerst een vergelijkendonderzoek gehouden naar fietsre-gio’s.Gebruikers en deskundigen ga-ven hun mening over landschap,toegankelijkheid, de kwaliteitvan de netwerken, voorzienin-gen, beheer en het onderhoudvan de bewegwijzering.De Achterhoek komt gemiddeldals beste regio uit de bus, maarscoort niet op alle onderwerpenhet hoogst. Zo krijgen de Wad-deneilanden meer waarderingvoor hun landschap.Het oordeel van de consumentverschilt op sommige punten dui-delijk van de deskundigen: hetlandschap van Zuid-Hollandkrijgt minder dan één ster van dedeskundigen terwijl de recrean-ten er bijna vier sterren voor overhebben. De Achterhoek krijgt erdrie van de deskundigen en viervan het fietsende publiek. Geenenkele regio of provincie haalt demaximale vijf sterren.De Achterhoek is het best toegan-kelijk voor fietsers. Het gaat danom hoeveel onafgebroken en vrijtoegankelijke fietsmogelijkhedener zijn, afgezet tegen het aantalinwoners.Met voorzieningen voor fietsersblijft de Achterhoek in de mid-

denmoot steken, het is er niet zogoed geregeld als op Texel (vie-renhalve ster), maar ook niet zomager als in Flevoland (twee enhalve ster). Het gaat dan om hetaantal bankjes en picknickplaat-sen, het aantal ANWB-fietsservi-cepunten, fietsvriendelijke hore-ca, campings en verblijfsrecreatieen op-, overstap- of rustplaatsenvoor fietsers.In het rivierengebied en hetKnooppunt Arnhem Nijmegen ishet ook goed fietsen, die regio’skrijgen gemiddeld drie sterren.De kwaliteit van de routenetwer-ken is goed, maar het beheerblijft achter, net als op De Velu-we. Voorzieningen voor fietserszijn in het Rivierengebied enKAN dun gezaaid.Dik in orde is het met het onder-houd van de fietspaden en de be-wegwijzering in de Achterhoek.Daarmee scoort de regio vier enhalf en bijna vijf sterren. Heteindoordeel: de Achterhoek heeftals enige regio vier sterren enstaat met stip op één als Neder-lands mooiste fietsregio.

Mientje (63) en Wiel (65) Francis-sen uit Middelaar hebben samenal heel wat kilometers in de be-nen. Voor een fietstochtje van 40kilometer schrikken ze niet terug.In het voorjaar en de zomer staanMientje en Wiel een aantal maan-den met hun caravan op een cam-ping in het Limburgse Maasbree.„Als het mooi weer is maken weiedere dag wel een fietstocht”,zegt Mientje. „Op een gegevenmoment heb je de omgeving hierwel gezien, dan laden we de fiet-sen op de auto en gaan we ergensanders fietsen.”In De Peel bijvoorbeeld. „Maardat was niet zo leuk. Veel langesaaie wegen.” De Heldense bos-sen zijn favoriet bij Mientje.

Mientje en Wiel fietsen om te ge-nieten van de natuur, maar ookomdat het gezond is. „Je moet inbeweging blijven.”Voor bezienswaardigheden stap-pen ze van de fiets, maar ze plan-nen er niet speciaal een routenaartoe.De route stippelen Mientje enWiel altijd vooraf uit, in de cara-van. „Soms missen we een bordje,want je bent er zó voorbij. Danzoeken we bij het knooppuntweer een andere route. Het is eenheel handig systeem. We gebrui-ken routekaarten die we bij deVVV hebben gekocht, maar onder-weg passen we de route nog weleens aan. Net waar we zin in heb-ben.”

Ruim acht miljoen Nederlan-ders maken fietstochtjes voorhet plezier. Volgens het Fiets-platform fietsen recreatieve fiet-sers gemiddeld ongeveer 20 ki-lometer en doen daar bijnatweeëeneenhalf uur over, inclu-sief een kopje koffie onderweg.Ongeveer 85 procent van de Ne-derlandse bevolking bezit éénof meer fietsen, in totaal 18 mil-joen. Geschat wordt dat onge-veer eenderde van de nieuwefietsen wordt aangeschaft voorrecreatie of sport. De helft vanalle fietstochten en driekwartvan de fietsvakanties wordt on-dernomen door 55-plussers.

Fietstrends

Fietsen is het mooist inde Achterhoek. Dat vin-den recreatieve fietsersen deskundigen, aldusde Stichting LandelijkFietsplatform.

Honderd jaar geleden waren fiet-sen simpel en robuust. Deze zijnmet een nieuw design weer hele-maal in de mode. De fiets anno nuis rechter en steviger in plaats vanaerodynamisch met ronde vor-men. Volgens de laatste trendsmoet de hedendaagse fiets vooralcomfortabel zijn. Ook is er eengroeiend aantal mogelijkhedenom met kinderen te fietsen. Zo-dra ze het zitje of de bakfiets zijnontgroeid is er de aanhangfiets.Bovendien zijn er allerlei systemenwaarmee een kinderfiets achterde fiets van een volwassene kanworden bevestigd.

� Een leeglopende band? Een kapot-te rem? Het is handig om onder-weg kleine reparaties uit te kun-nen voeren. Daarom heeft deANWB honderden fietsservicepun-ten ingericht, vaak gekoppeld aaneen horecagelegenheid. Daar isgratis een fietsservicebox beschik-baar met gereedschap en materi-aal. Ook kan hier meestal een legefietsaccu worden opgeladen.

� Voor ernstiger gevallen van pechonderweg is er de ANWB Wegen-wacht Fiets Service. Die bestaat

een jaar en inmiddels hebben zich80.000 mensen aangemeld.

� Aan het bordje ‘Fietsers welkom!’is fietsvriendelijke horeca onder-weg te herkennen. Hier is een EH-BO-trommel en eenvoudig repara-tiemateriaal en een fietspomp be-schikbaaren mag de bidon gratisgevuld worden. Op www.allefiet-serswelkom.nl staan alle aangeslo-ten bedrijven.

� Op een Toeristisch Overstap Punt(TOP) kun je de auto parkeren. Zestaan op toproutenetwerk.nl.

Achterhoek:allermooistefietsregio

Fietsen voor de natuur,én voor de gezondheid

� Een fietsroute kun je plannendoor een aantal knooppunten uitte kiezen. Zo stel je een route sa-men en bepaal je het aantal te fiet-sen kilometers Op een knooppuntkruisen meerdere routes elkaar.Elk knooppunt is voorzien van eennummer en een informatiepaneel.

� Op www.nederlandfietsland.nlstaan veel fietsroutes via knoop-punten, die ook als GPS-bestandzijn te downloaden.

� Op www.fietsapp.nl is een app bin-nen te halen waarmee je zelf eenfietsroute langs verschillendeknooppunten kunt samenstellen.De route is op te slaan op een mo-biel toestel en werkt ook als route-begeleider op een toestel metGPS.

� Op www.routeplein.nl delen fiet-

sers hun favoriete of zelfbedachteroutes, die kunnen worden ge-download of geprint. De routesmaken ook gebruik van het knoop-puntennetwerk.

� Een smartphone is noodzakelijkvoor een QR-route. Verschillendefietsroutes hebben bordjes met dezwart-wit geblokte code langs deroute staan waarmee de fietser viazijn telefoon allerlei historische in-formatie en verhalen te horenkrijgt. Deze worden ‘gelezen’ meteen smartphone.

� Met een papieren fietsatlas oppad kan ook nog steeds. Op de Ba-siskaart is het complete netwerkvan Landelijke Fietsroutes ofwelLF-routes weergegeven. Deze is tebestellen op www.nederlandfiets-land.nl.

Fietsen voorhet plezier

� De retrofiets: een rijwiel met een ouderwets uiterlijk maar uitgerust methedendaagse techniek. Mannen kiezen voor een stoere transportfiets metvoor op de bagagedrager het liefst een veilingkist of anders een krat. Vrou-wen gaan voor de omafiets, al dan niet met mandje voorop. foto ANP

� Elk knooppunt is voorzien van een nummer en informatiepaneel. foto DG

Wat rijdt er zoal?

� De aanhangfiets: een halve kinderfiets die achter de fiets van een volwas-sene wordt gehangen. Geschikt voor kinderen vanaf vijf jaar. Zo kunnenze meefietsen zonder dat ze op het verkeer hoeven te letten. Op de websi-te fietsersbond.nl staan tips, aandachtspunten en een test. foto Ruben Oreel

� De bakfiets: vroeger vooral gebruikt door bakkers en kruideniers, tegen-woordig zie je er ouders hun kroost in vervoeren. Er zijn inmiddels veelNederlandse fietsfabrieken die comfortabele bakfietsen produceren zoalsUrban Arrow, De Fietsfabriek, Johnny Loco, Bakfiets.nl en Ilse. foto ANP

� De ligfiets: dit model bestaat al lang en sinds de jaren tachtig is er eengroeiende groep enthousiaste gebruikers van de ligfiets. De grote voorde-len zijn comfort en hoge snelheden. Maar als ligfietser ben je slecht zicht-baar. Daardoor blijft de ligfiets toch een randverschijnsel. foto DG

� Wiel en Mientje Francissen fietsen om te genieten van de natuur maarook omdat het gezond is. foto Theo Peeters

Grotestraat 79a Tel. 0478-631785 Email [email protected] 5821 AC Vierlingsbeek Fax 0478-631944 Internet www.fransthijs.nl

FIETSVOORZIENINGEN

FIETSROUTES UITSTIPPELEN

Page 6: Fietsen Achterhoek Arnhem

6 EXTRA

Ze zijn naar eigen zeggen alsinds jaar en dag een begrip inGroesbeek en ver daarbuiten.Fietsenmaker Albers Tweewie-lers werd in 1940 opgerichtdoor Grad Albers, die in zijnschuur fietsen repareerde.„Waarschijnlijk uit armoede,hij moest in die tijd toch aangeld komen”, vertelt zijn zoonGerrit - in 1956 in het bedrijfgestapt - met een glimlach.Tegenwoordig runt Gerrit hetbedrijf met zijn zoon Geffroyen broer Jo. „En dat gaat pri-

ma’’, verklaart Geffroy. „Soms iser een meningsverschil, maar ru-zie komt hier niet voor.’’De jongste van de drie zag AlbersTweewielers sinds zijn intrede in1990 als bedrijf veranderen: „Inhet begin waren wij echt gespecia-liseerd in bromfietsen. Iedereenreed in die tijd ook op een Puchof Zundapp. In 2001 kwam de om-slag. Mijn oom Jo kreeg een hart-aanval, toen stonden mijn vaderen ik er even alleen voor. Destijdszijn we de verkoop van bromfiet-sen gaan afbouwen. Er kwamen

ook zo veel verschillende typesbrommers en scooters. Daar wasgeen ruimte voor. Toen zijn weons op alleen fietsen gaan rich-ten.”

Klanten kunnen bij Albers nog ge-woon een band laten plakken. „Ikweet niet of de mensen tegen-woordig nog weten hoe dat moet,want we krijgen heel erg vaak fiet-

sen met een lekke band. Ze vin-den het natuurlijk ook makkelijkom ons dat te laten doen. Maarvaak adviseren wij dan een nieu-we binnenband. Dat is bijna netzo duur.”In Groesbeek en omstreken staatAlbers bekend als ‘de traditionelefietsenmaker’. Al wordt de winkelvolgens Geffroy steeds moderner.„Drie jaar terug hebben we dezaak opnieuw ingericht. Een stukmoderner. Maar ook door dekomst van de e-bike zijn we ge-noodzaakt met de tijd mee tegaan. Tegenwoordig gaat veel viade computer. Mijn vader kan datniet, daarom doe ik dat gedeelte.Daar beb ik overigens wel een cur-sus voor gevold, want ik was erook niet zo handig mee. Je merktdat de tijden veranderen. Ookvoor de fietsenmaker.’’

Het stoplicht springt opgroen. Terwijl een jongenvan een jaar of twintig allezeilen bij moet zetten omde steil oplopende weg inGroesbeek omhoog te ko-men, zoeft links van hem

een vrouw op de fiets voorbij. Met eenboodschappentas aan haar stuur en eenkind achterop de bagagedrager snelt zeogenschijnlijk zonder moeite omhoog. Ver-baasd kijkt de jongen op. Heeft hij hier temaken met een topwielrenster?Het antwoord is nee. De elektrische fietsis het geheim. De e-bike is in Nederlandbezig aan een opmars. De tweewielerwordt steeds populairder en recent werdhet miljoenste exemplaar verkocht. Quaomzet is het de stadsfiets zelfs voorbijge-streefd.De e-bike is een fiets met trapondersteu-ning tot 25 kilometer per uur. Is de snel-heid hoger, dan slaat de motor af. „Het iswettelijk bepaald dat de e-bike niet hardermag dan 25 kilometer per uur”, legt Lex deMan, bedrijfsleider van Bike Life Groes-beek, uit. „Anders zou het te gevaarlijk

worden in het verkeer.”De enorme populariteit van de e-bike inNederland is opmerkelijk. Het vervoers-middel werd al voor de eeuwwisseling ge-lanceerd, maar een hype werd het niet.„Dat kwam ook door het slechte imagovan de fiets’’, legt De Man uit. „Het waseen vervoersmiddel voor ouderen of men-sen die niet goed ter been zijn. Jongerenschaamden zich ervoor als ze op een e-bi-ke gezien werden, waardoor de fiets nietdirect populair werd.’’Ook Geffroy Albers van Albers Tweewie-lers in Groesbeek merkt dat het imago ver-andert. „Steeds vaker krijg ik jonge klan-ten die een e-bike willen. Soms ook nood-gedwongen. Laatst had ik bijvoorbeeld eenmeisje in de winkel met suikerziekte. Zijkon niet naar Nijmegen fietsen met een ge-wone fiets, die inspanning was te zwaar.Maar met de e-bike was dat wel mogelijk.Het publiek wordt dus steeds jonger.”Een verklaring daarvoor denkt hij wel tehebben. „De elektrische fietsen wordensteeds populairder, omdat alles duurder isgeworden’’, legt de fietsenmaker uit. „Deprijs van benzine stijgt en daardoor doen

„Als inwoner van Nijmegen komik vrijwel nooit op de fiets inGroesbeek. De laatste keer dat ikop een fiets naar de gemeentetrok is alweer jaren geleden. Omeen avondje door te brengen in deplaatselijke discotheek, om pre-cies te zijn. Echt een goed beeldvan de fysieke inspanning die hetheuvellandschap vergt, kreeg ikdestijds niet. Om vier uur ’snachts is fietsen namelijk altijdvermoeiend.Daarom wacht mij deze middagde uitdaging om op een spiksplin-ternieuwe Batavus Mambo 7 van-af de Nieuweweg in Groesbeek deZevenheuvelenweg af te leggenen het heuvelachtige landschapeens zelf te ervaren.Het blauwe bord langs de wegmaakt na enkele meters duidelijkdat ik de gemeente Groesbeek ver-laat. Het begin van de fietstochtbevalt mij wel: heuvel af. Terwijlde kilometerteller oploopt, genietik van de uitgestrekte landschap-pen.Dat genieten is snel voorbij als ikvoor het eerst een heuvel opmoet. Na een kleine klim die mijlangs de golfbaan van Groesbeekleidt, is het weer tijd voor een af-daling. Moe? Nog lang niet. Vijfminuten later en twee heuvelsverder is het lachen mij inmid-dels vergaan. Ondanks dat de zonzich deze middag goed verstopthoudt, gaat mijn vest uit. Zwoe-gend kruip ik meter voor meterrichting de top van de vierde (ofis het al de vijfde?) heuvel. Detwee wielrenners die mij fluitendpasseren komen mijn humeur

eveneens niet ten goede. Ook destrakke spijkerbroek zit me in deweg.Een vluchtige blik op mijn horlo-ge leert dat ik pas tien minutenop de fiets zit. No pain, no gain.Doorfietsen dus. Duwen en trek-ken met die pedalen. Snel schakelik terug naar de laagste versnel-ling. Dat maakt de klim al eenstuk makkelijker.In de verte doemen inmiddelswitte letters op een blauw bordop: Berg en Dal. Langzaam komtde eindbestemming in zicht. Tijdvoor een eindsprint. Staand en inde hoogste versnelling snel ik deheuvel af. Als de kilometer teller52 kilometer aangeeft waan ik meeven Michael Boogerd. Maar danzonder doping.De eindbestemming wordt be-reikt: Berg en Dal. Snel druk ik dehandremmen in. Binnen de be-bouwde kom, dus ik moet snel-heid terugnemen. Langzaam komik tot stilstand. Een slok water isde beloning voor mijn inspan-ning. Blij dat het erop zit.’’

Groesbeek is met haaruitgestrekte heuvelland-schap een van de mooi-ste fietsgebieden in Ne-derland. Maar door degrote hoogteverschillenis het gebied voor de fiet-ser een zware inspan-ning. De elektrische fiets,ook wel e-bike genoemd,biedt soelaas. Zelfs op deZevenheuvelenweg.

door Joep van Run

� Geffroy Albers. foto Theo Peeters

� De Batavus Mambo 7 kost tussende €550 en €600,-

� Is ook te verkrijgen in een vrou-wenuitvoering en in verschillendekleuren

� Heeft zeven versnellingen� Weegt 21 kilogram� Verende voorvork en zadelpen� Ook in extra grote maten te koop

‘Twee heuvels later ishet lachen me vergaan’

� foto Theo Peeters

Het sportievehulpmiddel

Bij Albers plakken zenog gewoon een band

DE STADSFIETS: BAVATUSMAMBO 7

Page 7: Fietsen Achterhoek Arnhem

DE GELDERLANDER WOENSDAG 24 APRIL 2013 EXTRA 7

„Is de Zevenheuvelenweg zo veelmakkelijker met een elektroni-sche fiets dan met een normalefiets? Als ik de verhalen mag gelo-ven wel. Wederom neem ik deproef op de som. Op een Cannon-dale rijd ik precies dezelfde routedie ik nog geen half uur eerder opeen normale fiets heb afgelegd.Het is voor mij de eerste keer datik op een e-bike zit. Voorzichtigstap ik op het voertuig van eenkleine drieduizend euro. Rustigbegin ik te trappen. Zoef! Ikschiet werkelijk uit de startblok-ken. Mijn gedachten gaan meteenterug naar toen ik zes jaar oudwas en mijn vader mij tijdens hetfietsen met zijn arm vooruit duw-de. Precies hetzelfde effect als nu.Ditmaal is er echter geen hand opmijn rug te ontdekken, maar ver-raadt het zoemende geluid vanafde bagagedrager mijn hulpmid-del.De eerste heuvel is in zicht. Be-wust neem ik wat snelheid terug,zodat ik echt kan merken of eenoplopende weg met de e-bikegeen moeite kost. Mijn verwach-tingen worden waargemaakt. Zon-der ook maar één zweetdruppelrijd ik met een constante snelheidvan 25 kilo meter per uur de wegomhoog.Bij de afdaling blijkt dat de motorom veiligheidsredenen afslaat alsik harder dan 25 kilometer peruur fiets. Ook de versnellingenvan de fiets blijken prima te wer-ken, evenals de verende zadelpen.Een heerlijk gevoel, zeker omdatik een versleten omafiets gewendben. Zonder enige krachtsinspan-

ning passeer ik een viertal - aande haarkleur te zien - oudere da-mes.Het mooiste moment van de rou-te moet dan nog komen. Bij desteilste helling schakel ik terugnaar de eerste versnelling. Eenman in een mooi oranje-wit wiel-rennerspak fietst tien meter voormij. Ik zie mijn kans schoon. Ter-wijl hij tot het gaatje gaat om deheuvel op te komen, snel ik langsde man. Even kijkt hij op. De ver-bazing is van zijn gezicht af te le-zen.Doordat de tocht over de zevenheuvelen weinig krachtinspan-ning vergt, heb ik ook meer oogvoor de natuur. Ik begin te begrij-pen waarom de elektrische fietsaan populariteit aan het winnenis.Na amper tien minuten bereik ikwederom Berg en Dal. Ditmaalzonder een zucht van verlichting.Ik druk op de standby knop vande e-bike en stap van mijn fiets.Tijd om naar huis te gaan. Met deauto welteverstaan.”

mensen steeds vaker hun tweede autoweg. De e-bike is dan een prima alterna-tief. Je bent toch in beweging, maar raakter niet door vermoeid. En het is ook nogeens goed voor het milieu.”De Man deelt die mening. „Veel mensenuit Groesbeek werken in Nijmegen. Diemoeten dus vier of vijf dagen per weekmet de auto naar hun werk. Betalen somsvijf euro per dag aan parkeerkosten. Nou,dan kun je beter een e-bike kopen. De aan-schafprijs is niet goedkoop, maar je hebtdat bedrag wel weer snel terugverdiend.Daarnaast ben je sportief bezig, zonderdat je helemaal bezweet op je werk komt.”Het tweetal denkt dat het heuvelland-schap voor Groesbekenaren eveneens eenbelangrijke reden is om een e-bike te ko-pen. „Voor oudere mensen is het hier inGroesbeek heel erg zwaar om te fietsen”,erkent De Man. „Met een e-bike niet. Ikzie ouderen hier dagelijks met een glim-lach op hun gezicht voorbij fietsen.”„Mijn vrouw heeft ook een e-bike. Dierijdt zonder veel inspanning kriskras heelGroesbeek door’’, vult Albers aan. „Ik

neem er ’s avonds uit de winkel ook vaakeen mee om te testen. Als ik toe ben aaneen nieuwe fiets, neem ik zeker een e-bi-ke. Ook om te laten zien dat je niet vijftig,zestig of zeventig hoeft te zijn en het nietsis om je voor te schamen.’’De stijging in populariteit van de e-bikeheeft ook een nadeel, vindt De Man.„Ouderen rijden soms te hard. Die gaanmet twintig kilometer over de weg en kun-nen de situatie niet meer goed overzien.Dat kan dus voor problemen zorgen. Maarin mijn ogen is het ook het enige nadeelvan de fiets.”De e-bike mag in Nederland dan ‘hot’zijn, de twee fietsenmakers uit Groesbeekverwachten niet dat de gewone stadsfietsdoor de opkomst van de elektrische fietsverdwijnt. „De jeugd zal altijd op een nor-male fiets blijven rijden’’, voorspelt Al-bers. Hij krijgt bijval van De Man: „Er zul-len ook mensen zijn die bijvoorbeeld opeen mountainbike of racefiets willen rij-den. Daarom kan ik me niet voorstellendat de e-bike de normale fiets definitiefvervangt.”

Het gaat goed met fietsenhandelBike Life in Groesbeek, vertelt ei-genaar William van Bergen trots.Het 106 jaar oude familiebedrijfaan de Pannenstraat heeft eenbreed assortiment, maar richtzich voornamelijk op de sportievekant. „Wij hebben bewust voor al-leen fietsen gekozen’’, laat VanBergen weten. „Mijn vader ver-kocht vroeger bromfietsen en mo-toren. En hij had een eigentankstation. Toen ik in 1992 voorhet bedrijf ging werken, zijn wedaarmee gestopt. Ik deed vaak

mee aan triathlons, dat vond ikleuk. Door die hobby zijn wij onsgaan richten op de sportieve fiet-sen. Wij hebben bijvoorbeeld inde winkel veel verschillendemountainbikes en racefietsen.”De afgelopen jaren zag Van Ber-gen het aantal klanten stijgen.Doordat het repareren van fietsenvoor de burger moeilijker is ge-worden, stelt hij: „Vroeger had-den fietsen een stalen frame.Daar kon je een beugel tussen zet-ten en het achterwiel er makke-lijk uithalen. Nu zijn de frames

van aluminium en dat veert totaalniet mee. Daardoor beginnenmensen niet meer zelf aan het re-pareren van een fiets en komenze naar een fietsenmaker.’’

Het is een van de redenen waar-om Bike Life een tweede filiaal inGennep heeft geopend. Doordathet met het bedrijf voor de windgaat, is de sfeer uitstekend. „We

werken hier met zeven man endie komen iedere ochtend flui-tend de winkel in en ’s avondsgaan ze ook weer fluitend naarhuis”, vertelt bedrijfsleiderLex. „De afwisseling in hetwerk maakt het vak voor mijzo leuk. Vooral het contact metde klant vind ik mooi aan onswerk. Sommigen zijn makke-lijk, anderen weer moeilijk.Maar de uitdaging is om ookde lastige klanten een productte verkopen.”Sinds enige tijd is de vierde ge-neratie Van Bergen in de win-kel te vinden. „Mijn zoonwerkt hier ook’’, vertelt Willi-am, wijzend naar een jongenin de werkplaats. „Maar ikweet niet of hij ooit eigenaarwordt. Daar laat ik hem hele-maal vrij in.”

De accu bepaalt de actieradius van de elek-trische fiets. Hoe veel kilometer een fietsermet trapondersteuning kan afleggen, is gro-tendeels afhankelijk van de batterijlading.Hoe snel je accu leeg raakt heeft ook te ma-ken met de mate van ondersteuning en deweerstand. De capaciteit wordt uitgedruktin watturen. Naar verloop van tijd neemt

de duur van de accu af. Op het display vande e-bike kan de fietser zien hoe ver er noggefietst kan worden met ondersteuning,voor de accu weer moet worden opgeladen.Hoe beter de accu, hoe hoger ook de aan-schafprijs van de fiets is. Merkloze e-bikeszijn er al te koop vanaf zeshonderd euro, inprijs oplopend tot ruim vijfduizend euro.

� Lex de Man. foto Theo Peeters

� De Cannondale Mavaro Men Rigidkost rond de €2800,-

� De accu’s voor dit model zijn teverkijgen in 300 en 400 watturen

� Ook verkrijgbaar in een vrouwen-uitvoering: Mavaro Women Rigid

� Heeft negen versnellingen� Weegt 21 kilogram� Geïntegreerde bagagedrager

‘Ik schiet werkelijk uitde startblokken’

Van Bergen zet hobbyvoort met Bike Life

� foto Theo Peeters

� De Zevenheuvelenweg in Groesbeek. foto Theo Peeters

De accu van de e-bike

DE E-BIKE: CANNONDALEMAVARO MEN RIGID

Page 8: Fietsen Achterhoek Arnhem