FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

23
Zorgvastgoed Zorgvastgoed De business De business case op zijn case op zijn case op zijn case op zijn kop kop Guus Verduijn 26 September 2013

Transcript of FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Page 1: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Zorgvastgoed Zorgvastgoed

De business De business

case op zijn case op zijn case op zijn case op zijn

kopkop

Guus Verduijn

26 September 2013

Page 2: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

ProgrammaProgramma

• Korte introductie Woonzorg Nederland

• Enkele cijfers

• De nieuwe klant

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak

• De basis: het huidige (zorg) vastgoed

• Het is tijd voor intensieve samenwerking

2

Page 3: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Thuis in wonen & zorgenThuis in wonen & zorgen

Sinds 1950

geworteld in

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak3

geworteld in

de

Nederlandse

samenleving

Page 4: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Een vitale woningcorporatie voor Een vitale woningcorporatie voor kwetsbare ouderenkwetsbare ouderen

• Ruim 27.000 woningen in 174 gemeenten

• Ruim 17.000 intramurale eenheden

• Partnerships met > 90 zorgorganisaties

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak

• Partnerships met > 90 zorgorganisaties

4

Page 5: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Wist u dat…Wist u dat…

Het aantal 80-plussers

sinds 1980 meer dan

verdubbeld is?

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak5

Page 6: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

……dat in 2040……dat in 2040

Het aantal 65-plussers

zal zijn opgelopen tot

4,6 miljoen?

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak6

Page 7: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

…..dat de intramurale V&V …..dat de intramurale V&V capaciteit inmiddels capaciteit inmiddels

is gereduceerd tot een derde?is gereduceerd tot een derde?

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak7

Page 8: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

… … en dat we dus een kloof en dat we dus een kloof moeten overbruggenmoeten overbruggen

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak8

Page 9: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Nieuwe spelregelsNieuwe spelregels

• Productiegebonden bekostiging

zorg- en vastgoedexploitaite

• Afbouw indicatie

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak

• Afbouw indicatie

zorgzwaartepakketten

• Zorginfra en welzijn naar WMO

9

Page 10: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Drie scenario’sDrie scenario’s

Timing ZZP1&2 in 2013 / ZZP3 in 2014 / ZZP4 in 2016

Worst case:

- Verhuurbaarheid als (on)zelfstandige woning 50% met een huur van € 400,- p/m;

- Aftopping NHC op € 10.000,- per plaats voor 50% van de complexen;

- Overgangsregeling van toepassing (afbouw kapitaallasten / NHC).

Base case:

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak10

Base case:

- Verhuurbaarheid als (on)zelfstandige woning 75% met een huur van € 450,- p/m;

- Aftopping NHC op € 10.000,- per plaats voor 25% van de complexen;

- Overgangsregeling van toepassing (afbouw kapitaallasten / NHC).

Best case:

- Verhuurbaarheid als (on)zelfstandige woning 95% met een huur van € 550,- p/m;

- Geen aftopping NHC op € 10.000,- per plaats;

- Overgangsregeling van toepassing (afbouw kapitaallasten / NHC).

Page 11: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Effect operationele kasstroomEffect operationele kasstroom

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak11

Page 12: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

De nieuwe klantDe nieuwe klant

• Dubbel vergrijsd

• Meer alleenstaanden

• Meer vraag naar zorg

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak

• Meer vraag naar zorg

• Wil vrij kunnen kiezen

• Respectvol bejegend worden

• Betaalbaar & veilig wonen

• Minder draagkrachtig?

12

Page 13: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Missie Woonzorg NederlandMissie Woonzorg Nederland

Woonzorg Nederland biedt passende woonruimte aan kwetsbare ouderen en mensen

met een beperking die beschut of beschermd willen wonen. Onze dienstverlening

ondersteunt de behoefte aan veiligheid en zekerheid van onze doelgroep.

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak13

Page 14: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Vijf formulesVijf formules

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak14

WoonzorgWoonzorg

Page 15: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Componenten woonformulesComponenten woonformules

Woonzorg

Nederland

Vastgoed

Recreatie/ont-

moetingsruimte

Klant-

benadering

Bewoners-

consulent

Mw. Dienst Klein

Onderhoud

Diensten

Ledenvereniging

WZN

Onderhouds-

abonnement

Zorg & Welzijn

Zorg & Welzijns-

diensten

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak15

Formule

specifiek

Nederland

Sfeer&inrichting

Commerciële

plint

Architectuur

Plek in de wijk

Onderhoud

Bejegening

Klantcontact

Media(kanaal)

abonnement

Lokaal maatwerk

Zorg zichtbaar of

onzichtbaar

Mogelijk combi

met andere

doelgroepen uit

de buurt

Page 16: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Nieuwbouw?Nieuwbouw?

Prijs/kwaliteit?

Terughoudende

investeerders

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak16

investeerders

Heroverweging eigen investeringsprogramma

Page 17: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

De basis: De basis: het het huidige huidige (zorg)vastgoed(zorg)vastgoed

• Dubbele vergrijzing betekent dat bestaande volume zorgvastgoed nodig is om toenemende behoefte in de toekomst aan te kunnen

• Functionele en bouwkundige prijs/kwaliteit verhouding redelijk tot goed

• Ketenzorg mogelijk door aanleunwoningen in combinatie

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak

• Ketenzorg mogelijk door aanleunwoningen in combinatie met woonzorgcentrum

17

Page 18: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Pilots SW&ZPilots SW&Z

Verspreid door heel Nederland met de volgende thema’s:

• Herpositioneren van leegstaande zorgcomplexen naar

(tijdelijke) studentenhuisvesting of zelfstandig beschut

wonen

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak

• In samenwerking met oa. de hurende zorginstelling

ontwikkelen van nieuwe woon-zorgconcepten met daarin

een mix van zelfstandig wonen tot zware zorg

• In samenwerking met de hurende zorginstelling het

huidige verzorgingshuis gefaseerd omzetten naar

zelfstandig beschut wonen

18

Page 19: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Het is tijd voor intensieve Het is tijd voor intensieve samenwerkingsamenwerking

• Nieuwe rolverdeling gemeenten, zorg- en

welzijnsinstellingen en corporaties

• Regels wijzigen, maar de vraag naar wonen en zorg blijft

groeien

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak

groeien

• Uitdaging aangaan om samen passende woon- zorg- en

dienstenarrangementen te realiseren

19

Page 20: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Werken aan oplossingen:Werken aan oplossingen:rol gemeentenrol gemeenten

Regisseur in het werkveld

van wonen, zorg en welzijn

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak

welzijn

Vraaggericht werken is de

uitdaging

Wet & regelgeving

20

Page 21: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Werken aan oplossingen: Werken aan oplossingen: rol corporatiesrol corporaties

Aanbieder van passend vastgoed voor

de kwetsbare doelgroep

Maar ook:

Infrastructuur (landelijke) met lokale wortels en staan

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak

Infrastructuur (landelijke) met lokale wortels en staan

dicht bij de klant, ruime ervaring met het aanbieden van

gecombineerde woon-zorg diensten

Door onderzoek kennis van de doelgroep en dat delen

we graag

21

Page 22: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Werken aan oplossingen: Werken aan oplossingen: rol zorginstellingenrol zorginstellingen

Aanbieder van passende zorg (en diensten?) voor

de kwetsbare doelgroep

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak22

Page 23: FEX | Zorg | 130926 | Scheiden van wonen en zorg | Presentatie | Guus Verduijn

Ten slotteTen slotte

“Het is niet de sterkste

van een soort die

overleeft.

WoonzorgWoonzorg ZekerheidZekerheid SamenzijnSamenzijn RustRust ComfortComfort VrijheidVrijheid AanpakAanpak23

Wel degene die zich het

beste aan

veranderingen kan

aanpassen”

(Charles Darwin)