Fex 131002 - presentatie - geen tijdperk van verandering maar een veranderd tijdperk - bron han...

Click here to load reader

 • date post

  10-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  201
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Geen tijdperk van verandering maar een veranderd tijdperk! Spreker: Han Mesters, Sector Banker bij ABN AMRO, bedrijfskundige en economisch historicus. Geen tijdperk van verandering maar een veranderd tijdperk! Tijdens deze bijeenkomst is de stelling dat economische groei in ons land en heel Europa de komende jaren beperkt zal zijn. Bedrijven zullen geen ‘wind in de rug’ hebben van de economie voor het realiseren van hun eigen groei. Innovatie wordt daarom van levensbelang. kortom een thema om nader bij stil te staan het onderliggende thema van deze bijeenkomst ‘winst zonder groei’. De spreker Han Mesters is Sector Banker bij ABN AMRO. Hij zal u op humoristische wijze met prikkelende uitspraken en stellingen meenemen in zijn visie over het onderliggende thema van de bijeenkomst 'Geen tijdperk van verandering maar een veranderd tijdperk!' oftewel ‘winst zonder groei’ Han Mesters is binnen de afdeling Sector Advisory van ABN AMRO verantwoordelijk voor de Zakelijke Dienstverlening. Han geeft regelmatig presentaties over trends in zijn sector en is een actieve gebruiker van social media. Hij schreef een aantal rapporten over human capital als bindend element in zijn sector. Hij is bedrijfskundige en economisch historicus en heeft gewerkt als strategie consultant en portfoliomanager binnen de afdeling vermogensbeheer van de bank.

Transcript of Fex 131002 - presentatie - geen tijdperk van verandering maar een veranderd tijdperk - bron han...

 • Geen tijdperk van verandering maar een

  veranderd tijdperk!

  Breda , 2 oktober 2013

  ABN AMRO Sector Advisory

  Han Mesters

 • Inhoudopgave

  1 Conceptueel kader

  The Why

  Het einde van groei?

  3

  4

  Bevindingen 5

  Economie 2

 • 1. Conceptueel kader

 • Crisis

  Demografie

  Governance

  Generatie Z

  Geo-politieke Verschuivingen Cultuur

  Milieu

  Waar staan we?

 • 5

  Gaat de 6e golf ons redden?

  Tom Klein, 2005 - www.sixthwavetraining.de

 • 6

  Globalisering: Turbulentie in de omgeving neemt toe

 • Vraagkant van flex: Shift van instituten naar gemeenschappen

 • Steeds meer: organiseren via De Markt

  Clay Shirky: Since we have grown up with hierarchical institutions

  as models for organizational structure, its hard to visualize another

  model. But this is where social media has come in. The development

  of technological features such as #hashtags has allowed people with

  like interests to find each other and organize around ideas

  outside a traditional institutional model.

  () So we have an old way of viewing the organization of people

  (thesis: hierarchical institutions). Now theres a new way of looking

  at things (antithesis: unmanaged cooperative collaboration).

  We (as a society) are still trying to figure out how to

  navigate this (synthesis) to produce results.

 • 9

  Werk wordt meer kennisintensief ..

  Veranderingen in de taken die uitgevoerd worden door de Amerikaanse beroepsbevolking (1969 - 1998)

  -10%

  -5%

  0%

  5%

  10%

  15%

  1969 1980 1990 1998

  Routine manual Routine cognitive Expert thinking Complex communications

  Grenzen van automatisering lijken

  bereikt: expert thinking is voor een deel gebaseerd op patroonherken-

  ning. Dit is moeilijker te auto-

  matiseren dan routine hande-

  lingen (rule based)

 • . Maar schaarste blijft in technische profielenondanks automatisering

  Een ander geluid

  De bekende redeneringen over tekorten aan

  technisch personeel

  Maar vanuit een ander paradigma is er

  misschien helemaal geen tekort. Meteen maar even een voorbeeld van zon ander paradigma. We zijn nu bezig met een project, geschoeid op Scandinavische leest, om mensen die

  ooit voor de techniek zijn opgeleid weer terug in de

  sector te halen.

  Als je op die manier gaat kijken, dan blijft er

  wellicht maar weinig over van dat

  zogenaamde tekort aan technici. Volgens mij hebben we geen tekort aan technisch personeel, maar

  een tekort aan vermogen om mensen met de juiste

  kwaliteiten te vinden in de samenleving.

  Bron: Flexmarkt , 27 februari

 • 11

  Van flexibele schil naar klantgedreven organisatie

  2 typen organisaties (Simon):

  Invulling door ICT, en met name

  Internet

  Invulling door specialisten,

  al dan niet in dienst

  Fase 1: Toename flexibele schil en

  projecten

  Fase 3: Opkomst klantgedreven

  project-organisatie

  1. Productfunctie

  2. Capaciteitsfunctie

  0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

  Zorg

  Industrie

  Onderw ijs

  Energie

  Financiele

  Dienstverlening

  Zakelijke

  Dienstverlening

  Overheid

  Dat verw acht in 2013 een flexibele schil te gebruiken

  Zegt in 2010 meer f lexibel personeel te gebruiken dan voorheen

  Fase 2: Splitsing standaard- en

  maatwerk stuk

  Voorbeeld filmindustrie

 • 2. Economie

 • Debt and GDP growth

  Crisis has long term impact on European GDP

  growth

 • S-curves are being compressed in all industries due to rapid change

 • Pac-man (ICT) kills jobs in white collar and production

  Bron: Recruitment matters, Job feed

  Vacaturevolume beroepsgroep Administratie en klantenservice, 2008 heden

 • 3. The Why

 • Case: uitzenden - structurele en conjuncturele uitdagingen

  1. Bruto margedruk

  2. Onderscheidend vermogen

  3. Toegevoegde waarde propositie

  -5%

  -3%

  -1%

  1%

  3%

  5%

  7%

  9%

  11%

  13%

  15%

  15% 20% 25% 30% 35% 40%

  Brunel The Netherlands

  Adecco The Netherlands

  USG People The Netherlands*

  Randstad Group Netherlands

  Olympia Nederland

  Bruto marge

  EBIT marge

  2010

  2009

  20102009

  20092010

  2010

  2009 2010

  2009

  1) USG People, EBIT Margin = EBITA Margin, Gross Margin not available, estimate

  Bron: Annual Reports

 • Oplossingen voor de druk van de grote drie

  Biedt operational excellence voldoende lange termijn concurrentievoordeel?

 • The WHY: ABN Amro roots: 1824

  NHM: Nederlandsche Handel-Maatschappij

  De N.V. Nederlandsche Handel-Maatschappij werd op initiatief van koning

  Willem I in Den Haag opgericht op dinsdag 9 maart 1824

  De doelstelling was (Art. 59) "bevordering van handel, scheepvaart,

  scheepsbouw, visserij, landbouw en (het fabriekswezen)", in voortzetting van

  wat tijdens de Franse overheersing van 1795 tot 1813 was ingezet.

  Het hogere doel was volgens de koning dat de NHM zou fungeren als een

  "grote hefboom, strekkende tot opbeuring en

  aanmoediging van de nationale welvaart".

 • 20

  Someone has Hit the Reset Button (Jeffrey Immelt, CEO, General Electric)

  Wij geloven:

  De economie is in een vroeg stadium van een

  fundamentele verandering van de wijze waarop

  werk is georganiseerd, gemanaged en uitgevoerd

  We weten:

  Veel bedrijven zijn op zoek naar de drijvende

  kracht achter hun Why (waatoe zijn wij op aarde):

  Ethos:

  is a Greek word meaning "character" that is used to describe the guiding beliefs or ideals that

  characterize a community, nation, or ideology. The

  Greeks also used this word to refer to the power of

  music to influence its hearer's emotions, behaviors, and

  even morals

 • Ethos eats culture for breakfast

  Peter Drucker: Culture eats strategy for breakfast Joey Reiman: find the

  master idea of an

  organisation, the driving

  force that allows it to add

  true value.

  This involves looking back

  into the companys history, extracting its ethos, and

  devising a plan for

  the future in which it can be,

  not just a leader in the world,

  but rather a leader for the

  world. http://goizueta.emory.edu/degree/undergradua

  te/admissions/parents/newsletters/fall_2010/re

  iman.html

 • 4 soorten bedrijven m.b.t. onderscheidend vermogen in ethos

  Soulful excelle

  nce

  Operational excellence

  Hig

  h

  High

  Castle in the sky Camelot

  Plantation

  Fortress

  Hero

  Distinctive

  General

  Competitive

  Boss

  Reactive

  Guru

  Differentiated

 • 3. Het einde van groei?

 • Naar een nieuw paradigma?

  Zero Hedge Blog comment:

  'we have to realize that we cant grow indefinitely, forever, and without restraint (or consequences). It is my belief that at least some of the problems we are facing today lie in fact that, due to the

  structure of the system, we are only prospering when we are growing. We can prosper and thrive

  in a state of mere balance without constant growth. We need a new paradigm that accounts for

  the fact that we are living on a finite planet with finite resources that contain within them

  natural limits to the capacity of each individual system and the system as a whole'

 • Case: recruitementLuttele jaren geleden

  Adverteren van

  vacature

  Zoeken met

  profiel

  Beoordelen

  sollicitaties

  Benaderen

  prospect

  Opstellen profiel Selectie

  kandidaat

  Actief

  werv

  en

  Passie

  f w

  erv

  en

 • ..en nu

  Adverteren van

  vacature

  Zoeken met

  profiel

  Beoordelen

  sollicitaties

  Benaderen

  prospect

  Opstellen profiel Selectie

  kandidaat

  Actief

  werv

  en

  Passie

  f w

  erv

  en

 • War for Talent: Welke War'? Nu even niet 3 scenarios voor de ontwikkeling van de werkzame beroepsbevolking 2010-2050

  Bron: ABN AMRO Group Economics

  1. Onveranderde

  voortzetting van de

  huidige netto

  arbeidsparticipatie

  2. Een verdere groei van

  de netto

  arbeidsparticipatie

  onder arbeidskrachten

  van 50 jaar en ouder

  3. Als scenario 2 met

  ophoging pensioen-

  leeftijd tot 67 jaar

  beginnend in 2020

 • `De terreur van de balanced scorecard: death by KPI?

  TED 2013: Food for thought

  The future of the American economy will look a lot like a

  science-fiction movie, says Andrew McAfee, the

  principal research scientist at MITs Center for Digital Business.

  In a sweeping TED talk Wednesday, he predicted that

  the country would become so dependent on

  technology that many hourly and low-skilled jobs

  would vanish. In this "new machine age," as he calls it,

  cars will drive themselves, putting truck drivers out of

  work. Apples Siri will connect with IBMs Watson to take over call centers. Robots will replace manual labor.

  Bij