Feitenfiche - HALEN · Overzicht van werkgelegenheid op niveau van HALEN 2008 2012 Evolutie...

of 33 /33
Feitenfiche HALEN HALEN is 1 van de 17 gemeenten in de provincie Limburg, geclassificeerd volgens VRIND als "overgangsgebied" (Voor meer toelichting bij de gehanteerde methodieken en datasets verwijzen we naar de leeswijzer op http://www.detailhandelvlaanderen.be/files/leeswijzer.pdf) Januari 2015 06 januari 2015 1 Feitenfiche - HALEN

Embed Size (px)

Transcript of Feitenfiche - HALEN · Overzicht van werkgelegenheid op niveau van HALEN 2008 2012 Evolutie...

 • FeitenficheHALEN

  HALEN is 1 van de 17 gemeenten in de provincie Limburg, geclassificeerd volgens VRIND als "overgangsgebied"

  (Voor meer toelichting bij de gehanteerde methodieken en datasets verwijzen we naar de leeswijzer op http://www.detailhandelvlaanderen.be/files/leeswijzer.pdf)

  Januari 2015

  06 januari 2015 1

  Feitenfiche - HALEN

  http://www.detailhandelvlaanderen.be/files/leeswijzer.pdf

 • 1 OVERZICHT GEGEVENS DEMOGRAFIE, TOERISME EN WERKGELEGENHEID IN HALEN

  Overzicht algemene demografische gegevens en evolutie voor HALEN

  2008 2014**Evolutie

  2008-2014

  Gemiddelde VRIND

  2014

  Evolutie VRIND

  2008-2014

  Totaal Provincie

  2014

  Totaal Vlaams Gewest

  2014

  HALEN

  INWONERS 8 812 9 480 7,6% 15 719 3,5% 856 280 6 474 065

  OPPERVLAKTE 36,29km² 36,29km² 35,83km² 2 422,14km² 13 522,25km²

  BEVOLKINGSDICHTHEID 243inw./km² 261inw./km² 7,6% 486inw./km² 3,6% 340inw./km² 548inw./km²

  GEZINNEN 3 581 3 751 4,7% 6 262 3,1% 338 935 2 652 264

  GEZINSGROOTTE 2,46inw./gezin 2,45inw./gezin -0,6% 2,46inw./gezin -1,9% 2,49inw./gezin 2,44inw./gezin

  GEMIDDELD INKOMEN PER GEZIN € 27 212 € 30 715 12,9% € 33 940 13,0% € 29 777 € 32 481

  WELVAARTSINDEX * 97,11 97,22 107,43 94,25 100,00

  (*) De welvaartsindex is de vergelijking van het gemiddelde fiscale inkomen per gezin van een bepaalde administratieve eenheid met het gemiddelde inkomen per gezin in Vlaanderen. De

  welvaartsindex van Vlaanderen wordt gelijkgesteld aan 100.

  (**) Inwoners en bevolkingsdichtheid: 01/01/2014 - Gezinnen en gezinsgrootte: 01/01/2011 - Gemiddeld inkomen en WVI: inkomstenjaar 2012 / aanslagjaar 2013.

  Bron: FOD Economie, ADSEI, verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 2

  Feitenfiche - HALEN

 • Kaartvisualisatie inwoners per statistische sector (wijk) voor HALEN

  Bron: FOD Economie, ADSEI (01/01/2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 3

  Feitenfiche - HALEN

 • Kaartvisualisatie welvaartsindex per statistische sector (wijk) voor HALEN

  Welvaartsindex*

  ... - 59

  60 - 69

  70 - 79

  80 - 89

  90 - 99

  100 - 109

  110 - 119

  120 - 129

  130 - 139

  140 - ...

  Grens deelgemeente

  (*) De welvaartsindex is de vergelijking van het gemiddelde fiscale inkomen per gezin van een bepaalde administratieve eenheid met het gemiddelde inkomen per gezin in Vlaanderen. De

  welvaartsindex van Vlaanderen wordt gelijkgesteld aan 100. De welvaartsindex is enkel beschikbaar voor statistische sectoren met meer dan 200 belastingsaangiftes.

  Bron: FOD Economie, ADSEI (inkomstenjaar 2012 - aanslagjaar 2013) - verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 4

  Feitenfiche - HALEN

 • Overzicht nationaliteiten (in % inwoners) voor HALEN

  2008 2013Evolutie

  2008-2013

  Gemiddelde VRIND

  2013

  Totaal Provincie

  2013

  Totaal Vlaams Gewest

  2013

  HALEN

  BELGEN VS. NIET-BELGEN

  %Belgen 97,9% 96,9% -1,0% 95,0% 91,1% 94,6%

  %Niet-Belgen 2,2% 3,1% 1,0% 5,0% 8,9% 5,4%

  OVERZICHT NIET-BELGEN

  %Nederlanders 0,7% 1,0% 0,3% 2,2% 5,7% 2,0%

  %Duitsers 0,1% 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2%

  %Fransen 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,1% 0,3%

  %Andere Europeanen 0,7% 1,2% 0,5% 1,5% 1,8% 1,8%

  %Aziaten 0,4% 0,4% 0,0% 0,4% 0,7% 0,5%

  %Afrikanen 0,1% 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,4%

  %Noord-Amerikanen 0,1% 0,1% 0,0% 0,1% 0,1% 0,1%

  %Zuid-Amerikanen 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 0,1%

  %Oceaniërs 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

  %Onbekend-Staatsloos 0,0% 0,1% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0%

  Bron: FOD Economie, ADSEI (01/01/2013) - verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 5

  Feitenfiche - HALEN

 • Overzicht toeristische informatie voor HALEN

  2008** 2013**Evolutie**2008-2013

  Gemiddelde VRIND

  2013

  Evolutie VRIND

  2008-2013

  Totaal Provincie

  2013

  TotaalVlaams Gewest

  2013

  HALEN

  VERBLIJFSTOERISME *

  Aantal overnachtingen *** 15 867 12 701 -20,0 % 44 529 40,0 % 3 481 414 16 630 751

  Aantal aankomsten **** 3 645 3 016 -17,3 % 14 375 51,4 % 1 069 849 6 832 225

  (*) Toeristen ouder dan 18

  (**) x - staat voor vertrouwelijkheid vanwege onvoldoende logiesverstrekkende inrichtingen in deze gemeente. NB - niet beschikbaar omdat voor deze gemeenten geen overnachtingen

  geregistreerd werden.

  (***) Een overnachting is iedere nacht die een gast in een collectief logiesverstrekkend bedrijf doorbrengt of is geregistreerd.

  (****) Er wordt van aankomst gesproken als een persoon in een collectief logiesverstrekkend bedrijf aankomt en daar minstens één nacht verblijft.

  Cijfers 2013 bevatten ook gastenkamers, cijfers 2008 niet.

  Bron: Toerisme Vlaanderen, verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 6

  Feitenfiche - HALEN

 • Overzicht van werkgelegenheid op niveau van HALEN

  2008 2012Evolutie

  2008-2012

  Gemiddelde VRIND

  2012

  Evolutie VRIND

  2008-2012

  Totaal Provincie

  2012

  TotaalVlaams Gewest

  2012

  HALEN

  TEWERKSTELLING (o.b.v. geg. RSZ) *

  Tewerkstelling in detailhandel 110 131 19,1% 246 5,4% 17 032 141 793

  Tewerkstelling in horeca 29 35 20,7% 107 -1,0% 8 440 64 180

  2008 2013Evolutie

  2008-2013

  Gemiddelde VRIND

  2013

  Evolutie VRIND

  2008-2013

  Totaal Provincie

  2013

  TotaalVlaams Gewest

  2013

  HALEN

  ZELFSTANDIGEN (o.b.v. geg. RSVZ) **

  Aantal zelfstandigen in detailhandel 145 139 -4,1% 228 -2,3% 10 258 88 625

  Aantal zelfstandigen in horeca 55 66 20,0% 124 9,8% 6 750 49 324

  (*) De tewerkstellingscijfers RSZ geven weer hoeveel werkenden er zijn in de gemeente, ongeacht de domicilie.

  (**) De tewerkstellingscijfers RSVZ geven weer hoeveel zelfstandigen er ingeschreven zijn in de gemeente, maar dit komt niet noodzakelijk overeen met de plaats van de uitbating van de activiteit.

  Onder zelfstandigen werden zelfstandigen in hoofdberoep, bijberoep of actief na pensioen(leeftijd) opgenomen. De helpers werden niet opgenomen.

  Bron: RSZ, gedecentraliseerde statistieken per 31/12/2012. RSVZ, statistieken per 31/12/2012. Verwerkt door Geo Intelligence.

  06 januari 2015 7

  Feitenfiche - HALEN

 • 2 OVERZICHT WINKELAANBOD IN HALEN

  In deze feitenfiche (versie 2014) worden de absolute cijfers voor 2008 en 2014 weergegeven. Voor 2013 wordt enkel een evolutie tussen 2013 en 2014

  gegeven. De absolute cijfers van 2013 kun je raadplegen in de feitenfiches versie 2013 op www.detailhandelvlaanderen.be

  2.1 Winkelaanbod en branchemix in HALEN

  Overzicht winkelaanbod voor HALEN

  2008 2014Evolutie

  2008-2014Evolutie

  2013-2014

  GemiddeldeVRIND

  2014

  EvolutieVRIND

  2008-2014

  TotaalProvincie

  2014

  TotaalVlaams Gewest

  2014

  HALEN

  GLOBALE AANBODGEGEVENS

  Aantal commerciële panden (niet-leegstand + leegstand) 161 176 9,3 % 3,5 % 259 0,1 % 17 663 127 150

  Aantal commerciële panden (niet-leegstand + leegstand) per 1 000 inw. 18,3 18,6 1,6 % 2,9 % 16,5 -3,3 % 20,6 19,6

  WVO (niet-leegstand + leegstand) (s.s.) * 10 759 16 426 52,7 % 4,4 % 25 163 14,3 % 1 858 166 12 734 618

  WVO (niet-leegstand + leegstand) (s.s.) per 1 000 inw. 1 221,0 1 732,7 41,9 % 3,8 % 1 600,8 10,5 % 2 170,0 1 967,0

  NIET-LEEGSTAND

  Aantal gevulde commerciële panden (niet-leegstaand) 154 151 -1,9 % -2,6 % 240 -3,2 % 15 552 116 275

  WVO (niet-leegstand) (s.s.) 10 246 12 779 24,7 % -13,8 % 23 569 11,1 % 1 671 847 11 792 280

  Aantal gevulde commerciële panden (niet-leegstaand) per 1 000 inw. 17,5 15,9 -8,9 % -3,2 % 15,3 -6,5 % 18,2 18,0

  WVO (niet-leegstand) (s.s.) per 1 000 inw. 1 162,7 1 348,0 15,9 % -14,3 % 1 499,4 7,4 % 1 952,5 1 821,5

  LEEGSTAND

  Aantal leegstaande commerciële panden (leegstand) 7 25 257,1 % 66,7 % 19 77,6 % 2 111 10 875

  %Leegstaande panden 4,3 % 14,2 % 9,9 % 5,4 % 7,2 % 3,2 % 12,0 % 8,6 %

  WVO (leegstand) (s.s.) 513 3 647 610,5 % 299,6 % 1 594 99,2 % 186 319 942 338

  %WVO (s.s.) 4,8 % 22,2 % 17,4 % 16,4 % 6,3 % 2,7 % 10,0 % 7,4 %

  06 januari 2015 8

  Feitenfiche - HALEN

  http://www.detailhandelvlaanderen.be

 • Overzicht winkelaanbod voor HALEN

  2008 2014Evolutie

  2008-2014Evolutie

  2013-2014

  GemiddeldeVRIND

  2014

  EvolutieVRIND

  2008-2014

  TotaalProvincie

  2014

  TotaalVlaams Gewest

  2014

  HALEN

  LEEFTIJD LEEGSTAND

  %Aanvang/frictie leegstand (in %panden) - 44,0 % - -26,7 % 44,9 % - 42,7 % 36,8 %

  %Langdurige leegstand (in %panden) - 36,0 % - 80,0 % 43,7 % - 37,2 % 42,4 %

  %Structurele leegstand (in %panden) - 20,0 % - 0,0 % 21,5 % - 20,0 % 20,8 %

  FORMULES VS. NIET-FORMULES **

  %Formule (>=7 winkels in Europa) 16,9 % 18,5 % 1,7 % -0,2 % 18,7 % 4,0 % 20,2 % 20,1 %

  %Niet-formule (1600m² 1 1 0,0 % -50,0 % 2 23,0 % 148 1 064

  Oppervlakte onbekend *** 89 117 31,5 % 25,8 % 163 12,8 % 11 193 77 440

  (*) Detailhandel s.s. (sensu stricto) omvat winkels binnen de categorieën dagelijkse goederen, periodieke goederen, uitzonderlijke goederen en overige detailhandel. Niet-detailhandel (nl. horeca,

  cultuur, diensten, ontspanning en transport en brandstoffen) wordt hier niet bij gerekend. Winkelvloeroppervlakte (WVO) van deze niet-detailhandelspanden wordt niet opgemeten door Locatus.

  Om hiervan een leegstandsoppervlakte te berekenen wordt door Locatus volgende vuistregel gehanteerd: de leegstandsoppervlakte voor niet-detailhandel bedraagt één derde van de totale

  leegstandsoppervlakte, de leegstandsoppervlakte van detailhandel s.s. bedraagt twee derde van de totale leegstandsoppervlakte.

  (**) Volgens de definitie van Locatus: een formule is een keten met zeven of meer vestigingen in België en/of Europa.

  (***) De categorie 'Oppervlakte onbekend' omvat de hoofdbranches die behoren tot de niet-detailhandel: horeca, cultuur, diensten, ontspanning en transport en brandstoffen.

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 9

  Feitenfiche - HALEN

 • Functionele mix voor HALEN

  2008 2014Evolutie

  2008-2014Evolutie

  2013-2014

  GemiddeldeVRIND

  2014

  EvolutieVRIND

  2008-2014

  TotaalProvincie

  2014

  TotaalVlaams Gewest

  2014

  HALEN

  AANDEEL PER PRODUCTGROEP IN AANTAL PANDEN

  Dagelijkse goederen 22 24 9,1 % 0,0 % 38 -7,2 % 2 274 19 006

  Periodieke goederen 12 8 -33,3 % -11,1 % 25 -7,8 % 2 051 15 573

  Uitzonderlijke goederen 29 24 -17,2 % -7,7 % 28 -11,4 % 1 863 12 930

  Overige detailhandel 2 3 50,0 % 0,0 % 4 12,1 % 282 2 194

  Leegstand s.s.* 4 13 225,0 % 62,5 % 9 77,5 % 1 055 5 435

  Horeca 33 24 -27,3 % -7,7 % 55 -6,5 % 3 389 26 824

  Cultuur 5 3 -40,0 % 0,0 % 3 -6,0 % 145 1 448

  Transport en brandstoffen 15 17 13,3 % 0,0 % 20 -0,5 % 1 205 8 037

  Ontspanning - 3 - 0,0 % 4 62,9 % 298 2 039

  Diensten 36 45 25,0 % 2,3 % 63 3,5 % 4 047 28 225

  Leegstand niet-detailhandel * 3 12 300,0 % 71,4 % 9 77,5 % 1 054 5 435

  AANDEEL PER PRODUCTGROEP IN m² WVO

  Dagelijkse goederen 2 231 3 468 55,4 % 2,8 % 6 019 13,5 % 376 376 2 806 735

  Periodieke goederen 2 920 4 284 46,7 % -1,2 % 4 730 20,7 % 434 288 3 134 342

  Uitzonderlijke goederen 4 975 4 887 -1,8 % -29,7 % 11 962 5,3 % 807 155 5 454 351

  Overige detailhandel 120 140 16,7 % -12,5 % 860 35,6 % 54 113 397 068

  Leegstand s.s.* 513 3 647 610,5 % 299,6 % 1 593 99,1 % 186 263 942 194

  (*) Leegstand s.s. (sensu stricto) omvat een inschatting van de leegstand voor detailhandel. Deze vallen binnen de categorieën dagelijkse goederen, periodieke goederen, uitzonderlijke goederen

  en overige detailhandel. Niet-detailhandel (nl. horeca, cultuur, diensten, ontspanning en transport en brandstoffen) wordt hier niet bij gerekend. Volgens een vuistregel van Locatus komt dit

  overeen met de helft van het totaal aantal leegstaande panden. Leegstand niet-detailhandel omvat dan de andere helft. Winkelvloeroppervlakte (WVO) van deze niet-detailhandelspanden wordt

  niet opgemeten door Locatus. Om hiervan een leegstandsoppervlakte te berekenen wordt door Locatus volgende vuistregel gehanteerd: de leegstand s.s. bedraagt twee derde van de totale

  opgemeten leegstandsoppervlakte. Het restant behoort tot niet-detailhandel.

  06 januari 2015 10

  Feitenfiche - HALEN

 • Functionele mix voor HALEN

  2008 2014Evolutie

  2008-2014Evolutie

  2013-2014

  GemiddeldeVRIND

  2014

  EvolutieVRIND

  2008-2014

  TotaalProvincie

  2014

  TotaalVlaams Gewest

  2014

  HALEN

  AANDEEL PER PRODUCTGROEP IN % WVO

  Dagelijkse goederen 20,7 % 21,1 % 0,4 % -0,3 % 23,9 % -0,2 % 20,3 % 22,0 %

  Periodieke goederen 27,1 % 26,1 % -1,1 % -1,5 % 18,8 % 1,0 % 23,4 % 24,6 %

  Uitzonderlijke goederen 46,2 % 29,8 % -16,5 % -14,4 % 47,5 % -4,1 % 43,4 % 42,8 %

  Overige detailhandel 1,1 % 0,9 % -0,3 % -0,2 % 3,4 % 0,5 % 2,9 % 3,1 %

  Leegstand s.s.* 4,8 % 22,2 % 17,4 % 16,4 % 6,3 % 2,7 % 10,0 % 7,4 %

  GEMIDDELDE UNITGROOTTE PER PAND

  Dagelijkse goederen 101 145 42,5 % 2,8 % 160 23,2 % 155 155

  Periodieke goederen 243 536 120,1 % 11,2 % 190 30,1 % 180 201

  Uitzonderlijke goederen 172 204 18,7 % -23,8 % 425 14,8 % 435 405

  Overige detailhandel 60 47 -22,2 % -12,5 % 229 43,0 % 214 210

  Leegstand s.s.* 128 281 118,6 % 145,9 % 170 12,2 % 177 173

  (*) Leegstand s.s. (sensu stricto) omvat enkel de leegstaande panden voor detailhandel. Deze vallen binnen de categorieën dagelijkse goederen, periodieke goederen, uitzonderlijke goederen en

  overige detailhandel. Om deze leegstand in te schatten hanteert Locatus volgende vuistregels: de leegstand s.s. bedraagt twee derde van het totale opgemeten leegstandsoppervlakte en de helft

  van het aantal leegstaande panden. Het restant behoort tot niet-detailhandel.

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 11

  Feitenfiche - HALEN

 • Branchemix voor HALEN

  2008 2014Evolutie

  2008-2014Evolutie

  2013-2014

  GemiddeldeVRIND

  2014

  EvolutieVRIND

  2008-2014

  TotaalProvincie

  2014

  TotaalVlaams Gewest

  2014

  HALEN

  AANDEEL PER HOOFDBRANCHE IN AANTAL PANDEN

  Levensmiddelen (DG)* 18 21 16,7 % 0,0 % 32 -8,9 % 1 850 15 582

  Persoonlijke verzorging (DG)* 4 3 -25,0 % 0,0 % 7 1,9 % 424 3 424

  Kleding en mode (PG)* 8 6 -25,0 % 0,0 % 17 -5,4 % 1 535 11 666

  Huishoudelijke artikelen (PG)* 2 1 -50,0 % -50,0 % 3 -10,9 % 158 1 313

  Vrije tijd (PG)* 2 1 -50,0 % 0,0 % 5 -13,7 % 358 2 594

  In en om woning (UG)* 16 11 -31,3 % -15,4 % 16 -14,2 % 1 030 7 405

  Bruin- en witgoed (UG)* 4 5 25,0 % 0,0 % 4 -22,9 % 283 2 111

  Auto en fiets (UG)* 3 3 0,0 % 0,0 % 3 3,8 % 182 1 251

  Doe-het-zelf (UG)* 6 5 -16,7 % 0,0 % 5 0,2 % 368 2 163

  Overige detailhandel 2 3 50,0 % 0,0 % 4 12,1 % 282 2 194

  Leegstand s.s.** 4 13 225,0 % 62,5 % 9 77,5 % 1 055 5 435

  Horeca 33 24 -27,3 % -7,7 % 55 -6,5 % 3 389 26 824

  Cultuur 5 3 -40,0 % 0,0 % 3 -6,0 % 145 1 448

  Transport en brandstoffen 15 17 13,3 % 0,0 % 20 -0,5 % 1 205 8 037

  Ontspanning - 3 - 0,0 % 4 62,9 % 298 2 039

  Diensten 36 45 25,0 % 2,3 % 63 3,5 % 4 047 28 225

  Leegstand niet-detailhandel ** 3 12 300,0 % 71,4 % 9 77,5 % 1 054 5 435

  TOTAAL 161 176 9,3 % 3,5 % 259 -0,1 % 17 663 127 150

  (*) DG = Dagelijkse goederen, PG = Periodieke goederen, UG = Uitzonderlijke goederen

  (**) Leegstand s.s. (sensu stricto) omvat een inschatting van de leegstand voor detailhandel. Volgens een vuistregel van Locatus komt dit overeen met de helft van het totaal aantal leegstaande

  panden. Leegstand niet-detailhandel omvat dan de andere helft.Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 12

  Feitenfiche - HALEN

 • Branchemix voor HALEN

  2008 2014Evolutie

  2008-2014Evolutie

  2013-2014

  GemiddeldeVRIND

  2014

  EvolutieVRIND

  2008-2014

  TotaalProvincie

  2014

  TotaalVlaams Gewest

  2014

  HALEN

  AANDEEL PER HOOFDBRANCHE IN m² WVO

  Levensmiddelen (DG)* 2 075 3 363 62,1 % 2,5 % 5 631 13,4 % 345 475 2 587 224

  Persoonlijke verzorging (DG)* 156 105 -32,7 % 12,9 % 387 15,3 % 30 901 219 511

  Kleding en mode (PG)* 2 580 3 777 46,4 % 0,0 % 3 027 22,6 % 290 067 2 168 640

  Huishoudelijke artikelen (PG)* 140 132 -5,7 % -27,5 % 604 20,9 % 50 386 341 340

  Vrije tijd (PG)* 200 375 87,5 % 0,0 % 1 099 15,8 % 93 835 624 362

  In en om woning (UG)* 3 715 2 907 -21,7 % -41,2 % 8 290 3,8 % 556 691 3 663 979

  Bruin- en witgoed (UG)* 355 797 124,5 % 0,6 % 706 -0,4 % 53 525 434 057

  Auto en fiets (UG)* 150 150 0,0 % 0,0 % 433 20,1 % 31 497 179 287

  Doe-het-zelf (UG)* 755 1 033 36,8 % -3,3 % 2 533 9,9 % 165 442 1 177 028

  Overige detailhandel 120 140 16,7 % -12,5 % 860 35,6 % 54 113 397 068

  Leegstand s.s.** 513 3 647 610,5 % 299,6 % 1 593 99,1 % 186 263 942 194

  TOTAAL 10 759 16 426 52,7 % 4,4 % 25 163 14,3 % 1 858 195 12 734 690

  (*) DG = Dagelijkse goederen, PG = Periodieke goederen, UG = Uitzonderlijke goederen

  (**) Leegstand s.s. (sensu stricto) omvat enkel de leegstaande panden voor detailhandel. Deze vallen binnen de categorieën dagelijkse goederen, periodieke goederen, uitzonderlijke goederen en

  overige detailhandel. Niet-detailhandel (nl. horeca, cultuur, diensten, ontspanning en transport en brandstoffen) wordt hier niet bij gerekend. Winkelvloeroppervlakte (WVO) van deze

  niet-detailhandelspanden wordt niet opgemeten door Locatus. Om hiervan een leegstandsoppervlakte te berekenen wordt door Locatus volgende vuistregel gehanteerd: de leegstand s.s. bedraagt

  twee derde van de totale opgemeten leegstandsoppervlakte. Het restant behoort tot niet-detailhandel.

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 13

  Feitenfiche - HALEN

 • Branchemix voor HALEN

  2008 2014Evolutie

  2008-2014Evolutie

  2013-2014

  GemiddeldeVRIND

  2014

  EvolutieVRIND

  2008-2014

  TotaalProvincie

  2014

  TotaalVlaams Gewest

  2014

  HALEN

  AANDEEL PER HOOFDBRANCHE IN % WVO

  Levensmiddelen (DG)* 19,3 % 20,5 % 1,2 % -0,4 % 22,4 % -0,2 % 18,6 % 20,3 %

  Persoonlijke verzorging (DG)* 1,4 % 0,6 % -0,8 % 0,0 % 1,5 % 0,0 % 1,7 % 1,7 %

  Kleding en mode (PG)* 24,0 % 23,0 % -1,0 % -1,0 % 12,0 % 0,8 % 15,6 % 17,0 %

  Huishoudelijke artikelen (PG)* 1,3 % 0,8 % -0,5 % -0,4 % 2,4 % 0,1 % 2,7 % 2,7 %

  Vrije tijd (PG)* 1,9 % 2,3 % 0,4 % -0,1 % 4,4 % 0,1 % 5,0 % 4,9 %

  In en om woning (UG)* 34,5 % 17,7 % -16,8 % -13,7 % 32,9 % -3,3 % 30,0 % 28,8 %

  Bruin- en witgoed (UG)* 3,3 % 4,9 % 1,6 % -0,2 % 2,8 % -0,4 % 2,9 % 3,4 %

  Auto en fiets (UG)* 1,4 % 0,9 % -0,5 % -0,0 % 1,7 % 0,1 % 1,7 % 1,4 %

  Doe-het-zelf (UG)* 7,0 % 6,3 % -0,7 % -0,5 % 10,1 % -0,4 % 8,9 % 9,2 %

  Overige detailhandel 1,1 % 0,9 % -0,3 % -0,2 % 3,4 % 0,5 % 2,9 % 3,1 %

  Leegstand s.s.** 4,8 % 22,2 % 17,4 % 16,4 % 6,3 % 2,7 % 10,0 % 7,4 %

  (*) DG = Dagelijkse goederen, PG = Periodieke goederen, UG = Uitzonderlijke goederen

  (**) Leegstand s.s. (sensu stricto) omvat enkel de leegstaande panden voor detailhandel. Deze vallen binnen de categorieën dagelijkse goederen, periodieke goederen, uitzonderlijke goederen en

  overige detailhandel. Niet-detailhandel (nl. horeca, cultuur, diensten, ontspanning en transport en brandstoffen) wordt hier niet bij gerekend. Winkelvloeroppervlakte (WVO) van deze

  niet-detailhandelspanden wordt niet opgemeten door Locatus. Om hiervan een leegstandsoppervlakte te berekenen wordt door Locatus volgende vuistregel gehanteerd: de leegstand s.s. bedraagt

  twee derde van de totale opgemeten leegstandsoppervlakte. Het restant behoort tot niet-detailhandel.

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 14

  Feitenfiche - HALEN

 • Visualisatie branchemix in aantal panden voor HALEN in 2014

  Levensmiddelen (DG)* (29.17%)

  Persoonlijke verzorging (DG)* (4.17%)

  Kleding en mode (PG)* (8.33%)

  Huishoudelijke artikelen (PG)* (1.39%)Vrije tijd (PG)* (1.39%)In en om woning (UG)* (15.28%)

  Bruin- en witgoed (UG)* (6.94%)

  Auto en fiets (UG)* (4.17%)

  Doe-het-zelf (UG)* (6.94%)

  Overige detailhandel (4.17%)

  Leegstand s.s.** (18.06%)

  (*) DG = Dagelijkse goederen, PG = Periodieke goederen, UG = Uitzonderlijke goederen

  (**) Leegstand s.s. (sensu stricto) omvat enkel de leegstaande panden voor detailhandel. Deze vallen binnen de categorieën dagelijkse goederen, periodieke goederen, uitzonderlijke goederen en

  overige detailhandel. Niet-detailhandel (nl. horeca, cultuur, diensten, ontspanning en transport en brandstoffen) wordt hier niet bij gerekend.

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 15

  Feitenfiche - HALEN

 • Visualisatie branchemix in %WVO voor HALEN in 2014

  Levensmiddelen (DG)* (20.47%)

  Persoonlijke verzorging (DG)* (0.64%)

  Kleding en mode (PG)* (22.99%)

  Huishoudelijke artikelen (PG)* (0.80%)Vrije tijd (PG)* (2.28%)

  In en om woning (UG)* (17.70%)

  Bruin- en witgoed (UG)* (4.85%)

  Auto en fiets (UG)* (0.91%)

  Doe-het-zelf (UG)* (6.29%)

  Overige detailhandel (0.85%)

  Leegstand s.s.** (22.20%)

  (*) DG = Dagelijkse goederen, PG = Periodieke goederen, UG = Uitzonderlijke goederen

  (**) Leegstand s.s. (sensu stricto) omvat enkel de leegstaande panden voor detailhandel. Deze vallen binnen de categorieën dagelijkse goederen, periodieke goederen, uitzonderlijke goederen en

  overige detailhandel. Niet-detailhandel (nl. horeca, cultuur, diensten, ontspanning en transport en brandstoffen) wordt hier niet bij gerekend.

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 16

  Feitenfiche - HALEN

 • Visualisatie van de evolutie van de branchemix in aantal panden voor HALEN (2008-2014)

  1821

  Levensmiddelen (DG)* (16.7%)

  43

  Persoonlijke verzorging (DG)* (-25.0%)

  86

  Kleding en mode (PG)* (-25.0%)

  21

  Huishoudelijke artikelen (PG)* (-50.0%)

  21

  Vrije tijd (PG)* (-50.0%)

  1611

  In en om woning (UG)* (-31.3%)

  45

  Bruin- en witgoed (UG)* (25.0%)

  33

  Auto en fiets (UG)* (0.0%)

  65

  Doe-het-zelf (UG)* (-16.7%)

  23

  Overige detailhandel (50.0%)

  413

  Leegstand s.s.** (225.0%)

  0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

  2008

  2014

  AANTAL PANDEN

  (*) DG = Dagelijkse goederen, PG = Periodieke goederen, UG = Uitzonderlijke goederen

  (**) Leegstand s.s. (sensu stricto) omvat enkel de leegstaande panden voor detailhandel. Deze vallen binnen de categorieën dagelijkse goederen, periodieke goederen, uitzonderlijke goederen en

  overige detailhandel. Niet-detailhandel (nl. horeca, cultuur, diensten, ontspanning en transport en brandstoffen) wordt hier niet bij gerekend.

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 17

  Feitenfiche - HALEN

 • Visualisatie van de evolutie van de branchemix in m² WVO voor HALEN (2008-2014)

  2 0753 363

  Levensmiddelen (DG)* (62.1%)

  156105

  Persoonlijke verzorging (DG)* (-32.7%)

  2 5803 777

  Kleding en mode (PG)* (46.4%)

  140132

  Huishoudelijke artikelen (PG)* (-5.7%)

  200375

  Vrije tijd (PG)* (87.5%)

  3 7152 907

  In en om woning (UG)* (-21.7%)

  355797

  Bruin- en witgoed (UG)* (124.5%)

  150150

  Auto en fiets (UG)* (0.0%)

  7551 033

  Doe-het-zelf (UG)* (36.8%)

  120140

  Overige detailhandel (16.7%)

  5133 647

  Leegstand s.s.** (610.5%)

  0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 4 500

  2008

  2014

  WVO

  (*) DG = Dagelijkse goederen, PG = Periodieke goederen, UG = Uitzonderlijke goederen

  (**) Leegstand s.s. (sensu stricto) omvat enkel de leegstaande panden voor detailhandel. Deze vallen binnen de categorieën dagelijkse goederen, periodieke goederen, uitzonderlijke goederen en

  overige detailhandel. Niet-detailhandel (nl. horeca, cultuur, diensten, ontspanning en transport en brandstoffen) wordt hier niet bij gerekend.

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 18

  Feitenfiche - HALEN

 • 2.2 Winkelaanbod en branchemix per deelgemeente van HALEN

  Winkelaanbod en branchemix per deelgemeente van HALEN

  DEELGEMEENTE * WINKELS WVO ** %LEEGSTAND %DAGELIJKSE %PERIODIEKE %UITZONDERLIJKE

  (in % WVO) (in % WVO) (in % WVO) (in % WVO)

  Halen 119 12 937 m² 14,1 % 21,4 % 32,1 % 31,7 %

  Zelem 37 2 474 m² 59,5 % 13,9 % 5,3 % 21,2 %

  Loksbergen 20 1 015 m² 34,8 % 35,0 % - 25,3 %

  TOTAAL HALEN 176 16 426 m² 22,2 % 21,1 % 26,1 % 29,8 %

  (*) De deelgemeenten zoals opgenomen in deze tabel zijn gebaseerd op de deelgemeentenstuctuur volgens Teleatlas

  (**) Leegstandsoppervlakte voor niet-detailhandel bedraagt één derde van de totale leegstandsoppervlakte volgens assumpties genomen door LOCATUS

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 19

  Feitenfiche - HALEN

 • 2.3 Winkelaanbod en branchemix per winkelgebied van HALEN

  Winkelaanbod en branchemix per winkelgebied van HALEN

  WINKELGEBIEDEN WINKELS WVO %LEEGSTAND * %DAGELIJKSE %PERIODIEKE %UITZONDERLIJKE %OV. DETAIL**

  (in % WVO) (in % WVO) (in % WVO) (in % WVO) (in % WVO)

  Verspreide bewinkeling Halen 59 4 870 m² 27,4% 1,8% - 68,9% 1,8%

  Staatsbaan 12 4 733 m² 2,2% 18,5% 74,1% 5,2% -

  Centrum Halen 48 3 333 m² 11,5% 54,0% 19,4% 15,2% -

  Verspreide bewinkeling Zelem 37 2 474 m² 59,5% 13,9% 5,3% 21,2% -

  Verspreide bewinkeling Loksbergen 20 1 015 m² 34,8% 35,0% - 25,3% 4,9%

  TOTAAL HALEN 176 16 426 m² 22,2% 21,1% 26,1% 29,8% 0,9%

  (*) Leegstandsoppervlakte voor niet-detailhandel bedraagt één derde van de totale leegstandsoppervlakte volgens assumpties genomen door LOCATUS.

  (**) Overige detailhandel

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 20

  Feitenfiche - HALEN

 • Evolutie winkelaanbod per winkelgebied van HALEN

  WINKELGEBIEDEN *2008 2014

  Evolutie2008-2014

  Evolutie2013-2014 2008 2014

  Evolutie2008-2014

  Evolutie2013-2014 2008 2014

  Evolutie2008-2014

  Evolutie2013-2014

  WINKELS WVO LEEGSTAANDE PANDEN

  Verspreide bewinkeling Halen 62 59 -4,8 % 3,5 % 3 113 m² 4 870 m² 56,4 % 27,0 % 2 8 300,0 % 100,0 %

  Staatsbaan 5 12 140,0 % 0,0 % 2 180 m² 4 733 m² 117,1 % 1,0 % 1 2 100,0 % 100,0 %

  Centrum Halen 40 48 20,0 % 4,3 % 2 261 m² 3 333 m² 47,4 % 6,9 % 3 5 66,7 % 25,0 %

  Verspreide bewinkeling Zelem 38 37 -2,6 % 5,7 % 2 325 m² 2 474 m² 6,4 % -20,6 % 1 6 500,0 % 100,0 %

  Verspreide bewinkeling Loksbergen 16 20 25,0 % 0,0 % 880 m² 1 015 m² 15,4 % 4,3 % - 4 - 33,3 %

  TOTAAL HALEN 161 176 9,3 % 3,5 % 10 759 m² 16 426 m² 52,7 % 4,4 % 7 25 257,1 % 66,7 %

  (*) Locatus voert regelmatig een update uit van zijn winkelgebiedendatabase. Dit zorgt ervoor dat de winkelgebiedenstructuur kan wijzigen. Om vergelijking met het verleden mogelijk te maken,

  zijn de winkels in de Locatussets voor 2008 en 2013 herrekend tot de winkelgebieden waarin ze vandaag zouden gesitueerd zijn.

  Bron: LOCATUS (september 2014), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 21

  Feitenfiche - HALEN

 • 3 KOOPSTROMEN IN HALEN

  3.1 Algemene koopstroomgegevens per productgroep voor HALEN

  Algemene koopstroomgegevens per hoofdbranche voor HALEN (in % van het aantal inwoners dat de producten aankoopt)

  HALEN Gemiddelde VRIND Totaal Provincie Totaal Vlaams Gewest

  % KOOPBINDING *

  Dagelijkse goederen 49,4% 62,2% 62,7% 62,8%

  Periodieke goederen 6,8% 17,4% 23,7% 23,7%

  Uitzonderlijke goederen 37,9% 31,8% 38,5% 36,0%

  Horeca 18,8% 44,6% 49,9% 45,4%

  Cultuur 11,8% 25,2% 34,2% 30,3%

  % KOOPATTRACTIE **

  Dagelijkse goederen 23,5% 17,6% 16,7% 20,0%

  Periodieke goederen 47,6% 36,0% 36,6% 38,7%

  Uitzonderlijke goederen 57,9% 40,1% 36,9% 39,8%

  Horeca 29,0% 29,7% 29,3% 32,1%

  Cultuur 26,1% 18,7% 26,5% 23,9%

  VERZORGINGSGEBIED (in feq. inwoners) ***

  Dagelijkse goederen 6 036 12 883 807 911 6 207 707

  Periodieke goederen 1 119 5 588 785 568 6 015 161

  Uitzonderlijke goederen 8 335 10 375 809 378 6 164 688

  Horeca 2 471 10 629 844 267 6 189 748

  Cultuur 1 500 5 387 876 284 6 022 356

  (*) Koopbinding: mate waarin inwoners goederen in de eigen gemeente kopen; koopvlucht is (100% - koopbinding)

  (**) Koopattractie: mate waarin inwoners van een andere gemeente aankopen in de desbetreffende gemeente

  (***) Het aantal feq. inwoners uit het verzorgingsgebied = het aantal inwoners dat zich fulltime richt tot de winkelgebieden van de stad/gemeente. Dit wordt bekomen door de koopbinding (i.e. de

  06 januari 2015 22

  Feitenfiche - HALEN

 • koopbinding vermenigvuldigd met het aantal inwoners binnen de fusiegemeente) en de toevloeiing (i.e. de som van het aantal inwoners uit fusiegemeenten buiten de stad vermenigvuldigd met de

  toevloeiing uit de bijhorende gemeente) bij elkaar op te tellen.Bron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 23

  Feitenfiche - HALEN

 • 3.2 Overzicht koopvlucht vanuit HALEN

  Gedetailleerd overzicht van de koopvlucht vanuit HALEN (in % van het aantal inwoners dat de producten aankoopt)

  BESTEMMING DAGELIJKSE GOEDEREN PERIODIEKE GOEDEREN UITZONDERLIJKE GOEDEREN HORECA CULTUUR

  % KOOPVLUCHT *

  DIEST 42,0 % 38,7 % 29,9 % 37,5 % 13,7 %

  HASSELT 1,5 % 35,7 % 13,9 % 19,1 % 55,0 %

  HERK-DE-STAD 0,8 % 0,8 % 1,2 % 8,1 % 0,0 %

  SCHERPENHEUVEL-ZICHEM 1,4 % 1,0 % 0,4 % 2,9 % 3,3 %

  LEUVEN 0,0 % 2,9 % 0,1 % 1,5 % 1,9 %

  BERINGEN 0,0 % 0,1 % 1,0 % 0,0 % 1,4 %

  Nederland 1,9 % 2,4 % 0,8 % 1,5 % 0,0 %

  LUMMEN 0,6 % 0,0 % 3,6 % 1,5 % 0,0 %

  GENK 0,0 % 1,6 % 2,3 % 0,0 % 3,8 %

  GEETBETS 1,2 % 0,1 % 0,8 % 0,0 % 0,0 %

  ZAVENTEM 0,0 % 0,1 % 1,5 % 0,0 % 0,0 %

  TIELT-WINGE 0,0 % 2,2 % 0,7 % 0,0 % 0,0 %

  BEKKEVOORT 0,6 % 0,0 % 0,1 % 2,9 % 0,0 %

  Brussels Gewest 0,6 % 1,6 % 0,0 % 0,0 % 1,4 %

  ANTWERPEN 0,0 % 1,2 % 0,0 % 0,4 % 3,8 %

  ANDEREN 0,0 % 4,8 % 6,1 % 5,9 % 3,8 %

  TOTAAL 50,6 % 93,2 % 62,1 % 81,3 % 88,2 %

  % KOOPBINDING * 49,4 % 6,8 % 37,9 % 18,8 % 11,8 %

  (*) Koopvlucht: mate waarin inwoners goederen in een andere gemeente kopen; koopvlucht is (100% - koopbinding)

  Bron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 24

  Feitenfiche - HALEN

 • 3.3 Overzicht koopattractie naar HALEN per herkomstgebied

  Gedetailleerd overzicht van de koopattractie naar HALEN (in % van het aantal inwoners dat de producten aankoopt)

  HERKOMSTGEBIED DAGELIJKSE GOEDEREN PERIODIEKE GOEDEREN UITZONDERLIJKE GOEDEREN HORECA CULTUUR

  HALEN 49,4 % 6,8 % 37,9 % 18,8 % 11,8 %

  HERK-DE-STAD 8,4 % 1,1 % 11,2 % 0,0 % 0,0 %

  KORTENAKEN 1,0 % 1,7 % 7,1 % 5,4 % 0,0 %

  GEETBETS 0,5 % 0,4 % 8,0 % 0,4 % 0,0 %

  LUMMEN 1,9 % 0,1 % 4,2 % 0,0 % 0,0 %

  GLABBEEK 0,0 % 0,0 % 1,4 % 1,6 % 0,0 %

  DIEST 0,0 % 0,0 % 2,8 % 0,0 % 0,0 %

  WELLEN 0,0 % 0,0 % 0,0 % 1,5 % 0,0 %

  NIEUWERKERKEN 0,0 % 0,3 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %

  ALKEN 0,0 % 0,0 % 0,7 % 0,0 % 0,0 %

  GINGELOM 0,0 % 0,0 % 0,6 % 0,0 % 0,0 %

  IZEGEM 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %

  BEKKEVOORT 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,0 % 0,0 %

  KORTRIJK 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,5 %

  Bron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 25

  Feitenfiche - HALEN

 • 3.4 Verzorgingsgebied van HALEN op kaart

  Visualisatie verzorgingsgebied dagelijkse goederen van HALEN

  Bron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 26

  Feitenfiche - HALEN

 • Visualisatie verzorgingsgebied periodieke goederen van HALEN

  Bron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 27

  Feitenfiche - HALEN

 • Visualisatie verzorgingsgebied uitzonderlijke goederen van HALEN

  Bron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 28

  Feitenfiche - HALEN

 • Visualisatie verzorgingsgebied horeca van HALEN

  Bron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 29

  Feitenfiche - HALEN

 • Visualisatie verzorgingsgebied cultuur van HALEN

  Bron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 30

  Feitenfiche - HALEN

 • 3.5 Overzicht bestedingen via e-commerce in HALEN

  Overzicht bestedingen via e-commerce in HALEN

  HALEN Gemiddelde VRIND Totaal Provincie Totaal Vlaams Gewest

  % Respondenten die soms bestellen via E-commerce

  Levensmiddelen (DG)* 4,9% 4,0% 3,3% 4,3%

  Persoonlijke verzorging (DG)* 2,5% 7,8% 8,8% 8,1%

  Kleding en mode (PG)* 23,5% 19,9% 20,7% 19,5%

  Huishoudelijke artikelen (PG)* 1,2% 6,6% 6,4% 6,8%

  Vrije tijd (PG)* 24,7% 27,9% 27,2% 28,2%

  In en om woning (UG)* 2,5% 4,2% 4,2% 4,3%

  Bruin- en witgoed (UG)* 13,6% 15,3% 16,2% 15,8%

  Auto en fiets (UG)* 1,2% 1,8% 1,8% 1,6%

  Doe-het-zelf (UG)* 2,5% 3,3% 3,8% 3,1%

  % Bestedingen via E-commerce

  Levensmiddelen (DG)* 0,40% 0,78% 0,59% 0,79%

  Persoonlijke verzorging (DG)* 0,12% 1,48% 1,45% 1,50%

  Kleding en mode (PG)* 5,37% 3,47% 3,55% 3,35%

  Huishoudelijke artikelen (PG)* 0,06% 1,19% 1,14% 1,23%

  Vrije tijd (PG)* 4,32% 6,11% 5,63% 6,05%

  In en om woning (UG)* 0,28% 0,65% 0,64% 0,67%

  Bruin- en witgoed (UG)* 4,07% 3,54% 3,67% 3,52%

  Auto en fiets (UG)* 0,06% 0,45% 0,48% 0,42%

  Doe-het-zelf (UG)* 0,12% 0,51% 0,63% 0,52%

  (*) DG = Dagelijkse goederen, PG = Periodieke goederen, UG = Uitzonderlijke goederenBron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 31

  Feitenfiche - HALEN

 • 4 Beoordeling van de winkelgebieden in HALEN

  Algemene kwalitatieve beoordeling van het winkelgebied voor HALEN

  (1=zeer slecht, ..., 5=zeer goed)

  HALEN Gemiddelde VRIND Totaal Provincie Totaal Vlaams Gewest

  1. Aantal winkels 3,0 3,3 3,3 3,5

  2. Trekkers 2,8 3,0 3,1 3,2

  3. Originele winkels 2,9 3,1 3,0 3,2

  4. Diversiteit winkels 2,8 3,1 3,2 3,3

  5. Kwaliteit winkels 3,6 3,8 3,7 3,8

  6. Looproutes 3,6 3,9 3,8 3,8

  7. Netheid 3,2 3,5 3,5 3,6

  8. Sfeer en uitstraling 3,0 3,4 3,4 3,4

  9. Horeca 2,1 3,2 3,2 3,3

  10. Bereikbaarheid wagen 4,0 4,0 4,0 3,7

  11. Bereikbaarheid openbaar vervoer 3,3 3,5 3,4 3,5

  12. Parkingkosten 4,3 4,3 4,0 3,7

  TOTAAL 3,2 3,5 3,5 3,5

  # Beoordelingen WG 129,0 13 332,0 8 151,0 57 673,0

  Respondenten 75,0 7 349,0 3 942,0 27 758,0

  Bron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 32

  Feitenfiche - HALEN

 • Kwalitatieve beoordeling van het winkelaanbod per winkelgebied met meer dan 30 beoordelingen binnen HALEN

  (1=zeer slecht, ..., 5=zeer goed)

  Aant

  al wi

  nkels

  Trek

  kers

  Origi

  nele

  wink

  els

  Dive

  rsite

  it wink

  els

  Kwali

  teit w

  inkels

  Loop

  rout

  es

  Neth

  eid

  Sfee

  r en

  uitstr

  aling

  Hore

  ca

  Bere

  ikbaa

  rheid

  wag

  en

  Bere

  ikbaa

  rheid

  ope

  nbaa

  r ver

  voer

  Park

  ingko

  sten

  TOTA

  AL

  # Be

  oord

  eling

  en W

  G

  Resp

  onde

  nten

  *

  Centrum Halen 3,2 2,7 2,9 2,8 3,7 3,8 3,3 3,2 2,4 3,9 3,3 4,4 3,2 74

  Staatsbaan 2,8 3,0 2,9 2,7 3,4 3,3 3,0 2,8 1,8 4,0 3,3 4,2 3,0 55

  HALEN 3,0 2,8 2,9 2,8 3,6 3,6 3,2 3,0 2,1 4,0 3,3 4,3 3,2 129 75

  TOTAAL PROVINCIE 3,3 3,1 3,0 3,2 3,7 3,8 3,5 3,4 3,2 4,0 3,4 4,0 3,5 8 151 3 942

  TOTAAL VLAAMS GEWEST 3,5 3,2 3,2 3,3 3,8 3,8 3,6 3,4 3,3 3,7 3,5 3,7 3,5 57 673 27 758

  (*) Respondenten werden gevraagd meerdere winkelgebieden te beoordelen

  Bron: MAS (2013), verwerkt door Geo Intelligence

  06 januari 2015 33

  Feitenfiche - HALEN