Feiten en Cijfers Drenthe - versie 02-09-2015 · Feiten"en"...

of 54 /54
VOORKANT TOEVOEGEN

Embed Size (px)

Transcript of Feiten en Cijfers Drenthe - versie 02-09-2015 · Feiten"en"...

Microsoft Word - Feiten en Cijfers Drenthe - versie 02-09-2015.doc10$ 20$ 30$ 40$
2005% 2006% 2007% 2008% 2009% 2010% 2011% 2012% 2013% 2014%
Ontwikkeling*aantal*binnenlandse*en*buitenlandse*vakan1es*van* Nederlanders*200572014*(x*mln)*
Totaal%Binnenland% Totaal%Buitenland%
!
In Drenthe is – in tegenstelling tot de landelijke ontwikkeling – sinds 2012
sprake van bevolkingskrimp. !
Grafiek&3&
0" 2.000" 4.000" 6.000" 8.000" 10.000" 12.000" 14.000" 16.000" 18.000" 20.000"
0" 50" 100" 150" 200" 250" 300" 350" 400" 450" 500" 550" 600"
20 15 "
20 16 "
20 17 "
20 18 "
20 19 "
20 20 "
20 21 "
20 22 "
20 23 "
20 24 "
20 25 "
20 26 "
20 27 "
20 28 "
20 29 "
20 30 "
20 31 "
20 32 "
20 33 "
20 34 "
20 35 "
20 36 "
20 37 "
20 38 "
20 39 "
20 40 "
N ed
2010" 2015" 2020" 2025" 2030" 2035" 2040"
Prognose(ontwikkeling(Drentse(bevolking(naar(lee2ijd(201082040( (x(1.000)(
Nederlanders minder vrij te besteden uren hebben. !
Nederlanders!hechten!steeds!meer!waarde!aan!beleving!en!ervaringen!in!plaats!
van!bezit.!Juist!tijdens!de!vakantie!en!vrijetijdsactiviteiten!is!het!van!groot!belang!
dat!de!consumenten!een!positieve!ervaring!hebben.!Om!ervoor!te!kunnen!zorgen!
dat!het!toeristisch!product!aansluit!bij!de!wensen!en!behoeften!van!de!verschilZ
lende!groepen!consumenten,!is!het!essentieel!inzicht!te!hebben!in!deze!wensen!
en!behoeften.!Drenthe!maakt!hiervoor!gebruik!van!de!Leisure!Leefstijlen!(paragraaf!
3.1).!Deze!segmentatiemethode!geeft!veel!informatie!over!het!vrijetijdsgedrag!en!
de!wensen!en!behoeften!van!de!diverse!groepen!consumenten.!
100# 125# 150# 175# 200# 225# 250#
2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013#
Ontwikkeling*verkoop*nieuwe*fietsen*naar*type*fiets*4*op*basis*van* indexcijfers*(2007=*100)**
Stadsfiets#
Het"aanbod"van"een"provincie"of"een"vakantieregio"bestaat"uit"verschillende" onderdelen."Het"landschap"is"van"belang"bij"de"keuze"voor"een"bestemming,"maar" ook"het"soort"logiesaccommodaties"en"de"aanwezigheid"van"voorzieningen"zoals" attracties,"musea"of"uitgebreide"fietsmogelijkheden."Terwijl"de"ene"consument" voor"Drenthe"kiest"vanwege"het"mooie"landschap"of"de"wandelmogelijkheden," kiest"de"ander"voor"de"provincie"vanwege"een"aantrekkelijke"accommodatie"met" de"juiste"voorzieningen."De"volgende"alinea’s"gaan"in"op"c"de"ontwikkeling"van"c" het"aanbod"in"de"provincie"Drenthe."
2.1.!Landschap!Drenthe!
3%
17%
2%
50%
11%
8%
9%
! !
!
Agrarisch terrein bedekt ruim twee derde van Drenthe, 16% van de
provincie bestaat uit bos en natuur. !
Zestien!procent!van!de!provincie!Drenthe!bestaat!uit!bos!en!natuur,!ruim!twee!
!
!
hotels" campings" huisjesterreinen" groepsaccommoda9es"
& & Drenthe&
& Nederland&
Het aantal verblijfsaccommodaties is toegenomen in Drenthe, terwijl het aantal slaapplekken daalde. Dit betekent dat een gemiddelde accommodatie minder slaapplekken telt. !
Het!aantal!verblijfsaccommodaties!nam!toe!in!Drenthe,!terwijl!het!aantal!slaapZ
plaatsen!juist!is!afnam.!Een!gemiddelde!logiesaccommodatie!telde!in!2014!circa!
vestigingen& Aandeel& Drenthe&&
!
2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#
Ontwikkeling*dagrecrea/eve*aanbod*3*ves/gingen*3*in*Drenthe*en* Nederland*200532014*op*basis*van*indexcijfers*(2005*=*100)*
Drenthe# Nederland#
!
Figuur&1&BSRUmodel&met&de&7&doelgroepen&(leefstijlen)&in&de&4&belevingswerelden&
! SmartAgent,"Leefstijlatlas"dagrecreatie"voor"de"provincie"Drenthe"2011"en"SmartAgent,"Vakantie"in"Nederland,"Nederlanders"en" de"vakantie"in"eigen"land."De"leefstijlgerichte"benadering,"2014.!
Zij!genieten!van!het!leven!en!vinden!het!belangrijk!om!dat!
samen!met!anderen!te!doen.!Ze!houden!enerzijds!van!strandZ!
en!zonvakanties,!maar!zoeken!daarnaast!ook!graag!de!bos!en!
heide!op.!Drenthe,!ZuidZHolland!en!NoordZBrabant!worden!
tijdens!binnenlandse!vakanties!relatief!veel!bezocht!door!deze!
groep.!
zachtaardige!mensen.!Zij!recreëren!om!even!‘de!boel!de!boel!
te!kunnen!laten’.!Samen!met!het!gezin!op!vakantie!op!een!
bedachtzaam.!Zij!zoeken!graag!het!vertrouwde!op,!dus!een!
graag!sportief!en!actief!bezig,!willen!nieuwe!dingen!
meemaken,!andere!culturen!leren!kennen!en!zoeken!het!
avontuur!op.!Ze!verblijven!bij!voorkeur!in!een!hotelletje,!maar!
een!jeugdherberg!of!alternatieve!accommodatie!is!ook!
geliefd.!Naast!de!actieve!vakanties!zoeken!ze!soms!ook!wat!
meer!luxe,!bijvoorbeeld!tijdens!een!stedentrip.!
avontuur.!Ze!zijn!intelligent!en!assertief!en!willen!graag!uniek!
zijn.!Ze!gaan!het!liefst!ver!weg,!om!nieuwe!dingen!mee!te!
maken!en!inspiratie!op!te!doen,!ook!een!stedentrip!spreekt!hen!
aan.!Ze!houden!van!cultuur!en!uitgaan.!Rode!vakantiegangers!
gaan!graag!met!vrienden!op!vakantie,!maar!staan!liever!niet!
!
Grafiek&10&en&kaart&1& Inwoners&Drenthe&en&Drentse&gemeenten&naar&Leisure&Leefstijl&(dagrecreatie)&en&gemeenten&
Drenthe&op&basis&van&de&meest&voorkomende&leefstijlgroep&201113&
! Bron:"SmartAgent,"Leefstijlatlas"dagrecreatie"voor"de"provincie"Drenthe"2011."Kaart:"Provincie"Drenthe,"bewerking"De"Afdeling" Onderzoek."
& Drenthe heeft relatief veel inwoners die tot Gezellig Lime leefstijlgroep behoren.
& Leefstijl14& Ruim!een!kwart!(27%)!van!de!inwoners!van!de!provincie!Drenthe!hoort!qua!
"
Vier van de vijf Nederlanders die recreëerden in Drenthe kwam uit Drenthe. Recreanten van buiten de eigen provincie kwamen relatief vaak uit Groningen.
3.3.!Profiel!binnenlandse!toeristische!vakantiegangers!Drenthe!
minder!dan!gemiddeld.! ix!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Leisure&Leefstijlen&binnenlandse&toeristische&vakantiegangers&
30%$
!
0-#5#jaar#
Drenthe# Nederland# !
een vakantie in Drenthe. !
2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#
Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*binnenlandse*vakan/es*in* Drenthe*naar*lee6ijd*2005;2014*obv*indexcijfers*(2005*=*100)*
0,#5#jaar#
60# 70# 80# 90# 100# 110# 120# 130# 140# 150#
2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#
Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*binnenlandse*vakan/es*in* Nederland*naar*lee6ijd*2005;2014*obv*indexcijfers*(2005*=*100)*
0,#5#jaar#
11%#
20%#
15%#
7%#
5%#
43%#
7%#
31%#
16%#
5%#
4%#
38%#
0%# 5%# 10%#15%#20%#25%#30%#35%#40%#45%#50%#
Eenpersoonshuishoudens#
2=persoonshuishoudens#(t/m#34#jaar)#
2=persoonshuishoudens#(35+#jaar)#
Drenthe# Nederland# !
gemiddeld in Nederland. !
2%#
29%#
11%#
21%#
9%#
28%#
Drenthe'2014'
Alleen# 2#personen# 3#personen# 4#personen# 5#personen# ≥6#personen# !
3%#
42%#
9%#
18%#
8%#
20%#
Nederland(2014(
2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"
Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*vakan/es*in*Drenthe*naar* groo4e*reisgezelschap*2005:2014*obv*3:jaarsgemiddelden*
(x1.000)*
! Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015.!
2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"
Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*vakan/es*in*Nederland*naar* groo5e*reisgezelschap*2005;2014*obv*3;jaarsgemiddelden*
(x1.000)*
!
Circa één op de acht vakanties die in een
!
!
Bijna 40% van de binnenlandse toeristische vakantiegangers in Drenthe, kwam in
2014 uit Zuid- of Noord-Holland. !
Inwoners!van!Friesland,!Groningen,!Overijssel!en!Flevoland!kiezen!relatief!vaker!
voor!Drenthe!als!vakantiebestemming!dan!inwoners!uit!de!rest!van!Nederland.!
Voor!de!Groningers!en!Friezen!stond!Drenthe!in!2014!op!de!eerste!plaats!van!de!
binnenlandse!vakantiebestemmingen.!13,5!Procent!van!de!Groningers!en!15,6%!
van!de!Friezen!bracht!in!2014!hun!binnenlandse!vakantie!in!Drenthe!door.!Onder!
Zeeuwen,!Limburgers!en!Brabanders!was!Drenthe!minder!populair!als!bestemming!
(2013)& Groningen! 5,5%! 3,5%! 3,5%!
Friesland! 6,6%! 4,5%! 3,8%!
Drenthe! 3,7%! 2,8%! 2,9%!
Overijssel! 10,0%! 7,4%! 6,8%!
Flevoland! 3,6%! 2,6%! 2,4%!
Gelderland! 11,6%! 13,2%! 12,0%!
Utrecht! 7,1%! 8,1%! 7,4%!
NoordZHolland! 15,5%! 15,0%! 16,3%!
ZuidZHolland! 22,2%! 21,9%! 21,3%!
Zeeland! 1,4%! 2,3%! 2,3%!
NoordZBrabant! 9,2%! 13,5%! 14,7%!
Limburg! 3,5%! 5,1%! 6,7%!
!
Bijna de helft van de vakantiegangers in Drenthe komt uit Zuid-Holland,
Noord-Holland of Gelderland. !
Kwaliteit$dienstverlening$
Kwaliteit$accommoda;e$
Prijsniveau$horeca$
Prijsniveau$boodschappen$
Algemeen$oordeel$
Tevredenheid)over)prijs.)en)kwaliteitsaspecten)en)algemeen) oordeel)over)binnenlandse)toeris8sche)vakan8es)2014)
(in)rapportcijfers))
Drenthe$
Nederland$
! Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO)"2014,"2015.!
& De!prijsZ!en!kwaliteitsaspecten!werden!in!Drenthe!en!Nederland!ongeveer!gelijk!
beoordeeld.!Alleen!over!het!prijsniveau!van!de!boodschappen!waren!de!vakantieZ
Radio!538! ! 22%! 22%!
Q!Music! ! 21%! 19%!
Radio!1! ! 18%! 21%!
Telegraaf!! ! 10%! 9%!
AD!Z!Algemeen!Dagblad!! ! 9%! 9%!
2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"
Ontwikkeling*aantal*toeris/sche*binnenlandse*vakan/es*in* Drenthe*200592014*(x*1.000)*
! Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014,2015."
!
Het aantal vakanties in Drenthe nam in 2013 en 2014 af tot
ongeveer het niveau van 2005. Tot!2012!was!er!in!Drenthe!sprake!van!een!bovengemiddeld!sterke!groei!van!het!
aantal!toeristische!binnenlandse!vakanties.!Vanaf!2013!nam!zowel!in!Drenthe,!als!
in!Nederland!het!aantal!vakanties!af.!In!Drenthe!daalde!het!aantal!vakanties!in!
!
De provincie Drenthe blijft binnen Nederland qua vakanties op de vijfde plek staan, na Gelderland,
Limburg, Noord-Holland en Noord-Brabant. & Concurrerende&provincies& In!onderstaande!grafiek!wordt!de!ontwikkeling!van!het!aantal!toeristische!
binnenlandse!vakanties!in!Drenthe!vergeleken!met!de!ontwikkeling!in!de!
provincies!met!een!concurrerend!aanbod!en!met!de!ontwikkeling!in!de!andere!
noordelijke!provincies.!
2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"
Ontwikkeling*aantal*toerisi/sche*binnenlandse*vakan/es*in*Drenthe* vergeleken*met*concurrerende*provincies*(x*1.000)*
Gelderland" Limburg" Noord<Brabant" Drenthe" Overijssel" Friesland" Groningen"
! Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014,"2015.!
2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"
Ontwikkeling*aantal*binnenlandse*toeris1sche*vakan1es*in* Drenthe*naar*vakan1eduur*(x*1.000)*
Kort"(2"2"4"dagen)" Middellang"(5"2"8"dagen)" Lang"(9+"dagen)"
!
2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#
(x #1 .0 00 )#
Voorjaar# Zomer# Najaar# Winter# !
Drenthe!op!vakantie!gingen,!reserveerden!in!2014!van!te!voren!de!accommodatie.!
2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"
Ontwikkeling*aantal*overnach1ngen*1jdens*toeris1sche* binnenlandse*vakan1es*in*Drenthe*2005:2014*(x*1.000)*
! Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2005c2014,"2015.!
!
In de periode 2013-2014 is het aantal overnachtingen in Drenthe sterker
gedaald dan het landelijk gemiddelde. !
Het!aantal!overnachtingen!in!Drenthe!ontwikkelde!zich!in!de!periode!van!2005!tot!
en!met!2013!bovengemiddeld!goed.!In!2014!was!er!sprake!van!een!omslagpunt;!
2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#
Ontwikkeling*aantal*overnach1ngen*1jdens*toeris1sche*binnenlandse* vakan1es*in*Nederland*en*Drenthe*8*indexcijfers*(2005*=*100)*
Drenthe# Nederland# !
de rest van Nederland – af. ! !
Verblijfsduur& Gemiddeld!verbleven!toeristen!tijdens!een!binnenlandse!toeristische!vakantie!5,0!
nachten!in!Drenthe,!dit!ligt!iets!boven!het!landelijk!gemiddelde!van!4,8!nachten.!
Zowel!in!Drenthe!als!in!geheel!Nederland!is!het!gemiddeld!aantal!overnachtingen!
2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"
Ontwikkeling*aantal*binnenlandse*toeris1sche*vakan1es*in* Drenthe*naar*verblijfsduur*obv*3*jaarsgemiddelden**(x*1.000)*
Kort"(2"1"4"dagen)" Middellang"(5"1"8"dagen)" Lang"(9+"dagen)" "
9%#
56%#
22%#
13%#
!
Eén op de zes à zeven nachten die in een bungalow in eigen land worden
doorgebracht, heeft Drenthe als bestemming. ! !
Drenthe!had!voor!wat!betreft!de!overnachtingen!tijdens!bungalowvakanties!een!
!
Vooral het aantal overnachtingen in een bungalow in Drenthe nam af in
de periode 2012-2014. !
2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"
Ontwikkeling*aantal*overnach1ngen*1jdens*binnenlandse* toeris1sche*vakan1es*in*Drenthe*naar*logiesvorm*
obv*3*jaarsgemiddelden**(x*1.000)*
Hotel" Bungalow" Kamperen" Overig" !
overnachtte in Drenthe in 2014.
Het!aantal!buitenlanders!dat!Drenthe!in!2014!bezocht!voor!een!vakantie!of!
zakelijk!bezoek!23%!lag!hoger!dan!in!2012.!Landelijk!nam!het!aantal!buitenlandse!
!
!
Dierenpark"
Museum,"oudheidkamer"
Activiteiten die relatief veel uitgevoerd worden door vakantiegangers in Drenthe zijn: zwemmen, natuurbezoek,
bezoek aan attractiepark of dierentuin.
!
!
!
Figuur&2&Uitstapjes&(>2&uur&incl.&reistijd)&in&en&vanuit&Drenthe&2012/2013!
! Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vrijetijdsonderzoek"(CVTO)"2012c2013"–"tabellen"‘eigen"inwoners"Drenthe"vs"andere"Nederlanders’"en" ‘Drenthe"c"herkomst’,"bewerking"De"Afdeling"Onderzoek.!
Bovengemiddeld populaire activiteiten in Drenthe zijn: fietsen, recreëren in de natuur, tochtjes met de auto of motor
en het bezoeken van pretparken of dierentuinen. !
!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38%$
2%$
Gezelligheid, rust en ontspanning zijn
!
42!
Tabel&7&De&5&meest&ondernomen&vakantietypen&in&Drenthe&en&Nederland&in&2014&(in&%)& & & Drenthe& Nederland& Vakantie!met!vrienden,!familie,!collega’s! ! 18%! 15%!
Sportieve/actieve!vakantie! ! 14%! 12%!
Relaxvakantie! ! 14%! 11%!
Natuurvakantie! ! 14%! 13%!
Vakantie!vanwege!speciale!gelegenheid! ! 12%! 7%!
Overige!vakantietypen! ! 28%! 42%!
werd een museum bezocht. !
!
!
43!
Figuur&3&Culturele&uitstapjes&(>2&uur&incl.&reistijd)&in&en&vanuit&Drenthe&2012/2013&
! Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vrijetijdsonderzoek"(CVTO)"2012c2013"–"tabellen"‘eigen"inwoners"Drenthe"vs"andere"Nederlanders’"en" ‘Drenthe"c"herkomst’,"bewerking"De"Afdeling"Onderzoek."
Niet-Drenten brachten circa een miljoen culturele uitstapjes door in Drenthe, maar Drenten gingen bijna drie
miljoen keer de provincie uit voor een culturele activiteit.
!
!
De"economische"betekenis"van"de"vrijetijdssector"wordt"inzichtelijk"gemaakt"aan" de"hand"van"de"bestedingen"en"de"werkgelegenheid"in"de"sector."Dit"hoofdstuk" maakt"–"waar"mogelijk"–"gebruik"van"de"‘landelijke"R&T"standaard30’,"hierdoor"is" het"mogelijk"om"de"resultaten"van"Drenthe"te"vergelijken"met"andere"provincies"of" Nederland." !
Binnenlandse toeristische vakantiegangers
!
! Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantie"Onderzoek"(CVO),"2012c2014,"2015.!
30!euro!per!persoon!per!dag!uit!aan!hun!vakantie!(incl.!verblijf),!dit!is!2,30!euro!
Gemiddeld wordt tijdens een binnenlandse toeristische vakantie in Drenthe 30 euro per
persoon per dag uitgegeven. !
0%
10%
20%
30%
40%
Drenthe% Nederland%
!
Logiesvorm en gezinssituatie hebben invloed op de hoogte van de dagelijkse bestedingen van een vakantieganger.
& Gezinssituatie! Vakantiegangers!van!35!jaar!of!ouder!die!met!zijn!tweeën!op!vakantie!gingen!
gaven!in!Drenthe!in!2014!per!persoon!per!dag!gemiddeld!ruim!35!euro!uit.!
Gezinnen!met!kinderen!tussen!de!0!en!5!jaar!en!tussen!de!6!en!12!jaar!
spendeerden!per!persoon!dagelijks!ongeveer!25!euro!in!Drenthe.!Een!relatief!
hoog!aandeel!gezinnen!met!kinderen!op!het!totaal!aantal!vakantiegangers!levert!
!
Tabel&8&Bestedingen&per&persoon&per&vakantie&naar&bestedingscategorie&–&Drenthe&2013U2014& (in&euro’s&en&procenten&van&het&totaal)& & 2013&(euro)& 2013&(%)& 2014&(euro)& 2014&(%)& Vervoer!naar!bestemming! 17,50! 9,0%! 17,40! 9,7%!
Verblijf! 102,10! 52,6%! 102,05! 56,6%!
Vervoer!op!bestemming! 5,90! 3,0%! 4,60! 2,6%!
Horeca! 31,30! 16,1%! 29,50! 16,4%!
Excursies/entree! 8,50! 4,4%! 6,10! 3,4%!
Winkels! 23,20! 12,0%! 22,00! 12,2%!
Overig! 5,60! 2,9%! 5,00! 2,8%!
Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO),"2013c2014,"2015."
!
Per vakantie in Drenthe wordt in 2014 iets minder besteed, er wordt
vooral ter plekke minder uitgegeven. !
In!2014!werd!ruim!de!helft!(56,6%)!van!de!uitgaven!die!Nederlanders!deden!aan!
!
Tabel&9&Bestedingen&aan&vakanties&naar&categorie&–&Drenthe&en&Nederland&2014&& (in&euro’s&en&procenten&van&het&totaal)& & Drenthe& & Nederland& & & 2014&(euro)& 2014&(%)& 2014&(euro)& 2014&(%)& Vervoer!naar!bestemming! 17,40! 9,7%! 18,10! 9,6%!
Verblijf! 102,05! 56,6%! 96,50! 51,4%!
Vervoer!op!bestemming! 4,60! 2,6%! 5,60! 3,0%!
Horeca! 29,50! 16,4%! 37,90! 20,2%!
Excursies/entree! 6,10! 3,4%! 6,80! 3,6%!
Winkels! 22,00! 12,2%! 23,70! 12,6%!
Overig! 5,00! 2,8%! 6,60! 3,5%!
Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vakantieonderzoek"(CVO),"2013c2014,"2015."
!
Het grootste deel (59%) van de bestedingen in Drenthe wordt gedaan
tijdens bungalowvakanties. !
9%#
56%#
22%#
13%#
!
!
2005" 2006" 2007" 2008" 2009" 2010" 2011" 2012" 2013" 2014"
Ontwikkeling*uitgaven*aan*toeris1sche*binnenlandse*vakan1es* 200592014*naar*logiesvorm*obv*39jaarsgemiddelden*(x*mln)*9*
trendbreuk*in*2012*
Drenthe"
Nederland"
euro%
Bestedingen%per%uitstapje%in%Drenthe%en%Nederland%naar%categorie% 2012/2013%
Toegangsprijzen,"deelname"kosten,"huurprijzen" Consump>es"(eten"en"drinken)" Bestedingen"in"winkels" Overige"kosten" Vervoerskosten"
! Bron:"NBTCcNIPO,"Continu"Vrijetijdsonderzoek"(CVTO)"2012/2013"–"tabellen"‘eigen"inwoners"Drenthe"vs"andere"Nederlanders’"en" ‘inwoners"Drenthe"vs"andere"Nederlanders’,"aangevuld"met"bestedingscijfers"NBTCcNIPO,"bewerking"De"Afdeling"Onderzoek."
""
!
Binnenlandse!vaste!standplaatsvakanties! 21!mln!
Verblijfsbezoek!buitenlanders!(zakelijk!en!toeristisch)! 99!mln!
Uitstapjes!Nederlanders!(2012/2013)!–!incl.!vervoerskosten! 688!mln!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Werkgelegenheid in de vrijetijds- sector in Drenthe nam in de
periode 2005-2014 met 11% toe. !
Grafiek&35&
111" 112"
2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#
Ontwikkeling*aantal*banen*in*de*vrije1jdssector*in*Drenthe*en* Nederland*2005;2014*obv*indexcijfers*(2005*=*100)*
Drenthe# Nederland#
2005# 2006# 2007# 2008# 2009# 2010# 2011# 2012# 2013# 2014#
Ontwikkeling*totaal*aantal*banen*en*aantal*banen*in*de*vrije2jdssector* in*Drenthe*2005:2014*obv*indexcijfers*(2005*=*100)*
werkgelegenheid#vrije8jdssector# totale#werkgelegenheid#
Informa4e&en&communica4e&
Onderwijs&
Bouwnijverheid&
GezondheidsO&en&welzijnszorg&
Aantal&banen&in&de&vrije.jdssector&afgezet&tegen&andere&sectoren& 5&2014&&
! Bron:"Provincie"Drenthe,"Provinciaal"Werkgelegenheidsregister"(PWR),"2014."
!
Er werken in 2014 in Drenthe meer mensen in de vrijetijdssector dan
in het onderwijs of de bouw. Opbouw&sector& De!vrijetijdssector!is!onderverdeeld!in!de!categorieën:!detailhandel/groothandel,!
logiesverstrekking,!horeca,!vervoer,!cultuur/recreatie/amusement,!sport!en!
overig.!Het!grootste!deel!van!de!werkgelegenheid!in!de!vrijetijdssector!in!Drenthe!
was!in!2014!te!vinden!in!de!horeca!en!de!logiesverstrekking.!In!vergelijking!met!
het!gemiddelde!voor!Nederland!was!de!categorie!logiesverstrekking!opvallend!
12%$
4%$
42%$
25%$
5%$
36% van de banen in de vrijetijds-
!