Feest van de Heilige Familie (2011 B)

of 50 /50

Embed Size (px)

description

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de eerste viering van 2011 (Moeder Gods B) op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Transcript of Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Page 1: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 2: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Laat ons nu blij en welgezindgaan zoeken naar dat hemels

kinden met de herders binnengaan.

Kom, kijk wat God hier heeft gedaan.

Page 3: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Maar kijk niet enkel met het oogdat al zo vaak een mens

bedroog.Alleen wie luistert telkens weerdie ziet Gods zoon, ziet zoveel

meer.

Page 4: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Gods liefde toont ons nu zijn Zoon,

en eng’len zingen wonderschoon.

Zo wensen zij ons allen saam een goed nieuwjaar in Jezus

naam.

Page 5: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 6: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 7: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 8: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Eer zij God die onze Vaderen die onze Koning is.Eer zij God die op de aardenaar ons toe gekomen is.

Gloria in excelcis DeoGloria in excelcis Deo

Eer zij God die onze Vader en die on - ze Koning is.

Eer zij God die op de aarde naar ons toe ge – komen is.

(Bar

nard

Will

em)

Page 9: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Eer zij god in onze dagen,Eer zij God in deze tijd.Mensen van het welbehagen,roept op aarde vrede uit.

Gloria in excelcis DeoGloria in excelcis Deo

Eer zij God die onze Vaderen die onze Koning is.Eer zij God die op de aardenaar ons toe gekomen is.

Gloria in excelcis DeoGloria in excelcis Deo

Page 10: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Nu zijt wellecome, Jezus deelgenoot

van mensen die nog dromen voorbij aan dood.

leven met zo velen en daarmee gelukkig zijn,

alles willen delen en toch niet minder zijn.

Kyrieleis

Page 11: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Nu zijt wellekome, levensherbergier,

met al jouw deuren open voor mens en dier,

die ooit hebt gesproken van een wereldparadijs, waar er wordt gebroken

met macht als levenswijs. Kyrieleis

Page 12: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Nu zijt wellecome, toekomstmens in mij,

die als een kind wil wonen, herboren, vrij,

in het land van morgen dat de lieve vrede kent, waar wij zijn geborgen,

gezien, aanvaard, herkend. Kyrieleis

Page 13: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 14: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Pr. Ik geloof in de Vader,

die mij liet geboren worden,klein, teer,

neergelegd in een mooie wereld,

Page 15: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Al.Ik geloof in de Vader,

die ons mensen heeft gegeven,die met elkaar

pijn en verdriet kunnen delen,die warmte en licht kunnen zijn.

Page 16: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Pr. Ik geloof in Jezus,

voor ons geboren als teken van hoop,

als een oproep tot tederheid,een oproep

tot vriendschap voor mensen.

Page 17: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Al. Ik geloof in de Geest,die ons warm kan maken,

voor zwakken en eenzamen,die ons sterk kan maken

om te werken aan een nieuwe toekomst,

aan een geloofsgemeenschap die mensen verzamelt

rond het visioen van Vrede!

Page 18: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 19: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 20: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 21: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Kind van mijn hart, kind van mijn dromen,

kind van verlangen, kind van kracht.Diep in de nacht ben je gekomen

teken van leven in de nacht.

Kijk om je heen en geef wat je hebt,dan komt geen mens te kort.Een droom die waarheid wordt.

Page 22: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Eten genoeg, brood om te delennergens een mens die honger lijdt.

Tijd voor jezelf, tijd om te spelen,tijd voor elkaar, een zee van tijd.

Kijk om je heen en geef wat je hebt,dan komt geen mens te kort.Een droom die waarheid wordt.

Page 23: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 24: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

p. Wij danken Jou, God,

voor het voorbeeld van Jozef en Maria, die ons geleerd en voorgeleefd hebben

hoe vruchtbaarheid kan groeien waar mensen hun leven uit handen geven;

Page 25: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

a. wij danken Jou om hen, die klein en kwetsbaar

ruimte en een thuis werden waarin Jij mens geworden bent,

waarin Jouw Woord kans tot Liefde kreeg,

Jouw Licht de duisternis kon overwinnen.

Page 26: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

p. Wij danken Jou, God,

voor de herders in het open veld die Jouw woord hebben beluisterd en ons voorgingen naar Bethlehem

hoe eenvoudig van hart zij ook waren;

Page 27: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

a. wij danken Jou om allen

die vandaag in ons midden als herders leven,

kwetsbaar en klein, zonder pretentie maar met een open hart voor Jou.

Page 28: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

p. Wij danken Jou, God,

voor allen die een stal aanbieden aan wie geen plaats vindt

in de herberg van het leven en die het mogelijk maken dat Jij ook vandaag nog

tot leven kan komen in deze wereld

Page 29: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

a. Wij danken Jou om hen

die hun hart kribbe laten zijn waarin Jouw gekwetste mensen

rust en veiligheid vinden.In hen word Jij

steeds opnieuw geboren.

Page 30: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

p. Wij danken Jou, God

voor de wijzen uit het oosten die ons tot voorbeeld zijn

om steeds onze eigen ster te volgen naar Jou toe,

die ons leerden dat na ieder oponthoud Jij toch nog te vinden bent;

Page 31: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

a. wij danken Jou voor allen

die vandaag met de steun van de wetenschap

en de kracht van het geloof een ster ter beschikking stellen

om Jou te vinden in deze oververlichte wereld.

Page 32: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

p. Wij danken Jou, God,

dat Jij ons nabij gekomen bent, zo teder en menselijk mogelijk

in Jezus, Jouw Zoon, kind van mensen;

Page 33: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

a. wij danken Jou dat Hij ons geleerd heeft

dat Jij ons ook vandaag nabij bent overal waar mensen, kwetsbaar en klein,

tot leven worden gebracht en ruimte krijgen om te groeien.

[ RECHTSTAAN ]

Page 34: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

p. Wij danken Jou, God, dat Jezus,

ons in leven en sterven deze weg getoond heeft

toen hij de avond voor zijn lijden en dood ….

Wij danken Jou, God,voor het levensverhaal van Jezus van de

kribbe tot het kruis:

Page 35: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

a. hoe hij opgekomen is

voor allen die klein en kwetsbaar door het leven gaan,

hoe hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,

hoe hij leven gaf, eindeloos, door zelf te sterven op het kruis

Page 36: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

p. Wij danken Jou

dat Jij hem hebt opgenomenals een moeder in haar schoot.

Page 37: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

a. Wij danken Jou, God,dat Hij ons nabij blijft,

vandaag en ons hele leven, in de Geest om wie wij nu bidden:dat Hij ons mag gevoelig maken

voor het wonder en de boodschap van het kerstgebeuren,

dat hij ons mag sterken om dit wonder en deze boodschap

tot leven en liefde te maken voor vele mensen.

Page 38: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

p. Wij danken Jou, God,dat Jij ons nabij blijft

in vele mensen met wie wij het wonder

van menselijke nabijheid mogen beleven:

Page 39: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

a. mensen die ons de weg wijzen

doorheen dit gelovig leven, mensen, vrienden,

die ons uitnodigen en bemoedigen en zo aan ons

het wonder van Jouw mens-worden laten gebeuren.

Page 40: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

p. Jij, God, Vader van het pasgeboren kind,

koning van het heelal en kracht die ons ver overstijgt,

we noemen Jou vandaag bij Jouw liefste naam:

Vader die in de hemel zijt.

Page 41: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Vader die in de hemel zijt, verhaast in ons uw koninkrijk,dat recht en vrede komen.Maak ons vandaag nog bondgenoottot vriend van hen die zijn in nood,wie alles is ontnomen.Verlos ons heden van het kwaad,van waanzin die voor brood doorgaat,dat wij ons voor U schamen,en nieuwe wegen leren gaandie leiden tot een nieuw bestaanvan recht en vrede. Amen.

Page 42: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

(Peter Biesbrouck)

Page 43: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 44: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Laat de vrede Gods nu leven,

zet je, mensen, er voor in, om de wereld nu te geven

hoop en wat meer levenszin.

Vrede, vrede, vreed' op aard' aan alle mensendie van goede wille zijn.

Page 45: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 46: Feest van de Heilige Familie (2011 B)
Page 47: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Als een kind zijt Gij gekomen,als een schaduw die verblindt,

onnaspeurbaar als de winddie voorbijgaat in de bomen.

Page 48: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Als een vuur zijt Gij verschenen,als een ster gaat Gij ons voor,in den vreemde wijst uw spoor,in de dood zijt Gij verdwenen.

Page 49: Feest van de Heilige Familie (2011 B)

Als een woord zijt Gij gegeven,als een nacht van hoop en vrees,

als een pijn die ons geneest,als een nieuw begin van leven.

Page 50: Feest van de Heilige Familie (2011 B)