Federaal elektronisch portaal (e-portal)

Click here to load reader

 • date post

  01-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  35
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Federaal elektronisch portaal (e-portal). Bijdrage sociale zekerheid. E-portal: wat ?. dynamisch beheerde website fungerend als unieke toegangspoort voor geïntegreerde elektronische informatie en diensten die worden aangeboden door achterliggende systemen. E-portal: typische kenmerken. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Federaal elektronisch portaal (e-portal)

 • Federaal elektronisch portaal (e-portal)Bijdrage sociale zekerheid

 • E-portal: wat ?dynamisch beheerde websitefungerend als unieke toegangspoortvoor gentegreerde elektronische informatie en dienstendie worden aangeboden door achterliggende systemen

 • E-portal: typische kenmerkenintegratie van verschillende dienstenmultidimensionaliteitpersonaliseerbaarheiddynamisch beheer van de inhoud

 • E-portal: integratie van diensteninformatieduurzame informatienieuwse-mailtransactieselektronische formulierentransacties (two phase commit)

 • E-portal: multidimensionaliteitzelfde diensten zijn toegankelijk volgensgebeurtenissen (geboorte, tewerkstelling, oprichting onderneming, ) (intentiegericht)doelgroepen (burgers, ondernemingen, eigen personeel, )themata (sociale zekerheid, werk, cultuur, )

 • E-portal: personaliseerbaarheidquavormgevinginterfaceinhouddoorgebruikeraanbiederimpliciet: regels gekoppeld aan profielen toegewezen op basis van analyse van gebruikersgedragexpliciet: regels gekoppeld aan expliciet toegewezen profielen

 • E-portal: dynamisch beheer inhoudscheiding inhoud en vormgevinginhoud bruikbaar voor meerdere doeleinden (websites, portals, brochures, )mbv content management toolondersteuning aanmaak door templates en work flow met diverse rollenmogelijkheid tot automatische (re)indexering

 • Niveaus van e-servicesNiveau 1InformatieOverheidsdiensten publiceren informatie op het webNiveau 2InteractieGebruikers kunnen elektronisch communiceren met afzonderlijkeoverheidsdiensten maar diensten kunnen niet per definitie elektronischcommuniceren met de gebruiker

  Niveau 3TransactieGebruiker kan elektronisch communicerenmet afzonderlijkeoverheids-diensten en detoepassingen van de overheidsdienstenantwoorden elektronisch op het verzoek van degebruikerNiveau 4Integratie

  Overkoepelende informatie en transacties zijntoegankelijk via intentiegerichteportalen

  De back offices zijn gentegreerd ende bedrijfsprocessen zijn re-engineered

  Complexiteit / KostprijsWaarde voor de klant

 • Belang van back office integratieprincipes gehanteerd in sociale zekerheidgedecentraliseerde, maar eenmalige gegevensinzamelingtaakverdeling inzake gegevensbeheer (principe van de authentieke bron)elektronische gegevensuitwisseling en work flowunieke identificatiesleutel per entiteitondersteund doorhorizontale diensten aangeleverd door KSZ of FEDICTstandaarden uitgewerkt binnen Algemeen Cordinatiecomit in nauwe samenwerking met FEDICT (XML, IP, )

 • E-portal: gebruikersstandpuntzo gentegreerd mogelijke dienstverleningvia kanalen naar eigen keuzegemakkelijk vindbaar op zo natuurlijk mogelijke wijze (intentiegerichte taxonomie, search engine, )over verschillende dienstverleners en overheidsniveaus heenmet minimum aan administratieve lastenmaximaal hergebruik van beschikbare gegevensmultifunctioneel gebruik meegedeelde gegevens

 • E-portal: leveranciersstandpuntwil om eigen identiteit te behoudeneenmalige ontwikkeling elektronische diensten, ongeacht kanaaleigen websiteverschillende portalenandere elektronische kanalen (vb. PDA, GSM, TV met settopbox, )

 • E-portal: 1 dienstverleningskanaaltussen anderenpapiertelefoonandere elektronische kanalen: PDA, GSM, TV met settopbox, belang van customer relationship managementglobale dienstverlening ongeacht kanaalkwaliteitscontrolefeedback

 • Gezonde werkprincipespoog ontwikkeling e-portal niet te monopoliseren gebruik de portal niet als breekijzer om bevoegdheidsverdeling en taakverdeling inzake aanbod van diensten te wijzigen, of bereidheid tot medewerking komt in gedrang

 • Gezonde werkprincipeszorg voor stabiele omgeving, technisch en qua thesaurus en taxonomie, en integreer de diensten geleidelijkonderscheid duidelijk de rollen totuitbouw en exploitatie van technische omgeving: best gemeenschappelijk omwille van kostefficintieuitbouw en exploitatie van inhoud: best decentraalondersteund door gemeenschappelijke toolsmet gemeenschappelijke thesaurus en taxonomie

 • Goede gelegenheid voor kritisch nadenken over wijze van informatie-inzameling en creren van nieuwe toegevoegde waarde leesbare en begrijpbare tekstenanalyse van behoefte aan gegevensinzamelingharmoniseren begrippenapparaateerst controle van de gegevens, daarna gegevensinzamelingvoorstellen van defaultwaarden op basis van vorige gegevensoverdrachton-line hulpsimulatie-omgevingen

 • Waar staan sociale parastatalen ?sterk gentegreerde back office via netwerk van de sociale zekerheid, met openheid naar andere sectoren bij voorkeur via UME van FEDICTaparte websites metinformatie in de vorm van statische html-paginassoms afdrukbare formulierengeen content management tool, tenzij voor instructies aan werkgevers mbv Lotus Notes toepassing

 • Waar staan sociale parastatalen ?5 operationele transacties (DIMONA, raadpleging personeelsbestand, werfmelding, detachering, inhoudingsplicht)20-tal andere transacties in de maak volgens stricte timing onder cordinatie van SmalS-MvM (vnl aangiften van sociale risicos)

 • Waar staan sociale parastatalen ?embryonaire e-portal metstatische html-paginasverwijzingen naar websitesintegratie van transactieszonder content management toolmet customer relationship management toolomkaderd door contact center ERANOVA

 • Lastenboek federale e-portalpost 1: due diligence, analyse en ontwerp van e-portal (stap 1 statisch, stap 2 transactioneel)post 2: hardware en software (stap 1 statisch, stap 2 transactioneel)post 3: ontwikkeling, integratie, implementatie en testen van statische e-portal (informatie)

 • Lastenboek federale e-portalpost 4: ontwikkeling, integratie, implementatie en testen van transactioneel e-portalpost 5: hosting, exploitatie, correctief, preventief en evolutief onderhoud en wijzigingenpost 6: advies en begeleiding voor FODs en parastatalen

 • Fases

  Sheet1

  week12345678910111213141516171819202122232425264142260

  FASE 1

  post 1 - stap 1

  post 2 - stap 1

  post 1 - stap 2

  post 2 - stap 2

  post 6 - planning

  FASE 2

  post 3

  post 4

  post 6

  FASE 3

  post 5

  post 6

  Sheet2

  Sheet3

 • Visie sociale parastatalenevolutie naar websites met dynamische informatieve paginas, beheerd mbv content management tool uitwerking van e-transacties voor elke dienst verleend aan sociaal verzekerden en ondernemingen, gehost op applicatieserver van parastatale of onderaannemer

 • Visie sociale parastatalen mogelijkheid tot doorverwijzing naar onderdelen van websites en transacties vanuit zoveel mogelijk e-portalsmogelijkheid tot gebruik van inhoud aangeleverd door sociale parastatalen of FODs in content management tool zowel voor de federale e-portal, voor de e-portal van de sociale zekerheid als voor de eigen websites van de sociale parastatalen

 • Visie sociale parastatalenvedere uitbouw e-portal van de sociale zekerheid wordt gecordineerd door de SmalS-MvM en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid