Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

of 47 /47
Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo

Embed Size (px)

Transcript of Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Page 1: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Februari – maart 2013Verwantenavond Talant

Veranderingen in de AWBZ en de Wmo

Page 2: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Adviesbureau op het terrein vanwelzijn, zorg en wonen.

Jacqueline BakkerCarina van der Hoeven

[email protected]

Page 3: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Presentatie in 2 delen

•Wijzigingen in de AWBZ•Betekenis voor cliënten, Talant en gemeente•Gelegenheid voor vragen

•Wijzigingen in de Wmo•Betekenis voor cliënten, Talant en gemeente•Gelegenheid voor vragen

Page 4: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

1964 AWBZ

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten: Een volksverzekering voor zorg die nodig isbij ondermeer:• Langdurige ziekte, handicap of ouderdom.

• Een verzekering voor onverzekerbare risico’s.

• Preventieve zorg, zoals inentingscampagne.

Page 5: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Lenteakkoord 2012

• Versobering AWBZ

• Nieuwe cliënten: Extramuraliseren ZZP’s

• 2014: Scheiden wonen en zorg

• Normtarieven vervoer dagbesteding

• 2013 Vermogensbijtelling omhoog

• Trekkingsrecht pgb

Page 6: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Versobering AWBZ

Tot nu toe verschillende maatregelen:

2007: Huishoudelijke verzorging naar de Wmo

2008/2009: Vervallen psychosociale grondslag

2009: Begeleiding alleen voor ernstige

beperkingen

2010:Herijking van gebruikelijke zorg: 1u/dg

Page 7: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Bezuinigingen

1. Op persoonlijke verzorging

2. Op verpleging

3. Op begeleiding

4. Op gebruikelijke zorg

5. Op opname in instellingen

6. Op pgb’s

Page 8: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Persoonlijke verzorging

• Opheffen tekort aan zelfredzaamheid op het gebied van ADL

• 01-01-2014: geen PV < 6maanden

• 01-01-2015: PV naar Wmo

Page 9: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Verpleging

Het herstel of het voorkomen van verergering van een aandoening,beperking of handicap. • in opdracht van een arts• aanleren

01-01-2015: naar Zorgverzekeringswet

Page 10: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Begeleiding

• Begeleiding groep (BG-groep)• Begeleiding individueel (BG-ind.)

• 01-01-2014: schrappen extramurale BG-groep

• 01-01-2015: extramurale BG-ind-> Wmo

• Intramurale BG(verblijf) -> AWBZ

Page 11: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Gebruikelijke zorg AWBZ

Verhoging normtijd van 1 naar 1,5 uur

per dag voor:

•Persoonlijke Verzorging

•Verpleging

•Begeleiding

Page 12: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Verblijf

Wanneer de zorg (PV,VP,BG, BH)noodzakelijkerwijs gepaard gaatmet verblijf.

Leefklimaat:• Beschermende woonomgeving• Therapeutisch leefklimaat• Permanent toezicht

Page 13: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Kortdurend verblijf

• Maximaal 3 etmalen in de week

• Permanent toezicht noodzakelijk

• 01-01-2015: naar Wmo

Page 14: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

14

Verblijf in Zorg Zwaarte Paketten

• Verpleging en verzorging

• Verstandelijke Handicap

• Geestelijke Gezondheidszorg > 365 dg

• 01-01-2015 : GGZ naar Zvw

Page 15: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

ZZP’s zonder verblijf

Voor nieuwe cliënten:

01-01-2013: ZZP 1 en 2 V&V, VG en GGZ

01-01-2014: ZZP 3 V&V

01-01-2015: ZZP 3 VG

01-01-2016: ZZP 4 V&V en GHZ

Page 16: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Scheiden wonen en zorg

Gefaseerd vanaf 1 januari 2014:

• Huur betalen voor wonen• Keuzevrijheid en woonwensen• Eigen bijdrage• Huurtoeslag

Page 17: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Scheiden wonen en zorg

De betekenis voor:

•cliënten

•gemeenten

•instellingen

Page 18: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

ZorgZwaarte Pakket

Verzilveren in:

• Zorg In Natura (ZIN)

• Persoonsgebonden Budget (PGB)

• Volledige Pakket Thuis (VPT)

Page 19: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Persoonsgebonden budget

01-01-2013: nieuwe cliënten

• Zorg > 1 jaar

• Pgb-plan

• Trekkingsrecht: geld niet op eigen rekening

• Beheer door instantie

• Niet mogelijk voor BG <10 uur/week

• Niet mogelijk voor kortdurend VB

Wmo: kan bepaling

Page 20: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Pgb Tariefstelling Verblijf

01-01-2013: huidige pgb houders

• 5% verhoging van 2012 teruggedraaid

• Geen indexering

• In 3 jaar naar nieuwe tarieven

• Uitzondering:

– Tarief kleinschalige wooninitiatieven

– Pgb houders Budgetgarantie

Page 21: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Vervoer

Per ingang van 01-01-2013:

Harmonisatie van normtarieven voor vervoer van en naar instellingen voor dagbesteding en behandeling in groepsverband.

Page 22: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Betekenis

• Voor cliënten

• Voor gemeenten

• Voor instellingen

Page 23: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Eigen bijdrage en aandeel

Leidend is het verzamelinkomen:box 1, 2 en 3

Per 01-01-2013: Vermogensbijtelling box 3 van 4% naar 12%

Page 24: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Invloed van bezittingen

Kapitaal:•Erfenis•Uitkering letselschade

Eigen woning•Bewoonde eigen woning: box 1•Verhuizing naar instelling: box 3

Page 25: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Voor instellingen

• Bovenbudgettaire vergoedingen

Page 26: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Heeft u vragen ?

Page 27: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Verschil AWBZ en Wmo

• AWBZ is uitvoering van zorg op basis van een verzekerd recht

• Wmo is uitvoering van voorzieningen op basis van gemeenschapsgeld

Page 28: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Doel van de Wmo

Burgers moeten mee kunnen doenin de samenleving

Een zorgzame samenleving

Page 29: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Compensatiebeginsel

Ondersteuning zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie voormensen

• met een beperking• met een chronisch psychisch probleem• met een psychosociaal probleem.

Page 30: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Zelfredzaamheid

Het lichamelijke, verstandelijke,geestelijk en financiële vermogen om zelfvoorzieningen te treffen die deelnameaan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken.

Page 31: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Van AWBZ naar Wmo

• 2007 Overheveling van de functie huishoudelijke verzorging

• 2009 en 2010 Vervallen van de functie Ondersteunende begeleiding voor een deel van de zorgvragers.

Page 32: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Gevolgen voor gemeenten

Huidige wijzigingen AWBZ:

• Extramuraliseren van ZZP 1 t/m 4• Scheiden van wonen en zorg

2014-2015:• Begeleiding• Persoonlijke Verzorging

Page 33: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Financiële gevolgen gemeente

• Vermogensbijtelling voor Eigen Bijdrage

• Eigen bijdrage Wmo voor op AWBZ

• Verlaging vervoerskosten instellingen

Page 34: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

2010

De Kanteling in de Wmo

Page 35: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Resultaten Wmo

1. Wonen in een schoon en leefbaar huis2. Wonen in een geschikt huis3. Goederen voor primaire levensbehoeften4. Schone, draagbare en doelmatige kleding5. Zorgen voor kinderen in het gezin6. Verplaatsen in, om en nabij huis7. Lokaal verplaatsen per vervoermiddel8. Contacten en activiteiten

Page 36: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Oplossingen

1. eigen oplossingen en eigen netwerk2. algemeen gebruikelijke voorzieningen3. algemeen voorliggende voorzieningen4. collectieve en algemene voorzieningen5. individuele voorzieningen van de

gemeente

Page 37: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Geschikte woning

• Gemeente zorgt niet voor een woning

• Geschikte woning

• Rekening houden met levensfase en eigen mogelijkheden

Page 38: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Primaire levensbehoeften

• Dagelijkse benodigdheden

• Boodschappenservice

• Maaltijdservice

• Vrijwilligers

Page 39: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Schone en doelmatige kleding

• Wassen

• Drogen met wasdroger

• Strijken van alleen bovenkleding

• Collectieve voorziening?

Page 40: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Lokaal verplaatsen

Per vervoermiddel:

• Directe woon- en leefomgeving

• Leven van alledag

• Tot 5 OV-zones vanaf het woonadres

• 1500 tot 2000 km per jaar

• Relatie financiële situatie

Page 41: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Sociale en maatschappelijke contacten

• Familiebezoek

• Overige bezoeken

• Vrijetijdsbesteding en clubs

• Recreatie

• Religie

Page 42: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Bezuiniging Wmo Huishouden

01-01-2014:•Nieuwe cliënten geen HH, tenzij….

01-01-2015:•Bestaande cliënten geen HH, tenzij….

Page 43: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Betekenis voor cliënt

• Regels van de gemeente

• Persoonsgebonden budget mogelijk?

Page 44: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Toekomst - Communicatie

• Gemeenten en Begeleiding

• Valkuilen en obstakels in de

communicatie

Page 45: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Betekenis Talant

• Sturing op resultaat• Begeleiding: nieuwe opdrachtgever• Concurrentie• Vraaggericht werken• Vernieuwen aanbod• Integrale zorg in wijken

Page 46: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Participatie

samen sterk!

Page 47: Februari – maart 2013 Verwantenavond Talant Veranderingen in de AWBZ en de Wmo.

Heeft u vragen ?