FAME Bouwmanagement recente projecten

of 56/56
Bouwmanagement Recente referenties
 • date post

  22-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  1

Embed Size (px)

description

FAME Bouwmanagement recente projecten

Transcript of FAME Bouwmanagement recente projecten

 • Bouwmanagement

  Recente referenties

 • 2 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 3

 • 4 - FAME Bouwmanagement

  FAME Bouwmanagement is een allround managementbureau, met zowel managementcapaciteit als ondersteunende specialistische expertise voor advies en projectmanagement, vanaf initiatief tot en met realisatie en exploitatie. Het bureau heeft deskundige projectmanagers en projectleiders en is volledig geoutilleerd voor het management van multifunctionele gebouwen, onderwijs-, zorg- en woningbouwprojecten, winkelcentra en specifieke projecten in herstructurering van woonwijken/woongebouwen en het grootschalig en planmatig onderhoud.

  Vanuit een heldere en vernieuwende kijk op het veelal gecompliceerde bouwproces wordt de opdrachtgever volledig ontzorgd. Binnen de divisie worden de werkzaamheden op basis van competenties aangestuurd vanuit een team Nieuwbouw, onder leiding van Bern Vulkers en vanuit een team Bestaand Vastgoed, onder leiding van Eric Lassche. FAME Bouwmanagement is qua teamsamenstelling, ervaring, expertise en werkwijze ingericht met als doel topmanagement van initiatief tot en met exploitatie volledig waar te maken.

  over FAME

  De FAME Groep is een unieke clustering van disciplines, gericht op het bedenken, ontwerpen en ontwikkelen van vastgoed-projecten. De groep is opgedeeld in een heldere divisiestructuur, met voor elke divisie een eigen kerntaak: Architectuur & Stedenbouw, Planontwikkeling en Bouwmanagement. Naast het ontwikkelen, ontwerpen en managen van projecten met solitaire functies is FAME betrokken bij de planmatige ontwikkeling en uitwerking van zorg- en multifunctionele concepten. FAME heeft veel ervaring en kennis op het gebied van zorgprojecten, centrumplannen, herstructurering woningbouw, binnen-stedelijke transformatiegebieden en gebieden waar woningbouw als nieuwe functie wordt ontwikkeld.

  Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 5

  FAME Zwolle

  Kernwaarden

  Bijzonder betrokkenWij zijn bijzonder betrokken bij onze projecten, bij de mensen voor wie, en de organisatie waarvoor we werken. Onze betrokkenheid komt tot uiting in de integrale aanpak van onze projecten, waarbij waar mogelijk de brede kennis en ervaring van alle FAME divisies wordt ingezet. FAME Bouwmanagement werkt bij voorkeur vanuit een integrale aanpak van de projecten waarbij het projectmanagement, de directievoering en het toezicht wordt uitgevoerd.

  Maatschappelijk bewustWij zijn ons bewust van onze omgeving, onszelf en onze rol in het proces. Hierdoor maken wij bewuste keuzes en leveren een bijdrage in het ontwerpen en realiseren van vooral maakbare en duurzame projecten vanuit een gezamenlijke ambitie met onze opdrachtgever.

  Gedegen en professioneelIn alles wat wij doen stralen wij professionaliteit uit; de processen verlopen gestructureerd, doelgericht en zijn gebaseerd op een helder processchema. Wij werken in projecten met duidelijke fasedocumenten, waardoor een optimaal projectresultaat wordt bereikt.

  VernieuwendWe denken, werken en begeven ons graag buiten de gebaande paden. Wij werken vanuit de principes van ketenintegratie, waarbij openheid en transparantie heel belangrijk zijn. Bij ketenintegratie gaan we uit van een gezamenlijk doel; realisatie van het werk tegen de optimale kosten, op de snelst mogelijke manier, maar met de beste kwaliteit.

 • 6 - FAME Bouwmanagement

  Na zijn bouwkundige opleiding is Bern Vulkers zijn carrire begonnen in het uitvoerend bouwbedrijf, waarbij hij zich heeft weten te bekwamen als bouwkundig specialist en adviseur op het gebied van contracten, techniek en kosten in complexe renovatie- en nieuwbouwprojecten. Daarnaast was Bern werkzaam als hoofd-bedrijfsbureau.

  Bern Vulkers is sinds 2007 werkzaam binnen de FAME Groep als projectmanager in de divisie Bouwmanagement en teamleider Nieuwbouw. Vanuit zijn rol wordt in teamverband samen gewerkt, waarbij op projectniveau wordt geadviseerd en gestuurd op het gebied van kosten, risicobeheersing, bouworganisatie, tijd, kwaliteit en kosten.

  Bern heeft een brede ervaring in het begeleiden en adviseren van utiliteitsprojecten vanaf het initiatief tot en met de realisatie, in het bijzonder bij onderwijs, woonzorgcomplexen en multifunctionele accommodaties. Binnen de projecten staat het analyseren van de vraagstelling en het daarbij passend adviseren van de klant centraal. Deze adviezen leiden tot technisch maakbare en duurzame projecten, gerealiseerd binnen de gestelde budgetten en waar mogelijk op basis van innovatieve bouwcontractvormen.

  Momenteel Bern werkt aan het ontwerp en de realisatie van diverse projecten in woningbouw, onderwijs, multifunctioneel en woonzorg.

 • FAME Bouwmanagement - 7

  Eric Lassche is in 1984 civiel technisch afgestudeerd aan de HTS Zwolle. De eerste twee jaar heeft hij zijn kennis binnen de aannemerij in praktijk gebracht. De ambitie van Eric ging echter uit naar het advies en onderzoek. Eric heeft zich gedurende een periode van 11 jaar bij een gerenommeerd multidisciplinair adviesbureau ontwikkeld tot onderhoudsdeskundige en projectleider bestaand vastgoed. Om zijn kennis en ervaring uit te breiden heeft Eric aansluitend twee jaar bij een bouwkundig onderhoudsbedrijf als bedrijfsleider gewerkt. Resultaatgericht onderhoud, RGVO, was hier een belangrijk speerpunt.

  Eric Lassche is sinds 2008 werkzaam bij FAME Bouwmanagement in de rol van projectmanager en teamleider Bestaand Vastgoed. Het team Bestaand Vastgoed gaat teamgericht te werk. Dit om optimaal gebruik te kunnen maken van de aanwezige specialistische kennis van de teamleden.De projecten worden vanuit de vraagstelling aangestuurd, waarbij in de breedte wordt geadviseerd. Sturing op kwaliteit, kosten en tijd speelt een grote rol.Eric heeft brede ervaring opgedaan in het adviseren, opstellen en begeleiden van renovatie en grootschalige onderhoudsprojecten bij wooncomplexen. Het ontzorgen van de opdrachtgever en het volgen van een correcte communicatiewijze met de klant, waarbij de huurders een grote rol spelen zijn belangrijke speerpunten.

  Marktwaarde, o-meting, conceptontwikkeling, duurzaamheid, vitaliteit, herontwikkelen en doorexploiteren zijn de pijlers van het team Bestaand Vastgoed.

  Momenteel Eric werkt aan meerdere renovatieprojecten voor woningbouwcorporaties.

 • 8 - FAME Bouwmanagement

  foto: Jolanda Bergman

 • FAME Bouwmanagement - 9

  ROC Enschede

  Voor een van onze opdrachtgevers hebben wij een meerjaren-onderhoudsplan (MJOP) voor de komende 10 jaar opgesteld met betrekking tot de bouwkundige elementen van een drietal schoolgebouwen.

  ROC van Twente, Gieterij Het nieuwe gebouw (oplevering najaar 2008) op de locatie Gieterij is gelegen in het ontwikkelingsgebied Hart van Zuid, midden in de binnenstad van Hengelo. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 55.000m. Markant aan het gebouw is het hergebruik van de industrile hoofdhal van de oude ijzergieterij van Stork die het hart vormt van de nieuwe school.

  ROC van Twente, Wierdensestraat De onderwijslocatie van ROC van Twente aan de Wierdensestraat in Almelo is een compact gebouw, op een compacte locatie. De nieuwbouw is opgeleverd in 2007. Het gebouw is vormgegeven rond een centraal atrium in het hart van het gebouw. Het gebouw heeft een bruto vloeroppervlak van 32.500m.

  opdrachtgever ROC van Twentewerkzaamheden inspecties en MJOP fase gerealiseerd

  ROC van Twente, De Sumpel De locatie De Sumpel gelegen in Almelo heeft een bruto vloeroppervlak van 13.000m. Het gebouw bestaat globaal uit drie vleugels rondom een atrium. Het aantal bouwlagen varieert van n tot drie. Het gebouw dateert van oorsprong uit medio 1985, maar is daarna in 1996, 2008 en 2009 uitgebreid en verbouwd. Tot medio augustus 2011 is er nog groot onderhoud gepleegd.

 • 10 - FAME Bouwmanagement

  Het Ravijn Nijverdal

  In november 2010 heeft Het Ravijn in Nijverdal haar deuren weer geopend voor het publiek. Met de ingebruikname van dit gebouw heef de gemeente Hellendoorn weer de beschikking over een modern sportcomplex waar, naast het zwembad (inclusief buitenbaden) en de grote sporthal, ook ruimte is voor een sport- en speluitleen en de zogenaamde zorgvloer. Deze casco verdieping zal op termijn ingevuld worden met onder meer sportgerelateerde medische voorzieningen, zoals fitness met begeleiding en een fysiotherapeut.

  Bijzonder in het complex is het wedstrijdbad. Het bassin is met een afmeting van 33,3 bij 21 meter geschikt voor het spelen van waterpolo op het hoogste niveau. De buitenschil van deze ruimte wordt gevormd door een massieve wand, opgebouwd uit drie verschillende kleuren metselwerk, waarmee verwezen wordt naar de verschillende aardlagen onder het complex. Deze wand loopt door in de ruime entreehal, die de verbinding vormt tussen de verschillende functies van het complex. In het (installatietechnische) ontwerp zijn verschillende duurzame oplossingen doorgevoerd, waaronder een houtgestookte cv ketel.

  opdrachtgever Gemeente Hellendoornwerkzaamheden totaal opdracht voor ontwerp &

  projectmanagement fase gerealiseerd

  In 2003 won FAME Bouwmanagement de Europese aanbesteding voor het totaalontwerp van dit complex. FAME Bouwmanagement heeft het volledige procesmanagement verzorgd en was onder meer verantwoordelijk voor het geheel aan ontwerpwerkzaamheden. Er is nauw samengewerkt met diverse adviseurs, waaronder het Engelse architectenbureau FaulknerBrowns voor het architectonische ontwerp. Verder maakten ook de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering onderdeel uit van de werkzaamheden.

 • FAME Bouwmanagement - 11

 • 12 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 13

 • 14 - FAME Bouwmanagement

  Kromhout kazerneUtrecht

  Het eerste pps (publiek-private-project) van Defensie en grootste pps-huisvestingsproject in Nederland. Het project omvat de nieuwe huisvesting van drieduizend defensiemedewerkers. Op het complex komen het Hoofdkwartier van het Commando Landstrijdkrachten en enkele andere defensieonderdelen. Het moderne kantorenpark heeft een transparante en groene uitstraling. Er wordt gebouwd aan kantoren, sportfaciliteiten, een gezondheidscentrum, parkeergarage, vergadercentrum en legering voor circa 150 medewerkers. Tevens restaureert de exploitatiemaatschappij de drie Rijksmonumenten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie: de brug met de 12 gaten, de Tamboershut en de bomvrije wachtruimte.

  FAME Bouwmanagement heeft voor het project van de Kromhout Kazerne het validatie-management uitgevoerd. Hierbij is aan de hand van de vooraf opgestelde contractdocumenten aangetoond dat het project met zekerheid in staat is de bedoelde resultaten op te leveren in de gebruiksfase. Consequenties van de vastgestelde wijkingen gedurende de exploitatietermijn van het gebouw zijn verwoord in heldere rapportages.

  opdrachtgever Strukton Workspherewerkzaamheden validatiemanagementfase in uitvoering

 • FAME Bouwmanagement - 15

 • 16 - FAME Bouwmanagement

  Monumentale pandenArnhem

  De gemeente Arnhem heeft een rijke historie en beschikt over een groot aantal monumentale gebouwen. Voor diverse rijksmonumenten heeft FAME Bouwmanagement geadviseerd in planmatig en groot onderhoud. De gemeente Arnhem is actief bezig met gericht onderhoud uitvoeren op een groot deel van haar bestaande vastgoed. Het onderhoud wordt clustermatig en vakdisciplinair aanbesteed op basis van geactualiseerde meerjarenonderhoudsbegrotingen. Aansluitend hierop voert FAME Bouwmanagement een diepte-inspectie uit om de exacte werkzaamheden vast te stellen. Middels een uitgebreide rapportage met bevindingen en een kostenraming wordt inzichtelijk gemaakt welke werkzaamheden noodzakelijk zijn. De werkzaamheden zoals voorgesteld in de rapportages worden door FAME Bouwmanagement uitbesteed. De werkzaamheden worden specifiek op het betreffende complex aangepast. FAME Bouwmanagement kan door een optimale processturing en kwaliteitsborging de opdrachtgever een goede prijs/kwaliteitverhouding garanderen.

  opdrachtgever gemeente Arnhemwerkzaamheden 0-insepctie en prijs- en

  contractvormingfase in uitvoering

 • FAME Bouwmanagement - 17

 • 18 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 19

 • 20 - FAME Bouwmanagement

  Winkelcentrum Dronten

 • FAME Bouwmanagement - 21

  opdrachtgever Ahold Vastgoedproject turn-key ontwikkeling

  16 appartementen 4500 m2 winkels

  fase gerealiseerd

 • 22 - FAME Bouwmanagement

  In samenwerking met Ahold Vastgoed heeft FAME Groep in 2005 in het kader van een prijsvraag een concept ontwikkeld voor buurtwinkelcentrum Dronten West. Het betreft een winkelconcept van ca. 4500 m2 met 16 starterswoningen voor woningcorporatie OFW. FAME Bouwmanagement heeft de opdracht ontvangen het totale project op turn-key basis (inclusief uitvoeringsopdracht) voor Ahold te realiseren.

  FAME Bouwmanagement heeft vanuit een integrale aanpak samen met FAME Architectuur & Stedenbouw Zwolle het integrale project-management tijdens de ontwikkeling en realisatie van het project uitgevoerd. Tijdens de realisatie was FAME Bouwmanagement tevens verantwoordelijk voor de cordinatie van de winkelinrichting, directievoering en het toezicht.

 • FAME Bouwmanagement - 23

  We hadden zelf op dat moment onvoldoende capaciteit om het project in het gewenste tempo te realiseren. Als projecten door ons zelf wat verder uitontwikkeld zijn, werken we vaak met een ontwikkelaar of aannemer als turn-key partner. In dit stadium vonden we het echter belangrijk de ontwikkeling door een partij te laten uitvoeren die de door ons gewenste kwaliteit kan brengen. Als je een partij die vrijheid geeft is het heel fijn een prijsgarantie voor de totale stichtingskosten te krijgen, zodat het project ook wat dat betreft binnen onze richtlijnen uitontwikkeld wordt. FAME is bij mijn weten de enige partij in haar sector die zon garantie ook daadwerkelijk geeft.Het proces is erg vlot en plezierig verlopen en de kwaliteit en uitstraling van het winkelcentrum is heel goed in lijn met ons gedachtegoed. FAME heeft binnen het budget goed vastgehouden aan de uitvoering van een hoogwaardige detaillering en materialisering, zoals bijvoorbeeldeen natuurstenen gevel voor het winkelcentrum.- Bart Oushoorn, ontwikkelingsmanager bij Ahold

 • 24 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 25

  Sinnehiem Haulerwijk

  Het huidige verzorgingshuis Sinnehiem stamt uit de jaren 70 en voldoet niet meer aan de huidige eisen en woonwensen. Habion heeft de mogelijkheid gecreerd op het aangrenzende terrein een heel nieuw complex te realiseren. Zo kunnen de huidige bewoners van Sinnehiem straks rechtstreeks in hun nieuwe zorgappartement trekken en is tijdelijke huisvesting gedurende de nieuwbouw niet nodig. Pas als het nieuwe complex klaar is, wordt het oude verzorgingshuis gesloopt.

  Het nieuwe U-vormige gebouw bestaat uit drie woonlagen, waarbinnen 64 stuks twee- en driekamer zorgappartementen voor Et Bientwark uit Oosterwolde en 28 verpleeghuisappartementen met gemeenschappelijke huiskamers voor ZuidOostZorg uit Drachten worden ondergebracht.De nieuwbouw wordt voorzien van een ruime recreatiezaal, een maaltijdkeuken met uitgiftebuffet en diverse eerstelijns zorgfuncties (fysiotherapie, thuiszorg) en overige multifunctionele ruimtes.

  opdrachtgever Habion ontwikkelingwerkzaamheden integraal projectmanagement

  directievoering en toezichtfase in uitvoering

  FAME Bouwmanagement heeft van Habion Ontwikkeling BV de opdracht ontvangen voor het uitvoeren van het integrale projectmanagement vanaf de VO fase tot en met de realisatie en nazorg. In de voorbereidings- en realisatiefase is bijzondere aandacht besteed aan de cordinatie en de implementatie van het programma van eisen van de betrokken zorgpartijen Et Bientwark en ZuidOostZorg. In de uitvoeringsfase is FAME Bouwmanagement verantwoordelijk voor zowel het projectmanagement, de directievoering en het toezicht van de bouwwerkzaamheden, als de inrichting en de infrastructuur. FAME Bouwmanagement is daarnaast verantwoordelijk voor de algehele projectcordinatie en financile projectbewaking.

 • 26 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 27

 • 28 - FAME Bouwmanagement

  Isala kliniekenZwolle

  Voor de Isala klinieken te Zwolle heeft FAME Bouwmanagement inspectiewerkzaamheden uitgevoerd en een MJOP opgesteld ten behoeve van diverse panden.

  Conform DNR fasering hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  OrintatiefaseHoeveelheid werk bepalen vanaf tekeningen of op locatie. FAME Bouwmanagement zal hierbij alle relevante bouwdelen en inventarisatie van onderhoudsrelevante elementen aangeven. In overleg met de opdrachtgever worden afspraken gemaakt met de gebruikers.

  InspectiefaseDe inspectie wordt uitgevoerd volgens de conditiemethodiek NEN 2767. Hierbij worden zowel bouwkundige als elektrotechnische en werktuigbouwkundige gebouwinstallaties meegenomen. Door middel van een 100% visuele inspectie wordt de kwaliteit van het exterieur bepaald. De 20/80% diepteinspectie wordt uitgevoerd om de totale conditie van de gebouwelementen vast te stellen. Per onderhoudsrelevant element zal de vervangingswaarde en vervangingscyclus worden bepaald.

  opdrachtgever Isala kliniekenwerkzaamheden inspecties en MJOB fase gerealiseerd

  FAME Bouwmanagement adviseert binnen de MJOP ook op duurzaamheidaspecten. Hierin geeft FAME Bouwmanagement aan welke energetische maatregelen organisaties kunnen treffen om verduurzaming binnen hun organisatie door te voeren op een rendabele manier.

 • FAME Bouwmanagement - 29

 • 30 - FAME Bouwmanagement

  LandsherenpoortDeventer

  De Landsherenpoort ligt middenin de Deventer wijk Keizerslanden. Onder het motto Keizerslanden Vernieuwt! vindt in de komende jaren de vernieuwing van de wijk Keizerslanden plaats. Het vernieuwingsprogramma vindt plaats in vier deelbuurten: Oranjekwartier, Landsherenkwartier, Tuindorp en Centrumgebied. De wijkvernieuwing Keizerslanden kent drie pijlers: fysiek, sociaal en economisch. Dit betekent dat niet alleen sloop en nieuwbouw plaatsvindt, maar ook investeringen in de openbare ruimte en in een groot sociaal, cultureel en economisch programma. De totale wijkvernieuwing kent een doorlooptijd van 10 jaar. Woonbedrijf ieder1, de gemeente en bewoners trekken daarbij samen op.

  Het appartementencomplex Landsherenpoort is het eerste project in de vernieuwing van het Landsherenkwartier in de wijk Keizerslanden.In de Landsherenpoort zijn 70 huurappartementen gerealiseerd, verdeeld over drie gebouwen. Een hoogbouw van zeven verdiepingen en twee gebouwen met twee verdiepingen. In de hoogbouw worden in totaal 52 sociale huurappartementen gerealiseerd. In de twee lage gebouwen komen in totaal 18 zorgappartementen en een groepsruimte voor bewoners met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

  opdrachtgever Woonbedrijf ieder1werkzaamheden directievoering en toezichtfase gerealiseerd

 • FAME Bouwmanagement - 31

 • 32 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 33

 • 34 - FAME Bouwmanagement

  Vastgoedmanagementregio Utrecht

  Sinds 1999 verricht FAME Bouwmanagement voor VastNed Management, recent overgenomen door Nieuwe Steen Investments NV, het technisch beheer van kantoor- en bedrijfspanden. De gebouwen staan in de regio Oost en Midden Nederland met de concentratie in de regio Utrecht. Op dit moment heeft FAME Bouwmanagement 22 gebouwen in beheer met een totale vloeroppervlakte van 86.000 m2.

  opdrachtgever Nieuwe Steen Investments N.V.project technisch beheer fase exploitatie

 • FAME Bouwmanagement - 35

 • 36 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 37

  De Spil Bovensmilde

  Ontmoeten staat er te lezen op de glazen deuren tussen de dorpszaal en de centrale hal. Dit woord vangt de essentie van MFC de Spil . Hier komen de bewoners van Bovensmilde om te voetballen, bingoen, vergaderen, dansen, badminten,... en bovenal om elkaar te ontmoeten.

  FAME Groep heeft vanuit een integrale aanpak de ontwikkeling en realisatie van het project uitgevoerd. Hierbij zijn alle divisies betrokken: FAME Planontwikkeling was verantwoordelijk voor de fase initiatief en haalbaarheid en het programmamanagement, FAME Architectuur & Stedenbouw Arnhem voor het ontwerp en de uitwerking en FAME Bouwmanagement voor het contractmanagement, het integrale projectmanagement, de directievoering en het toezicht.

  Het project was een turn-key ontwikkeling door de FAME Groep, waarbij tevens de aannemer is gecontracteerd.

  opdrachtgever gemeente Midden Drenthe en Stichting de Spil

  werkzaamheden turn-key ontwikkeling, integraal PM, directievoering & toezicht

  fase gerealiseerd

 • 38 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 39

 • 40 - FAME Bouwmanagement

  Operabuurt Amstelveen

  De Operabuurt te Amstelveen is een complex dat dateert uit 1965 met in totaal 95 eensgezinswoningen en 48 garageboxen. Bij de beoogde renovatie is extra aandacht besteed aan het verbeteren en vergroten van het wooncomfort en de uitstraling van de woningen.FAME Bouwmanagement heeft voor het groot onderhoud, de binnenrenovatie inclusief plattegrondswijziging, implementatie van energetische maatregelen en de aanpassingen ten behoeve van de brandveiligheid de volgende fasen begeleid: de 0-metingen, definitiefase, ontwerpfase, voorbereidingsfase en prijs- en contractvorming. De energetische maatregelen hebben geleid tot een labelverbetering van F/G naar A/B.

  In overleg met de opdrachtgever heeft FAME Bouwmanagement de communicatie en bijeenkomsten voor bewoners georganiseerd en begeleid om zo te komen tot een gezamenlijk gedragen plan tussen woningcorporatie en bewoners.

  opdrachtgever Eigen Haardwerkzaamheden totaal integraal management

  (exclusief realisatiefase)fase realisatie

  oude situatie

 • FAME Bouwmanagement - 41

 • 42 - FAME Bouwmanagement

  Nieuwe situatie (tuingericht wonen,

  open keuken, badkamer verplaatsing,

  zolderkamer)

  Nieuwe situatie (straatgericht wonen,

  open keuken, badkamer verplaatsing,

  zolderkamer)

  Bestaande situatie (doorzonwoning met

  dichte keuken, kleine douche en vlizozolder)

 • FAME Bouwmanagement - 43

 • 44 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 45

  Jacob van Campenlaan Hilversum

  Het renovatieproject aan de Jacob van Campenlaan en Erfgooiersstraat heeft tot doel het herontwikkelen van 66 portiekwoningen naar 24 koopwoningen, 24 huurwoningen en 18 zorgappartementen te Hilversum Noord. Het project draagt bij aan een groter plan, de herstructurering van Hilversum Noord met tot doel het vergroten van de leefbaarheid van deze wijk.

  In grote lijnen wordt het project gekenmerkt door de volgende uitgangspunten:- Renovatie van in- en exterieur van de woningen, waarbij de woningen

  voldoen aan de huidige maatstaven die gesteld worden aan wonen. Exploitatietermijn verlengen met minimaal 25 jaar.

  - Plattegrondverbeteringen.- Energetische verbetering van label G naar B.- Aanpassing entreepartijen inclusief het aanbrengen van een

  intercominstallatie.- Aanpassing directe woonomgeving (tuinen en bergingen).

  opdrachtgever de Alliantie Gooi & Vechtstreekwerkzaamheden totaal integraal managementfase prijs en contractvorming

 • 46 - FAME Bouwmanagement

  De Drie ComponistenMaassluis

  In de componistenwijk te Maassluis zijn in opdracht van zorgcorporatie Vestia, voorheen SGBB, drie woontorens gerealiseerd met een verbindende laagbouwvleugel. Het project De Drie Componisten bestaat uit 149 appartementen van circa 90 m2 vloeroppervlak en maakt onderdeel uit van de eerste woonservicezone in Maassluis. Het complex biedt een compleet aanbod op het gebied van wonen, welzijn, ontmoeten en zorg.

  FAME Bouwmanagement heeft namens de opdrachtgever de project-cordinatie, de directievoering en het kwaliteitstoezicht van zowel de bouwwerkzaamheden, de inrichting als de infrastructuur uitgevoerd. Het project is tot stand gekomen vanuit een bouwteam en is door FAME Bouwmanagement op basis van de GROTIK elementen gerealiseerd. Daarbij was FAME Bouwmanagement verantwoordelijk voor de financile rapportages en de totale oplevering.

  opdrachtgever Vestia, voorheen SGBBwerkzaamheden projectcordinatie, directie-

  voering en kwaliteitstoezicht fase gerealiseerd

 • FAME Bouwmanagement - 47

 • 48 - FAME Bouwmanagement

  Marindaal Groesbeek

  Locatie Marindaal bevindt zich in het centrum van Groesbeek en valt onder het Centrumplan Groesbeek, zoals vastgesteld door de gemeente Groesbeek in 2001. Het plan bestaat uit een woonservicezone met drie woonblokken met daarin 32 huurappartementen ten behoeve van PG (psychogeriatrische) bewoners en 101 appartementen met twee of drie kamers in de sociale en vrije huursector voor ouderen met hoofdzakelijk een zorg- of hulpvraag. Naast de nieuwbouw wordt de Kapel in het Marindaalcomplex gerenoveerd en uitgebreid met een horecafunctie in het basement onder de kerk. In het bestaande klooster en een gedeelte van de nieuwbouw tegen het klooster aan worden ondersteunende functies ondergebracht. Het complex biedt een compleet aanbod op het gebied van wonen, welzijn, ontmoeten en zorg.

  FAME Bouwmanagement heeft namens opdrachtgever ZZG zorggroep de integrale planontwikkeling uitgevoerd. FAME Bouwmanagement heeft de opdracht ontvangen voor het integrale projectmanagement, aansluitend aan de initiatieffase tot en met de realisatie. De projectcordinatie, de directievoering, het kwaliteitstoezicht van zowel de bouwwerkzaamheden, de inrichting als de infrastructuur wordt door FAME Bouwmanagement uitgevoerd. Het project is tot stand gekomen vanuit een bouwteam en is door FAME Bouwmanagement op basis van de GROTIK elementen gerealiseerd. Daarbij was FAME Bouwmanagement verantwoordelijk voor de financile rapportages en de totale oplevering.

  opdrachtgever ZZG zorggroepwerkzaamheden bouwmanagement, directie-

  voering & toezichtfase in uitvoering

 • FAME Bouwmanagement - 49

 • 50 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 51

 • 52 - FAME Bouwmanagement

  Orden Apeldoorn

  Door FAME Bouwmanagement is in opdracht van Woonstichting De Goede Woning een renovatieplan opgesteld voor 184 woningen verdeeld over zeven woonblokken in de wijk Orden te Apeldoorn. Bijzondere aandacht is gegeven aan energetische verbetering (energielabel F naar label B), afsluitbaarheid trappenhuizen en uitstraling entreepartijen, waarvoor tevens het ontwerp door FAME Groep is verzorgd. Middels een bouwteam is het plan nader uitgewerkt.

  FAME Bouwmanagement heeft binnen dit project de volgende fasen doolopen:- 0-meting- Definitiefase- Ontwerpfase- Voorbereidingsfase- Prijs en contractvorming (bouwteam)

  opdrachtgever De Goede Woningwerkzaamheden ontwerp tot en met prijs- en

  contractvormingfase gerealiseerd

 • FAME Bouwmanagement - 53

 • 54 - FAME Bouwmanagement

 • FAME Bouwmanagement - 55

 • Burg. Roelenweg 408021 EW Zwolle

  Postbus 6748000 AR Zwolle

  t 038 425 81 01f 038 425 81 10

  [email protected]