Factsheet Exact CTI Interface

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2015
 • Category

  Technology

 • view

  540
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Factsheet Exact CTI Interface

 1. 1. Product Informatie | Exact CTI Interface Integreer uw telefooncentrale met Exact Synergy voor zowel inkomende als uitgaande oproepenEen moderne telefooncentrale biedt veel meer dan de Voordelen van deze oplossingmogelijkheid telefoons op de juiste wijze door te verbinden.+ Verhoging van klantbeleving en klantgerichtheidDoor middel van verschillende uitbreidingen bieden modernecentrales veel extras. Denk bijvoorbeeld aan de mogelijk-+ Verbetering van de interne efficiency door directinzicht in relevante informatieheid adressenboeken centraal te beheren en voicemail+ Stimuleert medewerkers tot het verrijken van uwin te stellen. Wanneer een telefooncentrale door middel relatiebestandvan Computer Telefonie Integratie (CTI) aan de computer+ Verdere optimalisatie van uw klantgerichteverbonden wordt, worden de mogelijkheden nagenoeg processenoneindig.+ Deze add-on werkt in combinatie metExact Synergy en Exact Synergy EnterpriseExact CTI InterfaceMet de Exact CTI Interface kunt u een koppeling maken tussenExact Synergy en de meest gangbare IP telefooncentrales voor zowelinkomend als uitgaand telefoonverkeer. Met een eenvoudige handelingbelt u de telefoonnummers direct vanuit Synergy. Bij inkomende oproe-pen worden de relevante klantgegevens direct getoond, o.a. klantnaam,contactpersoon, adresgegevens en accountmanager. Vanuit de tele-foonapplicatie heeft u een directe link naar de relatiekaart in Synergy.Daarnaast kunt u direct meerdere verzoeken opstarten, bijvoorbeeld hetaanmaken van een terugbelverzoek of het registreren van een support-call, gebaseerd op de relatie die wordt herkend. De Exact CTI Interfaceslaat een brug tussen de telefooncentrale en de Synergy omgevingwaardoor deze twee verschillende omgevingen samenwerken en extratoegevoegde waarde creren voor vrijwel elke kantoor omgeving.Beschikbaarheids informatieMet de telefoonapplicatie wordt iedere medewerker voorzien vanbeschikbaarheidsinformatie, hierdoor kunnen uw medewerkers snelleren efcinter met elkaar communiceren. Voor iedere medewerker isdirect inzichtelijk of een collega beschikbaar is en op welke manier hijof zij het beste te bereiken is. Indien een collega telefonisch in gesprek Bij een inkomende oproep worden de klantgegevensis, dan is dit ook voor ieder inzichtelijk. Door de integratie met degetoond en kunnen direct acties worden opgestart inMicrosoft Outlook agenda wordt de status van de gebruiker automatischSynergyaangepast. Zodra de afspraak in Outlook begint, wordt de status aan-gepast naar Busy. Wanneer de afspraak voorbij is, wijzigt de statusautomatisch weer naar Online.Instant MessagingVia de centrale server kunnen gebruikers korte berichten naar elkaarof naar groepen sturen. Het systeem is volledig afgesloten voor debuitenwereld. Er kan dus niet gecommuniceerd worden met bijvoor-beeld Live messenger gebruikers.
 2. 2. De Exact CTI Interface slaat een brug tussen uw telefooncentrale en de Synergy omgeving waardoor deze twee verschillende omgevingen samenwerken en extra toegevoegde waarde creren voor vrijwel elke kantoor omgevingTelefonie logboekAlle in- en uitgaande gesprekken worden bijgehouden in een logboek.Zo zijn alle oproepen makkelijk terug te vinden. Ook gemiste gesprekkenworden hier bijgehouden.Persoonlijke en snelle benadering van de klantDoor uw telefooncentrale te integreren met Synergy worden klant-gerichte processen verder geoptimaliseerd. Enerzijds worden de relatie-gegevens direct herkend op basis van het telefoonnummer. Anderzijdsbestaat de mogelijkheid om aan de hand van een rapportage van deniet-beantwoorde gesprekken de klanten diezelfde dag nog terug tebellen. Door deze service verhoogt men het klantvriendelijk imago. Met n druk eenvoudig bellen vanuit SynergyEfficiency gekoppeld aan tijdwinstAlle klantgegevens zijn direct beschikbaar waardoor de telefoongesprek-ken drastisch ingekort worden. Het uitgaand telefoonverkeer wordt totstand gebracht door n klik vanuit uw database, het intoetsen vantelefoonnummers is niet meer nodig. De efciencywinst zal voor uwmedewerkers tevens een prikkel zijn tot het verbeteren van de database.Comfort en verlaging werkdrukBij inkomende oproepen verschijnt er een pop-up die alle relevanteinformatie verschaft over uw klant. Extra info kan aangevuld wordentijdens het gesprek. De opgeslagen notities kunnen bij een volgendcontact geraadpleegd worden.KostenbesparingDe bezettingsgraad van het personeel kan worden aangepast op piek-momenten. Het telefoonverkeer wordt volledig geregistreerd en menkan d.m.v. deze rapportage het aantal medewerkers efcint benutten. Beschikbaarheids informatieHet uitbellen via PC en de automatische pop-ups geven een behoorlijketijdwinst en dit betekent besparing. Extra kosten bij foute leveringen zijnzo goed als uitgesloten daar de klantinfo verschijnt bij elk telefonischcontact en gecheckt kan worden.ContactWat kunt u met deze oplossing?Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Exact CTI Interface,+ Direct bellen vanuit elk willekeurig scherm waarin eenneem dan contact op met uw Exact partner of Eddon Software viatelefoonummer wordt vermeldonderstaande adresgegevens.+ Herkenning van klantgegevens bij een inkomendeEddon SoftwareoproepRietveldenweg 82+ Servicegerichtheid verhogen5222 AS s-HertogenboschT: 088 235 66 66+ Inzicht in beschikbaarheid van collegasE: [email protected] voor meer informatie op: www.eddon.nl