Factsheet Dienstenregister

of 4 /4
Programma Digitale Dienstverlening > Dienstenregister Het Dienstenregister Alle diensten op een rij! Wat is het Dienstenregister? Overheidsbeleid is geregeld in ween en regels. Om de toepassing van deze ween en regels vorm te geven stelt de overheid zich steeds meer op als een dienstverlener. Dit komt in vele vormen tot uiting. Een voorbeeld is het aanvragen van een vergunning of een subsidie. In dit proces probeert de overheid de ondernemer zo goed mogelijk van dienst te zijn door de aanvraag zo snel en soepel mogelijk af te handelen. Overheidsdienstverlening verloopt steeds meer digitaal. Deze toename kan leiden tot een wildgroei in het aanbod en de wijze van aandeling van digitale diensten. Ook bestaat er binnen en buiten EL&I meer behoeſte aan een uniform overzicht van en inzicht in de wijze waarop EL&I haar dienstverlening inricht. Onlangs heeſt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) daarom een digitaal register ontwikkeld en geïmplementeerd. In dit register wordt alle dienstverlening van EL&I vastgelegd. Het vormt daarmee het eenduidige uitgangpunt voor de organisatie van de digitale dienstverlening binnen EL&I. En voor onder- nemers het startpunt voor overzichtelijke en transparante dienstverlening.

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Factsheet Dienstenregister

Page 1: Factsheet Dienstenregister

Programma Digitale Dienstverlening > Dienstenregister

Het Dienstenregister Alle diensten op een rij!

Wat is het Dienstenregister?

Overheidsbeleid is geregeld in wetten en regels.

Om de toepassing van deze wetten en regels vorm te

geven stelt de overheid zich steeds meer op als een

dienstverlener. Dit komt in vele vormen tot uiting.

Een voorbeeld is het aanvragen van een vergunning of

een subsidie. In dit proces probeert de overheid de

ondernemer zo goed mogelijk van dienst te zijn door

de aanvraag zo snel en soepel mogelijk af te handelen.

Overheidsdienstverlening verloopt steeds meer digitaal. Deze toename kan leiden tot een wildgroei in het aanbod en de wijze van afhandeling van digitale diensten. Ook bestaat er binnen en buiten EL&I meer behoefte aan een uniform overzicht van en inzicht in de wijze waarop EL&I haar dienstverlening inricht.

Onlangs heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) daarom een digitaal register ontwikkeld en geïmplementeerd. In dit register wordt alle dienstverlening van EL&I vastgelegd. Het vormt daarmee het eenduidige uitgangpunt voor de organisatie van de digitale dienstverlening binnen EL&I. En voor onder­nemers het startpunt voor overzichtelijke en transparante dienstverlening.

Page 2: Factsheet Dienstenregister

Programma Digitale Dienstverlening > Dienstenregister

Het dienstenregister is een registratiesysteem waarin EL&I haar dienstverlening aan ondernemers en burgers heeft opgenomen. Deze dienstverlening heeft betrekking op de onder EL&I vallende wetten en regels. Het Dienstenregister is generiek van opzet. Dit betekent dat ook andere overheidsdienstverleners het kunnen gebruiken voor de registratie van hun dienstverlening.

Wat zijn de voordelen?Het dienstenregister biedt grote voordelen voor ondernemers en de overheid.

Voor de ondernemer

• Eenduidige en transparante afhandeling van dienstverlening.

• Dienstverlening wordt mogelijk via welk overheidsloket dan ook.

Voor de overheid

• Centraal inzicht in en overzicht alle diensten.• Centraal beheer en onderhoud mogelijk.• Koppeling met andere systemen is eenvoudig.

Hoe werkt het?Elke dienst is opgebouwd uit handelingen die moeten worden verricht om de dienstverlening uit te kunnen voeren. Een subsidieaanvraag bijvoorbeeld, wordt ingediend door de ondernemer, vervolgens door de subsidieverlener ontvangen, beoordeeld, al dan niet geaccepteerd, beschikt en uitbetaald. Deze stappen zijn eenduidig en uniform vastgelegd in het Dienstenregister. Zo is altijd transparant waar de behandeling van de subsidieaanvraag zich bevindt en op welke (digitale) wijze contact met de ondernemer of diens gemachtigde plaats kan vinden. Het Dienstenregister is een open source webapplicatie die voldoet aan de actuele overheidsstandaarden zoals NORA en MARIJ. Het Dienstenregister is aangesloten op de Samen­werkende Catalogi en eenvoudig te beheren door overheidsdienstverleners.

Hoe ziet het er uit?Heel belangrijk in de ontwikkeling van het Diensten­register was gebruiksgemak. Daarom is veel aandacht besteed aan vormgeving en navigatie. Het systeem moet immers eenvoudig te gebruiken en te onderhouden zijn. Bij de vormgeving van het systeem is uitgegaan van de voorgeschreven richtlijnen van de rijkshuisstijl.In afbeelding 1 ziet u de beheeromgeving van het Dienstenregister voor medewerkers. In afbeelding 2 ziet u hoe dienstinformatie gepresenteerd kan worden op portalen van de overheid.

Page 3: Factsheet Dienstenregister

Figuur 1: De beheeromgeving van het Dienstenregister voor medewerkers

Figuur 2: Voorbeeld van presentatie van dienstinformatie op portalen van de overheid

Page 4: Factsheet Dienstenregister

Deze folder is een uitgave van:Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieProgramma Digitale Dienstverlening Postbus 20401 | 2500 EK | Den Haag T 070 378 67 50 | E [email protected] 2011

Met wie hebben we samengewerkt?EL&I heeft bij de ontwikkeling van het Diensten register inbreng verwerkt van onder meer Agentschap NL, Belastingdienst, Dienst Regelingen, Kamer van Koop­handel en de Nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit.

Meer weten?Het Dienstenregister is ontwikkeld onder de vlag van het programma Digitale Dienstverlening van het ministerie van EL&I. Dit programma richt zich op een meer transparante en efficiënte dienstverlening.

Programma Digitale DienstverleningHet Programma Digitale Dienstverlening van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (EL&I) optimaliseert de eDienstverlening voor ondernemers. Om dit te bereiken ontwikkelt het programma voorzieningen die het online zakendoen met de overheid vergemakkelijken. Het uiteindelijke doel van het programma is klantgerichter en efficiënter werken op het gebied van subsidie­verstrekking, vergunningverlening, e­registratie en basisregistratie, zowel binnen EL&I als overheidsbreed. Volg de ontwikkelingen in het programma via blog of twitter: ddvprogramma.posterous.com – twitter.com/ddvprogramma.