Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

of 35 /35
[email protected] [email protected] beacons WAARDE VOOR JE MERK

Embed Size (px)

description

Beacon Marketing Seminar Faces of Content

Transcript of Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

Page 1: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

[email protected]@colruytgroup.com

beaconswaarde voor je merk

Page 2: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

hello

Page 3: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group
Page 4: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

Samen duurzaam meerwaarde creëren door waardengedreven

vakmanSchap in retail.

Page 5: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

INNOVATIONMANAGEMENT

Page 6: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

AWARENESSto IDEA

1e

Page 7: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

IDEAto INNOVATION

2e

Page 8: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

vanuit trendwatching onderzoek geStart naar mogelijkheden en relevantie van beaconS voor de verSchillende buSineSSeS binnen colruyt group

Page 9: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

beaconswat zijn

Page 10: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

beaconS zijn kleine zendertjeS, die radioSignalen uitzenden via bluetooth low energy (ble).

Page 11: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

SmartphoneS in de buurt communiceren met deze beaconS en leveren dan content en beleving aan de gebruiker.

Page 12: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

beaconswaarom zijn

zo revolutionair

Page 13: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

beaconS koppelen boodSchap aan locatie

dit laat onS (merken) toe onze klanten te bereiken op het juiSte moment en plaatS!

Page 14: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

beacon technologie iS nog in volle ontwikkeling

de mogelijkheden en beperkingen nog niet allemaal duidelijk

maar wel geloof in een ‘beacon-enabled future’

en directe communicatie tuSSen onS en onze conSumenten

Page 15: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

cijfersenkele

Page 16: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

4 op 10BelGen

hebben een Smartphone

Page 17: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

reSt = andere

43 %=

android

20 %=

ioS

waarvan

Page 18: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

60 %=

ioS

35 %=

android

maar!

reSt = andere

mobiel Surfen:

Page 19: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

87 %>

ioS 7

50 %>

android 4.3

recent oS?

Page 20: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

72%

of conSumerS Say that a relevant mobile offer puShed to their Smart device, would Significantly influence

their deciSion to make a purchaSe

Swirl beacon Study - boSton, march 12, 2014

Page 21: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

beacononze

caSe

Page 22: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

onze Setup

beaconS

white label ioS app

drupal cmS

Page 23: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

doel:

praktiSche ervaring

menSen laten kenniSmaken met de technologie

demo app ter inSpiratie

1

2

3

Page 24: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

beaconS kontakt.io150 euro (5 ex)

Page 25: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

config via app kontakt.io

Page 26: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

beheer content + koppeling beaconS

= drupal cmS

Page 27: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group
Page 28: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

receptie/personeelsingang kantine afdeling in de kijker

Page 29: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

feedback poc 1

- niet iedereen Smartphone

- of recente device met juiSte oS - app inStalleren (pull) - bluetooth aan - notificationS aan (ok) - ...

Page 30: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

feedback poc 2

- internet connectie - niet Super over 3g - perimeter SettingS - manuele content variatie via cmS

> wel poSitieve reactie

Page 31: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

take awaysonze

Page 32: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

nog SteedS geloof in een

‘beacon-enabled future’ maar toch nog enkel drempelS ...

- technologie - bluetooth diSabling (batt life) - notification overload

Page 33: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

> be cuStomer centric

> denk ux (kiSS)

> be relevant

> be creative

Page 34: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

uSebeaconS

wiSely!

Page 35: Faces of Content Beacon Marketing Seminar: Colruyt Group

?vraGen