Facebook van beeld miniatuur naar widget

download Facebook van beeld miniatuur naar widget

of 3

Embed Size (px)

Transcript of Facebook van beeld miniatuur naar widget

 • Facebook|Waarkomtdewidgetvandaan

  FacebookONTWIKKELING NAAR WIDGET

  2014|11|11VanminiatuurnaarWidget,beeldcultuur.In de jaren 90 tijdens opmars van Microsoft Windows als besturings systeem, werd thumbnail geintroduceerd. Bedoeling was om je in n oog opslag inhoud van een map te doorzien. Dit leidt tot sneller werken omdat jemindertijdbesteedlezen.Tegelijkertijd ontstond een ander fenomeen. Een afbeelding werd gebruikt ter illustratie van een functie. Op menubalk van applicaties (icon) en besturingsystemen zag je steeds meer afbeeldingen verschijnen tot aan laatsteversievanWindows.

  [!]Beeldminiatuureniconenhebbenzichontwikkeldineenwereldwijdeveranderingvanhuisstijl.Beeldcultuurisontstaanmetalsfilosofieinnopslagzien/weten.Metanderewoordenzijnweeenstapjeverdervoorwatbetreftconsumptievaninformatieendusmeerdoenineenkorte(re)tijd.

 • [!]Beeldminiatuurisuitgegroeidtoteensoortvanuniformeglobalehuisstijl,gerichtoplike,tag,commentensharevaninformatie.Ditdoordatmiljoenenwebsitevoorzienzijnvansocialplugins.Gebruikerservaringisbijbezoekvanverschillendewebsitesuniform.

  ImpactGelijk trekken huisstijl wereldwijd leidt tot een uniform gevoel en gebruikerservaring. Toepassing van Widget als nieuwe communicatie methode is concentratie (comprimeren) van informatie in en beperkte ruimte,dieonderdeeluitmaaktvannieuwsstroom.

  IntensiefTechnologie zit letterlijk en figuurlijk dicht op de huid van de mens. Denk aan wearables. Deze beweging wordt verder doorgetrokken door water dichte smartphones te lanceren, Google Glass, Project Ara (losse onderdelendiejezelfmagsamenstellen)toteensmartphone.

  IndividueelbereikLeveranciers kunnen consumenten indivueel bereiken door gebruik van widget technologie. Marketing technisch beschouwd lees je: Social Media geeft bedrijven mogelijkheid om zich kleiner te gedragen. Realiteit is dat dit niet zo is. Door individueel op consument te kunnen richten, met voorkennis (je persoonlijke data + vriendenlijst + die je van je vrienden), is hetmogelijkomjepreciestebedienen.

  Whats on your mind.