F I L M - VAF...om hier actief op in te grijpen zijn op dit moment zeer bescheiden. Voorlopig...

of 40/40
F I L M IN DE CULTUUR EN GEMEENSCHAPS CENTRA
 • date post

  20-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of F I L M - VAF...om hier actief op in te grijpen zijn op dit moment zeer bescheiden. Voorlopig...

 • 1 _

  F I L M

  I N D E C U LT U U R E N G E M E E N S C H A P SC E N T R A

 • _ 2

  VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDSPUBLIEKSWERKING BRUSSEL I OKTOBER 2016©

  Bart

  Dew

  aele

 • 3 _

  1. TEKST EN CONTEXT 4

  FILMCULTUUR IN VLAANDEREN 4

  HET VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS 6

  WERKGROEP FILM 7

  INSPIRATIE- & INFORMATIEMOMENTEN 8

  HET TWEEDEVERTONERSCIRCUIT? 9

  2. FILMVERTONING IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA 10

  3. MEER VERTONINGEN IN DE CULTUURCENTRA 11

  4. CHECKLIST & TOOLKIT 13

  5. GOUDEN GIDS 21

  FILMDISTRIBUTEURS 21

  FILMORGANISATIES 24

  TECHNISCHE BEDRIJVEN 27

  CULTUURCENTRA 28

  I N H O U D S O P G A V E •

  Meer informatie in het rapport ‘Filmcultuur in de CC-huizen’en updates van de Gouden Gids: beide te vinden op www.vaf.be/publiekswerking

 • _ 4

  Culturele filmvertoning is in Vlaanderen zelden een beleidsthema geweest. In vergelijking met Nederland of Frankrijk, waar filmcultuur een cultuurpolitieke prioriteit was, werd de vertoning van filmcultuur in Vlaanderen aan de markt overgelaten.

  Vandaag telt het Vlaamse gewest naast een twintigtal multiplexen en een veertigtal kleine bioscopen, slechts 11 vertoningsplekken specifiek gewijd aan filmcultuur:

  TEKST EN CONTEXTFILMCULTUUR IN VLAANDEREN EN DE CULTUURCENTRA

  CC Strombeek

 • 5 _

  4 COMMERCIËLE ARTHOUSEBIOSCOPEN ook wel stadsbioscopen genoemd

  LUMIÈRE, BRUGGE STUDIO SKOOP, GENTSPHINX, GENT CARTOON’S ANTWERPEN

  2 GESUBSIDIEERDE ARTHOUSES als onderdeel van een kunstencentrum

  CINEMA ZED, LEUVEN BUDASCOOP, KORTRIJK

  5 THEMATISCHE CULTURELE VERTONERS met een programmatie die niet de actualiteit van de releases volgt

  NOVA, BRUSSEL FLAGEY, BRUSSEL CINEMATEK, BRUSSEL CINEMA ZUID, ANTWERPEN KASKCINEMA, GENT

  Terwijl Nederland een netwerk van meer dan 100 gesubsidieerde filmhuizen uitbouwde, zette de Vlaamse cultuurpolitiek de voorbije veertig jaar in op de bouw van polyvalente culturele centra, waarin de theaterzaal de centrale infrastructuur vormde.

  Veel cultuurcentra hebben de schaarste aan filmcultuur op een intuïtieve manier ingevuld. Daarbij adopteerden ze in hoofdzaak de vertoningslogica van de filmclub: een vaste afspraak (liefst op een vaste

  dag) met de liefhebber. Hoe bescheiden deze insteek ook was, toch ontwikkelden heel wat plekken een succesvolle werking.

  In totaal vertonen ongeveer 93 cultuurcentra op min of meer regelmatige basis film. Ze bereiken met ongeveer 3810 voorstellingen ongeveer 379.829 bezoekers (gegevens 2014).

  38 CULTUURCENTRA VERTONEN OP WEKELIJKSE BASIS samen 257.957 bezoekers

  18 OP TWEEWEKELIJKSE BASIS samen 39.925 bezoekers

  37 OP MAANDELIJKSE BASIS samen 66.985 bezoekers

  Vlaanderen telt ook meer dan twintig filmclubs waarvan vooral Filmclub 62 (Oostende) en Filmhuis Mechelen een groot bereik hebben. Filmmagie stuurt een netwerk van ongeveer 10 filmclubs aan. Filmclubs beschikken doorgaans niet over een eigen filmzaal: ze doen een beroep op de infrastructuur van cultuurcentra, van kleinere bioscopen, maar ook van multiplexen.

  Ten slotte is er nog het uitgebreide circuit van organisaties binnen het sociaal-cultureel werk (van jeugdorganisaties tot bejaardentehuizen) die occasioneel film vertonen in een semi-publieke sfeer (en die dus ook minder zichtbaar zijn).

 • _ 6

  HET VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDS

  De werking van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is van bij de oprichting in 2002 gericht geweest op de ondersteuning van filmcreatie. Met de jongste aanpassing van het Kunstendecreet en de nieuwe beheersovereenkomst van het VAF (2014) is er een nieuwe bevoegdheid bijgekomen die het medium film bekijkt vanuit een ander perspectief: niet dat van de maker, maar dat van de gebruiker, het publiek. De middelen hiervoor gingen voordien via het Kunstendecreet naar organisaties met een specifieke publiekswerking: filmfestivals, maar ook andere vertoningsprojecten en initiatieven rond reflectie en educatie.

  Vandaag stelt de thematiek zich ruimer en wil het VAF de vertoning van filmcultuur (van kwaliteitsvolle film) in zijn volledige bandbreedte bekijken. Middelen om hier actief op in te grijpen zijn op dit moment zeer bescheiden. Voorlopig beperkt de insteek zich tot het analyseren, informeren, stimuleren van samenwerking, het aangeven van opportuniteiten en het samenbrengen van alle betrokkenen om op die manier kennis en informatie optimaal te laten doorstromen.

  De concrete aanleiding van deze tekst is het VAF-rapport over filmcultuur in de Vlaamse cultuur- en gemeenschapscentra dat in 2014 werd gepresenteerd en dat verrassende inzichten opleverde over het belang en de omvang van de filmvertoningen in CC-context. Deze tekst herneemt en systematiseert een aantal vaststellingen en aanbevelingen uit het rapport en schetst een beeld van een landschap waarin CC-vertoners een grotere plaats bekleden en een

  © Bart Dewaele

 • 7 _

  nog grotere bijdrage leveren aan de spreiding van filmcultuur in Vlaanderen. De tekst mag gelezen worden als een open gereedschapskist die alle betrokkenen uitnodigt om mee te nemen wat bruikbaar is en vervolgens aan de slag te gaan. Elk cultuur- en gemeenschapscentrum is verschillend, maar dat neemt niet weg dat het voor elke plek een nuttige oefening is de vragen die het document stelt in overweging te nemen.

  De tekst richt zich tot zeer verscheiden vertoningsplekken: zowel tot grote cultuurcentra die we willen verleiden om nog grotere filmvertoners te worden, als tot centra met een kleine filmwerking die we aanmoedigen om de frequentie op te drijven. Ook voor ‘moeilijkere’ genres als de documentaire of complexe doelgroepen als jonge kijkers.

  Kwaliteit staat hierbij telkens voorop: kwaliteit van programmatie, kwaliteit van omkadering en ook technische kwaliteit. Het algemeen kader dat in deze tekst geschetst wordt, belangt niet alleen de filmcultuurwerker aan, maar ook de lokale bestuurder, voor wie een levendig en kwalitatief gemeenschapsleven een beleidsprioriteit is. Een filmvertoning is een aantrekkelijk en laagdrempelig cultuurgebeuren, de gemeenschap ontmoet er zichzelf.

  Tot slot is dit document een work in progress. De werkelijkheid verandert verdurend. De technologische omgeving al evenzeer. Voor al uw vragen, ervaringen, opmerkingen en bedenkingen, één adres: [email protected]

  WERKGROEP FILM

  Vele disciplines hebben hun overlegmoment in CC-context. Op het vlak van film is er in het verleden slechts zelden structureel overleg geweest. Heel recent kwam hierin verandering. Op 25 mei 2016 werd een heuse Werkgroep Film boven het doopvont gehouden die één keer per jaar samenkomt om na te denken over de diverse vertoningsproblematieken die zich stellen in de cultuurcentra. De agenda is heel open, er kan vanalles aan bod komen: technische kwesties, nieuwe educatieve of vertoningsconcepten, de ontwikkeling van nieuwe praktijken, programmatie-ideeën allerhande... Alle thema’s die door de werkgroep film worden behandeld, worden in gecondenseerde vorm gecommuniceerd naar de andere cultuur- en gemeenschapscentra.

  Zijn op dit moment lid van de werkgroep:Frank De Block (CC De Ploter, Ternat), Johan De Langhe (CC De Adelberg, Lommel), Nicole De Messemaeker (CC Lokeren), Hilde De Pessemier (VGC regio noord Brussel), Steven Demesmaeker (CC Westrand, Dilbeek), Jan Hermans (Wattenfabriek, Herzele), Veerle Hollants (CC De Schakel, Waregem), Margriet Huyghe (CC De Spil, Roeselare), Laurens Leurs (CC Achterolmen, Maaseik), Mathias Onzia (CC De Kern, Wilrijk), Joyce Palmers (Creative Europe mediadesk & Filmhuis Mechelen), Geert Poelaert (CC De Meent, Alsemberg), Marcus Rooman (GC Ten Weyngaert, Vorst), Dirk Rooms (CC Jan Tervaert, Hamme), Marjan Slegers (CC ’t Getouw, Mol), Lieven Van de Voorde (CC Zoetegem, Zottegem), Sophie Van Weert (CC Strombeek, Grimbergen), Els Verlinde (CC Ieper), Iris Verwerft (CC Zwaneberg,

 • _ 8

  Heist-op-den-Berg), Leonie Lanssens (coördinator VCC), Bregt Van Wijnendaele (JEF), Elise van Beurden (JEF), Marc Boonen (Mooov), Johan Van Schaeren (Fonk), Alexander Vandeputte (Lumière), Leen Vanderschueren (VAF publiekswerking), Erik Martens (VAF publiekswerking).

  Wil u deel uitmaken van de werkgroep film, of wenst u er meer informatie over, dan kunt u terecht bij de leden of bij het algemene contactpunt [email protected]

  INSPIRATIE- & INFORMATIEMOMENTEN

  Naast de vergaderingen van de werkgroep film worden alle cultuur- en gemeenschapscentra uitgenodigd op diverse informatie en inspiratiemomenten (voor- en najaar) waarop een gevarieerd aanbod aan relevante thema’s en programmatie-ideeën wordt gepresenteerd.

  MOOOV

  CC Zwaneberg - © Philip De Bie

 • 9 _

  HET TWEEDEVERTONERSCIRCUIT?

  Het eerstevertonerscircuit (de nieuwe releases die elke week in de zaal komen) is het ongefilterde, massieve aanbod, dat soms met meer dan tien nieuwe films per week op het bord van de cultuurconsument belandt en daar ook nog de strijd aangaat met alle andere vrijetijdsverlokkingen, culturele en andere.

  Traditioneel horen de vertoningen in de cultuurcentra tot het tweedevertonerscircuit. Films worden er pas vertoond drie of vier maanden na de officiële releasedatum. De film is op dat moment dus niet meer ‘nieuw’, maar intussen heeft het word-of-mouth principe volop zijn rol kunnen spelen, zowel bij de programmator als bij de kijker. Het tweedevertonerscircuit is een geëditorialiseerd circuit, het staat bekend voor zijn ingebouwde kwaliteitsfilter. Het succes van de vertoningen in de cultuurcentra vandaag heeft veel te maken met dit mechanisme.

  In theorie beginnen films pas te circuleren in het tweedevertonerscircuit na hun carrière in het eerstevertonerscircuit. Op die manier heeft de commerciële bioscoopuitbating de kans om het economisch potentieel van de films te exploiteren waardoor de bioscoop - in optimale omstandigheden - als een rendabele onderneming kan functioneren. Vandaag zien we dat het onderscheid tussen beide circuits vervaagt, zeker bij een aantal grotere CC-vertoners met DCP-infrastructuur, en zeker voor een bepaald type film waarvoor in het reguliere circuit moeilijk schermen te vinden zijn.

  Kleinere CC-vertoners, in elk geval de DVD-vertoners, opereren doorgaans wel volgens de chronologie van

  het ‘tweede venster’. Het materiaal is immers pas beschikbaar voor vertoning wanneer het op DVD of bluray is uitgekomen.

  Ook producenten en distributeurs zien meer en meer in dat beide circuits, los van hun statuut als commercieel bedrijf of gesubsidieerde instelling, een ander profiel hebben. Cultuurcentra hebben een relatief trouw publiek van meerwaardekijkers. Een aantal films vinden er een plek die ze in de gewone bioscoop niet vinden. De idee dat cultuurcentra met hun ruime spreiding en hun publiek dat expliciet voor kwaliteit kiest meer schermruimte biedt, is voor een aantal distributeurs en producenten een aantrekkelijke piste.

  Vandaag is het begrip eerstevertoners- versus tweedevertonerscircuit in elk geval aan herdefinitie toe. De omvang en de aard van het publiek dat filmcultuur beleeft in een cultuurcentrum nodigt uit tot nieuwe concepten.

  Op de volgende pagina’s vindt u een beknopt overzicht - ietwat polemisch geformuleerd - van aandachtspunten en stellingnames die ons inziens binnen deze dynamiek aan de orde zijn.

  Namens het VAF

  Pierre Drouot Directeur-intendantErik Martens - Leen VanderschuerenPubliekswerking VAF [email protected]

 • _ 1 0

  ner is in Vlaanderen een grote schaarste aan plekken die gespecialiseerd zijn in filmcultuur;

  ner is een grote kwaliteit en diversiteit aan filmcultuur die jaarlijks geproduceerd wordt;

  ner is al een omvangrijk publiek dat hiervoor gemobiliseerd wordt in de cultuurcentra;

  nals medium is film laagdrempelig naar nieuwe, jonge en diverse publieken;

  nfilmvertoningen hebben een bescheiden kostprijs; bij een succesvolle werking genereren de filmvertoningen zelfs inkomsten;

  nfilmvertoningen zijn van groot belang op het vlak van cultuuroverdracht;

  ncultuurcentra zijn plekken die door de gemeenschap worden gesubsidieerd

  en als dusdanig een grotere draagkracht hebben om artistiek ambitieuze films te vertonen.

  Het lijkt m.a.w. aangewezen om de plaats die filmcultuur op dit moment al bekleedt meer in de verf te zetten en ze via een combinatie van kleine en grotere ingrepen dieper te verankeren in het cultuurcentrum.

  FILMVERTONING IN DE VLAAMSE CULTUURCENTRA

  Vlaanderen heeft nood aan een inhaalbeweging op het vlak van vertoning van filmcultuur. Ook de cultuurcentra kunnen daarin een belangrijke rol spelen.

  Er zijn goede redenen voor cultuurcentra om sterker in te zetten op film:

  © Jeroen Willems

  VDFC

  Filem'on

 • 1 1 _

  MEER VERTONINGEN IN DE CULTUURCENTRA

  Cultuurcentra waar geen of nauwelijks films worden vertoond

  Voor tal van cultuurcentra zijn reguliere vertoningen van filmcultuur om verschillende redenen minder evident...

  nOmdat de infrastructuur ontbreekt of te beperkt is: samenwerken met een goed geëquipeerde lokale vertoner?

  nOmdat filmcultuur al door andere spelers wordt aangeboden: maar wordt filmcultuur er wel degelijk in al zijn diversiteit aangeboden?

  nOmdat de expertise en /of de tijd ontbreekt om een kwalitatieve programmatie uit te bouwen: samenwerken met andere vertoningsnetwerken of met andere cultuurcentra?

  Cultuurcentra waar minder dan wekelijks wordt vertoond

  De frequentie opdrijven!

  Cultuurcentra waar wekelijks vertoond wordt

  Het concept van de wekelijkse vertoning voor een trouw filmminnend publiek is al lang een succesformule bij de filmvertonende cultuurcentra.

  Wekelijkse vertoningen zijn onovertroffen als structuur en herkenbaarheid naar een publiek toe. Ze mobiliseren een veel groter publiek dan tweewekelijkse of maandelijkse vertoningen. Cultuurcentra die zich nadrukkelijk willen profileren als filmplek, vertonen in de regel op wekelijkse basis.

  nNaast de vaste wekelijkse vertoning ook ruimte voorzien voor de minder klassieke arthouse film?

  - Bijvoorbeeld in de vorm van een bijkomende filmdag die zich uitdrukkelijk richt tot een publiek van “avontuurlijke” kijkers. Het stelt een cultuurcentrum in staat ruimer te programmeren, meer aandacht te besteden aan documentaires, klassiekers, kortfilms, meer experimentele film, zonder het risico te lopen zich van het vaste (trouwe) publiek te vervreemden.

  - Deze bijkomende insteek heeft ook een educatieve meerwaarde. Deze voorstellingen vormen het publiek van morgen. De extra ruimte nodigt ook uit tot experiment en samenwerking met andere spelers of cultuurcentra.

  nMeer kinder- en familievertoningen. Een vastere regelmaat in de voorstellingen lijkt een eerste belangrijke stap.

  nDe meeste cultuurcentra kennen een zeer lange zomeronderbreking. Te lang?

 • _ 1 2

  Het maximum scenario: het Buda-model

  Een aantal cultuurcentra hebben een zeer succesvolle vertoningspraktijk, soms op een plek waar niet meteen in de nabijheid andere aanbieders actief zijn. In deze gevallen vullen cultuurcentra een structurele leemte in in het landschap. De vraag moet gesteld worden in hoeverre de vertoner geen grotere rol dient op te nemen:

  een maximalistisch scenario, vergelijkbaar met de werking die Budascoop in Kortrijk vervult op het vlak van film, zou er op neerkomen dat de vertoner van het tweedevertonerscircuit opschuift in de richting van het eerstevertonerscircuit en op meerdere dagen in de week vertoningen aanbiedt.

  KUNSTENCENTRUM BUDA EN BUDASCOOP Filmcultuur bekleedt in het kunstencentrum Buda een vanzelfsprekende plaats naast de andere kunsten. Budascoop beschikt over drie filmzalen waar dagelijks filmvertoningen plaatsvinden: www.budakortrijk.be.

  Budascoop

 • 1 3 _

  Onderzoek de culturele thuismarkt

  In de regel verplaatst een publiek zich slechts in zeer beperkte mate voor een niet-eenmalig evenement. Cultuurcentra zijn onder meer succesvol omdat ze vlakbij zijn. In een context van toenemende verkeersellende en beperkt openbaar vervoer bij avondvoorstellingen, neemt het belang van bereikbaarheid almaar toe. Concurrentie tussen twee plekken op een afstand van twintig kilometer is zéér relatief.

  nZelfonderzoek: hecht het cultuurcentrum voldoende aandacht aan filmcultuur? Kan een hedendaags cultuurcentrum filmcultuur negeren binnen de context van de huidige beeldcultuur en de nood aan kwalitatieve invulling ervan?

  nAls er in een nabije omgeving een andere vertoner is, is het belangrijk na te gaan wat het profiel is van die vertoner. Biedt hij voldoende diversiteit op vlak van filmcultuur?

  nIs er voldoende aanbod aan filmcultuur voor kinderen en jongeren?

  nOverleg, samenwerking en partnerschappen (o.a. met lokale vertoners) moeten worden onderzocht.

  Kies voor meerwaarde

  Film staat bekend als populair en laagdrempelig medium, maar heeft veel meer te bieden dan louter entertainment. Bovendien heeft dit segment zijn natuurlijke habitat in de multiplexen en lijkt het ook een foute strijd van cultuurcentra om op dit vlak te willen concurreren.De bezoekcijfers laten ook zien dat cultuurcentra die ambitieus zijn op het vlak van kwaliteit meer toeschouwers bereiken dan cultuurcentra die de lat lager leggen.

  Gezocht: expertise

  Is er voldoende mankracht en expertise in huis om een scherpe filmprogrammatie uit te bouwen - inclusief de zakelijke en auteursrechtelijke afhandeling ervan? Zoniet: samenwerkingsverbanden opzetten, aansluiten bij bestaande vertonersnetwerken, de doelgroep betrekken bij de werking?

  Een aantrekkelijk programma

  Vele cultuurcentra zijn goed geïnformeerd op het vlak van het nieuwe aanbod, maar niet altijd even goed over het minder evidente aanbod. Voor up-to-date informatie over de verschillende distributeurs, maar ook van andere organisaties die op dit vlak een rol spelen: zie achteraan deze tekst.

  CHECKLIST & TOOLKIT

 • _ 1 4

  Vanaf het najaar 2016 neemt het VAF de organisatie op zich van twee informatie- en inspiratiemomenten per jaar (voor- en najaar), waarin naast bondige informatie over het nieuwe aanbod ook ruimte wordt geboden voor het uitwisselen van ideeën, best practices en andere vormen van kennisdeling (ook over technische kwesties).

  Vertoningsnetwerken

  Grote vertoners onder de cultuurcentra hebben meestal een door de wol geverfde filmprogrammator in huis met kennis van zaken. Vaak gaat zijn of haar expertise terug op jarenlange ervaring. Die kennis is de basis van de identiteit van de filmvertoningen en van het gezicht van het cultuurcentrum als filmvertoningsplek. Op basis van die identiteit wordt een publiek een trouw publiek.

  Vertoningsnetwerken kunnen een interessant hulpmiddel zijn voor een filmprogrammator met handen tekort die zijn bestaande programmatie wil aanvullen. Vertoningsnetwerken kunnen heel verschillend zijn van concept en ook heel verschillende vormen van engagement vragen van de vertoningsplekken die eraan deelnemen. Soms is het samenwerkingsmodel strak gedefinieerd, soms is het open en interactief.

  Voor beginnende vertoners kunnen vertoningsnetwerken een belangrijke rol spelen bij de opstart of doorstart: in een klap leveren ze expertise, een al dan niet afgewerkt programma, communicatie én omkadering aan huis.

  Het spreekt voor zich dat samenwerking ook heel informele vormen kan aannemen: het uitwisselen van ideeën, samen-programmeren, samen-communiceren of andere collectieve initiatieven. Voor een deel kan de Werkgroep Film op dit vlak een rol spelen.

  ENKELE VOORBEELDEN VAN BESTAANDE VERTONINGSNETWERKEN:

  Vlaanderen heeft op dit moment een groot vertoningsnetwerk voor arthouse film dat oorspronkelijk door de provincie Limburg werd beheerd en dat vanaf 2018 door MOOOV wordt aangestuurd: ZEBRACINEMA zebracinema.cultuurplatform.be

  Het VAF heeft als subsidiegever MOOOV de opdracht meegegeven dit netwerk op een open manier verder uit te bouwen in dialoog met nieuwe vertoningspartners. Bedoeling is dat er naast de gedeelde titels ook ruimte is voor eigen inbreng. Het voordeel van de schaal, de besparing aan mensen en middelen, de communicatieve en logistieke meerwaarde spreken voor zich. MEER INFORMATIE:

  [email protected]

  Specifiek op het domein van de documentaire is er het vertonersnetwerk DOCPOPPIES dat op een en hetzelfde moment op verschillende vertoningsplekken eenzelfde nieuwe Vlaamse documentaire uitbrengt. MEER INFORMATIE:

  [email protected] www.docpoppies.be

 • 1 5 _

  Zowel voor klassieke vertoning als voor netwerkvertoningen van jeugd- en jongerenfilms is er vanaf 2017 de nieuwe organisatie JEF, die Lessen in het donker, Jekino Distributie, Jekino Educatie en het Europees Jeugdfilmfestival onder één dak brengt. MEER INFORMATIE: [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected]

  FILMFEST GENT werkt momenteel aan een vertoningsnetwerk dat ‘ON TOUR’ zal heten en dat zich zal toespitsen op de klassiekers uit de filmgeschiedenis. MEER INFORMATIE: [email protected]

  Zebracinema >

 • _ 1 6

  Projectie-infrastructuur

  Vele cultuurcentra beschikken over een (meestal grote) zaal, die in eerste instantie ingericht is voor de podiumkunsten. Alle professionele technologie voor theater, muziek, dans etc. is er voorhanden. Voor film vaak slechts in beperkte mate. Slechts 33 cultuurcentra kunnen zich beroepen op professionele digitale cinema infrastructuur (DCP + 2K). 13 cultuurcentra van de 33 doen hiervoor een beroep op een naburige filmzaal, vaak een multiplex.

  Via deze vorm van samenwerking met bestaande vertoners is de technische context meteen optimaal en hoeven er geen dure investeringen in technische infrastructuur te gebeuren. Heel wat samenwerkingen lopen uitstekend, andere CC’s laten zich al eens ontvallen dat het multiplex niet altijd en overal de ideale biotoop is voor een expliciet culturele insteek.

  Wekelijkse vertoners die een duidelijk profiel hebben als vertoner en die nog niet de overstap hebben gemaakt naar de technische infrastructuur van een hedendaagse digitale cinema (DCP + 2K) moeten overwegen hier de nodige stappen voor te ondernemen. MEER INFORMATIE: [email protected]

  De perfecte beeld- en geluidkwaliteit (vergelijkbaar met de ‘echte’ bioscoop) is een belangrijk gegeven bij de opbouw van een nieuw publiek. Ook als aanbieder van schoolvoorstellingen is onberispelijke bioscoopkwaliteit een argument tegen het concept van de do-it-yourself-voorstellingen die de scholen zelf organiseren.

  Voor de minder frequente, zeker voor de maandelijkse of occasionele vertoners is de investering mogelijk te aanzienlijk. Wanneer blijkt dat de DCP-norm onhaalbaar is, dan nog blijft het voor deze groep belangrijk dat ook zij voor een zo hoog mogelijke kwaliteit van projectie blijven kiezen.

  In een context waarin jonge mensen veel sneller kiezen voor de individuele kijkmodus (vaak van beperkte technische kwaliteit), is het belangrijk ervoor te zorgen dat de vertoningen die jonge mensen in zaalcontext zien, ook effectief de meerwaarde van de zaalervaring laten uitkomen.

  CC Strombeek

  _ 1 6

 • 1 7 _

  De filmzaal

  Grote cultuurcentra beschikken meestal over meer dan één zaal. Meestal wordt de grote zaal gebruikt voor film, daar is immers gewoonlijk ook de digitale (2K) cinema projector geïnstalleerd. Meestal is deze zaal niet echt geschikt voor film. Ze werd gebouwd met in eerste instantie de podiumkunsten voor ogen. Verder is ze doorgaans veel te groot voor het gemiddelde publiek dat er naar film komt kijken. In vele gevallen beschikken cultuurcentra ook over een tweede (of een derde, enz.) zaal die mits aanpassingen evenzeer in aanmerking komt voor filmvertoning en die mogelijk van omvang geschikter is.

  Een groot aantal cultuurcentra is gevestigd in infrastructuur die van de vorige eeuw dateert en vaak in diverse opzichten aan een opfrisbeurt toe is. Soms ook aan een heuse make-over. De praktijk toont ook aan dat er in Vlaanderen op quasi permanente basis wordt gebouwd en verbouwd aan de lokale infrastructuur. Het zou jammer zijn om deze momenten niet aan te grijpen om voor film een volwaardige belevingsruimte te creëren.

  NOG AANDACHTSPUNTEN VOOR DE ZAALINFRASTRUCTUUR:

  Filmscherm: moet voldoende groot zijn voor een echte cinema-ervaring. Moet ook in goede staat zijn.

  Zit- en kijkcomfort: het klassieke en ook letterlijke pijnpunt. Belangrijk om dit bij het herinrichten of moderniseren van zalen in het oog te houden.

  Een aparte zaal die in eerste instantie bestemd is voor film en die los staat van de programmatie van de podiumkunsten, zou een belangrijke winst betekenen voor een cultuurcentrum. Dit type zaal hoeft niet uitsluitend voor film geconcipieerd te zijn, maar kan voor tal van andere culturele evenementen (lezingen, presentaties, literaire evenementen…) een meer geschikte infrastructuur bieden dan de klassieke podiumkunstenzaal.

  Bovendien opent dit type zaal ook de deur voor andere culturele content die vandaag via digitale projectie tot bij de kijker komt en die op dit moment niet in het cultuurcentrum vertoond kan worden: captatie van buitenlandse live-concerten, live-opera, live-theater (belangrijke buitenlandse ensembles in originele taal mét ondertitels). Inhoudelijk sluit dit perfect aan bij de opdracht en het doelpubliek van het cultuurcentrum.

  Wanneer een cultuurcentrum niet over een tweede (relatief grote) zaal beschikt, is het ook een piste te kiezen voor constructie van een kleine filmzaal binnen de bestaande infrastructuur. De infrastructuurkosten zijn in dat geval aanzienlijk minder groot.

  CC Strombeek

 • _ 1 8

  De ticketprijs

  Occasionele vertoners hebben soms de neiging om zeer lage ticketprijzen te hanteren, wat terecht kwaad bloed zet bij de filmdistributeurs en ook bij de commerciële “concurrenten”.

  De gemiddelde toegangsprijs bij de wekelijkse vertoners bedraagt momenteel ongeveer 6 euro, wat een juiste inschatting lijkt voor een tweedevertoners-vertoning.

  Lagere tarieven zijn niet wenselijk als standaardtarief, eventueel wel hanteerbaar in de vorm van reductie- of abonnementstarief.

  Communicatie

  CC-vertoners met een historiek van succesvolle filmvertoningen hebben dat succes te danken aan een voorgeschiedenis van consistente kwaliteitsprogrammatie. Voor nieuwe spelers, of werkingen die minder vlot aanslaan, is een solide communicatiestrategie primordiaal. Communicatie dient ook heel breed te worden opgevat.

  Sluit de identiteit van de plek aan bij de identiteit van de bezoeker? Is het een aantrekkelijke plek? Is de plek en het personeel verwelkomend? Zijn beide in staat een positieve sfeer te creëren, is het er aangenaam vertoeven, vindt de groep er wat hij belangrijk vindt?

  Een goede communicatie is ook: een doordacht concept en een heldere structuur van het programmarooster. Een terugkerende logica rond de vaste filmdag(en) is onovertroffen als communicatie.

  Consistentie in de programmatie. De toeschouwer moet weten waar het huis voor staat. Creëer samenhang zodat er een herkenbaarheid ontstaat die noodzakelijk is voor de opbouw van een trouw publiek.

  Gebruik trailers om het filmprogramma van de volgende weken aan te kondigen. Link de trailers op de website. Kondig de films van de komende weken aan op de filmfiche bij de voorstelling.

  Zoek de juiste medewerker om de sociale media te voeden. Dialogeer met uw publiek.

  Wordt het cinema-karakter van de plek voldoende visueel aangebracht, zowel binnen als buiten?

  Actieve participatie

  Jongeren/kinderen kunnen actief worden betrokken bij de filmprogrammatie. Laat de doelgroep een eigen filmwerking uitbouwen, stimuleer en faciliteer klein-schalige filmclubs. Het Glasgow Youth Film Festival wordt integraal door kinderen geprogrammeerd. Ook in Vlaanderen wordt met het concept geëxpe-rimenteerd (Jeugdfilmfestival Antwerpen, Filemon Brussel, De Pianofabriek, Brussel).

  Betrek ook een volwassen publiek bij de filmwerking (zie Bornem, Ter Dilft; Izegem, De Leest; Hamont-Achel, De Walburg; Puurs, de Kollebloem). Dat kan op verschillende manieren. Filmliefhebbers kunnen een actieve rol spelen in het programmatie-team of bij de begeleiding van de voorstellingen.

 • 1 9 _

  De leeftijd van het filmpubliek

  In de meeste cultuurcentra (maar ook in de meeste arthousebioscopen) ligt de gemiddelde leeftijd van de toeschouwer boven de vijftig. Gezien het feit dat het publiek zichzelf permanent vernieuwt en zelfs aanzienlijk aangroeit, stelt dit gegeven niet meteen een probleem op het vlak van de publiekscijfers. Op het vlak van diversiteit blijft het een aandachtspunt.

  Meer aanbod voor de jonge kijker

  De diversiteit van kwalitatieve filmcultuur voor kinderen is beperkt in Vlaanderen. Er is ook te weinig aanbod aan vertoningen voor deze doelgroep, zowel binnen als buiten de schoolgaande context. Vertoningen van kinderfilm en jeugdfilm vinden altijd plaats op occasionele basis, wat de communicatie ervan bemoeilijkt en waardoor het ook moeilijk wordt een publiek op te bouwen. Een hogere periodiciteit (wekelijks) is een eerste stap.

  Meer culturele diversiteit van het publiek

  Op dit vlak is er nog een hele weg te gaan. Er is nood aan uitwisseling van ervaringen en best practices.

  Het filmevenement

  Naast de lokale inbedding en de gesubsidieerde context die de identiteit van de cultuurcentra uitmaken, is het feit dat filmcultuur getoond wordt temidden van de andere kunsten een van de

  belangrijkste troeven van de CC’s. Cultuurcentra slagen er makkelijker in dan andere vertoners om cross-over-publiek in de filmzaal te krijgen en omgekeerd ook om filmpubliek in een theaterzaal of expositieruimte binnen te loodsen.

  Vanuit deze optiek nodigen vertoningen in de cultuurcentra vanzelf uit tot een meer evenementiële benadering, waarbij specifieke doelgroepen een belangrijke toegevoegde waarde kunnen betekenen.

  Het filmcafé

  Last but not least: een aantrekkelijk café of buffet, open op de momenten dat er film vertoond wordt. Film genereert niet alleen contact tussen film en publiek, maar ook tussen toeschouwers onderling. Een aantrekkelijke ruimte waar aan deze behoefte voldaan kan worden, is belangrijk.

  Mooov

 • _ 2 0

  CC Strombeek

 • 2 1 _

  GOUDEN GIDS

  DE BELGISCHEFILMDISTRIBUTEURS

  ABC DISTRIBUTION Kaasstraat 42000 Antwerpenwww.abc-distribution.be/ [email protected] 231 09 31

  ALTERNATIVE FILMSMichel LuelAvenue Louis Lepoutre 551050 [email protected] 242 19 30

  ATHENA FILMSBernard BrawermanAvenue du Château Jaco 11410 [email protected] 357 32 15

  BELGA FILMSMarleen DemeulderStéphanie Van den BergeAvenue du Japon 141420 Braine L’[email protected]@belgafilms.be02 335 65 00

  BEVRIJDINGSFILMSJef Laenen Quinten Metsysplein 4 3000 [email protected] 016 23 29 35

  20TH CENTURY FOX Lise BuyensRomeinsesteenweg 4681853 Grimbergenwww.fox.be/[email protected] 724 35 55

  CINEARTArnaud De HaanJulie VanderkelenHaachtsesteenweg 2701030 [email protected]@cineart.be02 245 87 00

  CINEMATEK DISTRIBUTIONDaniella VidanovskiBaron Hortastraat 91000 [email protected][email protected] 551 19 46

 • _ 2 2

  CINEMIENKatrien VoldersBritt EynattenDesigncenter De WinkelhaakLange Winkelhaakstraat 262060 [email protected]@abc-distribution.be03 231 09 31

  DALTON DISTRIBUTIONAn De WinterZwartzustersstraat 143000 [email protected] 67 92 46

  ENTERTAINMENT ONEGunter BaetensLeonardo da Vincilaan 9/E1935 [email protected] 580 00 81

  IMAGINE FILM DISTRIBUTIONTinne BralAlsembergsesteenweg 9801180 [email protected] 331 64 31

  INDEPENDENT FILMS DISTRIBUTION BELGIUM Ann MoncareyGodefriduskaai 22 2000 Antwerpen Antwerpen [email protected]@independentfilms.be03 201 10 50

  JEKINOFelix VanginderhuizenPaviljoenstraat 31030 [email protected] 247 88 65

  KINEPOLIS FILM DISTRIBUTIONPascale DevreeseEeuwfeestlaan 201020 [email protected] 474 26 87

  LE PARC DISTRIBUTIONAdeline MargueronRue Soeurs de Hasque 94000 [email protected] 222 27 78

  LUMIEREMelina HellebautStefanie TimpermanHof Ter Mere 289000 [email protected] 277 05 20

 • 2 3 _

  MOOOVMarc BoonenWarandestraat 422300 [email protected] 47 23 30

  O’BROTHER DISTRIBUTIONOlivier MeyvaertTrooststraat 721030 [email protected] 739 47 23

  PARADISO FILMED ENTERTAINMENTZouzou Van BesienNoordkustlaan 16A1702 Groot [email protected] 467 06 02

  REMAIN IN LIGHT Bert TrentelsLange Winkelhaakstraat 262060 Antwerpenremaininlight.be/ [email protected]+32 3 485 54 45

  SEPTEMBERFILMHenk CluytensKasteeldreef 493210 [email protected] 770 638

  SONY PICTURES RELEASING NVWouter De CreeHooikaai 551000 [email protected] 205 12 40 (alg)02 205 12 44

  THE SEARCHERSElise Van MarckeOlivier Van den BroeckOostenstraat 50, 2018 [email protected] 689 80 47

  THE WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURESAnn VolckaertTour & TaxisHavenlaan 86C1000 [email protected] 263 17 11

  VICTORY PRODUCTIONSJean-Marie VerhasseltChaussée de Charlerloi 491060 [email protected] 261 05 40

 • _ 2 4

  FILMORGANISATIES EN ANDERE AANBIEDERS

  FILM FEST GENT Het grootste filmfestival in Vlaanderen, met een generalistische benadering van filmcultuur en een focus op muziek die het festival internationaal relevant maakt.

  Martijn Bal Patrick DuynslaegherWim De WitteLeeuwstraat 40b, 9000 Gentwww.filmfestiva[email protected] 242 80 77

  MOOOVWereldcinemafestival in Turnhout, Brugge, Genk en tal van andere locaties. MOOOV is ook gastheer van het vertoningsnetwerk Zebracinema.

  Marc Boonen Maarten AlexanderWarandestraat 42, 2300 Turnhout [email protected] 014 47 23 30

  JEFDe nieuwe organisatie op het domein van kinder-, jeugd- en jongerenfilm. Actief op het vlak van educatie, distributie, vertoning. De werking richt zich ook op scholen. Thuisbasis van het Jeugdfilmfestival.

  Jekino Distributie + Jekino Educatie Felix VanginderhuysenElise Van Beurden Paviljoenstraat 3, 1030 Schaarbeek [email protected]@jekino.be 02 2425409

  Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen (JEFF) Iris Verhoeven Timmerwerfstraat 40 2000 Antwerpen [email protected] [email protected] 03 232640903 2326409www.jeugdfilmfestival.be

  Lessen in het donker Tine Van Dycke Manon BillietSint-Jakobsstraat 36 8000 Brugge [email protected]@lesseninhetdonker.be050 34 91 93

  FONKEen huis met een multipele identiteit: wat Docville betekent voor de documentaire, is IKL voor de kortfilm. Dalton verzorgt de distributie van beide disciplines en Cinema ZED is de grootste arthouse vertoner in de regio.

  Johan Van Schaeren Frank MoensAn De WinterZwartzusterstraat 14 3000 Leuven www.fonk.bewww.k[email protected]fonk.be 016 67 92 40

 • 2 5 _

  ANIMA

  Hét festival en de referentie van de animatiefilm in België.

  Folioscope

  Karin Vandenrydt

  Keizerslaan 24

  1000 Brussel

  www.animafestival.be

  [email protected]

  02 213 19 49

  FILEMON

  Brussels festival van kinder-, jeugd en jongerenfilm én

  een vertoningsnetwerk.

  Hilde Steenssens

  Kasterlindenstraat 73

  1082 Sint-Agatha-Berchem (Brussel)

  www.filemon.be

  [email protected]

  0474 53 22 47

  FILMFESTIVAL OOSTENDE (FFO)

  Generalistisch filmfestival met oa. een focus op Vlaamse film.

  Peter Craeymeersch

  Inge Deley

  Koningin Astridlaan 12

  8400 Oostende

  www.filmfestivaloostende.be

  [email protected]

  059 50 25 00

  BRUSSELS FESTIVAL VAN DE FANTASTISCHE FILM (BIFFF)Het grootste publieksfestival voor het genre van de fantastische film in België.

  Chris Orgelt Gravin van Vlaanderenstraat 8 1020 Brusselwww.bifff.net [email protected] 02 204 00 23

  OFFSCREEN FESTIVALEen focus op de genrefilm, zowel tijdens het Brusselse festival als in tal van andere programma’s overal in Vlaanderen, het hele jaar door.

  Dirk Van Extergem de Moranvillestraat 63 1090 Jette [email protected] www.offscreen.be0477 79 23 16

  AFRIKA FILMFESTIVAL (AFF)Een festival waarin Afrika centraal staat, als thema en als beeld, met tal van decentralisaties.

  Guido ConventsJos Oleo Elfnovemberlaan 29 3010 [email protected][email protected] 25 70 67 (JO)016 25 05 51 (GC)

 • _ 2 6

  CINEMA NOVABrusselse vertoningsplek met als profiel de afwijking van de norm en de marges van het medium.

  Marie-Eve Cosemans Arenbergstraat 14, 1000 Brusselwww.nova-cinema.org [email protected] 02 511 24 77

  ARTCINEMA OFFOFFGents vertoningsinitiatief met een focus op experimentele film.

  Mieke De Wulf Godart BakkersLange Violettestraat 237, 9000 [email protected] 09 233 29 80

  KASKCINEMAVertoningsplek gelinkt aan de Gentse School of Arts/KASK met een avontuurlijke programmatie als huisstijl.

  Bert Lesaffer Elisa Deschepper Godshuizenlaan 4, 9000 [email protected] 0471 647 327 (BL)[email protected] 579 492 (ED)

  LA LUNAEducatieve projecten en mini-festivals met als thuisbasis de Gentse arthousebioscoop Sphinx.

  Patrick DeboesSint-Michielshelling 3, 9000 [email protected] 294 704

  BEVRIJDINGSFILMSDistributie- en spreidingsinitiatief dat onder meer een belangrijke rol speelt bij de logistiek en rechtenafhandeling van publieke vertoningen in een niet-klassieke bioscoop setting.

  Jef Laenen Quinten Metsysplein 4 3000 Leuven [email protected] 016 23 29 35

  FILMMAGIETijdschrift voor filmliefhebbers dat niet alleen een blad maar ook een netwerk van filmclubs aanstuurt.

  Karel DeburchgraveBjorn Gabrië[email protected] 02 546 08 100474 775 [email protected]

  VERTIGO Gratis filmtijdschrift/webinitiatief dat een zo breed mogelijk publiek naar de bioscoop wil lokken.

  Steven Tuffin Postbus 10009 2000 Antwerpen [email protected]

 • 2 7 _

  VLAAMSE DIENST VOOR FILMCULTUUR (VDFC)Instituut voor filmeducatie dat beschouwing en educatie voor gevorderden biedt en een brugfunctie vervult tussen academische reflectie over film en filmeducatie voor een breed publiek.

  Bart Versteirt Hotel van Cleve - RavensteinRavensteinstraat 3 1000 Brussel [email protected] 02 551 19 44

  SABZIANWebplatform dat pleit voor een nieuwe cinefilie aan de hand van een selectie diepgravende artikels en een geëditorialiseerde agenda.

  Gerard-Jan Claes Sabzian Elias Grootaers Vlaamse Steenweg 165 1000 Brussel [email protected]

  KORTFILM.BEWebplatform gewijd aan de korte film: recensies van binnen- en buitenlandse kortfilms, festivalbesprekingen en algemene duiding.

  Jan SulmontSarah SkoricT.U.K vzwZwartzustersstraat 143000 [email protected]@kortfilm.bewww.kortfilm.be

  DOCPOPPIESDocPoppies zet de nieuwste Vlaamse documentaire films in de kijker via een simultane uitbreng in de culturele bioscopen in Vlaanderen.

  Bram Crols Mark DaemsHelmstraat 139a 2140 Borgerhout [email protected] [email protected] 03 236 66 63

  TECHNISCHE BEDRIJVENLeveranciers van digitale projectoren en DCP-servers die het meest courant zijn in België

  D2 James TrochFrans De Cortlaan 3B-2610 Wilrijkwww.d2.eu03 297 77 74 [email protected]

  CINEMANEXT (DCINEX SA)Emmanuel FinckFabrice BlumRue de Mulhouse, 36Le Pôle Image4020 Liègewww.cinemanext.digital0476 51 90 [email protected]

 • _ 2 8

  GOFILEXAanlevering van DCP en andere formaten via internet: de “Filmkluis”.

  Henne VerhoefHuis ter Heideweg 183705 LZ ZeistNederlandwww.gofilex.nl+31 (0) 306 070 [email protected]

  CULTUURCENTRA MET EEN WEKELIJKSE FILMPROGRAMMATIE

  AALST - Netwerk Aalst (geen DCP)filmprogrammatie: Hans BocxstaelHoutkaai 15, 9300 Aalstwww.netwerk-art.be [email protected] 709 773

  ALSEMBERG / BEERSEL - CC de Meent (DCP)filmprogrammatie: Geert Poelaert Gemeenveldstraat 34, 1652 [email protected] 359 16 00

  ANTWERPEN - De Roma (geen DCP)filmprogrammatie: Paul Schyvens Turnhoutsebaan 286, 2140 [email protected] 292 97 50

  BORNEM - CC Ter Dilft (DCP)filmprogrammatie: Marleen De Clercq Sint Amandsesteenweg 41, 2880 [email protected] 890 69 38

  BRUGGE - Filmclub De Andere Film in Cinema Liberty (DCP)Cinema LibertyKuipersstraat 23, 8000 Bruggewww.anderefilm.be/[email protected]

  DEURNE - Cinema Rix (geen DCP) filmprogrammatie: Lesley VerelstFilmclub Filmmagie (Jos Horemans, Hilde Van Liempt - 0475 943 953)De Gryspeerstraat 86, 2100 Deurnewww.ccdeurne.be/[email protected] 360 85 59

  CC DIEST (geen DCP)filmprogrammatie: Els VerdoodtNijverheidslaan 24, 3290 [email protected] 46 06 40

  DILBEEK - CC Westrand (DCP)filmprogrammatie: Steven De Mesmaeker Kamerijklaan 46, 1700 [email protected] 466 20 30

 • 2 9 _

  GENK - C-mine / MOOOV in Euroscoop (DCP)programmatie: Eddie Guldolf / Marc Boonen (MOOOV)C-mine 10, 3600 [email protected] [email protected] 65 50 20 & 014 47 23 30

  GRIMBERGEN - CC Strombeek (DCP)filmprogrammatie: Sophie Van Weert Gemeenteplein, 1853 [email protected] 263 03 43

  HALLE - CC ’t Vondel (geen DCP)filmprogrammatie: Marc De CosterJ. Possozplein 40, 1500 [email protected] 365 98 07 (MDC)

  HAMME - CC Jan Tervaert (DCP)filmprogrammatie: Pat Vanderhaeghe, Dirk Rooms, Brigitte VerelstKaaiplein 34, 9220 [email protected] 48 09 48

  HAMONT-ACHEL - De Walburg (DCP)filmprogrammatie: Bjorn De WaalKerkstraat 28, 3930 Hamont-Achel www.hamont-Achel.be/[email protected] 44 50 40

  HASSELT - Filmclub Filmmagie in Kinepolis (DCP)filmprogrammatie: Karel Deburchgrave & Evelien VanvessemVia Media 1, 3500 Hasseltwww.filmmagie.be/club/[email protected] 271252

  HASSELT - Kunstencentrum Z33 / Zebra (DCP)filmprogrammatie: Mayke VermerenZuivelmarkt 33, 3500 [email protected]be011 29 59 60

  HEIST-OP-DEN-BERG - CC Zwaneberg (DCP)filmprogrammatie: Iris Verwerft Cultuurplein 1, 2220 [email protected] 22 83 53

  IZEGEM - Cultuurhuis De Leest (geen DCP)filmprogrammatie: Rik BruwierSint-Jorisstraat 62, 8870 [email protected] 337 614

  KNOKKE-HEIST - CC Scharpoord (geen DCP)filmprogrammatie: Amelie Neirynck Meerlaan 32, 8300 [email protected]be050 63 04 30

  KOKSIJDE - CC Casino (geen DCP)filmprogrammatie: Sylvie Ver Eecken (en filmclub De Andere Film)Casinoplein 10/11, 8670 [email protected] 53 29 89

 • _ 3 0

  KOERSEL - Elan filmavonden in The Roxy Theatre (DCP)filmprogrammatie: Ludo Vangenechten P. Van Houdstraat 42, 3582 [email protected]e0495 52 64 17

  CC LOKEREN (DCP)filmprogrammatie: Nicole De Messemaeker Kerkplein, 5, 9160 Lokerenwww.lokeren.be/[email protected] 340 50 52

  LOMMEL - CC Adelberg in Utopolis (DCP)filmprogrammatie: Johan De Langhe Adelbergpark 1, 3920 [email protected] 55 35 11

  MAASEIK - CC Achterolmen (DCP)filmprogrammatie: Alain Vankerkom Van Eycklaan, 72, 3680 [email protected] 56 99 56

  FILMHUIS MECHELEN - in CC Mechelen (DCP)filmprogrammatie: Geert Op De BeeckMinderbroedersgang 5, 2800 [email protected] 93 73 26

  MOL - CC ‘t getouw (geen DCP)filmprogrammatie: Marjan Slegers Molenhoekstraat 2, 2400 [email protected] 33 08 97

  CC MORTSEL & CINEMA M (DCP)filmprogrammatie: Ingrid Laureys / Nest de Kinderen (voorzitter Cinema M)Heilig Kruisstraat 16, 2640 [email protected] [email protected] 443 73 80

  NEERPELT - Provinciaal Domein Dommelhof / Zebra (DCP)filmprogrammatie: Bart AldersToekomstlaan 5, 3910 [email protected] 011 80 50 11

  OOSTENDE - Filmclub 62 - in Kinepolis (DCP)filmprogrammatie: Jacques Deschacht, Martin KimpeVan Iseghemlaan 153, 8400 [email protected] 50 80 26 & 0474 60 18 81

  OVERIJSE - CC Den Blank (DCP)filmprogrammatie: Sandra Degreef & Kim CoomansBegijnhofplein 11, 3090 [email protected] 687 59 59

  PUURS - CC De Kollebloem (DCP)filmprogrammatie: Pieter CzajkowskiKloosterhof 1, 2870 [email protected]@puurs.be03 890 76 22

  ROESELARE - CC De Spil (geen DCP)filmprogrammatie: Margriet Huyghe filmclub De Andere Film: Joris Cools, [email protected], 051 40 62 24H. Spilleboutdreef 1, 8800 [email protected], 051 26 57 00

 • 3 1 _

  CC SINT-NIKLAAS - in Siniscoop (DCP)filmprogrammatie: Christel Collier Grote Markt 1, 9100 [email protected]e03 778 33 52

  SINT-TRUIDEN - CC De Bogaard (DCP)filmprogrammatie: Serge VonckenCapucinessenstraat 8, 3800 [email protected] 012 80 00 39

  TIELT - CC Gildhof (DCP)filmprogrammatie: Frederik Van LaereSint-Michielstraat 9, 8700 [email protected] 42 82 26

  TONGEREN - CC De Velinx / Zebra (DCP)filmprogrammatie: Johan WoutersDijk 111, 3700 [email protected] 012 80 00 39

  TURNHOUT - Mooov in Utopolis (DCP)filmprogrammatie: Marc BoonenWarandestraat 42, 2300 [email protected] 47 23 30

  VILVOORDE - CC Het Bolwerk (DCP)filmprogrammatie: Anysa GrammenoudisBolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde www.hetbolwerk.be [email protected] 255 46 90

  WILRIJK - CC De Kern (DCP)filmprogrammatie: Mathias Onzia Kern 18, 2610 [email protected] 821 01 33

  ZOTTEGEM - CC Zoetegem (DCP)filmprogrammatie: Sam StoelzaetHospitaalstraat 18, 9620 [email protected] 364 64 56

  CULTUURCENTRA MET EEN TWEEWEKELIJKSE OF MAANDELIJKSE FILMPROGRAMMATIE

  AALST - Filmclub Filmmagie (Zaal Palace: DCP)filmprogrammatie: Willy Verbestel www.filmmagie.be/club/[email protected] 70 12 09 AARSCHOT - CC Het Gasthuis (geen DCP)filmprogrammatie: Maaike VanderhaegenGasthuisstraat 22, 3200 [email protected]

  ADEGEM - CC Den Hoogen Pad (geen DCP)filmprogrammatie: Inge De RooseAdegem Dorp 16B, 9991 [email protected]

 • _ 3 2

  ANTWERPEN - OC Nova (geen DCP)filmprogrammatie: Lieve PetitSchijfstraat 105, 2020 [email protected] 259 04 20

  ASSENEDE - GC De Bijenkorf (geen DCP)filmprogrammatie: Sofie Van WaesSportstraat 4, 9960 [email protected]

  BEERSE - GC ‘t Heilaar (geen DCP)filmprogrammatie: Maarten Meyers Heilaarstraat 35, 2340 [email protected]

  CC BERCHEM (geen DCP)filmprogrammatie: Kim Rombauts Driekoningenstraat 126, 2600 [email protected]

  BEVEREN - CC Ter Vesten (geen DCP)filmprogrammatie: Kristof Van den Broeck Gravenplein 2, 9120 Beveren [email protected] 750 10 04

  BILZEN - CC De Kimpel (geen DCP)filmprogrammatie: Liesbeth BrandsEikenlaan 25, 3740 [email protected] 51 95 36

  BLANKENBERGE - CC Casino (geen DCP)filmprogrammatie: Bart CallensHoogstraat 2, 8370 [email protected]

  GC BOECHOUT (geen DCP)filmprogrammatie: Stefanie PeetersJef Van Hoofplein 20, 2530 Boechoutwww.boechout.be/vrije-tijd [email protected] 460 06 84

  BOOM - CC De Steiger (geen DCP)filmprogrammatie: Marie VerhoogenH. Spillemaeckersstraat 9, 2850 [email protected] 880 19 12

  DENDERMONDE - CC Belgica (geen DCP)filmprogrammatie: Lieve Van Cauwenberge Kerkstraat 24, 9200 [email protected]2 25 07 63

  DIKSMUIDE CC (geen DCP)filmprogrammatie filmclub CC Diksmuide: Kris VanblaereMaria Doolaeghestraat 2b, 8600 Diksmuidefilmclub Diksmuide: [email protected]@stad.diksmuide.be051/50 46 62

  EEKLO - CC De Herbakker (geen DCP)filmprogrammatie: Annemieke PietersPastoor de Nevestraat 10, 9900 Eeklowww.eeklo.be/[email protected] 218 27 27

 • 3 3 _

  EVERE - GC Everna (geen DCP)filmprogrammatie: Hilde De PessemierSint-Vincentiusstraat 30, 1140 [email protected]

  HAACHT - GC Den Breughel (geen DCP)filmprogrammatie: Peter DerbovenWespelaarsesteenweg 85, 3150 [email protected] 26 94 33

  HAREN - GC De Linde (geen DCP)filmprogrammatie: Hilde De PessemierCortenbachstraat 7, 1130 [email protected]

  HASSELT - Kunstencentrum België (DCP)filmprogrammatie: Liesbeth JanssensBurgemeester Bollenstraat 54-56, 3500 [email protected] 22 41 61

  HERENTALS - CC ‘t Schaliken (geen DCP)filmprogrammatie: Nick VerhoevenGrote Markt 35, 2200 [email protected]

  HEUSDEN ZOLDER - CC Muze (geen DCP)filmprogrammatie: Lutgarde RiebusDekenstraat 40, 3550 [email protected] 80 83 55

  HOBOKEN - Vrijetijdscentrum Het UiThuis (geen DCP)filmprogrammatie: Jan De Vocht Kapelstraat 64, 2660 [email protected]

  IEPER - CC Het Perron (geen DCP)Filmuniversiteit: Erik BlondeelFochlaan 1, 8900 [email protected] 46 60 45

  CC KAPELLEN (geen DCP)filmprogrammatie: Lies VerheyenDorpsstraat 45, 2950 [email protected] 660 67 50

  KEERBERGEN - GC Den Bussel (geen DCP)filmprogrammatie: Nathalie FrenayGemeenteplein 10, 3140 [email protected]

  CC LANAKEN (geen DCP)filmprogrammatie: Hester Cox Aan de Engelse Hof 10, 3620 Lanakenwww.lanaken.be/[email protected] 73 98 82

  LANDEN - GC AMFI (geen DCP)filmprogrammatie: Johan De RockerStationsstraat 29, 3400 [email protected]

 • _ 3 4

  CC LEOPOLDSBURG (geen DCP)filmprogrammatie: Peter Bosmans Kastanjedreef 1, [email protected]011 34 65 48

  LIER - Filmclub Kalliopee in Cinema Variétés (DCP)filmprogrammatie: Guy MeulepasAntwerpsestraat 48, 2500 [email protected] 03 480 81 81

  LIER - Liers Cultuurcentrum (geen DCP)filmprogrammatie: Dominique Mondelaers Aarschotsesteenweg 3, 2500 [email protected]

  LINT - Ontmoetingscentrum De Witte Merel (geen DCP)filmprogrammatie: Diederik DelvauxLiersesteenweg 25, 2547 [email protected]

  CC MAASMECHELEN (geen DCP)filmprogrammatie: Martijn PersoonsKoninginnelaan 42, 3630 Maasmechelenwww.ccmaasmechelen.be [email protected] 76 97 97

  MACHELEN - OLSENE - ZULTE - Filmclub (geen DCP)filmprogrammatie: Bernard SimoensKloosterstraat, 9870 [email protected]@filmclub.be

  MERELBEKE - GC ‘t Groenendal (geen DCP)filmprogrammatie: Sarah UytterhaegenBrandegems Ham 5, 9820 [email protected]

  CC MERKSEM (geen DCP)filmprogrammatie: Marij VandenberkNieuwdreef 135, 2170 [email protected] 03 641 62 10

  MOORSLEDE - GC De Bunder (geen DCP)filmprogrammatie: Sammy VermeeschIepersestraat 22 E, 8890 [email protected]

  NINOVE - CC De Plomblom (geen DCP)filmprogrammatie: Pieter [email protected]/content/[email protected] 34 10 01

  OPWIJK - GC Hof Ten Hemelrijk (geen DCP)filmprogrammatie: Jeanine Van NieuwenborghKloosterstraat 7, 1745 [email protected] 36 51 70

  OUDENAARDE - GC De Woeker (geen DCP)filmprogrammatie: André De SmetWoeker 3, 9700 [email protected]

 • 3 5 _

  OVERPELT - CC Palethe (geen DCP)filmprogrammatie: Tom CoppersJeugdlaan, 3900 [email protected] 51 69 54

  POPERINGE - GC Ghybe (geen DCP)filmprogrammatie: Mathias Breyne Grote Markt 1, 8970 [email protected]

  SCHERPENHEUVEL-ZICHEM - GC Den Egger (geen DCP)filmprogrammatie: Michel Baeten August Nihoulstraat 74, 3270 Scherpenheuvel - [email protected]

  CC SCHOTEN (geen DCP)filmprogrammatie: Veerle Anthonis Forum - Markt 15, 2900 Schotenwww.ccschoten.beveerle.a[email protected] 680 23 47

  SINT-AGATHA-BERCHEM - GC De Kroon (geen DCP)filmprogrammatie: Leander FonteynJ.B. Vandendrieschstraat 19, 1082 [email protected]

  SINT-GILLIS - CC De pianofabriek (geen DCP)directie: Geert Steendamrue du Fortstraat 35, 1060 [email protected] 541 01 70

  SINT-LIEVENS-HOUTEM - CC De Fabriek (geen DCP)filmprogrammatie: Veerle BlontrockFabrieksstraat 19, 9520 [email protected]s-houtem.be

  SINT-NIKLAAS - Filmclub Filmmagie in Siniscoop (DCP)filmprogrammatie: Walter GoedeméSiniscoop, Stationsplein 12, 9100 [email protected]e0472 72 39 30

  TEMSE IN CC ROXY (geen DCP)filmprogrammatie: Rebecca HullegemsFrans Boelplein 1, 9140 [email protected] 710 12 72

  TIENEN - CC De Kruisboog (geen DCP)filmprogrammatie: Erwin Van DyckeElke WynantsSint Jorisplein 20, 3300 [email protected] 80 56 95

  TORHOUT- CC De Brouckere (geen DCP)filmprogrammatie: Karien BardoelAartrijkestraat 6, 8820 [email protected] 22 11 50

  WAREGEM - CC De Schakel (DCP)filmprogrammatie: Veerle Hollants Schakelstraat 8, 8790 [email protected] 62 13 40

 • _ 3 6

  WEMMEL - GC de Zandloper (geen DCP)filmprogrammatie: Gwennan Dekens Kaasmarkt 75, 1780 [email protected] 460 73 24

  WETTEREN - CC Nova (geen DCP)filmprogrammatie: Wim Breydels Molenstraat 2 B, 9230 [email protected] 365 20 20

  CC WEVELGEM (geen DCP)filmprogrammatie: CC: David VandekerckhoveDe Betere Film: Jules Vandevoorde (JV: 056 21 26 96)Acaciastraat 1, 8560 [email protected] 433 496

  WEZEMBEEK-OPPEM - GC de Kam (geen DCP)filmprogrammatie: Anne DecuypereBeekstraat 172, 1970 [email protected] 731 43 31

  WIJNEGEM - GC ‘t Gasthuis (geen DCP)filmprogrammatie: Mike StruyfTurnhoutsebaan 199/1, 2110 [email protected]

  ZONHOVEN - GC Tentakel (geen DCP)filmprogrammatie: Griet Dumoulin Kneuterweg 2, 3520 [email protected] 81 05 49

  ZWIJNDRECHT - OC t Waaigat (geen DCP) (in studio Rubens & Cinema4you)filmprogrammatie: Dirk VerelstKerkplein 1, 2070 [email protected]

  CULTUURCENTRA MET BEPERKT FILMAANBOD

  AALST - CC De Werf (DCP in Cinema Palace)filmprogrammatie: Sara De MoorMolenstraat 51, 9300 [email protected] 72 38 21

  AARTSELAAR - GC ‘t Aambeeld filmprogrammatie: Nele Jacobsdella Faillelaan 34, 2630 [email protected]r.be

  ANDERLECHT - GC De Rinck filmprogrammatie: Chris Daniels Dapperheidsplein 7, 1070 [email protected] 524 32 35

  ANZEGEM - GC filmprogrammatie: Chantal DemeulemeesterWestdorp 3, 8573 Anzegemwww.anzegem.be/vrije-tijd/[email protected]

  ASSE - CC filmprogrammatie: Elke De DeckerHuinegem 4, 1730 [email protected]

 • 3 7 _

  AVELGEM - GC Spikkerelle filmprogrammatie: Sofie NuyttensScheldelaan 6, 8580 Avelgemwww.avelgem.be/uitinavelgem/vrije-tijd/cultuur/[email protected]

  BERINGEN-CC Casinofilmprogrammatie: Inge De LegerKioskplein 25, 3582 [email protected]

  BERLARE - CC Stromingfilmprogrammatie: Leen De GreveDorp 101, 9290 Berlarewww.berlare.be/[email protected]

  BIERBEEK - CC De Borre filmprogrammatie: Ilse MachielsenSpeelpleinstraat 10, 3360 [email protected]

  BONHEIDEN - GC ‘t Blikveldfilmprogrammatie: Inge Smekens Waversesteenweg 11, 2820 [email protected] 50 28 76

  BRASSCHAAT - CCfilmprogrammatie: Jeroen SwyngedouwBredabaan 182, 2930 [email protected]

  BRECHT - GC Jan Van Der Nootfilmprogrammatie: Jasper PossonGemeentepark 1, 2960 Brechtwww.brecht.be/vrije-tijd/cultuur/[email protected]

  BRUSSEL - GC De Marktenfilmprogrammatie: Simon VandewalleOude Graanmarkt 5, 1000 [email protected] 512 34 25

  ELSENE - GC Elzenhoffilmprogrammatie: Myriam SaenenKroonlaan 12, 1050 [email protected]

  ESSEN - Gemeente Essenfilmprogrammatie: Tessa Van MeelHeuvelplein 23, 2910 Essenwww.essen.be/thema/1725/[email protected]

  GANSHOREN - GC De Zeyp filmprogrammatie: Grietkin De Mulder & Aäron WillemVan Overbekelaan 164, 1083 [email protected]

  HARELBEKE - CC Het Spoorfilmprogrammatie: Joachim DecoutereEilandstraat 6, 8530 [email protected] 73 34 27

  HERENT - GC De Wildemanfilmprogrammatie: Wim Van HerckSchoolstraat 15, 3020 [email protected]

  HOEILAART - GC Felix Sohiefilmprogrammatie: Hilde weygaertsGemeenteplein 1, 1560 Hoeilaartwww.hoeilaart.be/[email protected]@[email protected]

 • _ 3 8

  HOESELT - GC Ter Kommenfilmprogrammatie: Hilde AchtenEuropalaan 2, 3730 [email protected]

  HOUTHALEN-HELCHTEREN - CC Casinofilmprogrammatie: Thomas HermansVarenstraat 22a, 3530 [email protected]houthalen-helchteren.be011 49 22 90

  JETTE - GC Essegemfilmprogrammatie: Anja DesmedtLeopold I straat 329, 1090 Jettewww.essegem.be/[email protected] 02 427 80 39

  KOEKELBERG - GC De Platoofilmprogrammatie: Ellen Desmet Pantheonlaan 14, 1081 [email protected]

  CC KORTRIJKSchouwburgplein 14, 8500 [email protected] 23 98 55

  KRAAINEM - GC De Lijsterbes filmprogrammatie: Nele De MeyerLijsterbessenbomenlaan 6, 1950 [email protected]

  LAKEN - GC Nekkersdal filmprogrammatie: Steffi DecuyperE. Bockstaellaan 107, 1020 [email protected]

  LEUVEN - 30 CCRijschoolstraat 4 bus 0004, 3000 [email protected] 23 84 27

  MEISE - CC De muzefilmprogrammatie: Lore De BondtBrusselsesteenweg 44, 1860 [email protected]

  MERKSPLAS - CCfilmprogrammatie: Kristien MangelschotsMarkt 1, 2330 [email protected]

  NEDER-OVER-HEEMBEEK - GC Heembeek-Mutsaard filmprogrammatie: Tatjana EekmanFr. Vekemansstraat 13, 1120 [email protected]

  OOSTKAMP - CC De Valkaartfilmprogrammatie: Gert SteevensSiemenslaan 1, 8020 [email protected]

  OUDERGEM - GC Den Damfilmprogrammatie: Ria Vanden DriesscheWaversesteenweg 1741, 1160 [email protected] 663 89 50

  RANST - GC Den Boomgaardfilmprogrammatie: Hilde JacobsAntwerpsesteenweg 57, 2520 [email protected]

  RAVELS - GC De Wouwer filmprogrammatie: Cindy BaelusKloosterstraat 4, 2380 [email protected]

 • 3 9 _

  RONSE - CC De Ververij filmprogrammatie: Jan LeconteWolvestraat 37, 9600 Ronsewww.ronse.be/algemeen/vrije-tijd/cultuur/artikel/[email protected]

  SINT-GENESIUS-RODE - GC de Boesdaalhoevefilmprogrammatie: Reindert De SchryverHoevestraat 67, 1640 [email protected]nd.be

  SINT-JOOST-TEN NODE - GC Ten Noey filmprogrammatie: Hilde De PessemierGemeentestraat 25, 1210 Sint-Joost-Ten [email protected]

  SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE - GC Opweulefilmprogrammatie: Tatjana EekmanSint-Lambertusstraat 91, 1200 [email protected]opweule.be02 775 92 00

  SINT-PIETERS-LEEUW - CC Coloma filmprogrammatie: Lien AppaertsPastorijstraat 21, 1600 [email protected]uw.be

  TERNAT - CC De Ploterfilmprogrammatie: Frank De BlockKerkstraat 4, 1742 [email protected] 582 44 33

  TESSENDERLO - Cultuurcentrum het Loofilmprogrammatie: Vismarkt z/n, 3980 Tessenderlowww.tessenderlo.be/thema/2103/[email protected]

  TIENEN - Open Lens (Tiense Vrijzinnige Kring vzw)filmprogrammatie: Donystraat 14, 3300 Tienenwww.vrijzinnigtienen.be/kalender/[email protected]

  UKKEL - GC CandelaershuysBrugmannlaan 433, 1180 [email protected] 343 46 58

  VORST - GC Ten Weyngaertfilmprogrammatie: Bart Goeteyn Bondgenotenstraat 54, 1190 [email protected] 340 95 80

  WAASMUNSTER - GCfilmprogrammatie: Sofie D’hanisNijverheidslaan 48, 9250 [email protected]

  WATERMAAL-BOSVOORDE - Gemeenschapscentrum WaBODelleurlaan 39-43, 1170 [email protected]

  WIELSBEKE - OC Leieland filmprogrammatie: Sven VanrietveldeBaron van der Bruggenlaan 15, 8710 Wielsbekewww.wielsbeke.be/site/477/[email protected]

 • _ 4 0

  VLAAMS AUDIOVISUEEL FONDSPUBLIEKSWERKING I ERIK MARTENS I LEEN VANDERSCHUEREN

  HUIS VAN DE VLAAMSE FILMBISCHOFFSHEIMLAAN 38 I B-1000 BRUSSEL I WWW.VAF.BE

  [email protected] I [email protected]+32 2 226 06 46