EY seminarie: Uitkeringen en roerende voorheffing

of 41/41
Uitkeringen en roerende voorheffing
 • date post

  13-Dec-2014
 • Category

  Business

 • view

  1.348
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Accounting, Compliance & Reporting seminarie - september 2013

Transcript of EY seminarie: Uitkeringen en roerende voorheffing

 • 1. Uitkeringen en roerende voorheffing
 • 2. Pagina 2 Inleiding
 • 3. Pagina 3 Kleine of grote onderneming
 • 4. Pagina 4 Kleine of grote onderneming Art. 15 Wetboek van vennootschappen De vennootschap is klein als op geconsolideerde basis Niet meer dan 100 werknemers heeft En niet meer dan n van volgende criteria wordt overschreden Omzet 7,3 mio EUR Balanstotaal 3,65 mio EUR Personeel 50 werknemers
 • 5. Pagina 5 Liquidatie
 • 6. Pagina 6 Roerende voorheffing Toekenningen vanaf 1 october 2014 onderworpen aan 25% ipv 10% roerende voorheffing Onafhankelijk van de datum van opening vereffening Roerende voorheffing opeisbaar op het ogenblik van effectief ter beschikking stelling van de inkomsten aan de aandeelhouders (Circ. nr Ci.RH 421/609.850 van 1 juni 2011)
 • 7. Pagina 7 Roerende voorheffing Roerende voorheffing verschuldigd op Het positieve verschil tussen De uitkeringen in geld, in effecten of in enige andere vorm; en De (eventueel gerevaloriseerde) waarde van het gestorte kapitaal Wordt gekwalificeerd als een dividenduitkering (art. 209 1 lid WIB 92)
 • 8. Pagina 8 Roerende voorheffing Kapitaal = deel van het maatschappelijk kapitaal dat werkelijk is gestort, in zover geen verminderingen of terugbetalingen hebben plaatsgevonden (art. 184 1 lid WIB 92) Uitgiftepremies gelijkstelling met gestort kapitaal (art 184, 2 lid WIB 92) Stortingen naar aanleiding van winstbewijzen tevens gestort kapitaal (art 184, 2 lid WIB 92) Gencorporeerde reserves behouden hun karakter tenzij eerst uitgekeerd en nadien ingebracht in kapitaal
 • 9. Pagina 9 Roerende voorheffing Art. 209, 2 lid WIB 92: uitkeringen worden achtereenvolgens geacht voort te komen uit Eerst uit de gerevaloriseerde waarde van het gestorte kapitaal Vervolgens uit voorheen gereserveerde winst die reeds aan de vennootschapsbelasting is onderworpen, de meerwaarden die worden verwezenlijkt of vastgesteld n.a.v. de verdeling van het vermogen En tenslotte uit de voorheen vrijgestelde winst Adv. 170/2 CBN: voorschotten boeken via aparte rekening (19 voorschotten aan vennoten) Toekenning van zodra uitkeringen het werkelijk gestorte en eventueel gerevaloriseerde kapitaal overtreffen (Com. IB 92, 208/27)
 • 10. Pagina 10 Vennootschapsbelasting Fundamentele blijvende onderworpenheid aan Venn. B (art 208, 1 lid WIB 92) Geen afzonderlijke tarieven Geen aangifteverplichtingen bij opening van liquidatie (ontbinding) in het verleden hieromtrent andere zienswijze doch rechtspraak bracht verandering (cfr. Rb. Antwerpen, 11 december 2002) en fiscus nu ook deze mening toegedaan (cfr. Ci. RH. 81/557.698 dd 10 december 2003)
 • 11. Pagina 11 Vennootschapsbelasting Artikel 208, 2 lid WIB 92 Gewone inkomsten Vastgestelde en verwezenlijkte meerwaarden Kapitaalsubsidies/gespreid te belasten meerwaarden bij vervreemding of buitengebruikstelling activa Overige belastingvrije reserves bij uitkering Verwezenlijkte doch ook vastgestelde meerwaarden! Opgelet met goodwill, meerwaarden op onroerende en roerende goederen, enz. Toebedeling van activa aan aandeelhouders dient te gebeuren aan marktconforme waarde (Com. IB 1992, 208/11) Indien meerwaarde op aandelen gelden de gebruikelijke vrijstellingsregels
 • 12. Pagina 12 Voorbeeld Meerwaarde op onroerend goed: 1.500 Meerwaarde op aandelen: