Extra les maken verpleegplannen Maandag 15 januari 2007 Maandag 15 januari 2007 Deze presentatie en...

download Extra les maken verpleegplannen Maandag 15 januari 2007 Maandag 15 januari 2007 Deze presentatie en het aangeboden lesmateriaal behoren bij de opdracht.

of 32

 • date post

  24-May-2015
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Extra les maken verpleegplannen Maandag 15 januari 2007 Maandag 15 januari 2007 Deze presentatie en...

 • Dia 1
 • Extra les maken verpleegplannen Maandag 15 januari 2007 Maandag 15 januari 2007 Deze presentatie en het aangeboden lesmateriaal behoren bij de opdracht het maken van een verpleegplan. Deze presentatie en het aangeboden lesmateriaal behoren bij de opdracht het maken van een verpleegplan.
 • Dia 2
 • Maken verpleegplan Wat is verplegen Wat is een anamnese, aan de hand van een classificatiemodel Wat is een verpleegprobleem of verpleegkundige diagnose, Waarom PES als structuur Wat is een doelbepaling, resultaat Wat is een actie, verpleegkundige interventie Wat is een rapportage Wat is een evaluatie Wat is de relatie tussen die onderdelen Classificaties, verpleegkundige theorien, EBN
 • Dia 3
 • Verpleegplan Over het verpleegplan kunnen we het volgende stellen: Over het verpleegplan kunnen we het volgende stellen: Het plan is een waarborg voor individuele, verpleegkundige zorgverlening Het plan is een waarborg voor individuele, verpleegkundige zorgverlening Door het verpleegplan wordt de continuering van de gewenste zorg mogelijk gemaakt Door het verpleegplan wordt de continuering van de gewenste zorg mogelijk gemaakt Het vergemakkelijkt het stellen van prioriteiten in de zorgverlening zowel voor een individuele clint als een groep clinten Het vergemakkelijkt het stellen van prioriteiten in de zorgverlening zowel voor een individuele clint als een groep clinten Het biedt mogelijkheden voor de evaluatie van de zorg. Het biedt mogelijkheden voor de evaluatie van de zorg. Verpleegkundige verantwoording van de zorg Verpleegkundige verantwoording van de zorg
 • Dia 4
 • Nut verpleegplan in praktijk voor ervaren verpleegkundigen
 • Dia 5
 • Praktijk naamgeving Verpleegplan Verpleegplan Maar ook: Zorgplan Zorgplan Dossier Dossier Multidisciplinair dossier Multidisciplinair dossier Patinten dossier Patinten dossier zorgdossier zorgdossier
 • Dia 6
 • Wat is verplegen? Beroepsmatig verplegen is : Beroepsmatig verplegen is : het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand verlenen ten aanzien van: het herkennen, analyseren, alsmede advies en bijstand verlenen ten aanzien van: feitelijke of dreigende gevolgen van: feitelijke of dreigende gevolgen van: lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu. lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu. Verpleegkundig handelen houdt tevens in het zodanig benvloeden van mensen, dat menselijke vermogens worden benut met het oog op het in stand houden en bevorderen van gezondheid. Verpleegkundig handelen houdt tevens in het zodanig benvloeden van mensen, dat menselijke vermogens worden benut met het oog op het in stand houden en bevorderen van gezondheid. (Bakker, J.H. le Grand-van den Boogaard M.J.M. verpleegkundig beroepsprofiel. nationale raad voor de Volksgezondheid, Zoetermeer, 1988). (Bakker, J.H. le Grand-van den Boogaard M.J.M. verpleegkundig beroepsprofiel. nationale raad voor de Volksgezondheid, Zoetermeer, 1988).
 • Dia 7
 • Historische basis Florence Nightingale Florence Nightingale Dorothea E. Orem Dorothea E. Orem Betty Neuman Betty Neuman Madeleine Leininger Madeleine Leininger Martha E. Rogers Martha E. Rogers Sister Callista Roy Sister Callista Roy Virgina Henderson Virgina Henderson Linda Carpenito Linda Carpenito Zie ook www.verpleegkunde.net Zie ook www.verpleegkunde.netwww.verpleegkunde.net
 • Dia 8
 • Verpleegproces Anamnese, gegevensverzameling Anamnese, gegevensverzameling Verpleegkundige Diagnose, conclusie Verpleegkundige Diagnose, conclusie Doelstelling Doelstelling Interventies Interventies Evaluatie Evaluatie
 • Dia 9
 • Anamnese De anamnese is een gegevensverzameling die het best kan worden gemaakt aan de hand van een structuur of classificatiemodel. De anamnese is een gegevensverzameling die het best kan worden gemaakt aan de hand van een structuur of classificatiemodel.
 • Dia 10
 • Classificatiemodel De inhoud van een damestas is te onderscheiden in dropjes, pepermuntjes, kam, zakdoek, lipstick, een losse 50 euro cent en een portemonnaie. De inhoud van een damestas is te onderscheiden in dropjes, pepermuntjes, kam, zakdoek, lipstick, een losse 50 euro cent en een portemonnaie. Groepen: snoep, geld en verzorgingsmiddelen. Zijn deze klassen, behalve dat ze van elkaar te onderscheiden zijn, ook nog in verschillende lagen gerangschikt en zijn er principes en procedures die de onderlinge verhouding regelen, dan spreken we van een taxonomie. Groepen: snoep, geld en verzorgingsmiddelen. Zijn deze klassen, behalve dat ze van elkaar te onderscheiden zijn, ook nog in verschillende lagen gerangschikt en zijn er principes en procedures die de onderlinge verhouding regelen, dan spreken we van een taxonomie.
 • Dia 11
 • Botanische analyse
 • Dia 12
 • Verpleegkundige classificaties Voorbeelden Voorbeelden Gordon Gordon Neuman Neuman ICIDH, ICH ICIDH, ICH
 • Dia 13
 • Gordon
 • Dia 14
 • De patronen Patroon van gezondheidsbeleving en - instandhouding Patroon van gezondheidsbeleving en - instandhouding Voeding/stofwisselingspatroon Voeding/stofwisselingspatroon Uitscheidingspatroon Uitscheidingspatroon Activiteitenpatroon Activiteitenpatroon Slaap/rustpatroon Slaap/rustpatroon Cognitiepatroon Cognitiepatroon Zelfbelevingspatroon Zelfbelevingspatroon Rollen/relatiespatroon Rollen/relatiespatroon Seksualiteit/voortplantingspatroon Seksualiteit/voortplantingspatroon Stressverwerkingspatroon Stressverwerkingspatroon Waarden/overtuigingenpatroon Waarden/overtuigingenpatroon
 • Dia 15
 • Verpleegkundige diagnostiek Verpleegkundige diagnose Verpleegkundige diagnose Is een primair verpleegkundig gezondheidszorgprobleem; Is een primair verpleegkundig gezondheidszorgprobleem; Een vaststelling van: Een vaststelling van: iemands iemands feitelijke of dreigende gevolgen van: feitelijke of dreigende gevolgen van: lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu, lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu, op grond waarvan verpleegkundige zorg kan worden verleend op grond waarvan verpleegkundige zorg kan worden verleend
 • Dia 16
 • De meest gehanteerde definitie van een verpleegkundige diagnose: "een verpleegkundige diagnose wordt opgesteld door een [professionele] verpleegkundige en "een verpleegkundige diagnose wordt opgesteld door een [professionele] verpleegkundige en beschrijft actuele of potentile gezondheidsproblemen, ten aanzien waarvan de verpleegkundige op grond van haar/zijn opleiding hulp en bijstand kan en mag verlenen." beschrijft actuele of potentile gezondheidsproblemen, ten aanzien waarvan de verpleegkundige op grond van haar/zijn opleiding hulp en bijstand kan en mag verlenen." Gordon, 1982 Gordon, 1982
 • Dia 17
 • PES-stuctuur PES structuur PES structuur Geeft de opbouw aan volgens welke de diagnose wordt samengesteld. Geeft de opbouw aan volgens welke de diagnose wordt samengesteld.
 • Dia 18
 • Pes-structuur, diagnose P: Probleem P: Probleem Een korte, heldere beschrijving van: Een korte, heldere beschrijving van: iemands feitelijke of dreigende gevolgen van iemands feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekte processen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu. lichamelijke en/of geestelijke ziekte processen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling voor de fundamentele levensverrichting van het individu. Onderverdeeld in: Onderverdeeld in: A: Het label A: Het label B: De omschrijving van het label B: De omschrijving van het label
 • Dia 19
 • PES-structuur etiologie E: etiologie E: etiologie Een opsomming van factoren die: Een opsomming van factoren die: een oorzakelijke- of samenhangende factoren zijn en een oorzakelijke- of samenhangende factoren zijn en bijdragen aan het ontstaan of in stand houden van de feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling bijdragen aan het ontstaan of in stand houden van de feitelijke of dreigende gevolgen van lichamelijke en/of geestelijke ziekteprocessen, handicaps, ontwikkelingsstoornissen en hun behandeling
 • Dia 20
 • PES-structuur, S&S S: signs and symptoms S: signs and symptoms Deze bepalende kenmerken zijn: Deze bepalende kenmerken zijn: aanwijzingen die aanwijzingen die als samenhangend geheel het klinisch beeld vormen waarin een verpleegkundigen diagnose zich uit. (Gordon) als samenhangend geheel het klinisch beeld vormen waarin een verpleegkundigen diagnose zich uit. (Gordon) Een beschrijving van kenmerken als een complex van bijbehorende klachten en verschijnselen en gedragingen. Een beschrijving van kenmerken als een complex van bijbehorende klachten en verschijnselen en gedragingen. Signs' zijn de objectieve, voor de verpleegkundige waarneembare bevindingen, verschijnselen dus. Signs' zijn de objectieve, voor de verpleegkundige waarneembare bevindingen, verschijnselen dus. 'Symptoms' zijn de subjectieve, voor de patint waarneembare bevindingen, klachten dus. 'Symptoms' zijn de su