Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse...

of 15 /15
Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site toevoegen Sitefunctie gebruiken Inloggen Surf naar de toepassing via elyse.eandis.be en log in met je gebruikersnaam (e-mailadres) en persoonlijk wachtwoord. Let wel: negeer de onderste opties ‘Registratie met eID’ en ‘Opvolgingscode ontvangen’, die hebben geen betrekking op E-lyse. Tip: Je kunt E-lyse pas toevoegen in je favorieten nadat je bent ingelogd.

Transcript of Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse...

Page 1: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen

Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site toevoegen Sitefunctie gebruiken

Inloggen

Surf naar de toepassing via elyse.eandis.be en log in met je gebruikersnaam (e-mailadres) en persoonlijk wachtwoord. Let wel: negeer de onderste opties ‘Registratie met eID’ en ‘Opvolgingscode ontvangen’, die hebben geen betrekking op E-lyse. Tip: Je kunt E-lyse pas toevoegen in je favorieten nadat je bent ingelogd.

Page 2: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Sites beheren

Een site is een verzameling ‘Patrimonia’ die op dezelfde locatie gelegen zijn en die bijvoorbeeld een gezamenlijke elektriciteit- of aardgasmeter hebben. Na inloggen krijg je standaard het overzicht van de beschikbare Patrimonia. Klik in het linkermenu op Site om de sites weer te geven.

Je ziet enkel de sites waaraan minstens 1 patrimonium is gelinkt waartoe je toegang hebt.

Page 3: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Eigenschappen

Via Filter kun je zoeken op Naam, Gemeente, Postcode of Organisatie.

Klik op om naar de eigenschappen van de site te gaan: Meters, Verbruik, Alarmen of Meterkaart.

Page 4: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Eens een site gekozen, vind je in het tabblad ‘Eigenschappen’ de ‘Algemene informatie’, de ‘Organisaties’ die eraan gekoppeld zijn en een lijst van alle eraan gekoppelde patrimonia. Via of wijzig je de naam van de site.

Page 5: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Klik op om uit de lijst van patrimonia 1 of meerdere te kiezen en te koppelen aan de site.

Page 6: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Meters - Meterconfiguraties

Via het tabblad ‘Meters’ zie je de meterconfiguraties die gekoppeld zijn aan de site. Let wel: dit zijn enkel de overkoepelende meters die van toepassing zijn op de site, niet de afzonderlijke meters van elk patrimonium (dat aan deze site gekoppeld is).

Page 7: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Meters – Verbruiksberekeningen

Via het tabblad ‘Verbruiksberekeningen’ zie je de verbruiksberekeningen die gekoppeld zijn aan de site. Let wel: dit zijn enkel de overkoepelende verbruiksberekeningen die van toepassing zijn op de site, niet de afzonderlijke verbruiksberekeningen van elk patrimonium (dat aan deze site gekoppeld is).

Page 8: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Verbruik

Via het tabblad ‘Verbruik’ kun je de verbruiksgrafieken opvragen van de meters die tot de site behoren en de verbruiksberekeningen. Let wel: dit zijn enkel de verbruiksgrafieken van de meters van de site, en niet van elk gekoppeld patrimonium.

Via ‘Meterkaart’ en ‘Alarmen’ ga je rechtstreeks naar de meterkaart of de alarmen voor die site.

Page 9: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Site toevoegen

Klik in ‘Overzicht sites’ op ‘Site toevoegen’ om een nieuwe site toe te voegen.

Geef de site een naam en sla op.

Page 10: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Koppel vervolgens patrimonia aan de nieuwe site.

Page 11: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Via ‘Meters’ kun je vervolgens een ‘Meterconfiguratie’ aanmaken voor deze site. Zie daarvoor de infofiche ‘E-lyse info 04 - Meters beheren’.

Via ‘Verbruiksberekeningen’ kun je vervolgens een verbruiksberekening aanmaken voor de site. Zie daarvoor de infofiche ‘E-lyse info 05 – Verbruiksberekening’.

Page 12: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Bij een Verbruiksberekening van een site kun je zowel de telwerken van de meterconfiguratie van de site toevoegen als de telwerken van een meterconfiguratie van een patrimonium dat gekoppeld is aan de site.

Page 13: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Bij een verbruiksberekening van een site kun je zowel de telwerken van de meterconfiguratie van de site toevoegen als de telwerken van een meterconfiguratie van een patrimonium dat gekoppeld is aan de site.

Page 14: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site

Sitefunctie gebruiken

Voorbeeld 1

Een ‘Site’ kun je creëren en gebruiken als je veel patrimonia hebt op 1 adres/locatie. Door patrimonia tot 1 site te clusteren, kun je vervolgens

sneller naar het gewenste patrimonium navigeren.

Voorbeeld 2

Een ‘Site’ kun je ook gebruiken las er meerdere patrimonia op 1 adres een gemeenschappelijke meter hebben. Bijvoorbeeld: een site bestaat uit

drie gebouwen. Deze zijn samen aangesloten op 1 wateraansluiting. Twee van de drie gebouwen hebben een aparte tussenmeter, het derde

gebouw niet. Het verbruik van het 3de gebouw kun je als volgt gaan raadplegen:

• Maak een site aan

• Koppel de 3 verschillende patrimonia

• Maak een meterconfiguratie aan op de site, met daarin de hoofdmeter (in het geval van elektriciteit of aardgas: raadpleeg hiervoor

[email protected]) – zie infofiche “E-lyse info 04 - Meters beheren”

• Ga naar het ‘Ongemeten’ patrimonium en maak daar een verbruiksberekening waarbij je het verbruik van de 2 tussenmeters aftrekt van

het verbruik van de hoofdmeter - Zie infofiche ‘E-lyse info 05 – Verbruiksberekening’.

Page 15: Expert - Sites E-lyse Energiemanagement voor lokale …...Expert - Sites – E-lyse Energiemanagement voor lokale besturen Inloggen Sites beheren Eigenschappen Meters Verbruik Site