Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

of 29 /29
Actualiteitenloonheffingen Jan-Bertram Rietveld

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 1: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Actualiteitenloonheffingen

Jan-Bertram Rietveld

Page 2: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Stamrechtvrijstelling

► Stamrecht: periodieke uitkeringen ter vervanging van

gederfd of te derven loon

► Aanspraak niet belast, uitkeringen te zijner tijd wel

► Voorgestelde wijzigingen:► Vanaf 2014 is het niet langer mogelijk de stamrechtvrijstelling toe te

Page 2

Vanaf 2014 is het niet langer mogelijk de stamrechtvrijstelling toe te

passen;

► Vanaf 2014 kan de waarde van een stamrecht (bankrekening,

beleggingsrekening, bij Stamrecht BV of bij werkgever) worden afgekocht;

► Bij afkoop in 2014 wordt 80% van de waarde in de heffing betrokken. 20%

mag dus belastingvrij worden uitgekeerd aan de begunstigde van de

uitkeringen.

Page 3: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Stamrechtvrijstelling

► Tot 2014 kunnen door de werkgever toegekende

aanspraken op periodieke uitkeringen ter vervanging van

gederfd of te derven loon, onder de bekende voorwaarden

nog onbelast blijven (de uitkeringen zijn belast).

► Planningsmogelijkheden?

Page 3

► Planningsmogelijkheden?

• Uiterlijk 31 december moet de aanspraak bepaalbaar zijn• Wordt ondergebracht bij aangewezen instantie• Uiterlijk 31 december moet ontslag aangezegd zijn• Wettelijke ontslag termijn mag nog in acht worden genomen

(overgangsrecht) of uitloop tot 1 juli 2014?

Page 4: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Crisisheffing

► De eenmalige crisisheffing is éénmalig verlengd

► Over loon uit tegenwoordige dienstbetrekking in 2013 voor

een medewerker dat meer bedraagt dan € 150.000.

► Over het meerdere is de werkgever 16% crisisheffing

verschuldigd.

Page 4

► In de loonaangifte van maart 2014

► Wederom extra lasten voor werkgevers

► Waarschijnlijk weer stroom aan bezwaarschriften

Page 5: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Subsidieregeling praktijkleren

► Invoering 1 januari 2014

► Bedoeld voor:

► Mbo praktijkleerplaatsen (€188,9 miljoen);

► Hbo praktijkleerplaatsen (€8 miljoen);

► Vmbo praktijkleerplaatsen

Werkleerplaatsen voor promovendi en technologische

Page 5

► Werkleerplaatsen voor promovendi en technologischeontwerpers in opleiding (€6,7 miljoen).

► Doel: stimuleren van werkgevers tot het bieden van

praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen door middel

van de verstrekking van subsidie

Page 6: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

En dan toch maar…..

De werkkostenregeling

Page 6

De werkkostenregeling

Building a better working world

Page 7: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 7Page

7

Page 8: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 8

Page 9: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Agenda

Page 916

December

[Presentation title]Page

9

Page 10: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 10

Page 11: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 11Page

11

Page 12: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 12

Page 13: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 13 [Presentation title]Page

13

Page 14: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 14

Page 15: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 15

Page 16: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 16

Page 17: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 1716

December

[Presentation title]Page

17

Page 18: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 18 [Presentation title]

Page 19: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 19

Page 20: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 2016

December

[Presentation title]Page

20

Page 21: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 21

Page 22: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 22

Page 23: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 2316

December

[Presentation title]Page

23

Page 24: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 2416

December

[Presentation title]Page

24

Page 25: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 25

Page 26: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 2616

December

[Presentation title]Page

26

Page 27: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 27

Page 28: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Werkkostenregeling: hoe dan?

► Werkplekcriterium: is te meten

► Noodzaak: maak categorieën

► In de kostenvergoeding

► In de declaratieregeling

► Mogen werknemers niet noodzakelijke zaken declareren?

Bij inkoop

Page 28

► Bij inkoop

► Feestjes, partijen, kortingen, incentives en cadeautjes

► Gereedschappen en instrumenten

► Eigendommen werkgever

► Eerste oefeningen laten zien dat…..

Page 29: Executive | 131212 | Eindejaarsmeeting en borrel | Presentatie | Presentatie | Jan-Bertram Rietveld

Page 29