Excursie Hoge Rielen

download Excursie Hoge Rielen

of 29

 • date post

  24-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  50
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Excursie Hoge Rielen. A. Voorbereiding:. Een bos is een natuurlijke levensgemeenschap van honderden soorten levende wezens. In een bos overheersen bomen. Maar er is meer. Weet jij wat? Sluit 1 minuut je ogen en luister naar de geluiden in het bos. Wat hoor je?. = biotoop. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Excursie Hoge Rielen

Opdracht 1 Veiligheid

Excursie Hoge Rielen

A. Voorbereiding:Een bos is een natuurlijke levensgemeenschap van honderden soorten levende wezens.

In een bos overheersen bomen. Maar er is meer. Weet jij wat?

Sluit 1 minuut je ogen en luister naar de geluiden in het bos. Wat hoor je?= biotoop

B. Enkele afspraken:Je trekt op ontdekking in de natuur. Je doet dit aan de hand van een aantal afspraken. Waarom is een gedragscode nodig?

Wees stil! Pluk geen Gooi afval Verzamel wat de planten! in de vuilbak! leerkracht vraagt!We moeten respect hebben voor de natuur!C. De lagen van het bosboomlaag (1) kruidlaag (2) moslaag (3) struiklaag (4)

1234C. De lagen van het bos hazelaar beuk mossen

bosanemoonhulst zwammen

Inlandse eiksneeuwklokje

C. De lagen van het bos

,

beukinlandse eikhazelaarhulstbosanemoonsneeuwklokjezwammenmossen Deze lagen zijn het gevolg van de strijd om het licht!C. De lagen van het bosHoe komt het dat bomen in het bos dikwijls een lange stam en een heel smalle kruin hebben?bosopen veld

1) Ze hebben lange stammen omdat ze strijden om het licht.2) Ze hebben een smalle kruin omdat er te weinig plaats is in het bos.

D. Loofbos of naaldbos?Wij kunnen bossen ruwweg in twee types onderverdelen:naaldbossen en loofbossenEr bestaan ook gemengde bossen

Het bos waar wij ons bevinden is een duidelijk voorbeeld van een

gemengd bos

Dit is een ..bos Dit is een ..bos

D. Loofbos of naaldbos?naaldloof

D. Loofbos of naaldbos?Kenmerk van:naaldbosloofbosBodem:Voedzaam / minder voedzaamVoedzaam /minder voedzaamBladerenNaaldvormig /vlakke bladerenNaaldvormig /vlakke bladerenLichtWeinig / veelWeinig / veelOnderbegroeiing:Weinig / veelWeinig / veelHumuslaag:Dik / dunDik / dunIn de herfst:Verliest zijn bladeren /Behoud zijn bladerenVerliest zijn bladeren /Behoud zijn bladerenD. Loofbos of naaldbos? lork eik berkgrove den

beuk sparpaardenkastanjeKenmerk van:naaldbosloofbosvoorbeelden::Lork/eik/berk/groveden/beuk/spar/paardenkastanjeLork/eik/berk/groveden/beuk/spar/paardenkastanje

!! Even herhalen !!E. Invloed van de mens:Kijk om je heen. Merk je de aanwezigheid van de mens?

Voorbeeld+ of -F. Opdrachten in kleine groepjes:1. Verschil tussen een struik en een boom.

VergelijkingPlant 1Plant 2Aard van de stengelBuigzaam kruidachtige / niet buigzaam houtachtigeBuigzaam kruidachtige / niet buigzaam houtachtigeHoofdstengelMeerdere stengels / 1 stengelMeerdere stengels / 1 stengelHoofdstengel vertakt zich:Onderaan vanaf de bodem / hoog boven de grondOnderaan vanaf de bodem / hoog boven de grondBoom of struik?

struikboomF. Opdrachten in kleine groepjes:2. Op zoek naar leven:Woel even tussen de strooisellaag onder de boom? Vind je leven?

Maak een tekening van een dier dat je ziet.

Wie is het??

!! Pagina 26 !!Pagina 27Opdracht 2Determineer de organismen.Voor de volgende opdrachten gebruik je de zoekkaarten of Determineerkaart op pagina 29 -34Welk kriebelbeestje zie je hier?

......

Pagina 33

Nr. vraagja /nee1Heeft het dier poten?Ja: 66Heeft het meer dan 8 poten?Nee: 77Heeft het juist 6 poten?Ja: 88Het is een insect. Nee: 9Heeft het insect vleugels?9Drie ingesnoerde delen?MIER1 6 7 8 -9 MIEROpdracht 2Determineer de organismen.Zoek de naam van dit kruidachtig plantje.

......

Pagina 29

Pagina 27Voor de volgende opdrachten gebruik je de zoekkaarten of Determineerkaart op pagina 29 -34herderstasjePagina 27Opdracht 2Determineer de organismen.Voor de volgende opdrachten gebruik je de zoekkaarten of Determineerkaart op pagina 29 -34Van welke boom is dit een blad?

......1 7 9 12 - lindeWelk dier kwam hier voorbij?

......muis

Pagina 27Opdracht 2Determineer de organismen.Voor de volgende opdrachten gebruik je de zoekkaarten of Determineerkaart op pagina 29 -34Welk dier is dit?

......1 6 20: pissebedWelke boom heeft dergelijke bladeren?

......1 7 8: lijsterbes

G. Abiotische factorenIn een bos wordt de LICHTSTERKTE benvloed door de lagen van het bos, ze is dus niet overal gelijk.

lichtsterkteBosrandMeer / minderOpen plek in het bosMeer / minderBoomtoppenMeer / minderDichtbegroeid bosMeer / minderbosbodemMeer / minder

1. LICHTSTERKTELICHT = noodzakelijk. uitzondering:

Kruiden bloeien sneller dan de bomen. Verklaar:

varensIn het voorjaar hebben de kruiden veel meer licht omdatde bomen dan nog niet aan het bloeien zijn. Vanaf dat de bomen in bloei zijn zullen de kruiden minder licht krijgen.

1. LICHTSTERKTEEen verschil in VOCHTIGHEID kan heel verschillende biotopen maken. vochtig biotoop: zee

droog biotoop: woestijnvochtigheidOpen veldHoger/lagerOpen plek in het bosHoger/lagerDicht begroeid bosHoger/lager

2. VOCHTIGHEIDMetingen:

Waar was de gemeten luchtvochtigheid het grootst?

Verklaring:

Vochtigheid9u-10u11u-12u13u-14uOpen veld75,6 %63,8%41,2%Open plek in het bos81,4%72,2%47,3%Dicht begroeid bos87,1%77,2%57,1%2. VOCHTIGHEIDIn het dicht begroeid bos.De bladeren van de bomen verdampen water.De VOCHTIGHEID in een biotoop is afhankelijk van het weer.

Wat gebeurt er bij 100% vochtigheid?

Het regent.

2. VOCHTIGHEIDOok de TEMPERATUUR kan bepalend zijn voor de aanwezige planten en dieren.

In de zomer Op zoek naar schaduwIn de winter bomen houden wind tegen rottend materiaal: warmteproductie

3. TEMPERATUUROpdracht: Gemeten temperaturen grafisch uitzetten.

1) groen voor de gegevens gemeten in het dichtbegroeid bos2) blauw voor de gegevens op een open plek in het bos 3) geel voor de gegevens op het open veld.Besluit:

De temperatuur verandert wel / niet in de loop van de dag.Verklaring:

Waar is de temperatuurmeting het hoogst?

Verklaring:3. TEMPERATUURs Middags staat de zon hoger en geeft deze veel meer warmte.Open veld (in onze metingen open plek in het bos)In de zomer: bomen houden de warmte van de zonnestralen tegen.H. Eigenschappen bodemBosbodem bestaat uit 3 verschillende lagen. graad van vertering/ontbinding.

De strooisellaag

Bladgrond

Humus

Pas afgevallen bladeren, takjes,Half verrotte bladeren, takjes, Volledig verrotte bladeren, takjes,H. Eigenschappen bodemVergelijk de bodemtemperatuur gemeten op een open veldmet de bodemtemperatuur van een dichtbegroeid bos:

In de herfst is de bodemtemperatuur in dichtbegroeid bos lager / hoger dan op een open plek.

Verklaring:

Elke bodemlaag herbergt ook zn eigen typische bodemdieren, die vaak een belangrijke schakel vormen in dat rottingsproces.

De rottende bladeren geven warmte af aan de bodem.