Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend...

of 37 /37
Examens voorbij, wat nu?

Transcript of Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend...

Page 1: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

Examens voorbij,wat nu?

Page 2: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

Overzicht

1. Je resultaten

2. Herexamens?

3. Tolerantiesysteem

4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving

5. Heroriënteren?

6. Websites/contactpersonen

Page 3: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

1. Je resultaten: vindplaats

• Vindplaats– Studievoortgangsdossier (stvd) via e-mail

– Datum en tijdstip: zie facultaire informatie

=> vrijgave gebeurt niet alfabetisch, maar lukraak

Wacht op de individuele e-mail met bevestiging van de vrijgave van jouw resultaten alvorens naar je stvd te gaan

( overbelasting en blokkering van het hele systeem)

Page 4: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

1. Je resultaten: e-mail

Onderstaande e-mail krijg je tegelijk met de vrijgave van je resultaten:

“Beste student,

Je kan je studievoortgangsdossier, met inbegrip van je examenresultaten, raadplegen via de link naar http://associatie.kuleuven.be/sr/<TOKEN_>mijn_svd.

In je studievoortgangsdossier vind je naast informatie over je studievoortgang en de beroepsmogelijkheden ook de contactgegevens van je studietrajectbegeleider en je tolerantiedossier terug.

Wanneer je toleranties mag aanvragen, heb je hiervoor 15 kalenderdagen de tijd vanaf de dag nadat je examenresultaten in K.U.Loket verschenen zijn.

Met vriendelijke groeten,

Je examenverantwoordelijke.

PS: Zodra je kan herinschrijven ontvang je een mail om dit online te doen. Wie in de eerste zittijd geslaagd is, krijgt deze mail in juli. Alle anderen na de septemberzittijd. Reageer meteen!”

!

Page 5: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

1. Je resultaten: overige info

• Welke info bevat je studievoortgangsdossier nog meer?

- Je voorlopige percentage in de opleiding (sinds 2009-2010)

- Je cumulatieve studie-efficiëntie (CSE)

- Resterend tolerantiekrediet

- Of en welke toleranties je kunt inzetten

- Eventueel (risico op) ‘weigering tot herinschrijving’

- Voor starters: eventueel een ‘bindend studieadvies’

- Voorzitter en secretaris van je examencommissie

- Gegevens van je studietrajectbegeleider

- Beroepsmogelijkheden

- Schematisch overzicht van je reeds geboekte studievoortgang

Page 6: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

1. Je resultaten: stvdOverzichtsscherm: - keuze tussen examenperiodes per opleiding: klik op “detail”

- (indicatief) diplomaruimtepercentage na elke examenperiode

- cumulatieve studie-efficiëntie (CSE) na elke examenperiode

Studievoortgangs-dossier

Opleiding

Detail per examenperiode

Naam

+ Nummer Student

Diplomaruimtepercentage CSE

Page 7: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

Tabblad ‘Mijn resultaten’

Resultaten per opleidingsonderdeel (OPO)

en ‘situering’ van dat resultaat: categorieën A/B/C/D

1. Je resultaten: stvd

Tabblad Mijn resultaten

BR = beste resultaat(indien septemberresultaat

lager was)

Situering ten opzichte van overige studenten

Page 8: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

1. Je resultaten: interpretatie

• Op alle opo’s geslaagd?– Proficiat, geen herexamens!

• Enkele/lichte onvoldoendes en > 50% CSE– Goede vooruitzichten voor verdere studievoortgang!– Meedoen herexamens / nu al tolerantie inzetten?

! Advies: zet zeker geen toleranties in na de examenperiode van juni

• Meerdere/zware onvoldoendes en/of < 50% CSE– Is deze opleiding wel iets voor mij?– Moet ik iets anders overwegen, nu of na september?– Doe ik verder en pak ik mijn studies voortaan anders aan?– Doe ik nog mee aan de herexamens? Aan allemaal?

! Advies: praat erover met je studietrajectbegeleider

Page 9: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

2. Herexamens: meedoen?

• Voordelen van meedoen:– Voor elk geslaagd opo:

• meer leerkrediet terugverdiend• snellere studievoortgang en dat zonder vermindering van tolerantiekrediet• stijging van je CSE (! ~ voordelen van CSE ≥ 50%)• geen jokerkrediet nodig voor je studietoelage• misschien een vrijstelling mogelijk als je overstapt naar een andere opleiding

– Je behoudt je beste resultaat: deelname is geen risico

– Je verliest geen examenkans

• Waarom eventueel niet (alles) meedoen?– Maak een inschatting van je draagkracht, capaciteiten en

slaagkansen, motivatie, …

! Advies: praat erover met je studietrajectbegeleider

Page 10: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

2. Herexamens: alle onvoldoendes opnieuw?

• Beslis je slechts enkele opo’s tijdens de herexamens af te leggen?

Voordeel:

- je slaagkans op die opo’s verhoogt (wegens meer tijd)

Nadeel:

- tragere studievoortgang

- verplicht om gebuisde plichtopo’s direct volgend jaar weer in je ISP op te nemen

- minder leerkrediet, lagere CSE, jokerkrediet studietoelage

! Advies: Schrijf je steeds uit voor de herexamens waaraan je niet deelneemt (www.law.kuleuven.be/apps/ombudsdienst/uitschrijven)

Page 11: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

2. Herexamens: aanpak

• Aanpak– Wat geleerd uit vorige examens?

! Maak gebruik van inzagerecht, nabespreking

http://www.law.kuleuven.be/onderwijs/studentenportaal/examens/index#section-15

– Oorzaken tegenvallende resultaten?– Cursusmateriaal in orde?– Planning opmaken

• Eerst even ‘vakantie’ (minstens een week)• Goede planning opmaken voor de blok• Gezond evenwicht ontspanning/studie

Page 12: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

2. Herexamens: beste resultaat

Je behoudt je beste resultaat

Voorbeeld 1:– In januari scoort Dorien een 8/20 voor ‘Fundamentele

wijsbegeerte’.– Ze besluit om in september opnieuw examen af te leggen.

– In september scoort ze 6/20

– Haar definitieve resultaat voor dit academiejaar is 8/20 als Dorien voldoende tolerantiekrediet heeft en haar CSE hoger ligt dan 50%, kan ze hiervoor een tolerantie inzetten.

Page 13: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

2. Herexamens: beste resultaat

Voorbeeld 2:– In juni scoort Michiel een 9/20 voor Economie, met beginselen

van boekhouding.– Na de examenperiode van juni besluit hij nog geen tolerantie in

te zetten, maar de examenperiode van september af te wachten.– Hij concentreert zich vooral op opleidingsonderdelen waarvoor

hij minder dan 9/20 scoorde.– In september besluit hij toch geen herexamen af te leggen voor

Economie, met beginselen van boekhouding.

Zijn score in september is dus ‘NA’ (niet afgelegd).– Zijn definitieve resultaat voor dit academiejaar is 9/20

als Michiel voldoende tolerantiekrediet heeft en zijn CSE hoger ligt dan 50 %, kan hij hiervoor een tolerantie inzetten.

Page 14: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

3. Toleranties

• Enkel in bachelor, voorbereidings- of schakelprogramma• Mogelijk indien:

- CSE ≥ 50 % (in je bachelor)- (nog) voldoende tolerantiekrediet- 8/20 of 9/20 (tenzij je opleiding bepaalde opo’s uitsluit)

• Voordelen- Snellere studievoortgang- Je hoeft het (struikel)opo nooit meer af te leggen

! Uitzondering: je kan je tolerantie niet overdragen / er geen vrijstelling voor krijgen in een andere opleiding met hetzelfde opo

• Nadelen- Verlies leerkrediet en tolerantiekrediet,

daling CSE, inzet jokerkrediet studietoelage

! Advies: zet geen toleranties in na de examenperiode van juni

Page 15: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

3. Toleranties: werkwijze

Juni:– OF: je weet zeker dat je in september opnieuw examen aflegt

geen tolerantie inzetten.

– OF: je weet nog niet zeker of je een tolerantie wil inzetten, maar je weet ook niet of je opnieuw examen in september gaat afleggen tolerantie voorlopig opslaan of niets doen.

– OF: je weet zeker voor welk opo je een tolerantie wil inzetten dus je gaat er niet voor herkansen in september

tolerantie definitief opslaan binnen de 15 kalenderdagen nadat de resultaten verschenen zijn in KU Loket.

Page 16: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

3. Toleranties: werkwijze

• September:– OF: je weet zeker voor welk opo je een tolerantie wil inzetten

Tolerantie zo snel mogelijk definitief opslaan zodat je een e-mail krijgt voor herinschrijving.

– OF: je weet nog niet zeker of je een tolerantie wil inzetten Je hebt 15 kalenderdagen de tijd om een beslissing te nemen.! Toleranties die je enkel voorlopig opslaat, worden na die 15 kalenderdagen beschouwd als definitief ingezette toleranties.

– OF: je weet zeker dat je geen tolerantie inzet Zo snel mogelijk je toleranties verwerpen en je tolerantiedossier definitief opslaan. Je krijgt een e-mail voor herinschrijving. Je moet de plichtopo’s waarvoor je niet slaagde, meteen opnieuw opnemen in je ISP.

Page 17: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

3. Toleranties: stvdVoorbeeld tabblad ‘Tolerantie’

(= tolerantiedossier) Tabblad

Tolerantie

Recht op toleranties?

=> CSE

Tolerantie-krediet

[!] = waarschuwing (mogelijke) weigering herinschrijving

Page 18: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

3. Toleranties: stvd

Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier

uitleg symbolen

Groen bolletje = geslaagd

Rood bolletje = geen tolerantie mogelijk

Geel driehoekje = tolerantie mogelijk

Page 19: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend Studieadvies

• Voor wie?– Studenten in een bacheloropleiding.– Nog meer dan 120 studiepunten verwijderd van het behalen van het

bachelordiploma (=starters).– CSE < 50 %.

• Bindend advies?– In het komend academiejaar moet je CSE ten minste 50 % bedragen

(! als je binnen dezelfde opleiding blijft).– Haal je dit niet, dan mag je 1 academiejaar niet meer inschrijven aan

de hele KU Leuven. bindend studieadvies = advies om tijdig te heroriënteren

• Opgelet: met de examenperiode van september kun je je CSE nog optrekken!

Page 20: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend Studieadvies: stvd

Page 21: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend Studieadvies

• Voorbeeld 1:

– Jan is ingeschreven in de bacheloropleiding Rechten.– In januari behaalde hij volgende scores:

• Inleiding tot de rechtswetenschap (9 stp): 12/20• Fundamentele wijsbegeerte (6 stp): 8/20• Romeins recht (6stp): 9/20• Geschiedenis van het publiekrecht (6 stp): 6/20

– In januari was zijn cumulatieve studie-efficiëntie: (= verhouding tussen aantal verworven studiepunten en aantal opgenomen studiepunten over alle voorgaande academiejaren binnen éénzelfde opleiding)

9 stp / 27 (=9+6+6+6) stp = 33%

In januari kreeg Jan een niet-bindend studieadvies.

Page 22: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend Studieadvies

– In juni behaalde Jan volgende scores:• Verbintenissenrecht (7 stp): 12/20• Sociologie (5 stp): 4/20• Economie, met beginselen van boekhouden (8 stp): 9/20• Staats- en administratief recht (10 stp): 11/20• Werkcollege Français juridique (3 stp): 13/20

DUS: In juni is zijn cumulatieve studie-efficiëntie:

29 (=9+20) / 60 (=27+33) = 48 %.

In juni krijgt Jan een bindend studieadvies van de examencommissie.

! Hij moet dus tegen het einde van 2012-2013 een CSE van ten minste 50% halen, anders mag hij niet opnieuw inschrijven.

Page 23: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend Studieadvies

– Jan besluit om in september alle examens mee te doen. Hij haalt hierbij volgende scores:

• Fundamentele wijsbegeerte (6 stp): 11/20• Romeins recht (6 stp): 10/20• Geschiedenis van het publiekrecht (6 stp): 9/20• Sociologie (5 stp): 13/20• Economie met beginselen van boekhouden (8 stp): 6/20

– Na de septemberzittijd wordt zijn CSE als volgt berekend: 46 stp / 60 stp = 77 %.

Jan heeft in september al aan de bindende voorwaarde voldaan. Zijn bindend studieadvies vervalt.

Page 24: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend Studieadvies

• Voorbeeld 2:

– Lies is ingeschreven in de bacheloropleiding Criminologie.– In januari behaalde ze volgende scores:

• Inleiding in de criminologie (6 stp): 10/20• Inleiding tot het recht (9 stp): 3/20• Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie (10 stp): 6/20• Basisbegrippen statistiek (4 stp): 9/20

DUS: In januari was haar cumulatieve studie-efficiëntie: 6 stp / 29 stp = 21 %

In januari kreeg Lies een niet-bindend studieadvies.

Page 25: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend Studieadvies

– In juni behaalde Lies volgende scores:• Inleiding in de sociologie en criminologische sociologie (10 stp): 4/20• Inleiding in de antropologie en criminologische thema’s (6 stp): 5/20• Methodologie deel I (9 stp): 9/20• Inleiding in de filosofie m.i.v. wetenschapsleer (6 stp): 11/20

DUS: in juni is haar CSE: 12 stp / 60 stp = 20 %.

In juni krijgt Lies een bindend studieadvies van de examencommissie.

! Ze moet tegen het einde van 2012-2013 een CSE van ten minste 50 % halen, anders mag ze niet opnieuw inschrijven, voor geen enkel opo en geen enkele opleiding aan de hele KU Leuven.

Page 26: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend Studieadvies

– Lies besluit om in september alle examens mee te doen. Ze haalt hierbij volgende scores:

• Inleiding tot het recht (9 stp): 5/20• Basisbegrippen statistiek (4 stp): 7/20• Inleiding in de psychologie en criminologische psychologie (10 stp): 10/20• Methodologie deel I (9 stp) 4/20 • Inleiding in de antropologie en criminologische thema’s (6 stp): 8/20• Inleiding in de sociologie en criminologische sociologie (10 stp): 4/20

– Na september wordt haar CSE als volgt berekend: = 22/60 = 37 %

Het bindend studieadvies wordt in september bevestigd.

! Lies moet op het einde van 2012-2013 een CSE van ten minste 50 % halen, anders zal ze niet opnieuw mogen inschrijven aan de KU Leuven.

Page 27: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend Studieadvies

Academiejaar 2: 2012-2013 (Lies bleef in dezelfde opleiding)

- Lies legt de resterende stp van haar eerste fase af (38 stp)- Ze neemt ook 22 stp uit de tweede fase op (22 stp)- Ze neemt dus 60 stp op in haar ISP van 2011-2012

Cumulatieve studie-efficiëntie =

22 (38) (60) => Lies moet

─ + ─ = cumulatief ─ op 38 stp

60 60 120 van de 60 stp in 2013

geslaagd zijn om

cumulatief net 50%

te behalen

Page 28: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend studieadvies

• Heb je een bindend studieadvies gekregen?

juni academiejaar 1:

- op hoeveel stp moet je geslaagd zijn om in september wél een CSE van ≥ 50% te behalen?

(als het lukt: bindend studieadvies vervalt)

september academiejaar 1 nog steeds CSE < 50%: - hoeveel stp wil je in je tweede academiejaar opnemen?- op hoeveel daarvan moet je geslaagd zijn om cumulatief 50% te

behalen?

Is een tweede academiejaar in dezelfde opleiding blijven wel realistisch? Misschien beter nu heroriënteren…

Page 29: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Bindend studieadvies

januari academiejaar 2:

- is het realistisch dat je in juni of september CSE van 50% zal

hebben? => anders direct heroriënteren!

september academiejaar 2:

- indien CSE < 50% => weigering inschrijving voor één jaar voor elke opleiding aan de KU Leuven

Page 30: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Weigering tot inschrijving

• Voor wie?

Iedereen die:

- Na 2 academiejaren niet is geslaagd voor hetzelfde OPO - Bovendien ook cumulatieve studie-efficiëntie < 50 % heeft

Weigering herinschrijving één academiejaar voor:– Het OPO.– De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven.– Alle opleidingen waar het betrokken OPO in voorkomt.

! Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier

- tabblad ‘weigering?’

- tabblad ‘tolerantie’

Page 31: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

Studievoortgangsdossier

Tabblad ‘Weigering?’ (nieuw!)

Info over eventuele weigering tot herinschrijving voor OPO’s en alle opleidingen waarin dat OPO voorkomt.

Naam

+ Nummer Student

Veroorzakend OPO

Tabblad

Weigering?

Opleidingen waarop weigering van toepassing is

Page 32: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Weigering tot inschrijving

Geel uitroepteken = weigering

herinschrijving

(of risico op weigering)

Page 33: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

Studievoortgangsdossier

Voorbeeld tabblad ‘Tolerantie’ = tolerantiedossier

popup na aanklikken [!] = ‘mogelijke weigering herinschrijving’

bv: reeds 2x voor hetzelfde opo niet

geslaagd

OF: in september slagen/tolerantie

inzetten

OF: in september CSE van

minstens 50% hebben om in

opleidingen met het tris-opo te

kunnen (her)inschrijven

Page 34: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

4. Weigering tot inschrijving

• Indien:

Na 3 academiejaren niet geslaagd voor hetzelfde OPO

(= gewoonlijk na zes examenkansen)

vijf jaar lang weigering herinschrijving voor:– Het OPO.– De opleiding waarvoor je nu bent ingeschreven.– Alle opleidingen waarin het betrokken OPO voorkomt.

Je krijgt hierover een mededeling in je studievoortgangsdossier:

- tabblad ‘weigering?’

- tabblad ‘tolerantie’

Page 35: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

5. Heroriënteren1. Vrijwillig

- behaal je veel en zware onvoldoendes?

- voel je je niet thuis in je opleiding?

- heb je het idee dat je je niet meer kunt motiveren?

- heb je heel hard gestudeerd en toch slechte resultaten?

- heb je dit jaar een bindend studieadvies gekregen?

OF: nu al beslissing heroriëntering nemen

OF: afwachten resultaten september

! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor:

- bijsturing van je studiemethode en –planning

- info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

Page 36: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

5. Heroriënteren

2. Verplicht- wegens uitvoering bindend studieadvies van vorig jaar één jaar geen inschrijving aan hele KU Leuven

- wegens twee jaar niet geslaagd voor hetzelfde opo één jaar geen inschrijving in opleidingen met dat opo(tenzij CSE ≥ 50%: derde en laatste kans)

OPM: uiteraard nog eerst een kans in september

! Laat je bijstaan door je studietrajectbegeleider of de Dienst Studieadvies voor:

- bijsturing van je studiemethode en –planning

- info over andere opleidingen, een studiekeuzegesprek

Page 37: Examens voorbij, wat nu?. Overzicht 1. Je resultaten 2. Herexamens? 3. Tolerantiesysteem 4. Bindend studieadvies/Weigering herinschrijving 5. Heroriënteren?

6. Websites

• Heroriënteren of stopzetten van studies: gevolgen– http://www.kuleuven.be/studenten/studeren/twijfels/index.html

• Diplomaruimte (CSE, toleranties, ..)– https://www.kuleuven.be/onderwijs/diplomaruimte/

• Leerkrediet– http://www.kuleuven.be/leerkrediet/

• Opleidingsaanbod– http://www.kuleuven.be/studieaanbod/ (KU Leuven)– http://www.hogeronderwijsregister.be (Vlaanderen)– http://www.studiekiezer.be/ (Vlaanderen)

• Studentenvoorzieningen KU Leuven– http://www.kuleuven.be/dsv/