Exact online - customer succes story

Click here to load reader

Embed Size (px)

Transcript of Exact online - customer succes story

  • 1. Customer Success StoryZowel voor ons als voor onze klanten,is Exact Online een perfect pakketBrouwer & Oudhof is een administratiekantoordat haar klanten optimaal van dienst wil zijn. Wijgeven klanten advies over het inrichten van hunadministratie, maken jaarrekeningen en financilerapportages en doen fiscale aangiften. Maar bovenalzijn wij een kantoor dat luistert naar de wensenen behoeften van een klant, vertelt Serge Leloux,directeur bij Brouwer & Oudhof, in zijn kantoor inHaarlem.OUDE SITUATIEDE OPLOSSING DE VOORDELENAl jaren wordt er bij Brouwer &Wanneer Exact Online op de - Een optimale samenwerking metOudhof gewerkt met de software markt komt stapt het bedrijf over, een administratiekantoorvan Exact. Altijd naar volle ondanks de tevredenheid over - Gegevens via internet altijd entevredenheid. Het feit dat het Exact Globe. Met Exact Onlineoveral beschikbaaronderhoud aan de server en het verwacht Brouwer & Oudhof- Veilige opslag van administratiedraaien van nieuwe software- helemaal klaar te zijn voor de - Efficinter boeken doorupdates in eigen beheer is, wordttoekomst omdat het een webbasedkoppeling met bankafschriftenals enige nadeel beschouwd.oplossing is, met oneindig veel- Geen kosten aan pakketaanschaf, mogelijkheden en kansen. in plaats daarvan abonnement- Abonnement is inclusief updates,onderhoud en helpdesk

2. De server van de Rabobank en de ABN AMRO zijngekoppeld aan de server van Exact. Hierdoor hoeven bankafschriften niet meer handmatig te wordeningevoerd, wij houden daardoor als kantoor tijd over voor rapportages en advies. Serge Leloux, directeur bij Brouwer & OudhofOnze missie is om opdrachtgevers altijd een optimaal inzicht te geven in hun financile,administratieve en fiscale situatie, zodat zij op basis daarvan de beste beslissingenkunnen nemen voor hun organisatie. Exact Online speelt hierin een belangrijke rol: wijwerken bij Brouwer & Oudhof al jaren met de software van Exact. In 1984 begonnenwe met Exact voor Dos en nu dus Exact Online. We zijn Exact in al die jaren altijd trouwgebleven en niet voor niets.Toen Exact Online op de markt kwam, werkten wanneer je met het programma werkt. Ookwe met Exact Globe. Daar waren we eigenlijkvoor onze opdrachtgevers is Exact Onlineheel tevreden over. Voor ons was het een goedeen buitengewoon aantrekkelijk pakket, instuk gereedschap om klanten optimaal mee tevele opzichten. Toen wij de boekhouding vanbedienen. Vooral op het gebied van rapportages klanten nog deden in Exact Globe, kondenkonden we er ontzettend veel mee doen en het klanten niet online meekijken in hun eigenpakket was zeer gebruiksvriendelijk. Toch zijn administratie omdat deze niet web basedwe overgestapt op Exact Online. Waarom? Om was. Met Exact Online kan dat wel. Een klantverschillende redenen, maar vooral omdat Exact kan tijd- en plaatsonafhankelijk zien hoe zijnOnline de toekomst heeft, daar zijn we hier vanbedrijf er financieel voorstaat.overtuigd! Als bedrijf moet je daar dan natuurlijk Er zijn verschillende manieren van werkenop inspelen. En het pakket is innovatief. Hetmogelijk. In overleg en op advies van Brouwerwerkt n naar wens, maar over tien jaar ook nog, & Oudhof kiest de klant het scenario dat hetik heb daar een goed gevoel bij.best bij hem past. Een opdrachtgever kan er bijvoorbeeld de voorkeur aan geven om de heleEen klant kan online altijd meekijken in znadministratie uit te besteden aan Brouwer &eigen administratie Oudhof, maar wel online meekijken. Of hetExact Online is een online boekhoud- bedrijf doet zelf alleen de facturatie in Exactprogramma. Je betaalt een vast bedrag perOnline en laat de rest over aan Brouwer &maand voor het gebruik, inclusief support, Oudhof. Maar een onderneming kan er ookveilige hosting en software updates. Leloux: voor kiezen zelf de boekhouding te doenVoor ons is het gewoon veel praktischer. We en Brouwer & Oudhof mee te laten kijken.hoeven zelf geen updates meer te draaien van Kortom: Exact Online is flexibel en voor iederede software en hebben geen onderhoud aan ondernemer naar wens in te zetten.de server. Dat scheelt gewoon geld. Daarbijhebben de developers van Exact bij het Nieuwe modules en ontwikkelingenmaken van Exact Online gedacht vanuit de Er worden door Exact voortdurend nieuwegebruiker. Wij dus. En dat merk je meteendingen bedacht voor Exact Online. Scan 3. en Herken is daar een goed voorbeeld van.hoeven bankafschriften niet meer handmatigSimpel gezegd kan je via Scan en Herken metdoor ons te worden ingevoerd, dat gaat allemaalje mobiele telefoon een foto maken van een automatisch. De kans op fouten is hierdoorbonnetje. Die gegevens worden dan gepload kleiner en wij houden als kantoor tijd overnaar de partner van Exact die deze modulevoor rapportages en advies. Ons werk is medeheeft gebouwd. Daar worden de gegevens door dit soort ontwikkelingen echt aan hetingelezen en vervolgens op de juiste manierveranderen. Als kantoor spelen wij daar opingeboekt in je financile administratie. Eenin. We kunnen ons steeds meer richten opandere ontwikkeling van de laatste tijd is dat inhoudelijk advies. Wij zien de toekomst metde servers van diverse grote banken, waaronder Exact vol vertrouwen tegemoet. Exact Onlinede Rabobank en ABN AMRO, zijn gekoppeldis zowel voor ons, als voor onze klanten eenaan de server van Exact. Leloux: Hierdoor perfect programma!FeitenNaam organisatie: Administratiekantoor Branche organisatie: AdministratiekantoorBrouwer & Oudhof Focusgebieden: FinancieelOrganisatievorm : BV Implementatiepartner :Aantal medewerkers: 60 Vestigingen: 4Aantal Exact-gebruikers : 60 Website: www.brouwerenoudhof.nlActieve Exact-productlijnen : Exact OnlineActieve Add-ons : ABN AMRO internetboekhouden,ImageCapture forInvoices en RabobankInternetbankieren Exact Group B.V., 2011. All rights reserved. All trademarks mentioned herein belong to their respective owners.MCL641065NL101.1