E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden...

of 23 /23
E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 Locatie Parkeerterrein ’t Schootsveld (tegenover JUMBO supermarkt) Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli 2015

Embed Size (px)

Transcript of E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden...

Page 1: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

E.V.V. Arie Zwijnenburg

Beachvolleybaltoernooi 2015

Locatie

Parkeerterrein ’t Schootsveld

(tegenover JUMBO supermarkt)

Vrijdag 3 en zaterdag 4 juli 2015

Page 2: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

2

Elburger Volleybal Vereniging

Inleiding Op vrijdag 3 en zaterdag 4 juli organiseert de Elburger Volleybal Vereniging EVV voor de twaalfde keer het traditionele Beach Volleybaltoernooi, dit jaar voor het eerst op het parkeerterrein ’t Schootsveld, tegenover de JUMBO supermarkt en voor de tweede keer onder de naam van oud voorzitter Arie Zwijnenburg. Om dit evenement mogelijk te maken is de toernooicommissie van EVV, geassisteerd door vele vrijwilligers, vanaf juli 2014 druk in de weer geweest. Zonder de medewerking van de Gemeente Elburg en de financiële ondersteuning van de hoofdsponsor Mammoet Hekwerk uit Oldebroek en talloze andere sponsoren was dit toernooi niet mogelijk geweest. Het bestuur van EVV wil al deze bedrijven en vrijwilligers die hun medewerking hebben verleend, hartelijk danken. Net als in de voorgaande jaren bestaat het toernooi uit een mix van wedstrijd- en recreatieve teams. De wedstrijdteams zijn opgedeeld in Heren hoog en laag, Dames hoog en laag niveau. Het toernooi begint op vrijdagavond met de eerste speelronde en wordt vervolgd op zaterdag met de tweede en derde ronde. Voor de heren en dames laag klassen vindt u de programma’s voor de eerste t/m derde ronde in dit boekje, voor heren hoog en dames hoog de programma’s voor de eerste en tweede ronde en voor de recreanten alleen het programma voor de eerste ronde en de indelingen voor ronde 2 en 3. Er is geen afvalsysteem. Alle teams spelen (vrijwel) even veel wedstrijden. Niemand hoeft dus voortijdig naar huis te gaan. De wisselbekers en de medailles voor de verschillende speelcategorieën zijn beschikbaar gesteld door Jan Spijker uit Kampen en C3 Computers uit Elburg. De winnaars van iedere categorie ontvangen een dinerbon die beschikbaar is gesteld door Restaurant ’t Olde Regthuys te Elburg. We wensen iedereen veel succes en bovenal veel plezier op een hopelijk zonovergoten strand op ‘t Schootsveld. Namens de Elburger Volleybal Vereniging

Heidi Nagelhout, 06-19172560 Marloes Prins, 06-22946612 Stephanie Hayder, 06-23619483

Telefoonnummer op de wedstrijddag: Wedstrijdsecretariaat: 06-19172560

Page 3: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

3

Organisatorische bepalingen De teams dienen zich zowel vrijdag als zaterdag uiterlijk een half uur voor aanvang van het

toernooi te melden bij de wedstrijdleiding. Bij het melden van uw team graag het

meldnummer noemen zoals dat aan u is doorgegeven bij het toesturen van het

programmaboekje.

Aanvang toernooi op vrijdagavond 3 juli 19.00 uur en op zaterdag 4 juli om 08.00 uur.

De recreatieve teams bestaan uit 4 personen, waarbij minimaal 1 dame en maximaal 1

competitiespe(e)l(st)er per team mag meedoen. Als competitiespeler geldt iemand die in

het afgelopen seizoen 1e klasse of hoger heeft gespeeld. De wedstrijd teams bestaan zowel

bij de dames als de heren uit 2 spe(e)l(st)ers.

Elk team moet een scheidsrechter en een teller leveren. Zie wedstrijdschema.

De winnaars van de hoofdprijs dienen hier voor 1 januari 2016 gebruik van te maken. Na

deze termijn vervalt het recht op de prijs.

Ten aanzien van de wisselbeker geldt dat het team dat drie opeenvolgende edities van het

toernooi of in totaal 5 keer het toernooi wint, de beker mag houden.

Het laatst geëindigde team in de recreantenklasse ontvangt de poedelprijs.

Het is niet toegestaan om bier of andere alcoholische dranken mee te nemen naar het

toernooi. Dit ter voorkoming van glaswerk in het volleybalzand. Teams die zich niet

houden aan deze stringente regel, zullen worden uitgesloten van het toernooi.

Wilt u helpen de speelvelden schoon te houden door afval te deponeren in de daarvoor

bestemde bakken.

Deelnemers mogen gebruik maken van de kleedkamers en toiletten van de Korfbal Vereniging Elburg. We maken u er op attent dat we hier te gast zijn; ga dus netjes met deze voorzieningen om.

De organisatie roept alle deelnemers op om de auto thuis te laten. Kom, indien

mogelijk op de fiets naar het Beachvolleybaltoernooi.

Voor ongevallen is E.H.B.O. aanwezig.

Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico.

Wedstrijdreglement Recreatieve Poules 1 Er wordt gespeeld volgens de zaalregels van de NEVOBO, behoudens enkele

uitzonderingen.

2 Er zijn geen vaste voor- of achterspelers, dus iedereen mag aanvallen. Wel dient er normaal

doorgedraaid te worden.

3 In tegenstelling tot de zaal wordt er gespeeld op een veld van 7 x 14 meter.

4 Er moet onderhands worden opgeslagen, met uitzondering van de wedstrijden in de

kampioenspoules op zaterdagmiddag en de finale.

5 Scheidsrechters fluiten volgens de NEVOBO-spelregels met inachtneming van een soepele

beoordeling van bovenhandse techniek. Voor erge gooiballen dient wel te worden

afgefloten. De opslag mag niet worden geblokkeerd.

6 In de eerste en tweede ronde bestaat de wedstrijden uit één set van 12 minuten. Na elke 7

punten wordt er gewisseld van kant. In de derde ronde worden er twee sets van 11 minuten

gespeeld. Aanvang en einde van de sets wordt aangegeven middels een signaal.

7 Tussen de wedstrijden is er een pauze van 3 minuten.

8 Indien binnen de gestelde tijd de reglementaire 25 punten zijn behaald, wordt er gewoon

doorgespeeld tot einde speeltijd.

9 Bij het signaal ‘einde speeltijd’ wordt de rally afgemaakt, er kan een gelijke stand ontstaan.

l0 Puntenverdeling: per gewonnen set 2 punten, per gelijk gespeelde set 1 punt en per verloren

set 0 punten.

l1 Bij het niet op komen dagen van een team wordt de uitslag van de eerste set 15-0 voor de

tegenpartij. Indien het betreffende team ook voor de tweede set niet verschijnt, gaat deze

set eveneens met 15-0 verloren.

Page 4: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

4

l2 Coaches mogen gedurende de gehele wedstrijd aanwijzingen geven. Time-outs zijn niet

toegestaan.

l3 Spelerswisselingen zijn toegestaan tijdens de wedstrijd.

l4 Het eerst genoemde team heeft veldkeuze, het andere team heeft de opslag. Na afloop van

de eerste set wordt van veld gewisseld en begint het andere team met de opslag.

l5 De aanvoerders van beide teams en de scheidsrechter moeten, na afloop van de wedstrijd,

het scorebriefje ondertekenen. Na ondertekening kan geen protest meer worden

aangetekend.

l6 In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.

Hiertegen is geen protest mogelijk.

l7 Door deelname verklaart men zich akkoord met het wedstrijdreglement.

l8 Winnaar van de poule is het team dat de meeste wedstrijdpunten heeft behaald. Bij een

gelijk aantal wedstrijdpunten telt het resultaat van de onderlinge wedstrijd, daarna het

scoresaldo van de onderlinge wedstrijd, daarna het scoresaldo over alle poulewedstrijden,

daarna het lot.

l9 Er wordt gespeeld door 36 teams die zijn ingedeeld in 9 poules van 4 teams op de velden 6

t/m 14. Na de eerste ronde komen de beste 16 teams in vier winnaarspoules en de laatste 20

teams in 5 verliezerspoules. Na de tweede ronde worden alle teams opnieuw ingedeeld en

blijven er 8 teams over die in twee kampioenspoules voor de titel strijden. Aan het eind van

ronde 3 spelen de nummers 1 van de twee kampioenspoules de finale om het

beachkampioenschap 2015.

Wedstrijdreglement Heren en Dames wedstrijdpoules

De volgende regels voor de recreatieve poules zijn eveneens van toepassing op de

wedstrijdpoules: 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17 en 18.

Afwijkende regels:

20 Er wordt gespeeld volgens de beachregels van de Nevobo. De belangrijkste afwijkingen

t.o.v. de ‘gewone’ zaalregels zijn:

Na iedere zeven gescoorde punten wordt van speelhelft gewisseld.

Er is geen middenlijn! Een speler mag in het veld van de tegenpartij komen, mits de

tegenstander daardoor niet direct of indirect wordt gehinderd.

De service mag niet bovenhands (zacht) worden gepasst. Het bovenhands opvangen met

een harde techniek is wel correct. Een bovenhandse bal welke de intentie heeft van een

set-up (dit kan dus nooit de derde bal zijn), mag niet over het net worden gespeeld. De

bal moet tijdens de set-up ‘stil’ liggen in de lucht. Ook de derde bal mag niet

bovenhands over het net gespeeld worden.

De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal,

knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands enz.) Het is dus niet toegestaan de aanval uit

te voeren door middel van de push- of duwtechniek waarbij met de vingers richting

wordt gegeven aan de bal.

Alleen een hard geslagen bal mag 'vies' (langer of meervoudig contact) worden

verdedigd. Een boogbal en een boogbal via de netrand of blok mag als niet hard

geslagen bal worden beoordeeld. Een dergelijke rallypass mag dan ook niet bovenhands

(zacht) gespeeld worden. Het bovenhands opvangen met een harde techniek is altijd

correct.

Een blok telt als spelen van de bal, dus na een blokaanraking mag de bal nog maximaal

tweemaal gespeeld worden, waarbij degene die bij de blokkering de bal geraakt heeft

ook de persoon mag zijn die de bal voor de tweede keer speelt.

De zogenaamde holdball waarbij twee spelers aan het net proberen de bal naar elkaars

veld te drukken, is bij beachvolleybal toegestaan. Na dit drukduel mag er door het team

dat de bal aan hun kant krijgt nog 3 keer gespeeld worden.

Page 5: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

5

Het is bij beachvolleybal een goed gebruik om de scheidsrechter te informeren over in-

en uitballen, touché's, netfouten en dergelijke als de scheidsrechter dit zelf niet kan

waarnemen.

21 In de heren hoog klasse worden de eerste twee rondes gespeeld in een poule van 6 en een

poule van 5 teams op de velden 1 t/m 3. Na de tweede ronde gaan beste 4 teams van

deze 2 poules door naar een kampioenspoule. De overige teams worden voor de derde

ronde op resultaat ingedeeld in een poule van 4 en een poule van 3. De nummers 1 en 2

van de winnaarspoule spelen aan het eind van de dag een finale.

22 In de heren laag klasse wordt gespeeld in 1 poule van 9 teams op de velden 4 en 5. Aan het

eind van de derde ronde op zaterdagmiddag spelen de nummers 1 en 2 van de poule de

finale.

22 De dames hoog spelen de eerste twee rondes in 1 poule van 7 teams op de velden 19 en 20.

Na de tweede ronde gaan beste 4 teams door naar een kampioenspoule. De overige 3 teams

spelen een dubbele competitie voor de plaatsen 5 t/m 8. De nummers 1 en 2 van de

winnaarspoule spelen aan het eind van de dag een finale.

23 De dames laag spelen in twee poules van 9 op de velden 15 t/m 18 een volledige competitie

over drie rondes op vrijdagavond, zaterdagochtend en zaterdagmiddag. Aan het eind van de

derde ronde op zaterdagmiddag spelen de nummers 1 en 2 van beide poules een kruisfinale.

De winnaars van deze kruisfinale spelen vervolgens de finale om het kampioenschap.

24 (Halve) Finales worden gespeeld om maximaal 3 sets tot de 15 (met 2 punten verschil).

Activiteitenprogramma Rondom het EVV Mammoet Hekwerk Beachvolleybaltoernooi worden diverse activiteiten

georganiseerd.

Op het terrein wordt een Rode Kruis tent ingericht om eventuele blessures te behandelen.

Page 6: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

6

RONDE 1 en 2 HEREN HOOG (vrijdagavond)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule A (veld 1 en 2) Poule-indeling + speelschema ronde 1 en 2 vrijdagavond

Poule A Veld: 1 en 2

1:

2:

3: 4:

5:

6:

Schouten & Gaillard

De Boer & Visser

Boerendans & Van de Werfhorst De Jong & Rijers

Van der Spek & Hofstede

De Man & De Man

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.18 19.00-19.18

19.20-19.38

19.20-19.38 19.40-19.58

19.40-19.58

20.00-20.18 20.00-20.18

20.20-20.38

20.20-20.38

20.40-20.58

20.40-20.58

21.00-21.18 21.00-21.18

21.20-21.38

21.20.21.38 21.40-21.58

21.40-21.58

1 2

1

2 1

2

1 2

1

2

1

2

1 2

1

2 1

2

Schouten & Gaillard Boerendans & Van de Werfhorst

Van der Spek & Hofstede

Boerendans & Van de Werfhorst De Jong & Rijers

Van der Spek & Hofstede

De Man & De Man Van der Spek & Hofstede

De Boer & Visser

Boerendans & Van de Werfhorst

De Boer & Visser

De Man & De Man

Schouten & Gaillard De Jong & Rijers

Schouten & Gaillard

- -

-

- -

-

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

-

De Boer & Visser De Jong & Rijers

De Man & De Man

Schouten & Gaillard De Boer & Visser

Schouten & Gaillard

De Boer & Visser Boerendans & Van de Werfhorst

Van der Spek & Hofstede

De Man & De Man

Boerendans & Van de Werfhorst

De Jong & Rijers

De Man & De Man Van der Spek & Hofstede

De Jong & Rijers

De Man & De Man Van der Spek & Hofstede

De Jong & Rijers

De Boer & Visser Boerendans & V.d. Werfhorst

De Man & De Man

Schouten & Gaillard De Jong & Rijers

Schouten & Gaillard

De Jong & Rijers

Van der Spek & Hofstede

Schouten & Gaillard

Boerendans & V.d. Werfhorst De Boer & Visser

De Man & De Man

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule B (veld 3) Poule-indeling + speelschema ronde 1 en 2 vrijdagavond

Poule B Veld: 3

1:

2:

3: 4:

5:

Snuifman & Straat

Schoonhoven & Boerendans

Kroes & De Groot Roffel & Van der Laan

Mensink & Boerendans

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.18

19.20-19.38 19.40-19.58

20.00-20.18

20.20-20.38 20.40-20.58

21.00-21.18

21.20-21.38 21.40-21.58

22.00-22.18

3

3 3

3

3 3

3

3 3

3

Snuifman & Straat

Kroes & De Groot Mensink & Boerendans

Schoonhoven & Boerendans

Roffel & Van der Laan Kroes & De Groot

Roffel & Van der Laan

Schoonhoven & Boerendans Snuifman & Straat

Kroes & De Groot

-

- -

-

- -

-

- -

-

Schoonhoven & Boerendans

Roffel & Van der Laan Snuifman & Straat

Kroes & De Groot

Mensink & Boerendans Snuifman & Straat

Schoonhoven & Boerendans

Mensink & Boerendans Roffel & Van der Laan

Mensink & Boerendans

Mensink & Boerendans

Schoonhoven & Boerendans Roffel & Van der Laan

Snuifman & Straat

Kroes & De Groot Mensink & Boerendans

Kroes & De Groot

Roffel & Van der Laan Schoonhoven & Boerendans

Snuifman & Straat

Page 7: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

7

RONDE 3 HEREN HOOG (zaterdagochtend)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 1 (veld 1) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 1 Veld: 1

1:

2:

3: 4:

NR. 1 POULE A

NR. 2 POULE B

NR. 2 POULE A NR. 1 POULE B

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47

08.50-09.12 09.15-09.37

09.40-10.02

10.05-10.27

1

1

1 1

1

1

NR. 1 POULE A

NR. 2 POULE A

NR. 1 POULE A NR. 2 POULE B

NR. 2 POULE A

NR. 1 POULE B

-

-

- -

-

-

NR. 2 POULE B

NR. 1 POULE B

NR. 2 POULE A NR. 1 POULE B

NR. 2 POULE B

NR. 1 POULE A

NR. 2 POULE A

NR. 1 POULE A

NR. 2 POULE B NR. 1 POULE A

NR. 1 POULE B

NR. 2 POULE B

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 2 (veld 2) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 2 Veld: 2

1:

2:

3: 4:

NR. 3 POULE A

NR. 4 POULE B

NR. 4 POULE A NR. 3 POULE B

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47

08.50-09.12 09.15-09.37

09.40-10.02

10.05-10.27

2

2

2 2

2

2

NR. 3 POULE A

NR. 4 POULE A

NR. 3 POULE A NR. 4 POULE B

NR. 4 POULE A

NR. 3 POULE B

-

-

- -

-

-

NR. 4 POULE B

NR. 3 POULE B

NR. 4 POULE A NR. 3 POULE B

NR. 4 POULE B

NR. 3 POULE A

NR. 4 POULE A

NR. 3 POULE A

NR. 4 POULE B NR. 3 POULE A

NR. 3 POULE B

NR. 4 POULE B

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 3 (veld 3) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 3 Veld: 3

1:

2: 3:

NR. 5 POULE A

NR. 6 POULE A NR. 5 POULE B

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22 08.25-08.47

08.50-09.12

09.15-09.37 09.40-10.02

10.05-10.27

3 3

3

3 3

3

NR. 5 POULE A NR. 6 POULE A

NR. 5 POULE A

NR. 6 POULE A NR. 5 POULE B

NR. 5 POULE B

- -

-

- -

-

NR. 6 POULE A NR. 5 POULE B

NR. 5 POULE B

NR. 5 POULE A NR. 6 POULE A

NR. 5 POULE A

NR. 5 POULE B NR. 5 POULE A

NR. 6 POULE A

NR. 5 POULE B NR. 5 POULE A

NR. 6 POULE A

Page 8: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

8

RONDE 1 en 2 HEREN LAAG (vrijdagavond)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule C (veld 4 en 5) Poule-indeling + speelschema ronde 1 en 2 vrijdagavond

Poule C Veld: 4 en 5

1:

2:

3: 4:

5:

6: 7:

8:

9:

Goudriaan & Timmer

Beekman & Held

Hartog & Hartog Beelen & Van der Voort

Dikkiedouw & Ditmjen

Dames 2 De Weerdo's

Vos & De Vries

King Kongs

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.18 19.00-19.18

19.20-19.38

19.20-19.38 19.40-19.58

19.40-19.58

20.00-20.18

20.00-20.18

20.20-20.38

20.20-20.38 20.40-20.58

20.40-20.58

21.00-21.18 21.00-21.18

21.20-21.38

21.20.21.38 21.40-21.58

21.40-21.58

4 5

4

5 4

5

4

5

4

5 4

5

4 5

4

5 4

5

Goudriaan & Timmer Hartog & Hartog

Dikkiedouw & Ditmjen

De Weerdo's King Kongs

Beekman & Held

Beelen & Van der Voort

Dames 2

Vos & De Vries

Hartog & Hartog Beelen & Van der Voort

De Weerdo's

Vos & De Vries Beekman & Held

Goudriaan & Timmer

Dikkiedouw & Ditmjen King Kongs

Goudriaan & Timmer

- -

-

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

-

- -

-

Beekman & Held Beelen & Van der Voort

Dames 2

Vos & De Vries Goudriaan & Timmer

Hartog & Hartog

Dikkiedouw & Ditmjen

De Weerdo's

King Kongs

Goudriaan & Timmer Beekman & Held

Dikkiedouw & Ditmjen

Dames 2 King Kongs

Beelen & Van der Voort

Hartog & Hartog De Weerdo's

Dames 2

King Kongs Vos & De Vries

Beelen & Van der Voort

Hartog & Hartog De Weerdo's

Dames 2

Beekman & Held

Goudriaan & Timmer

Dikkiedouw & Ditmjen

De Weerdo's King Kongs

Vos & De Vries

Dikkiedouw & Ditmjen Beelen & Van der Voort

Dames 2

Beekman & Held Hartog & Hartog

Vos & De Vries

RONDE 3 HEREN LAAG (zaterdagochtend)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule C (veld 4 en 5) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule C Veld: 4 en 5

1:

2:

3: 4:

5:

6: 7:

8:

9:

Goudriaan & Timmer

Beekman & Held

Hartog & Hartog Beelen & Van der Voort

Dikkiedouw & Ditmjen

Dames 2 De Weerdo's

Vos & De Vries

King Kongs

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.18 08.00-08.18

08.20-08.38

08.20-08.38 08.40-08.58

08.40-08.58

09.00-09.18 09.00-09.18

09.20-09.38

09.20-09.38 09.40-09.58

09.40-09.58

10.00-10.18 10.00-10.18

10.20-10.38

10.20-10.38 10.40-10.58

10.40-10.58

4 5

4

5 4

5

4 5

4

5 4

5

4 5

4

5 4

5

Dames 2 Beelen & Van der Voort

Goudriaan & Timmer

Hartog & Hartog Beelen & Van der Voort

Beekman & Held

De Weerdo's Hartog & Hartog

Dames 2

Vos & De Vries Beekman & Held

King Kongs

Vos & De Vries Dames 2

De Weerdo's

Dikkiedouw & Ditmjen King Kongs

Dikkiedouw & Ditmjen

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

Beekman & Held De Weerdo's

Vos & De Vries

Dames 2 King Kongs

Dikkiedouw & Ditmjen

Goudriaan & Timmer Vos & De Vries

King Kongs

Beelen & Van der Voort De Weerdo's

Dikkiedouw & Ditmjen

Beekman & Held Beelen & Van der Voort

Hartog & Hartog

Vos & De Vries Hartog & Hartog

Goudriaan & Timmer

Dikkiedouw & Ditmjen Hartog & Hartog

King Kongs

De Weerdo's Goudriaan & Timmer

Vos & De Vries

Dames 2 Dikkiedouw & Ditmjen

Hartog & Hartog

Beekman & Held Beelen & Van der Voort

Goudriaan & Timmer

Goudriaan & Timmer King Kongs

Dames 2

Beelen & Van der Voort De Weerdo's

Beekman & Held

Page 9: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

9

RONDE 1 en 2 DAMES HOOG (vrijdagavond)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule D (veld 19 en 20) Poule-indeling + speelschema ronde 1 en 2 vrijdagavond

Poule D Veld: 19 en 20

1:

2:

3: 4:

5:

6: 7:

8:

Kyulu & Verweij

MaNGo

Hanekamp & Hindriks Ten Hove & Van 't Hof

Daalmeijer & Prins

Mekking & Kokje Tonnis & Houting

Collij & Van der Linden

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.18

19.00-19.18 19.20-19.38

19.20-19.38

19.40-19.58 19.40-19.58

20.00-20.18

20.00-20.18

20.20-20.38

20.20-20.38

20.40-20.58 20.40-20.58

21.00-21.18

21.00-21.18

19

20 19

20

19 20

19

20

19

20

19 20

19

20

Kyulu & Verweij

Hanekamp & Hindriks Daalmeijer & Prins

Tonnis & Houting

Hanekamp & Hindriks Ten Hove & Van 't Hof

Tonnis & Houting

Collij & Van der Linden

Kyulu & Verweij

MaNGo

Daalmeijer & Prins Mekking & Kokje

Daalmeijer & Prins

Mekking & Kokje

-

- -

-

- -

-

-

-

-

- -

-

-

MaNGo

Ten Hove & Van 't Hof Mekking & Kokje

Collij & Van der Linden

Kyulu & Verweij MaNGo

Daalmeijer & Prins

Mekking & Kokje

Ten Hove & Van 't Hof

Hanekamp & Hindriks

Collij & Van der Linden Tonnis & Houting

Kyulu & Verweij

Ten Hove & Van 't Hof

Collij & Van der Linden

Tonnis & Houting Ten Hove & Van 't Hof

Hanekamp & Hindriks

Mekking & Kokje Daalmeijer & Prins

Hanekamp & Hindriks

Kyulu & Verweij

Collij & Van der Linden

Tonnis & Houting

Ten Hove & Van 't Hof Hanekamp & Hindriks

MaNGo

Collij & Van der Linden

RONDE 3 DAMES HOOG (zaterdagochtend)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule D (veld 19 en 20) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule D Veld: 19 en 20

1:

2: 3:

4:

5: 6:

7:

8:

Kyulu & Verweij

MaNGo Hanekamp & Hindriks

Ten Hove & Van 't Hof

Daalmeijer & Prins Braaksma & Kokje

Tonnis & Houting

Collij & Van der Linden

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.18 08.00-08.18

08.20-08.38

08.20-08.38 08.40-08.58

08.40-08.58

09.00-09.18 09.00-09.18

09.20-09.38

09.20-09.38 09.40-09.58

09.40-09.58

10.00-10.18

10.00-10.18

19 20

19

20 19

20

19 20

19

20 19

20

19

20

Ten Hove & Van 't Hof Daalmeijer & Prins

Kyulu & Verweij

Mekking & Kokje Collij & Van der Linden

Tonnis & Houting

Ten Hove & Van 't Hof Tonnis & Houting

Collij & Van der Linden

Hanekamp & Hindriks MaNGo

Hanekamp & Hindriks

Kyulu & Verweij

MaNGo

- -

-

- -

-

- -

-

- -

-

-

-

Tonnis & Houting Hanekamp & Hindriks

Collij & Van der Linden

MaNGo Ten Hove & Van 't Hof

Hanekamp & Hindriks

Daalmeijer & Prins Kyulu & Verweij

MaNGo

Mekking & Kokje Tonnis & Houting

Collij & Van der Linden

Mekking & Kokje

Daalmeijer & Prins

Kyulu & Verweij Mekking & Kokje

Daalmeijer & Prins

Hanekamp & Hindriks MaNGo

Kyulu & Verweij

Collij & Van der Linden Mekking & Kokje

Tonnis & Houting

Daalmeijer & Prins Mekking & Kokje

Daalmeijer & Prins

Tonnis & Houting

Ten Hove & Van 't Hof

Page 10: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

10

RONDE 1 en 2 DAMES LAAG (vrijdagavond)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule E (veld 17 en 18) Poule-indeling + speelschema ronde 1 en 2 vrijdagavond

Poule E Veld: 17 en 18

1:

2:

3: 4:

5:

6: 7:

8:

9:

Bonthuis & Bonthuis

Van Bussel & Bastiani

De Super Zusjes Judith & Alinda

Koerhuis & Van Oene

Van Asselt & Van den Broek De Bruin & Van het Goor

Pol & Bronkhorst

Van Esterik & Frenshorst

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.18 19.00-19.18

19.20-19.38

19.20-19.38 19.40-19.58

19.40-19.58

20.00-20.18

20.00-20.18

20.20-20.38

20.20-20.38 20.40-20.58

20.40-20.58

21.00-21.18 21.00-21.18

21.20-21.38

21.20.21.38 21.40-21.58

21.40-21.58

17 18

17

18 17

18

17

18

17

18 17

18

17 18

17

18 17

18

Bonthuis & Bonthuis De Super Zusjes

Koerhuis & Van Oene

De Bruin & Van het Goor Van Esterik & Frenshorst

Van Bussel & Bastiani

Judith & Alinda

Van Asselt & Van den Broek

Pol & Bronkhorst

De Super Zusjes Judith & Alinda

De Bruin & Van het Goor

Pol & Bronkhorst Van Bussel & Bastiani

Bonthuis & Bonthuis

Koerhuis & Van Oene Van Esterik & Frenshorst

Bonthuis & Bonthuis

- -

-

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

-

- -

-

Van Bussel & Bastiani Judith & Alinda

Van Asselt & Van den Broek

Pol & Bronkhorst Bonthuis & Bonthuis

De Super Zusjes

Koerhuis & Van Oene

De Bruin & Van het Goor

Van Esterik & Frenshorst

Bonthuis & Bonthuis Van Bussel & Bastiani

Koerhuis & Van Oene

Van Asselt & Van den Broek Van Esterik & Frenshorst

Judith & Alinda

De Super Zusjes De Bruin & Van het Goor

Van Asselt & Van den Broek

Van Esterik & Frenshorst Pol & Bronkhorst

Judith & Alinda

De Super Zusjes De Bruin & Van het Goor

Van Asselt & Van den Broek

Van Bussel & Bastiani

Bonthuis & Bonthuis

Koerhuis & Van Oene

De Bruin & Van het Goor Van Esterik & Frenshorst

Pol & Bronkhorst

Koerhuis & Van Oene Judith & Alinda

Van Asselt & Van den Broek

Van Bussel & Bastiani De Super Zusjes

Pol & Bronkhorst

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule F (veld 15 en 16) Poule-indeling + speelschema ronde 1 en 2 vrijdagavond

Poule F Veld: 15 en 16

1:

2:

3: 4:

5:

6: 7:

8:

9:

Poort 5

Statler & Waldorf

Wessels & De Bond Bruinewoud & Blok

Van Essen & Van Roest

De Grasmaaiers Bodine & Marit

Manon & Lisanne

Perfecte Krul

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.18 19.00-19.18

19.20-19.38

19.20-19.38 19.40-19.58

19.40-19.58

20.00-20.18 20.00-20.18

20.20-20.38

20.20-20.38

20.40-20.58

20.40-20.58

21.00-21.18 21.00-21.18

21.20-21.38

21.20.21.38 21.40-21.58

21.40-21.58

15 16

15

16 15

16

15 16

15

16

15

16

15 16

15

16 15

16

Poort 5 Wessels & De Bond

Van Essen & Van Roest

Bodine & Marit Perfecte Krul

Statler & Waldorf

Bruinewoud & Blok De Grasmaaiers

Manon & Lisanne

Wessels & De Bond

Bruinewoud & Blok

Bodine & Marit

Manon & Lisanne Statler & Waldorf

Poort 5

Van Essen & Van Roest Perfecte Krul

Poort 5

- -

-

- -

-

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

-

Statler & Waldorf Bruinewoud & Blok

De Grasmaaiers

Manon & Lisanne Poort 5

Wessels & De Bond

Van Essen & Van Roest Bodine & Marit

Perfecte Krul

Poort 5

Statler & Waldorf

Van Essen & Van Roest

De Grasmaaiers Perfecte Krul

Bruinewoud & Blok

Wessels & De Bond Bodine & Marit

De Grasmaaiers

Perfecte Krul Manon & Lisanne

Bruinewoud & Blok

Wessels & De Bond Bodine & Marit

De Grasmaaiers

Statler & Waldorf Poort 5

Van Essen & Van Roest

Bodine & Marit

Perfecte Krul

Manon & Lisanne

Van Essen & Van Roest Bruinewoud & Blok

De Grasmaaiers

Statler & Waldorf Wessels & De Bond

Manon & Lisanne

Page 11: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

11

RONDE 3 DAMES LAAG (zaterdagochtend)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule E (veld 17 en 18) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule E Veld: 17 en 18

1:

2:

3: 4:

5:

6: 7:

8:

9:

Bonthuis & Bonthuis

Van Bussel & Bastiani

De Super Zusjes Judith & Alinda

Koerhuis & Van Oene

Van Asselt & Van den Broek De Bruin & Van het Goor

Pol & Bronkhorst

Van Esterik & Frenshorst

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.18 08.00-08.18

08.20-08.38

08.20-08.38 08.40-08.58

08.40-08.58

09.00-09.18

09.00-09.18

09.20-09.38

09.20-09.38 09.40-09.58

09.40-09.58

10.00-10.18 10.00-10.18

10.20-10.38

10.20-10.38 10.40-10.58

10.40-10.58

17 18

17

18 17

18

17

18

17

18 17

18

17 18

17

18 17

18

Van Asselt & Van den Broek Judith & Alinda

Bonthuis & Bonthuis

De Super Zusjes Judith & Alinda

Van Bussel & Bastiani

De Bruin & Van het Goor

De Super Zusjes

Van Asselt & Van den Broek

Pol & Bronkhorst Van Bussel & Bastiani

Van Esterik & Frenshorst

Pol & Bronkhorst Van Asselt & Van den Broek

De Bruin & Van het Goor

Koerhuis & Van Oene Van Esterik & Frenshorst

Koerhuis & Van Oene

- -

-

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

-

- -

-

Van Bussel & Bastiani De Bruin & Van het Goor

Pol & Bronkhorst

Van Asselt & Van den Broek Van Esterik & Frenshorst

Koerhuis & Van Oene

Bonthuis & Bonthuis

Pol & Bronkhorst

Van Esterik & Frenshorst

Judith & Alinda De Bruin & Van het Goor

Koerhuis & Van Oene

Van Bussel & Bastiani Judith & Alinda

De Super Zusjes

Pol & Bronkhorst De Super Zusjes

Bonthuis & Bonthuis

Koerhuis & Van Oene De Super Zusjes

Van Esterik & Frenshorst

De Bruin & Van het Goor Bonthuis & Bonthuis

Pol & Bronkhorst

Van Asselt & Van den Broek

Koerhuis & Van Oene

De Super Zusjes

Van Bussel & Bastiani Judith & Alinda

Bonthuis & Bonthuis

Bonthuis & Bonthuis Van Esterik & Frenshorst

Van Asselt & Van den Broek

Judith & Alinda De Bruin & Van het Goor

Van Bussel & Bastiani

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule F (veld 15 en 16) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule F Veld: 15 en16

1:

2:

3: 4:

5:

6: 7:

8:

9:

Poort 5

Statler & Waldorf

Wessels & De Bond Bruinewoud & Blok

Van Essen & Van Roest

De Grasmaaiers Bodine & Marit

Manon & Lisanne

Perfecte Krul

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.18 08.00-08.18

08.20-08.38

08.20-08.38 08.40-08.58

08.40-08.58

09.00-09.18 09.00-09.18

09.20-09.38

09.20-09.38

09.40-09.58

09.40-09.58

10.00-10.18 10.00-10.18

10.20-10.38

10.20-10.38 10.40-10.58

10.40-10.58

15 16

15

16 15

16

15 16

15

16

15

16

15 16

15

16 15

16

De Grasmaaiers Bruinewoud & Blok

Poort 5

Wessels & De Bond Bruinewoud & Blok

Statler & Waldorf

Bodine & Marit Wessels & De Bond

De Grasmaaiers

Manon & Lisanne

Statler & Waldorf

Perfecte Krul

Manon & Lisanne De Grasmaaiers

Bodine & Marit

Van Essen & Van Roest Perfecte Krul

Van Essen & Van Roest

- -

-

- -

-

- -

-

-

-

-

- -

-

- -

-

Statler & Waldorf Bodine & Marit

Manon & Lisanne

De Grasmaaiers Perfecte Krul

Van Essen & Van Roest

Poort 5 Manon & Lisanne

Perfecte Krul

Bruinewoud & Blok

Bodine & Marit

Van Essen & Van Roest

Statler & Waldorf Bruinewoud & Blok

Wessels & De Bond

Manon & Lisanne Wessels & De Bond

Poort 5

Van Essen & Van Roest Wessels & De Bond

Perfecte Krul

Bodine & Marit Poort 5

Manon & Lisanne

De Grasmaaiers Van Essen & Van Roest

Wessels & De Bond

Statler & Waldorf

Bruinewoud & Blok

Poort 5

Poort 5 Perfecte Krul

De Grasmaaiers

Bruinewoud & Blok Bodine & Marit

Statler & Waldorf

Page 12: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

12

RONDE 1 RECREANTEN (vrijdagavond)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule G (veld 6) Poule-indeling + speelschema ronde 1 vrijdagavond

Poule G Veld: 6

1:

2:

3: 4::

Gaat Niet Door

Sets on the beach

Knap Talentloos 2 De Knotsjes

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.12

19.15-19.27 19.30-19.42

19.45-19.57

20.00-20.12 20.15-20.27

6

6 6

6

6 6

Gaat Niet Door

Knap Talentloos 2 Gaat Niet Door

Sets on the beach

Knap Talentloos 2 De Knotsjes

-

- -

-

- -

Sets on the beach

De Knotsjes Knap Talentloos 2

De Knotsjes

Sets on the beach Gaat Niet Door

De oudere Mini's

De scheids heeft altijd gelijk Gratis Patat

De scheids heeft altijd gelijk

Volleypadden 2 Gratis Patat

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule H (veld 7) Poule-indeling + speelschema ronde 1 vrijdagavond

Poule H Veld: 7

1:

2: 3:

4::

De scheids heeft altijd gelijk

Gratis Patat De oudere Mini's

Volleypadden 2

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.12

19.15-19.27 19.30-19.42

19.45-19.57

20.00-20.12 20.15-20.27

7

7 7

7

7 7

De scheids heeft altijd gelijk

De oudere Mini's De scheids heeft altijd gelijk

Gratis Patat

De oudere Mini's Volleypadden 2

-

- -

-

- -

Gratis Patat

Volleypadden 2 De oudere Mini's

Volleypadden 2

Gratis Patat De scheids heeft altijd gelijk

Knap Talentloos 2

Gaat Niet Door Sets on the beach

Gaat Niet Door

De Knotsjes Sets on the beach

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule I (veld 8) Poule-indeling + speelschema ronde 1 vrijdagavond

Poule I Veld: 8

1:

2: 3:

4::

Just 4 Fun

Daltinies Zwolle

De Kamper Uien

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.12

19.15-19.27 19.30-19.42

19.45-19.57

20.00-20.12 20.15-20.27

8

8 8

8

8 8

Just 4 Fun

Zwolle Just 4 Fun

Daltinies

Zwolle De Kamper Uien

-

- -

-

- -

Daltinies

De Kamper Uien Zwolle

De Kamper Uien

Daltinies Just 4 Fun

Volleydots

De winnaars van volgend jaar Rhythmic Squad

De winnaars van volgend jaar

Knikker & Co Rhythmic Squad

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule J (veld 9) Poule-indeling + speelschema ronde 1 vrijdagavond

Poule J Veld: 9

1:

2: 3:

4::

De winnaars van volgend jaar

Rhythmic Squad Volleydots

Knikker & Co

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.12 19.15-19.27

19.30-19.42

19.45-19.57 20.00-20.12

20.15-20.27

9 9

9

9 9

9

De winnaars van volgend jaar Volleydots

De winnaars van volgend jaar

Rhythmic Squad Volleydots

Knikker & Co

- -

-

- -

-

Rhythmic Squad Knikker & Co

Volleydots

Knikker & Co Rhythmic Squad

De winnaars van volgend jaar

Zwolle Just 4 Fun

Daltinies

Just 4 Fun De Kamper Uien

Daltinies

Page 13: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

13

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule K (veld 10) Poule-indeling + speelschema ronde 1 vrijdagavond

Poule K Veld: 10

1:

2:

3: 4::

Team Heisenburg

Knap Talentloos 1

All 4 Fun 2 Wat hangt dat net toch hoog

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.12

19.15-19.27

19.30-19.42 19.45-19.57

20.00-20.12

20.15-20.27

10

10

10 10

10

10

Team Heisenburg

All 4 Fun 2

Team Heisenburg Knap Talentloos 1

All 4 Fun 2

Wat hangt dat net toch hoog

-

-

- -

-

-

Knap Talentloos 1

Wat hangt dat net toch hoog

All 4 Fun 2 Wat hangt dat net toch hoog

Knap Talentloos 1

Team Heisenburg

FWB

Jong Talent

Smokey Joe 2 Jong Talent

All-in tuinen

Smokey Joe 2

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule L (veld 11) Poule-indeling + speelschema ronde 1 vrijdagavond

Poule L Veld: 11

1:

2:

3:

4::

Jong Talent

Smokey Joe 2

FWB

All-in tuinen

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.12

19.15-19.27

19.30-19.42 19.45-19.57

20.00-20.12

20.15-20.27

11

11

11 11

11

11

Jong Talent

FWB

Jong Talent Smokey Joe 2

FWB

All-in tuinen

-

-

- -

-

-

Smokey Joe 2

All-in tuinen

FWB All-in tuinen

Smokey Joe 2

Jong Talent

All 4 Fun 2

Team Heisenburg

Knap Talentloos 1 Team Heisenburg

Wat hangt dat net toch hoog

Knap Talentloos 1

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule M (veld 12) Poule-indeling + speelschema ronde 1 vrijdagavond

Poule M Veld: 12

1:

2: 3:

4::

Smokey Joe 1

Set em up Volleypadden 1

Bij elkaar geraapt

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.12

19.15-19.27 19.30-19.42

19.45-19.57

20.00-20.12 20.15-20.27

12

12 12

12

12 12

Smokey Joe 1

Volleypadden 1 Smokey Joe 1

Set em up

Volleypadden 1 Bij elkaar geraapt

-

- -

-

- -

Set em up

Bij elkaar geraapt Volleypadden 1

Bij elkaar geraapt

Set em up Smokey Joe 1

Veni Vidi Vici

All 4 Fun 1 We are family

All 4 Fun 1

HIP22 We are family

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule N (veld 13) Poule-indeling + speelschema ronde 1 vrijdagavond

Poule N Veld: 13

1:

2: 3:

4::

All 4 Fun 1

We are family Veni Vidi Vici

HIP22

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.12

19.15-19.27 19.30-19.42

19.45-19.57

20.00-20.12 20.15-20.27

13

13 13

13

13 13

All 4 Fun 1

Veni Vidi Vici All 4 Fun 1

We are family

Veni Vidi Vici HIP22

-

- -

-

- -

We are family

HIP22 Veni Vidi Vici

HIP22

We are family All 4 Fun 1

Volleypadden 1

Smokey Joe 1 Set em up

Smokey Joe 1

Bij elkaar geraapt Set em up

Page 14: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

14

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule O (veld 14) Poule-indeling + speelschema ronde 1 vrijdagavond

Poule O Veld: 14

1:

2:

3: 4::

De Zandhappers

De Bangepoeperds

VolleyStars

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

19.00-19.12

19.15-19.27

19.30-19.42 19.45-19.57

20.00-20.12

20.15-20.27

14

14

14 14

14

14

De Zandhappers

De Zandhappers

De Bangepoeperds De Bangepoeperds

VolleyStars

VolleyStars

-

-

- -

-

-

De Bangepoeperds

VolleyStars

VolleyStars De Zandhappers

De Zandhappers

De Bangepoeperds

VolleyStars

De Bangepoeperds

De Zandhappers VolleyStars

De Bangepoeperds

De Zandhappers

RONDE 2 RECREANTEN (vrijdagavond)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule GG (veld 6) Poule-indeling + speelschema ronde 2 vrijdagavond

Poule GG Veld: 6

1:

2:

3: 4:

NR. 1 POULE G

7e NR. 2

NR. 1 POULE O NR. 1 POULE K

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

21.30-21.42

21.45-21.57

22.00-22.12 22.15-22.27

22.30-22.42

22.45-22.57

6

6

6 6

6

6

NR. 1 POULE G

NR. 1 POULE O

NR. 1 POULE G 7e NR. 2

NR. 1 POULE O

NR. 1 POULE K

-

-

- -

-

-

7e NR. 2

NR. 1 POULE K

NR. 1 POULE O NR. 1 POULE K

7e NR. 2

NR. 1 POULE G

1e NR. 2

NR. 1 POULE H

4e NR. 2 NR. 1 POULE H

NR. 1 POULE L

4e NR. 2

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule HH (veld 7) Poule-indeling + speelschema ronde 2 vrijdagavond

Poule HH Veld: 7

1:

2: 3:

4:

NR. 1 POULE H

4e NR. 2 1e NR. 2

NR. 1 POULE L

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

21.30-21.42

21.45-21.57 22.00-22.12

22.15-22.27

22.30-22.42 22.45-22.57

7

7 7

7

7 7

NR. 1 POULE H

1e NR. 2 NR. 1 POULE H

4e NR. 2

1e NR. 2 NR. 1 POULE L

-

- -

-

- -

4e NR. 2

NR. 1 POULE L 1e NR. 2

NR. 1 POULE L

4e NR. 2 NR. 1 POULE H

NR. 1 POULE O

NR. 1 POULE G 7e NR. 2

NR. 1 POULE G

NR. 1 POULE K 7e NR. 2

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule II (veld 8) Poule-indeling + speelschema ronde 2 vrijdagavond

Poule II Veld: 8

1:

2: 3:

4:

NR. 1 POULE I

5e NR. 2 2e NR. 2

NR. 1 POULE M

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

21.30-21.42

21.45-21.57 22.00-22.12

22.15-22.27

22.30-22.42 22.45-22.57

8

8 8

8

8 8

NR. 1 POULE I

2e NR. 2 NR. 1 POULE I

5e NR. 2

2e NR. 2 NR. 1 POULE M

-

- -

-

- -

5e NR. 2

NR. 1 POULE M 2e NR. 2

NR. 1 POULE M

5e NR. 2 NR. 1 POULE I

3e NR. 2

NR. 1 POULE J 6e Nr. 2

NR. 1 POULE J

NR. 1 POULE N 6e Nr. 2

Page 15: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

15

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule JJ (veld 9) Poule-indeling + speelschema ronde 2 vrijdagavond

Poule JJ Veld: 9

1:

2:

3: 4:

NR. 1 POULE J

6e Nr. 2

3e NR. 2 NR. 1 POULE N

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

21.30-21.42

21.45-21.57

22.00-22.12 22.15-22.27

22.30-22.42

22.45-22.57

9

9

9 9

9

9

NR. 1 POULE J

3e NR. 2

NR. 1 POULE J 6e Nr. 2

3e NR. 2

NR. 1 POULE N

-

-

- -

-

-

6e Nr. 2

NR. 1 POULE N

3e NR. 2 NR. 1 POULE N

6e Nr. 2

NR. 1 POULE J

2e NR. 2

NR. 1 POULE I

5e NR. 2 NR. 1 POULE I

NR. 1 POULE M

5e NR. 2

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule KK (veld 10) Poule-indeling + speelschema ronde 2 vrijdagavond

Poule KK Veld: 10

1:

2:

3:

4:

8e NR. 2

NR. 3 POULE O

NR. 4 POULE K

NR. 3 POULE J

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

21.30-21.42

21.45-21.57

22.00-22.12 22.15-22.27

22.30-22.42

22.45-22.57

10

10

10 10

10

10

8e NR. 2

NR. 4 POULE K

8e NR. 2 NR. 3 POULE O

NR. 4 POULE K

NR. 3 POULE J

-

-

- -

-

-

NR. 3 POULE O

NR. 3 POULE J

NR. 4 POULE K NR. 3 POULE J

NR. 3 POULE O

8e NR. 2

NR. 4 POULE L

9e NR. 2

NR. 4 POULE G 9e NR. 2

NR. 3 POULE K

NR. 4 POULE G

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule LL (veld 11) Poule-indeling + speelschema ronde 2 vrijdagavond

Poule LL Veld: 11

1:

2: 3:

4:

9e NR. 2

NR. 4 POULE G NR. 4 POULE L

NR. 3 POULE K

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

21.30-21.42

21.45-21.57 22.00-22.12

22.15-22.27

22.30-22.42 22.45-22.57

11

11 11

11

11 11

9e NR. 2

NR. 4 POULE L 9e NR. 2

NR. 4 POULE G

NR. 4 POULE L NR. 3 POULE K

-

- -

-

- -

NR. 4 POULE G

NR. 3 POULE K NR. 4 POULE L

NR. 3 POULE K

NR. 4 POULE G 9e NR. 2

NR. 4 POULE K

8e NR. 2 NR. 3 POULE O

8e NR. 2

NR. 3 POULE J NR. 3 POULE O

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule MM (veld 12) Poule-indeling + speelschema ronde 2 vrijdagavond

Poule MM Veld: 12

1:

2: 3:

4:

NR. 3 POULE G

NR. 4 POULE H NR. 4 POULE M

NR. 3 POULE L

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

21.30-21.42

21.45-21.57 22.00-22.12

22.15-22.27

22.30-22.42 22.45-22.57

12

12 12

12

12 12

NR. 3 POULE G

NR. 4 POULE M NR. 3 POULE G

NR. 4 POULE H

NR. 4 POULE M NR. 3 POULE L

-

- -

-

- -

NR. 4 POULE H

NR. 3 POULE L NR. 4 POULE M

NR. 3 POULE L

NR. 4 POULE H NR. 3 POULE G

NR. 4 POULE N

NR. 3 POULE H NR. 4 POULE I

NR. 3 POULE H

NR. 3 POULE M NR. 4 POULE I

Page 16: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

16

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule NN (veld 13) Poule-indeling + speelschema ronde 2 vrijdagavond

Poule NN Veld: 13

1:

2:

3: 4:

NR. 3 POULE H

NR. 4 POULE I

NR. 4 POULE N NR. 3 POULE M

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

21.30-21.42

21.45-21.57

22.00-22.12 22.15-22.27

22.30-22.42

22.45-22.57

13

13

13 13

13

13

NR. 3 POULE H

NR. 4 POULE N

NR. 3 POULE H NR. 4 POULE I

NR. 4 POULE N

NR. 3 POULE M

-

-

- -

-

-

NR. 4 POULE I

NR. 3 POULE M

NR. 4 POULE N NR. 3 POULE M

NR. 4 POULE I

NR. 3 POULE H

NR. 4 POULE M

NR. 3 POULE G

NR. 4 POULE H NR. 3 POULE G

NR. 3 POULE L

NR. 4 POULE H

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule OO (veld 14) Poule-indeling + speelschema ronde 2 vrijdagavond

Poule OO Veld: 14

1:

2:

3:

4:

NR. 3 POULE I

NR. 4 POULE J

NR. 3 POULE N

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

21.30-21.42

21.45-21.57

22.00-22.12 22.15-22.27

22.30-22.42

22.45-22.57

14

14

14 14

14

14

NR. 3 POULE I

NR. 3 POULE I

NR. 4 POULE J NR. 4 POULE J

NR. 3 POULE N

NR. 3 POULE N

-

-

- -

-

-

NR. 4 POULE J

NR. 3 POULE N

NR. 3 POULE N NR. 3 POULE I

NR. 3 POULE I

NR. 4 POULE J

NR. 3 POULE N

NR. 4 POULE J

NR. 3 POULE I NR. 3 POULE N

NR. 4 POULE J

NR. 3 POULE I

RONDE 3 RECREANTEN (zaterdagochtend)

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 6 (veld 6) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 6 Veld: 6

1:

2: 3:

4:

NR. 1 POULE GG

NR. 2 POULE JJ NR. 2 POULE HH

NR. 1 POULE II

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47 08.50-09.12

09.15-09.37

09.40-10.02 10.05-10.27

6

6 6

6

6 6

NR. 1 POULE GG

NR. 2 POULE HH NR. 1 POULE GG

NR. 2 POULE JJ

NR. 2 POULE HH NR. 1 POULE II

-

- -

-

- -

NR. 2 POULE JJ

NR. 1 POULE II NR. 2 POULE HH

NR. 1 POULE II

NR. 2 POULE JJ NR. 1 POULE GG

NR. 2 POULE GG

NR. 1 POULE HH NR. 2 POULE II

NR. 1 POULE HH

NR. 1 POULE JJ NR. 2 POULE II

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 7 (veld 7) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 7 Veld: 7

1:

2: 3:

4:

NR. 1 POULE HH

NR. 2 POULE II NR. 2 POULE GG

NR. 1 POULE JJ

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47 08.50-09.12

09.15-09.37

09.40-10.02 10.05-10.27

7

7 7

7

7 7

NR. 1 POULE HH

NR. 2 POULE GG NR. 1 POULE HH

NR. 2 POULE II

NR. 2 POULE GG NR. 1 POULE JJ

-

- -

-

- -

NR. 2 POULE II

NR. 1 POULE JJ NR. 2 POULE GG

NR. 1 POULE JJ

NR. 2 POULE II NR. 1 POULE HH

NR. 2 POULE HH

NR. 1 POULE GG NR. 2 POULE JJ

NR. 1 POULE GG

NR. 1 POULE II NR. 2 POULE JJ

Page 17: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

17

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 8 (veld 8) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 8 Veld: 8

1:

2:

3: 4:

NR. 3 POULE GG

NR. 3 POULE HH

NR. 3 POULE II NR. 3 POULE JJ

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47

08.50-09.12 09.15-09.37

09.40-10.02

10.05-10.27

8

8

8 8

8

8

NR. 3 POULE GG

NR. 3 POULE II

NR. 3 POULE GG NR. 3 POULE HH

NR. 3 POULE II

NR. 3 POULE JJ

-

-

- -

-

-

NR. 3 POULE HH

NR. 3 POULE JJ

NR. 3 POULE II NR. 3 POULE JJ

NR. 3 POULE HH

NR. 3 POULE GG

NR. 4 POULE II

NR. 4 POULE GG

Nr. 4 POULE HH NR. 4 POULE GG

NR. 4 POULE JJ

Nr. 4 POULE HH

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 9 (veld 9) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 9 Veld: 9

1:

2:

3: 4:

NR. 4 POULE GG

NR. 4 POULE HH

NR. 4 POULE II NR. 4 POULE JJ

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47

08.50-09.12 09.15-09.37

09.40-10.02

10.05-10.27

9

9

9 9

9

9

NR. 4 POULE GG

NR. 4 POULE II

NR. 4 POULE GG NR. 4 POULE HH

NR. 4 POULE II

NR. 4 POULE JJ

-

-

- -

-

-

NR. 4 POULE HH

NR. 4 POULE JJ

NR. 4 POULE II NR. 4 POULE JJ

NR. 4 POULE HH

NR. 4 POULE GG

NR. 3 POULE II

NR. 3 POULE GG

NR. 3 POULE HH NR. 3 POULE GG

NR. 3 POULE JJ

NR. 3 POULE HH

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 10 (veld 10) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 10 Veld: 10

1:

2: 3:

4:

1e NR. 1 POULES KK t/m OO

4e NR. 1 POULES KK t/m OO 3e NR. 1 POULES KK t/m OO

2e NR. 1 POULES KK t/m OO

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47 08.50-09.12

09.15-09.37

09.40-10.02 10.05-10.27

10

10 10

10

10 10

1e nr. 1 POULES KK t/m OO

3e nr. 1 POULES KK t/m OO 1e nr. 1 POULES KK t/m OO

4e nr. 1 POULES KK t/m OO

3e nr. 1 POULES KK t/m OO 2e nr. 1 POULES KK t/m OO

-

- -

-

- -

4e nr. 1 POULES KK t/m OO

2e nr. 1 POULES KK t/m OO 3e nr. 1 POULES KK t/m OO

2e nr. 1 POULES KK t/m OO

4e nr. 1 POULES KK t/m OO 1e nr. 1 POULES KK t/m OO

2e nr. 2 POULES KK t/m OO

5e nr. 1 POULES KK t/m OO 3e nr. 2 POULES KK t/m OO

5e nr. 1 POULES KK t/m OO

1e nr. 2 POULES KK t/m OO 3e nr. 2 POULES KK t/m OO

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 11 (veld 11) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 11 Veld: 11

1:

2: 3:

4:

5e NR. 1 POULES KK t/m OO

3e NR. 2 POULES KK t/m OO 2e NR. 2 POULES KK t/m OO

1e NR. 2 POULES KK t/m OO

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47 08.50-09.12

09.15-09.37

09.40-10.02 10.05-10.27

11

11 11

11

11 11

5e nr. 1 POULES KK t/m OO

2e nr. 2 POULES KK t/m OO 5e nr. 1 POULES KK t/m OO

3e nr. 2 POULES KK t/m OO

2e nr. 2 POULES KK t/m OO 1e nr. 2 POULES KK t/m OO

-

- -

-

- -

3e nr. 2 POULES KK t/m OO

1e nr. 2 POULES KK t/m OO 2e nr. 2 POULES KK t/m OO

1e nr. 2 POULES KK t/m OO

3e nr. 2 POULES KK t/m OO 5e nr. 1 POULES KK t/m OO

3e nr. 1 POULES KK t/m OO

1e nr. 1 POULES KK t/m OO 4e nr. 1 POULES KK t/m OO

1e nr. 1 POULES KK t/m OO

2e nr. 1 POULES KK t/m OO 4e nr. 1 POULES KK t/m OO

Page 18: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

18

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 12 (veld 12) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 12 Veld: 12

1:

2:

3: 4:

4e NR. 2 POULES KK t/m OO

2e NR. 3 POULES KK t/m OO

1e NR. 3 POULES KK t/m OO 5e NR. 2 POULES KK t/m OO

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47

08.50-09.12 09.15-09.37

09.40-10.02

10.05-10.27

12

12

12 12

12

12

4e nr. 2 POULES KK t/m OO

1e nr. 3 POULES KK t/m OO

4e nr. 2 POULES KK t/m OO 2e nr. 3 POULES KK t/m OO

1e nr. 3 POULES KK t/m OO

5e nr. 2 POULES KK t/m OO

-

-

- -

-

-

2e nr. 3 POULES KK t/m OO

5e nr. 2 POULES KK t/m OO

1e nr. 3 POULES KK t/m OO 5e nr. 2 POULES KK t/m OO

2e nr. 3 POULES KK t/m OO

4e nr. 2 POULES KK t/m OO

5e nr. 3 POULES KK t/m OO

3e nr. 3 POULES KK t/m OO

1e nr. 4 POULES KK t/m OO 3e nr. 3 POULES KK t/m OO

4e nr. 3 POULES KK t/m OO

1e nr. 4 POULES KK t/m OO

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 13 (veld 13) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 13 Veld: 13

1:

2:

3:

4:

3e NR. 3 POULES KK t/m OO

1e NR. 4 POULES KK t/m OO

5e NR. 3 POULES KK t/m OO

4e NR. 3 POULES KK t/m OO

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47

08.50-09.12 09.15-09.37

09.40-10.02

10.05-10.27

13

13

13 13

13

13

3e nr. 3 POULES KK t/m OO

5e nr. 3 POULES KK t/m OO

3e nr. 3 POULES KK t/m OO 1e nr. 4 POULES KK t/m OO

5e nr. 3 POULES KK t/m OO

4e nr. 3 POULES KK t/m OO

-

-

- -

-

-

1e nr. 4 POULES KK t/m OO

4e nr. 3 POULES KK t/m OO

5e nr. 3 POULES KK t/m OO 4e nr. 3 POULES KK t/m OO

1e nr. 4 POULES KK t/m OO

3e nr. 3 POULES KK t/m OO

1e nr. 3 POULES KK t/m OO

4e nr. 2 POULES KK t/m OO

2e nr. 3 POULES KK t/m OO 4e nr. 2 POULES KK t/m OO

5e nr. 2 POULES KK t/m OO

2e nr. 3 POULES KK t/m OO

Poule indeling + Wedstrijdschema Poule 14 (veld 14) Poule-indeling + speelschema ronde 3 zaterdagochtend

Poule 14 Veld: 14

1:

2: 3:

4:

2e NR. 4 POULES KK t/m OO

4e NR. 4 POULES KK t/m OO 3e NR. 4 POULES KK t/m OO

Tijd

Veld

Team A

Team B

scheidsrechter + teller uit

08.00-08.22

08.25-08.47 08.50-09.12

09.15-09.37

09.40-10.02 10.05-10.27

14

14 14

14

14 14

2e nr. 4 POULES KK t/m OO

2e nr. 4 POULES KK t/m OO 4e nr. 4 POULES KK t/m OO

4e nr. 4 POULES KK t/m OO

3e nr. 4 POULES KK t/m OO 3e nr. 4 POULES KK t/m OO

-

- -

-

- -

4e nr. 4 POULES KK t/m OO

3e nr. 4 POULES KK t/m OO 3e nr. 4 POULES KK t/m OO

2e nr. 4 POULES KK t/m OO

2e nr. 4 POULES KK t/m OO 4e nr. 4 POULES KK t/m OO

3e nr. 4 POULES KK t/m OO

4e nr. 4 POULES KK t/m OO 2e nr. 4 POULES KK t/m OO

3e nr. 4 POULES KK t/m OO

4e nr. 4 POULES KK t/m OO 2e nr. 4 POULES KK t/m OO

Page 19: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

19

11.30 uur halve finales

Dames Laag

Nr. 1 Poule E – Nr. 2 Poule F (veld 15)

Nr. 1 Poule F – Nr. 2 Poule E (veld 17)

Ca. 12.00 uur finales

Heren Hoog

Nr. 1 Poule 1 – Nr. 2 Poule 1 (veld 1) : winnaar is kampioen

Heren Laag

Nr. 1 Poule C – Nr. 2 Poule C (veld 3) : winnaar is kampioen

Dames Hoog

Nr. 1 Poule 4 – Nr. 2 Poule 4 (veld 20) : winnaar is kampioen

Dames Laag

Winnaars kruisfinale Nr. 1 en 2 Poule E en F (veld 18) : winnaar is kampioen

Verliezers kruisfinale Nr. 1 en 2 Poule E en F (veld 17) : winnaar eindigt op de derde plaats

Recreatieve teams

Nr. 1 Poule 6 – Nr. 1 Poule 7 (veld 14) : winnaar is kampioen

Nr. 2 Poule 6 – Nr. 2 Poule 7 (veld 15) : winnaar eindigt op de derde plaats

Ca. 12.30 gezamenlijk velden afbreken en vervolgens prijsuitreiking

Page 20: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

20

Informatie over de Elburger Volleybal Vereniging

Ten aanzien van de volleybalsport heeft EVV u veel te bieden!

Voor dames, heren en uiteraard de jeugd zijn er bij EVV voldoende mogelijkheden om de

volleybalsport op uw eigen niveau te beoefenen.

Heeft u belangstelling om in competitieverband volleybal te spelen; dat kan bij EVV op

verschillende niveaus. Neem gerust contact op met:

Henk de Man, De Buntezoom 78, 8071 TT Nunspeet tel 06-13107959

Daarnaast zijn er uitgebreide mogelijkheden om recreatief te volleyballen. Regelmatig wordt

deelgenomen aan recreatieve toernooien. En voor de liefhebbers is er een recreanten –

competitie. Deze competitie beslaat zo’n 10 avonden per seizoen. U kunt terecht bij EVV op

dinsdagavond, of woensdagavond of op donderdagavond. Naast deze mogelijkheden is er ook

een volleybal-overdag groep.

Voor meer inlichtingen:

Henk Boonen, Luzerne 12, 8081 SR Elburg tel 0525-684668

De jeugd neemt bij EVV een bijzondere plaats in. Wij vinden het belangrijk de jeugd onder

leiding van deskundige trainers een goede volleybalopleiding te bieden.

Voor talentvolle jeugdspelers zijn er mogelijkheden om op hoog niveau mee te trainen. Voor

jongens en meisjes zijn er de volgende groepen:

Mini-volleybal 6 tot 12 jaar

C – jeugd 12 tot 14 jaar

B – jeugd 14 tot 16 jaar

A – jeugd 16 tot 18 jaar

Meer informatie verkrijgbaar bij het secretariaat van E.V.V.:

Rudi Maassen, Hellenbeekstraat 24, 8081 HW Elburg tel 0525-686856

Bezoek ook eens onze website: www.evv-elburg.nl

KIES VOOR EEN ZAALSPORT – KIES VOOR VOLLEYBAL !!!

E.V.V.

VOLLEYBALen

ster

kjong,

dynam

isch

Page 21: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

21

Page 22: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

22

Conform de vergunningverlening door de Gemeente Elburg dient de Elburger Volleybal

Vereniging (EVV) de volgende bepalingen uit het verkeerscirculatieplan bekend te maken aan

de deelnemers van het EVV Mammoet Hekwerk Beachvolleybaltoernooi.

VERKEERSCIRCULATIEPLAN

EVV ARIE ZWIJNENBURG BEACHVOLLEYBALTOERNOOI 2015

Verkeersmaatregelen

1. Het plaatsen van routingbord, richting parkeerplaatsen op parkeerplaats Schootsveld op de

Flevoweg bij de rotonde Flevoweg/Havenkade (hmp 30,9)

2. Het plaatsen van routingbord op de Flevoweg, richting parkeerplaatsen op parkeerplaats

Schootsveld, nabij het Bagijnendijkje (hmp 31,8)

3. Het plaatsen van routingbord op de Flevoweg, richting parkeerplaatsen op parkeerplaats

Schootsveld, bij de rotonde Flevoweg/Zuiderzeestraatweg Oost (hmp 32,4)

4. Het plaatsen van routing bord op de Zuiderzeestraatweg, richting parkeerplaatsen op

parkeerplaats Schootsveld, bij de rotonde Zuiderzeestraatweg/Gerichtenweg (hmp 106,7)

5. Het plaatsen van routing bord op de Zuiderzeestraatweg, richting parkeerplaatsen op

parkeerplaats Schootsveld, bij de rotonde Zuiderzeestraatweg/Oost/Zwolseweg (hmp

33,5)

6. Het plaatsen van routingbord op de Zuiderzeestraatweg, richting parkeerplaatsen op

parkeerplaats Schootsveld, bij de rotonde Zuiderzeestraatweg Oost/OostelijkeRondweg

(hmp 35,0)

7. Het plaatsen van routing bord op de Eperweg, richting parkeerplaatsen op parkeerplaats

Schootsveld, bij de rotonde Eperweg/Zuiderzeestraatweg Oost (hmp 35,2)

8. Het plaatsen van routingbord op de Zuiderzeestraatweg Oost, richting parkeerplaatsen op

parkeerplaats Schootsveld, bij de rotonde Zuiderzeestraatweg Oost/Oostelijke Rondweg

(hmp 51,3)

9. Het plaatsen van routingbord op de Zwolseweg nabij de Paterijstraat, richting

parkeerplaatsen op parkeerplaats Schootsveld

10. Het plaatsen van routingbord op parkeerplaats Schootsveld met tekst parkeren Beach

11. aan- en afvoer verkeer van parkeerplaats geschied over de rijstrook welke is gelegen aan

de zijn van het Burgemeester Bode Sportpark. Vanaf 18.00 uur op donderdag 2 juli 2015

tot 15.00 uur op maandag 6 juli 2015 zal het verbod eenrichtingsverkeer op deze rijstrook

worden opgeheven

Tijdspad afzettingen

Parkeerterrein Schootsveld wordt afgesloten op: donderdag 2 juli 18.00 t/m 24.00 uur

vrijdag 3 juli 0.00 t/m 24.00 uur

zaterdag 4 juli 0.00 t/m 19.00 uur

zaterdag 4 juli 19.00 t/m 24.00 uur

zondag 5 juli 0.00 t/m 24.00 uur

maandag 6 juli 0.00 t/m 15.00 uur

De routingborden, dranghekken en rood/wit lint zoals aangegeven bij punt 2 t/m 10 zullen

vrijdagmorgen 3 juli worden geplaatst en weer worden verwijderd op maandag 6 juli na 11.00

uur

Page 23: E.V.V. Arie Zwijnenburg Beachvolleybaltoernooi 2015 · De aanval mag alleen met hard contact worden uitgevoerd (smash, geslagen boogbal, knokkels, vingertoppen, vuist, onderhands

23

De EVV Mammoet Hekwerk Buitenvolleybaltoernooien zijn mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors

Pruis Verf en Wand Het wordt vakwerk met Pruis Verf en Wand. Uw speciaal adres voor vloerbedekking, gordijnstof,

verf, glas en behang

Broodjeshuis De Elburger

Voor de lekkere trek